اشرف غني دست به يك كودتاي هويتي زد
هر نوع تصميم گيري در جهت افتراق و عملكرد هايی كه سبب نفاق ملي شود از نظر ما يك عمل خايينانه محسوب مي شود و مرتكبين ان بايد روزي به جرم خيانت ملي به محاكمه كشانده شوند 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۴۷    ۱۳۹۷/۲/۱۳ کد خبر: 150626 منبع: پرینت

مردم افغانستان در مورد محتويات تذكره ملي ملاحظات زيادي دارند و انرا سندي براي از بين رفتن هويت فرهنگي خود شان مي دانند.
هويت هر قوم مبتني به ارزش هاي فرهنگي ، افتخارات تاريخي ، سنت ها و چگونگي ساختار زندگي اجتماعي هر گروه اجتماعي است.
كلمات و مفاهيمي كه انعكاس دهنده ارزش هاي فرهنگي و افتخارات تاريخي باشندگان يك سرزمين نباشد مورد قبول مردم قرار نمي گيرد.

در طول تاريخ ، ملت ها در راه تثبيت هويت فرهنگي خود نسبت به هر چيز ديگر مبارزه بيشتري كرده اند و قرباني هاي بيشتري داده اند. مبارزات سياسي ملت ها هم بيشتر براي تثبيت هويت فرهنگي شان بوده است تا مبتني به چگونگي فرهنگ سياسي شان نوع نظام سياسي خود را انتخاب كنند.

هويت هاي فرهنگي را نمي توان با فرمان از بين برد. هويت هاي فرهنگي در طول هزاران سال نهادينه مي شود. هويت فرهنگي به مانند يك رژيم سياسي نيست كه با كودتا انرا سرنگون كرد و فرهنگ جديدي را معرفي نمود.

همانطور كه كودتاي سياسي براي انتقال قدرت يك پديده خشونت اميز محسوب مي شود ، از بين بردن هويت يك ملت و يك قوم نيز يك عمل خشونت اميز در جهت ناديده گرفتن فرهنگ و تاريخ و مناسبات اجتماعي يك قوم به شمار مي رود.

فرمان صدور تذكره برقي توسط اشرف غني در جهت خلاف خواسته هاي هويتي مردم شريف افغانستان است و كاملا فاقد مشروعيت مي باشد.

تصميم گيري در مورد موضوعات بزرگ ملي به مشوره و رضايت همه گروه هاي قومي ضرورت دارد ، هر نوع تصميم گیري يك جانبه و در مطابقت با ذوق شخصي رهبران حكومت وحدت ملي فاقد اعتبار بوده و مشكلات بزرگي را در سطح ملي ايجاد خواهد نمود.

ما به تحكيم وحدت ملي در ميان همه اقوام شريف افغانستان ضرورت مبرم داريم و انرا كليد حل همه مشكلات كشور مي دانيم.
تحكيم وحدت ملي در مشاركت گسترده سياسي مردم در روند هاي سياسي شكل ميگيرد تا حقوق سياسي و مدني شان تضمين شود. احترام داشتن به هويت ها و فرهنگ هاي اقوام افغانستان يك وجيبه ملي به شمار مي رود.

هر نوع تصميم گيري در جهت افتراق و عملكرد هايی كه سبب نفاق ملي شود از نظر ما يك عمل خايينانه محسوب مي شود و مرتكبين ان بايد روزي به جرم خيانت ملي به محاكمه كشانده شوند.

احمد ضیا مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مسعود
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   ... به او تاجیک آگاه از جرافیای و تاریخ نیکان خود وارث این سرزمین آفتابی « کابلستان ، زابلستان ، تخارستان و بلخ بامی » است که هویت شتروانی نقل اشرف غنی احمدزی کوچی آمده کوه های سلیمان پاکستان را به پذیرد.
فخر ملی میلت تاجیک هو یت مولاناجلاالدین بلخ ، ابوعلی ابن سینابلخی ، عبدالرحمن جامی ، ناصر خسروقبادیانی ، ابوریحان بیرونی ، رابعه بلخی , دقیقی بلحی ، عنصری بلخی ، عبدالحی گردیزی ، سنایی غنزنویی ، ابوعبدالله جعفر رودکی , صوفی عشقری ، وآصف باختری ، استاد خلیل الله خلیلی افتخار علم و تمدن فرهنگ خراسان را زیر نسب کم اصل کوچی شتروان برد ؟
حقیقت همین است فاشیستان مزدور پاکستانی ها دشمن بشریت از هر طریق کوشش دارند که هویت تحمیلی تجعلی را بالای مردم مهربان ها هویت افغان آمده کوه های سلیمان را با هزران چال فریب بقبولاند اما هرگز فراموش نکنند که هرگز یک تاجک اصیل تاج دار آگاه از جغرافای و تاریخ نیکان در سرزمین آفتانبی خود هرگز هویت خویش را معامله نمی کند تاجیک های مهربان شجاع دلیر باید از خواب گران بیدار شوید و متحد حق ماست هویت پنجهزار پنجصد سال قدامت زبان در این سر زمین آفاتابی ما که جهان امروز بالای زبان ما افتخار دارند.

>>>   افغان یا اوغان تنها نام یک قوم ناقل افغانستان است
ظهور قبیله بنام افغان « پشتون » در ( سال 1018 ه .ق ) ازکوه های سلیمان در شمال غرب پاکستان کنونی در مرگز شهر مستنگ در تاریخ یمنی محاربات سلطان محمد از افغانان و محل سکونت آنان در وادی رور سند و اطراف کوه های سلیمان در هند نام برده است و از توابع ایالت سند و از اجزاء پاکستان کنونی می باشد.
سید محمد یعقوب هروی در تاریخ نامه ی هرات، نیز این واقعیت را می نویسد زیستگاه اوغان« افغان » یکی از ولایات مکران بوده است. شهر مستنگ شامل دهات بسیاری بوده است چنانکه در حاشیهء کتاب تاریخنامه ی هرات هم ذکر شده است که: شهر مستنگ یا مستنج را استخری و مقدسی هر دو در آثار خود اسم برده اند.
وقتی تاریخ خراسان قدیم (افغانستان امروزی) را بررسی نماییم طایفه ی افغان و کشوری به نام افغانستان در تاریخ و جغرافیای کشور ما موجود نیست و مردم ما که امروز برخلاف صریح اسناد تاریخی افغان نامیده می شود هیچ گونه تعلقی به افغانستان دیروزی و مردم آن سرزمین که اوغان=افغانها بوده اند، ندارد.
ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند نوشه است قبیل افغان در کوه های غرب هندوستان به سر می بردند وتابه حدود رودخانه سمندر میرسد.

مرحوم میرمحمد صدیق فرهنگ می گوید واژه ی پشتون و افغان در آثار نویسدگان وشا عران این قوم این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.

دیگر کشور نیز به معنی واحد ویکسان هردو واژه ی پشتون وافغان تأکید میکند: «هنگامیکه زبان پشتو به مرحلۀ خط وکتابت رسیده است کلمات افغان وپشتون درآثار نویسندگان وشاعران این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.»


هموطنان آگاه قلم بدست افغان تنها نام یک قوم از اقوام افغانستان است و افغانها نام ها تاریخ و فرهنگ و استوره یکسان با افغانستان ندارند بلکه بر ضد ان هستند و تلاش دارند هویت تک قومی خود را بر‌دیگر اقوام تحمیل میکنند. آنها بتنهایی در افغانستان حکومت تک قومی دارند و دیگر اقوام را در معادله قدرت راه نمی‌دهند.

داشتن دوکتورای غنی فقط تفرقه بهتر و سیستماتیک تر بین تمام اقوام شریف سرزمین مان و جایگزین کردن فاشیست های قبیله و کوچی های متعصب بجای آزادیخواهان نو اندیش را به ارمغان آورد .
عزیزان اقوام مختلف با سیاست های متفاوت باید بکوشند در اطراف واژه های وحدت و همدلی که یگانه راه نجات از دست متعصبان فاشیست و سران به قدرت رسیده پوشالی طاغوتی است جمع شده و با وحدت و همدلی تمام برای ساختن سرزمینی آزاد و مستقل و متکی بخود و دور از فاشیست های زمان بکوشند .

تاجیک گرسنبل است
افغان بلبل است
هزاره شاخ گل است
ازبیک خوگل است
پشه ای ساقه است
ترکمن خودل است
هرکس گوید همه افغان است
نادان , جاهل و بی ایمان است

منابع و ما خذ :
1_ آکا دمیسین دکتر عبدالاحمد جاوید، مقاله کابل در گذار گاه تارخ ، مجله سباوون ، سال اول دلو1366.
2_ میر غلام محمد غبار، جغرافیای تاریخی افغانسان
3_ عبدالحی حبیبی ، مجله آریانا کابل 1348
4 -- فرهنگ، میر محمدصدیق، افغانستان درپنج قرن اخیر، جلد اول، ص 6
5 _ ولادمیربارتولد، تشریح جغرافیا تاریخ خلافت شرقی ، ترجمه عرفان چاپ تهران صفه 374
6 _ محمد امین زواری ، جغرافیای تاریخ بلخ، بنیاد موقفات افشار، تهران 1388 .
7—غفور روف باباجان . تاجیکان . تاریخ قرون وسطی و دوره نوین دوشنبه انشار وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی 1377.

>>>   جنبش عدم همکاری با دولت باید آغاز شود.
هردو طرف جنگ پشتون ها هستند.
سربازان و افسران غیر پشتون خودرا به کشتن ندهید.

>>>   هویت بر دو قسم هس هویت ملی هویت قومی هویت ملی افغانستان بر همه قوم ها افغان اطلاق میشود چنانکه وقتی میروید به یک کشور خارجی به شما افغان میگویند نه تاجیک هویت قومی انست که بر هر قوم خود قومی اطلاق میشود پس باید در تذکره افغان باشد

>>>   آقای احمدضیا شما فقط یک چهره منفی بافی کشور استید حتی در زمان معاونین ریاست جمهوری تمام خزانه دولت ره هم میخوردید و علیه حکومت و دولت هم فریاد می زدید. بهتر است از تفرقه افکنی ها پرهیز کنید.

>>>   اولتر شما خاندان کل و کور باید در کشور های خارج بنام افغان رفتیه اید باید به زود ترین فرصت به وزارت داخله همان کشور مراجعه نماید و از افغان بودن خود انکار نماید و برایشان بګوید که ما از افغانستان نیستیم و افغان نیستیم که تکلیف تان را رفع نماید شما خاینین و بی حیثیت ها از نام افغان استفاده نموده هزاران فجایع نیکنید ملت افغان نیز دیگر نمیخواهد که از نام ایشان هر کثافت استفاده نماید زنده باد ملیت های باهم برادر ملت افغان.

>>>   گپ خوب است باید بخاطر خیانت ملی محاکمه شود.
اگر از شما درین محکمه پرسان شود که با ۵۰ میلیون دالر که در زمان معاونیت ریاست جمهوری خود در میدان هوایی دوبی گیر امدید از کجا کردیدجواب شما چیست؟
شما بیخردان مردم را احمق فکر کرده اید.

>>>   هموطن های عزیز غیر پشتون یا غیر اوغان.
خودفروشی و بیغیرتی نکنید، ماده چهارم قانون اساسی را که اوغانها به خیانت و تقلب بر همه تحمیل کرده اند باید اصلاح گردد.
هموطنان پشتون، شما حق دارید خود را افغان بنامید، چون در اصل اوغان هستید، و افغان نامی است که غیر پشتونها به پشتونها اطلاق میکنند، در حالیکه خود آنها به خود پشتون یا پختون میخوانند.
ولی یکتعداد هموطن های غیر اوغان، شما اگر صد بار هم از روی چاپلوسی ویا خوشباوری اوغان شوید، باز هم اوغانهای واقعی شما را به اوغان اصل و اوغان نا اصل تقسیم خواهند کرد، و بازهم ترور، تمامیت خواهی، و وحشت این گرو بنام طالب یا غنی کوچی بالای شما خاتمه نمیابد.
متعصب کیست؟
متعصب آنست که هویت قومی خود را بر دیگران تحمیل کند، نه آنکه از هویت اصلی اش مردانه دفاع میکند.
ما هویت خود را بر دیگران تحمیل نمیکنیم، و این اجازه را به دیگران هم در مورد خود نمیدهیم.
اوغانها فقط همان پشتونها هستند و این پروژه اوغان سازی مثل سابق بازهم ناکام میماند، و هیچگاهی موفق نمیشود، چون برحق نیست.
همچنان اگر درپاسپورت ما افغان نوشته میشود، ویاخارجی ها ما را ناگذیر بنام افغان یاد میکنند، آن همه نتیجه خیانت های گذشتگان و حاکمان قبلی هستند که همه باید اصلاح گردند.
ما همه اوغان نیستیم چون اوغان نام تنها یکی از قوم های مردم کشور ما است، نه نام ملی تمام شهروندان کشور ما.

>>>   افغان که معرب اوغان اپگان و پتهان است، نام های هستند که غیر پشتونها به پشتونها میگویند، در حالیکه خود اوغانها به خود پشتون یا پختون یاد میکنند.
این نام را بالای دیگر قوم های کشور تحمیل نمیتوانید.

>>>   اوغان یا افغان یعنی پشتون و پشتون یعنی اوغان، و ما همه شکر اوغان نیستیم۰
اوغانها یا پشتونها به مساوات برابری و احترام ارزش های متقابل دیگر اقوام باور ندارند. بهترین کاری که آنها میکنند اینست که بزور ویا به رضا یکسان سازی میکنند و اسمش را هم گذاشته اند وحدت ملی. هویت دیگران را هذف میکنند و همه را به جبر افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی تلقی میکنند.

>>>   نام افغان منحیث نام شهروندان کشور با جعل، ریا، و تهدید در لویه جرگه سال ۱۹۶۳ از طرف باند قومپرستان پشتون آن وقت و به همکاری ظاهر و کاکا هایش بالا مردم تحمیل شد۰ پشتون ساختن کامل کشور یکی از پلان های شوم آنها بود که تا به حال ادامه دارد۰ افغان، اوغان، پتان، همه نام های مترادف برای قوم پشتون هستند، و با هویت دیگر قوم های ساکن اصلی این دیار هیچ ارتباط ندارند۰   تحمیل نام و هویت  یک قوم بالای قوم های دیگر خیانت ملی است، و خاموشی علیه آن هم بُزدلی و خیانت ملی میباشد۰

>>>   آیا کسی می تواند یک برادر یا خواهرپشتون مارانشان دهد که مخالف توزیع این شناسنامه ها باشد.برادران و خواهران، پشتون بدون توجه به طبقه ، قشر اجتماعی ، ایدئولوژی ، تعلق به طیف های فکری وسیاسی چپ وراست اعم از کمونست ( اگر وجود داشته باشد)اخوانی ، طالب ، داعشی وغیره آماده اند همین تذکره های الکترونیک شتر نشان را بگیرند. چرا؟ چون آگاه اند و می دانند که با تثبیت و تعمیم هویت شان به سایر اقوام و اقلیت های قومی ، چند سال بعد یک کشور یکپارچه با هویت واحد دارند ورهبری ابدی این کشور یک پارچه وتک هویت برایشان تضمین شده است.آیا شما برادرن غیرپشتون تاجیک ، هزاره ، ازبیک ، ترکمن و ....می توانید کاری انجام دهید که پشتون ها به این هدف به دقت برنامه ریزی شده شان ، نرسند؟ به نظر من هیچ کاری کرده نمی توانید. چرا؟ چون شمارا چنان با مهارت به جان هم انداخته اند که نمی توانید در زمینه یک موضیعگری واحد در برابراین اقدام حکومت به اجماع مورد قبول برسید. درآخر می ماند لاف وپطاق رسانه یی که جریمه ندارد وفرصت خوبی است برای جولانگری فکری آنهایی که دل پردرد دارند.هرچه می خواهد دل تنگت بگو.

>>>   همه شما در کنار غنی فاشیست و تروریست بودید و نزد مردم اعتبار ندارید مردم با غنی فاشیست و مزدور و شما که از او حمایت کردید تسویه حساب میکند

>>>   وظیفه بزرگان و سیاست مداران و رهبران است که ازین ظلم حکومت غنی
جلوگیری کنند ما به هر نوع تظاهرات ، حرکات مدنی و مقاومت حاضریم
ظلم فرهنگی و ظلم هویتی بد ترین و کثیف ترین نوع ظلم است
محمد نعیم شایان

>>>   هر جنایت وخیانت خود را قوم شتر چران میخواهند که با نیرنگ و فریب بالای مردم بقبولانند زیر نام وحدت مثلیکه گلبیدین حکمتیار و طالبان ترورست مربوط به همین قوم جاسوس پاکستان دشمن مردم افغانستان با استفاده از نام اسلام وطنفروشی و خیانت و جنایت و جاسوسی شانرا نقاب زده حال دوکتور متخصص قبیله گرا که درین رشته تحصیل کرده نمیتواند که از نام اسلام کار بگیرد و استفاده کند گرچه که چند صباحی با دستار لنگوته و پیراهن و تنبان ملتانی و چپلی مزری پاکستانی و تسبیح کشال بدستش اکت کرد اما همینکه امام حسین را نواسه خدا گفت و در نماز جنازه بعوض دعا دست بگوش کرد در نماز دست چپ را بر دست راست گرفته پس از افشا این چنین کار خلاف حرف اسلامی و دینی فریب دیگری را رویکار کرد بنام وحدت ملی نفاق ملی را بخاطر بقای خودش راه اندازی کرد و با همین نام میخواهد که ملیت خود را بر دیگر اقوام بزرگ دیگر تاجیک و هزاره و ازبیک وغیره بنام وحدت و یک ملت فریبانه تحمیل کند اما قبل از ان مردم فریب انرا پی برده و علاوتن هویت شان خط قرمز برای شان است هرگز هویت شانرا به هویت شتر چران تبدیل نمیکنند تا اخرین لحظه حیات شان از هویت خودشان دفاع کرده و دفاع میکنند .

>>>   اینکه در کشور های خارج ما را بنام افغان یا یا اوغان یاد میکنند بدان معنی نیست که آن هویت اصلی همه ما است بلکه نامی است که در اثر خیانت، جبر، و تقلب به همه شهروندان کشور ما تحمیل شده و آن هویت قومی تنها یکی از قوم های کشور است نه نام تمام ساکنان آن۰ این غلط و ظلم تاریخی و اجتماعی باید قطع گردد و ماده چهارم قانون اساسی هم باید اصلاح گردد چون همه میدانند که افغان نامی است که غیر پشتونها به پشتونها اطلاق میکنند در حالیکه خود پشتونها بخود پختون یا پشتون مینامند۰

>>>   کشور در آتش جنگ میسوزد اما یک گروه خاص تمامیت خواه پیهم به ایجاد بحران میپردازند:
. نتایج انتخابات را قبول ندارند،
. اسم افغانستان را قبول ندارند،
. ملیت افغان را قبول ندارند،
. نظام دولتی متکی به قانون اساسی را قبول ندارند،
. برطرفی خودرا از بستهای دولتی قبول ندارند،
. پیوسته برای افزایش نقش خود در دولت بالاتر از ۵۰ درصد در تکاپو هستند،
. حاکمیت دولت مرکزی را در ولایات قبول ندارند،
. خود را وارث بلا منازع جهاد میدانند،
. غضب عواید گمرکی، غضب زمینهای دولتی، استفاده شخصی از کمکهای خارجی، اختلاس قراردهای دولتی و غیره را حق خود و پاداش جهاد میدانند،
. زبان دری را قبول ندارند،
. مصطلحات مروج ملی و اداری در کشور را قبول ندارند،
. تاریخ کشور را قبول ندارند،
. قانون اساسی را قبول ندارند،
. سیاست ایجاد بحران را در هر قدم برای تضعیف دولت استراتژی رسمی خود ساخته اند،
. گناه هر حادثه تروریستی را بدوش زعامت مقامات پشتون تبار دولت می اندازند،
. و ده ها مثال مانند فوق.
با اینحال آیا میتوان انتظار داشت پروژه های انکشافی تطبیق گردند، تجارت رونق یابد، اداره دولت سالمتر گردد، زندگی مردم بهتر شود، دولت و قوای امنیتی با موثریت عمل کنند، طالبان از جنگ دست بردارند، پاکستان به حاکمیت دولت افغانستان احترام گذارد و انتخابات آینده در فضای سالم برگزار گرد؟

>>>   اینکه در کشور های خارج ما را بنام افغان یا یا اوغان یاد میکنند بدان معنی نیست که آن هویت اصلی همه ما است بلکه نامی است که در اثر خیانت، جبر، و تقلب به همه شهروندان کشور ما تحمیل شده و آن هویت قومی تنها یکی از قوم های کشور است نه نام تمام ساکنان آن۰ این غلط و ظلم تاریخی و اجتماعی باید قطع گردد و ماده چهارم قانون اساسی هم باید اصلاح گردد چون همه میدانند که افغان نامی است که غیر پشتونها به پشتونها اطلاق میکنند در حالیکه خود پشتونها بخود پختون یا پشتون مینامند۰

>>>   تشکر

>>>   ایا انتحاری کی انجام دهید ایا بواسطه انتحاری نام تماما افغان ها درسرتاسر جهان بد نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

>>>   من زاده خراسانم وطنم خراسان است من زاده آریائی ام من از آریائی استم معنی افغان یعنی چی حکومت خود توافقی است تذکره گرفتن فرمان دادن چه معنی دارد .
بااحترام ن

>>>   اگر فردا یک چوکی برایت بدهد مانند عطا زبانت بسته میشود

>>>   احمد شاه درانی نام کشور را تغیر نداده۰
نام اوغانستان چه وقت و از کجا پیدا شد؟

احمد خان ابدالی که یکی از کارمندان دربار نادر افشار بود پس از آنکه نادر افشار بقتل رسیده بود در سال ۱۷۴۷ میلادی (حدد ۲۷۰ سال قبل) در قندهار اعلان سلطنت نمود و خودش را امیر خراسان اعلام کرد۰
او یک دیوان اشعار (شعر های فارسی و پشتو احمد خان درانی)، و یک کتاب تاریخ بنام تاریخ احمد شاهی دارد که زیر نظر خودش در دربارش نوشته میشدند۰
درهیچ یکی از این آثار تاریخی نامی از افغانستان نرفته و همیشه خراسان ذکر شده۰

شهاب ترشیزی شاعردربار تیمورشاه درانی در مورد انتقال پایتخت از قندهار به کابل در تجلیل از این عمل شاه آورده:
کابل امروز به آئین کیان جشن گرفت ء که نهد تاج بسرشاه خراسان تیمور

نام کشور تا زمان امیر محمد افضل خان، پدر عبدالرحمن خان هم خراسان بود۰ امیر محمد افضل خان بنام خودش بحیث امیر خراسان سکه ضب زده بود، وآن سکه ها در موزیم ها موجود هستند۰
سپاه مشرق و مغرب بهم مفصل شد
امیر ملک خراسان محمد افضل شد

نام افغانستان در ابتدا توسط یک انگلیسی بنام Mountstuart Elphinstone و شاه شجاع در مورد این کشور گرفته میشد۰

واژه افغانستان بصورت رسمی نخستین بار در معاهده مثلث لاهور میان شاه شجاع، مکناتن و رنجیت سنگه، توسط انگلیسها بکار برده شد.
سپس این واژه در نخستین قانون اساسی بنا برخواست انگلیس توسط امان الله تأیید گردید.

تعیین حدود افغانستان امروزی در حدود ۱۳۰ سال قبل در زمان امیر عبدالرحمن خان در نتیجه یک سازش بین برتانیه کبیر و روس تزاری آنوقت صورت گرفت۰
هردو دولت بزرگ استعماری دنیا این کشور جدید التاسیس را در بخشی از خراسان کهن بکمک دست نشانده های خود ایجاد کردند چون در آن زمان به یک منطقه حايل بین قلمرو هایشان ضروت داشتند۰
افغانستان یا افغانلند یک نام جعلی است که توسط انگلیس به این کشور داده شده۰ اسم اصلی این دیار خراسان است

>>>   تپی کثیف و تقلبی اوغان بر دیوار تاریخی خراسان کهن نمی چسپد۰ خاطر اهل قبیله گمشده جمع باشد، و اگر خوش نیستند بر شتر های خود سوار شوند و از همان راهی که آمده اند گم شوند۰

>>>   او غنی چرا عقلت گم شده که مردم نجیب را به نام ....رسمی میسازی
کشور را مانند جمهوری راوندا واقع در افریقای مرکزی به جنگ داخلی
و نسل کشی داری سوق میدهی . جنگ نسل کشی راوندا سببش همین
تذکره یا کارد هویت تحمیلی بود که بین اقوام عمدتآ هوتو و توتسی رخ
داد که پس ار تباهی و ویرانی و قتل بیش از ملیون تجاوز ناموسی و صد ها
فجایع و جنایات اکنون نامی از قوم و قبیله در اسناد نه میبینی نمیدانم به
کشور با مردم درد کشیده رنج دیده و خراب از جنگ چرا دشمنی داری ؟
سهراب بدخشان

>>>   اسم عامیانه افغانستان اوغانستان است واسم عامیانه افغان اوغان میباشد پس چرا باید اسم افغان یعنی اوغان را بالای سایر اقوام تحمیل کرد . دولت مردان فاشیست باید بدانند تاکه ملیون ها انسان این سرزمین زنده هستند باین اقدامات تحمیلی شما واکنش نشان داده واغتشاش مینمایند . پس لعنت به این رقم حکومت داری که هم خود درغذاب هستید هم قوم تان وهم سایر اقوام را عذاب میدهید. آغوشی که تمام اقوام را باهویتشان پذیرفت همان رهبرواقعی کل ملت خواهد بود مهم نیست که ازکدام قوم است.
(و.د)

>>>   هویت تاجیک؟
کدام تاجیک؟ تاجیک اسیر؟ تاجیک تاجکوف؟
تاجیک بدون تاریخ دولتداری؟ تاجیک قصیده سرای؟ تاجیک لافوک ؟ ایا بدون سامانیان کسی دیگر هم دوره شاهی داشت؟ اندولت هم پیر نشد و در جوانی مرد!
کلمه افغان از قرن 17؟ پس سوریان و غوریان و شوهر ننه تاجیک بودند؟ خراسان ؟ ان هم بعد از حل شدن تاجیک در روس و 1000 سال بعد! تا حال کجا بودید! دندانهای غیرت تان را تیز میکردید؟
دهنهای کج را بالاخره با مش راست میسازیم!

>>>   خودته خو زور داده که چرا تشله واری رخصت کرد.
تو اگر باز به قدرت برسی باز با ۵۰ ملیون دالر در کدام میدان هوایی گیر می ایی نثل میدان هوایی دوبی.
اگر راست بپرسی شما کودن ها به هیچ درد نمیخورید.تو تا امروز بنا م احد شاه مسعود وبنام داماد ربانی چلیده ای ور نه از کدوی بیش نیستی.

>>>   جىر باشه ديوانه ما جناب اخمد ضيا خان باز نزديك شده انتخابات .
لالا هراتي

>>>   احمدشاه مسعود و ربانی هم کدوها بودند منتها ربانی بنام کدوی بادپکه ای مشهور بود!!!!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است