خون کلکانی و مسعود در رگهایم جاری است
اشرف غنی بارها به صراحت گفت خون احمدشاه بابا و میرویس نیکه در رگهای من جاری است. کدام یک از مدعیان قوم تاجیک گفت خون حبیب الله کلکانی و احمدشاه مسعود در رگهای من جاری است؟ 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۳۶    ۱۳۹۷/۳/۱۹ کد خبر: 151792 منبع: پرینت

دوستان!
طی یک دهه واندی با آقایان استاد مرحوم، استاد خلیلی، عبدالله عبدالله، احمد ولی مسعود، احمد ضیا مسعود، جناب مارشال صاحب، استاد محقق، استاد عطا، جنرال صاحب دوستم، استاد اکبری، سیدحسین انوری، امیرصاحب اسمعیل خان، قومندان صاحب گدا و بزرگان دیگر روشنفکران و شخصیت های اثرگذار در افغانستان بارها ملاقات داشتم و اندیشه هایم را به صراحت بیان کرده ام و تصریح کردم که در ساختار سیاسی موجود امکان ندارد شایسته سالاری رعایت شود همیشه فردی از یک قوم در راس دولت قرار خواهد گرفت.

پیشنهاد من تغییرنظام متمرکز به سیستم سیاسی فدرال بود. پست نخست وزیری مهم نبود در دوره های مختلف نخست وزیر داشتیم من تاکیدم بر ایجاد نظام فدرال و حل مسله ی دیورند بود و عدالت اجتماعی و ملی. این بزرگان هیچگاه در برابر من استدلال نکردند اما درعمل حامی حکومت متمرکز بودند برای همین بارها به ستمی بودن متهم شدم.

در نامه ای به زنده یاد مارشال عزیز ما در این باره توضیح دادم و در عین حال گله کردم با همه ی احترامی که به آن بزرگوار داشتم و دارم.
ازمن می پرسید چرا از این یا آن کاندیدا حمایت نکردم خوب توجه کنید: اشرف غنی احمدزی بارها به صراحت و شهامت گفت خون احمدشاه بابا و میرویس نیکه در رگهای من جاری است. کدام یک از مدعیان قوم تاجیک گفت خون حبیب الله کلکانی و احمدشاه مسعود در رگهای من جاری است؟ این آدم های معامله گر حتی از بحث درباره ی خط دیورند ابا ورزیدند اما من لطیف پدرام به صراحت می گویم خون حبیب الله کلکانی و احمدشاه مسعود در رگهای من جاری است، البته از باب عدالت خواهی و انصاف نه شوونیزم و نژادپرستی.

بگذارید موانع اصلی عدالت خواهی ملی و اجتماعی از راه ما پس شود، دروغ و فریب کافی است ما زنده هستیم و ققنوس وار از خاکسترخود بر میخیزیم.
بگذارید جوانان وارد میدان رهبری شوند اعلام میکنم نیروهای تانرا برای ایجاد یک سیستم فدرال به منظور شکست قوم گرایی بسیج کنید.
راه دیگر نداریم من راهم را ادامه میدهم حتی اگر تنها بمانم.

لطیف پدرام


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پدرام
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   سنگ لعل بدخشان شده در مقام صبر مبارزه
شده مگر باخون جگر حقیقت گوی شده
حقا تو تو مرد مبارز و ازادی خواه هستی تحسین برایت میگویم زندگی اشخاصی که به حقارت معامله گری مرده اند ثمره اش همین دریای خونی است که امروز در کشور ما جاری است و دربغل قبرش بجای قد رسای درخت سرو لانه معتادین شده که از چوشیدن خون ان ها صاحب مال منال جایگاه قدرت شدند اخر هم کفن پاری چیزی ازین دنیا برای شان نرسید و نام شان با دود چرس هیروین یکجاشده فضای کشور را متعفن ساخته .
مرد نیکو نام نمیرد هرگز
مرده ان است که نامش به نیکوی نیرند
نام ازاد مردان هم چون مسعود در دل مردم حک گردیده و شماهم راه او را می پیماید راه مسیرتان روش دشمنانت کور .
اریا

>>>   پدرام صاحب اگر خون کلمانی جاری است پس خون شما آلووده است !
چرا از یک دزد طرفداری کنید حتی اگر برادر شماباشد ؟ یک دزد بیسواد مجرم که بهترین حکومت را ساقط ساخت باید محاکمه شود ،
ر

>>>   صد در صد موافق این نظرت استم. زیرا وقتی بحث از هموطنی در میان است، صحبت از پذیرش هم دیگر از دل و جان است. که متاسفانه در افغانستان به زبان می گویند که برادر استیم اما در دل (خپل پختون مو ده) است. و یا (قومو یه) است.
درین جا برعلاوه فدرال، تجزبه راه حل صد در صدی است.
تا تمام باشنده گان سرزمین عین قوم و عین زبان داشته باشند. و دیگر بهانه ی برای چیز نباشد. آنوقت است که هم وطن گفتن معنی واقعی اش را می گیرد
مشتاق

>>>   گرچند پدارم هم چنان که مینماید نیست ولی من هم موافقم با این راهکار حکومت را قسمی یهودی ها گرفته که هیچ راهی نیست به دگر اشخاص منظورم از یهودی همانا پشتون ها است این ها ازنسل بنی اسراییل است کسانیکه به خاطری قدرت به برادر شان هم نمیشود البته هدفم توهین نیست ولی حقیقت ان چی هست میباید گفت

>>>   پدرام صاحب بجز چند معامله گر از اقوام غیر پشتون دیگر همه ما از ارمانت در راه رسیدن به عدالت اجتماعی برابری همه اقوام پشتی بانی مینمایم .

>>>   Abdul Hai Khurasani
سکوت ننگین را بشکنید!
عزل وزیر انرژی و آب توسط اشرف غنی مغایر قانون اساسی و توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی است.
جمعیت اسلامی افغانستان، نهاد ریاست اجراییه و امیر اسماعیل خان در برابر مردم افغانستان مسوولیت دارند تا سکوت خود را بشکنند و موقف خود را در برابر حکم فاشیستی و دیکتاتور مأبانه‌ی ارگ به صورت روشن و شفاف اعلام نمایند.
شهروندان عزیز هریوا
دیکتاتور فاشیست ارگ جز زبان قدرت با زبانی دیگری آشنا نیست، به خیابان بریزید و با نمایش مدنی اقتدار پایتخت تمدنی خراسان را به نمایش بگزارید.
خراسانیان بلخ و کابل و تخارستان و فاریاب و پنجشیر نباید با این قضیه برخورد محلی نمایند.
امروز روز امتحان است و اگر فاشیسم را به تمکین به توافق سیاسی کابل وادار نسازید، فردا باید مرثیه بسرایید و بر قبور رفته گانتان دعا کنید.
اشرف غنی دارد آخرین میخ را بر تابوت توافق سیاسی و حکومت وحدت ملی می زند.

>>>   Amirzada
برکناری وزیر انرژی و آب نخستین پیامد سفر نامیمون عبدالله به لندن است.
من در مورد پیامد های سفر نامیمون عبدالله همین دیروز هوشدار دادم. مطابق به دستور لندن عبدالله باید در برابر سیاست های خانمان بر انداز اشرف غنی مثل همیشه از "صبر استراتژیک" خود استفاده کند و پاداش آنرا در انتخابات آینده بحیث معاون اول اشرف غنی از جانب واشنگتن و لندن بدست خواهد آورد.

>>>   لطیف پدرام:
تیم فاشیستی ارگ تحت ریاست اشرف غنی احمدزی، جناب علی احمد عثمانی وزیر دانشمند انرژی و آب را بر کنار کرد. از مدت ها قبل به این سو فاشیست ها متحد و یک پارچه علیه آقای عثمانی وارد کارزار شده بودند. تیم ارگ در یک کوشش نا فرجام چند ماه قبل سعی کرد با فراهم کردن زمینه استیضاح آقای عثمانی تقلا داشت او را ظاهرن با روش های قانونی بر کنار کند، اما آقای عثمانی با پاسخ های قوی و مستند که به مجلس نماینده گان ارایه کرد مجلس را قانع ساخت و دوباره با اکثریت آرا رای تایید گرفت و به کار خود ادامه داد. تیم ارگ این بار بر خلاف رای مجلس و بر خلاف قانون آقای عثمانی را سبک دوش کرد. ایستاده گی و مقاومت درخشان و شجاعانه ی آقای عثمانی در برابر تیم ارگ و شخص احمدزی بر سر زبان ها افتاد و خشم فاشیست ها را بیشتر از پیش شعله ور ساخت. با برکناری آقای عثمانی فاشیست ها آشکارا با مردم ما اعلام جنگ دادند.
به این فاشیست ها هشدار میدهیم اعمال غیر قانونی و قوم پرستانه ی آنها بی پاسخ نخواهد ماند و یقینن مردم ما با اعلام نفرت و انزجار خود نسبت به فاشیست ها از آقای عثمانی فرزند برومند خراسان زمین قدر دانی خواهند کرد.
عثمانی بیشتر از گذشته در قلب مردم ما جای خواهد گرفت.
درود و سلام بر عثمانی شجاع و مبارز!

>>>   Latifi
شورای ملی افغانستان باید عاجل غنی احمدزی را بخاطر نفاق انداختن بین اقوام وانحصارقدرت از وظیفه عزل و مسوولیت را معاون اش بسپارد.

>>>   Najib Salam
حكومت فاشيستى غنى بر هيچ كس جز از تبار خودش رحم نمى كند ، اين اقوام غير پشتون اند كه در شعله يى عشق يك طرفه سوخته اند ، بر طرفى وزير برق و انرژى كه شخصيت كار فهم و عارى از تملق به قبيله گرايان بود ، مورد خشم غنى قرار گرفت و بر طرف گرديد .
معيار براى غنى مزدور بودن و اطاعت به برنامه هاى فاشيستى وى و تيم شوؤنيستى اوست . يا بايد مانند برمك و رييس ستاد ارتش و......متملق و مزدور بود كه مورد نوازش باشى و الى در دستگاه جا ندارى .
بهترين تاجيك ، ازبيك ، هزاره ، همان تاجيك مداح و بى همت، همان ازبيك نفر خدمت و يا همان هزاره يى جوالى است و بس.

>>>   جرات نداره

>>>   اگر مرد هستی، یاالله، شروع کن،پتکه و حرف به قدر کافی گفتی و ماشنیدیم.

>>>   جلالتماب فدرام صاحب
شما یک شخضیت هستید شما یک مغز متفکر قرنها هستید جناب شما با اخلاقترین شخصت کشور نه بلکه از جهان هستید بالای شما افغانستان نه بلکه جهان افتخار می کند شما مختری هستید شما سیاست مدار الهامی و فوق العاده هستید
افراد ذکر شده که زنده مانده است شخصیت جلالتماب شمارا درک نمی کند باید انها پیشروی شما حیوان را ذبح ننماید بلکه انسان را ذبح نماید بخوانید و فکر کنید
محترم کلکانی و محترم شهید و قهرمان ملی کشور که خون ان میګوید که در رک رک شما جریان دارړ ایشان به نام افغان افتخار نموده اند و به طرز فکر شما فدرالی نبودن انها همیشه خود را افغان نامید و از افغانیت حمایت نموده اند
اکنون میخواهید که انها را نامبد به سازید انها از کشور های ثالث ملبغ پنجاه هزار دالر نګرفته اند انها خودرا قربانی نمودند شهید نمودند ولی به هویت افغانیت خود افتخار نمودند
هوا داران واقعی شان که اکنون در قید حیات اند واز شما حمایت نه نموده اند و به شما تاپه ستمی زاده اند درک دارند که جناب کلکانی و مسعود قهرمان هیچګاه ایشان مفکوره تجرید و منفور شما را نداشتند
انها از بطن جامعه بودند پوهاند داکتر بودند اما شما داکتر تجرید و منفور جامعه هستید
در جهان افغان ها برای جهانیان مردم با عزت و با احترام هستند با مهاجر افغان برخورد سالم میشود و حق پاهندګی برای شان زوتر داده میشود نګهبان دارای ثروت و زندګی شان توظیف میشوند
ایرانی ها پاکستانی ها ازبکستانی ها ترکمن ها تاکستانی ها و حتی اعراب و برخی از کشور های دیکر که دری و پشتو را یا د داشته و حتی یاد میګیرند بنام افغان پناهندګی میګیرند
نمی دانم که به شما چه کلیمه را یاد نموده ویا تحریر دارم شرمم می اید لطف نموده موضع ګیری های مکرر خودرا توجه نماید تکلیف روانی دارید مریض هستید حرف امروز و دیروز شما یکی نیست
موضوع دیورند یک بخش مهم است که اکنون از توان همه ما بالا است
حوادث ووقایع فعلی ان طرف سرحد را متوجه شوید ببینید که که ان حالت چه پیامد برای ما و جهان را خواهد داشت کوتاه در مورد دیورند یک سطر را مینوسم
معاهدههمه ساله دادن پول نقد
دادن صلاع
دست رسی به راه بحر طرفین هند برتانیوی و افغانستان بود
برای یکسال عمل شد و متباقی نشد منحث یک داکتر و قوانین معاهدات بین الملی میتوان نقص ان قابل اعتبار باشد نه نه نه
بعدا موجودیت جغرفیایی پاکستان در کره زمین
تقسیم ملیت ها
قرن امروزی ایجاد و اتحاد ملیت ها است نه جدای وفصل شدن شان
همیشه کشور ضعیف و صلح شور بودیم اما تهدید به کدام کشور نبودیم
و نیستم
نادر خان و خاندانش کی بود چګونه حکم شد از کجا امد همه وهمه قابل سوال است چرا نیروی خودرا در جهت اتحاد و همبسګی خویش در راه مثبت مصرف نکنیم در جهت منفی حرکت داریم
چهل سال است در جنک و قتل خود هستیم و خوړرا نابود میسازیم
شخصیت های خودرا منفور و تعصب را دامن میزنیم ای کشور مشترم خانه همه ما است از ما میباشد کلمه افغان منوط به هیچ قوم تبار نیست نمی دانم ایا میشود که با تغیر اسم ان مردم ان هویت ان شهرت ان خصلت ان تغیر کرد نه نه نه
توجه شود علم دانش و فهم داشتن همه چیز را تغیر میدهد نه بی علیمی
چقدر باسواد و عالم داری
نه داین شرایط امریکا مثلت است قدرت دارد هر چه که بخواهد میکند خودت درین شرایط به جای عبدالرحمان خان قرار بګیر چه ګرده میتوانی هیچ هیچ
تحریر زیاد میخواهم اما باشد به بعد کشور های میګوین که افغان را بد میبند توجه شود که پدران ما باایشا چه کرده کم است شرایط کنونی بدست شان است باید بګویند کو است
وسلام
احمدی از کابل افغانستان

>>>   وقتی اشرف غنی میگوید خون احمدشاه بابایش و میرویس نیکه اش در رگهایش جاریست جای شک نیست چون تعصب و قوم گرایی غنی نماینده گی از هما خون اجدادش میکند

>>>   ما زمانی به این اشخاص با وصف آنکه اوغان بودند احترام میکردیم و میگفتم احمد شاه بابا چون حالا اصلیت غنی فاشیست و غلام برهمه گان معلوم شد بنآ غنی شخصیت اجداد خودرا برای همه به معرفی گرفتم

>>>   هیچ جای شک نیست که خون احمدشاه و میرویسک قندهاری در رگ های غنی وجود نداشته باشد چون آنها دزد و متعصب بودند غنی هم مانند آنهاست

>>>   سلام.
هیچگاه مسعود با مرحوم حبیب اله برابر شده نمیتواند.
حبیب اله صادق ،پاک بود در چور وچپاول،غارتگری دارائی های عامه دست نداشت بیت المال راحفظ نموده بود هیچ یک از اقاربش ،بلند منزل وقصر های مجلل وغیره نداشتند. اما از مسعود ودارو دسته شورای نظار غارت گر آن مردم افغا نستان بالخصوص مردم کابل آگاهی کامل دارند فرا موش ناشدنی است.حتئ مرده های شان هم از امتیازات
بر خوردارند در قصرها مدفون اند.که البته تاریخ در باره شان قضاوت خواهند نمود.
ع،ب،کوهدامنی

>>>   در رگهای همه شما خون یک زن افریقایی جریان دارد که حدود درصد هزار سال پیش از قاره افریقا با حدود صد نفر دیگر مهاجرت کرده به قاره آسیا و اروپا و امریکا مهاجرت کردند و در سراسر دنیا اولاد های آنها گسترش پیدا کردند.
اگر شما دی.ان،آ خود را درلابراتوار مورد آزمایش قرار دهید.نسل تمام شما به افریقایی های شرق افریقا یعنی حبشه و یا ایتیوپبا ختم میشود.
نود و نه فیصد ججرات انسانها با شامپانزه ها و گوریلا ها شباهت دارد.
پنجاه فیصد ججرات شما با نباتات شباهت دارد.
سالها پشت دین و دین بازی و ملیت و ملیت بازی را گرفتید.
یک کم ذره هم علوم طبیعی بیاموزید.وجود خود را بشناسید و محیط ما حول خود را بشناسید.
کشور چین در همسایگی شما در ظرف بیست سال به ابر قدرت اقتصادی جهان تبدیل شد،شما هنوز هم در فکر دین و ملیت و مذهب هستید.
جالب این جاست که انکشاف و پیشرفت چین تا ایالت سنکیانگ چین در سرحد افغانستان رسیده است و بزرگترین آسمان خراش ها در آنجا اعمار میشود،اما یک تعداد مثل مردم افغانستان دعوی جهاد و جهاد بازی را برصد دولت چین دارند.

>>>   خون شـتـر در رگهای کی جریان دارد ؟؟؟

>>>   زنده باد پدرام

>>>   از پدرام حمایت کنید

>>>   اقای دکتر پدرام افتخار قوم تاجیک هزاره ازبیک

>>>   لطو این واقعیت است که خون کلمکانی در در رگهای تو جاری است.
میرویس هوتک کاخ صفویان را شکست و احمدشاه درانی دومین بزرگترین امپراتوری اسلامی را ایجاد کرد .
آمر محترم پیش از اینکه طالب به دروازه های کابل برسد گریز به تاجکستان را ترجیع به مقاومت داد و دزد کلکانی در موقع بسیار حساس که تمام قوت های دولتی مستقر در برابر انگلیس بود دزدانه به کابل بی دفاع حمله کرد و تمام ساختار زیربنایی تخریب و سرمایه بیت المال را غارت برد. بنده از این به بعد متیقن هستم شما چوچه های بسماچی هستید و هیچگاه وفادار به این خاک مقدس نیستد . گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود.

>>>   خون كلكاني خو امكان دارد در بدن پدرام باشد ، چون كلكاني همسن و سال مادر و پدر او بودند، ولي مسعود خو آنقدر بزرگ سال نبود، و هم دگروال دوست محمد پدر مسعود صاحب زياد كلان بود، و از استعداد خون شريكي

>>>   ّّپدرامگل ریس جمهور شورچایخوران !
خون کلکانی! یعنی دزد رهزن< جاهل, ضد معارف ضد قانون ضد بی سواد و دشمن تمدن! اگر زارهات هم بترقد یک پشه هستی و با یک پوف پدراموف خواهی شد1
ما بیدار هستیم و رقصهایت را می بینیم!
اش مردان دیر پخته می شود !
افغان

>>>   حمدشاه درانی دومین بزرگترین امپراتوری اسلامی را ایجاد کرد!! او اوه عجب دروغ های شاخ داری!!

>>>   دانستن حق شماست‎.
اگر مهاجرت اقوام در نظر گرفته شود، پسینه ترین باشنده شدگان خراسان پشتونها اند. حضور شان در شمال کشور و کابلستان که مسالۀ دیروزی است و همه به یاد دارند. در جنوب کشور نیز اینها باشنده های اصلی نیستند. اگر به راستی مسالۀ پیشینۀ حضور در این کشور را دامن می زنند، بازنده خود شان اند.

پادشاهی کردن در یک ملک معنی باشندۀ اصلی آن ملک را ندارد. ورنه هندوستان باید سرزمین مغولها و کورگانی ها می بود نه سرزمین هندیان. حکومت پشتونها در خراسان نیز از همین مقوله است. سرزمین اصلی پشتونها اطراف کوههای سلیمان است، نه آنچه امروز افغانستان نام گرفته است

>>>   Khorasani
به سخنان این جوان با احساس پشتون ما گوش دهید که واقعیت هخا را بیان می دارد .
پسران يك پدر پشتون ازش مى پرسند كه كشور ما كجاست دراينجا ما احساس بيگانگى ميكنيم و چرا دلبسته اين سرزمين نيستيم اگر اين وطن اصلى ماست پس چرا به آباديش نميكوشيم همه روز دست به ويرانى ميزنيم با انتحار و انفجار پدرشان ميگويد وطن اصلى ما كوهى است بنام سليمان درپاكستان ما همه مهاجر به اين سرزمينيم به نيرنگ و جعل حكومت كرديم

>>>   1. به عنوان نام کشور
2. نام ملیت من افغان نیست.چون نمی توانم به زبان افغانى صحبت کنم. زبان من زبان فارسی دروازه اى است درى است براى باز شدن آثار تذکره اوليا و تذکره من همين تذکره هاى بيش از 700شاعران ادبيات پارسى٬ حکيم هاى ازبلخ تا و از آريا (هرات) و بغداد عجم از سغدانيا تا سند و از تاجگورگان تا کرمان و گنجه وگرگان اند.
در کارت شناسایی و گذرنامه نام "افغان" باید پاک شود، پاک شود، پاک شود.
معنای کلمه افغانی در حال حاضر در سطح بین المللی به عنوان گریه، فغان، داد شناخته شده است.
به همین دلیل است که این کلمه از لحاظ تاریخی و معناشناختی اشغال شده است. زمان های مطلق آقایان که قوانین، مقررات را بدون مشارکت مردم به تصویب رسانده و حکم را صادر کرده اند تمام شده است.
هیچ کس از من نپرسید که نام سرزمين زادگاه چه باشد؟ پدر و مادر من، پدربزرگ و مادربزرگ و اجداد آنها را نیز نپرسيدند. اجداد من به سرزمين خود اول "آریانا"، "آريا ورتا" (هند ) و توران، از زمان رودکى بدين سو ایران ، خراسان، توران و هندو-ایران می گویند و کوه های هندو کش به معنای کوه هایی انکه هندوان را به خود جذبو جلب می کنند. یا کوه هایی که برای هندوان جذاب هستند و يا کوه هاى که باعث خوشى ( خوش = کوش) شان گردد. کوه به سانسکريت پرواتى است و پردوس بهرين زير پاى مادر است. مثلل کوه آسمايى کوه (کوه اميد مادر پيکر مادر ويران کردند در کوه آسمايى هندوکابل) شيواکى وکوه هندگى وکوه خم هندو بغلان و بگرام
پیشوند قبل از استان توانایی قدرت و ظرفیت ندارد که نام همه پشتونان را پژواک (منعکس) کند، چه رسد به یک نام مشترک برای همه ملت ها با تفاوت های زبانی، قومی و فرهنگی متنوع را.
پاک کن افغان از ستان
حذف کن فغان درستان
طرد کن افغان از ستان
ترک کن افغان سرزمين خورستان
که خورشيد آسان بتابت به دريچه پارسيان وهندوان وتورانيان
فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۰
خورشید تابان برآمد ز کوه
برفتند گردان همه همگروه
بدیدند مر پهلوان را پگاه
وزان جایگه برگرفتند راه
پدر بود در ناز و خز و پرند
مرا برده سیمرغ بر کوه هند
فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۲ - ستایش سلطان محمود
یکی گفت کاین شاه روم است و هند
ز قنوج تا پیش دریای سند
به ایران و توران ورا بنده‌اند
به رای و به فرمان او زنده‌اند

>>>   ‎دانستن حق شماست‎.
نام "افغانستان " در نتيجه اي كدام تجمع و يا اجماع ملي اقوام اين سرزمين تشكيل نشده است . بلكه براي اولين بار توسط انگليس ها در زمان شاه شجاع بكار برده شده است و بلاخره در زمان امير عبدالرحمن خان شكل رسمي را بخود گرفت . فلهذا در هروقت و زمان قابل تغير است .

>>>   به این انسان مجهوالحویت باید گفت لطفآ و لطفآ نام امیر حبیب الله خادم دین رسول الله را به زبان نگیر
تو و امثال تو با توجیهات و چسپ های نا چسپ خود را وطن دوست و انقلابی معرفی میکنید در حالیکه چنین نیست
حقا، اکه ارواح امیر حبیب الله از افراد وطن فروش ، معامله گر و کسانیکه وطن را به ۴۸ کشور فروختند و تا حال به تون و ساز اشغالگران میرقصند، نفرت میفرستد
امیر حبیب الله یک مجاهد بود ، نه وطن فروش و نه پروتوکولی و معامله گر.
سیدعبدالغفور

>>>   Najib Salam
تاجيك ها بپذيرند و يا نه ديگر رهبرى جز دكتر پدرام و نسل جوان ندارند ، ديگران ديگر حريف فاشيزم و شوؤنيزم قبيله نيستند و همه به نوعى دستان شان با زنجير غلامى قبيله و امريكاى ها بسته است و از بابت دوسيه هاى فساد دهن شان برچسپ زده شده است . معامله گران تاجيك آنقدر در فساد غرق اند كه ديگر توان جنبيدن را ندارند .
پدرام و نسل جوان امروز و يا فردا رهبرى جنبش آزادى و عدالت را در كشور به دوش خواهد گرفت و نظام قبيله را عملن به چالش خواهند كشيد .
تاريخ ما را لاجرم به جاى خواهد كشاند كه تصميم بگيريم . زمان رهبران خود را خواهد زائيد .

>>>   بما چی که خون این دونفردررگهایت جاری باشد یا نباشد ازدستت چی میآید ماوشما به یک دیگرخود خوب معلوم هستیم

>>>   خراسانی صاحب فکر میکنم که شما از منبعی پول در یافت میکنید که در پشتون ستیزی دست همه را از عقب بسته اید چنان با پر رویی زهر نفرت و کینه را بین تاجیک و پشتون میپاشید که سالها یرای زدودن ازسینه ها کار خواهد بود. شما و اشرف غنی دو روی یک سکه هستید. اشرف غنی به احمد شاه
ابدالی و میرویس خان هوتک توهین کرده است از عظمت وبزرگی این راد
مردان میتوانید ازکتاب افغنستان در مسیر تاریخ کمی بیاموزید.
در رابطه به پدرام باید گفت که او واقعا شخص مصمم و صاحب فراست است
ولی با اعضای شورای نظار پیونددو دلبندی او باعث کمرنگی او در فضای سیاسی افغانستان شده است. طرحهای پدرام نسخه ای مناسب برای سال های اینده کشور شاید باشد اما در شرایط فعلی درد و رنج کشوررا مضاعف کرده است.و عده ای هم از موضعگیری پدرام به نفع خود استفاده میکنند. فعلا وظیفه ای هر شهر وند دلسوذ است تا درراه وحدت کشور کار کنیم . زمانی شخصی به مهاتما گاند ی گفت پسر تان مسلمان شده است او در جواب گفت
یک چشم من هند و چشم دگرم مسلمان است تاجیک و پشتون با هم برادر اند
حنظله......

>>>   جرأت و شهامت لطیف پدرام قابل قدر است.

>>>   این نوشته ها به منظوربهبود نیست بلکه به منظوربهره برداری سیاسی میباشد غرض رسیدن به اهداف خویش

>>>   هرکس به یک طریقی امرار حیات میکند، یکی با ریختن عرق جبین و آبله دست روزی حلال پیدا میخورد و لی پدرام با زرع تخم نفاق و خون ریزی میخواهد چند صباحی زنده بماند، حالاکه به جز از حرف درجمع چند نفر بیکار و بی روزگار دیگر هیچ کاری از ای آدمک ساخته نیست.

>>>   آقای پدرام، زمانیکه همتباران خودت به سخنانت اعتماد نمی کنند و به گفنۀ خودت
" درعمل حامی حکومت متمرکز بودند برای همین بارها به ستمی بودن متهم شدم"، پس معلوم می شود که هیچ یک از بزرگان قوم تاجک با نظریات و پیشنهاد هایت موافق نیستند. نظریات تو جزء ماجراجوئی و خون ریزی بین اقوام درد دیدۀ این کشور کدام ارمغان دیگری نخواهد داشت. انگیزه ای واقعی تو فقط خودخواهی و قدرت طلبی ست، تا به دارائی های عامه دستیابی پیدا کنی.

>>>   خون مرده ها در بدن زن ه ها قابل نفوذ نیست نه خون میرویس هوتکی ونه خون احمد. شاه ابدالی بلکه خون غنی کثیف. چتل است که با هزاران میکروب مخلوط است و. به عین شکل خون کلکانی که مردی مسلمان بود و خون احمد. شاه مسعود در رگهای پدرام بی دین داخل نمیباشد مسعود و. کلکانی مسلمان بودند و مردانه زیستند نمیدانم تو. چه کاره هستی که خون دیگران در وجود ات نهفته باشد شاید خون بعضی ما ویستان و ستمی ها در وجود ات باشد مانند خون غنی که در وجوداش خون تبیض پرستان و انسانهای فاقد عقل داخل است
عبدالله ریحان

>>>   پدرام جان
آنقدر ناتوان شده که میخواهد از نام وخون کلکانی ومسعود سوئ استفاده نموده طرف دارانش را از آن خود سازد.در حالیکه از پشتی بانی باداران خارجی اش بر خور دار است.مرچه که نا بودی اش میر سد بال میکشد.
بدخشی.

>>>   بلی أمر صاحب درآن زمان به دلخواه خوداش رفت کسی اجبارش نکرده بوداين را خوب به گوش ات فرو کن.چون در آن زمان چهار سال درگیری کشمکش داخلی همه گروه ها تنظیم ها خسته شده بودند.آمد طالبان یک بهانه بود.در قدم اول حکمتیار صاحب شانه خالی کرد چهار آسیاب بدون درگیری تحویل طالب داد.اگر طالبان فرزندان اصیل این سرزمین ميبودن همگی مردمان ازآن ها حمایت می کردند.چون دربین شان پاکستانی ها ی خبیث وشيطان صفت با چشم طمع آمده بودند حرام زاده های کثیف داکتر نجیب را فقط برای این که جاهای طلا های بیت المال را افشا بکند کشتن اما خدابیامرز مقامت کرد به قیمت جان اش تمام شد ( مهاجر

>>>   جناب پدرام صاحب عزیز : خودت و آرمانت هردو گرامی اید . من به نوبه خود باوردارم که ققنوس وار سربلند تراز هرروز و شبی دگر بر خواهید خاست و شما جاویدانه تاریخ خواهید بود .

>>>   در پاسخ آقای احمدی فشتون! که پ را ف مینویسد!
فکر کردی فناهندگی در این دنیای امروز هنر است ما میخواهیم در سرزمین خودمان خراسان باشیم که طبق اسناد تاریخی قبل از توطیه صد و پنجاه سال پیش توسط انگلیس هیچ گاه افغانستان نام نداشته است قرن ها این ملک خراسان بود هیچ نام قومی ام نبود از وقتی یک عده مهاجر بیجا شدند میهمان ادعای ریاست بر میزبان دارد و شرم نمیکند

>>>   پدرام صاحب!
یک لطف خو بکو. همی قوشخانه چه معنی دارد؟

>>>   در پاسخ آقای احمدی فکر کردی که پناهندگی در این دنیای امروز هنر است؟! ما میخواهیم در سرزمین خودمان خراسان باشیم که طبق اسناد تاریخی قبل از توطیه صد و پنجاه سال پیش توسط انگلیس هیچ گاه افغانستان نام نداشته استحتی خود احمدخان درانیتان خود را امیر خراسان نامیده بود. قرن ها این ملک خراسان بود هیچ نام قومی هام نبود از وقتی یک عده مهاجر اینجا بیجا شدند میهمان ادعای ریاست بر میزبان دارد و شرم نمیکند میخواهد هویت مردم مطابق نام قوم او باشد! شما خوب میدانید کدام قوم با جنایات خود مردم ما را مجبور به مهاجرت کرده است ما میخواهیم در سرزمین خود باشیم چون به آن علاقه داریم اما یک تعدادی که با جنایات خود این سرزمین را محل ناله و فغان ساختند هیچ دلبستگی هم به آبادی خراسان ندارند و در مفکوره شان امتیاز پناهندگی طلا و گوهر شناخته میشود کدام روسیاهی ما را مجبور به فرار از سرزمین مادری میکند؟! در ثانی پدران ما در مکاتب یاد دارند ۸۰ سال پیش نام کتاب های زبان ما فارسی بود اما شما تحمل این نام را ندارید و میخواهید کلمات پشتونی خود را در آن وارد سازید و آن را معوج و زشت و بی نظم کنید.

>>>   من به احمد شاه ابدالی و میریس هوتک افتخار میکنم امامنحیث تاجیک برای من و هر انسان واقع بین دشوار خواهد بود که به نام های احمد شاه مسعود و حبیب کلکانی افتخارکند زیرا افتخار به دستاورد و نتایج متبت و عملکرد یک رهبر سیاسی میتوان کرد. اگر ذره ای دور اندیشی و قابلییت انها را سیا سیون ما میداشت ما امروز به حالت هرج و مرج نمیبودیم. مرحوم غبار در اثر تاریخی خویش از احمد خان درانی و میرویس خان هوتک تعریف واقعا درست داده است اگر جوانان میخواهند از تاریخ قدیم و معاصر افغانستان عزیز چیزی بدانند همیشه به اثار احمدعلی کهزاد عبدالحی حبیبی و میر غلام محمد غبار مراجعه کنند زیرا این مورخین با صداقت و روحیه ای وحدت و همدلی بین ملیت ها تاریخ را نوشته اند و نوشته مورخین کنونی را که هریک سلیقه های شخصی خویشرا گنجانیده اند با احتیاط مرور کنند
قارن.....

>>>   ستم ملی از قرنها در افغانستان به مثابه ای وسیله ی سرکوب توده های مردم استفاده شده است چرا طرح های پدرام کمرنگ است حتی مخا لفت اکثریت تا جیک ها را بر انگیخته است برای انکه ایشا ن حل مسایل ملی را سوای مبارز ه ای طبقاتی ارزیابی و طرح کرده اند .بدون درک عمیق از ماتیریالزیم تاریخی ودرک از موقف طبقاتی حاکم و محکوم در جا مععه ما همه را به بیراهه میکشانیم به همینجهت عده ای که در کمین اند انچه پدرام میخواهد انرا به گروگان گرفته و هممین افراد زهر نفرت را بین مردم و بخصوص نسل جوان میپاشند به همین خاطر زمینه را برای پشتون های عظمت طلب چون غنی و شر کایش از یکسو و تاجیکهای شوینیست از جانب د گر برای ایجاد و وسعت دامنه نفاق مساعدساخته اند و اکنون مغرضان از هر دو جانب در پارلمان در رسانه های گروهی خط سرخ را علیه یکدیگر چنان عبور کردهان ک امکان جنگ داخلی دگری قویا متصور است و بهای انرا نه این افراد فرصت طلب بلکه مردم زحمتکش ما که برای یک لقمه نان و یک روز زندگی بدون انفجار سرگردان اند خواهند پرداخت. اقای پدرام به جای مراجعه به افراد بی صلا حیت به اثار مترقی و مرام و اهداف احزاب چپ را که در شرایط مخفی در زمان ظاهر و داود خان مبارزه میکردند مراجعه فرمایند . هر طرح تیوریکی یکبار به خواندن میارزد.
کنشکا..

>>>   جاسوسان ومزدوران به آرمان شان نمیرسند

>>>   ای برادرهیچکس بهترزتو نشناسدت
زانچه هستی یک سر موخویشرا افزون منه
گه خودرابکشی هم قسم به خدا اگربه اهداف شومت برسی بیغم باش

>>>   برخی دوستان ما در مورد لطف نموده تحریر داشته اند
باید خاطر نشان ساخت که پناهندګی هنر نیست مجبوریت است ما افغانها چهل سال قبل مهاجرت ما اغاز شد
علت ان جنک و عدم اندیشه ودرک سالم از جامعه ما بود بعدا در ابتدا ایجاد دولت اسلامی و کشتار و قتل مردم ما ګروه ،ګروه مهاجرت نمودند و این سلسله دوامدار شد که تا کنون دامنګیر ملت افغان است
جهان مبدانند که این مردم مشکل واقعی و عینی دارند که با شنیدن مهاجر افغان مورد احترام قرار میګیرد و اکثریت قاطع ان فبول میشوند
جنک بیګار را به وجود می اورد
جنک قتل. و کشتار را به وجود می اور
جنګ همه هستی بنیادی اقتصاد را می اورد
جنک معیوب را به بار می اورد
جنک باعث مهاجرت میشود
جنک علم و فرهنګ را نابود میسازړ
جنګ همه را از بین میبرړ
جنک از مانیست
جنک جنک خارجی ها است
جنک جنک منافع شان است
در همین مدت جنک در کشور ما در هر دو طرف افغان ما کشته میشود
در هر دو طرف خانواده افغان از بین میروړ
احمدی کابل افغانستان

>>>   زنده و سلامت باشدد آقای پدرام شخصیت بینظیری عصروزمان خود . راه پدام برحق ودر مقابل فاشیست های برتری طلب مبارزه صورت گیرد .
زره

>>>   "دوتابعیته ها" یک مصیبـ بزرگ برای برای مردم افغانستان است!!! هنوز از این مصیبت رهایی نیافته ایم که مصیبت "دو پدره ها" هم نازل شد!!!!!

>>>   اشرف غنی احمدزی گفت: "خون احمدشاه بابا و میرویس نیکه در رگهای من جاری است."
پس خون اشرف غنی احمدزی آلووده است !?!
کرومويل پارسى": گزارش زندگی و پیروزی های موفقیت آمیز و مژده بخش میرويس "دوک بزرگ" (شاه ملک قندهار) قندهار و محافظ امپراتوری پارسى (ممالک شاهنشاهى ايران) نوشته شده توسط یک افسر سوئدی که سالهاست پيشخدمت خانگى ميرويس بود.ابه اساس گزارش اين افسر اسير که تقريبا 9 سال بعد از مرگ شاه ملک قندهار ممالک ايران میرویس خان در لندن به چاپ رسيد.

سوال در اين جاست که باقر نام پشتون شده نمى تواند. میر ویس در یک خانواده مهشور سیاسی در قندهار به یک پدر "تاتار" و مادر "اوزبيک" متولد شد. میرویس پسر امیر بخارا " محمدباقر " و مادراش "گونی" (نازو" )، دختر خان از بلخ بود. قبل از اینکه میرویس تولد شود، خانواده اش از بخارا به بلخ و سپس به قندهار نقل مکان کرد. به گفته "کرومويل پارسى"، که تنها مأموريت نوشتار سوئدی را به عهده داشت، قبل از تولد، مادر میرویس رویای خود را داشت .اولين بيوگراف ميرويس همين افسر سوئدی گزارش داد که مادر در خواب رويايى خود ديده بود که پسراش ميرويس مانند عقاب به فضاى ايران وهند پرواز مى کند. مادر و پدرش ازهمه امکانات براى آموزش اش فراهم نمود. پدرش برگزاری جشن بزرگ و دعوت از سفیران از دربار بزرگ مغول، پادشاهی ایران و دیگر کشورهای خارجی پرپاکرد . امیر محمد باقر در پایان مراسم، نام پسر خود را به عنوان "محمد میروری" اعلام کرد. در سن 15 سالگی، میر ویس در همه علوم ضروری به خوبی شناخت و برای پدر و مادر بزرگش که بزرگترین معاون او در قندهار بود، برای تحصیلات بیشتر به دربار بزرگ فرستاده شد. او توسط سلطان"آگرا " (پايتخت اول مغولهاى کبير در هند) با افتخار دریافت شد. میر ویس آنجا با مغول بزرگ آشنا شد، که او را "پذیرفتند " . ميرويس هر روز از آن زمان به دربار میرفت. وى با دختر عالمگير اول (اورنگزيب) "روشن آرا بيگم" عاشق شد وازدواج کرد و به قندهار بازگشت. امريکا ايرگرام سند محرمانه حذف زبان فارسى و درى بجاى آن را به دنيا آزاد و نشر نمود. وضعيت افغان بسيارخراب شده دروغهاى شان برملا شد.

پشتون ها پدر میرویس را "سلیم خان" مى نامند ولى در زبانهاى اروپايى پدراش محمد باقر آمده است.

>>>   کسی که سر حال باشد هرګز نمګوید که خون حبیب الله کلکانی و احمدشاه مسعود در رگهای من جاری است چوه اعمال و افعال شان معلوم است الی پدرام و امثالهم

>>>   مبارک حی حالا شناختمت که خون شریک کی هستی مگردررگهای ما خون پدرما جاری است

>>>   بدبختی افغانسمان با تغییر نام خراسان به افغانستان شروع گردید وبعد کسانی که از قدومت تاریخی عقب بودند در قدرت سهیم شدند و آهسته آهسته مسایل ملی در افغانستان امروزی اوج گرفت وتا اکنون ادامه دارد وراه حل برادری میان اقوام افغانستان همان تغییر نام افغانستان دوباره به خراسان میباشد که خراسان متعلق به همه اقوام افغانستان است وواژه افغان دیگر وحدت دهند ه شهروندان افغانستان نمی باشد واگر چه جزفرهنگ ما شده است ولی یگانه راه حل و پیشرفت این سرزمین تغییر نام افغانستان خراسان بوده ونیز زبان فارسی دری زبان مشترک همه اقوام افغانستان میباشد که در سطح بینالمللی ما باید که داری یک زبان باشیم که فارسی دری است و سایر زبان ها زبان های ملی محسوب گردند که مانند زبان پشتو زبان ازبیکی هم میباشد . من از جهت گیری های خویت خواهی وعدالت خواهی آقای پدرام دفاع می کنم و صرف نظر از این که پدرام وابسته به کدام اندیشه است ویا نیست . فارسی زبانان حق دارند که از شخصیت های زنده ومرده خود همچون پشتون یاد آور شوند . زره

>>>   آقای اوغان قارن خان مکرت بر باد است همیشه شما ها خود را تاجیک و هزار نام میکنید و با نام جعلی به بزرگان ما توهین میکنید اگر کمی عقلتان زیاد بود میدانستید این اعمال شوم نتیجه معکوس دارد و خود را منفور میکنید

>>>   دوکتور پدرام با شهامت و آشکارا واقعیت ها را بیان میکند، و آن واقعیت ها بیخ و بنیاد استبداد قبیله را به لرزه درآورده اند۰
دوکتور پدرام کسی است که تمام تابو های اوغانهای قبیلوی و تمامیتخواه را دیگر شکسته است۰ او با صراحت و جرعت سرشار امروز تهداب لرزان و شاریده استبداد خونین و پوسیده قبیله اوغان را چنان به لرزه درآورده است که استحکام دوباره آن خواب است و خیال است و محال، و فروپاشی آن حتمی۰
زنده و سربلند باد پدرام۰
بلی، از پدرام باید با هر وسیله ممکن حمایت گردد۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است