چرا حکومت وحدت ملی در آستانه سقوط قرار دارد؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۳۷    ۱۳۹۷/۲/۲۶ کد خبر: 151075 منبع: پرینت

اکنون ابتکار جنگ و صلح به دست طالبان است.

ورود طالبان به شهر فراه، سقوط کوهستان در بدخشان، تاله و برفک در بغلان و محاصره ده ها شهر و ولسوالی در سراسر افغانستان نمایانگر این امر است که حکومت وحدت ملی توانایی جنگ و صلح را از دست داده است ، و فقط مصروف قیل و قال های درون حکومتی به خاطر تغییر اذهان عامه اند.

موجودیت قوای ۴۴ کشور به رهبری ناتو و آمریکا ، فعالیت شورای عالی صلح با ملیارد ها دالر ، جلسات گونه گون دیپلمات ها و ملا ها و بلاخره پیشنهاد سپردن چند ولایت به طالبان هیچ یک نتوانسته است که طالبان را به مذاکره نزدیک بسازد ، چون طالبان هم بستر نظامی و هم بستر فکری خود را در ارگانهای امنیتی ، استخباراتی ، دولتی و مردمی نهادینه سازی کرده اند و با سقوط روز مره مراکز دولتی در پیوند با ستون پنجمی ها خود را اکمال می نمایند.

فساد وسیع و گسترده در ارگانهای دولتی مردم را هم از دولت دلسرد نموده ، فقر ، بیکاری و گرسنگی باعث آن می گردد که صفوف طالبان از جنگجو خالی نماند.

رهبری ارگانهای امنیتی و نظامی بیش از اینکه بالای سربازان و افسران که در خط اول جنگ قرار دارند فکر نمایند ، بیشتر بالای دزدی و آبادی قصر های لوکس فکر می کنند.

آقایان احمدزی و عبدالله هم چانه زنی بالای توزیع شناسنامه های برقی و مهندسی انتخابات مصروف هستند ، اگر وضع بدین منوال پیش برود و آمریکای ها به زودی تصمیم نگیرند ، به زودی اوضاع از کنترل خارج می گردد.

رفیع الله اندیشمند


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حکومت
اندیشمند
نظرات بینندگان:

>>>   خواست دولت مردان هم همین است که دولت کهنه باید سقوط داده شود این بار از دگر آدرس به گرسی هاتکیه زنند معاهده شان را تطبیق میکنند

>>>   Aziz Arianfar
تا جایی که من خودم از نزدیک شاهد قضایا بودم، دستکاری هایی بسیار در مسوده تسوید شده و متن قاتون تصویب شده اساسی از سوی ارگ نشینان شد.
برخی از مواد به دستور شخص کرزی با مکتوب رسمی تحمیل شد. از جمله این که سرود ملی بلید حتما به زبان پشتو باشد. این در حالی است که رییس جمهور نباید در این کار مداخله می کرد. تازه مسخره است که حد اقل نیمی از مردم کشور معنای سرود ملی شان را نمی دانند.
دو دیگر، پس از تصویب لویه جرگه ده ها مورد در قانون جعل و دستکاری شد. برای مثال مصطلحات ملی اصلا در تالار لویه جرگه حتا شنیده نشده بود. متن انگلیسی و آلمانی قانون تصویب شده در خیمه لویه جرگه در دست لست. حد اقل در ۵۹ مورد جعل و تحریف و دستکاری صورت گرفته است.
برای تصویب برخی از مواد میلیوت ها دالر برلی اشتراک کنندگان لویه جرگه توزیع شده بود.
صرف نظر از همه این ها برخی از نمایندگان مجاهدان که خد اقل دو سوم نمایندگان را می ساختند، با دریافت رشوه های چند ده هرار دالری یا مهر خموشی برلب گذاشتند و یا هم حق السکوت دریافت داشتند و نمی توان گناه آنان را بخشید.
برخی از رهبران شمال هم در ازای دریافت امتیازات لز شخص کرزی با برخی از موارد مانند نظام ریاستی و اعطای صلاحیت های فرعونی به رییس جمهور سازش و معامله کردند. یکی از این موارد از بین بردن کرسی صدارت بود که خطای عظیم و لغزش نابخشودنی است.
بسیاری از اعضای کمیسیون به کرسی های وزارت و ولایت و سفارت رسیدند.
در کل از دید من ایا قانون اساسی سر تا پا متناقص، نارسا، ناقص و ناکار آمد است و ابهامات فراوان دارد و مشکلات بسیاری آفریده است و غیر مشروع و ضد ملی می باشد و نزد من کاغذ پاره بی ارزشی بیش نیست.
البته در این فاجعه شخص کرزی و رهبران مجاهدان گناهکارند
اما راه حل برگزاری هر چه سریعتر لویه جرگه فوق العاده قانون اساسی و ساختار نظام است.
در غیر آن تا همین قانون مزخرف و ضد ملی باشد، همین آش و همین کاسه خواهد بود و باز هم یک انتخلبات تقلبی دیگر را شاهد خواهیم بود.

>>>   Parwani
ای چی حال است؟
جوانان مان را با دستان خود به گورستان می فرستیم.
قاسانی:
شماری از پوسته های امنیتی در ولسوالی خاص ارزگان سقوط کرده و یک بیز این نیروها در محاصره قرار دارد، برخی از نیروهای محاصره شده می گویند که تا کنون هیچ گونه توجهی برای نجات آنها نشده است.

>>>   امنیت درمناطق تحت تسلط طالبان وداعش بهتراز دولت است انتحاری نیست دزدی نیست فحشا ولواط نیست
بی نمازی وبی احترامی به بزرگان نیست درحالیکه مناطق دولتی پرازفساد وادمکشی است سربازکه درجنگ میرود خانه مردم رابجایکه محافظت کند دزدی میکند و
باپولش به فحشاخانه میرودعیاشی میکند وقمارمیزند مدیران که دردولت کارمیکنندهمه رشوت خورهستند وعیاش وقمارباز از اشرف غنی شروع تا چپراسی دم دروازه شراب وچرس که درجمع موادمخدرحساب نمیشود
بلاخره قهرخداوندنازل خواهد شد وهمه رانابودخواهد
ساخت

>>>   Panjshir.
حقیقت امروز در افغانستان
سربازان تاجیک بخاطر منافع و ناموس پشتون ها در خط اول جبهه می جنگند اما پشتون ها در ارگ حکم توزیع شناسنامه برقی با کلمه افغان را صادر می‌کنند
عجیب روزگاری

>>>   برای این که افغانستان،« افغانستان برای همه گان» شود، باید ابتدا« جمهوری اسلامی افغانستان» به «کشور جمهوری افغانستان» تعویض و تعدیل شود تانه سیاف و گلب الدین ازین « اسلامیت» سو استفاده کند، نه اشرف غنی « ریش دروغین» بگذارد و تسبیح ریا در دست گیرد و آیات قرآنی را ملعبه ء قدرت و سیاست روز کند!
باید قانون اساسی، تعدیل شود تا نویسندگان و اهالی مطبوعات غیر پشتون ، وادار نشوند، دانشگاه و زایشگاه و خیابان و جاده را« پوهنتون، زیژنتون ، سرک و مینه ...»بگویند !
باید دوباره،مردم افغانستان به طرز لباس، آزادیهای فردی و اجتماعی دوران قبل از انقلاب ثور، باز گردند.
سکولریزم و دموکراسی باید سرلوحه برنامهء احزاب ملی ( واقعی نه تصنعی)قرار گیرد.جهاد علیه استیلای شوروی، در وقتش ، عملی حسنه و طبیعی بوده است که این مقاومت ، یک مقاومت ملی و عام بوده، نه بزنس و اشتغال تفننی چند باند وابسته به استخبارات اجنبی!
با قانون اساسی دستپخت گماشته گان امریکا، هرگز، روز خوشی، نخواهیم داشت یا طالب نکتایی پوش بر سر کار خواهد بود یا طالب پیران تنبان پوش و حلقه به گوش بیگانه !
محمود رفعت، خیرخانه کابل

>>>   چون باشروفساد یکجاشده ، هرکس با این مفسدین .گلبدین یکجاشد سرنوشتی جز دوزخ ندارد

>>>   لطفآ کلمه سرنگونی را بجای سقوط استفاده کنید ممنونتان. چون اینطور حکومت های غلام همیشه سرنگون شده اند

>>>   امریکا وافغانستان منافع مشترک دارندسربازامریکایی وافغانی درکنارهم می جنگند وقتی که کفاربیت المقدس رابعنوان پایتخت یهودیان به رسمیت شناخت افغانستان اولین کشوری بودکه ازاین تصمیم حمایت کرد و شاید اگر لازم شود برای سرکوب مسلمانان فلسطین ازهمین سربازان افغانستان هم استفاده کند سربازان افغانستان بخاطرپول میجنگند نه بخاطر وطنشان پول میگیرند وجنگ می کنندبرایشان مهم نیست که طرف مقابل چی
کسی باشد امریکایهاخوب ازشان استفاده می کند جنگ
ازامریکااست اماسربازافغان کشته می شودهیچ فکرنمی کنندکه برای چی وبخاطرچی می جنگیم این امریکایهاکه
کشور رااشغال کردن حدفشان چی است ۲۰هزارسربازامریکایی و۷هزارنیروی ناتو درافغانستان مصروف چی کاری هستندآموزش دهی ومشوره دهی نظامی به سربازان وصاحب منصبان افغانستان که به این تعداد نظامی خارجی نیازندارد بازهم همه نظامیان افغان
که به زبان انگلیسی مسلط نیستند که از امریکایها مشوره نظامی بگیرند پس این تعداد نظامی حتما هرچی معدن های قیمتی افغانستان است غارت می کنند

>>>   بادیدگاه قومی، جهادی وگروهی نمی توان به ریشه ی بحران مرگبار و تمام ناشدنی اوغانستان دست یافت .
دیدگاه قومی درواقع ابزاربرساخته ی چند عنصر طرار مافیایی است که با تحریک عصبیت های تباری برای خر ساختن مردم درراستای تحکیم موقعیت شخصی وخانوادگی خویش بهره می برند .
دیدگاه جهادی رسواتروبی آبرو ترازآن است که به بحث گرفته شود . بسنده است که نقش خوش رقصانه ی تنظیم جمعیت در تصامیم فلاکتبار " بن" و پس ازآن سهم غارتگرانه ی مهره های ریز ودرشت این تنظیم درمسابقه ی غارت و چپاول ، ترویج فسادو تحکیم حاکمیت قبیله ای - امریکایی اوغانستان را یاد آور شد.
دیدگاه های گروهی هرکدام از پنجره ی تنگ منافع براورده ناشده ی سر بیرون می کشد که ربطی به حقیقت اوضاع کشورومنافع عام مردم مانداردبه گونه ای که اگر فردا قدرت های اصلی وگرداننده ی اوضاع افغانستان استخوانی را پیش روی هرکدام ازاین گروهها بیاندازند دیگرازاین داد وبیداد ها وانتقاد ها واعتراض های مزورانه خبر ی نخواهد بود . من این نکته هارااز آن رو یاد آور شدم که درهیچ یک از تحلیل ها وتبصره ها به ریشه ها وعوامل اصلی ادامه ی بحران کشور پرداخته نمی شود . این در حالی است که بحران خونین افغانستان از دوعامل اصلی درونی وبیرونی منشاء می گیرد که به نوعی با هم در ارتباط اند:
1 - بازی بزرگ قدرت های سلطه جوی جهانی " امپریالیزم" ورقبا ،برسرکنترول جغرافیای منافع سیاسی و اقتصادی.( عامل اصلی خارجی)
2 -سلطه جویی و برتری طلبی وحشیانه ی قبیله ای ( پشتونیزم) درجایگاه عامل اصلی درونی . شوونیست های پشتون در نتیجه ی استمرار تاریخی استخدام از سوی قدرت های جهانی دربازی بر سر افغانستان ، رفته رفته به این توهم دچار شده که گویا مالکیت و حاکمیت سیاسی افغانستان حق بلا منازع ابدی وازلی ایشان می باشد .
دراین میان؛ دردراز نای سه قرن اخیر - مردم عادی - مالکان اصلی این سرزمین - شامل پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها، ازبیک ها، ترکمن ها، بلوچ هاو دیگرتیره ها وتبار های این کشور - همه ابزار ناخواسته ی بازی قدرت ومنافع این دو عامل اصلی - به اضافه ی دلال ها ومعامله گرانی بوده اند که به عنوان " رهبر" و " نماینده" ومدافع" و " حزب" و " سازمان" و " تنظیم" با زندگی و ومنافع مشروع وانسانی این مردم بیرحمانه بازی کرده اند و هم اکنون این بازی پلید را ادمه می دهند راه نجات :
آگاهی بلا واسطه، خود شناسی ملی وطبقاتی،طرددلال ها و معامله گران ، همبستگی ومبارزه ی مشترک سازمان یافته علیه تمدام عوامل بحران .
|
ً


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است