مطمین باشید روزی این کاخ استبداد فرو میریزد...!
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۱۸    ۱۳۹۷/۲/۲۲ کد خبر: 150928 منبع: پرینت

گرچه محاسبات این رژیم پوسیده نابکار در حال حاضر در تمامی عرصه ها ازجمله تفاوق طلبی قومی، در نابودی و حذف مخالفین خویش از قدرت، تحمیل تفکر قبیلوی بردیگران ،..... بالاخره بااندیشه و روش عبدالرحمنی و مومندی تا این دم خشت های تعمیر کاخ تعصب و تفکر "فاشیستی افغانیزم"؛ یکی بالای دیگری گویا حساب شده، دقیق جابجا می شوند و به سرعت حرکت صعودی داشته و قطعآ هر تیری که تا این لحظه روانه کرده اند به هدف اصابت نموده است، ولی از آنجاییکه معماران اجنبی از ابتدا خشت این تعمیر را کج گذاشته اند، مطمین باشید که روزی زوالش حتمی است و هیچ چیزی هم ابدی نخواهد ماند.

بقول شاعر:
خشت اول گر نهد معمار کج
تا ثریا می رود دیوار کج

زیرا تاریخ جامعه بشری گواه براین است تمام حاکمان و سلاطین و نظام های خونخوار استبدادی و فاشیستی در جهان از عرب و عجم و یا از هتلر و چنکیز گرفته تا دوران سادیزم عبدالرحمنی و نادری از هم پاشید و دیگر اثری از آن محسوس نیست.

باور دارم روزی خواهد رسید این محاسبات سرسام آور و به سرعت در حال حرکت که سیر صعودی دارد در جایی متوقف می گردد. به این دلیل که "بارکج به منزل نمی رسد" و این تیر تفنگ پدری ایشان روزی معکوس نشانه خواهد گرفت و کاخ استبداد پشتونیزم فرو می ریزد و در زیر انبار تاریخ مدفون خواهد شد.

عطا صفوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
صفوی
حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   صفوی صاحی یکی از مثال هایش صفویان ایران است که به زور نادرافشار ساقط شدند اما نادر هم چندان سرنوشتی نداشت،
اما همیش اینگونهد نیست مثلا از روزی که عربستان تاسیس شده در پای یک خانواده بکمک وهابی ها قباله شده درجهان کدام حکومت مستبد تر ظالم تر جهل گرا تتر از حکومت مطلقه واستبدادی عربستاهن است ؟
صد ها چوچه گرگ بنام شهزاده مالک جان ومال مردم اند هیچکدامش نیست که لیونر نباشد بدون اینکه هنری داشته باشد
چون این چلتاری های تنبل ومفسد بجز طفیلی گری هیچ دست آوردی ندارند ونمیتوانند از شراب وقمار ملیونر شوند مگر اینکه بیت المال را غارت وغنیمت کنند
ر

>>>   اگر منظور شما کاخ سپیدار است بودن ونبودنش قابل لمس نیست
اینرا هرکس میگوید مثلا:
چراغ ظلم ظالم تادم محشر نمیسوزد
اگر سوزد شبی سوزد شب دیگر نمیسوزد
اما حقیقت ودرعمل برعکس است همان کاخ زود واژگون میشود که عادل و کار آمد باشد مثلا حکومت امانی نتوانست بیشتر از ده سال دوام کند ،اما حکومت بی خاصیت وخواب بردهظاهر شاهی چهل سال وقت را ضایع ساخت ، حکومت دموکراتیک که در حقیقت یک تحفه خداوندی بود از همان ابتدا در لرزه بود ،حکومت داود خان پنج سال را پوره نکرد ،اما حکومت سرتاپا فساد کرزی هفده سال دوام یافت
در سطح جهان هم مستبدین چهل پنجاه وسی سال واضافه ازان در کشورهای فقیر ترین جهان افریقا وکشورهای اسلامی دوام آوردند،
صرف برای تسلی دادن ودلخوش کردن خوبست که بگوئیم:
کاخ های استبداد دوام نمیکند ، ظلم ظالم ابدی نیست وامثال این اقلا برای مورال دادن و امید وار بودن ومایوس نشدن گفته شود!
ر

>>>   با بط می گفت، ماهیـــــــی در تب و تاب
غم نیست، به جــــوی رفتـــــه باز آید آب
بط گفت چو من قدید گشتـــــــم، تو کباب
دنیا پس مرگ ما ، چه دریا و چه سراب

>>>   برادر ان روز چي وقت خواهد ما چار نسل است كه سر گردان
و پريشان اين. سرنوشت هستيم. خداوند زمين را چاك كند و اين فرعوني ها
را در ان ناپديد كند
يك روزي هم در طول عمر خوشي نه ديديم. به كجا بروم به كي فرياد كنم

>>>   ...
آیا نظام کنونی قابل پاسداری است؟
از امان الله پیمان بخوانید و در پایان پاسخ بدهید:‌

«آقای امان الله پیمان خطاب به روغنی بابا و سیاسیون پشتون
كشور را كه ما بنام افغانستان دوست داريم فاسيد ترين كشور دنيا شناخته ميشود.
اما باز هم ما افغانستان را با اين نقشه دوست داريم باهمه اقوام عزيز اين سر زمين !!!
سوال اينجا است زمان كه ما اقوام باهم برادر هستيم همين قانون اساسي كه شما در موردش تاكيد داريد تنها براي همين بحث تذكره ساخته شده؟؟
قانون اساسي ريس جمهور افغانستان تنها داراي تابعيت افغانستان باشد..
آيا غني صاحب تنها داراي يك تابعيت است ؟؟
آيا غني صاحب خانواده اش مسلمان است وخودش به چه اندازه متعهد به دين است كه اصرار وتاكيد بر بودن دين در تذكره رادارند ويا هدف معلوم است ؟؟
ياد تان باشد من بحث همه ي قوم محترم پشتون را ندارم .
اما ميخواهم از يكتعداد ايشان بپرسم ايا اشرف غني صاحب مسلمان تر از داكتر عبدالله بود؟
وتنها دليل كه عبدالله برايتان خوش آيند نبود بحث تاجك بودنش بود.؟؟
گرچه من نه به داكتر عبدالله رابطه دارم ونه هم انتظار وهمچنان شنيدم كه ايشان پشتون هستند .
بهر حال من حال ميخواهم چند مطلب را خدمت همه شما عزيزان تقديم كنم كه به گونه واضح شهر وندي اقوام ديگر افغانستان را زير سوال قرار ميدهد .
وبايد اين اقوام خود را نسبت به همه ارزش ها ويابدي هاي اين كشور بيگانه احساس نمايند...
١- در كشور كه شما شهر وند كوچك هستين ابدا ريس جمهور شده نميتوانيد.
٢-در كشوركه پوست هاي كليدي مانند ماليه، دفاع ، امنيت، ستره محكمه ، سارنوالي. تداركات ،اصلاحات اداري ،، مخابرات، شوراي امنيت،، كميسون انتخابات،، اداره امور هر گز حق شما نيست .
٣- در كشوركه استاد رباني مسعود ومزاري كشته ميشوند. اما حكمتيار ، حضرت، استاد سياف ، وگيلاني زنده مي مانند.
( فكر كنم اجل هم اقليت واكثريت را دنبال مي كند..)
٤- دركشور كه صلاح الدين سلب اعتماد ميشود وديگران خوبندوبرات دارند گرچه اين ادم به همين مي ارزد...
٥ در كشور كه شما سالها براي بقايش قرباني ميدهيد اما امروز شمارا وحتي معامله گران قوم شمارا هم به داخل ارگ اجازه داخل شدن نخواهند داد..
اما جناب حكمت يار بعد از هفده سال انتحار وانفجار امروز باكمر بند زرين انتحار ارگ نشين است...
٦-در كشور كه زمان گروپ باي ميترك را داخل ارگ ميبرند هيچ فرد غير پشتون ما در جمع شان نيست چون اعتماد نيست..
٧- در كشور كه تجاران ديگر اقوام يك دكان را مالك نميشوند اما يك تجاري ديگر يكصد پنجاه جريب زمين رادر ميدان هواي تحفه برايش داده ميشود.
٨- در كشور كه فاسد ترين بانگ عزيزي تقدير ميشود ويك بانك ديگر مجازات ميشود.
٩- در كشور كه در مسايل مهم سياسي وبين المللي هيچ قوم ديگري مورد اعتماد نيست . ( هويدا است)
١٠- در كشور كه پنجاه ساله هايش تقاعد مي كنندا اما كاكا ، ماما وصد ساله قوم خودم مستحق ادامه كارند ...
١١- در كشور كه بشما ميگوين بايك امپلوق شمارا به اوزبيكستان، تاجكستان ، ايران مي فرستيم وبشما ميگويند حرامي هستين...
هرگز مخالف منافع ملي نيست .اما زمان شما يك حقيقت را باز گو كنيد ويابحث هويت خويش را مطرح كنيد خاين ملي هستيد وبايد مجازات شويد...
١٢- دركشوركه شما جرم نكنيد ميگويند چرا زنداني ها از يك قوم هستند ولو كه چنين نباشد..
١٣- در كشوركه ارگ، گل خانه حرم سرا ، دلكشا ، ميدان هواي بنام خانواده ها قباله ميشوند...
١٤- در كشور كه تيم كركت بايد تقديروحمايت شود اما خاك در سر تيم فوتبال وووو....
١٥- دركشور كه رهبرانش بودن را در كنار استاد رباني ننگ ميدانند اما بودن را در كنار غني صاحب كليسا ساز در داخل قصر نمبر يك هستند افتخار ميدانند چه را ميرساند؟؟؟؟
١٦- در كشور كه انتحار وادم كشي قتل فلسفه زندگي است بايد دين در تذكره اش نويشته شود اما نميدانم دين مادر ملت خويش را چه خواهند نويشت...
١٧ در كشور كه معاون ريس جمهورش به جرم اوزبيك بودن در سن هفتاد پنج سالگي متهم به تجاوز جنسي مردانه ميشود ومعاونيت خلاف قانون( جان )اساسي خالي !!
١٨- در كشور كه قانون اساسي باساختن حكومت وحدت ملي وده ها جنايت ديگر نقض نميشود اما بايك خواست انساني وشهروندي نقض ميشود...
١٩- كشور كه نام افعانستات برايش خوش ايند نيست اما افغان بودن زمزمه زندگي اش خواهد بود.
٢٠- در كشور كه ريس جمهور ( بنام) اش براي تقدير به شركت اسرايلي الكوزي ميرود اما ديگران از سلام وپاي بوسي اش محروم اند ....
٢٢- در كشور كه شركت آريانا وكام اير بخاطر نام شان بهر گونه ممكن بايد سقوط كنند..
٢٣- در كشور كه در انتخابات هيات اداري ولسي جرگه به يك كانديد جهت مصرف ومعاون شدن ١٢ لك دالر پرداخته ميشود اما شمارا در جاي يك منشي گوارا ومناسب نميدانند...
٢٤- دركشور كه بجرم تاجك بودن يك وزيرش را در افتتاح پروژ ه اجازه نميدهند..
صد ها داستان ديگر پس خود تان قضاوت كنيد كه چند ادم بيگانه وبدور از فرهنگ اين ملت از ادرس قوم عزيزپشتون ما همه اقوام را به مسخره وقانون را به گيرو گان ميگيرند. اگر شما منحيث پشتون در جايگاه اقوام ديگر مي بوديدي چه ميكرديد؟؟؟؟؟
بهتر است با اين نقشه زيبارا زيبا نگاه كرد ووحدت اين ملت را خدشه دار نسازيد.
ورنه ما تنها نخواهم باخت..
ما افغانستان را دوست داريم اما عملكرد هاي تحميلي را نخواهم پذيرفت..»

بیست و چهار موردی که امان الله پیمان فهرست کرده است کلیت ماهیت این نظام را نشان می دهد. ایا نباید برای سرنگونی این نظام کمر بست؟

>>>   Salam
من از شهروندان پشتون تبار خود مى پرسم ، آيا تمدنى را مى شناسيد كه افغان در تاريخ ناجى آن بوده باشد ، جز تاريخ سياه و قتل و كشتار و غارت !
يك نمونه از تمدن درخشان علمى ، فن آورى و ادبيات را شما در تاريخ سياسى و انسانى ( افغان ها) نشان دهيد !
مگر احمق بايد بود كه تمدن و تاريخ درخشان خراسانى را در مقابل عصبيت قبيله يى وسنت هاى انسان سوز افغانيت از دست داد.
ما سه سده اين تجربه يى تمدن سوز را داريم ، فكر كنم ديگر كافى است .

>>>   چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج
گر رساند برفلک ء باشد همان دیوار کج
صائب تبریزی
قلمت رسا وگهر بار جناب عطا صفوی

>>>   خواب بینی پنبه دانه به این امید باشید این آرزو شما هرگز متحقق نخوأهد شد

>>>   اگر کاخ سپیدار فروریزد بجایش کسی بیاید یا نیاید هیچ فرقی نمیکند

>>>   حکومت با کفر ممکن است دوام بیاورد اما با ظلم هرگز اشرف ظالم است و ستمگر کسانی که از این دولت ظالم حمایت می کنند نیز ستمگرند.

>>>   آی کاش غنی به اندازه زمان که کرزی بی هویت سر قدرت بود ریس جمهور بماهد، مطمین باشید که بهتران گزینه در شرایط کنونی همین غنی است.

>>>   «آقای امان الله پیمان خطاب به روغنی بابا و سیاسیون پشتون
كشور را كه ما بنام افغانستان دوست داريم فاسيد ترين كشور دنيا شناخته ميشود.
اما باز هم ما افغانستان را با اين نقشه دوست داريم باهمه اقوام عزيز اين سر زمين !!!
سوال اينجا است زمان كه ما اقوام باهم برادر هستيم همين قانون اساسي كه شما در موردش تاكيد داريد تنها براي همين بحث تذكره ساخته شده؟؟
قانون اساسي ريس جمهور افغانستان تنها داراي تابعيت افغانستان باشد..
آيا غني صاحب تنها داراي يك تابعيت است ؟؟
آيا غني صاحب خانواده اش مسلمان است وخودش به چه اندازه متعهد به دين است كه اصرار وتاكيد بر بودن دين در تذكره رادارند ويا هدف معلوم است ؟؟
ياد تان باشد من بحث همه ي قوم محترم پشتون را ندارم .
اما ميخواهم از يكتعداد ايشان بپرسم ايا اشرف غني صاحب مسلمان تر از داكتر عبدالله بود؟
وتنها دليل كه عبدالله برايتان خوش آيند نبود بحث تاجك بودنش بود.؟؟
گرچه من نه به داكتر عبدالله رابطه دارم ونه هم انتظار وهمچنان شنيدم كه ايشان پشتون هستند .
بهر حال من حال ميخواهم چند مطلب را خدمت همه شما عزيزان تقديم كنم كه به گونه واضح شهر وندي اقوام ديگر افغانستان را زير سوال قرار ميدهد .
وبايد اين اقوام خود را نسبت به همه ارزش ها ويابدي هاي اين كشور بيگانه احساس نمايند...
١- در كشور كه شما شهر وند كوچك هستين ابدا ريس جمهور شده نميتوانيد.
٢-در كشوركه پوست هاي كليدي مانند ماليه، دفاع ، امنيت، ستره محكمه ، سارنوالي. تداركات ،اصلاحات اداري ،، مخابرات، شوراي امنيت،، كميسون انتخابات،، اداره امور هر گز حق شما نيست .
٣- در كشوركه استاد رباني مسعود ومزاري كشته ميشوند. اما حكمتيار ، حضرت، استاد سياف ، وگيلاني زنده مي مانند.
( فكر كنم اجل هم اقليت واكثريت را دنبال مي كند..)
٤- دركشور كه صلاح الدين سلب اعتماد ميشود وديگران خوبندوبرات دارند گرچه اين ادم به همين مي ارزد...
٥ در كشور كه شما سالها براي بقايش قرباني ميدهيد اما امروز شمارا وحتي معامله گران قوم شمارا هم به داخل ارگ اجازه داخل شدن نخواهند داد..
اما جناب حكمت يار بعد از هفده سال انتحار وانفجار امروز باكمر بند زرين انتحار ارگ نشين است...
٦-در كشور كه زمان گروپ باي ميترك را داخل ارگ ميبرند هيچ فرد غير پشتون ما در جمع شان نيست چون اعتماد نيست..
٧- در كشور كه تجاران ديگر اقوام يك دكان را مالك نميشوند اما يك تجاري ديگر يكصد پنجاه جريب زمين رادر ميدان هواي تحفه برايش داده ميشود.
٨- در كشور كه فاسد ترين بانگ عزيزي تقدير ميشود ويك بانك ديگر مجازات ميشود.
٩- در كشور كه در مسايل مهم سياسي وبين المللي هيچ قوم ديگري مورد اعتماد نيست . ( هويدا است)
١٠- در كشور كه پنجاه ساله هايش تقاعد مي كنندا اما كاكا ، ماما وصد ساله قوم خودم مستحق ادامه كارند ...
١١- در كشور كه بشما ميگوين بايك امپلوق شمارا به اوزبيكستان، تاجكستان ، ايران مي فرستيم وبشما ميگويند حرامي هستين...
هرگز مخالف منافع ملي نيست .اما زمان شما يك حقيقت را باز گو كنيد ويابحث هويت خويش را مطرح كنيد خاين ملي هستيد وبايد مجازات شويد...
١٢- دركشوركه شما جرم نكنيد ميگويند چرا زنداني ها از يك قوم هستند ولو كه چنين نباشد..
١٣- در كشوركه ارگ، گل خانه حرم سرا ، دلكشا ، ميدان هواي بنام خانواده ها قباله ميشوند...
١٤- در كشور كه تيم كركت بايد تقديروحمايت شود اما خاك در سر تيم فوتبال وووو....
١٥- دركشور كه رهبرانش بودن را در كنار استاد رباني ننگ ميدانند اما بودن را در كنار غني صاحب كليسا ساز در داخل قصر نمبر يك هستند افتخار ميدانند چه را ميرساند؟؟؟؟
١٦- در كشور كه انتحار وادم كشي قتل فلسفه زندگي است بايد دين در تذكره اش نويشته شود اما نميدانم دين مادر ملت خويش را چه خواهند نويشت...
١٧ در كشور كه معاون ريس جمهورش به جرم اوزبيك بودن در سن هفتاد پنج سالگي متهم به تجاوز جنسي مردانه ميشود ومعاونيت خلاف قانون( جان )اساسي خالي !!
١٨- در كشور كه قانون اساسي باساختن حكومت وحدت ملي وده ها جنايت ديگر نقض نميشود اما بايك خواست انساني وشهروندي نقض ميشود...
١٩- كشور كه نام افعانستات برايش خوش ايند نيست اما افغان بودن زمزمه زندگي اش خواهد بود.
٢٠- در كشور كه ريس جمهور ( بنام) اش براي تقدير به شركت اسرايلي الكوزي ميرود اما ديگران از سلام وپاي بوسي اش محروم اند ....
٢٢- در كشور كه شركت آريانا وكام اير بخاطر نام شان بهر گونه ممكن بايد سقوط كنند..
٢٣- در كشور كه در انتخابات هيات اداري ولسي جرگه به يك كانديد جهت مصرف ومعاون شدن ١٢ لك دالر پرداخته ميشود اما شمارا در جاي يك منشي گوارا ومناسب نميدانند...
٢٤- دركشور كه بجرم تاجك بودن يك وزيرش را در افتتاح پروژ ه اجازه نميدهند..
صد ها داستان ديگر پس خود تان قضاوت كنيد كه چند ادم بيگانه وبدور از فرهنگ اين ملت از ادرس قوم عزيزپشتون ما همه اقوام را به مسخره وقانون را به گيرو گان ميگيرند. اگر شما منحيث پشتون در جايگاه اقوام ديگر مي بوديدي چه ميكرديد؟؟؟؟؟
بهتر است با اين نقشه زيبارا زيبا نگاه كرد ووحدت اين ملت را خدشه دار نسازيد.
ورنه ما تنها نخواهم باخت..
ما افغانستان را دوست داريم اما عملكرد هاي تحميلي را نخواهم پذيرفت..»


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است