خلیلی در داستان عبرت انگیز کاخ کوخ (عکس)
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۳۸    ۱۳۹۷/۲/۲۱ کد خبر: 150892 منبع: پرینت

دو عکس زیر هردو مربوط به بامیان است. یکی مربوط هوتل شیک و مدرن خلیلی و دیگری مربوط به وضعیت زندگی مردم بامیان!

مردمی که خلیلی را با خون خود پرورش داد و بزرگ کرد و رهبر ساخت. مردمی که با شکم گرسنه و پای برهنه دویدند و کوه به کوه و منطقه به منطقه هزاره جات همتباران و هم مذهبان خود را کشتند و به نفع خلیلی فتح کردند تا صدای مخالف رهبری خلیلی شنیده نشود.

رهبری خلیلی برای مردم هزاره بسیار پرهزینه بود. ابتدا غرب کابل با خاک یکسان شد و دهها هزار انسان بیگناه از پیر و جوان و زن و مرد قتل عام شد تا مزاری رهبر بلامنازعه شود. سپس مزاری با همه داشته ها و نداشته هایش بکام اژدهای طالبان به رایگان فرستاده شد تا خلیلی که از اول مقصود بود به مقصد برسد.

مزاری بیش از 30 قربانی از مردم هزاره گرفت تا غرب کابل را از رقبای آینده فتح کند. اما خلیلی که می خواست هزاره جات را از رقبا فتح کند باید بیش از مزاری می کشت و ویران می کرد. خلیلی پا بر روی اجساد همین مردم گذاشت و بالا رفت. خلیلی بالا رفت و مردم تاوان داد.

وقتی خلیلی رهبر شد مردم همه امیدوار شدند که او آینده هزاره ها تضمین می کند. بخاطر همین وقتی خلیلی بامیان را با تمام امکانات فوق تصورش که روس ها و ایرانی ها برایش فراهم کرده بودند به رایگان تحویل طالبان داد مثل مزاری که غرب کابل را تحویل داده بود، باز این مردم هیچ به رخ خلیلی نکشیدند که چرا و چگونه! باز اطراف خلیلی را گرفتند و او را حلوا حلوا کردند! مردم 12 سال تمام با رأی خود خلیلی در کنار رئیس جمهور نشاندند. چهار سال دیگر باز بعد از این که خلیلی خوب خورد و سیر شد از همین آدرس غلام سرور بجایش نشاندند.

اما حال که مردم هزاره بخصوص مردم بامیان پشت سر خود را نگاه می کنند، می بینند که تفاوتی بین آنها و خلیلی ایجاد شده که فاصله اش از زمین تا آسمان است.

به راستی آیا غار نشینان بامیان از درون غاری که در آن ندگی می کنند یکبار به نمای سحر آمیز هوتل خلیلی که درست در مقابل صورت شان احداث شده با چشم عبرت بین نگاه کرده اند؟
آیا سوالی برای خلق شده است که این تفاوت آنان با جناب رهبر نشان چیست؟
آیا از خود پرسیده اند که این ثروت از پدر به خلیلی ارث مانده یا بهای خون فرزندان شان و اشک بیوه زنان شان و ناله یتیمان شان و خانه های ویران است؟
آیا مردم بامیان به این سوال رسیده اند که تحت زعامت اصحاب وند قرار بود به کجا برسند اما اکنون به کجا رسیده اند؟

اگر جواب این سوال ها بله باشد باید امیدوار بود که حداقل در انتخابات پیش رو تغییر در راه است. اما اگر جواب نه باشد باید باور کرد که جهل ما مردم ابدی گردیده است.

مجوا نایاب


بامیان

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
خلیلی
بامیان
نظرات بینندگان:

>>>   جناب نایب تفاسیر شما در مورد شهید مزاری نشان از بی خبری شما دارد.
هموطن

>>>   یکی اینها صفت ندارد مزاری .....به هزاران نفر بیگناه را کشت و همان بود که خودش نیز به کام مرگ فرستاده شد و .... و خلیلی نیز هزاران سر رابریده. و رقص مرده انجام داده است.

>>>   هوتل از حاجى نبى است نه از خود خليلى

>>>   کشور بدست یک مشت دزدان اداره می شود . از دزدان چگونه توقع صداقت ، مردم دوستی ، خدمت به کشور و خدمت به مردم دارید. ثروت های باد آورده فهیم ، قانونی ،پاروق وردک ، بسم الله خان، عبدالله، محقق ، حاجی ظاهر قدیر ، رئیس پارلمان، خاندان کرزی ، ربانی ، قانونی .... از کجا شد. کور هم‌میداند که دلده شور است . مردم نباید فریب این وطنفروشان را بخورد. تبدیل نام کشور و یا استفاده واژه افغان دردی را دوا نمی کند . مردم بخاطر دادخواهی مقابل این دزدان به پا خیزید.
شمس تنا

>>>   وقتی این مردم به این شعر احمقانه اعتقاد داشته باشند که:
با خداداده گان ستیزه مکن
که خدا داده گان را خدا داده!!؟؟
جزای شان ازین بدتر!!!!

>>>   اين هوتل از برادر خليلى بنام حاجى نبى استه امو كه پول خود خليلى ره هم غارت كده و آرزوى بزرگش ايست كه داخل سياست شوه خبر شديم كه قصد داره بچه خوده كه بسيار نادان و بدنامه ده پارلمان كانديد كند بزور رشوه به كميسيون
جواد

>>>   عقده گشایی جالب نویسنده!
مزاری و یاران اش، در نتجیه خیانت سادات و در رأس آنها ....و بعضی هزاره های خود فروخته به هزاره ها، دستگیر و به شهادت رسیدند. قیاس خلیلی با مزاری دور از واقعیت است.

>>>   هزینه پرواز فاصله 3 کیلومتری از سفارت امریکا تا میدان هوایی کابل 1350 دالر است که از هزینه پرواز کابل-واشنگتن نیز بیشتر است.

>>>   خلیلی و اتی باقیر پول پرست هزاره ها را به فاشیستهای ارگ فروخت و فاشیستهای ارگ هر روز هزاره ها را به بهانه داعش هدف قرار میدهد.
روز تصفیه حساب با خونخواران هزاره یعنی خلیلی اتی باقیر هفت زنه و فاشیستان ارگ نشین خواهد رسید.
احمد

>>>   این سوال راکی جواب گفته میتواند /
درتذکره سه شتر است دوشتر عقبی باردارند وچیزی راحمل میکنند اماشتراولی خالی وبی مسئولیت روان است ، مفهوم این چی است ؟؟
یعنی نفر اول این کشور بی مسئولیت است هرچه خواسته باشد میتواند ؟؟
مثلا میتواند کـد 91 رابه هرکسکه خواسته باشد به غرض شخصی ببخشد؟؟
یا کدام مفهوم دیگری دارد؟

>>>   از نظرات شما نویسنده محترم معلوم است که برادران هزاره ما باعث کشتار زیاد شده در غرب کابل ودر بامیان برادران مسلمان خود قتل کرده اند. مگر همیشه همه جنایات را به گردن رهبران دیگر جهادی میندازید ،کوشش کنید خلیلی امثال خلیلی را از بین تان بدور افگنید ،شما مردم زحمت کش واکثرآ بادانش هستید مگر چه شده که جرٔت کفتن از شما بدور افگنده شده ،آفرین که واقعیت را اظهار کردید ،امید دیگر آدمکشان وجنایت کاران به مانند شما به آدمکشی خود اعتراف کنند
عبدالله ریحان

>>>   برای محقق شرم است که از خلیلی پس بماند.
خانه این فقیر را بخرد و به یک هوتل مجلل دیگر بنام محقق هوتل تبدیل کند که خلیلی بفهمد که یک نان چند فتیر میشود؟
بعدآ داعش و طالبان بیایند و هردو هوتل ها را انفجار بدهند و بگویند که شرم باد بر خلیلی و محقق که خودشان چنین هوتل ها جور کردند و مردم هزاره بیچاره نان خوردن ندارند.
بعدآ یک عرب بیاید و به طالبان و داعش بگوید که هزاره ها شیعه هستند و شیعه ها کافر هستند و به طالبان و داعش بگویند که هزاره ها را سر ببرید.
بدینترتیب هم جایداد های خلیلی و محقق از بین برود و هم مردم هزاره از فقر بیغم شوند و در جایشان کوچی ها بیایند و جای بجا شوند و مشغول شتر چرانی شوند و عرب ها غرض سیاحت بیایند و دوران حضرت محمد را همراه با پیراهن تنبان ها و لنگی ها و شتر ها و خانه های گلی مثل دوران پیغمبر را مشاهده کنند و به افغانها بگویند که شاه باش، شما امت اصلی محمد رسول الله هستید.
ما خو نتوانستیم آثار اسلامی را حفظ کنیم. چهار طرف کعبه آسمان خراش ها بنا شد. حالا ما شهر های دیگری نیز با آسمان خراش ها میسازیم و مراکز تفریحی و سواحل آب بازی و غیره.
ما را خو تمدن گرفت و غرق کرد.
احتیاط کنید که شما را هم نگیرد.
آفرین،آفرین، افغانها.

>>>   کریم خلیلی که تا صنف دوازدهم درس خوانده و یک مامور عادی ملکی دولت وقت بود پس از هجوم شوروی ها زیر نام جهاد و دفاع از اسلام و دادن بابه مزاری را بدهن گرگان و کرگسان طالبان و استفاده از خون مردم هزار به ادعای وارث بابه مزاری که خودش انرا بدن گرگان طالبان داده بود وبازیر فرمان قرار دادن اش به استخبارات های بیگانه خودش را به چوکی معاونیت دوم ریاست جمهوری رساند و خوب خورد و نوش کرده حتاکه از غصب زمین ملکیت عامه هم دریغ نکرد و زمین ملکیت وزارت دفاع را در تپه دارالامان که به صد ها جریب میرسد و بنام تپه اسکارت معروف است با استفاده از چوکی معاونیت دوم اش غصب کرد و شهرک بنام حاجی نبی برادراش ساخته و از فروش نمرات ان ملیونها پول را به جیب زدند علاوتن در ولایت بغلان بیشتر از بیست جریب زمین زراعتی مردم را نیز چور و غصب کرده دیروز که یک مامور عادی و زندگی معمولی داشت اما امروز بزرگترینسرمایدار افغانستان است از مدرک چور و غصب و فساد اداری و مالی و خیانت بکشور و مردم حالا شاگرد وفاداراش غلام سرور خان که از نام مردم هزاره به چوکی معاونیت دوم رسانده بخاطر وند زنی و زراندوزی چرخه گیر اشرف غنی احمدزی شده مردم هزاره چه که ملیت خود را فراموش کرده و فروش کرده بجای ان ملیت غنی احمدزی را رسمن قبول کرده است استاد و شاگرد(خلیلی و دانش) هردو خیانت و عوام فریبی شانرا بمردم بخصوص ملیت هزاره ثابت کردند .

>>>   خوب خلیلی این هوتل را ساخت
اما خلیلی که در بامیان نیست و از بامیان نیست
شما کوخ نشینان ااداره هوتل را به دست بگیرید و بعد رفع مارف مازاد عاید را بر کوخ نشینان تقسیم کنید و ثوابش را به خلیلی ببخشید
همه نفع میبرند

>>>   خلیلی بی ....هرچه پول ودالر.بعنوان نماینده مردم رنجدیده هزاره از مراجع های مختلف دریافت کردهمه را به جیب خودش زد.این همگی میدانند.در زمانی استاد مزاری. یک سخنگو بیش نبود.زندگی قبلی اش هم برای مردم مشخص بود.همه ته وبيخ اش.این ها همش از طرف خداوند بنمایش گذاشته.شده.خداوند میخواد ظرفیت و اعتقادات بنده های بدنفس اش را امتحان کند

>>>   خليلي و رباني و غيرو دشمن مردم تاجك و هزاره هستند و بودند. آيل در بين مردم تاجك و هزاره أشخاص عاقلي پيدا نمي شود كه اين مردان خوران را از صحنه دور كنند؟
عادل شاه سادات

>>>   دزد دزد است، اكر هزاره باشد يا پشتون ، و ازبك و يا پنچرمين .

>>>   معلوم است بیجاره به همین خاطر جهاد نموده بود .

>>>   من از خلیلی تشکر میکنم که در ولایت بامیان اینگونه هوتل زیبا ساخته است. ضامن وضعیت زندگی مردم حکومت بخصوص وزارت مالیه است که بودجه سالانه توزیع میگردد. از آقای اشرف غنی وزیر مالیه باید پرسیده شود. واقعا که خلیلی صاحب به این قوم محروم و ذکی و شجاع اینگونه عمل خیر انسانی انجام داده است.
زبیر دهقان زاده از غزنی

>>>   مسول این وضعیت پشتونهاست که تمامی منابع مالی و بانکها را بدست دارند و سرمایه های ملی را دزدیده به خارج از کشور انتقال میدهند. یعنی به شیطان بزرگ امریکا و انگلیس.
شیبر

>>>   فقط خلیلی همینطور است؟ قبل از انتخابات شدی ....نان تو؟ آیا زندگی ملاترخیل با کوچی ها یک جور اس؟ بسته و مطلق سیاسیون ما متاسفانه به فکر سرمایه اندوزی هستند. باز هم تاکید میکنم تمام و همه سیاسیون

>>>   من فکر میکنم که یکی هوتل فعلی خلیلی است و دیگر ان خانه قلبی وی اصلیت خود را نشان داده یعنی که در مغاره ها کلان شده . ررررر

>>>   نجوا!
اول اينكه خليلي از باميان نيست از پروان است
دوم خارنشنان هـم از جائ ديگر در آنجا مهـاجرئ داخلي استن هـمان طوري كه در كابل دشتي برچي را اشغال كردن .
دو عكس كه شما چاپ كردن هـردويش زمين تاجك هـا است دير يا زود پس گرفته ميشود .

>>>   در این بازی سرنوشت هر که بیشتر ظلم کند و قتل و غارت کند بیشتر مطرح می شود ... تا رهبر می شود. سازمان نصر منحله باید پاسخگوی مردم در این دنیا و جهان پس از مرگ باشد. این بت ساخته و پرداخته کسانی است که دست شان تا مرفق به خون مجاهدان واقعی آغشته است.

>>>   آنکه دستش رسید و نخورد کیست؟!
یک نفر از قول آقای محقق میگفت ما که میدانیم آخرت را از دست داده‌ایم، لااقل همین دنیا را که داشته باشیم.
بدتر از همه چیز جهل مردم ماست که تمام مسائل را از چینل قوم و گروه خود نگاه میکنند و حرف حساب را نمی‌پذیرند؛ فقط هزاره و هزاره و هزاره، نه دین نه مسلک و نه انسانیت.
کما اینکه ازبکها، پشتونها و تاجیکها هم همین هستند؛ این مملکت با این جهالت به جایی نمیرسد که نمی‌رسد....

>>>   آقای نایاب:
مطلب شما را خواندم، نمیدانم شما زوایای خیانت وجنایت راتازه متوجه شده ایدیا از قبل میدانستید، خلیلی، محقق و سرور، تحت نام رهبران قسم خورده هزاره، ولایت بامیان، دایکندی، بعضی بخشهای مزار، سرپل، هرات وبه قول هزاره ها، غرب کابل را ازمیراث لاینفک پدران شان میدانند، ظاهرا میراث هزاره وچنگیز، ولی درحقیقت مال شخصی این سه چهره، کاش شمادرمرکز بامیان گردش میکردید و میدیدید که اطفال بی پناه هزاره ازمغاره های پر از گژدم وخزنده های بامیان چه مظلومانه به طرف موترهای شیشه سیاه خلیلی و دانش مقدس ماب و دارودسته شان نگاه میکنند، بچه های خلیلی، محقق و سرورخان در کاباره ها و نایت کلپ های رقص وشراب دردوبی، اروپا و امریکا و سفارتخانه های افغانستان باچندین دختران طناز هزاره و اروپایی شب و روز میگزرانند، هزاره های مظلوم هنوز در غارهای سیاه کوه، تراژیدی تلخ قرون وسطی رابه تصویر کشیده اند، محقق به همراه چهارزن قانونی و چندین زن غیرقانونی شب و روز برای ذلت بیشتر هزاره ها و بدست آوردن پول وچوکی نقشه میریزد، شما دفترهای هرسه این تیکه داران هزاره را ببینیدبه چشم سر، هیچ زن ومردی ازخانواده های شان باقی نمانده است که سفیر و رئیس مقرر نشده باشند، خلیلی بعد از هرکشتار جمعی هزاره باز طالبان را به صلح دعوت میکند، خلیلی که سابقه درخشان و آفتابی جنایت دارد، میداندکه چیغ و فریادبی معنایش به راکسی نمیشنود، امابه زعم خودش بسیار هوشیار است، از یکطرف به خوش باوران حکومت باصحبتهای متملقانه و مزورانه اش وانمود میکند که گویا هلاک هلاک صلح است، از جانب دیگر به بهانه صلح سفرهای پرزرق و برق را برای خویشاوندان و اطرافیانش به کشورهای خارج فراهم میکند و به این بهانه پولهای هنگفتی میگیرد، ازجانب دیگربه هزاره ها،خودش را دایه دلسوزتر از مادر نشان میدهد، همین هزاره های مغاره نشین و محکوم،همین خلیلی و محقق و سرور مکار، سرورخان منحیث معاون رئیس جمهور بجای اینکه مردم بافرهنگ هرات و تمام ملیتهای ساکن درهرات راجمع کند و پیام دولت افغانستان رابه همه مردم برساند، چندتا هزاره را دریک گوشه هرات جمع میکندو به آنان نصیحت های پدرانه میکند، آیا موجودیت دهها فاحشه خانه دردشت برچی، صدها معتاد در پل سوخته و شب نشینی های دختران جوان هزاره بامستان و کاکه ها و بدماشها، بافرهنگ به ظاهر اسلامی و عبا و قبای این سه رهبر هزاره همخوانی ومطابقت دارد؟
تنها موضوع مغاره نشینی مطرح نیست، مصیبتها و دردهای هزاره زیاد است اماخودشان این اسم و رسم ها را پذیرفته اند، و باقبول این ذلتها هر روزدست و پای همین سه نفررا میبوسند، اگرخودشان نبود، بت وتندیس شانرا بوسه میزنند، حتی مهمترین اعتقادات دینی و مذهبی را ازدست داده اند، مثلا میگویند فلان شخص نعوذبالله بجای امام حسین امام ماست، فلان شخص بجای پیامبرص، پیامبرماست،و بالاتر ازآن،پس ازخداوند برایشان نجات میخواهیم ازین بدبختیها.
هموطن شماازکابل

>>>   جناب نایاب نوشته و تحلیل شما و سایر هموطنان که در مورد شهید مزاری کامنت نوشته اند نشان میدهد که اطلاع دقیقی از زندگی آن شخصیت بزرگوار نداری که در ذیل دو نمونه اشاره میکنم:
1. شهید مزاری در ساده زیستی، دور اندیشی، همدیگر پذیری و برای افغانستان فکر کردن در تاریخ افغانستان و در میان تمام رهبران سیاسی و جهادی مثال زدنی بود.
نان چاشت و شب ایشان از شوروای ساده بدون گوشت همراه گندنه بیشتر نبود و تمام همرزمان، رهبران جهادی و دیپلوماتهای خارجی به این مساله اعتراف کرده اند.
حتی در یک نمونه که یکی از اعضای شورا مرکزی حزب وحدت برآیم تعریف کرد که اعضای شورا در یک روز ظهر نان چاشت قابلی پلو آماده کرده بودند و وقتی از شهید مزاری دعوت برای خوردن غذا کردند و ایشان که چشمش به غذا افتاد گفت نمیتوان این غذا را بخورد با اینکه هیچ مشکل صحی نداشتن و در آن روز شوروای ساده و گندنه خورد.
به همین خاطر است که رزاق مامون حساب شهید مزاری را از تمام رهبران افغانستان جدا میداند.
2. نمونه دیگر آنکه مادر شهید مزاری از ایشان خواست که او را به حج بفرستد حالا که رهبر حزب است. شهید در جواب گفت با کدام پول.مادرش گفت تو رهبری میدانی از کجا پول بگیری. ایشان در جواب گفت با پول بیت المال نمی توانم شما را به حج بفرستم.
3. در مورد سایر رهبران جهادی اکنون ببینید که میلیاردر به دالر شده اند.آقای خلیلی و تمام رهبران جهادی دیگر متاسفانه شامل این دسته اند. که سیایت، جهاد و دین داری نوعی تجارت و دکانداری بجای خدمت به مردم شده است.
4. در ضمن من از تمام هموطنان و نویسنده محترم میخواهم که در زمینه اظهار نظر در مورد هر کسی ولو شخص معمولی مستند و معقول بنویسند. احساسی قضاوت نکنند. همدیگر پذیری و احترام به قومیت، مذهب و نژاد و لسان همدیگر را گسترش دهیم تا وطن بسوی آبادی برود.
با احترام
نوری.ا.ظ

>>>   نسبت دادن کشته شدن مزاری به سادات فقط از یک مغز .... برمی‌آید.
از دست‌اندرکاران افغان‌پیپر توقع نمی‌رود نشخوار هر بی‌مغزی را نشر دهد.
رضایی

>>>   اقای نادان قیاس مع الفارق نمودی تو دیدی که مزاری مالی را از خود به جا نگذاشت وانگهی خلیلی از قبل پولدار بود برادرش تاجر بود از قدیم نوش جانش ....

>>>   در شرایط فعلی بعضی اشخاص جا طلب به فکر- قصردلکشا - بلند منزل - موتر زرهی - هوتل - وغیره وغیره میباشد . ولی فراموش کرده اند که این جایداد ها ازکدام پول حلال بدست امده است وایاکدام ذره اش را بګور می برندیاخیر؟؟؟؟؟؟؟؟

>>>   استادخلیلی مایه افتخار شیعیان است نه درافغانستان بلکه درایران عراق سوریه لبنان و....

>>>   میخواهنداستادخلیلی راترورشخصیت نمایند شیعیان به هوش باشند.

>>>   پول ساخت این هوتل از چور زمین های تپه اسکارات مربوط وزارتدفاع است در زمان معاونیت کریم خلیلی در ریاست جمهوری حکومت کرزی غصب و نمرات ان به پول خیلی گزاف بفروش رسانده شده بود و این زمین چور حاجی نبی برادر کریم خلیلی همرکاب و همکاسه و بزور و قدرت کریم خلیلی اگر نبود ایا حاجی نبی برادرش میتوانست که به چنین کاری خاینانه دست یابی پیدا کند و کسی مانع این خیانت ان نگردد مانند کریم خلیلی ....دیگر ....ملی بخاطریکه خودرا صادق و دور از فساد اداری نشان دهند بنام برادر و پسر و خانم شان دارایی های هنگفتی را ثبت کرده اند در حالیکه از چور و چپاول و خیانت خود همین رهبران است برادر مراشال فهیم و برادر کرزی ودیگران شان مثال های است که این سخن مرا صحه میگذارد.

>>>   محقق و خلیلی و غنی و گلمرجان و گلبدین و بسمالله پنجشیری و سایر ... و سگور از بس آدم زیاد کشته اند و خدا هم در برابر شان خاموش بوده، اصلا به خدا و روز قیامت باور ندارند!!!

>>>   همان طور که از نام تان پیداست تعبیرات شما هم نایاب و دور از تفکر و اندیشه است جناب ایشان اگر مطلبی علیه خلیلی می نویسد باید طوری باشد که به تاریخ و شخصیت های مردم سر بلند هزاره و خون شهدای شان توهین نکنید و اگر انصاف ندارید انسانیت کرده و هر دری و وری که از دهنت بیرون شد یا در تصور خامت گذشت بر قلم نیار و بهتر این است که کسانی مانند شما از نوشتن دور بماند.
سعیدی

>>>   خداوند ج را درنظر بگیرید .چیزی را که علم ندارید گفته نکنید .تهمت زدن وتخریب شخصیتهای جهادی خیانتی بزرگ است از خدا بترسید.شهید بزرگوار عبدالعلی مزاری برای وحدت قومیتها واستقلال وطن جانش را کف دستش گذاشت بشرمید که درخصوص شهید بزرگ مزاری اینگونه سخن میگویید .
داکتر عبدالرب آچکزی

>>>   هر کسی یاشی حق نداری به رهبر بزرگ ما مزاری توهین کنی
نویسنده نبودی کل متن مردود است

>>>   که گفته مزاری خط قرمز است؟ که گفته که مزاری را نباید نقد کرد؟ شنیده اید کسی که شرابخانه تأسیس کند هر تعداد افرادی که در آن میگساری کند بانی شرابخانه نیز در گناه آن شریک است. این مسئله در باره حزب سیاسی نیز صادق است. محقق و خلیلی و دانش و ... دست پروردگان مزاری اند. هر جا به نفع این سازمان مخوف باشد حق است و هر جا نقد این سازمان مخوف باشد، ناحق می شود. در غرب کابل عملیات تصفیوی روی بزرگان شیعه به دستور چه کسی صادر شد؟ تصفیه هزاره جات و به شهادت رساندن قوماندان های تراز اول شیعه از هر گروه و حزبی نقشه که بود؟ شهید صادقی نبیلی را که ترور کرد؟ عاقلی جنبش توسط چه کسی ترور شد؟ با طالبان که وارد معامله شد؟ همزمان با شورای نظار که موارد مذاکره شد؟ مذاکرات چهار آسیاب توسط که دنبال می شد؟ لطفا این اسطوره شکسته را ملاک حق و باطل قرار ندهید.

>>>   اعمار هوتل که کار خوب است، آن هم در ولایت بامیان که یک ولایت توریستی با اثار تاریخی است .افغان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است