تکرار تاریخ هزاره ها
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۳۲    ۱۳۹۷/۱/۲۷ کد خبر: 149855 منبع: پرینت

در دهه 90 زمانیکه فاجعه المناک غیر انسانی افشار رخ داد همین جناب استاد محمد اکبری وکیل بر حال مجلس نمایندگان مردم بامیان باستان و تعدادی از اعضای حرکت اسلامی به رهبری "محسنی قندهاری" مثلی مرحوم سید انوری و سید فاضل متهم به خیانت و معامله گری شدند.

اکثریت مردم اینها را همدست قاتلان مردم افشار می دانستند. محمد اکبری، سید انوری، سید فاضل و بعضی افراد دیگر کاملا به حاشیه رانده و مردم از اینها متنفر شدند. بعد از شهید وحدت ملی "عبدالعلی مزاری" مردم ساده لوح هزاره برای کریم خلیلی و محمد محقق "هورا" می کشیدند.

تحقق آرمان ملیت بزرگ هزاره را در وجود این دو نفر می دیدند ولی با تغییر تحولات دهه اخیر این دو رهبر خردمند هزاره ها نیز محبوبیت خویش را سخت از دست دادند بخصوص بعد از شکل گیری جنبش روشنایی کریم خلیلی و محمد محقق کاملا در برابر اکثریت مردم قرار گرفتند ولی فاجعه المناک دهمزنگ بیش از حد به حیثیت اجتماعی این دو رهبر ضربه زد.

خیلی ها خلیلی و محمد محقق را متهم به خیانت و خنجر زدن از پشت می کنند امروز وضعیت کریم خلیلی و شیخ محقق شبیه وضعیت محمد اکبری، محسنی، سید انوری و تعداد دیگری در دهه 90 است از چهار طرف فحش و ناسزا نثارشان می شود.

حالا اکثریت مردم ساده لوح رنج کشیده بخصوص نسل جوان هزاره ما امید به دو آدمک بی برنامه که در سال 1395 دو اسد فاجعه غیر انسانی افشار دیگر را خلق کرد که 86 جوان تحصیل کرده ما را در میدان دهمزنگ کشت و بیش از 400 نفر را معلول و معیوب کرد دل بسته اند.

مطمین هستیم با گذشت زمان این آدمک های بی برنامه مطلب آشنا نیز به همین وضعیت دچار می شوند فقط منتظر گذر زمان باشیم!

محمد طاهر شهیدانی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شهیدانی
محقق
خلیلی
مردم هزاره
نظرات بینندگان:

>>>   همه اینهای راکه نام برده شده خایینین به مردم هزاره بودند وهستند ما مردم هزاره هستیم که مانند گله گوسفند هرکس وناکس وهر دزد بالای شانه های ما سوارمیشوند وخودرا به کاخهای بلند قدرت وچوکی ریاست ومادیات دنیا میرسانند باید هوشیارشویم واما حضرت آیت الله محسنی مانند آفتاب درخشان هم درزمان جهادبه عنوان یک رهبرجهادی آگا ومتفکر جهاد مردم مارا مدیریت کردند وامروزهم مصدرخدمت شده اند وبزرگترین مرکزعلمی وتربیوی را درمرکزکابل تاسیس نمودند وسالانه بیش از دوهزارجوان تحصیل کرده چون داکتر - ماستر - انجنیر- استاد دانشگاه وفارغین درعلوم دینی وکلام وجوانان روحانی مانند فرشته به جامعه ما تقدیم واهدا میفرمایند اگرچشم کورباشد که نبیند لااقل گوش شنواکه داریم عزیزم انصاف چیزی خوب است
بااحترام
مهدی ازکابل

>>>   متاسفانه یک تعداد مهاجربدون تاریخ وهویت با خیانت ووطن فروشی ومزدوری اجنبی توانستند 250سال بر سرنوشت اقوام اصیل این کشور مسلط شوند .وهنوز هم بقای خود را در نوکری اجنبی میدانند .و میدانند بدلیل اینکه ریشه در این مملکت ندارند.اگر یک روز نتوانند رضایت اربابان خارجی خود را کسب نمایند .دیگر در این کشور حرفی برای گفتن ندارند. وبرای این مسئله یک روز در لباس پادشاه وطن فروش در میایند وروزی دیگر در لباس طالب وداعش.
این قوم.... حتی نام خراسان عزیز را بد کرده واز نام پر جلال وتاریخ درخشان تبدیل به کشوی پر از اه وناله وفغان با هویت انتحار وانفجار ومواد مخدر ، ریش بلند پر شپش ولونگی مردار لباس پر تعفن به جهانیان عرضه داشته .واین ..... خود وظلم خود افتخار میکنند وانرا مایه مباهات وافتخار میدانند .وان دلیلش دوری از تمدن وفرهنگ است .

>>>   اولا که اکثریت ساده لوح نیست ثانیا خودت چی کردی وکیل جان؟؟؟؟

>>>   آقای شهیدانی کدام شهید وحدت ملی
همه فجایع غرب کابل و حمله های تصفیوی بر مقر محمد اکبری و بهشتی و دیگران در حضور مزاری با اطلاع و دستوی مستقیم ایشان انجام گرفته است لطفا حوادث گذشته را با دقت مرور کنید. همه کسانی که با انگ خیانت ملی از حقوق شان محروم شدند و حزب شان به انزوا کشانده شد در سایه رهنمودهای مزاری و باند مخوف ایشان صورت گرفته است و هر کسی این خیانت و جنایت را فراموش کند یا به فراموشی بزند تاریخ وقایع را ثبت کرده است.

>>>   جناب شهیدانی:
معلوم نشدکه شمابالاخره مریدکدامشان استید، همگی رهبران هزاره رابسیارسبک معرفی کردید، محمداکبری،سیدانوری به حاشیه رانده نشدند، هنوزهم عده زیادی مردم به نام انوری فخرمیکنندو ازوابستگان حرکت اسلامی استند، شماکه تلویحابه حقایق اشاره میکنید، واضح تربگوئیدکه مسئول واقعه افشارکیها بودند، آقای مزاری که شما شهید وحدت ملی میخوانید همان مزاری است که تاامروزغیر ازخودش هیچ شخصیتی ازشیعه هارادر کنارش نگذاشت وباهیچکدام روابط و هماهنگی ملی ایجاد نکرد، چنانچه این مکروب تعصب دراندیشه شمانیزتاثیر کرده است وبانیان جهاد ورهبران واقعی مردم شیعه رابه سادگی ردمیکنید ومزاری راشهید وحدت ملی میگوئید، شمایاد دارید درزمان حکومت ربانی که یک شب مزاری شماجناب بزرگان شیعه اکبری، انوری،وهادی را ازغرب کابل متواری کردو طرفداران شانراکشت، نمیدانم لقب شهید وحدت ملی برای مزاری چه توجیهی دارد، شهیدوحدت ملی اقلاشیعه ها راکنارهم جمع میکرد وبنام های مختلف آنانرا پراگنده نمیکردچه رسدبه اینکه سنی هارا بدورش جمع کندو بعدنامش راشهید وحدت ملی نام بگذارد، درموردخلیلی ومحقق خوب تشخیص داده اید،امااین دوتااکنون بگونه طبیعی به پرتگاه نابودی رسیده اند وچندان عمری برایشان باقی نمانده است، درآنزمان چندنفر درافشارکشته شددر حالیکه مزاری درخط اول افشاردفترو دیوان داشت ودیوانه هاهم درسیلوو کوته سنگی حاکم بودند، خوب بودکه فرارنمیکرد و خودرادر دفاع ازمردمش در همانجاقربانی میکرد، امااکنون که لشکرلشکر هزاره میمیرند وآب ازآب تکان نمیخورد وهیچکس مسئول قرارنمیگیرد.

>>>   دلیل ظلم پشتون ها به ما جهل ماست.
هر کس چند کامنت بالا را بخواند متوجه میشود چرا ما همیشه مظلوم بودیم .
برادر مزاری، اکبری، ، خلیلی محقق ویا هر شخص هزاره
فرزند همین قوم است.
حال در خانواده ممکن است فرزند خوب باشد یا بد.
اما خانواده خوب بد خودرا دوست دارد.
برادران گذشته ، گذشته .
ولی ما اینده را ببینیم .وسعی کنیم فرزندان خوب وخیر خواه قوم باشیم .
امروز با سلاح تفرقه میخواهد ما را پارچه پارچه کند .
اما اتحاد را پیروزیست.
اگر انتقادی هم هست .باید بین خود حل کنیم .نه پیش چشم رقیبان یا احیانا دشمنان.

>>>   هزاره ها هوشیار باشید .
من در کامنت های بالا دست نفاق را میبینم.
شایداز استین کدام سید ناسید که سالها بین ما بوده واز نان ونمک ما خورده ونمکدان شکسته .
ویا دیگر دشمنان برا مده باشد.

>>>   تمامی ولسوالیهای هزاره نشین مربوط ولایت غزنی ودرکل هزاره جات باید منتظر حملات بیشتر وخطرناکتر مخالفین مسلح باشند منتظر دفاع توسط دولت و ولایات مربوطه شان نباشند این همان برنامه پروگرام های است که چند سال پیش توسط شوونیست فاشیست ها برای مناطق مرکزی هزاره جات طرح شده بودند و حالا یکایک اجرا میگردد.مردم مناطق مرکزی آگاه باشند که سازش خطرناک وپلان های فاشیستی شوونیستی بد تر در راه هستند که منجر به آوارگی وتلفات بیشتر مردم مظلوم و محروم مناطق مرکزی گردند. باید متحدانه و معقول برای آینده خودها فکر کنند تا از انواع گزند و خسارات جانی و مالی درامان باشند.علاج واقعه را باید قبل از وقوع آن باید کرد بعدازان هیچ سودی نخواهد داشت.دولت مرکزی اگر واقعا در فکر آرامش مناطق مرکزی هستند باید اقلا یک فرقه عسکر مسلح برای هزاره جات بدهند تا مردم مناطق مرکزی از منطقه خود درمقابل مهاجمین دفاع کنند .آقای دانش ونمایندگان ووکیلان وظیفه وجدانی و ایمانی وملی شان هم همین است که با جرئت از دولت بخواهد که مناطق مرکزی وولسوالی های هزاره نشین را با عساکر مسلح امنیت شانرا بیگیرید.پولیس برای امنیت داخلی منطقه هستند به هیچ صورت با مهاجمین مسلح مقابله کرده نمیتوانند.بعضی مردم آگاه وبا تجربه چند سال پیش همین وضعیت را پیشبینی میکردند اما کسی به حرف آنها اکتفا نکردند درفکرپول جمع کردن وخانه های چندین منزله ساختن هستند.اگر همه تان‌پولدار شوید آیا جای امن برای خوردن و مصرف کردن داربد؟ درمساجد وتکایای تان روز روشن حمله میشود مسافرین تان در راه عبور ومرور امن نیستندازبازسازی و نوسازی همه تان محروم هستید.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.آمین

>>>   هزاره ها بالاترين قدرت دولتي را از ان خود نموده اند وفكر ميشود ايشان دعواي زعامت كلي كشور را دارند كه هم از امكان دور نيست.
اگر هزاره ها ميخواهند با اقوام ديگر كشور زنده گي مشترك نمايند اين بلندپروازي را بايد ترميم نمايند در غير در قفس افغانستان مركزي بندي وانگاه به صفت افغان مناطق ديگر كشور براي شان جهنم خواهد شد.
اين رأيناه هاي نه چندان دور ثابت خواهد ساخت.
حق چنين تعريف ميشود كه ولايت غزني جز هزاره يكنفر وكيل از اقوام ديگر ندارد؟؟؟؟؟
صبور از مزار شريف

>>>   دشمنان اصلی ما که عامل نفاق در بین ما هستند همین گدایگران تاریخ و گدی به پشتان تاجیک نسب هستند که به نام سید از نان و نمک ما در طول عمر خبیث و کسیف شان استفاده کرده اند.

>>>   مزاری در طول چند سال که رهبر بود هزار دلار برای خودش جمع کرد که شما پشت سرش از روی عداوت انگ مخوف بودنشان را میزنید؟مزاری با محسنی، اکبری، خلیلی، محقق وانوری مقایسه کنید که ببنید تفاوت از کجا تا کجاست؟چندتاش به مال دنیا چسبیدند وچندتاش به فکر هوا وهوسند که تا توانستند دختران جوان را به نکاح خود بگیرند وسر به سجده زنانشان بسایند نه به حداوند اعلی وخدمت به خلق خدا.همین آقای محسنی دم دستگاه درست کردند،دم از خدا، دین واخلاق میزند اما افراد تحت امرش در اشترلی ولایت دایکندی نفس کشیدن را بر مردم دشوار کرده اند،از راهزنی گرفته تا ترور افراد شایسته وخادم مردم تا گرو گرفتن ناموس مردم زندگی را بر مردم والایت دایکندی واقعا سخت کرده اند!بدتر از داعش وطالب است که درس اخلاق آقای محسنی را میبنم واعمال شنیع افراد تحت امرش را واقعا که دیگه اعتقادی به آقای محسنی ندارم! چون میگند دوصد گفته نیم کردار نیست!
آزاد

>>>   هزاره از افغانستان نیست مهاجراست و بایدمثل مهاجرزندگی کندنه اینکه درهمه مسایل دخالت میکنتد هزاره ها حتی
حق نداردکه مسجدهایشان به صدای بلند اذان بگویند ولی دولت های کرزی و اشرف غنی به انهاخیلی زیاد
اختیارداده به این قوم هرقدرکه احترام کنی گستاخ میشوند وحد حدود خودرافرموش میکنندباید زمین های
راکه متعلق به اقوام کوچی است ازشان پس گرفته شود

>>>   هزاره ها مهاجرهستند وبایدمثل مهاجرزندگی کنند نه اینکه درهمه مسایل دخالت کنندحتی حق ندارندکه مساجدشان اذان به صدای بلندبگویند ولی درزمان حامد
کرزی خیلی به هزاره ها اختیارداده شد وبه همین خاطر گستاخ شدند باید همه زمینهای وعلف چرها که مربوط کوچیهااست باید از هزاره پس گرفته شودچون این حق مردم کوچی است ودرهرزمانی که باشد مردم کوچی حق خودرا از حلقم مردم خواهدکشید

>>>   رهبران ما هزاره فیل ګشتند اما ما خوارو زار! حق هزاره را هزاره میخورد نه دیګران!
علی

>>>   تمامی ولسوالیهای هزاره نشین و هزاره جات باید منتظر حملات بیشتر وخطرناکتر مهاجمین مسلح باشند منتظر دفاع توسط دولت و ولایات مربوطه شان نباشند این همان برنامه پروگرام های است که چند سال پیش توسط شوونیست فاشیست ها برای مناطق مرکزی هزاره جات طرح شده بودند و حالا یکایک وبالموقع اجرا میگردد. مردم مناطق مرکزی آگاه باشند که سازش خطرناک وپلان های فاشیستی شوونیستی بد تر در راه هستند که منجر به آوارگی وتلفات بیشتر مردم مظلوم و محروم مناطق مرکزی میگردند. باید متحدانه و معقول برای آینده خودها فکر کنند تا از انواع گزند و خسارات جانی و مالی درامان باشند.علاج واقعه را باید قبل از وقوع آن باید کرد بعدازان هیچ سودی نخواهد داشت.دولت مرکزی اگر واقعا در فکر آرامش مناطق مرکزی هستند باید اقلا یک فرقه عسکر مسلح برای هزاره جات بدهند تا مردم مناطق مرکزی از منطقه خود درمقابل مهاجمین مسلح دفاع کنند .آقای دانش ونمایندگان ووکیلان مناطق مرکزی وظیفه وجدانی و ایمانی وملی شان هم همین است که با جرئت از دولت مرکزی بخواهد که مناطق مرکزی وولسوالی های هزاره نشین را با عساکر مسلح امنیت شانرا بیگیرید چون این مناطق بیشترازهرمنطقه آسیب پذیر تروهستند وپولیس برای امنیت داخلی منطقه هستند به هیچ صورت با مهاجمین مسلح مقابله کرده نمیتوانند.بعضی مردم آگاه وبا تجربه چندینو سال پیش همین وضعیت را پیشبینی میکردند اما کسی به حرف آنها اکتفا نکردند که امروز شاهد چنین حوادث ناگوار در مناطق محروم و مظلوم تاریخی هزاره هستیم اگرچه درقرن بیست و یک باید صدای عدالت خواهی و برابری درجهان حاکم گردند اما‌متاسفانه در جامعه ما تحت هرنام وهر سیاست صدای حاکمیت فاشیستی مدرن حاکم میکردند.تاریخ مظلومیت هزاره های مناطق مرکزی درطول تاریخ چندین بارتحت هرنام وعنوان تکرار شده اند.یک وقت تحت نام حکومت متحد ملی عبدالرحمان جابر ،باردیگر تحت نام دیکتاتوری پرولتاریای خلق و پرچم و بعدا تحت نام خلع سلاح و تحریم مواد غذایی امارت وغیره شده اند.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
آمین


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است