مردم ما قیمت گزافی را با آمدن عربها خواهند پرداخت
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۱۶    ۱۳۹۷/۳/۱۷ کد خبر: 151751 منبع: پرینت

هرگاه قرار باشد دوزخ را در دنیا بکاویم، آدرس اش افغانستان است. امریکا و غرب، کشور های عرب، همسایگان و رژیم دست نشانده غنی احمدزی به هدایت بادار آمریکایی اش افغانستان را به میدان بزکشی مبدل نموده اند. قبلا حدود ۱۵۰ هزار سرباز ناتو در افغانستان پیاده شد، تخم طالب و داعش را زرع کرد، ان تخم های کثیف تکُثر کرد و تمام افغانستان را مملو از داعش و طالبان نمود و ده ها هزار نفر قربانی گردید!
حالا دولت جنایتکار غنی احمد زی بخاطر آتش زدن بیشتر افغانستان درنظر دارد تا افغانستان را در آتش رقابتهای منطقوی زیر پای اعراب تروریست و حامیان اصلی تروریسم محو و نابود سازد.

دولت دست نشانده کابل تحت مدیریت آمریکا تلاش دارد تا نیروهای نظامی دولت های قطر و امارات را که در حمایت تروریسم چه در حوزه خاور میانه وچه در افغانستان بویژه حمایت طالبان تاریخ طولانی دارند، در مناطق غرب افغانستان جابجا نموده و کشور را به میدان جنگ منطقوی مبدل سازد.

گفتنی است که دولت قطر سالها قبل برای گشایش دفتر طالبان در قطر، مبادرت ورزید و کشور امارات نیز همیشه در حمایت از تروریسم نقش قاطع داشته است.
باور دارم که حضور نیرو های نیابتی اعراب چه در خصوص تجهیز طالبان و داعش و چه در بخش رقابت‌ها و جنگهای منطقوی، قیمت گزافی را برای مردم افغانستان در برخواهد داشت.

طبق گزارشات دولت دست نشانده قبلا بصورت مخفی نیروهای اسراییلی را نیز در پوشش سربازان آمریکایی در افغانستان مستقر ساخته است!
نمیدانم این افغانستان مال شخصی اتمر و غنی و استانکزی است تا منفردانه در مسایل کلان ملی تصمیم بگیرند و افغانستان را به مرکز جنگ جهانی مبدل سازند یا این سرزمین به آحاد ملت متعلق است؟

آیا ملت در تصامیم این سرزمین کدام نقشی دارند؟
تا چه زمانی باید خاموش بود و منتظر تابوت سازی برای مردم خود بود؟

نوشته توریالی خاوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
خاوری
عربها
نظرات بینندگان:

>>>   اینرا تمامی مردمی ما بفهمند که هرکشوریکه بر ضد ایران است بدانند که نیروها وپایگاه های نظمی خود را درافغانستان ایجاد میکنند بخصوص در ولایت هرات و دیگر ولایاتیکه همسرحد ایران است ومارا پاکستان و امریکا توسط افراد خود درنفاق اقوام وجنگ باطالب وداعش مصروف ساخته همانکه چندی قبل گفته بودم که افغانستان میدان نبرد ابر قدرتهاست نه مردم ما راهی گریز دارند ونه سرو صدا میکنند
ما با هرکسیکه پیمان امنیتی امضاکردیم برای ما نا امنی جورشد وغنی وکرزی وگلبدین نشسته وکشور مارا برای ابر قدرتها فروخته میرود وبس .

>>>   زيربنا + موقعت افغانستان = بربادى

>>>   بلی دوست عزیز فراموش کردی بابایت ربانی از اسراییل کمک نگرفت بابا یت سیاف در پولتخیک کابل 1400 نفر عربعا را جا ندادده بو وتذکره تابیعت هم برایشان داد همین عربعا در جنگهای به اصطلاع شما جهاد کمک تان نبود که امروز مردم را فریب میدهید....

>>>   حمد یاسینی زاد
سالهاست که میگویم جنگ قومی است قومی است
کو گوش شنوا؟؟
حال بدبختانه هر دو طرف جنگ در دست یک قوم افتاده مانند دانه گندم غیر پشتونها را در بین خود گرفته به هر بهانه غیر پشتونها را کشتار میکنند
این اعلان اتش بس هم در واقع سربازان غیر پشتون را دست بسته به طالبان پشتون میسپارد

>>>   عامل اصلی همین جنگ ۴۰ ساله هم همین اعراب شترچران ونماینده های ریشو وکثیف شان در وطن عزیز ما وشماست.

>>>   ورانوس آریا
اشرف فاشیست چند سال است که آتش بس کرده است اما به شیوه دیگر اینکه سلاح و مهمات و تجهیزات جنگی را به نظامیان حکومت ندهد همه را به مخالفان حکومت که همان طالب ها هستند واگذار کند حالا به بهانه عیدانه جوانان ما را به کشتارگاه می کشاند.

>>>   هدف اصلی از امدن ورفتن عساکر ممالک مختلف حفظ موازنه ودوام جنگ است اگر تا هنوز هم نفهمیده باشیم وای به حال ما.

>>>   خاوری صاحب سند ملکیت تمامی کشور سالها قبل در کنفرانس بن به امریکا توسط خود افغا نها امضا و دو دسته به ناتو تقدیم شد یعنی سی ای ای و موساد. از انجاییکه ایران در تشد ید تشنجا ت در شرقمیانه و تسلیح گروه های شبهه نظامی شیعه و حمایت از اسددر سوریه فعال است زمینه ای خوب رسیدن موساد در سرحدات ایران را مساعد گردانیده است و این فرصت طلایی را اسراییل از دست نخواهد داد. ازانجاییکه موساد و سی ای ای دو روی یک سکه اند چنین استراتیجی سالها قبل در جنگ علیه ج.د.ا. طرح گردیده بود و اسراییل در تبانی با پاکستان به تنظیم های اسلامی سلا حهای زیاد و دگر کمک ها را واگذار شده است.از انجاییکه اکنون توجه به نفاق ملی و تشدید ان توسط عده ای از سیاسیون و هم شخص ریس جمهور و شر کایش معطوف گردیده چنین مسایل اساسی قصدا به طاق نسییان گذاشته شده است الته این بهترین تاکتیک دشمن برای حفظ تشنج و جنگ در کشور میباشد که البته به نفع ملت نیست
قارن....

>>>   خالد ميرزامير
آتش بس با طالبان
اول: حقیقت این است که دولت افغانستان از چندین سال بدینسو با طالبان آتش بس غیر علنی یکطرفه داشته است. از سالها بدینسو نیروهای نظامی افغانستان اجازه هجوم بالای مواقع طالبان را ندارند، تنها اجازه داشته اند که انتحاریون را هنگام ورود بر مواقع دولتی از پای در آورند. نمیدانم اعلان آتش بس کنونی اشرفغنی، رییس حکومت وحدت ملی، چه معنی دارد؟ آیا اکنون افسران نظامی اجازه دفاع از خود را نیز ندارند؟
دوم: با کدام گروه طالبان آتش بس صورت گرفته است؟ چون دولت افغانستان طالبان را به سه کتگوری تقسیم نموده است:
۱.طالبان ناراضی/ برادران ناراضی/ مخالفان دولت. آنعده طالبان اند که بالاب مواضع خودی حمله نموده و یا ولسوالی ها و شهرها را تصرف میکنند. همان گروه اند که آقای کرزی در مصاحبه اش با بی بی سی گفت که آنها حق دارند که هرجای را بخواهند تصرف کنند. دولت با آنها خواهان صلح است و میخواهد در دولت شریک شوند.
۲. طالبان خوب. آنعده طالبان اند که مخالفان سیاسی دولت را ترور میکنند، مانند طالبان که شهید استاد برهان الدین ربانی، شهید جنرال داوود، شهید کاظمی و سایر شهدای زنجیره ای جریان جهاد و مقاومت افغانستان را هدف قرار دادند. همچنان طالبان که میخواستند باقی رهبران جریان مقاومت را یکسره در جنازه شهید سالم ایزدیار از میان بردارند که موفق نشدند. دولت افغانستان با این طالبان همکاری لوژیستیکی و استخباراتی دارد و همان طوریکه وزیر داخله اشرفغنی، آقای برمک، گفت آنها در مهمانخانه ها در شهر کابل نگهداری میشوند.
۳. طبقه سوم طالبان را دولت افغانستان داعش نامگذاری نموده است. آنها آنعده طالبان اند که گردهمآیی های سیاسی و مذهبی هزاره ها و اهل تشییع افغانستان را هدف قرار میدهند، مانند فاجعه دهمزنگ، حسینیه ها و مساجد شیعه ها در کابل و هرات. دولت افغانستان آنها را ظاهرا دشمنان افغانستان خوانده ولی هیچ اقدام برای سرکوب آنها ندارد. برخی ها مانند حاجی ظاهر قدیر، حمیدزی لالی و معاون سنای افغانستان شورای امنیت را پدر آنها میدانند.

هدف ازین تبصره کوتاه این است که نباید به این آتش بس بی مفهوم دولت چشم دوخت و بی پروا قدم برداشت، نشود که خدای ناخواسته مانند سالهای قبل روزهای عید ما به غم تبدیل شود. این آتش بس یکطرفه بوده و هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

>>>   مردم افغانستان باید در مقابل عرب ها و دین آنها برخیزند و از دین نیاکان سابق خود دفاع کنند.
از چهارده سال بدینسو عرب ها همراه دین خود بغیر از قتل و کشتار،تحت نام جهاد،به این سرزمین چیز دیگری نیاوردند.
مردم را قتل عام کردند،دیوار های شیر دروازه و بالا حصار را که بخاطر دفاع از شهر در کابل ساخته بودند،ویران کردند.دولت کابل شاهان را سقوط دادند.در تمام افغانستان وقت تمام بت ها و بت خانه های ما را خراب کردند.
ما هیچ وقت این عرب ها را نمی بخشیم.
جلندر سنگ از جوی شیر کابل.

>>>   چرابه فلسطین نمیروند ؟ چون میدانند نیروهای مسلح اسرائیل گوشت های بدن اینهارا باد باد میکنند ، عرب درمقابل اسرائیل مانند سـ .... دربرابر گـرگ است

>>>   آمدن نظامی های امارات وقطر به افغانستان درحقیقت آمدن رسمی طالب وداعش است ودرکمپ های شان تجمع خواهند نمودوبلای بدتری ا بالای ملت مظلوم ما میآورند.

>>>   عرب هابردگان سوسمارخوارو چاقال آمریکا هستند.

>>>   بلی دوست عزیز فراموش کردی بابایت ربانی از اسراییل کمک نگرفت بابا یت سیاف در پولتخیک کابل 1400 نفر عربعا را جا ندادده بو وتذکره تابیعت هم برایشان داد همین عربعا در جنگهای به اصطلاع شما جهاد کمک تان نبود که امروز مردم را فریب میدهید....


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است