عواملی که هر روز مردم ما کشته می شوند
در تعادل و تعامل با کشور های منطقه غلط سیاست کردیم، هست و بود را به امریکا سپردیم حریفان امریکا یعنی چین روسیه پاکستان ایران در کشور ما نیروهای ضد امریکایی را حمایت می کنند، امریکا نیز نیرو های ضد این کشور ها یعنی داعش را حمایت می کند 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۱۳    ۱۳۹۷/۲/۲۰ کد خبر: 150883 منبع: پرینت

عوامل که هر روز مردم ما کشته می شوند قرار ذیل است:

1.متاسفانه در تعادل و تعامل با کشور های منطقه غلط سیاست کردیم، هست و بود را به امریکا سپردیم حریفان امریکا یعنی چین روسیه پاکستان ایران در کشور ما نیروهای ضد امریکایی را حمایت می کنند، امریکا نیز نیرو های ضد این کشور ها یعنی داعش را حمایت می کند.

2.مداخلات استخباراتی کشور های مختلف در سطح بالای در افغانستان وجود دارد امریکا و ناتو جهت جلوگیری از جنگ استخباراتی ما را کمک نمی کنند.

3.سیاست های عوام فریبانه رییس جمهور که خود را روزانه به چند چهره به ما نشان می دهد رهبری این حکومت در دنیای خیالی زندگی می کند از واقعیت های افغانستان هیچ آگاهی ندارد یک روز از تجارت جلغوزه حرف می زند و روز دیگر از فابریکه چپلک سازی.

4.این حکومت برای بقای افغانستان هیچ برنامه ملی ندارد متاسفانه فکر می کنند مردم افغانستان خدا ناخواسته احمق اند و ما عقل کل.

5. متاسفانه از سوی دیگر مردم افغانستان نیز خیلی در قضایای موجود بی تفاوت اند همه انتظار می کشیم چه وقت کشته می شویم، و یا چه وقت باید از کشور فرار کنیم تعداد زیاد ما امید را نیز از دست داده ایم.

6.خارجی ها در راس امریکا با درنظرداشت امضای قرار داد امنیتی که با آنها داریم متاسفانه در حوادث خونین افغانستان بی تفاوت و نظاره گر اند.

7. پارلمان بخصوص نماینده های مجلس که خود را نماینده مردم می گویند بدبختانه به یک اداره قانون شکن تبدیل شده است. هر کدام اینها ده ها محافظ نمبر پلیت موتر های اینها غیر قانونی و ج سلاح و مهمات غیر قانونی و از موتر های شیشه سیاه چه می پرسی خلاصه قانون شکن ترین نهاد اینها اند.

8.به همین وزرای که یا در بدل پول یا طور دیگری رای اعتماد دادند هر روز آنها را در پارلمان می خواهند اما خواستن بی نتیجه شما اگر به دفتر یک وزیر بروید چندین نفر وکلا عرایض بدست دارند که وزیر صاحب فلانی مقرر کن و فلانی را بر طرف کن.

9. تعدادی ازهمین وکلا باز کاندید اند در بدل چند هزار افغانی تذکره مردمان گرسنه و پا برهنه را می گیرند بعد از ثبت نام نزد خود قید می کنند می گویند بعد از رای دادن عکس رای دادن را به من بیاورید باز 50 الی 100 دالر بشما می دهم.

10. در حالیکه عده ای از اینها 50 الی 100 دالر به مردم وعده می کنند این پول را از کجا می کنند.

نتیجه:
اگر بقای افغانستان را می خواهید بگویید لعنت به همه خاینین در افشای خاینین در هر مقام که هستند جرات به خرج دهید آنها را افشا نمایید. باور دارم مشکلات افغانستان زیاد است بدون یک بسیج ملی و پشتیبانی همه مردم افغانستان چه پشتون چه تاجک چه ازبیک چه هزاره و غیره اقوام با هم برادر هیچ قومی هیچ زبانی هیچ ملیتی نمی تواند افغانستان را از این بحران نجات دهد. آنانیکه به تعصبات قومی زبانی نا دیده گرفتن یک دیگر تلاش می کنند خاین و وطن فروش اند.

احمد سعیدی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سعیدی
آمریکا
افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   غنی در عالم مالیخولیا و ضعف جسمی و روحی زندگی میکند از حیث جسمی و روحی صلاحیت و توان اداره افغانستان را از دست داده است غنی یک عروسک کاغذی بیروح و توان است

>>>   ضمن تایید سخنان استاد سعیدی .امریکا وناتو در افغانستان اهدافی استراتجیک دنبال میکنند وبخصوص امریکا سود میکند وبگفته شخص دانالد ترامپ ار عملکرد امریکا در ممنطقه میدل ایست یا اسیای جنوب غرب یا همان خاور میانه از خاطر بی ثبات سازی وباتمویل سعودی ها وامارات 7تریلیون دالر به جیب زده است بنا" بعداز شکست سنگین داعش در سوریه وعراق وبه منظور حفظ چهارچوب داعش انانرا به شمال کشور گسیل کرد تا بتواند از این گروه تروریستی بعنوان ابزار وبرای بی ثببات سازی روسیه وچین وایران وبعنوان استراتجی شمشیر دموکلس استفاده کند .حال چرا داعش در افغانستان دست به جنایت وکشتار میزند دلایل متعدد دارد یک دلیلش ایجاد رعب وحشت وبی ثبات سازی افغانستان بحیث سرخوردگی ونا امیدی باشندگان کشور در استانه انتخابات پیش رو (ریاست جمهوری وولسی جرگه ) است تا اهداف امریکا دنبال شود ویک مهره مزدور بمثل اشرف غنی ویا فرد مشابه او ونمایندگان پارلمان بخشی از همین افراد حال حاضر وبخشی تازه نفس که با اهداف امریکا همخوانی داشته باشند دلیل دیگرش اینکه داعش نشان دهد که هنوز نمرده است وبا تنفس مصنوعی امریکا ومتحدینش هنوز زنده است.دلیل دیگرش اینکه ضرب المثل یاتمثیل به مرگ بگیر تا به تب راضی شود ومردم به طالب راضی باشند وافرادی مثل راکتیار وحزب او در اینده سیاسی افغانستان نقش عمده ای ایفا کنند.درهر صورت تداوم حضور امریکا در افغانستان به هر شکلی مد نظر است وامریکا نمی خواهد افغانستان را مثل عراق از دست بدهد وبرای این تداوم حضور دست به هر کاری میزند دو موضوع حایز اهمیت است وجای سوال ؛ از خود پرسان کنید چندین عملیات تروریستی که در روزهای اخیر در کابل خوست وچند جای دیگر انجام شد چرا غنی وگلبدین هیچ عکس العملی انجام نداند وهیچ موضعگیری نکردند ودیگر اینکه این اعمال تروریستی حال چه از سوی طالبان وداعش در روزهای اخیر که بحث انتخابات مطرح شده فزونی گرفته ؟؟اماان چیزی که امروز برای مردم ما اهمیتش حیاتی است ومحترم استاد سعیدی گفته کردند.اتحاد وهمدلی وهمبستگی تمامی اقوام بشمول تاجک پشتون هزاره ازبیک وسایر قومیتها ومذاهب وادیان است وروشن ساختن مردم که شرکت درانتخابات وانتخاب افرادی وطنپرست ومسلمان است و مقاومت در برابر امریکا ومتحدینش است ونقش علمای راستین اسلام(سنی وشیعه) که برای نجات کشور به روشن ساختن مردم اقدام کنند وجلوی تحمیل فرد وافرادمتمایل به امریکا به ایستند.//
داکتر عبدالرب آچکزی

>>>   واقیعت های سیاسی چونین است.استادبزرگوارام...
>>ولی نمیدانم که گوشهای سیاسیون ازکدام پرده وقلب های ان ازکدام گوست ترکیب گردیده است.که باتمام وجود بازهم...؟
{بااحترام حبیب الله "سالنگی"

>>>   دشمن دانا بلندت می کند، بر زمین می زندت نادان دوست. دشمن دانا به از نادان دوست. اگر دشمن دانا ما را یکبار به چاه اندازد، دوستان عقبماندهً نادان بنام خدا و دین و پیغمبر هرروز مردم افغانستان را به چاه اندخته و می اندازند.

>>>   اینقدکه مسعولین مابه فکری بالارفتن مقام شان هستم به خدابه فکری مردم نیستن 👂👂👂

>>>   عامل دروني بر مبنايي تفكر قبيلوي بيشتر از مردم افغانستان قرباني
ميگيرد و طالبان را بر اساس
تفكر فبيلوي هم پاس ميدهد تا سرباز وطن بيشتر تلف شود

>>>   آقای سعدی صاحب، آیا شما می فهمید امریکا در پلان آینده نزدیک خود چی قدر کشتار مردم افغانستان را دارد؟
شرق دور

>>>   تا موقعی که ذهنیت و شعارهای ضد آمریکایی در کشور حاکم هست، طالبان و دیگر متحدین مرتجع آن به آدمکشی و ویرانگری ادامه خواهند داد. زنده باد صلح و آزادی. دشمن دانا به از نادان دوست

>>>   اینه مه یک نفر خاین خائن چاپلوس را افشأ میکنم.
یک نفر بود نمیدانم نام اش چی بود،در اثر حمله بالایش ،زخمی شد و به شفاخانه انتقال داده شد.
در شفاخانه اشرف غنی به دیدنش آمد،بدون چون و چرا برایش فرزندان خود را معرفی کرد که یکیش در فلان رشته دکتورا دارد و دیگرش در فلان رشته دیپلوم.
اما با وجود چاپلوسی زیاد،اشرف غنی به پسران او کدام مقام و موقف نداد.
نام ای چاپلوس یادم رفته است.اگه هموطنان ما نام اش را میفهمند،لطفاً بنوبسند تا مردم خبر شوند.

>>>   Ismail Feroughi
هموطن ، اهریمن مرگ درپشت خانه ی ات خوابیده است .
حاکمان کابل توان تأمین امنیت برای تو را ندارند . آنان فقط نفاق پراگنی بلد اند و بس . تا تو با سایر هموطنان متحدانه برای تأمین نظم و ثبات نرزمی ، اهریمن مرگ دروازه ی خانه ی تو را هم خواهد کوبید .
بدنبال حملات گروهی دوهزارنفری در فاریاب و حملات همآهنگ و همزمان در کابل ، بدخشان ، بغلان ، جوزجان ، هلمند ، ننگرهار ، شبرغان ، بدخشان و قندهار ؛ دیشب چند ولسوالی فراه مورد تهاجم گروهی خونین طالبان قرار گرفته ، دهها سرباز ، افسر و مردمان بیگناه ما را به قتل رسانده ، تأسیسات دولتی را به آتش کشیدند .
تقریباً تمام مملکت در آتش جنگ می سوزد . دولت ناکاره ی وحدت ملی ! مسوولیت پذیر نیست و مسوولین امنیتی با بی حیایی تمام حتا به کم کاری خویش نیز اعتراف نمی نمایند .
تا تو نیندیشی و نجنبی ، همین آش خواهد بود و همین کاسه .

>>>   Salam
من از شهروندان پشتون تبار خود مى پرسم ، آيا تمدنى را مى شناسيد كه افغان در تاريخ ناجى آن بوده باشد ، جز تاريخ سياه و قتل و كشتار و غارت !
يك نمونه از تمدن درخشان علمى ، فن آورى و ادبيات را شما در تاريخ سياسى و انسانى پشتون ها ( افغان ها) نشان دهيد !
مگر احمق بايد بود كه تمدن و تاريخ درخشان خراسانى را در مقابل عصبيت قبيله يى وسنت هاى انسان سوز افغانيت از دست داد.
ما سه سده اين تجربه يى تمدن سوز را داريم ، فكر كنم ديگر كافى است .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است