ملا ضعیف با پاسپورت سیاسی به روسیه رفت
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۵۶    ۱۳۹۷/۳/۲۰ کد خبر: 151832 منبع: پرینت

اشرف غنی نه تنها آتش بس یکطرفه میکند٫ بلکه گزارش شده است که ملا ضعیف و فامیل اش پاسپورت دیپلوماتیک افغانی دارند تا بتوانند به کشور های دنیا به شکل رسمی و منحیث یک هیات کور دیپلومات سفر کنند.

چند روز قبل ملا ضعیف با فامیل اش با پاسپورت دیپلوماتیک به کشور روسیه سفر کرده است و این اولین و آخرین سفر او با استفاده از پاسپورت دیپلوماتیک نیست.

ملا ضعیف تنها عضو ارشد گروه طالبان نیست که از مزایای حکومت افغانستان بهره مند میشود٫ طالبانی که در کشور های قطر٫ ترکیه و دیگر کشور ها نیز یا زندگی میکنند و یا هم سفر میکنند از طرف حکومت افغانستان برایشان امتیازات خاص داده میشود.

داشتن پاسپورت دیپلوماتیک به معنی آن است که دارنده های آن از هرنوع مصوونیت دیپلوماتیک برخورد دار بوده و هرگاه مرتکب جنایتی شود کشور میزبان حق تحقیق و محاکمه اورا ندارد.

پس حالا بگویید که این ....جنگی حکومت و طالبان یک بازی ساختگی به منظور کشتن و قتل کردن مردم است یا نی؟ خوب است قضایای از این نوع از طرف مطبوعات به بررسی گرفته شود و مورد تحقیق قرار بگیرد.

از سران طالبان در قطر و ترکیه پرسیده شود که با کدام پاسپورت رفت و آمد میکنند؟ از سران طالبانی که در کویته هستند سوال شود که با کدام پاسپورت رفت آمد میکنند؟ وقتی ملا منصور کشته شد٫ خبر اینکه وی بار ها به امارات متحده عربی سفر کرده بود به رسانه ها درز کرد ولی هیچگاه کسی آنرا تعقیب نکرد که با کدام هویت و کدام پاسپورت. وزارت خارجه٫ وزارت داخله / ریاست پاسپورت٫ ریاست جمهوری و شورای امنیت باید پاسخگو باشند.

حوریه مصدق


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ملا ضعیف
پاسپورت سیاسی
نظرات بینندگان:

>>>   مجاهدین وطالبان خلق وپرچم را نکوهش مکیکردند که چرا با روسها ارتباط دارند حالا خود شان عاشق روس ها شده وبیشتر از عربستان به مسکو رفت و آمد دارند !
هر روز که میگذرد حقانیت به اصطلاح کمونستان آفتابی تر میشود

>>>   صلح وآتش بس با دشمنان انسانیت جفای بزرگ به شعار صلح است .صلح باکسانیکه کاملا دست از آدم کشی دست بردارند وبه پیشگاه ملت معذرت بخواهند امکان پذیر است. با افرادیه در۴۸ ساعت ۷۵ سرباز کشور را ظالمانه قتل کردند صلح مفهوم ندارد.

>>>   آزادی AZADI
وحدت ملي پشتونها با ديگر اقوام !!!
١- سرود ملي به زبان پشتو باشد.
٢-زبان ملي و اول بايد پشتو باشد.
٣-از سران پشتون به عنوان بابا و غازی ياد آوري شود؛ و سران ديگر اقوام به عنوان سقاو، دزد، جنگسالار و جوالي...
٤- قانون اساسي بايد بر وفق مراد پشتونها درست شود.
٥- از قوم پشتون به عنوان قوم بومي و از ديگر اقوام به نام مهاجر ياد آوري شود.
٦-همه اقوام در شناسنامه هایشان باید به نام افغان (پشتون) ثبت شوند.
٧-پشتونها به نام قوم اكثريت بالا تر از شصد دو فيصد شناخته شوند.
۸- موقف هاي مهم بلند دولتي را بايد پشتونها تصاحب كنند.
٩-نوشته بانكوتهاي پول به زبان پشتو باشد.
١٠-ريس جمهور براي هميشه باید از قوم پشتون
انتصاب شو.
۱۱- زبان فارسی را دری بگویید و اگر فارسی گفتید جاسوس ایران شناخته هستید.
۱۲- واژه ها و اصطلاحاتی را که آنها خوش دارند باید مصطلحات ملی شناخته شوند و آنچه را که آنها نمیخواهند باید فرهنگ بیگانه شناخته شوند.
۱۳- همه مرز ها برسمیت شناخته ‌شود؛ بجز از مرز دیورند.
خوب شما بگويد ميشود که با این همه خواست های یک جانبه کنار آمد؟

>>>   از تاریخی که اشرف غنی احمدزی با توافق برنده اصلی انتخابات ۱۳۹۳ در هردو دور انتخاباتی باساس پا درمیانی جانکیری وزیر خارجه امریکا و موافقت داکتر عبدالله عبدالله اشرف غنی منحیث بزرگ سنی اش بحیث ریس جمهور توافقی به چوکی ریاستجمهوری دست پیدا کرد با زیر پا کردن توافق دو تیم انتخاباتی و زیر پاکردن قانون اساسی و سایر قوانین کشور به هر کاری که دلش خواست عمل کرده که همکاری با طالبان ورابط مخفی و علنی با ترورستان طالبان جز این خیانت های غنی احمدزی است در چند ماه قبل سخنگوی ملا عمر جاسوس پاکستان رهبر قبلی طلبان بنام راتب پوپل را که از یک چشم مانند رهبراش غیر حاضر است بحیث مشاور خاص اقتصادی غنی احمدزی در ارگ مقرر گرده و در قراردادهای ریاست تدارکات ارگ رول ارزنده دارد بخاطر اوردن رهبران ترورستان طالبان و شریک ساختن انها در قدرت دولتی ملیون ها پول را ماهانه ازخزان ملت مصرف میکند تا طالبان را در قدرت سهیم کند اما انها زیر حمایت پاکستان و گرو شده به ای اس ای پاکستان در هر فرا خوان غنی احمدزی بطرف خودش جواب رد داده اند و بیشترمردم ما را قتل کرده انداما بازهم شرم نکرده به اینکاراش دوام داده است گلبدین جاسوس سابقدار پاکستان را بنام صلح و امدنامنیت انرا بکابل رساند اما باورود پای منحسو ان بشهر کابل گوشه گوشه کابل بدست ترورستان سوختانده شده و ده ها مردمان ملکی و نظامی ما بشهادت رسانده شده است تفرقه و نفاق اندازی قومی و زبانی و سمتی در هر سخنرانی اار گلبدین حکمتیار مشهور به قصاب کابل را همه شاهد وناظر هستند.

>>>   ای ساده دلان بی خبر، این جماعت طایفه از ابر قدرت های جهان پاسپورت دائمی انرنشنال دارند و این ملا ضیف که البته خیلی قدرتمند هم است با مهر دائمی دیپلوماتیک؟؟ این ور و آن ور میره و کسی هم نمیگه بالای چشمت ابرو است سوک جرات کوی هغی ته وایه ملا فلان فلان، این ها که دانه های شطرنج بازی سال‌های گذشته بودند در هر تخته قابل بازی هستند و همش دنبال شا هستند گر چی در تخته سر باز هستند اما؟

>>>   باپاسپورت ضعیف افغانستان ملا ضعیف دیگر هم ضعیف میشود ، این ملا کشور برادر اسلامی پاکستان را خوب شناخته به اسرائیل خواهد رفت امابه پخاور نخواهد رفت !

>>>   Raheel
مزدور پنجاب کیست،‌ هم به شما روشن است و هم به ما. شش ماه مسعود در پاکستان بود مزدور پاکستان شد اما ملا عمر و حکمتیار که سالها برای پاکستان از دامن آی اس آی تغذیه شدند، مزدور نیستند و آزاده استند، ها؟ دشمنی مسعود با پاکستان را از زبان مشرف می توانی بشنوی- البته اگر گوش بدهید و عینک سیاه از چشم بردارید.

محتاج اینقدر جزع و فزع نیست. ما در افغانستان مشکل تقسیم قدرت داریم. قدرت به اساس اقوام تقسیم می شود. یکی شدن پشتونهای دو سوی سرحد به نقص سایر اقوام در افغانستان است. مساله به کلی روشن است. وقتی وشتون بخواهد یک اکثریت نیرومند بسازد تاجیک و سایر اقوام دو راه دارند. یا مانع ایجاد چنین اکثریتی شوند و یا این که با همتباران شان در بیرون کشور رابطه قایم کنند. عقل چنین حکم میکند و ممنافع شان چنین حکم می کند.

البته این را هم بگویم که پشتونهای پاکستان هرگز هم به فکر یکی شدن با افغانستاسن نیستند. نه این کار ممکن است و نه هم افغانستان هرگز هم توانایی جذب پشتونهای پاکستان را دارد. پشتونها پاکستان دو جند پشتونها افغانستان اند. کدام عقل می تواند بپذیرد که آن اکثریت را این اقلیت به خود جذب کند.

اینجا فقط چندتا بیمار و چندتا تگ و چندتا تگمار و فاسد و فاشیست نشسته اند افغانستان را گروگان خیال باطل خود گرفته و نمی گذارند که به وحدت و ترقی و همدلی و برادری برسند.

بلی، پایان دادن به خود مختاری مناطق قبایلی یک حرکت و یک گام مثبت است تا نیم نخودک فاشیستهای افغان ملتی،‌ پایان بیابد. نا گفته نماند که حرکت پشتونها (پشتین) ظاهرا وحدت پشتون می خواست اما از سوی آی اس آی رهبری شد تا مساله پایان دادن به خود مختاری مناطق قبایلی را تسهیل کنند. اما در اینجا فاشیستهای ما دهل کشیدند که گویا لر و بر پختانه یکی می شود.

روزی برسد که پاکستان تمامی پشتونها را زیر بیرق خود بیاورد. پایان دادن به خود مختاری قبایل گامیست در آسان سازی همین آرمان. به ویژه که پاکستان تجربه رام ساختن پشتونها را دارد و با حاکمیت طالبان مرحله مقدماتی و ازمایشی به انقیاد درآوردن پشتونهای افغانسان را تجربه کرده است.

این که طالبان پروژه پاکستان بود و هست اظهر من الشمس است. اما در دوران حاکمیت طالبان یعنی حاکمیت پاکستان، درسراسر مناطق پشتون نشین حتی کسی به سوی طالب چپ ندید هم ندیده چه رسد به مقاومنت در برابر طالب. اگر مسعود و مقاومتش نمی بود کشور صوبه پنچم پاکستان شده بود.

ما خوب می دانیم که چه کسی با پاکستان مشکل دارد و چه کسی چاکر پاکستان بود و هست. کلنگگ و از زیر ریش امریکا علیه پاکستان غریدن حقیقت را تغییر نمی دهد.

همین حالا امریکا برود، کشور را به طالبان تسلیم می دهید. چنانچه در گذشته تسلیم طالبان بودید. طالبان کیست مگر مزدوران خانه زاد پاکستان و پنجاب؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است