امنیت ملی و یک دروغ دیگر
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۳۱    ۱۳۹۷/۲/۲۹ کد خبر: 151164 منبع: پرینت

در مورد سرباز گیری مخالفان مسلح از میان مردم عادی شکی نیست اما گاهی برخی کارمندان امنیت ملی برای عقده گشایی های شخصی یا بروز فعالیت شان برای بالادست ها و نشان دادن صوری فعالیت شان برای مردم دست به اقدام های ناپسند از جمله دستگیری و اتهام عضویت داعش را بر افراد بیگناهی می زنند که هرگز با هیچ سازمان تروریستی ارتباط نداشته و هیچگونه فعالیت اینچنینی نداشته اند.

تعدادی از افراد دستگیر شده توسط امنیت ملی، پس از لت و کوب شدن و شکنجه اقرار به همکاری با گروه های تروریستی می کنند در حالیکه واقعیت ندارد.

اخیرا مسوولان امنیت ملی در خبرنامه ای اعلام کردند که عبدالمهین فرزند سید محمد و صفی‌الله فرزند فضل‌الرحمن اعضای گروه داعش که مصروف جلب و جذب برای این گروه بودند از سوی کارمندان قطعات ویژۀ این اداره بازداشت شدند.

در بخشی از خبرنامۀ امنیت ملی آمده است که افراد بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی اعتراف کرده اند که به دستور عبدالستار به‌نام مستعار سیف‎الله عضو فعال گروه داعش در ولسوالی درزآب ولایت جوزجان فامیل‌های اعضای گروه داعش را از شهر جلال‌آباد به کابل و سپس به ولایت جوزجان انتقال دهند.

در این اعلامیه هیچ رد پایی از همکاری دقیق این دوفرد با داعش وجود ندارد.

همکار افتخاری ما پس از تحقیق از دانشگاه این دو جوان متوجه شد که این دو نفر هرگز با داعش و هیچ گروه دیگری نبوده و صرفا مشغول درس خواندن بودند. اما چون حامی جدی ندارند که پیگییر کارهای شان باشد توسط امنیت ملی متهم شده و سپس به زور از آنان اقرار گرفته شده است.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


امنیت ملی جوان

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
امنیت ملی
شایعات
نظرات بینندگان:

>>>   کمپنی خصوصی یا شرزکت سهامی پنشیر وردک آنقدر ظالم وتقلبکار است که اشرار نیست ،
منراکه این سطور را می نویسم مدت ده سال میشود شب وروز توسط چندین فرداینها بنام طالب وترورست تعقیب میشوم صد ها ظلم .جنایت را علیه من انچام داده اند وسایل دولتی که درجمع من قید است دزدی میکنند اسناد مرا دزدی میکنند قبلا درجای اظاق داشتم آنرا حریق تمام کالا کمپیوتر اسناد ووسایل همه را سوختاندند
من به هرسوگندی حاضر هستم که هیچنوع رابطه با اشرار ندارم اما این جنایت کاران بی ایمان صرف بخاطرانتقام گیری میخواهند بزور مرا طالب بسازند صد ها ظلم را برمن رواداشته اند
ملیون ها افغانی پول ریاست ناکگام را تاحال به همین دلیل مصرف کردعه اند اقوام واقارب و ذدوستان خوذرا بنام اینکه تعقیب میکند صدا ثبت میکند فلان وفلان برای شان پول تقسیم میکند
لاگر واقعا حکومتی میبود این موضوع را دقیق برراسی میکرد آن وقت ثابت میشد که مرتجع خائن ودزد کی است ؟

>>>   همان خادیست های سابقه دسیسه باز حالا هم درین اداره ناکام موجود هستند
اینان برای اینکه نمدال بگیرند چوکی بگیرندحیات دیگران را تباه میکنند ، برای بدام انداختن کسی حتی انفجار توسط اشرار انجام میدهند تابنام کسی دیگری این خائنین مجرا کنند، مواد انفجاریه جابجا میکنند تا بنام کسی دیگری ختم شود

>>>   کار امینت ضدملی دروغ و نمایش مضحک است و مردم را فریب میدهند.

>>>   درسال 62 کسی رابجرم دزدی مواد تعمیراتی از قطعه عسکری منفک ساختند سال 71 شد چندروز بعد دیدیم یک پکول والا آمد وسرپرست ریاست ماشد ،وقتی من دیدم شناختم این فلانی خان است ،دوماه سه ماه نگذشت که شروع نمود به حرام خوری وخس دزدی برای تعدادی برچسب حزب اسلامی داد برای تعدادی نام دیگر ، حتی بایک بولانی ساخته بودکه ازین بابت خانه اش ابادبا انصاف بود!قصه حزب اسلامی مفت شد واز صحنه خارج شداشرار طالب ظهور کردند این شخص لست تر تیب داد که هشت نفردرین ریاست طالب است یکی را مخفیانه احضار وبرایش لست کوتاه : دوبوجی ذغال چهارتخته شیشه تعمیراتی با این سایز ، اگر آوردی ترا ازلست بیرون میکنم ، آن فرد مواد لست راخریداری وتسلیمش کردازلست خارجشد ، دونفر رابردند ریاست نظامی شکنجه کردند وبعد ا زدوسه ماه مقداری پول گرفتند آزاد ساختند ، وقتی طالبان امدندوتصفیه کمونست ها شروع شد آن دونفریکه بنام طالب شکنجه ومتوقیف شده بودند بنام کمونست منفک شدند
اینست دست آورد های ریاست بنام امنیت ملی !!!
نام من تاحال دران لست است

>>>   یک جاسوس انگلیسی میرود ترکیه وعربستان حتی در دین مذهب شان تغیر وارد میکند، جاسوس دیگرش میرود ایران مردم را برضد نفت سیاه رنگ بد بوی تحریک میکند...
جاسوس هندی می اید درپاکستان وکشف میکند که پاکستان درحال ساخت بم اتم است ، جاسوس شوروی میرود امریکا وفارمول ساخت بم اتم را به کشورش انتقال میدهد ،
حالا ببینیم امنیت ملی افغانستان چی تاریخی وچی دست آوردی دارد !!!!!!!
1- یک مزدور پاکستاننی می آید ومواد انفجاری رازیرپای رئیس امنیت ملی ما منفجر میسازد واورا از صحنه خارج میسازد
2- آی اس آی از روی ریشخند یک دکاندار را از کویته بنام ملامنصور می فرستد اوبه ارگ میرود بارئئیس جمهور ملاقات میکند توسط هلیکوپتر انتقال میشود امنیت ملی ما درخواب است
3- یکی از اشرار با نقشه تنظیم شده توسط آی ای آی می اید ورئیس شورای صلح ورئیس جمهور قبلی این کشور را به اسانی ومفت ترور میکند امنیت ناملی ما آگاه نمیشود
4-ملیارد ها دالر اختلاس دزدی میشود امنیت ملی یا شریک است یا حتی از همین هم خبرندارد،
5 -آی اس آی موتر مملو از مواد منفجره را می فرستد ودر یک روز شصت جوان این وطن را درپل محمود خان ریاست ده شهید میسازد ، وقتی از خود دفاع نتواند از خمردخم چگونه دفاع نماید،
6 - آمر حوزه پنجم سه نفر را کسرهای شان پائین است به خبرنگاران معرفی میکند: اینان بجرم اختطاف سرقت مسلحانه وقتل بالفعل دستگیر شده اندکارمندان امنیت ملی هستند
7 - اخبار می خواهند: دونفر کارمندان امنیت که به شبکه حقانی جاسوسی میکردند شناسائی ودستگیر شدند
8 - کسی در هرات قبلا پوسته رسان بود اینطرف وآنطرف دوید تا خودرا معاون اپراتیفی ریاست امنیت یک ولایت درجه اول درغرب ساخت، شروع کرد به دسیسه بازی اختطاف طالب نامیدن تررست نامیدن ،کدام تجار صراف سرمایداربود که زهر اورا نچشید ، وقتی ظلم و رسوائی از حد گذشت مدتی لاورا خانه نشین ساختند بلند منزلی برایش ساخت که چند ملیون دالر قیمت دارد
اگرخلاف کاری های اینها تحریر شود مثنوی دوصد من کاغذ شود
ر

>>>   روزی این جنایتکاران بیرحم جواب خودرا خواهند داد
یکی میگفت : مابرای جوانک های خورد سال می گفتیم: شمارابنام انتحاری دستگیر میکنیم شماهم اعتراف کنید فلان مولوی در پاکستان برای ما چنین گفت ومارابه انتحارتحریک کرد اما پرسونل امنیت مارا دستگیرنمودند!!!!
بعدا شمارا به پرورشگاه میبرند اعاشه میدهند تعلیم می آموزند این مفاد شما ، یرای مایان هم یک دست آورد وفعالیت شمرده میشود ومقداری پول مکافات بما میدهند شما هم فایده میکنید ماهم !!!
زمانیکه این کارمند نادان این حرفهارا میزد طوری دهنش بازوخنده میکرد که گوئی بزرگترین کشف یا اختراعی کرده یا خدمتی انجام داده درحالیکه از خیانت خود به وظیفه سخن میگفت!

>>>   پرسونل بی کفایت وناکار امد این اداره بیشتراز اردوی ملی وپولیس ملی معاش وامتیاز میگیرند اما اگر پولیس نباشد پاکستانیها اینان را زنده از شعبات شان تا پخاور با خود میبرند

>>>   ازسالهای بدینسو ازین موضوع خبر دارم وپولیس هم درین ماجرا شریک هستند ،چون دربعضی موارد امنیت ملی وپولیس دست آوردهای ندارند بخاریکه مورد انتقاد یا سرزنش قرار نګیرند بناحق مردم بیګناه را دستګیر وتاپه ای طالب یا داعش میزندوبه زور ازش اقرار میګیرند

>>>   ....، تعیین شدن اینان درین اداره ناکام نامشروع است چون زمانیکه امریکائیها طالبان را فراری ساختند شروفساد آمدند وآنرا فتح کردند واین میراث شان بود خود شان خودرا تعیین کردند

>>>   این چوپان دروغگو صرف همه مسئولیت خودرا به این خلاصه میکند که یک مکتوب متحد المال به همه ادارات دولتی وخصوصی بفرستد وبدروغ بگوید شما در خطرهستید !!!!
اگر بعدها تصادفا درکدام جای حادثه شد بگوید ما خبرداده بودیم !!!
اینست خیانت به وظیفه ودروغ بمردم ،

>>>   این دسیسه بازان حرامخور یک شبکه جنائی هستند که با یک گروپ در وزارت داخله هم وصل هستند ویکجا شکار میکنند، آنان به هرجنایتی غرض کسب پول حرام دست میزنند حتی ناشایسته ترین اعمال ، روزی این گروپ در وزارت داخله به ادامه سایر کیسه بری های شان پسری بنام عنایـــــ......را که غرض بدام انداختن دیگران وخالی نمودن جیب مردم با خود دارند را روزی عمدا به نزد کسی که این گروپ فکر میکنند پولدار است می فرستند این پسر با آن شخص درمکرویان رابطه قایم میسازد وبه فردا وعده ملاقات میگذارند ، عنا...بعد بازگشت میگوید به فردابا او وعده گذاشتم ، وقتی فردا این پسر به مکرویان میرود آن گروپ هم آماده گی گرفته میروند وگویا آن مرد رابالفعل دستگیر کرده اند ، ازان مرد تقاضای پول میکنند واخطار میدهند اگر پول ندهد اورابا عملیکه انجام داده از طریق رسانه ها معرفی میکنند ، تصادفا آن مرد از نزدیکان جلالی وزیر داخله می براید ،جلالی فوراتلفون میکند آن دو افسر که این دسیسه را ساخته بودند دستگیر ودرتهکاوی وزارت 25 روز توقیف میشوند ، آن دوافسر که دربخش محافظت کارمیکردند یکی دگروال ع حکیمی ودیگری جنرال .... بودند ، ازین موضوع همه چپرسونل محافظت آگاهی دارند ،
بترس ازکسیکه نمیترسد از خدا ،
جنرالان پاکستانی می ایند درداخل خاک ما اشرار را تربیه وتریننگ میدهند وطن مارا ویران میکنند وجنرال خود ما مصروف ناشایست ترین اعمال است ،فرستادن عمدی پسر بد فعل نزد کسی وبعد دستگری وتقاضای پول ، آنهم درحالیکه این دوافسر وطیفه شان دربخش جنائی نه بلکه دربخش محافظت است ،
اگر کسی فکر میکند این موضوع دروغ یا پروپاگند است بیشتر توضیح بدهم !


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است