مسلمیار اظهار نظر نکند
مسلمیار با مفکوره طالبانیزم در کرسی های حکومتی نشسته و می خواهد برای طالبان زمینه سازی و خوش خدمتی کند درحالیکه راهی بجز راه نظامی و ریشه کن کردن این گروه وجود ندارد 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۱۱    ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ کد خبر: 148372 منبع: پرینت

صدای نمایندگان طالبان یکی پس از دیگری از ارکان دولت بلند می شود؛ پس از رییس شورای صلح که می گفت هر چقدر هم که انفجار و انتحارهای خطرناک اتفاق بیافتد نباید از اراده مردم برای صلح چیزی کم شود چرا که آنان راهی جز صلح ندارند بار دیگر رییس مجلس سنا به حمایت از طالبان برخاست و علنا اعلام کرد که صلحی را که در آن عزت طالبان نباشد نمی خواهد. در این بین اما این روزها نظامیان فراه، تخار، قندوز و سربازان در پوسته های خیلی دورتر از دیوار های سمنتی اطراف شورای ملی، ارگ و سپیدار با فاصله خیلی زیاد از خلیلی و مسلمیار در حال کشته شدن هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، فرهاد شمال استاد دانشگاه در گفتگو با "همگام" درخصوص تاکید رییس مجلس سنا بر حفظ عزت طالبان در پروسه صلح گفت: با صلح با عزت موافق نیستم؛ تعریف مردم از 16 سال خون دادن در جنگ با طالبان واضح است که این گروه اصلا انسان های باعزت نیستند که بدنبال صلح باعزت برای آنها باشیم.

شمال بیان کرد: دولت همیشه درب صلح را باز کرده و مخالفینش را به صلح دعوت کرده است اما طالبان هیچ باوری به صلح ندارند و قانون کشور را نمی پذیرند؛ آیا دولت می خواهد با کسی که امارت اسلامی بسازد صلح کند؟

این آگاه سیاسی، درخصوص گفته های رییس مجلس سنا مبنی بر اینکه صلحی که در آن عزت طالبان حفظ نشود را نمی خواهیم اظهار کرد: اینها کسانی هستند که با مفکوره طالبانیزم در کرسی های حکومتی نشسته اند و با همین مفکوره ها می خواهند برای افکار طالبان و طالبان زمینه سازی کنند.

وی درخصوص پیگیری های صلح در یک دهه گذشته می گوید: دولت کرزی و اشرف غنی تنها وظیفه باج دادن به طالبان را داشته اند و کدام حرف دیگری نزده اند، صف اینها در جنگ با دشمن مشخص نیست.

شمال تصریح کرد: بارها گفته شده که جنگ افغانستان تحمیلی است اما عقبه جنگ معلوم نیست، هر روز اولاد این وطن کشته می شود اما به آنها گفته می شود که طالب را نکشید و نسل نکشی نکنید و بالاخره زمانی رسید که اینها علنا اعلام می کنند که با این گروه بدون هیچ قید و شرطی صلح می کنیم.

این استاد دانشگاه علاوه کرد: چطور می توان با طالبانی که هر روز انفجار و انتحار می کنند و در ردیف گروه های انسانی و اسلامی به شمار نمی روند صلح کرد! صلح به این روش هیچ توجیهی ندارد.

وی با بیان اینکه مسلمیار باید حرفش را پس بگیرد خطاب به وی می گوید: صلح با عزت برای شما به چه معناست، آنها با تو صلح نمی کنند پس اصرار تو برای چیست؟ یادتان بیاید که طالبان فردای کنفرانس جهانی صلح تان، جواب صلح شما را با یک انتحاری دادند.

شمال درباره خوش خدمتی رییس مجلس سنا برای طالبان اظهار می کند: وقتی یک نهاد مستقل برای کار روی پروسه صلح داریم، چرا اینها از دید خودشان اظهار نظر و خدمتی برای طالبان کنند.

این آگاه سیاسی افزود: مسلمیار و کسانیکه بسیار طالب پرور هستند فکر می کند با آمدن طالبان صلح تامین می شود اما بفهمند که طالب هیچوقت با آنها صلح نمی کند و اگر دو حکومت دیگر هم بگذرد که براساس تقلب و توافق گماشته شده باشند مذاکره و گفتگویی در کار نیست چراکه آنها به صلح باور ندارد.

وی بیان کرد: پاسخ طالبان به فراخوان صلح این بود که آنها باید با آمریکا مذاکره کنند که آمریکا این پیشنهاد را قبول نکرد و دولتمردان ما نیز بدانند که نه آنها به آرزوی مذاکره با طالبان می رسند و نه طالبان به آرزوی مذاکره با آمریکا.

شمال افزود: طالبان اگر قصد صلح داشتند در حکومت قبلی فرصت های زیادی داشتند و در این سه سال اگر برنامه صلح داشتند تاحال صلح کرده بودند اما اینها باوری به صلح ندارند و دولت بجز راه نظامی و ریشه کن کردن آنها راهی ندارد.

کد (26)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
رییس سنا
عزت طالبان
نظرات بینندگان:

>>>   استاد محترم
به نظر من راه حل فقط راه سیاسی است با هرگروهی که باشد راه نظامی وقتی درکاراست که انسان فاقد منطق وعقل شود آخرین وسیله وگزینه اجبار راه نظامی میشود
جنوب

>>>   ‎دادفر اویانی
کور مان دارند و خمار «دموکراسی»!
سر می گیرند تا نباشد خیزش مردمی

دولت نداریم ما و نه دشمن دولت
انگلیس و افغان است و کشتار اتنیکی
...........
در فراه نیست جنگ دوست با دشمن!!!
برنامه افغانسازی است و تبار کشتن

از نام «جنگ با دشمن» (کدام دشمن؟؟؟)
ازبیک و هزاره و تاجیک کشتن

در فراه جنگ؟
جنگ کی با کی؟
در فراه، سپردن کارفرما ها و نیرو های جوان تباری به لشکر اتمرها و بهرامی ها افغان است.
در فراه «امتحان الهی»برای افغانسازی از سوی احمدزی افغان است؛
در فراه «استشهاد دینی برای اهداف بزرگ افغانسازی» از سوی حکمتیار افغان است؛
در فراه «جهاد اسلامی» برای افغانسازی از سوی طالب افغان است؛
در فراه «کارت مهاجر» دادن و به گورستان روان کردن فرزندان تبار های بومی به فرمان اسماعیل یون افغان است؛
و ....
در فراه پیاده سازیی مانیفست فاشستی افغان ملتی های خون آشام برای تحمیل افغان است.

در کشور من رژیم روگرفت سهیونیسم اسراییل کارزار دارد و کشتار اتنیکی.
سرگذشت پیدایش و ساخت و برساخت اسراییل را توسط انگلیس و چگونگی کارکرد های انگلیس را در پیریزی و ساخت سهیونیزم اسراییل و چگونگی شیوه های سرکوب پلستینی ها را بخوانیم.
بی سر سازی و کارفرما (کادر) کـُشی، کارآ ترین شیوه تحمیل فاشیزم اتنیکی-تباری باشد که پربار تر از بمب های هسته یی و فاسفور های آتشین بوده است و خواهد بود.
آری؛ بی سر سازی و گله ساختن جامعه، کارآ ترین شیوه تحمیل اینگونه رژیم های فاشیزم اقلیت های اتنیکی و زبانی و فرهنگی و ... بر اکثریت ها بومی ست.
سه سال فرمانداریی فاشستی ی احمدزی، بهترین و آشکارا ترین گواه این شیوه خونبار تحمیل بربریت افغانی با مدیریت انگلیسی باشد.
در کشور ما به درازای همه سالهای فرمانروایی افغانی، سر های پارسیان را به گونه های گوناگون گرفته اند و درین سالهای سی-چهل پسین و بویژه، درین سه سال احمدزی، خیلی وحشیانه همه سر های آگاه تاجیک- هزاره –ازبیک و .. (نا افغان) را با پوشش ها و نامنهاد های «حادثه» ها و «انتحاری» های فاشستی، کشته اند.
این شیوه کار آزمون شده انگلیسی، زاینده و پالایش دهنده مکتب و رژیم سهیونیستی باشد که هفتاد سال است کارزار دارد و هنوز پلستینی های نا سازگار با سهیونیزم را یکی پی دیگری، سر گیرد و گلچین دارد.

امروز در فراه ما کشتن افسران و نیروی های جوان و پاسدار میهن، هدف و دستور کار رژیم است.
در فراه نیست «جنگ میان دولت و دشمن دولت».
دولت کیست و دشمن دولت کیست؟ - اینکه افسانه رژیم فاشستی است!!!

باید رستاخیز مردمی برپا شد که در آنصورت از میان مردم، سر و سر ها می برآیند ناگزیر.
مگر، از همین می ترسند؛ تنها از همین پدیده خیزش مردمی می ترسند اهریمنان فرمانروا و سخت بازیگری دارند و با فریبکاری های گوناگون کشتار دارند، تا نشود که قیامی بر پا گردد و مقاوت مردمی بروز کند.
انگلیس در ارگ است و با برنامه ساختن ژاندارم گونه اسراییل، با تاریک ترین ابزار اتنیکی درین ته دل آسیا در برابر ایران و .... باشند و دردا که بومی های خراسان- پارسیان گمراه شده را هیزم سوخت این برنامه فاشستی شان دارند.
قیام مردمی، تنها راه رهایی از فاشیزم است.
تا هنوز میشود برخاست و نگذاشت خراسان را پلستین سازند.
آزادی، مگر بی دادن جان، بدست آمده باشد کدام گاهی؟؟؟

>>>   دشمن و دوست شناخته نمیشود در بین حکومت ودرچوکی کلان کار میکند اما قلبا طرفدار اشرار است وریش وبروت دریشی اش را مانند دموکراسی اصلاح وعیار میسازد

>>>   طالبان نه اختیار خود را دارند و نه ظرفیت استفاده از این فرصت ها و امکانات درشت را۰ غنی کوچی و بقیه شئونیست های قبیله اگر همانجایشان را هم پاره پاره کنند بازهم فایده ندارد۰

>>>   قیام مردمی، تنها راه رهایی از فاشیزم است.

>>>   کد 26 سلام عرض میدارم به زبان خیلی ساده صلح ضرورت است باید صلح شود، کسیکه صلح نمی پذیرد جنگ آخرین راه حل است. ولی کسانیکه می جنگند ودرجبهه نبرد قراردارند مشکلات بر آنها است نه برکسانیکه داستانهای جنگ را برای دیگران قصه میکنند.
طالبان هم درپل های پای پدران شان قدم میگذارند.
قادری


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است