چه پاسخ دارید و مردم چگونه شما را ببخشند؟
آقایان خطاکار، چه بخواهید و چه نخواهید، در مقابل مردم پاسخگو هستید. چون، مسوولیت این فجایع و ویرانی متوجه شما می‌باشد. شما هستید که نهادهای امنیتی کشور را گروگان بازی‌های شوم و شرورانه تان گرفته اید 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۴۳    ۱۳۹۷/۲/۲۰ کد خبر: 150882 منبع: پرینت

آقایان خطاکار، چه بخواهید و چه نخواهید، در مقابل مردم پاسخگو هستید. چون، مسوولیت این فجایع و ویرانی متوجه شما می‌باشد. شما هستید که نهادهای امنیتی کشور را گروگان بازی‌های شوم و شرورانه تان گرفته اید.

1_ آیا برای بازی‌های سیاسی، خطاکارانه و تباری که در نهادهای امنیتی راه انداخته اید پاسخ دارید؟

2_ مردم می‌دانند که شما برای اعمال برنامه‌های قومی_تباری در وزارت دفاع چه بازی‌های رسوا و شرورانه را به اجرا گذاشته اید. مردم به خاطر دارند که چه کسانی را به عنوان نامزد برای وزارت دفاع به پارلمان معرفی کردید.

نامزدان تان برای وزارت دفاع به چه تبار قومی تعلق داشتند و چرا هیچگاه از مرز تباری و محاسبات کثیف قومی فراتر نه رفتید؟

3_ چه ظرفیت‌ها و کادرهای در ارتش حضور داشتند و دارند که شما به دلیل ملاحظه‌ای قومی_تباری، هرگز به معرفی کردنش به عنوان نامزد وزارت دفاع فکر نکردید؟

4_ برای اینکه معصوم استانکزی را به عنوان سرپرست در وزارت دفاع حفظ کنید، با قانون سرپرستی چه کردید؟

5_ مضحکه و نابغه ای به نام طارق شاه بهرامی را با چه میکانیزم به دگرجنرالی رساندید و سپس به کرسی وزارت دفاع نصبش کردید؟ آیا توان دفاع از میکانیزم ترفیع طارق شاه بهرامی را در خود می‌بینید؟ اصلن چنین برخوردی قابل دفاع می‌باشد؟ آیا متوجه تاثیر چنین برخوردهای نادرست بر روحیه منسوبین اردو هستید؟

6_ چرا جنرال مراد و جنرال فوزی از ساختار ارتش و وزارت دفاع حذف شدند؟ چرا در فصل جنگ جنرال مراد را به وزارت داخله برده اید؟

7_ با نهاد امنیت ملی چه کردیده اید؟ اولش، معصوم استانکزی را با چه بازی‌های رسوای داخلی و با چه لابی ها و رایزنی های سفارت های خارجی به کرسی امنیت ملی رساندید؟
بعد در چهار سال گذشته امنیت ملی از نگاه رهبری و مدیریت دستخوش چه مسایل شده است و چه کسانی به عنوان نیروی جوان وارد ساختارها شده اند که کار و پیکار امنیتی اصلن نیرو کار محاسبه نمی‌شوند؟

8_ چقدر وقت و انرژی رییس‌ امنیت ملی صرف بازی‌های سیاسی دورن نظام شده است؟

9_ گارنیزیون در خاطره و حافظه‌ی تاریخی مردم، ماشین نظامی خاد برای سرکوب صدای اعتراض و ماشین حذف رقیبان سیاسی خادیست‌ها معنا می‌شود.
حالا شما بگوید که با چه اهدافی گارنیزیون را دوباره فعال کرده اید؟ گارنیزیون در سه سال گذشته چه نقش در تامین امنیت در شهر کابل داشته است و چه نقش در سرکوب اعتراض‌های مدنی؟
فکر کرده اید مردم فراموش کرده اند که گارنیزیون در کجای سرکوب جنبش روشنایی و رستاخیز تغییر قرار داشت و دارد؟

10_ برای پروندهای چون سقوط قندز، 400 بستر، رجال برجسته، قول اردوی 209شاهین، میرزا اولنگ، فاریاب، اچین ننگرهار و سایر پرونده‌های از دست چه پاسخ دارید؟ اگر تمام پرونده های از این دست را فهرست کنم بیش از 50 تا می‌شود.

11_ تروریستان را گله گله از زندان ها، رها کردید. بر خون مردم و حق مردم پاگذاشتید. موقع که جنرال قدمشاه شهیم رییس ستاد ارتش بود، با وضاحت گفت "بیش از 70 درصد تروریستان که از زندان ها رها شده اند دوباره در خط اول جنگ برگشته اند. و این یعنی شما در تقویت خط اول جنگ نقش اساسی را داشته اید. حالا چه پاسخ دارید تا مردم شما را ببخشند؟
چند روز پیش از قول جنرال رازق قوماندان امنیه قندهار، در رسانه تیتر زده شد که حمله کننده اخیر در قندهار زندانی آزاد شده‌ای حزب گلبدین حکمتیار بوده است. به جنرال رازق چه پاسخ دارید؟

12_ حکمتیار را از مخفیگاه اش به کابل کشاندید. این که چه نقش برای صلح و تشدید نفرت بازی کرده است را مردم دارند. اما، گذشته از ترویج ادبیات نفرت از سوی حکمتیار، این آقا از رسانه‌های کشور فتوا صادر می‌کند که عملیات استشهادی جواز دارد. ما در گذشته هم کرده ایم و در آینده نیز استشهادی خواهیم کرد. در این خصوص چه پاسخ دارید؟

گپ اخیر: حوصله مردم را سر نبرید. دنبال رویایی باطل شده و تاریخ تیر شده ابقای هژمونی ندوید. برای تداوم سلطه تباری و تکمیل کردن فصل ناتمام عبدالرحمان، فصل ناتمام داوود و فصل ناتمام ملاعمر تلاش نکنید. چون اگر مجبور کردید، مردم [فصل ناتمام عبدالعلی مزاری] و [فصل ناتمام احمدشاه مسعود] را در دستور کار قرار خواهند داد.
در خانه اگر کس است یک گپ بس است. کارد از استخوان گذشته است.

چه پاسخ دارید و مردم چگونه شما را ببخشند؟
آقایان خطاکار، چه بخواهید و چه نخواهید، در مقابل مردم پاسخگو هستید. چون، مسوولیت این فجایع و ویرانی متوجه شما می‌باشد. شما هستید که نهادهای امنیتی کشور را گروگان بازی‌های شوم و شرورانه تان گرفته اید.

اگر قبول ندارید که کارد از استخوان گذشته و احتمال توسل به فصل ناتمام مسعود و مزاری دارد برگشت ناپذیر می‌شود، به شاه حسین مرتضوی بگوید که ویدیوی را برای تان پیدا و نشان بدهد، که در روز حمله به مرکز ثبت‌احوال نفوس، مرد جوان و خشمگین در جریان پخش زنده از طلوع‌نیوز خطاب به اشرف غنی گپ زد و در ختم اش تاکید کرد که "فامیدی".

آصف آشنا


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آشنا
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   ع و غ جنایتکار نوکران امریکا باید بزودترین وقت به دار اویخته شوند. اینها نوکران اصلی امریکای جنایتکار هستند و تروریستهای طالب و داعش را کمک میکنند.

>>>   پاسخ ارگ بمردم بینوای افغانستان چند انتحاری داعش است اگر مردم صدای خود را بلند کنند امنیت ملی ترویستان داعش را برای کشتار مردم میفرستد

>>>   دوست و دشمن مردم مظلوم ما در داخل هست، تا زمانی که با خودمان به صلح نرسیم ، در هیچ مسئله و مکان دیگری نیز به صلح نخواهیم رسید. بعبارتی دیگر وقتیکه بعنوان مسئول و روشنفکر و نویسنده و مقام دولتی نتوانیم مردم خود را بطریق منطقی قانع و راضی کرده و اعتبار داخلی بدست آورده و به خلاقیت و توانمندیهای داخل متکی شویم، هرگز به صلح و ثبات داخلی نیز نخواهیم رسید. دشمن دانا بلندت می کند، بر زمین می زندت نادان دوست. دشمن دانا به از نادان دوست. اگر دشمن دانا ما را یکبار به چاه اندازد، دوستان عقبماندهً نادان بنام خدا و دین و پیغمبر هرروز مردم افغانستان را به چاه اندخته و می اندازند.

>>>   مردم در معادله فاشیسم قومی حیثیت صفر را دارد در جمع و تفریق.
مگر مردم!
ارمنستان را ندیدید که چه کرد؟
به جای ایستاد شدن در صف مرگ به پا خیزید و فاشیسم قبیله را روانه جهنم کنید.

>>>   فصل ناتمان عبدالعلی ومسعود متعاصب به همه مردم افغانستان مثلی اینه روشن است هیچ کدام تاریخ که ازان مردم به نیکویی یادکند ندارد حرف بی مورد بی معنی بی مفهوم میزنی ....

>>>   ع و غ دو دیده درای نام دار جهان که بابی چشمی در پرده تلویزیون ظاهر میگردند. و چنان نطق و بیا ن مکنند که گویا بجز این دو زن ستیز دگران فاقد عقل هستند. هر روز در تلویزیون های جهان تن های عریان و سوخته زنان و قربانیان انتحاری این دو دیده درا به نمایش گذاشته میشود. اما این دو دیده درا تمام عیار از دیدن تن های عریان و سوخته زنان و کودکان سیر نمیشوند هنوز هم چوکی را با دندان گرفته و مهمان خانه های انتحاری ها را مجهز تر میسازند.

>>>   من از همه ای برادران تاجک، هزاره ، اوزبک و... تقاضا دارم جبه واحدی در برابر قوم اسرایلی یعنی پشتون تشکیل دهند و این قوم جنایت پیشه را سر جایش بنشانند که دیگر معلوم شد این قوم ملعون نه از دین اطلاعی دارند ونه از انسانیت بهره و تنها به فکر قدرت و سلطه در کشور اند وبرای رسیدن به این هدف از هیچ جنایتی ابای نداشته و ندارند . برادران ! اگر اقدامی صورت نگیرد به شما اطمنان میدهم که در مرور زمان همه ای رهبران جهادی تان را یکی پس از دیگری به بهانه های مختلف نابود خواهند کرد و آنگاه ملت با دست های بسته در چنگال ناموس فروشان وطن قرار گرفته و زنان و دختران تان به عنوان کنیز در کشورهای جهان فروخته خواهند شد .
دردمند وطن .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است