از ازدواج با شش دسته از زنان اجتناب کنيد
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۰۱    ۱۳۹۷/۲/۲۱ کد خبر: 150894 منبع: پرینت

از ازدواج با شش دسته از زنان اجتناب کنيد:

۱. أنَّانه ۲. منَّانه ۳. حنَّانه ۴. حدَّاقه ۵. برَّاقه ۶. شدَّاقه."
أنانه: آنکه بسيار ناله و شکايت مي کند، پرحرف و خبرچین است پيوسته خود را به مريضي مي زند. در ازدواج با او خيري نيست.

منَّانه: آنکه بخاطر کاري که مي کند بر شوهرش منت گذارده و مي گويد: من براي تو چنين و چنان کردم محرم راز و اعتماد نباشد.

حنَّانه: به مردان ديگر (غير از شوهرش) از جمله خويشاوندان و نزديکان خود تمايل داشته و مهر مي ورزد که در اين حالت زندگي زناشويي دوام نيافته و دچار آشفتگي مي شود.

حدَّاقه: زن بلهوس کم زاد بي ادب وبي تربیه آنکه هرچه مي بيند را آرزو کرده و شوهرش را به دردسر و مشقت انداخته و بيش از توانش از او انتظار دارد و پیوسته با بر خوردهاي غیر اخلاقي باعث رنجش وشکستن غرورشوهرش می شود.

برَّاقه: بيشتر وقت خود را صرف آرايش و زيبايي خود کرده و در آرايش زياده روي مي کند.

شدَّاقه: در مورد چيزهايي که ارتباطي به او ندارند بسيار حرف زده و سخن بيهوده ي بسيار مي گويد.

از مزاياي اشخاص ديندار و خوشرفتار آنست که براي شوهرش قابل اطمينان بوده و مال و ناموس او را در امان نگاه مي دارد. رسول الله صلى الله عليه و سلم در اين باره مي فرمايد: (ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء، فمن السعادة: المرأة الصالحة تراها تعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسك ومالك، والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. ومن الشقاء: المرأة تراها فتسوؤك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك....)
يعني: «سه چيز نشانه ي خوشبختي و سه چيز علامت بدبختي هستند، اما نشانه هاي خوشبختي: زني شايسته که چون ببيني اش خوشنودت سازد، چون از او دور شوي او را در مورد خويش و دارائي هايت امين يابي.

از موارد بدبختي: زني که ديدنش ترا اندوهناک سازد و زبانش را بر تو بکار گيرد با صداي بلند حرف و چیغ بزند و اگر از او دور باشي او را بر خويش و دارائي هايت امين نداني ...» [حاكم[
نتيجه مي توان گرفت که بر هر زن مسلماني لازم است تا در کسب اخلاق و رفتار نيک و پسنديده بکوشد و درپي رها شدن از هرگونه خلق و خوي ناپسند احتمالي باشد. چه زيباست که او بدنبال آرستن خويش به اخلاق شايسته بوده و بر ارج و قدر خود افزوده و ارزش خويش را نزد شوهرش بالاتر ببرد. اخلاق زيباي زن در زندگي مشترک با شوهر و خانواده اش بهره اي بس بزرگ براي مرد و هديه ي ارزنده از جانب همسرش از آغازين لحظات شروع زندگي مشترک شان مي باشد.

حاجی عزیز عزیزی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عزیزی
زنان
نظرات بینندگان:

>>>   در یک جامعه اسلامی قرون وسطی یی و جامعه مرد سالاری شاید چنین باشد.
اما در یک جامعه متمدن ازدواج زن و مرد، به اساس عشق و محبت و تفاهم و همدیگر دوستی و کار مشترک و وظایف مشترک در مقابل یکدیگر و فامیل مشترک میباشد، که بنیاد و اساس زندگی مشترک را تشکیل میدهد.
این بدان معنی نیست که آنها در طول زندگی مثل لیلی و مجنون باشند و اختلاف نظر روی موضوعات گوناگون نداشته باشند.
اما همه موضوعات و مشکلات باید به اساس تفاهم بایکدیگر و مسؤلیت پذیری مشترک حل و فصل گردد. با در نظر داشت حقوق و وجایب مشترک.
زیرا اصل دموکراسی را اختلاف نظر تشکیل میدهد و اختلاف نظر سبب ایجاد چیز های جدید و در نتیجه رشد و پیشرفت میگردد.

>>>   زنان هم باید با مردانی که این خصوصیات رادارند ازدواج نکنند

>>>   اگر اینطور باشد حالا شوهر آرین یون که خصوصیات شداقه و یا شوهر شکریه بارکزی راکه خضوضیات حداقه را دارد باید باهم یکجا نمیشدند؟؟؟

>>>   به نظر دهنده اول اسلام از روز اول مدرن بود و مدرنیت را به تمام جهان نشان داد از اینکه شما از اسلام خبر ندارید و شما در یک کاباره نشسته خود رانشه میکنید و زن تان در دیگری خود را نیشه میکند و بعد با هر کس که هم بستر شد فرق نمیکند چون دنیا مدرن است زنده گی لیلی و مجنون است.

>>>   به نظر دهنده چهارم!
تو که از جهان غرب خبر نداری و در آن زندگی نکردی و فقط از طریق تبلیغ ملا ها برای تو گوش زد شده است که در غرب تمام مردم غرق در نشه هستند و زن و مرد بر یکدیگر خیانت میکنند، گناه خود شما است.
از همه بدتر جوانانی است که آنها نیز گمراه تبلیغات سؤ این ملا ها شدند و به اروپا منحیث پناهنده آمدند و به زنان و دختر های مردم، منحیث فاحشه ها نظر انداختند و بالای آنها دست اندازی کردند و در نتیجه از طرف پولیس دستگیر و مورد مجازات قرار گرفتند.
در غرب مرد و زن کارمیکنند وفامیل دارند و مصروف تربیه اولاد های خود هستند.
صبح وقت میخیزند سپورت میکنند و صبحانه نوش جان میکنند و اطفال خود را توسط موتر به مکتب میرسانند و زن و مرد هرکدام به طرف دفتر خود میروند و کار میکنند.
اطفال شان بعد از ختم مکتب در پهلوی مکتب غرض صرف نان چاشت میروند و در آنجا استادان در اجرای وظایف خانگی شان برایشان کمک میکنند و در میدان بازی ، بازی و سپورت میکنند و با استادان شان به گشت و گذار میروند.
بعد از چهار بجه عصر پدران و مادران شان از کار برمیگردند و آنها را از مکتب میگیرند و به خانه می آیند و مشترکآ پدر و مادرشان کارهای خانه را انجام میدهند و یگان چیز ساده و سبک برای شام تهیه میکنند و صرف میکنند و باهم مینشینند و از کار های روزانه خویش با یکدیگر قصه میکنند و یگان فلم خوب در تلویزیون میبینند و جان خود را میشویند و خواب میکنند.
آخر های هفته نیز یک پروگرام برای خویش میسازند یا به سینما میروند و یا به کدام پارک میروند و یا به دیدن دوستان شان میروند و یا در باغ خانه هایشان کار میکنند.
بنأ شما نباید درک غلط از شکل زندگی در غرب داشته باشید.یا باید خود تان از نزدیک آن را ببینید و یا هم از یک دوست تان که آدم صادق باشد و در غرب زندگی میکند، جویای نوعیت زندگی در غرب شوید.
در خاتمه فکر نکنید که میلیون ها افغانی که در آرزوی رفتن به غرب هستند و میخواهند خود را از دوزخ جنگ و بدبختی افغانستان نجات دهند، بی ناموس هستند و بخاطر بی ناموسی به غرب میروند.
حقوق مساوی در روابط مرد و زن به معنی بی ناموسی نیست. پیوند انسانها باید به اساس عشق و محبت و اعتماد متقابل و مسؤلیت پذیری مشترک باشد.

>>>   به : زنده گی لیلی و مجنون است.
نادیده قضاوت میکنی ،
درتمام جهان یک کشور اسلامی را نشان بده که دران جا حکومت ومردم ازیکدیگر راضی باشند یا حکومت قانونی وعادلانه حاکم باشد ؟

>>>   انسان بخصوص زنان یک مو جود نا شناخته میباشد اصلا در مقام این نیست کی شناسای شود وخود را خوب نشان می دهند وبسی محال است شناسای زنان

>>>   واقعاٌ جای تاسف است که خود را مسلمان میگیریم واحادیث پیغمبر نازنین خود را که به نفع ما هم است رد میکنیم.
ضرور نیست که باید فقط چیزیکه عالمان دین میگویند اکتفا کنید. خودتان شکر مسلمان هستید میتوانید درست و بیشتر در مورد اسلام مطالعه و تحقیق کنید درمیابید که بهترین دین و قانون از ان مسلمانان است.و مشکل از دین نیست که کشور های اسلامی نارام هستند بلکه مشکل از ما مسلمانان است که مطابق دین مقدس اسلام نیستیم.اگر میخواهی در مورد اسلام بدانی،پس اسلام رامطالعه کن نه مسلمان را چون مسلمان تکمیل نیست اما دین مقدس اسلام تکمیل است.
خواهر تان از شهر کابل.

>>>   (در یک جامعه اسلامی قرون وسطی یی و جامعه مرد سالاری شاید چنین باشد...زیرا اصل دموکراسی را...)
بدبختی جوامع اسلامی از خودباختگی عده ای ذلیل مفلوک غربزده خاک برسر است و این ها می بینن که در روز روشن اسرائیل نجس 60 زن و کودک فلسطینی را سلاخی می کند و صدا از حتی یک کشور غربی "دیموکراسی و حقوق بشری" در نمی آید. ولی همچو ابلهان گپ های مفت میزنند و اسلام ره به قرون وسطایی بودن متهم می کنند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است