هزاره ها باید چه کنند؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۰۵    ۱۳۹۷/۲/۱۹ کد خبر: 150828 منبع: پرینت

بعد از ارایه تیزس های پنجگانه آقای سرور دانش به مثابه سند راهبردی برای هزاره ها ، کنش و واکنش های مثبت و منفی از جانب چیز فهمان جامعه هزاره جریان دارد ، باوجود اینکه تیزس های پنجگانه آقای دانش به درد جامعه هزاره نمی خورد ، اما خوبی آن در این است که زمینه بحث در درون جامعه هزاره ها را بوجود آورده است که این خود یک امر مفید است.

آنچه هزاره ها بیشتر به آن نیاز دارند در شرایط فعلی بحث در باره باز تعریف جامعه هزاره ها با آموختن از گذشته ها است ، و این بحث باید منجر به نشست نخبگان هزاره در یکی از کشورهای اروپایی گردد و از تمام هزاره های چیز فهم دعوت گردد که یا خود در این نشست شرکت کنند و یا نظریات خود را به آدرس این نشست بفرستند.

این نشست باید از میان خود یک کمیته چند نفره را انتخاب نمایند تا یک منشور عملی را مطابق به وضعیت جامعه هزاره ها با در نظر داشت شرایط فعلی افغانستان تدوین و ارایه نمایند.

برخلاف نظرات آقای دانش یکی از خوبی های جامعه هزاره این است که با گذشت هر روز به سوی جامعه معتدل در حرکت هستند و هیچ وقت در مقابل حکومت هم سرکشی نکرده اند ، بلکه این حکومت ها است که از پذیرفتن حق هزاره ها سرکشی کرده اند ، و همچنین جامعه هزاره با زیستن در کنار برداران اهل تسنن مشکلات نداشته اند ، لذا مشکل عمده هزاره ها پراکندگی هزاره ها و نداشتن یک آدرس سیاسی است که بتواند از موضع هزاره ها نمایندگی کرده بتواند.

تعدد گروه ها و رهبران سنتی که فعلاً در جامعه هزاره ها حیثیت کندک های محلی و خانواده گی را به خود گرفته اند فعلا در جایگاه هی قرار ندارند که بتوانند از موقف و منافع هزاره ها با کدام جوانب داخل گفتگو شوند.
از همین سبب است که هزاره ها را کسی جدی هم نمیگیرند و فقط هزاره ها خود به خود برای ابزار دیگران و دیکوریشن خانه های دیگران تبدیل شده اند و رهبران سنتی هم فقط برای بدست آوردن قروانه کندک های محلی و خانوادگی در تکاپو هستند که یا از داخل و یا از خارج آماده نمایند.

پس هزاره ها پیش از اینکه از دیگران گله نمایند اول باید از خود گله نمایند که چرا این قدر پراکنده اند ، مگر هزاره ها نمی دانند که حق گرفته می شود ، پس چه مرجعی باید مدعی این حق گرفتن باشد ، لذا ایجاد یک آدرس سیاسی برای هزاره ها که بتواند از طیف وسیعی هزاره ها نمایندگی کند برداشتن قدم مثبت در راه تحقق آرمان هزاره ها است که باید بارایزنی اقشار وسیع و گسترده جامعه هزاره ها ایجاد گردد.
نوت : لطفاً نظرات خود را با خوانندگان محترم شریک نمایید.

حسن علی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
هزاره ها
حسن علی
نظرات بینندگان:

>>>   حسن علی می گوید: ...این بحث باید منجر به نشست نخبگان هزاره در یکی از کشورهای اروپایی گردد. این اندیشه از اصل غلط است. چرا اروپا؟ مرکز سیاسی که هسته آن در خارج باشد نمی تواند در داخل کشور موفق عمل کند. لطفا دقت شود به سرنوشت احزاب وارداتی گذشته نشوید.

>>>   هزاره هاباید اختراع کنند تکواندو وکراته کنند چنانچه چندی پیش تیم تکواندوی عراق پاکستان وایران را شکست دادند

>>>   محقق:نباید صحنه را ترک کنیم و دست از تعیین سر نوشت سیاسی بکشیم

>>>   این صد فیصد حقیقت دارد که اشرف غنی مقابل برادران هزاره ما تعصب دارد ، از حکومت اشرف غنی صرف یکسال باقیمانده ، وقتی عیدالرحمن نتوانست قطع نسل کند اشرف غنی هیچ کاریکرده نمیتواند بگذارید چوکی ها همه از او باشد ، این مشکلات موقتی است بالآخره حقیقت جایش را میگیرد هزاره هخا مردمان با استعداد درست کار صادق حلیم قانع ووطن دوست هستندخداوند با راست کاران است !
ر

>>>   هزاره ها فقد کوشش کنند آله دست اوغانها نشوند

>>>   برادرعزیز خدمت باید عرض شودکه هزاره ها درمرحله اول باید خودراازچنگال این رهبران کوردل خورارهاسازند درغیران دوران حکومت ستبدای عبدالرحمن خا ن باردیگراین قوم رانابودخواهند کرد بااحترام

>>>   مردم هزاره را حزب وحدت ورهبران استادان ناخرد سرگردان وپراگنده كردن اينها فقط رهبران واستادان استفاده جو بودن وهستند به چند دليل اولين كار كه كردن فقط وفقط از نام مردم هزاره استفاده كردن دوم اينكه خود اينها نوكر وغلام شدن مردم اينقدر احمق نيستند كه نوكر نوكر شوند سوم اينكه در مدت زمان هفده سال كدام كار بزرگ وقابل ديد كه واقعاً به نفع مردم هزاره كرده باشند چي بوده ؟ هيچ ... اين رهبران نامنهادرهبر كدام رهبر رهبر يعني ؟؟؟ اينها فقط در اين مدت زمان هفده سال در خود ها بودن خدمتي در جامعه هزاره كرده نتوانستند اين رهبران واستادان از خون مردم هزاره رهبر واستاد شدن در أصل از علميت ورهبري وأستاذي چي ميدانند از حكومت داري مردم داري خدمت ترقي علم پيش رفت جامعه هزاره در ولايات كه مردم هزاره هستند وزندگي ميكنند تشريف ببريد با چشم اگاه ديدن كنيد كه در جامعه هزاره چي ميگذرد واين رهبران واستادان در فكر وخيال اند در طول مدت قرن ها ظلم واستبداد همين اربابان وبعد رهبران واستادان كردن بالاي مردم خود وفقط در لحظات خطر مردم بوده خون دادن زحمت كشيدن رنجها كشيدن وحاصل كار وزحمات مردم با غيرت هزاره را رهبران استادان نوش كردن واستفاده كردن خودش وخانواده هاي عزيزشان به نظرمن اين رهبران درواقع نزد مردم هزاره اعتبار وابرو ندارند وحالا نوبسنده عزيز رخ زده مردم با فهم خارج از كشور را كه كسي هزاره كه دراروپا هستند بافهمند وبس نه برادر هموطن قوما در داخل كشورهم شخصيتهاي هستند كه اصلاً بافهم ها اروپا شايد به كوچك ترين تجربه اش هم نرسند دوروزدر اروپا تشريف بردي ظرف شوي وسك شوي كردي بافهم شدي !!! در وطنداران از بترسيد از نام قوم ومذهب استفاده سوء نكيد اگر خدمت كرده نمتوانيد خيانت هم نكيد
والسلام حاج ابراهيم از بغلان

>>>   جناب حسن علی خان:
شمابه چشم سرمشاهده میکنیدکه لشکرهای هزاره بخاطرقتل دسته جمعی هزاره هاهرروزبه دست بوسی کریم،محقق وسرورخان میروندوبه آنان سرسلامتی میگویندوچشمان این سه نفربه آسمان دوخته شده است گویابه فرشتگان میگویدبنویسیدکه چندنفردستم رابوسه کرد،به دایکندی وبامیان که میروندبعدازسجده به تندیس عبدالعلی درگردهمایی هزاره هامیروندکه توسط چاپلوسان دریک محل اجباراجمع میشوند،ونغمه خوش آمدیدمیخوانند،دختران طنازهزاره ازدیموکراسی وعیاشی و... کامل برخوردارشده وشبهامحافل ومجالس عیاران راگرم میکندودرآمدهای دالری دارند،درکابل منطقه ده بوری وکارته سه ازکثرت بدماشان محقق وخلیلی وسرورپرنده پرزده نمیتواند،سرکها وجاده های عمومی باسنگ دیوارهابسته شده است،صرف چهارکلاههای هزاره به آن راه داده میشودوسایرمردم اجازه ورودبه این محل ومنطقه راندارند،حتی درمسجداهلبیت که متعلق به عام مردم است موی کشالهای محقق اجازه رفتن فاتحه رانمیدهد،ازدست عکس وتصویرتندیس هاوتعفن پودری هادرپل سوخته مردم بجان رسیده است و روانی شده اند،ادارات حکومت رامانندموریانه سوراخ سوراخ کرده اند،هرجای که زمین خالی است تاپه عبدالعلی زده شده وغصب میگردد،سرکهاوجاده های کابل توسط معامله گران خون هزاره ازعکسهای تندیس های هزاره پرشده است،معلوم نیست که شمابیشترچی میخواهید،هزاره به چوکی ارگ هم نشسته است،امااین نعمت های بادآورده رابخوریدوشکرکنیدکه زوال نشود،فکرکنم هزاره هزاره گفتن شماکاملابیجاوبیهوده است،کمی منطقی فکرکنید،اگرناراض استیدازکی؟نصف دولت توسط هزاره اداره میشوداگرخوب کرده ویابدکرده همین هزاره های حکومتی اندلطفاازآنان بپرسید،روزیکه درمصلی غصب شده پلوپخته شودهزاره مانندمورچه بخوردن آن میاید،بازکه بیرون شدگله وگزاری ازحکومت واین وآن میکنند.
هموطن تان ازکابل

>>>   جوانان هزاره رهبران خودفروخته را از خود دور کنند و مردم را متشکل کنند و مبارزات علنی و مخفی را شروع کنند منتظر فرمان هیچکس نباشند

>>>   فعلاً شرایط فرق میکند و آمریکا غیرپشتونها را ضعیف و متفرق میداند و پشتون را نماینده گرفته و میخواهد کم کم منافع خود را ایجاد کند تا مصارف جبران گردد که در این بین از سهم کمتر افغانستان ، که به دولت دست نشانده خود خواهد داد ، پشتونها باید هم دیگران را آرام کند و هم دولت نمایندگی امریکا را پیش ببرد بناً به هزاره و سایر غیرپشتونها حق کمتری میرسد و هزاره یا دیگری ، هر چه منسجم شوند هم محدودیت وجود خواهد داشت!
و خوب است که فعلاً این اقلیت مذهبی ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی خود را تقویت کنند و همینطور روندهای مدرن را جداً تعقیب کنند و در اجتماع و بازار توان و انسجام خود را بلند ببرند تا بزودی حق و سهم موثر خود را تصاحب کنند
اس پ هزاره

>>>   مردم هزاره باید رهبران سنتی وبیسواد خود را رها کنند وبا اتحاد به فکر رهبران با جرات وشجاعت باشند که بتواند از ملت خود دفاع کند

>>>   دمبوره بزنند بهتر است

>>>   هزاره ها بايد دست از مهاجرت بردارند و در کنار قوم های ديگر و مذهب های ديگر برای آباداني وطن خويش و تعيين سرنوشت خويش مسئوليت بر عهده بگيرند. نبايد منتطر بنشينند تا ديگرها به کمک آنها بيايند

>>>   هزاره ها درطول تاریخ مردم مومن ،صادق و زحمت کش بوده که در تمامی موارد با تمامی اقوام وساکنین افغانستان برادرانه زندگی داشته اند.دردوران جهاد مقدس و آزادیخواهی با تمامی ساکنین افغانستان شانه به شانه علیه تجاوزکاران ودشمنان وطن و مردم به مبارزه و فداکاری خودها ادامه داده اند که ملت شریف افغانستان گواه اند.همیشع صادقانه فداکارانه با دولت مرکزی همکاری داشته اند ودرخدمت زیر بیرق وطن مثل هموطنان شان درهرکنج و کنار افغانستان با صداقت وایمانداری خدمت نموده است. مالیه و بقیه امورات دولتی را به موقع پرداخت نموده واز ایلجاری دولتی هیچ وقت سرپیچی نکرده است.علم و تحصیل دانش و معرفت انتخاب اول این مردم زحمت کش ومومن بوده و هستند.گرچه درگذشته ها بنا به خاصیت حکومات فاشیستی این ملیت مومن و زحمت کش از اکثر مزایا محروم بوده اند اما با آنهم این ملیت مومن و زجر کشیده برای ترقی وپیشرفت افغانستان ازهیچ گونه تلاش دریغ نکرده اند.
ومن الله التوفیق

>>>   هزاره ها سعي كنند به جاي تشكيل يك كميته كه از قوم هزاره دفاع كند ، تلاش كنند كه با تحصيل خود به مقام هاي بالاي حكومتي و دانشگاهي برسند و در حين رسيدن و بعد از رسيدن اين نژاد پرستي را از بين ببرند و به همه ثابت كنند كه همه كساني كه در افغانستان زندگي ميكنند همه برادر هستند و در خارج از افغانستان كسي هزاره يا پشتون يا ... را نميشناسد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است