تو ثابت کردی که مغز نداری!
با نظر امريكا و اسرایيل و پول سعودي به قدرت رسيدي بجاي اولين سفر به كشور هاي همسايه كه حق اسلامي داشتند و بايد معضلات ما با آنان حل مي شد تو به سعودي سفر كردي. تو مغز نداري و من از چهل سال قبل اين را دانسته بودم 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۴۱    ۱۳۹۷/۲/۳۱ کد خبر: 151219 منبع: پرینت

نامه سر گشاده به اشرف غني!
من اشتباه نكرده بودم كه در سال تعليمي ٧٥-١٩٧٦ در كشور دانمارك تو را در خانه خود دعوت كردم و براي تو در كنار غذاي اصلي مغز گوسفند پخته بوديم. خودت سوْال كردي كه چطور كه مغز پختي و من جواب دادم كه براي اينكه تو مغز نداري و تو گفتي كه من كه كابل رفتم تو براي من زبان پخته ميكني زيرا من زبان دراز دارم.
تو ثابت كردي كه مغز نداري و من حالا ثابت مي كنم كه زبان دراز دارم.

خودت با حمايه و پشتيباني دوستان امريكايي ات به قدرت رسيدي. يك شخص كه در امريكا تحصيل كرده باشد به همه مخالفت هاي كه به نظام سرمايه داري داشته باشد باز هم ازين كشور بعضي مسايل عمومي را مي آموزد كه خودت نياموختي و اين مسله حتي تحصيلات خودت را زير سوْال مي برد.

من در مورد خودت نوشتم. ( چون زبان دراز. هستم ) كه انتخاب خودت براي رياست جمهوري أفغانستان يك اشتباه تاريخي است. مردم توقع داشتند كه خودت منحيث يك شخص كه در امريكا درس خوانده؛ گوناگوني فرهنگ ها را مد نظر مي گيرد و اما ديده شد كه خودت بر خلاف موازين عدلي و انساني تنها از قوم خودت اطرافيان خودت را انتخاب كردي و حتي عموي تو كه از پشتونيست هاي درجه يك است و أفغانستان را تنها براي پشتون ها مي خواهد سفير مقرر كردي. مشاور ارشد خودت يعني أتمر خلقي از پشتونيست هاي درجه يك است. آيا خودت حتي عموي ات نه مي شناختي؟

من خودت را اشرف جان مي گويم زيرا من خودت را به حيث ريس جمهور إسلامي أفغانستان به رسميت نمي شناسم و همان قسميكه در دانمارك خودت را اشرف خطاب مي كردم حالا هم خودت را اشرف مي گويم.

اشرف جان عزيز: مردم توقع داشتند كه تو آنان كه به أفغانستان به نام جهاد خيانت كردند و مردم را به خاك و خون كشاندند و از كابل خاكروبه و ويرانه ساختند به دادگاه عدالتي بكشاني و إنتقام ملت مظلوم را بگيري چنانچه يهودان بعد از جنگ همه نازي ها را محكمه كردند. اما تو كه به كمك لابي يهودي در امريكا به قدرت رسيدي از يهوديان ياد نگرفتي و دست خود را براي اتحاد قومي توسط أتمر و همراهان او يكجا كردي نه تنها مجرمين جنگ را محاكمه نكردي بلكه امروز خودت را هم خَوَّان آنها ساختي.

مردم توقع داشت تا تو منحيث يك تحصيل يافته امريكا حقوق زن و مرد را علنا رسمي بسازي و امروز زنان در ارگ براي پذيرايي مهمان خودت كه به جاي محكمه جنايات جنگ، تو از او منحيث يك قهرمان استقبال مي كني و زنان حضور نداشتند. براستي كه تو مغز نداري و من از چهل سال قبل اين را دانسته بودم.

در اسلام حق اول همسايه است و اين را حتي مردم بيسواد مسلمان ميدانند و اما تو نميداني. در زمان أمير شير علي خان علماي أفغانستان وهابي ها را از أفغانستان كشيدند. در زمان امير عبدالرحمن خان علماي أفغانستان وهابي را از كشور كشيدند. سردار محمد دَاوُدَ قرارداد سعودي را رد كرد و امضا نكرد و اما چون خودت با نظر امريكا و اسرایيل و پول سعودي به قدرت رسيدي به جاي اولين سفر به كشور هاي همسايه كه حق إسلامي داشتند و بايد معضلات ما با همسايگان اول حل مي شد تو به سعودي سفر كردي. زيرا مثلث گناه سعودي و امريكا و پاكستان حتي امروز تو را با مجرمين جنگ يكجا كرد و اين شرم بزرگ تاريخ است،
امروز يك عده زياد مساجد توسط وهابي ها اداره مي شود و تو خوب ميداني كه اين گروه به ضد طبقه شيعه است و كشور ما بين بيست تا سي در صد شيعه دارد و اين وهابي ها زندگي ما را مانند سوريه خواهند ساخت. مگر تو اين را نميداني كه رفتي و قرارداد را با يك مردم وحشي امضا كردي؟

دختران به سن خورد نكاح مي شوند و در اين دوسال جزیي ترين اقدامي صورت نگرفت. چرا ما يك قانون جزا براي آنانيكه دختر سال خورد سال را نكاح مي كنند نداريم؟ اين براي اين است كه تو دست خود را با مذهبيون يكي كردي و خود را آرام گرفتي زيرا برايت مذهبيون استخاره كرده بودند كه ريیس جمهور مي شوي و دليل كه تو مجرمين فرخنده را محكمه نكردي، مطلب جديد نيست قوم گرايان مانند خودت در گذشته هم دست خود را با مذهبيون يكي كردند و يك شاه مترقي را كه مرحوم أمان الله باشد از پا انداختند.

اشرف جان گل!
حكمتيار براي اين كابل نيامده كه در يك قصر زندگي كند و هر روز طرفداران او به دست بوسي بروند. او آمده تا سر خور جان ات شود.
به ياد داري كه مرحوم دَاوُدَ خان فريب كمونيستان را خورد و همان كمونيستان او را نابود كردند. امروز خلقي هاي كه دور حكمتيار به نام اسلام جمع شده اند و مي خواهند يك ديكتاتوري را به نام اسلام روي كار بياورند و تو را نيست و نابود كنند. قبل از اينكه گپ تو بي مغز به آن سرحد برسد اقلا همان رولاي بيچاره را نجات بده زيرا سرنوشت تو مانند محمد دَاوُدَ خان است آن دفعه به نام پرولتاريا و اينبار به نام اسلام.

ميخواهم به يادت دهم كه در أفغانستان قرن بيست و يكم هيچ مردي بر زني و هيچ قومي بر قومي و هيچ مذهبي بر مذهبي بر تري ندارد. ما اگر پشتون هستيم و يا أزبك و تاجيك و هزاره هستيم بايد در مقابل قانون حقوق مساوي داشته باشيم اما خودت بر خلاف موازين اخلاقي و عدلي عمل كردي و اگر كشور به سوي خانه جنگي هاي مذهبي و قومي ميرود تو و كرزي مسوول اول هستيد. ما همه افغان هستيم و در مقابل خدا يك مردم هستيم اما امروز تاسف مي كنم كه كشور را به تباهي كشاندي.

فريد يونس شاگرد انتروپولوژي در كشور دانمارك شهر آرهوس كه تو و رولا را در سال تعليمي ١٩٧٥-٧٦دعوت كرده بود.


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
فريد يونس
نظرات بینندگان:

>>>   خراسان به عنوان یک گستره جغرافیایی- تاریخی و یک حوزه فرهنگی- تمدنی به عنوان یک حقیقت تاریخی بوده و هسست. آن چه که آقای نور خالدی با اطلاعات ناقص خود نوشته ، این است که نتوانسته میان خراسان کوچک خراسان بزرگ تفکیک قایل شود. من در زمینه یک مقاله مفصل نوشته و با ده ها دلیل موجودیت خراسان به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر را ثابت ساخته ام. نه تنها از زبان چندین شاعر پشتو زبان، بل که از قول چندین پادشاه و نویسنده و تاریخ نویس پشتون و فرا تر از آن با تکیه بر ده ها سند و مدرک تاریخی. واقعیت این است که افغانستان نامی است که در گذشته تنها بر مناطق محدودی در گستره پاکستان اطلاق می شده و این نام را انگلیسی ها بر کشور ما نهاده اند. این نام همه پیوندهای ما را با فرهنگ و تمدن و هویت ما بریده و همه چیز را در محور قوم پرستی متمرکز ساخته و امپریالیسم انگلیس آن را برای تفرقه اندازی و بهره برداری های ابزاری نهاده است. اکنون مردم نیک دریافته اند که دیگر نمی توان با این نام تحمیلی ادامه داد و تغییر آن اجتناب ناپذیر است. روشن است خراسان ربطی به قوم و تبار نداشته بل که هویت خراسانی هویت مشترک همه باشندگان سرزمین ما از جمله پشتون ها هم است. اما امپریالیسم چنان وانموده ساخته که گویا این هویت ویژه تنها تاجیک ها باشد که درست نیست. چسپیدن بیشتر به نام تحمیلی افغانستان سودی ندارد و برای پایان بخشیدن به بحران خانمانسوز هویت باید به خراسان تغییر یابد. مقاومت مذبوحانه مشتی قوم پرست افغان ملیتی و عناصر افراطی اولتراناسیونالیست نمی تواند در برابر سیل خروشان خواست اکثریت باشندگان جایی را بگیرد. همین گونه نوشته غیر علمی و چرند گونه آقایی نور خالدی نمی تواند کسی را فریب بدهد. همان گونه که دولت دست نشانده اشرف غنی نمی تواند با تلاش اهریمنانه خویش هویت جعلی افغان را بر اکثریت مردم تحمیل کند. زیرا با گذشت هر روز موج های خیزش مردمی در برابر این رفتار زورگویانه و دیکتاتور ماآبانه اوج می گیرد. ارگ فراموش کرده که دیگر دوره عببدالرحمان خان و نادر خان نیست که بتوان به کمک سرنیزه انگلیس مردم را سرکوب کرد.

>>>   آزادی AZADI
از امان الله پرسیدند که چرا پدرت را به دست آل یحیا کُشتی، گفت كه امر مادرم بود، گفتند پس چرا کاکایت را کُشتی گفت مسئله سیاسی بود، گفتند چرا بعد از شکست از کابل خزانه ملی را انتقال دادی گفت من که در طول عمر از این خزانه خدا داد تغذیه شده بودم، گفتند پس چرا به روسیه اجازه‌ حمله را در شمال دادی، گفت كه اين خصلت اجداد من بوده، چونكه قدرت شیرینی ميکرد، گفتند كه چرا خواهران وبقیه خانم های فامیل تان را در ارگ رها کرده و فرار کردی، گفت كه مجبور شدم که از بین خزانه وفامیل، يکی را انتخاب کنم ودر ضمن مطمئن بودم که
#امیر #حبیب‌الله #خادم دین #رسول‌الله يك شخص عيارو با ناموس بود و من متيقين بودم كه وى به طور امانت، خانواده ام رابه قندهار برایم مى فرستد

>>>   Bezhan
استبداد
ظلم
بیعدالتی
درحق کابلی ها
ــ کابلی وزیرنمیشود
ــ کابلی والی نمیشود
ــ کابلی وکیل پارلمان وسناتورنمیشود
ــ کابلی سفیرنمیشود
ــ کابلی شهردار(شاروال)نمیشود
ــ کابلی قوماندان امنیه نمیشود
ــ کابلی معین نمیشود
ــ کابلی معاون والی نمیشود
شایدجرم کابلی هاخدمتگزاری صادقانه وبدون تعصب شان
برای همه اقوام معظم این وطن میباشد؟؟؟
ــــــ تحلیل شما چیست ؟؟؟

>>>   سلیمان لایق:
اگر نظام ریاستی به هر نظام دیگری تغییر پیدا کرد، دیگر حاکمیت از دست پشتون ها برای همیشه می رود.
نوت: این ها در فکر امنیت و رفاه و پیشرفت نیستند، فقط حاکمیت در دست قوم افغان باشد.
#احمد_شاه_فرید

>>>   تقصیر از جناب فرید یونس است مغز گوسفند داده اند درنتیجه انتخابات ما گوسفندی شد ونتیجه اش همین !

>>>   محترم یونس صاحب تنها مغز گوسفندنخورده اند ، در یک مهمانی دیگر که دراسترالیا از طرف ملا تره ترتیب شده بود مغز شتر خورانده اند ،

>>>   وزارت صحت عامه باید خوردن مغز گوسفند را کاملا ممنوع سازد

>>>   آقاى يونس جان کرزى و اشرف از اول بى عقل بودند. اما مردم افغانستان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب از اين هردو کرده بى عقل تر هستند چون اين ....ها با حماقت خود انتخاب کرده اند. باز ببين که در انتخابات آينده باز نظر به بى عقلى مردم افغانستان يکنفر از زير مولى به سويه مولى انتخاب ميکنند . کاشکى يک نفر ى را که مهم نيست از کجا اما با عقل و درايت انتخاب کنند. که‌در اين ملت بى مغز کى مغزدار سر کار ميشود. ياد ت باشد اوعبادت گر اول مردم را هوشيار کن که پس پيسه خويش خورى وطن دارى مذهب و رنګ وروخ نکردند آدم به پالتد و انتخاب کنند. حال به نوشته لبيک مى ګوينذ ليکن اګر بکويى که خود را انتخاب ميکنم به خاطر وطن نه پول دارم نه واسطه قبول مى‌کنم و عدالت ميکنم مى کويند برو برادر ما مفلس را کار نه داريم همو بى عقل غلام بچه نوکر که از عدالت هم خبر ندارد از تو کرده بهتر است. اين مردم آدم نمى شوند بان که کسى بيايد که سرشان را زير بالشان کند.
آلمان

>>>   يونس جان تو چه خوب ګپ ها نوشتى ببين که ....ها از به جاى که در موضوع تو نوشته کنند از خراسان و تاريخ دروغ نوشته ميکنند اين مردم هم بى عقل شدند وقت که من وتو تربيه شديم ديګر کاؤ خورد يا بايد رقم قوم لوت پشتون تاجک ازاره اوزبک و غيره، ازبين بروند. ديګر چاره نيست.

>>>   کابلی ها امروز هم چوب صابرشاه کابلی را میخورند.

>>>   مغز گوسفند گر خورد گوسفند چران
تا ابد باشد پی گوسفند دوان

>>>   Dehganpoor
باید همه ولایات خود مختارشوند در غیراز آن از این قرن ۱۳ بالاتر نمی روند.

>>>   بسیار نظرات خوبی نوشته اند هموطنان عزیز .

>>>   جنبش "من افغان نیستم" !
تناقض در گفتار غیر پشتونها
از یکسو ادعای برنده شدن در انتخابات و گرفتن قدرت سیاسی را داریم و خواهان حقوق مساوی با پشتونها استیم. از سوی دیگر میگوییم وطن ما افغانستان (ملک قوم افغان یا پشتون) است.
اینطور نمیشود برادر!
چونکه تو پشتون نیستی، اما در کشور پشتونها یا افغانها یا افغانستان زنده گی میکنی، پس این حق را هم نداری که خواهان حقوق مساوی با پشتونها شوی و قدرت سیاسی و ریاست جمهوری را بگیری.
چون این کشور وقتی اسمش افغانستان است، قاعده تا و اصولا به قوم پشتون تعلق میگیرد، چونکه افغان به معنی پشتون است.
پس تا وقتی نام افغانستان بر سر این کشور است، باید تسلیم شوید و قبول کنید که این کشور پشتونهاست و نباید بفکر گرفتن ریاست جمهوری باشید.

>>>   حبیب افغان نماینده کوچی در مجلس نمایندگان است. چند روز پیش با بیشرمی تمام با همو فرهنگ کوچیگری صندوق های رای دهی را با لگد زد.. نخواست که برای ستانکزی رای منفی داده شود. او و نذیر احمدزی از حامیان غنی احمدزی در مجلس هستند. نمی دانم، کوچی که از نامش پیداست، محل بود و باش دائمی ندارد و چرا باید نماینده در مجلس داشته باشد؟ اگر این طوری است، چرا کوچی های گجر، اوزبیک و اقوام دیگر در مجلس نماینده ندارند؟ پشتونیزم یا سرطان منطقه، باید خشکانده شود.
#احمد_شاه_فرید

>>>   برای نظر دهنده ازادی اگر نام کسی دیگری را میگرفتی باز مردم قبول میکرد که واقعآ امان الله همین طور یک ادم بود ولی شما که از یک .... که حتا نماز خود را نمیدانست و یک ....کار بود ماها بدون غسل در جناب میگشت انرا مسلمان و عیار میدانید که فعلا اولاده ان هم همان قسم دزد لچک و چهاریی بیشری هستند امان الله کسی بود که ترا بالای دنیا شناخت و بنام افغانستان یک کشور را به دنیا معرفی کرد ولی افسوس که همین گندگی هاو پسمانده های دزد بچه سقو افغانستان را یک لحظه بدون ....و چور نگذاشت

>>>   از این ګفتار تان معلوم میشود که شما ..... تر از غنی هستید تاجایکه ما دیدیم غنی هزار بار بالای شما لوده بی مغز شرف دارد.

>>>   این جا خراسان است .پشتونستان نیست.

>>>   اغاى فريد اكر اغاى اشرف غنى مغزش كم هست خودت خو أصلا" مغز ندارى!!! قسميكه من خودت را از بسيار وقت مى شناسىم حتا بيش از عروسى !!! خودت خو به كفته عوام مركى داشتى!! و حالا بلكل بيجا و به انصافى هست كه ريس جمهور را جنين خطاب كنى، تو و امثال هم يك مريضى نا علاج شدنى داريد كه ان اينست كه خودت با هر كى به جنك هستى مى خواهى كه ديكران را خورد نشان بدهى با كفتن كلمات بيمورد و ناشايسته
من يك سؤال أر خودت دارم تو خودت را از يك فأميل روشنفكر مى دانى كه نيستى !!! من فاميلت را هم شان را به تمام معنى مى شناسم..... تو در همين عمر كه در أمريكا هستى جه خدمت را به خود و انسان هاى ديكر انجام داديى ؟؟؟ اشرف غنى را خو همه مى شناسند كه جه بود و جه هست و بدرش كى بود!!! بهتر هست كه متوجه صحتت شوى وازين جنك كويى ها خود را رها كنى!!! يك جيزى ديكر اينكه خود را از جه وقت افغان مى نامى ؟؟؟؟ مكار و بزدل
زنده باد افغانستان و افغانان اصيل

>>>   وافعا این متعصب جاهل عقل ندارد

>>>   راز اصلی کشف شد: مقصر اصلی فرید خان است. اشرف خانم چهل سال پیش در خانه او مغز گوسفندی خورده است. انتخابات گوسفندی، پارلمان گوسفندی؟ کابینه گوسفندی؟ همه محصول خانه فرید خان است. از نظر اشرف گل؟ اگر همه تان گوسفندواری عمل نکنید آن وقت دیگه بجه ....خواهید بود. من هم مجبورم جیغ بکشم آن هم از نوع آمریکایی و به شما مردم ناسزا بگویم.

>>>   هرکس که هستی دروطنت بیا وگپ بزن ازدور غزل نگو

>>>   اقای یونوس.میترسم عوض مغز گوسفند اشتباه مغز خر رانخریده ونپخته باشید.
عاقل

>>>   چه مغز انسان باشد، چه مغز گوسفند و یا شتر و یا هر نوع حیوان دیگر، بعد از مرگ آنها، تمام داده های داخل مغز ، خصوصآ بعد از پخته شدن، از بین میرود و تنها یک توته چربی است که عبارت از حجرات مغزی است و با چربی ها و روغن های دیگر و یا دمبه گوسفند تفاوتی ندارد.
بنآ خوردن آن هیچ تاثیری در تغیر افکار و عقاید و داده های مغزی ما ندارد و ما فقط از آن منحیث منبع انرژی برای وجود خویش استفاده میکنیم.
چیزی که به داده های مغزی خود ما ارتباط میگیرد، از هنگام القاح تخمه های مذکر و مونث و تشکیل جنین در رحم مادر، این جنین القاح شده و یا حجره دارای هسته میباشد که در آن دی،ان،آ حجره که شامل پنجاه فیصد دی،ان،آ پدر و پنجاه فیصد دی ،ان،آ مادر میباشد، قرار دارد.
این دی ،ان،آ در حقیقت پلان ساختمان موجود جدید یعنی طفل میباشد که به اساس همین دی،
ان،آ حجره القاح شده شروع به انقسام میکند و در هر چند ساعت بعد حجرات تقسیم میشوند و تعداد آنها دوچند میشوند. مثلی که یک انجنیر یک ساختمان را توسط کارگر ها از روی نقشه میسازد، طبیعت نیز شروع به ساختن طفل از روی پلان دی ،ان،آ میکند.
ناگفته نماند که این پلان دی،ان،آ، در طول سه و نیم ملیارد موجودیت حیات در روی زمین و تکامل آن از موجودات کوچک یک حجروی تا تکامل آن به انسان، تکامل میکند و مثلی که با تغیر یک ساختمان، نقشه آن نیز تغیر میکند، با تکامل موجودات زنده، این دی،ان،آ نیز تکامل میکند و موجود زنده جدیدی را تشکیل میدهد.
از همین خاطر است که بعضی اوقات یگان طفل که ناقص تولد میشود، دلیل آن تغیرات در دی،ان،آ جنین که میتواند عوامل مختلف از عوامل جنیتیکی گرفته تا محیط زیستی و غیره عوامل میباشد، دلیل آن میباشد.
بهر صورت هنگامی که حجره القاح شده که در جدار رحم مادر چسپیده است، شروع به انقسام و تکامل میکند، اولین حجراتی که تولید میشوند، عبارت از حجرات مغزی میباشند که از همین زمان، داده های مغزی نیز شروع به ثبت شدن درین حجرات مغزی میکنند.
بعدآ حجرات قلبی شروع به تکامل میکنند که وظیفه پمپ کردن خون را به دیگر ارگان های بدن بعهده دارند و بعدآ باقیمانده ارگان های بدن.
بدینصورت در چند ماه اول حمل تمام ارگان های بدن مکمل میشوند و در چند ماه بعدی، طفل از نگاه وزن و جسامت رشد میکند و بعد از نه ماه و چند روزتولد میشود.
در هنگام تولد مغز یک طفل دارای داده های کمی است که شامل احساس گرسنگی و درد و کسالت و خستگی و غیره میباشد.
اما به مرور زمان شروع به شیرخوردن و شناخت مادر و اطراف و محیط زیست و کنجکاوی های دیگر شده و بمرور زمان به این داده ها افزوده میشود و توسط حواس پنجگانه این داده ها به مغز انتقال میکنند و در آنجا مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و نتایج آن نیز در مغز ثبت میشود و بدینترتیب شخصیت ما تشکیل میشود.
یعنی عقل ما خداداد نیست، بلکه عقل را ما از محیط زیست خویش بمرور زمان، توسط حواس پنجگانه خود بدست می آوریم و آن را تجزیه و تحلیل میکنیم و شخصیت خویش را می سازیم.
هرچند داکتر صاحب یونس در مسایل دینی دکتورا دارند و ما میتوانیم هرپدیده طبیعت را جنبه دینی بدهیم و به خدا و دین وابسطه سازیم.
اما اگر ما بخواهیم پدیده های طبیعت را بطور طبیعی در نظر بگیریم و دلایل پیدایش این پدیده ها را تحت قوانین طبیعت مورد مطالعه قرار دهیم ، درینصورت باید احکام دینی را از آنها کاملآ جدا کنیم.
زیرا بین قوانین طبیعت و موعظه های دینی هیچ ارتباطی وجود ندارد و در نتیجه سبب درک غلط از علوم طبیعی و پدیده های طبیعی میشود که درینصورت همان ضرب المثل مشهور که میگویند علم ناقص بد تر از جهل است، بمیان می آید.
بنآ کوشش کنید طبیعت را با حواس طبیعی خویش و وسایل الکترونیکی در لابراتوار ها مورد مطالعه قرار دهید. طبیعت را به چشم خلقت نبینید که شما را به بیراهه میکشاند و علم شما ناقص میشود که بدتر از جهل است.
امید وارم نشر شود.

>>>   چتیات نوشه ای !
دهن تو همان دهن تزاری است که درش زبان دراز تاجیک افتاده است

>>>   مردم افغانستان میتوانند برعلیه این مسموم گر که برای دیگران مغز گوسفند می خوراند درمحکمه لاحه شکایت کنند

>>>   Homayoun Paiez
بخدا از دست پیروان ابوجهل، خیلی خسته شده ام. این ها، نه منطق می دانند؛ نه به علم اهمیتی قایل اند، و خدا وپیامبر را که اگر درجهت منافع شان یافتند که خوب؛ در غیر آن، آنان را هم به پشیزی نمی خرند... واقعن، بی درمان تر از درد جهل، در جهان نمی توان بیماری ای را سراغ کرد. حالا، حس مسیح پیامر را که علاج تمام ببماری ها بود و مردگان را می توانست زنده کند؛ واز جاهل چون تیر فرار می کرد را؛ خوب درک می کنم... ومحمد ص را که هیچ چاره ای به جاهل نیافت؛ فقط همینقدر گفت: به جاهل که رسیدید؛ سلام گفته بگذرید!
نماینده های هفتاد درصد این کشور، فریاد می زنند که راه عدالت و رفاه وصلح در این کشور، به رسمیت شناختن زبان ها، فرهنگ ها، هویت ها... تقسیم عادلانهء ثروت و قدرت و ... است؛ ولی، غاصبان، در برابر هر خواست معترضان هیچ منطق و دلیل عقل پذیری که نمی یابند؛ آخرین، حربهء شان فقط بر چسپ زدن های نا روا است؛ ازجمله، حریفان را به جاسوسی ایران متهم می کنند!
آقایان!
به قرآن، به خدا وبه هرچه که مقدسات است قسم، حاکمان ایران امروزی، به افغان ساختن کل نفوس کشور، نسبت به شما حریص تر اند. ایرانی های معاصر، از خراسان خواهی در این جا بیم و نفرت دارند؛ زیرا، آنها، وارث تمدن ایران کهن و خراسان قدیم، فقط وفقط خودرا می دانند و همه را در جغرافیای امروزی ایران خلاصه می کنند... گذشته از این، کاش ما مردم مثل شما، هنر جاسوسی و مزدوری را یاد می داشتیم؛ که نداریم!... اگر، معاندان فاشیست، یک کمی هم وجدان دارند، با منطق و دلیل وارد بحث وکنکاش شوند؛ نه با تهمت و افتراء و برچسپ های نا روا و دروغ های شاخدار...
دروغ آدمی را کند شرمسار
آری، دروغ در اخیر، فقط ندامت و شرمساری به بار می آورد و تمام!...
باور کنید،دل خونبار ما به حال شما هم می سوزد!...

>>>   تحلیل بسیار بجا آقای یونس
بلی، این طائفه جاهل و بیفرهنگ انسان شدنی نیسند۰
خر عیسی گرش به مکه بری
چو بیاری باز همان خر بود
حالا غنی کوچی هم رفته در غرب تحصیل کرده۰

>>>   خراسان نامی است کهن تاریخی و پر از افتخارات ادبی و فرهنگی و چون نام قومی نیست میتواند نام بسیار مناسبی برای کشور مشترک چند قومی ما باشد و سبب اتحاد همدلی و وحدت بین اقوام مختلف کشور مشترک ما گردد.
افغانستان یا محل زندگی افغانها یک نام قومی است، چون افغان که معرب اوغان است نامی است که غیر پشتونها تنها به پشتونها اطلاق میکنند در حالیکه خود اوغانها یا پشتونها بخود پشتون یا پختون میگویند. بناعن افغانستان یک نام تک قومی و غیر عادلانه برای یک کشور چند قومی میباشد.

>>>   عرف افغانی ما اینست که مهمان خود را در خانه و نه بعد از آن توهین کنی با یک مهمانی ات اینقدر پرپره نوشتی مثل تو یکنفر پیدا میشد که چرا در این کشور همسایه رفتی و در آن میرفتی

>>>   یونس جان یاوه سرائی نگو

>>>   تمامی اقوام ساکن کشور بنام افغان افتخار میکند ولی یک چند نفرمحدود ماجراجوشورای بدنام نظار که درحقیقت امروطن رابه این بد بختی مواجه کرده صحبت های ماجراجوی میکند وعلاوه ازان به بسیار چشم سفیدی به افغانها بد گوی واحانت میکند که این بیانگرفرهنگ پنچرمینی انها است.

>>>   اقای یونس!
نه تنها غنی وکرزی مغز ندارند خودت نیز که فقط زبان دراز داری از نعمت مغز بی بهره هستی اگر ذره ای از ماده ای خاکستری رنگ در سر شما باشدمیدانیدکه این ملت مجاهد است وبخاطر جهاد یک ملیون شهید داده وملیونها شان اواره شده وبه همین تعداد هم معلول ومجروح گردیده اند سخن گفتن علیه مجاهد جفا وسخت بی مروتی میباشد بلی حساب حکمتیار وصبغت الله وسیاف ازمجاهد جدا است اینها هم مانند شما غربی ها وطن فروش وخاین هستنددر خیانت به ملت ووطن همه ای شما از یک قماش هستید وکنون همه ای شما بی دینها وبی وطنها از کمونیست هاگرفته تا تکنوکرات وغداران جهاد دریک صف قرار دارید و دارید در حق ملت وکشور وجهاد خیانت می ورزید باخبر باش بیهوده حرف مزن که زبان سرخ هرقد هم دراز باشد سر سبز را برباد میدهد هنوز هستند مجاهد های واقعی که دشمنان اسلام وجهاد را بر سر جایش بنشاند
خاک روب در مجاهد

>>>   اینکه در کشور های خارج ما را بنام افغان یا اوغان یاد میکنند بدان معنی نیست که آن هویت اصلی همه ما است بلکه نامی است که در اثر خیانت، جبر، و تقلب به همه شهروندان کشور ما تحمیل شده و آن هویت قومی تنها یکی از قوم های کشور است نه نام تمام ساکنان آن۰ این غلط و ظلم تاریخی و اجتماعی باید قطع گردد و ماده چهارم قانون اساسی هم باید اصلاح گردد چون همه میدانند که افغان نامی است که غیر پشتونها به پشتونها اطلاق میکنند در حالیکه خود پشتونها بخود پختون یا پشتون مینامند۰

>>>   تپی تقلبی اوغان بر دیوار تاریخی خراسان کهن نمی چسپد۰ خاطر اهل قبیله گمشده جمع باشد، و اگر خوش نیستند بر شتر های خود سوار شوند و از همان راهی که آمده اند گم شوند۰

>>>   نام افغان و زبان افغانی در اسناد دولتی تا سال ۱۳۴۳ بصورت رسمی مترادف نام پشتون و زبان پشتو بودند تا آنکه در لویه جرگه قانون اساسی سال ۱۳۴۳ این نام به ظلم، تهدید، وریا، توسط ظاهر شاه و کاکاهایش به حیث نام ملی تمام شهروندان کشور بزور به تمام مردم کشور تحمیل شد.
اوغان یا افغان یعنی پشتون، و ما اکثریت قاطع کشور اگر پشتون نیستیم اوغان یا افغان هم نیستیم.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است