فاجعه فراه و زابل اشرف غنی نسل کشی می کند
 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۱۲    ۱۳۹۷/۲/۲۵ کد خبر: 151043 منبع: پرینت

فراه غرق خون است. 53 تن از سربازان نظم عامه سرزمین ما در بالابلوک ولایت فراه به همکاری تروریستان داخل نظام غنی فاشیست توسط دشمنان مزدور انگلیس وطن و بشریت به شهادت رسیدند.

ﺷﻬﺪاﻱ ﻛﻨﺪﻙ اﻭﻝ ﻟﻮاﻱ 3 ﻗﻮﺕ ﻫﺎﻱ ﻧﻆﻢ ﻋﺎﻣﻪ ﻭﻻﻳﺖ ﻫﺮاﺕ، ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺩﺭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻠﻮﻙ ﻭﻻﻳﺖ ﻓﺮاﻩ بودند.
اینها انسان هستند فرزندان اصیلی کشور هستند قوت های نظامی کشوری هستند که خودی ها؛ آن ها را دشمن داخل نظام برای مزدوران بیگانه ها فروختند و می فروشند.

اینها برای ادامه حیات روزی به برگشت به خانه نیز فکر می کردند اما آن ها را معامله دشمن داخل نظام کردند و هرگز به آن امید نرسیدن؛ این سربازان قهرمان، مادران، زنان و فرزندانی نیز داشتند که مادر به نواسه اش لالایی های بابا می آید بابا به سفر رفته است در غروب دلتنگی و شب های سرد زمه زمه می کرده است.
اینها جان دادند، خون دادند خاک نداده اند.

بحران انسان کشی فرزندان خراسان را پایان دهید خون پدری که هرگز گرمی آغوش زن و فرزند اش را حس نکرد او سیاسیون سرزمین خراسان او غنی کوچی معامله نکن کنید.
اشرف غنی نسل کشی می کند، جوانان پولیس و ارتش مربوط به یک قوم خاص را اشرف غنی قصدا هر روز دسته دسته می کشد و یا به دست طالب می سپارد.

از اینکه هر روز تابوت عزیزانمان را با اجسادشان به زیر خاک دفن کرده خسته شدیم، هیچ بی وجدان و بی غیرت تاجیک نیست که تمام جوانان ما را از جنوبی جمع کرده بیاورد تا هر قوم امنیت ولایت و خانه و محل زندگی خود را بگیرد، ما هر روز از جنوبی محافظت می کنیم، با تاسف در بدل محافظت از خانه و منزل این بزرگواران تابوت جوانانمان را هدیه می گیریم.

افسر پولیس ملی سه ساعت قبل از کشته شدنش به خانه زنگ زده و آخرین خدا حافظی با فامیلش داشت او گفته مهمات ما تمام شده، از وزارت داخله و دفاع طیاره خواستیم تا اسلحه و مهمات برای ما بیاورد آنها گفتند تمام طیاره ها مصروف حمل و نقل مواد انتخاباتی و وکلا است پس از چندساعت خداحافظی جسد بی روحش را از زابل به کابل آوردند. در این نبرد ده ها جوان تاجیک کشته شدند.

وکیل زابل در پارلمان با تاجیک ها دشمنی دارد اما جوان تاجیک زن و دختر وکیل زابل را از اسارت طالب و داعش به بهای جانش حفاظت می کند.

قابل يادآوري است كه فاشيستانى بجاى اينكه فكرى بخاطر إيجاد فرصت هاى كارى و فراهم آورى لقمه نانى به اين فقرا نمايند، تلاش دارند تا در پهلوى نان شان هويت شان نيز گرفته شود و مردم شریف را بى هويت شوند.

انسیه کابلی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کابلی
فراه
نظرات بینندگان:

>>>   طرزالعمل رسمی حکومت درمورد پوسته ها السوالیها وولایات تحت خطر سقوط:
اگرتاشش ماه یا اضافه تر ازان تحت محاصره باشند هرچند کمک بخواهند کمک صورت نگیرد وزمانیکه السوالی یا پوسته سقوط کرد همه هواخواهان حکومت نابود امکانات دولتی غارت وسلاح ومهمات توسط اشرار انتقال سربازان وافسران یاشهید ویا اسیرشدند فردایش کمک عاجل صورت گیرد !
این قانون حکومت است اختیار کسی خوش میشود یا خفه !

>>>   افسوس بحال ریاست امنیت ملی افغانستان!
آی اس آی اشرار را از کویته وپخاور تا دروازه های فراه زیر ریش امنیت ملی فراه میرساند اما ریاست امنیت ملی فراه آگاه نمیشود ، حیف این رتبه های جنرالی ، حیف این معاش وامتیازاتی را که میگیرید و مستحق آن نیستید ،حیف این موترهای زره ، حیف این رنجرها ودالر ها ،

>>>   این سر با زان چرا برای ع غ که فا میل های شا ن در خارج اند جا ن می دهند بان که ع وغ از بین برود و دیگر شما برای این دو ....جا ن ندهید

>>>   رادمنش "فابریکه جدید دروغ گویی" را خبر کنید که با ناز و کرشمه و خمار کردن چشمها همه چیز را "دروغ محض" ثابت کند!!!!

>>>   تازمانی قومگرائی وکوبیدن برطبل یک قوم خاص برداشته نشوداین فاجعه وکشتارهم خواهدبودمااعضای یک خانواده ای به نام افغانستان وخراسان باستان هستیم بایدباکشتارهرجوانی ازهرقومی بدست دشمنان به شهادت می رسدهمه اعضابه دردآیدومتاثرشود

>>>   کابلی اولتر این تخلص خود. را تبدیل کن انیسه خراسانی من دوم این ادعا را نکن اظهارات بیجا مکن که فرزندان اصیل کشور فرزندان اصیل خراسان تان برای خراسان بودن خود. میرزمد. نه برای افغانستان. سوم تنها خراسانیان اجنبی در. این جنگ نمی میرد. فرزندان قهرمان افغانستان هم به شهادت میرسد.

>>>   مرگ برآمریکا

>>>   Salam
افسران و سر بازان تاجيك ، ازبيك و هزاره ؛
هيچكسى در اين حكومت به مرگ شما اشك نمى ريزد ، طالب شما را وحشيانه مى كشد ، فردا طالب جز اين حكومت مى شود و ريس و دبير و وزير خواهد شد ، همانگونه كه قاتل صد ها افسر و عسكر ، حكمتيار اكنون فرمان مى دهد و گل سر سبد اين رژيم است ، فردا طالب چنين خواهد بود، نكنيد به خاطر يك معاش ناچيز خود را نكشيد و زن و فرزند تان را بيچاره و بيوه و تيم نسازيد .
برويد از استان و محل خود دفاع كنيد و در كنار فاميل خود بمانيد ، شما را در مرداب هاى قندهار فراه و هلمند ... مناطق قبايل مى كشند و مرده هاى تان حتا مجال زير خاك شدن را نمى يابد .
در خدمت يك حكومت فاشيستى و طالب طلب مردن ، مرگ بى معنا و بى ارزش است و بار مسووليت آن در دنيا و آخرت به دوش خود تان خواهد بود.

>>>   مهسا خراسانی‎
کسانی که در حمام خون ( افغانستان ) به قربانیان جنایات فاشیزم اوغانی میگویند که طالب و داعش و گلبدینی و افغان ملتی و غیره برادران شمایند، پلید ترین دشمنان مردم ما می باشند. همچنان کسانی که با تمام این جنایت ها و کشتارها میخواهند اشرف غنی و دستگاه آدمکشان ارگ را یک پدیده بیخی جدا و مخالف طالب و داعش و دیگر تروریستان جلوه دهند، یا مطلق خود فروخته استند و یا مغز و کله ای شان از کاه پر است. ای خود فروشان و اجیران و معامله گران سیاهروی! اشرف غنی و دستگاه فاسد و فاشیست دولت اش، خود طالب و داعش و گلبدینی و افغان ملتی و دهشت افگن و تروریست اند. همین ها همه چیز را برنامه ریزی میکنند، همین ها قاتل مردمند.....

>>>   هشدار هشدار اشرف غنی نسل کشی می کند مانند فاجعه فراه و زابل ،
ای مردم خواب برده بیدار شوید تا به تدریج قتل شو ید یا قتل عام شوید یا آزادی خود را از حکومت قبیله بگیرید ۵۳ تن از سربازان نظم عامه سرزمین ما در بالابلوک ولایت فراه به همکاری تروریستان داخل نظام غنی فاشیست توسط دشمنان
مزدور انگلیس وطن و بشریت به شهادت رسیدند ۰
ﺷﻬﺪاﻱ ﻛﻨﺪﻙ اﻭﻝ ﻟﻮاﻱ 3 ﻗﻮﺕ ﻫﺎﻱ ﻧﻆﻢ ﻋﺎﻣﻪ ﻭﻻﻳﺖ ﻫﺮاﺕ، ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺩﺭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻠﻮﻙ ﻭﻻﻳﺖ ﻓﺮاﻩ بودند.
این ها انسان هستند فرزندان اصیلی کشور هستند قوت های نظامی کشوری هستند که خودی ها؛ آن ها را دشمن داخل نظام برای مزدوران بیگانه ها فروختند و می فروشند.
این ها برای ادامه حیات روزی به برگشت به خانه نیز فکر می کردند اما آن ها را معامله دشمن داخل نظام کردند و هرگز به آن امید نرسیدن؛ این سربازان قهرمان، مادران، زنان و فرزندانی نیز داشتند که مادر به نواسه اش لالایی های بابا می آید بابا به سفر رفته است در غروب دلتنگی و شب های سرد زمه زمه می کرده است.
این ها جان دادند، خون دادند خاک نداده اند.
بحران انسان کشی فرزندان خراسان را پایان دهید خون پدری که هرگز گرمی آغوش زن و فرزند اش را حس نکرد او سیاسیون سرزمین خراسان او غنی کوچی معامله نکن کنید.
اشرف غنی کوچی نسل کشی می کند، حکومت قبیله ناقل با طالب وحشی هم دست است جوانان پولیس و ارتش مربوط به یک قوم خاص را اشرف غنی قصدا هر روز دسته دسته می کشد و یا به دست طالب می سپارد.
از اینکه هر روز تابوت عزیزانمان را با اجسادشان به زیر خاک دفن کرده خسته شدیم، هیچ بی وجدان و بی غیرت تاجیک نیست که تمام جوانان ما را از جنوبی جمع کرده بیاورد تا هر قوم امنیت ولایت و خانه و محل زندگی خود را بگیرد، ما هر روز از جنوبی محافظت می کنیم، با تاسف در بدل محافظت از خانه و منزل این بزرگواران تابوت جوانانمان را هدیه می گیریم.

افسر پولیس ملی سه ساعت قبل از کشته شدنش به خانه زنگ زده و آخرین خدا حافظی با فامیلش داشت او گفته مهمات ما تمام شده، از وزارت داخله و دفاع طیاره خواستیم تا اسلحه و مهمات برای ما بیاورد آنها گفتند تمام طیاره ها مصروف حمل و نقل مواد انتخاباتی و وکلا است پس از چندساعت خداحافظی جسد بی روحش را از زابل به کابل آوردند. در این نبرد ده ها جوان تاجیک کشته شدند.

وکیل زابل در پارلمان با تاجیک ها دشمنی دارد اما جوان تاجیک زن و دختر وکیل زابل را از اسارت طالب و داعش به بهای جانش حفاظت می کند.
قابل يادآوريست كه فاشيستانى بجاى اينكه فكرى بخاطر إيجاد فرصت هاى كارى و فراهم آورى لقمه نانى به اين فقرا نمايند، تلاش دارند تا در پهلوى نان شان هويت شان نيز گرفته شود و مردم شریف را بى هويت شوند.
اولین گام درراه ازبین بردن تعصبات قومی وقبیلوی تخییر نام افغانستان است. زیرا این نام، علاوه بر اینکه درزبان انگلیسی به سگ شکاری ، اطلاق شده است، وهم در اروپا این نام از نظر مواد مخدربنام سورته افغان« جرس سیاه افغان » ! از نظر تاریخی متاسفانه یکی ازسه نامهای یک قوم واحد است، یعنی ، افغان؛ پتان، پشتون یا پختون، هرسه این نامها به یک قوم خاص اطلاق میگردد. بقیهء ملیتهای این کشور هرگز نه افغان استند ونه هم با افغان کدام پیوند تاریخی وفرهنگی ویا نژادی دارند.
افغانها مطابق تیوری پدر ژورنالیزم اوغانی، محمود خان طرزی، زبان قومی خودشان را دارند، که زبان اوغانی یا پشتو می باشد.
ازنظر تباری،افغانها یا پشتونها تعدادی ازقبایل هندی الاصل ملتانی بوده که سرزمینهای آبایی شان اطراف کوه سلیمان، خیبر پشتخوا و وپشین وژوب می باشد و این مناطق درتاریخ بنام افغانلند یاد شده است و دریاد داشتهای تاریخی بعضی ازنویسنده گان انگلیسی منجمله ( الفنستون) مولف کتاب افغانان نمایندهء انگلیس در دربار شاه شجاع نامهای تمام مناطق افغان نشین با تفصیل آن ذکر گردیده است.
درقرن بیست ویک برای ازبین تعصبات قومی وقبیلوی، یگانه راه حل در افغانستان کنونی، تغیر نام قومی افغانستان است که اساس تعصب های قومی پنداشته میشود.

>>>   عمر راوی
من بارها نوشته ام که « اردوی ملی » کشتارگاه جوانان تاجیک است. یک دام خطرناک برای نابود سازی قصدی و سنجیده شده و هدفمند نسل جوان تاجیک که به خاطر فقر و ناداری ناگزیر می شوند به ارتش بپیوندند. زنده میروند، به فجیع ترین شکلها کشته میشوند و در تابوت برمیگردند. این یک تصفیه قومی پلان شده است. حیف از جوانان مظلوم ما که بسیار بیهوده قربانی میشوند. دولت جمع شان میکند، به طالب مشوره میدهد که در فلان جای کمین بگیرید و هر بار پنجاه نفر و صد نفر را برای تان میفرستیم ، بگیرید و گردن بزنید. فاشیستهای پشتون برنامه قتل عام تاجیکان را دارند.

>>>   Raheel
جوانان تاجیک هیزم دیگدان و گوشت دهن توپ!
بزرگان قصر نشین تاجیک، مرگ تان باد که تماشاگر قصابی شدن فرزندان تان در صفوف قوای مسلح رژیم سفاک و غدار فاشیستی استید!
چگونه ممکن است که در هفده سال حاکمیت این رژیم هیچگاهی و در هیچ جنگی طالب و داعش به کمبود مهمات دچار شده و اسیر نمی شود اما دهها بار است قطعات اردو از اثر کمبود مهمات در دام دشمن می افتند و سرباران از روی تذکره و تثبیت هویت کشته می شوند؟
تبعیض و دشمنی تا تاجیک و فارسی زبان در هردو سوی خط به خط آخر رسیده است و بیداد می کند. اما بزرگان تاجیک و نامداران تاجیک همه به فکر حفظ و نگهداری پولها و مقامهای ذلتبار، بی صلاحیت و مزدورانه خود استند.

تاجیکان پرغرور قوای مسلح!
تفنگ ات را به سوی افسرانی بگردان که رفقای تان را به دهن طالب رها می کنند و مسوولیت نمی گیرند. دیگر بس است در دام غدر و خیانت کشته شدن!

>>>   رحمت الله ولیزاده
قلمت رسا و عمرت مانا باد رحیل صایب بزرگوار متاسفانه همی لحظه که این سطور می نویسم یکی از دوستا که در پولیس خدمت میکند از غوربند تیلفون زد که چند امبولانس شهدای جنگ فاریاب در راه است وما مسولیت آوردنش را به پروان داریم از بامیان .
تف به روی کثیفانی که امروز در کاسه ارگ نشینان مزدور نان آرام خوردند.

>>>   Hashmat Radfar
قصد زهر پاشی قومی ندارم، اما از دل درد و از روی معلومات مینویسم!!

طالبان در شهر فراه زمینگیر شده اند، در اینسوی خط سربازان ما از هر قوم و تبار و طایفه یی متحدانه و یکپارچه در برابر دشمن میجنگند، اما طالبان خونخوار در مناطقی که اشغال کرده اند، مشغول به نسل کشی قومی اند.. .

مرثیۀ صد سالۀ سربازان شمالی در دشت های جنوب امروزه در زبان شماری از پلنگان زخمی ما که بدست دشمن نامرد و درنده خوی خویش افتاده اند، جاریست:

شمالی لاله زار باشد به ما چی؟؟
زمستانش بهار باشد به ما چی؟؟
شبم در پیره و روزم به تعلیم
رفیقا انتظار باشد به ماچی؟؟

طالبان جنایتکار اسیران جنگی شان را از روی تذکره و با تثبیت هویت میکشند یا رها میکنند!!!

فدای خون سرخ تان شوم بیادرای دلیر و پر صلابت من.. .

>>>   این دولت کشیف فاشیستی را نابود کنید

>>>   امنیت باید منطقوی شود
از لوگر اشرف غنی و ستانکزی چند پشتون در جنگ فراه شهم دارد
فقط افسران بلند رتبه پشتون اند و باقی دیگران
بالا بلوک مگر مرد ندارد یا همه طالب اند
بس است
غیر پشتون ها بیاموزید
وقتی دید به صدای کمک تان گوش غنی کر است ساحه را تخلیه کنید جان تان از آبروی غنی کرده مهم تر است

>>>   حقیقت است

>>>   تا زمانیکه ع وغ در قدرت باشد این مردم ما همه روزه به قتل می رسند شما مردم بی غیرت افغا نستان علیه این دو .....مبارزه کند تا این دو کس دوباره بروند نزد فا میل های خو د در امریکا و هند

>>>   اشرف غنی زیاد علاقه مندی به ریختن خون این ملت بیچاره دارد و نمیخواهد که بادارن شان خفه شود مقصد باداران شان به مقصد برسد

>>>   کشتار بیرحمانه طالبان در فراه پروژه غنی، اتمر و استانکزی است و هدف آن مهندسی انتخابات است. طالب و داعش از ارگ رهبری میشود

>>>   تکشر از نظریات عالمانه ات کابلی صاحب بلکل دقیق فرمودی.
کابلی از کابل

>>>   درود به روح پاک شهدای رویدادهای اخیر در فراه و سایر ولایات، تاکه به رخدادها انسانی فکر نه کنیم و همیشه رنگ قومی و چه و چه بدهیم وضعیت از این بدتر میشود و بالاخیره هم کشور در دامن طالب و داعش میافتند. شما انیسه جان کابلی ازچه فهمیدید که شهدا همه تاجک هستند؟ آیا از دیگر اقوام کسی نیست؟ و چرا همه چیز را از عینک تعصب میبینید.
فاطمه کابلی

>>>   سربازان عزیز وقت قیام تان فرا رسیده با تفنگ های دست داشته تان به طرف ارگ بپا خیزید ورنه تباه خواهی شد. غنی با یک تیر چندین هدف میزند اول اینکه فرزندان خود شان درامان هستند وخود شان هم از مصوَنیت کامل بر خوردار هستند . دوم اینکه اینطور میتواند ملیون ها انسان مفید را از سر راهش بردارد

>>>   هشد ار ، هشدار قبیله افغان کوچی ناقل یک آدم هم روشنفکر ندارد ولی میلون تن فاشیست دارد مانند اشرف غنی کوچی نسل کشی می کند، حکومت قبیله ناقل با طالب وحشی هم دست است جوانان پولیس و ارتش مربوط به یک قوم خاص را اشرف غنی قصدا هر روز دسته دسته می کشد و یا به دست طالب می سپارد.

از اینکه هر روز تابوت عزیزانمان را با اجسادشان به زیر خاک دفن کرده خسته شدیم، هیچ بی وجدان و بی غیرت تاجیک نیست که تمام جوانان ما را از جنوبی جمع کرده بیاورد تا هر قوم امنیت ولایت و خانه و محل زندگی خود را بگیرد، ما هر روز از جنوبی محافظت می کنیم، با تاسف در بدل محافظت از خانه و منزل این بزرگواران تابوت جوانانمان را هدیه می گیریم.

افسر پولیس ملی سه ساعت قبل از کشته شدنش به خانه زنگ زده و آخرین خدا حافظی با فامیلش داشت او گفته مهمات ما تمام شده، از وزارت داخله و دفاع طیاره خواستیم تا اسلحه و مهمات برای ما بیاورد آنها گفتند تمام طیاره ها مصروف حمل و نقل مواد انتخاباتی و وکلا است پس از چندساعت خداحافظی جسد بی روحش را از زابل به کابل آوردند. در این نبرد ده ها جوان تاجیک کشته شدند.

وکیل زابل که از قبیله افغان است در پارلمان با تاجیک ها دشمنی دارد اما جوان تاجیک زن و دختر وکیل زابل را از اسارت طالب و داعش به بهای جانش حفاظت می کند.
قابل يادآوريست كه فاشيستانى مانند غنی احمدزی بجاى اينكه فكرى بخاطر إيجاد فرصت هاى كارى و فراهم آورى لقمه نانى به اين فقرا نمايند، تلاش دارند تا در پهلوى نان شان هويت شان نيز گرفته شود و مردم شریف را بى هويت شوند.

اولین گام درراه ازبین بردن تعصبات قومی وقبیلوی تخییر نام افغانستان است. زیرا این نام، علاوه بر اینکه درزبان انگلیسی به سگ شکاری ، اطلاق شده است، وهم در اروپا این نام از نظر مواد مخدربنام سورته افغان« جرس سیاه افغان » ! از نظر تاریخی متاسفانه یکی ازسه نامهای یک قوم واحد است، یعنی ، افغان؛ پتان، پشتون یا پختون، هرسه این نامها به یک قوم خاص اطلاق میگردد. بقیهء ملیتهای این کشور هرگز نه افغان استند ونه هم با افغان کدام پیوند تاریخی وفرهنگی ویا نژادی دارند.
افغانها مطابق تیوری پدر ژورنالیزم اوغانی، محمود خان طرزی، زبان قومی خودشان را دارند، که زبان اوغانی یا پشتو می باشد.
ازنظر تباری،افغانها یا پشتونها تعدادی ازقبایل هندی الاصل ملتانی بوده که سرزمینهای آبایی شان اطراف کوه سلیمان، خیبر پشتخوا و وپشین وژوب می باشد و این مناطق درتاریخ بنام افغانلند یاد شده است و دریاد داشتهای تاریخی بعضی ازنویسنده گان انگلیسی منجمله ( الفنستون) مولف کتاب افغانان نمایندهء انگلیس در دربار شاه شجاع نامهای تمام مناطق افغان نشین با تفصیل آن ذکر گردیده است.
درقرن بیست ویک برای ازبین تعصبات قومی وقبیلوی، یگانه راه حل در افغانستان کنونی، تغیر نام قومی افغانستان است که اساس تعصب های قومی پنداشته میشود.

ظهور قبیله بنام افغان « پشتون » به علت خشکسالی طولانی در اطراف کوه های سلیمان در ( سال 1018 هجری , قمری ) در دوران حکومت شاه عباس به سیستان سرزمین آبرفتی مسکن گزین شده اند. کوه های سلیمان در شمال غرب پاکستان کنونی در مرگز شهر مستنگ در تاریخ یمنی محاربات سلطان محمد از افغانان و محل سکونت آنان در وادی رور سند و اطراف کوه های سلیمان در هند نام برده است و از توابع ایالت سند و از اجزاء پاکستان کنونی می باشد.
سید محمد یعقوب هروی در تاریخ نامه ی هرات، نیز این واقعیت را می نویسد زیستگاه اوغان« افغان » یکی از ولایات مکران بوده است. شهر مستنگ شامل دهات بسیاری بوده است چنانکه در حاشیهء کتاب تاریخنامه ی هرات هم ذکر شده است که: شهر مستنگ یا مستنج را استخری و مقدسی هر دو در آثار خود اسم برده اند.
وقتی تاریخ خراسان قدیم (افغانستان امروزی) را بررسی نماییم طایفه ی افغان و کشوری به نام افغانستان در تاریخ و جغرافیای کشور ما موجود نیست و مردم ما که امروز برخلاف صریح اسناد تاریخی افغان نامیده می شود هیچ گونه تعلقی به افغانستان دیروزی و مردم آن سرزمین که اوغان=افغانها بوده اند، ندارد.
ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند نوشه است قبیل افغان در کوه های غرب هندوستان به سر می بردند وتابه حدود رودخانه سمندر میرسد.

منابع :
افغانستان در پنج قرن اخیر نوشته میر محمد صدیق فرهنگ
مجمل‌التواریخ، ابوالحسن گلستانه، صص ۶۴
اقوام – کوچی ‌نشینی، مجموعه مقالات، به کوشش محمد حسین پاپلی یزدی، ۱۳۷۲ شمسی
افغانان (گزارش سلطنت کابل)، مونت استوارت الفنستون، ترجمهٔ محمد آصف فکرت، ۱۳۷۶


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است