از رهبران سنتی دوری کنید به پدرام نزدیک شوید
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۰۵    ۱۳۹۷/۳/۳ کد خبر: 151362 منبع: پرینت

پرابلم تاجیک ها بیش از اینکه مربوط به ارگ باشد ، مربوط به رهبران سنتی تاجیک ها است!
اساس بربادی اقوام غیر افغان کشور در جلسه‌ای بن گذاشته شد ، یونس قانونی که رهبری هیأت تاجیک ها را به عهده داشت نتوانست در مقابل تیم افغان ها به رهبری خلیلزاد مقاومت نماید و از برنده شدن ستار سیرت اوزبیک تبار با یازده رأی در مقابل دو رأی حامد کرزی دفاع و مقاومت نماید ، بعد از آنچه در جریان لوی جرگه قانون اساسی و چه در جریان دو انتخابات رهبران سنتی تاجیک ها نتوانستند از رأی مردم خود صیانت و حفاظت کنند.

البته عامل عمده شکست سران سنتی تاجیک ها در آلوده شدن آنها به فساد ، دزدی ، خویش خوری ، غارت بیت المال و ثروت اندوزی بیش از اندازه می باشد ، رهبران سنتی تاجیک ها بیش از اینکه اهل سیاست باشند فعلأ اهل تجارت و معامله از راه غیر مشروع شده اند ، تا جایی که هر کدام از آنها دوسیه های قطور در نزد ارگانهای استخباراتی دارند که جبرا آن ها را مطیع و فرمانبرداری ارگ می سازند ، از همین سبب بود که ارگ روند افغان سازی کشور را آغاز کردند ، چون یقین داشتند که رهبران سنتی تاجیک ها را در تلک امنیت دولتی گرفتار کرده اند.

پرابلم ارگ در تحمیل هویت افغان سازی کشور از جای آغاز گردید که ارگ بالای آن چندان حساب نمی کرد و آن آگاهی مردم تاجیک در تشکل جنبش های دفاع از هویت به رهبری لطیف پدرام بود ، چون لطیف پدرام در فساد و تصاحب اموال بیت المال نقش ندارد ، از همین سبب ارگانهای استخباراتی ارگ هم نمی توانند به آسانی او را در دام گرفتار کنند ، اکنون شعار طرح من افغان نیستم و من خراسانی هستم تقریباً میان اکثر اقوام غیر افغان کشور جا افتاده است و اگر مردم تاجیک بتوانند راه خود را از رهبران آلوده به فساد و غارت گران بیت المال کشور جدا نمایند و به دور لطیف پدرام جمع شوند بدون شک از روند تحمیل افغان سازی کشور جلوگیری می نمایند ، چون جنبش دفاع از هویت بعد از ولایات پنجشیر ، پروان ، بدخشان ، مزار شریف امروز به تخار کشانیده شد و با گذشت هر روز جای خود را در قلب آن های که مخالف هویت یک قوم بالای اقوام دیگر است باز می کند.

در شرایط فعلی تمام اقوام غیر افغان کشور لازم است که به فرمان و سخنان رهبران معامله گر گوش ندهند و از طرح لطیف پدرام مبنی بر حفظ هویت های قومی هر قوم و قدم برداشتن به سوی نظام فدرالی حمایه همه جانبه نمایند.

حسن علی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حسن علی
پدرام
نظرات بینندگان:

>>>   حسیین علی جان: پدرام در اخریت تحلیل خواهد گفت:
پدرم رضوه رضوان به دو گندم بفروخت -- تا خلف باشم اگر من به جوی نفروشم.
پدران لطیف پدرام که واقعاهر کدام منزلت پدری بر وی دارندمانند مسعود، ربانی، دوستم، منصور نادری حتی ببرک کارمل. وی به هر کدام دمبک زد و اطاعت کرد و فرمان برد. زمانیکه آنها هویت خودرا (که اگر افغان هویت نه آنها نه باشد)، فروختند یقین داشته باشید که پدرام ارزان تر از آنها آنرا می فروشد.
یما

>>>   یما خان: پدر خودت شاید فروخته باشد.
بجای چرند گفتن و لیورس کردن همرایش یکصدا شو اگر فروخت باز تهمت ببند. پدرام کسی است که باید همه مردم افغانستان حمایت اش کنند نه تنها تاجک. او امریکا را می شناسد. غرب را می شناسد و همین مجاهدین را نیز می شناسد

ملنگ

>>>   راه معقول را پدرام انتخاب کرده واز خودگذری کرده باشهامت بدون هراس یک واقعیت عینی تاریخ را بیان کرده درگذشته هام مردم میدانستند که یک قبیله بردیگران ظلم کرده باجبر وزور اریکه قدرت را میراثی ساخته بودند که همه شهاهن خون آشام طی دوقرن اخیر ازیک قبیله بود.باشکست آن طلسم استبدا مطلقه میراثی جمهوری بمیان آمد اکنون قبیله تک قومی بازهم میخواهد مثل دوران شاهی هویت خودرا بزور بالای غیر پشتونها تحمیل کندکه یک عمل خلاف دموکراسی است عدالت خواهی شود همه حقوق مساوی دارند ولی فاشیسم از زور انگلیس وامریکا برعلیه ملیت ها واقوام کارگرفته هویت وزبان خودرا تحمیل میکندوازهمه ادارات دولتی دیگران حذف تنها به یک قوم خاص داده میشود.آخر شاهی ملغا شد.مبارزه لازم است که پدرام این فداکاری نموده است .شهامت وجءت شان قابل قدر است.
بااحترام عبید.

>>>   ارزشهای ژئوپولتیکی و اقتصادی خاک افغانستان مهمتر از پشتون و تاجیک و همه اقوام آن است و اگر نباشد این اقوام متفرق بیسواد گشنه وحشی را هیچ قدرتی نمیپذیرد و ما مجبوریم در یک وطن و به هر عنوانی که پذیرفته شده با هم یکجا و ساکت باشیم!
پدرام کدام قدرت اقتصادی یا جهانی است که با قدرتهای غربی مقابله دیروقت خود را شروع کند و مردم شکم سوراخ افغانستان را امیدوار سازد جز اینکه به درجه دو هایی چون ایران ما را بفروشد؟ و آیا مردم ضعیف ما و شما به یک آدم بی عمل و منزوی باور میکند که ممکن برنامه های دنیای متفاوت و درجه۲ آن حاکمیت و آرامش را بدست خواهد گرفت؟
بجای این منفعت جوییهای خارجی و سیاسی ، مردم را از هیولاهای ساختگی نترسانید و حقوق مدنی شان را گوشزد کنید شاید بهتر نتیجه بدهد
اس پ هزاره

>>>   ملنگ خان:برای من امروز نجات مردم افغانستان خداکند که هر هویتی بالای خود می گذارد و یا میگذارند، از چنگال خونین اشغال گران و بنیاد گرایان جهادی و طالبی اهمیت دارد. واما پدرام تان:
من گفتم که جنایت کارانیکه حق پدری بالای پدرام دارند و اینرا همه میدانند و برکسی که حوادث 4 دهه را دنبال کرده باشد پوشیده نیست.
پدر اول پدرام ببرک کارمل که وی افتخار عضویت خاد و گردانندگی حقیقت انقلاب ثور ببرک را داشت، نه تنها همه مردم را افغان نامید بلکه حتی خودرا پشتون نیز معرفی کرد، مسعود پدر دوم پدران نیز همه مردم افغانستان را افغان معرفی داشت و همیشه در سخنرانی های خود می گفت، ما افغانها ... ربانی دوستم، منصور نادری پدر های چندمی پدرام نیز خود افغان بودن همه باشندگان کشور را تائید و تصدیق و تصویب نموده اند. حال به من بگوئید کدام یکی از انها بالای پدرام حق پدری نه دارد؟
یما

>>>   به یما نام
جناب یما خان درواغ زی
پدرام اوغان نیست که مردم خود را و وطن خود را بفروشد، مثلیکه پدر های شما از عبدالرحمن خان تا یعقوب خان تا شاه شجاع های اول دوم و سوم الی نادر غدار عمر کور کرزی شیاد و این کوچی دیوانه همه وطن و ناموس وطن فروختند وحکومت خریدند۰

>>>   راه معقول را پدرام انتخاب کرده واز خودگذری کرده باشهامت بدون هراس یک واقعیت عینی تاریخ را بیان کرده درگذشته هام مردم میدانستند که یک قبیله بردیگران ظلم کرده باجبر وزور اریکه قدرت را میراثی ساخته بودند که همه شهاهن خون آشام طی دوقرن اخیر ازیک قبیله بود.باشکست آن طلسم استبدا مطلقه میراثی جمهوری بمیان آمد اکنون قبیله تک قومی بازهم میخواهد مثل دوران شاهی هویت خودرا بزور بالای غیر پشتونها تحمیل کندکه یک عمل خلاف دموکراسی است عدالت خواهی شود همه حقوق مساوی دارند ولی فاشیسم از زور انگلیس وامریکا برعلیه ملیت ها واقوام کارگرفته هویت وزبان خودرا تحمیل میکندوازهمه ادارات دولتی دیگران حذف تنها به یک قوم خاص داده میشود.آخر شاهی ملغا شد.مبارزه لازم است که پدرام این فداکاری نموده است .شهامت وجءت شان قابل قدر است.
بااحترام صابر شمال

>>>   یما !
پدرام بالای تو حق پدری دارد چتیات وجعلیات ننویس !

>>>   من زندگی نامه پدرام را مختصراً بیان داشتم. از شما همه سئوال نمودم کدامش افترا است؟ خادیست و پرچمی نه بود؟ با مسعود از پنچشیر به کابل نه امد و تا اخر جنگ های کابل تا سوختن افشار در کنار مسعود نه بود؟ مگر مداحی منصور نادری را نه کرد؟..... مگر با چتل ترین پشتون ها ( لالی و حاجی ظاهر ) هم حجله نشد؟ ....
چه خوب بود که به جای بستن من به ریش عبدالرحمن و یعقوب و ... به سئوالات پاسخ میدادید!
یما

>>>   یما نام
نخست باید بنویسم که حیف این نام که تو اوغان بدنامش کنی۰
اتهام هایت بر آقای دوکتور لطیف پدرام هیچکدام جنبه واقعی ندارد، تو برای هیچکدام آنها ثبوتی نداری که اگر داری بفرما به زبان خودت دا گز دا میدان، و همه چرندیاتی را که مینویسی ناشی از ترس و عقده قبیلوی تو است چون دوکتور پدرام با شهامت و آشکارا واقعیت ها را بیان میکند، و آن واقعیت ها بیخ و بنیاد استبداد قبیله را به لرزه درآورده اند۰
دوکتور پدرام کسی است که تمام تابو های شما قبیلوی ها را دیگر شکسته و با سراعت و جرعت سرشار امروز تهداب لرزان و شاریده استبداد خونین و پوسیده قبیله اوغان را چنان به لرزه درآورده است که ستحکام دوباره آن خواب است و خیال است و محال۰
زنده و سربلند باد پدرام۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است