موج سواری غنی بر مدار سازماندهی انتخابات
ده ها احمدزی برکنار و هاشمی ها برقرار شوند در جهت سازماندهی انتخابات آینده هیچ خللی در روند کمیسیون سلیقه ای ارگ وارد نمی کند زیرا مهرهای رییس جمهور تنها نمایش قدرت است و تحقق اهداف پشتونیزمی 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۵    ۱۳۹۷/۱/۱۳ کد خبر: 149232 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، کمیسیون انتخابات، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را اعلام کرد. برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‎ها، با سه ماه تأخیر برگزار خواهد شد. قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‎ها در کشور به تاریخ ۲۸ ماه میزان امسال، برگزار شود.

انتخابات که معرف ورود به دوران جدید در افغانستان است خلاصه در تقلب و معامله شده است به طوری که کرزی عامل اصلی به ریاست جمهوری رسیدن اشرف غنی بود و عبدالله نیز بدون تقلب به ریاست اجرایی نمی رسید در کنار پارلمانی که چند سال است بدون مشروعیت قانون وضع می کند.

زمانیکه رییس جمهور آلوده به فساد با یک پارلمان معامله گر در قدرت باشد افغانستان امروز شکل می گیرد با انتخاباتی که براساس برنامه های پس پرده برگزار و مهره های تعیین شده انتخاب می شود و این آرای مردم است که هیچ تاثیری در روند گزینش ها ندارد.

انتخابات گوسفندی که اشرف غنی را به ریاست جمهوری رساند درسی بزرگ نیز برای وی داشت و آن، قدرت فساد و معامله برای سلطه گری و به زوال کشاندن مقام های با نفوذ بود به طوری که در سه سال گذشته نه تنها حکومت از غیرپشتون تصفیه شد بلکه گزند دسیسه و سلطه ارگ به جنرال دوستم و عطا محمد نیز رسید.

در این میان، کمیسیون انتخابات به اندازه برگزاری انتخابات سراسر حاشیه و جنجال بوده و هست، تعیین مستقم اعضای جدید توسط رییس جمهور سبب واکنش های تند جبهه مخالف و تقابل ارگ شد، تبیعد برای دوستم، برکناری عطا، انزوای محقق و باقی رهبران در هراس از خشم رییس جمهور.

دخالت مستقیم رییس جمهور بر این کمیسیون برای مدیریت انتخابات آینده ریاست جمهوری و پارلمان است و این می تواند ضربه سنگینی به جناح مخالف وارد کند، واکنش تند عطا محمد که به برکناری از بلخ انجامید پیامی بود به تمامی مقام های مخالف: اشرف غنی تاب تحمل هیچ تهدید و به چالش کشیدن قدرت ارگ را ندارد.

در این میان، کمیته گزینش که به مانند خود کمیسیون انتخابات تشریفاتی است با وجود حق قانونی از تعیین اعضای جدید، ماه ها منتظر لطف رییس جمهور برای انتخاب کاندیداها ماند.

با برکناری رییس کمیسیون انتخابات متهم به فساد، حفیظ الله هاشمی به عنوان عضو جدید، همان رییس ای می باشد که از سوی ارگ بر این کمیسیون تحمیل شد زیرا اشرف غنی فراتر از قانون و قانون اساسی است.

عبدالله به عنوان رییس اجرایی چه با همراهی و چه در سکوت همسو با اقدامات قبیله گرایی اشرف غنی است، آیا وی از عواقب ناگوار کمیسیونی تشکیل شده بر اساس سلیقه پشتونیزمی برای کنترل انتخابات آینده بی خبر است؟

اعضایی تشکیل دهنده کمیته گزینش به نمایندگانی از دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساس و نهاد حقوق بش چنان در هراس از قدرت رییس جمهور به سر می برند که حتی حق قانونی تعیین عضو جدید را به وی واگذار و تنها شاهدی برای سیاست شوم سلطه گری ارگ بوده اند.

قانون اساسی با نقص های بیشمار و دادگاه عالی آلوده به فاسد که زیر سلطه رییس جمهور است به دلیل پاکسازی مقام های با صلاحیت، مملو از افراد بی کفایت و معامله گر شده اما چرا نهادهای حقوق بشر با سکوت همراهی می کند و نمایندگان پارلمان به خواب رفته اند؟

هرچه تعداد احمدزی برکنار و هاشمی ها برقرار شوند هیچ تاثیری در روند کمیسیون انتخابات و انتخابات آینده ندارد زیرا آنان مهره های هستند که توسط رییس جمهور تعیین و باید در جهت اهداف ارگ عمل کنند.

در این میان، اصلاحات انتخابات نه تنها صورت نگرفت بلکه توزیع شناسنامه های الکترونیک با درج و حذف نام "افغان" زمین گیر است و مهم ترین نکته، کمیسیون انتخاباتی که عاجز از سازماندهی درونی می باشد چگونه توان برگزاری انتخابات را دارد آنهم در کمتر از یک سال؟!

اما اگر انتخابات پارلمان در تابستان سال آینده برگزار شود بحرانی تر از گذشته با حضور گسترده حزب اسلامی و یک لشکر نماینده ای خواهد بود که توسط حکومت انتخاب و تعیین می شوند و بماند که انتخابات ریاست جمهوری با چنین ناامنی ها و اختلاف های درون حکومتی چه خواهد شد!

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
انتخابات
ارگ
نظرات بینندگان:

>>>   اینرا همین حالا باید همه بدانند که درانتخابات آینده غنی برنده است بهر طریقی که باشد درانتخابات گذشته که صلاحیت وامکانات محدود داشت در وزیر اکبرخان ماشین چاپ کارت رای دهی فعال کرده بودند حالا که همه چیز بشمول کد 91 وشاخه گلبیدین دراختیار شان است وکمیسیون النتخابات هم به سلیقه خوشان انتصاب شده کی میتواند با ایشان رقابت کند ؟ کجاست کاندید سرشناس ومعتبر از جبهه مخالف که گذشته پاک واهل علم و اندیشه باشد ؟
گروه های تنظیمی صد پارچه شده اند وهیچکس هم بجز تعداد محدود به آنان رای نمیدهند دوستم محقق خود کاندید نمیشوندوکاندیدیکه اهلیت واتوریته ریاست جمهوری را داشته باشد ندارند
بنا بازهم همین غ است و چیغ زدن هایش !

>>>   تفاوت بین طالب و اشرار
1- طالب آنست گه درمدرسه یا حجره ملا نشسته دروس دین را از ملا یا مولوی صاحبان فرا میگیرد
2 –اشرار آنست که درمغاره کوه یا در بین باغ وجنگل وحشی گونه زندگی میکند
3- طالب می آموزد چگونه وضو کند چطور نمازها و عبادات الهی را بجا آورد وبرای دیگران هم بیا موزاند
4 –اشرار می آموزد که چگونه پل انفجار دهد آدم بکُشد آنتن تلفون تخریب کند خون بریزد پایه برق تخریب کند
5 – طالب آنست که کُتب علوم اسلامی دربغلش قلم درجیبش بالباس نظیف و صورت وسیرتش را با احکام اسلامی وشرعی مطابقت دهد درست کار صادق نیک گفتار ونمونه ئی باشد از درستی وراست کرداری در بین مردم
6- اشرار آنست که درکمرش بم ها در شانه اش کلاشینکوف درجیبش کلدار است ویکدستش در شروفساد دست دومش در قا چاق وراهزنی
7 – طالب آنست که زمینه آموزش را برای خود ودیگران آماده میسازد وبرای اطفال وکودکان محله آموزش میدهند
8 – اشرار آنست که دروازه مکاتب را می بندندومانع آموزش علم میشوند مکتب وکتاب میسوزانند بهمین دلیل به نام اشرار بی فرهنگ هم ازانها نام برده شده
9 – طالب انست که در بین مردم بوده و فامیل ،محل زندگی وهمه قوم وخویش شان را همه کس می شناسدوبا آنها مراوده دارند درغم وشادی مردم محل خود شریک اند تابع قانون وحکومت اند
10 – اشرار انست که مخلوطی است از پنجابی ازبکی عربی چیچینی وجاهلین داخلی ، قطاع الطریقان مجرمین فراری ، که به لسان محلی بلدیت ندارند نقاب در چهره میزنند گاهی ریش مصنوعی می بندند یاغی وباغی بوده به هیچ ائینی پابند نیستند ،
11 – طالب با ختم دوره آموزشش دریک مسجد درخدمت مردم خود مصروف میشود ویا آنکه بحیث معلم در مدارس به تدریس مشغول میشود
12 – اشرار بعد از آموزش انفجار انتحار تخریب وتخریش وحشت ودهشت به مرحله بعدی وارد میشود که داغش نامدارد آنان بیرق ، لباس ، اعمال ، وافکار و کردار شان همه سیاه در سیاه است آن مرحله جنون و داخل شدن در صنف وحوش درنده است
13- از نظر تولید طالب محصول داخلی است ودر هرجای میتواند تولید شود اما در تولید وتکثیر اشرار تاحال سه کشور جهان امتحان خوبی داده اند : ایالات متحده امریکا ، عربستان ، پاکستان ،
اینها سابقه طولانی در ین بخش دارند مثلا پاکستان زمانی تا مدتی بنام مجاهد بعد برای اینکه آنان را اپدت سازد طالب نام گذاشت وسردسته شانرا امیر المومنین نامید ، زمانیکه طالب در اثر جهالت و ظلم واستبداد مورد تنفر مردم واقع شد پاکستان یک مُدل دیگر ی تولید کرد که به نُضج نرسید و آنان رابنام گروه ملنگ ها عرضه کرده بود بعدا زمانیکه تکنالوژی پیشرفت نمود پاکستان سردسته یک گروپ مزدور خاص خود را بنام خلیفه معرفی نمود که افراد تحت امر این خلیفه شریر ترینِ همه است وهمسنگ داغش استند اینان بنام گروپ حقانی شناخته میشوند
آخرین مدل تولید دیجیتالی شده همین داغش است که ببازار تروریزم عرضه شده وساخت مشترک عرب امریکا وپاکستان است ،استعمال وبکاراندازی اینها خیلی مغلق است حتی گاهی تولید کننده مجبور شده تعدادی را که سرکشی نموده اند نابود سازد یا اینکه تعدادی برضد تولید کننده خود جنگیده اند ،
( ر )

>>>   احمدزی را نمیشناسم ولی هاشمی را میتوانید از پیاده تا کارکنان اداره امور زمان کرزی پرسان کنید. آنها قصه میکنند که او در اوایل ریاست فاروق وردک تقریبا " چایدارباشی" وردگ در اداره امور بود . بعدها مامور و سپس معاون اداری اداره امور شد. یکی از خصوصیتهای او این بود که اگر پیسه را سر قرآن شریف هم میماندی او آنرا میگرفت. باین رقم بود که با دزدیهای پی در پی ملیونر شد و جهت رسیدن به وظیفه ریاست عمومی دارلنشای سنا 50000 دالر به رئیس سنا داد. و آنجا را هم تا که توانست چور کرد. اینکه رئیس سنا چقدر از او گرفت و او را توسط غنی کمیشنر ساخت خداوند خودش میداند. او یک بیسواد مطلق و دزد است.

>>>   ( شیـــخ صنـعـــان وگُلبـــُـدیــن در منطق الطیر)
شیخ صنعان پیری صاحب کمال و پیشوای مردم زمانه خویش بود. او قریب پنجاه سال در کعبه اقامت داشت و هرکس به حلقهٔ ارادت او درمی‌آمد از ریاضت و عبادت نمی‌آسود. شیخ خود نیز هیچ سنّتی را فرونمی‌گذاشت و نماز و روزه بی‌حد به‌جا می‌آورد
شیخ با مریدانش به روم سفر می‌کند و در آنجا دختری ترسایی را می‌بیند یک دل نه صد دل عاشق او می‌شود. شیخ بیش از یک ماه برای وصال دختر عجز و لابه می‌کند. دختر برای شیخ چهار شرط می‌گذارد:
1- سجده کردن بر بت،
2 - سوختن قرآن،
3 - نوشیدن خمر
4 - دست شستن از ایمان
5 - شیخ علاوه بر اجرای این شروط، یکسال نیز به دختر خوکبانی ‌میکند. مریدان از بازگشت شیخ ناامید می‌شوند و به دیار خود بازمی‌گردند.
جوانی بنام گلبدین که از آوان نو جوانی طمع وحرص قدرت دروجودش لانه کرده بود در پی حصول این مرام بر آمد ابتدا کوتاه ترین راه برای رسیدن به هدف را پیوستن به حلقات حزب دموکراتیک خلق تشخیص وبه آن پیوست خودرا یکی از ارادتمندان لنین کبیر معرفی مینمود اما بدلایلی که ذکرش مناسب نیست اورا از حزب اخراج نمودند ، باردوم اخوانیگری پیشه کرد به پاکستان پناه برد چهل سال درانجابود
1- او که اعضای حزب خلق را جاسوسان روس معرفی میکرد برای رسیدن به قدرت با دو آتشه ترین خلقی حفیظ الله امین ائتلاف کرد اما شکست خورد وچیزی حاصلش نشد
2- او که تحصیل کرده های روس را کمونست میدانست برای رسیدن به قدرت با شهنواز تنی که می گفت: تاچیزی رابچشم سر نبینم باور ندارم هم ائتلاف کرد وبازهم شکست خورد ، باردیگر دست بدامان کمونست ها شد اینبار اسلم وطنجار و راز محمد پاکطین هم نتوانستند این عاشقرابه معشوقش که قدرت است برسانند ،
3 – او که دوستم ولشکرش راملیشه می خواند برای رسیدن به قدرت با او هم ائتلاف کرد اما از بخت بدِ چون دستارش سیاه بازهم چیزی حاصلش نشد
4 – یاران گلبدین هم مانند یاران شیخ صنعان اورا در پاکستان رها کرده به وطن خود برگشتند درکنار مردم وحکومت شان با غم وشادی مردم خود شریک شدند حزب ساختند قانونی اش کردند
5 – او که سوگندنموده بود که از امت رسول لله نباشم اگر تازمان بودن یک سرباز امریکائی به کابل بیایم ، به فکر اینکه ترکیه عربستان امریکا شاید برای استخدامش علیه ایران به او مزد باورنکردنی بدهند سوگندش را زیر پا کرد وحالابا بادیگارد های امریکائی بکابل زندگی میکند که این عمل هم کمتر از خوکبانی نیست ، او که برای همه مردم شهادت آرزو میکند خودش را در پنجاه لای سمنت سنگ وسیم خاردار و گارد ها پنهان میسازد تا مبادا که شهید شود ،
دراثر دعای مریدان شیخ صنعان خداوند شیخ را از گمراهی نجات داد ، توبه کرد به وطن برگشت مصروف عبادت شد
اما برای شیخ ما یا دوستانی ندارد که دعایش کنند یا اینکه خداوند از گناهان این مرد نمیگذرد ودعای کسان را درحق وی مستجاب نمیکند !
گلم بخت کسیراکه بافته اند سیاه
به آب زمزم وکوثرنتوان کرد سفید
(گیلگمش )

>>>   اگرهربلای آسمانی هم برسرتان اصابت کند باز پشتونیزم پشتونیزم چیغ میزنین اینه راه آسان مبارزه واه واه


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است