7 ثور + 8 ثور = فاجعه ملی!
جهاد مردم افغانستان یک حرکت خودجوش دینی و ملی بود اما سرانجام رهبران، نتیجه جهاد مردم را در قدرتطلبی و ثروتجویی خودشان خلاصه کردند و جهاد مردم را به باد دادند 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۲۴    ۱۳۹۷/۲/۸ کد خبر: 150382 منبع: پرینت

7 و 8 ثور در افغانستان دو روز تاریخی و تأثیرگذار است. در روز 7 ثور 1357خورشیدی حزب دموکراتیک خلق، دست به کودتای خونین زد که تاریخ کشور را در مسیر دیگری سوق داد و حکومت گروه چپ با ایدئولوژی کمونیسم بر کشور حاکم گردید.

مردم مسلمان افغانستان در مخالفت با برنامه های ضد مردمی حکومت دستنشانده سلاح جهاد و مبارزه به دوش انداختند و جهاد معروف کشور به میان آمد. سرانجام در سال 1371خورشیدی جهاد مردم به نتیجه رسید و گروههای جهادی سوار بر موتر جهاد مردم، خود را به ارگ ریاست جمهوری رساندند و نتیجه جهاد مردم را تصاحب کردند. گروههای رنگارنگ مجاهدین با خودخواهی، قدرتطلبی، بی‌تدبیری، تعصب و لجبازی کشور را در باتلاق جنگهای داخلی غرق کردند. دریایی از دشمنی، کینه، کشتار، ویرانی و تباهی در کشور جاری ساختند. سرانجام طالبان آمدند و از پس آن لشکریان کشورهای غربی سرازیر شدند که این جریان هنوز ادامه دارد.

درباره 7 و 8 ثور سخن زیاد است. ما در این فرصت کم برخی از ویژگیهای مشترک این دو روز را برمیشماریم. در آغاز باید اشاره کنیم که 8 ثور میوه طبیعی جهاد و تلاش و شهید دادن و آوارگی مردم بود. مردم افغانستان خون دادند و با حکومت ضد دینی و ملی مبارزه کردند به این امید که یک حکومت عادلانه و مردمی ایجاد شود. اما رهبران نالایق، با قدرتطلبی و خودخواهی، جهاد مقدس و بزرگ مردم را در جنگهای داخلی و برادر کشی به باد دادند و افتخارات جهانی جهاد را تبدیل به ننگ و نفرت کردند.

از این نظر تفاوت بزرگی در بین این دو روز هست؛ اما شباهتهای زیادی هم بین این دو روز وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
1-ایدیولوژی زدگی: سردمداران هردو جریان، کار خود را براساس یک ایدیولوژی توجیه می کردند؛ گروههای چپ براساس ایدیولوژی مارکسیسم مبارزه میکردند و میخواستند براساس برنامه های آن حکومت تشکیل داده جامعه را اداره کنند. اما گروههای اسلامی که رهبری جهاد مردم را به دوش داشتند، شعارشان عمل کردن به ایدئولوژی اسلامی بود. هرچند بعدها معلوم شد که هردو دسته به ایدئولوژهای خود اعتقادی نداشتند و صرف برای فریب مردم و توجیه رفتار خود از آن سوئ اسفاده می کردند. ناگفته نماند که هردو گروه با عملکرد منفی خود، ایدیولوژیهای خود را خدشه‌دار کردند.

2-وعدههای بزرگ: هردو گروه در شعارها و سخنرانیهای خود به مردم وعده بهشت برین میدادند و می گفتند افغانستان را چنان بسازند و چنان حکومت عدالت گستر ایجاد کنند که از بهشت برین چیزی کم نداشته باشد؛ اما در عمل هردو افغانستان را به جهنم تبدیل کردند. کشتند، آتش زدند، سوزاندند، ویران کردند و رها کردند.

3- انقلابی بودن: هردو گروه خود را پیشوای انقلاب معرفی می کردند و هر کدام از سران احزاب اسلامی و چپ خود را رهبر انقلاب تبلیغ می کردند؛ یکی رهبر انقلاب سوسیالیستی و دیگری رهبر انقلان اسلامی افغانستان؛ اما هردو از انقلاب نامی شنیده بودند و چیزی بیشتر از آن نمی دانستند. هردو گروه با رفتارهای ارتجاعی خود آبروی هرچه انقلاب است بردند.

4- قدرتطلبی: رهبران هردو حادثه قدرتطلب، خودمحور، مستبد و ضد مردم بودند. هردو میخواستند مردم را با زور و فشار تسلیم قدرت خود نمایند. هردو گروه تکمحور بودند و قدرت را تنها برای خود میخواستند و حاضر نبودند کس دیگری را شریک کنند.

5- نداشتن برنامه: هردو گروه برای اداره کشور و سازندگی آن هیچ برنامهیی از پیش نداشتند. می خواستند حکومت کنند اما نمیفهمیدند چگونه.

6- وابستهگی به خارج: زمام هردو گروه در دست کشورهای بیرونی بود؛ 7 ثور متکی به اتحادجماهیر شوروی بود و 8 ثور به قدرتهای غربی و کشورهای همسایه. یکی از عوامل اصلی شکست این گروهها نیز همین مسأله بود.

7- آرمانگرایی: هردو گروه آرمانگرا بودند و میخواستند براساس ایدئولوژیهای خاص خود عمل کنند. حقیقتهای اجتماعی و اقتصادی و مشکلات کشور را نمیدیدند. از سوی دیگر براساس همین آرمانگرایی خود با مردم براساس نزدیکی و دوریشان به باورهای خودشان رفتار میکردند. آرمانهای خالی، چشمآنان را کور کرده بود.

در ختم کلام تأکید می کنیم که جهاد مردم افغانستان یک حرکت خودجوش دینی و ملی بود که شهدای بسیاری نیز در این راه دادند اما سرانجام رهبران جهادی، نتیجه جهاد مردم را در قدرتطلبی و ثروتجویی خودشان خلاصه کردند و جهاد مردم را به باد دادند.
به همین دلیل 7 و 8 ثور در پهلوی هم قرار گرفتند و نتایج یکسانی برای کشور و مردم به بار آوردند. آمدن گروه طالبان و غربیها نتیجه 7 و 8 ثور است.

سید اسحاق شجاعی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شجاعی
7 ثور
نظرات بینندگان:

>>>   آقای شجاعی!
هفت موردی که در مورد رهبران 7 ثور و 8 ثور گفته اید کاملا قبول. ولی یک فرق بزرگ در میان رهبران و ییروان هر دو حادثه وجود داشت و دارد که یکی "پاچه ها را بر زده اند" که همه مال و منال این کشور را تا میتوانند چور کنند. ولی ییروان 7 ثور ثابت ساختند که به داراییهای عامه و شخصی مردم دست نمیزنند. این حقیقت را هر قدر بی انصاف باشیم باید قبول کنیم.

>>>   7 و 8 ثور ثمره کودتای نحس 26 سرطان است.

>>>   اقای اسحق!
به این سادگی هم نیست که شما فرموده اید اگر جهاد خود جوش وملی ومردمی بود درین میان کشمکش قدرت های بزرگ ومیدان جنگ قرار گرفتن وطن عزیز را نیز نباید از یاد برددر واقع هفت ثور را روسها وهشت ثور را روسها وغربی ها وهمه ای شکست خورده های قبلی واهل غرض وکشور های منطقه وجهان به شکست مواجه ساختندطبعا درین میان رهبران نام نهاد مجاهدین نیز بی تقصیر نیستند اما این امر بزرگ که بتواند مبارزه وجان فشانی یک ملت بزرگ را به یاس ونا امیدی بدل نماید نه از استعداد رهبران جهادی بود ونه هم قدرت انرا داشتندهرجا خلقی وپرچمی وتکنوکرات وبی دین وشهوت پرست وپول پرست بود جمع نموده در عقب انها طیاره های بی پنجاه ودو ونیروهای مسلح دوصد هزاری ۴۸ کشور را قرار دادند ورضایت همسایه ها وکشور های بنام مسلمان را نیز گرفتند انها یا از ترس وفرمانبرداری ویابرای کسب رضایت خارجی ها به نقشه وبرنامه های استعماری انها تن دردادند تا هشت ثور ویا نتیجه ای مبارزات وجان فشانی وثمره ای خون دوملیون شهید وملیونها اواره ومعیوب ومعلول را به خاک یکسان نمودند وناکام ساختند این ازیک طرف واز سوی میخ استعمار واشغال را تا قرنها در دیار بخون غنودگان محکم کوبیدند ودر دیار ازادگان وازادیخواهان ریشه استعمار را دوانیدند
تبنگ چی

>>>   أكر هفت ثور روز سياه تاريخ افغانستان كودتاى وطن فروشان خلق وبرجم صورت نمى كرفت هشتم ثور هم واقع نمى شد و در حقيقت هشت ثور زاده اى هفتم ثور است . ولى هيج كا ما هفت و هشت ثور را بأهم مقايسه كرده نمى توانيم . هشتم ثور جنك ها بين مجاهدين واقع شد در يك خانه بين دو برادر هم جنك واقع مى شود وتماماً فأميل متضرر مى شود .

>>>   آقا ی سید اسحا ق شجاعی ،شما در ارزیابی های تان کمی به خطا رفته اید من در یک نکته با شما موافقم که قیام هفتم ثور با وجودیکه از طرف مردم در آغاز وسیعا حمایت گردید یک عمل قبل از وقت به ابتکار شخص امین بود . او در آغاز کار هایی کرد که سوسیالیزم به مثا به ای یک اندیشه ای مترقی در افغانستان بد نام شود و تمام حاصل زحمات مبارزات طبقاتی حزب خدشه دار گردد این شباهت به جنایات خلفای اسلامی با لشکر کشی های شان بنام نشر دین اسلام دارد ، سرداران عرب در مناطق مفتوحه نه دختر نوبالغ و نه مال و زر باقیماندند همه چیز را بنام غنیمت و مال کفار برای خویش حلال دانسته و غصب کردند. بعد از ششم جدی دولت سعی کرد تا بر زخم ها مرهم بگذارد و آنچه در خطوط اساسی ج.د.ا. بود عملی گردد ، خطوط اساسی به ذات خود برنامه ای دولت در راه تطبیق اصلاحات و بنیان گذرای تعهداب افغانستان نوین بود ، برای تطبیق برنامه ها و صنعتی ساختن کشور حمایت کشور های خارجی ضرورت بود ، حامیان اصلی دولت بلاک کشور های سوسیا لیستی . بود ، با اعطای قرضه های بلا عوض دست کمک‌ به افغانستان دراز کردند ،که من هیچ مشکلی در این عمل نمیببنم زیرا این همه به نفع ملت و مردم عام بود.شما خود شاهد این بر نامه ریزی ها بودید ، اعضای حزب و تمام منسوبین قوای مسلح همه خالص افغان بودند و با جان و در راه دفاع آرمان های واقعا انقلابی خویش می رز میدند که شما شاهد شهادت هزاران جوان افغان بدست اشرار بوده اید من اگر با جزییات بنویسم از حوصله ای این نوشته خارج است. شما از جهاد یاد کردید کاملا درست فرمودید جهاد اشرار کاملا بر اساس جهاد خلافای راشدین بوده و حتی دقیق تر به غزوا ت پیامبر ، زیرا همه ای شان میدانستند که برای جنگ کردن در راه اسلام بهتر است به آنها غنایم جنگی و بهشت برین و هفتاد دو حور وعده کن ،غنایم جنگی اعراب دختران و زنان جوان ، شمشیر و شتر ،و غنایم جنگی برای مجاهدین افغان در قرن بیستم چیز های دگر بر علاوه ای آنچه پیامبر وعده داده بود مقرر بود.
شما درست میگویید که جهادی ها کدام بر نامه نداشتند، بر نامه اقتصادی بر اساس قوانین محکم اقتصادی اصلا در هیچ کشور اسلامی نیست و از رهبران بیسواد جهادی های افغان چنین تصور بزرگ نمیتوان داشت ، حتی زمانیکه حکومت نجیب ا اله سقو ط کرد هیچ کدام شان حاضر نبودند که به کابل بیا یند.شما جهاد در سال ۱۳۷۲شروع شد ، با مشتی از اخوانی های تعصب گرا سعی کردند که حکومت داود را از بین ببرند که ناکام شدند. و عاملین آن اکثرا به پاکستان فرار کردند ، حزب د. خ، ا. برای گرفتن قدرت سال ها کوشید و هنوز هم به زعم کارمل و خیبر و دگر اندیشمندان ، حزب د.خ. ا. آماده برای بدست گرفتن قدرت سیاسی نبود .اگر توده های ملیونی از یک زندگی آرام برخوردار شوند از طریق ایدیا لوژی سوسیا لیستی چه عیبی داشت ،زندگی توده های مسلمان در جوامع اسلامی به حالت خراب
می‌باشد ، اگر اعراب شتر سوار نفت نمیداشتند زندگی شان از حالت بدوی هم خراب‌تر میبود. در اخیر باید گفت که جهاد مردم در سه جنگ افغان و انگلیس خود جوش بود و در سال‌های هشتاد جهاد نه بلکه جنایت در حق مجموع ملت بود که کشور را صد سال به عقب کشاند و امروز به مرکز تروریزم و هیروین در جهان شهرت یافته است ،به همین منظور خاد و دولت در قلع و قمع آنها کوشید . اما حامیان بین المللی آنها با مصرف هزاران ملیون دالر از آنها حمایت کرد و اکنون بفرمایید از مزایای ثمر جهاد تان شب و روز لذت ببرید. یعنی جنگ ، هر روز انفجارات ، کشتن و ترور نوکری پاکستان ، نبودن برق و غارت ثروت های طبیعی ،فساد اداری ، تاسیس روسپی خانه ها در هرات و کابل و قندهار که مشتریان زیاد شان همین برادرک های مجاهد شما اند. شما همین را میخواستید ، و کی ها در این خانه ها خدمت می‌کنند ، دختران و زنان وطن ما از روی فقر و ناداری ، آنها دختری ، خواهر و مادر یک افغان است ، این است ثمره ای جهاد تان . یک کشور با آیات و حدیث آباد نمی‌شود اگر می‌شد در همان زمان پیامبر بدون غزوات عربستان عروس کشور های جهان می‌شد.برای پیشرفت واقعا برنامه های علمی اقتصادی ضرورت است که حزب د.خ. ا. دارای آن بود.
قارن..

>>>   مردم بی سواد و این همه ادعا، هفت ثور قسمت که بعضی ها در حقیقت رو بر ملا کردند آزادی بر خانم ها و طبقات اجتماعی و... کار های خوب انجام داد ند اما چون که کشور افغانستان ار پیدایش تحت تسلط آخوند از زمان آن شاه امان الا که می خواستند کشور افغانستان رو به قلعه ترقی به خاورمیانه برسانند اما چون کشور های استسمعار کننده همش مردم را از ترقی عقب نگه میدارد و باید دنبال دین بچسپد و همان وقت آخوند ها رو بیدار کردند شاه امان الا رو حتی به تبعیت از کشور وا داشت، و از امان زمان تا الان کشور افغانستان عقب مانده ترین در کشور خاورمیانه تشریف دارند و این همه بیسوادی و گنج فراوان بر خوردار، چرا، چون کشور که عقب بماند مردم سواد ندارند نمی داند که در کشور چی خبره، امانه که بیسواد بماند و کشور های دیگر بمانند و بخورند و خودشون از ناداری خودفروشی و طن فروشی کنند.

>>>   7 و 8 ثور فقط د غده سرطانی بود که تا هنوز هم جان میلیون افغان ره میگیره فقط چند دزد و زهزن توانستند از 7 و 8 نفع ببرند و خیر خلاص...بروید تمام توده های میلیونی را از نزدیک مشاهده کنید چه تغیری در زنده گی شان آمده؟ از خدا بترسید اگر زره ایمان در وجود مدعیون هنوز هم وجود داشته باشد.

>>>   سلام علیکم برادر گرامی!
درحالیکه ازحادثه های المناک وحشتناک که همه روزه در وطن عزیز ما اتفاق می افتد و همه روزه پدران، مادران غمدیده را به سوگ اولاد هایشان می اندازد عمیقآ متاثر وغمګین هستیم وخود را درین غم واندوه تک تک شما عزیزان شریک میدانم از خداوند متعال به شهدایی این وطن بهشت برین و به باز مانده گان شان صبر جمیل و به شیاطین که این عمل را انجام می دهد برزخ ابدی خواهانم.
مطلب همه شما عزیزان را خواندم,واقعیت امر این است که همه ما گنهکار هستیم در مقابل خداوند متعال جوابگو و روی سیاه اما بعضی ها آنقدر گنهکار هستند که نام مقدس اسلام عزیز را بد نام ساختن حتی اگر مسلمان خطاب کنیم گنهکار میشویم. مشکل اساسی در بنیاد خود ما است چون مسلمان بدنیا زاده شدیم اما مسلمان واقعی دلسوز نمی باشیم. از اسلام و دین خود اصلا طوریکه قرآن کریم گفته نه خبر داریم و کسانیکه دارند حمل ندارند تنها از نام مقدس اسلام استفاده کرده مانند منافقین شیاطین ما بیسواد های دین را هم گمراه کرده و به راه شیطانی خود کشانده اند، از ما گاه بنام دین، جهاد، گاه مذهب، قوم و غیره خون ملت مسلمان مارا مکیدن و خود قارون، فرعون و نمرود زمانه گشتن. نمیدانم ملت مسلمان افغان چی وقت از خواب غفلت بیدار میشوند تا خود را از شر این شرالفساد ها خلاص کنیم، بلاخره تا به کی یکدیگر را مانند درنده ها بنام های ، کمونست، مجاهد، طالب، داعش ابلیس، قوم، مذهب، ملیت و غیره خون برادر مسلمان و هموطن خود را می مکیم، لطفا بگذارید که همه ما یک ملت مسلمان باشم لطفا برادر ها مسلمان خود را از چنگال این منافقین شیاطین دین فروشان معامله گران نجات دهید تا باشد اولاد هایتان کنار هم مانند برادر مسلمان زندگی کند خود مان خو غرق گناه و کینه هستیم اما اولاد خود را انسان تربیت کنیم نه حیوان درنده
و سلام.
لعنت الله سبحان تعالی بر منافقین شیاطین دین فروشان معامله گران و عاملین بدبختیها که مردم مظلوم و مسلمان ما را آواره شهید بی وطن ساختن
برادر تان قیس

>>>   سلام و احترامات به همه صاحب نظران تقدیم است.
مطالب گویای احوال گذشته است.نباید فراموش کرد که دوران های تاریخی با شاخص های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی شان دارای ارزشهای خاص هم بوده،نمیتوان در رادیو تصویر را مشاهده کرد،اما در تلویزیون تصاویر زنده به نشر میرسد.عصر سنگی را با عصر اتوم در مقایسه قرار دادن و توقع بردن به عین سویه شاید گناه باشد. جمله ای خدا مغفرت کند ،کفن کش های سابق را و یا اینکه میگویند یوم البدتر. کشوریکه در هر ماه مبارک رمضان فرایض ،واجبات و مستحبات نماز و روزه را از طریق رادیو،تلویزیون زنده پخش میکند و از عمر این روایات ۱۴۰۰ سال میگذرد و بنده خدا تا به حال آموزش میبینند. این هم روا نیست که در هر کوچه مساجد شریف با ملا صاحبان وجود داردو مردم نمی آموزند.نقص در مردم نیست.
حال باید علمای دین ،ازرده خاطران دین را با دلایل و برهان قوی فلسفی رهنمای نمایند.چرا مسلمانان تذگره ای با خدا شناسان در تعادل قرار ندارند.گذشته های گذشت و به فکر آینده باید بود.
توکل بر خدا باید کرد،اما پای شتر خودرا هم باید بست. ده ها مجالس در مساجد و تکایا صورت میگیرد. زمانیکه از جلسه خارج شدند، پاچه های خویشرا بالا زده از ترس کوچه با جویچه های کثیف و در دماغ شان دستمال دست را میگیرند که بوی و تعفن اذیت کننده است . ولی چندین صده از ظهور اسلام گذشت و درهر جا و در هر زمان بسیار یاد میشود که طهارت جز ایمان است. کسی برای ثبوت ایمان دست به کار نمیشود.گفتار با کردار در تضاد است که نقایص اندیشه،تفکر و اراده مردمان را تجلی میدهد.
به آرزوی جهانی شدن انسانیت


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است