ايستادگی عطا در نوع خود پس از سال 2001 یگانه بود
استاد عطا محمد نور در عمل فرمان رییس جمهور را باطل نموده و توانست نزديكترين ياران و همسنگران تحت امر خود را به پست هاي مطلوب گماشته تا از اين طريق نفوذ خود در دولت را حفظ كند 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۰۶    ۱۳۹۷/۱/۱۱ کد خبر: 149188 منبع: پرینت

این گفته که تصمیم استاد عطا محمد نور در نتیجه یک معامله شخصي با ارگ بوده و‌ وي جمعیت را کنار زده حرف درستي نمی باشد زیرا ايشان با مجوز شوراي رهبري جمعيت سلامي در محور موضوعات طرح شده توسط جمعيت سلامي با ارگ مذاكره كرده اند.

در نتيجه مذاكرات با ارگ آنطور كه استاد عطا محمد نور خود اعلام نمود در مورد تعيين كادرهاي جمعيت توافق صورت گرفته است اما در مورد قضاياي مهم و استراتژيک همانند تغيير ساختار نظام، تغییر سیستم انتخاباتی و موضع جمعيت درباره شناسنامه الكترونيک اختلاف كماكان به قوت خود باقي است و براي توصل به اين اهداف تاكيد بر ادامه مبارزه نموده چنانچه پيشنهاد دولت در مورد حضور شخص خود در دولت را رد نمودند.

استاد عطا محمد نور در عمل فرمان رییس جمهور را باطل نموده و توانست نزديكترين ياران و همسنگران تحت امر خود را به پست هاي مطلوب گماشته تا از اين طريق نفوذ خود در دولت را حفظ كند. انتصاب محمد اسحاق رهگذر به صفت والي ولايت كه سال ها فرمانده جهاد و اولين والي ولايت بلخ پس از سقوط طالبان بوده است از بهترين ياران استاد و از وفادارترين ياران آمر صاحب بوده و انتخاب جنرال اكرم سامع كه از افسران تحصيلكرده مقاومت و از همكاران استاد عطامحمد نور بوده است نشان مي دهد كه بلخ زير نظر وي اداره مي شود.

معهذا انتخاب اين از ميان كادرهاي ولايت بلخ امكان شيطنت ارگ را حداقل تا ايام انتخابات سلب كرده است زيرا براي غني دشوار است تا آنها را بزودي از پست هايشان حذف نمايد اين درحالي است كه سال ها حامد كرزي و اشرف غني احمدزي پست فرماندهی امنيه ولايت بلخ را براي حفظ نفوذ خود در شمال حفظ نموده و پيوسته افراد نزديک به خود را در اين پست تعيين مي نمودند.

انتخاب داكتر ميرويس بلخي به صفت وزير معارف درحالي است كه غني پس از حذف اسدالله حنيف از وزارت معارف ديگر حاضر نبود اين پست را به جمعيت برگرداند و ادعا مي نمود كه پس از اين شخص خودش اين وزارت را مديريت خواهد نمود. انتخاب استاد نجيب فهيم از جمله مجاهدين نيکنام چنانچه سال ها دستيار آمر صاحب كاري معقول بوده است.

ايستادگي استاد عطا محمد نور در نوع خود پس از 2001 يگانه بوده است ايشان با مقاومت خود مردم مان را بسيج نموده و توانستند راه هاي موفقيت را به آنان آشكار نمايند و نشان دادند كه اگر گذشته در دفاع از حق جهاد و مقاومت و مردم ايستادگي صورت مي گرفت امروز مجبور به پاک كردن اشتباهات استراتژيک هفده سال آخر خود نمي بوديم. ايشان با ايستادگي خود موقعيت محوري جمعيت را در كنار متحدين در شمال در كنار حزب جنبش ملي و حزب وحدت ملي به رهبري محقق و در قندهار و جنوبي و مشرقي عميق تَر گردانيده اند.

نبايد اينطوري فرض كرد كه دوام ولايت شخص استاد عطا به معناي موفقيت نهایي وي بوده است حتي اگر استاد برای ماندن شخص خودش به پست ولايت بلخ پافشاری می نموند در ظاهر ممكن بود كه نتیجه آن برای غنی موفقیت بحساب نيايد اما نتيجه اي هم اگر بدست مي آمد طوري نمي بود كه ارگ لجام امور را از دست داده و راه هفده ساله را برمي گشت.

اهداف مطروحه جمعیت اسلامي چنان نبودند که ارگ آن را صرفا از طریق معاوضه پست یک ولایت و یا صرفا در مواجهه با مقاومت والی يک ولايت می پذیرفت بنابراین وظيفه جمعيت اسلامي فراتر از آن بود كه صرفا با گفتن كلمه نه و آن هم صرفا از طريق موضعگيري مطبوعاتي خاتمه پيدا نمايد. نمی‌ شود که اهداف را بزرگ و خطير انتخاب نمود اما راه هاي رسيدن به آن را از طرق هاي آسان و بي دردسر جستجو كرد.

دستاوردهاي كلان ملي نياز بر بكارگيري ريسک هاي كلان در مقياس ملي و چه بسا بين المللي دارد درحالیکه حمایت و ایستادگی‌ای شوراي رهبری جمعیت اسلامي و مشخصا حمایت صادقانه صلاح الدین رباني از مقاومت استاد عطامحمد نور قابل تمجيد بوده اما براي اينكه اين ايستادگي منتج به دستاوردي استراتژيک مي گرديد جمعیت اسلامی بايد نه صرفا به جلسات زیر سقف و مصاحبه های مطبوعاتی اکتفا مي نمود بلكه با بسيج مردمي با متحدين خود وارد ميدان مبارزه مي گرديدند زیرا ارگ آنچه را كه در نتیجه ساده اندیشی ما بصورت مداوم طي هفده سال گذشته بدست آورده است صرفا در برابر مصاحبه هاي مطبوعاتی و يا در برابر ايستادگي براي يک پست از دست نخواهد داد.

براي مردم مان هيچ چيز بجز حضور باعزت، متحد و يكپارچه در انتخابات پيش رو و تغيير ساختار نظام از سيستم منحوس رياستي به سيستم غير متمركز (ترجيحا پارلماني) اولويت ندارد. تجربه نشان داد كه مشاركت مامورگونه در نظامي كه رياست آن ريزرف يک قوم خاص بوده جز بي عزتي و غلامي براي اقوام ديگر ارمغاني نداشته است و بر جمعيت إسلامي است تا تصميم بگيرد كه در دولت نه مامور تطبيق استراتژي ديگران بوده بلكه خود استراتژي ساز باشد.

عتیق الله بریالی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
بریالی
نور
ایستادگی
ارگ
نظرات بینندگان:

>>>   بس کن بریالی جان.
تاجیکان و جمعیت فروخته شد. معلم عطا خیانت بزرگ کرد.

>>>   اقای بریالی میتوانید جواب بدهید که عطا با این معامله ننگین خود چرا به ازبیکها و هزاره ها خیانت کرد؟

>>>   ایستادگی نور بی سابقه نبود اما دور از خرد و عقل بود ، با پف و پتاق نمیشود که دنیا را آباد کرد.

>>>   همين قوم خاص را كه خودت مى نامى اين قوم افغان هست و هر افغان با عزت و نه مغرض و نه دزد و نه وطنفروش و نه خاين مى تواند كه هر كاره اين وظن باشد!! مكر به وطنفرشان، دزدان، خاينين ملى قهرمان ها و مارشال هاى ساختكى و افسانوى روز بروز زندكى تنك تَر مى شود و بلاخره روزى فرآه خواهد رسيد كه مردم اين جفا كاران را با كفش هايشان استقبال كنند و از مقام هايى را كه از مزدرورى به اجنبى ها به دست اوردند از دست بدهند و بد نام تاريخ شوند قسميكه هستند!!

>>>   بر یالی صاحب !
یکبار کارنامه های میرویس ربیع بلخی راغ بخوان ، چنین شخصی حالا باید درپلچرخی می بود شما وباند شما همیشه از غاصبین اختبلاس گران دزدان حمایت میکنید

>>>   آقای بریالی شما و آقای عطاء با چند نفر دیگر را مردم و اعضای غیر مطرح
حزب خوب شناخته ایم شما دکانداران حزب میباشید نه اعضای اجراییه یا
اعضای رهبری گرچه شما فعلا در ذخیره دیپو قرار دارید . ما اگر نفهمیده بودیم
معامله گری مزخرف آقای عطا مارا آگاه کرد . بس است دیگر لچری .
صاحبداد عضو کوپک جمعیت

>>>   ایا تقرر یک هم پارت نور به عوض یک جمعیتی دیگر که یکسال از وظیفه او
نمیگزرد و دو نامزد وزیر دیگر یک کلیدی و دیگر غیر مهم با تعیین یک قوماندان
پولیس به اضافه از سه ماه ( های و هو) و تکلیف مردم ارزش دارد که عطا ء نور را شما
بریالی صاحب کامیاب اینقدر یاغی گری و باغی گری و فریب و اغوای مردم
میدانید ؟؟ فکر میکنم درین سیلاب سد شده که بدست دسیسه آلود آقای عطا
با معامله گری خفت بار صورت گرفت شما امید وار کدام ماهی مرده خواهید بود . چرا به حل مسایل عمده تلاش که شروع شده بود قفل خاموشی زده شد
تآسف و حیف است به شما آقای عتیق الله .
اسدالله کوهکن

>>>   ایا واکنش آقایون دکتور مهدی و حفیظ منصور معنای دیگر دارد یا باید به
جناب عتیق الله بریالی و امثال آن دو باره نوشت و تفسیر کرد .اینها اعضای
هیآت مذاکره کننده بودند و شما جناب تماشاچی .
م.نعیم بزرگر

>>>   به دوستم پیشنهاد خوب شده بود که بر گردن به وطن ولی ایشان وفادار ماند به ائتلاف شمال اما عطا هم به دوستم وهم به محقق خیانت کرد!متأسفانه رهبران تاجیک پیشینه تاریک وبد نام دارند به محض اینکه فرصت پیدا کنند همه را میفروشند احمدشاه مسعود ،عبدلله وعطا نمونه های خوبی بودند وهستند!
نادرشاه

>>>   استخفاف و اوصاف تصغیر و کدورت به دیده درایان .
کابلی

>>>   اگر به دلایلی نمیتوانستید روی این معامله گری ذلیل محترم عطا و فروش مردم
صادق و صاف دل ،انگشت انتقاد بگذازید بهتر است خاموش بمانید .
شاه جان حجازی

>>>   تحلیل بسیار عالی
امیدوارم جمعیت از این همه تجارب آموخته باشد و ور انتخابات پیشرو فریب پست های بی صلاحیت را نخورد

>>>   استادگی نور بهعد از اسمعیل سامانی یعنی یک هزاره بعد بیداری تاجیک است ان هم خواب الوده!

>>>   نتیجه اش
چوکی وزارت معارف و قنسلگری در اسیای میانه
یک چک چک بالای معلم صاحب عطا

>>>   آقای بریالی خوب میداند که تصمیم نهایی ارگ با عطا محمد نور اولاً با عطا محمد نور فیصله گردید و متعاقباً گفته شد که این اعلان طوری صورت گیرد که گویا رهبری جمعیت با دولت به این توافق رسیده اند. اما قضیه طور دیگری بود که عطا محمد نور تمام پشتیبانان خود را صرف و صرف بخاطر چند مقام دولتی فروخت. جمعیتی ها را فروخت، مردم که از شرق و غرب شمال و جنوب با وی قول دادند، قول و قرار آنها را فروخت. پس کسی که به قول و قرار خود وفا نکند از او هیچ گله نیست که چنین کار را نکند. و طوری که فیصله گردیده است به زودی بحیث نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تعیین خواهند شد که قبلاً جایگاه احمدضیا مسعود بود. ولی دیده شود که این جایگاه را بخاطر بعضی نزاکت های که با احمدضیا مسعود برادر قهرمان ملی است قبول خواهد کرد یا خیر.

>>>   شما کل تان فروخته شده هستید دربین لجنزار متاوجزین خود را انداختید اکنون بجز از پیروی و سر خمی هیچ راه ندارید. این حرف های پوچ و بی مایه پوشاندن عیب تان و فروختن دروغ تان و فریب دادن مردم و خجالت به خود تان چیزی دیگری نیست. صد بار که علم ات زیاد شود باز هم هنری برای پو شش عیبی خود کماهی کرده ای . مزدور نمیتواند در مقابل سیاست بادارش جفنگ گوید و یا از پلانش سر باز زند. حالا دندانهای شما ساختگی است زیاد چیز سخت را بجوید دندانتان میریزد. چپ باشید لاف نزنید پول تانرا بگیرید در مقابلش بازار بی عزتی تان باز نگهدارید این است هنر هر جنرال و قومندان و سیاست مدار تان. به لحاظ خدا خود را تاجک چه حتی افغان خود را نه بگیرید و نه هستید و در صد سال اینده هم شده نمیتوانید.
شارشور

>>>   نتیجه اش
چوکی وزارت معارف و قنسلگری در اسیای میانه
یک چک چک بالای معلم صاحب عطا

>>>   عتیق اللله جان افسوس . افسوس به تحصیل تان که در کدام راه روان میباشید.
تمام هستی و بودت را به یغمابرده خودت مصرف چی هستی .
ه.ب
از پنجشیر

>>>   استاد عطا کسی بود که شاخ یک شاخدار را شکست بس است شما زیاد در پی ماجرا میگردید صلاح امروزی کشور ایجاب ماجراجویی های بیشتر را نمیکند.

>>>   برادر برخیز که صبح شده خوب خودیدی

>>>   اگربرحال بودیم خیروخیریت است اگردورشدیم مانند اطفال چیغ میزنیم اینه سیاست

>>>   به خدا قسم است که سفارت و وزارت درنظرم برابر به یک خرما ارزش
نه دارد .این بها نه دادن به خاطر این نیست که من تقاضا نه دارم
یا مانند لنگ حمام اند ببند و بکشا. خدمت به وطن و کسب عزت چینل های
های زیاد دارد و طرق متنوع .
سرگیچه و حیران ازین هستم که معلم عطا به روی کدام خرد همه داعیه ای
برحق اجتماعی ، ملی ، هویتی و سیاسی مردم مناطق مختلف کشور را
که درین سه ماه و چند روز زمستان باتجمعات ابراز داشتند چون یک خفاش
بی بصیرت و یا روباه مکار به هیچ و یا دو لنگ مرغ مرده فروخت .
سفارت چیست و وزارت چیست یا قوماندان تولی ؟
ما میخواهیم هویت نژادی ما به عنف و زور تغییر داده نه شود ، ما میخواهیم
رشوه اختلاس غدر و خیانت اگر محو نمیشود لا اقل کم شود ، ما میخواهیم
قوانین اجرایی باشد ، ما میخواهیم ریاست جمهوری و پارلمان انتخابی
و انتخابات شفاف و بی تقلب باشد ، پوشالی تقلبی ، و تمدیدی و فرمایش
نه باشد . ما میخواهیم صلح و امنیت به وجود بیاید .برادر کشی نه باشد
ما میخواهیم دست پاکستان و ایران از مداخله کوتاه گردد و ده ها خواست
های دیگر. همه میدانیم که اگر رییس جمهور یا پادشاه نامشروع باشد
قاضی و قضاوت و محاکم که به حکم او تعیین میشود غیر شرعی است
پارلمان که غیر انتخابی باشد رای او در مورد قاضی القضات غیر شرعی
و نا جایز است . . . . و . . . و . . .
آقای معلم عطا کفایت تو در سطح یک چپراستی تنزل کرده است .
م.ش..ف کابل

>>>   اشکم به حال خود ما می ریزد که چرا چنین مردم ساده و خوش باور هستیم
که هر بقه ای لنگ بالا کند ما نعل می بند یم .
م. زمین بوس کابل

>>>   هرچیزیکه بود بود خلاص شد گپ تشویش نکو ؟

>>>   ما از سخنان بریالی استقبال میکنیم.
شرط اینست که وی خود دست به کار شده و در انتخابات اینده نقش رهبری کننده قوی را بگیرد. زیرا تا حال امتحانی نشده است که ناکام باشد.
با احترام
از پوهنتون کابل

>>>   مهمپست ومقام نیست.
مهم ه گفتن به فاشیسم قومی و به زانو در آوردن تیم فاشیستی است.

>>>   اقای مدافع یک قوم لطفا بزرگ بیاندیش وبرای افغانستان وتمام مردمش فکرکو

>>>   ایستادگی استاد عطا در مقابل سیاست های قوم گرایانه ارگ در نوع خود بی سابقه است برای ملت افغانستان یک بار دیگر درس مقاومت و ایستادگی در برابر بیعدالتی را آموخت .
بدون شک که موضع گیری همه شخصیت های سیاسی که پشتیبانی شان را از استاد اعلان کردند ستودنی است .

>>>   بریالی جان ! خودت مینوت معلم عطا ستی . گفتی استادگی عطا یگانه بود
این استادگی برای حصول نیم بند چار چوکی بی پایه و بی مقدار که
یک روز است و روز دیگر نی . پس اشرف غنی را چرا ملامت می کنید
عطا اعتماد مارا که به او کردیم به هیچ فروخت به خدا قسم مارا سرمنده
دوست و دشمن ساختید . تقرر و تبدل یک جریان عادی عادی است
در جریان عادی آب هر ماهی مرده میتواند شنا کند . ماهی زنده آنست
که نهنگ وار در جهت مخالف جریان آب بالا رود .
با تو شرط می بندم که با پنجاه هزار دالر ماه اینده سفیر مقرر شوم .
اما بخدا قسم است که نه میخواهم .
از مجلس نماینگان این مردی را تقاضا داریم تا هردو وزیر پیشنهادی را
رد نمایند تا به فتنه گران و حریصین جاه و چوکی درس عبرت باشدو با
وظایف دولتی چنین بازی ها صورت نه گیرد .
تاج محمد از پروان

>>>   به حیث یک شهروند از مجلس نمایندگان رد وزرای پیشنهادی معلم عطا را
میخواهیم تا کم از کم تسلی ما مردم لغت خورده شده باشد .
ما اضافه از سه ماه به خاطر عدالت و ارمان های بزرگ انسانی و مردمی
تجمعات کردیم . اقتدار ملی را خواستیم . رفع تبعیض و اصلاح حکومت قبیله
گرا و نفی تحمیل هویت اجباری را خواستیم ، فساد و اختلاس را نفرت گفتیم
ما هیچگاهی عاشق معلم صاحب عطا نبوده ایم .
اما عطا با دو سه چوکی که یک روند عادی است ( اگر امروز نه شد فردا
می شد ) حق طلبی ملی مارا فروخت ما و مردم را درس و عبرت منفی داد
تا به هر بزی در آینده اعتماد نه کنیم .
اگر عطا ء همین پستی خود را با مردم در میان میگذاشت اورا قناعت میدادند
اما او به مردم پشت پا زد . ازان بیانات آتشین به خاکستر مذلت نشست
که نصیب خودش باد .
حفیظ الله نادی

>>>   تحليل منطقي براي منطق داران نه براي دلقكان بيسواد .
عطا محمد يك قدم عقب گذاشت دو قدم ديگر به پيش .
لطفا حوصله نمايد و مقاله را با دقت بخوانيد بهتر مي فهميد
فايق


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است