در زير سقف سخن نگويند
من خواهان رويارويي و نبرد فيصله كن با شوونيست ها هستم. در سطح كلان از جنبش هايي حمايت مي كنم كه آشكارا شعار دفاع از هويت و فدرالي كردن نظام و واژگون كردن آن را مطرح كنند 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۳۷    ۱۳۹۷/۴/۱۴ کد خبر: 152401 منبع: پرینت

تجربه ي تاريخي و نيز تجربه ي دو دهه ي پسين نشان داده است كه شوونيست ها و تماميت خواهان، انديشه ي عدالت خواهي و برابري طلبي را تحمل نمي كنند و بر نمي تأبند. شوونيست ها مي خواهند"نظام سلطه" را تكميل كنند و بقيه ي اقوام را به بردگي بكشانند و در "أفغانيت" به تحليل ببرند.

معامله و مدارا با شوونيست ها جز ذلت و خسران دست آورد ديگري نداشته و ندارد. من از نوجواني و جواني تكليف خود را با شوونيسم، فاشيزم و ستمگري و تبعيض طلبي از هر نوع آن روشن كردم. رَآه خود را مشخص ساخته أم و ترديدي ندارم.

از حركت هاي آزادي خواهانه و عدالت طلبانه، در نظر و عمل ، دفاع كرده أم و هنوز هم بر سر پيمان خود محكم ايستاده أم. اما و اكنون أولويت مبارزات من دفاع از هويت و تغيير نظام متمركز و مستبد كنوني به جمهوري فدرال است.من از حقوق اقوام و حقوق لإيه ها و طبقات فقير جامعه دفاع مي كنم. من با ستمگران و استثمارگران كنار نمي آيم.

به هر حال، زير سلطه ي اشغالگران و نوكران داخلي شان انتخابات و يا تحريم انتخابات مشكلات را به طور ريشه يي حل نمي كند. لاأقل برأي من أصل نيست چرا كه نتيجه از پيش معلوم است. اما اين را نيز بگويم كه ميدان را برأي دشمنان خالي نخواهيم گذاشت.

من خواهان رويارويي و نبرد فيصله كن با شوونيست ها هستم. در سطح كلان از جنبش هايي حمايت مي كنم كه آشكارا شعار دفاع از هويت و فدرالي كردن نظام و واژگون كردن آن را مطرح كنند.

در زير سقف سخن نگويند، از طريق رسانه ها موضع خود را إعلام نمايند هر چيز ديگر و هر شعار ديگر و "ليت و لعل" فقط ادامه ي فريبكاري هاي گذشته است و سوء استفاده از صداقت مردم ما است. از موضعگيري هاي مبهم ، تاريك، دو پهلو و سازشكارانه حمايت نمي كنم."يار دارا بودن و دل با سكندر داشتن " برأي من قابل قبول نيست.

داکتر لطیف پدرام


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پدرام
فدرال
نظرات بینندگان:

>>>   جناب پدرام ، شما ازموقف یک روشنفکر تحصیل یافتهء خارج، سخن میگوئید یا یک« قوماندان جهادی»؟آن دوره که شما با مرحوم احمد شاه مسعود،همکاری میکردید با چند فرد مسلح و یک کلاه پکول،سپری شده است.
امروزه، دشمن شماره یک مردم( یعنی سی میلیون جمعیت کشور)همین ، قوماندان های خرد و بزرگ اند که اینجا و آنجا و همه جا، مصروف « بچه رقصانی»،اختطاف ، قاچاق مواد مخدر،تجاوز بر ناموس شهروندان و... هستند، شما همراه همین لومپن ها و جنایتکاران جنگی، میخواهید، دولت فدرال اسلامی، تشکیل دهید؟
البته قوم پشتون ، گاه شوونیست وو طنفروش است، اما آیا این قوم مسلط شوونیست، به کمک و همراهی تاجکان وهزارگان ، مرام و ایدهء ارتجاعی اش را عملی نمیسازد؟
بهر حال، شما باید رابطه و میانهء تانرا با دین سرکاری و جهاد فروشان آدمکش،توضیح و تبیین کنید.
فعلا شما، د رتاریکی، تیر می اندازید. خلیل گوهری، خیرخانه

>>>   ایکاش همین طور رهبران زیاد تر می‌بودند که سیاه را سیاه وسفیدرا سفیدمیگفتند.تا مردم ما زودتر از خواب غفلت بیدار مییشد.باز هم ناوقت نیست.به امید این که آقای پدرام مثل عطای نور آرمان مردم ما را به خاکنزند،چرا طوریکه مطالعه میوشوددربسیا ری ممالک دنیا هم نظر زیاد دارد. تجربه نشان می‌دهد که یگانه راه بیرون رفت از مشکلات قومی نظامی فدرالی است.اگر هر کس باور ندارد تاریخ معاصر را مطالعه کنید برایش بخوبی همه مسایل روشن می‌شود
« حسینی» روسیه فدراتیف

>>>   حرف داخل پارلمان و با در جمع مردم و مطبوعات هیچ جایی را نمیگیرد.
تجمع اعتراضی خویش را از دفتر ملل متحد شروع کنید و بگویید که از دوصد و پنجاه سال پیش،تحت نام برادر بزرگ،قدرت فقط در دست یک قوم است و افغانستان را به قهقرا کشانیده است.
ما میخواهیم در انتخابات پیشرو،یک رییس جمهور از یک قوم دیگر داشته باشیم.
اگر ملل متحد نشنید،دهن سفارت امریکا بروید و اگر آنها نشنیدند،به دولت پیشنهاد کنید که ما حکومت فدرالی میخواهیم و اگر دولت نشنید،دریم صورت شما تمام کوشش های خویش را بخاطر حل صلح آمیز موضوع انجام دادید و نه دولت به حرف شما گوش داد و نه هم جامعه جهانی.
درینصورت مردم را مسلح کرده و چهاریار کبار گفته به ارگ ریاست جمهوری حمله کرده و از یخن اشرف غنی و کرزی گرفته،هردویشان را از ارگ و پهلوی ارگ بیرون پرتاب کنید و برایشان بگویید که:ژرنده که دپلار ده هم په وار ده.

>>>   جناپ پدرام ما با شما موافق هستیم تو بگو ما چه کنیم آماده هستیم دیگر خسته شدیم از فاشیست قومی بیزار استیم

>>>   تا وقتی مطابق هدایت ومنافع خارجی کار نکنی صلاحیت وامکاناتی نداری.وقت به میل وسفارش خارجی قدم میزنی بدون تردید بر ضد منافع ملی ومردم خود عمل کرده ای.

>>>   آقای پدرام را دورد فراوان باد.
مؤفقیت شما را آرزو می کنم. ولی باید عرض کنم که استقرار فیدرالیزم در یرزمین ما نیاز به تعلیمات فیدرالیستی دارد. نخست باید مردم را با این مفهوم وسیع و پیچیدهٔ سیاسی آشنا ساخت و سپس انتظار حمایت آن ها را در این راستا انتظار برد. نباید فراموش کرد که نقش نسل جوان در این زمنیه از اهمیت عظیمی برخوردار است.
داود

>>>   سلام : بسیار جای تاسف است که پدرام خودرا نمایند تاجکهامعرفی مینماید: پدرام دروقت نجیب الله درگروپ پرچم بود حالا درتجزیه کشورسخن میگوید . کشورهای جهان مرزها را دورویکجا میگردد. مثل اتحادیه اروپا /کشورهای خلیج فارس جهان یک دهکده خورد است پدرام کشور را به طرف تجزیه میبرد.. این ارمانت به گور خواهد بردی بس
(شیوانی)

>>>   جناب آقای پدرام.من نمیدانم، مطالبهء فدرالیزم، در کشوری که از اقوام متعدد تشکیل شده و هر قوم میتواند به کشور همتبار خود به پیوندد ، چگونه عملی خواهد بود؟ اگرروزی، ازبیک ها بروند به ازبکستان ، تاجک ها به تاجکستان ، قزاق ها به قزاقستان و... دیگر کدام فدرالیزم باقی می ماند؟
اما خراسان اسلامی، تخم لقی است که بر دهان ملت سرگردان، شکسته میشود!
خراسان و اسلام چه خویشاوندی و قرابتی با هم دارند؟
چون جوانان از اسلام حکومتی و سیاسی ، نفرت دارند، شما با کنارهم نهادن واژگان اسلام و خراسان ، شاید ندانسته، خراسان را در نظر ها، حقیر و مبتذل، معرفی میدارید.
احمد سهیل نیکفام، مکروریان چارم

>>>   Raheel
اگر درین دولت وجدان و شرفی هست چرا کامران علیزی قلدر قداره کش در هرات و ملاتره خیل با لندغرانش را دست و مشت بسته گرفتار کرده و به مرکز انتقال نمی نمی دهند؟ مسلح غیر مسوول تنها تاجیک و غیر پشتونش قابل پیگرد است هاااا؟
این رژیم تصمیم گرفته است که هرگونه منطق و استدلال و انتقاد مردم را نادیده بگیرد و هرچهار پا دریک موزه به تعمیل اهداف قومی و فاشیستی خود ادامه بدهند.
آنهایی که تصور می کنند فاشیست و یا مزدور فاشیست نیستند، اگر شهامت ایستادگی و مخالفت ندارند، هرگز نباید از اینهمه رذالت جاری در این حکومت دفاع کنند و به زخمهای ملت نمک بپاشند.

>>>   Najib Salam
بهترين فرصت براى سقوط غنى و تيم فاشيستش همين لحظه يى تاريخى است ، چنين فرصت ها هميش بدست نمى آيند . مردم آماده يى قيام اند .

>>>   Aalem Abdullah Sarwary
كامران عليزي در هرات، قومندان ميرويس در بغلان، ملا تره خيل در كابل، قومندان زرداد در سروبي، جمعه همدرد در بلخ و...
بهترين قوماندانان و سلاح به دوشانِ غير مسوولي هستند كه هيچ آدمي يي را نكشته اند و مورچه يي هم از دست شان آزار نديده است؛ هيچ نيازي هم نيست كه دولت يا ملت از آدرس آنان تشويش داشته باشند.

>>>   مردم شمالي و بردران تاجيك !
غني احمدزي تصميم دارد كه عصر عبدالرحمن خان وتطبيق برنامه هاي سقوي دوم را در شمال كابل پروان و كاپيسا در معرض اجرا قرار بدهد با جابجايي تروريستان كوچي وپاكستاني هاي مهاجر امنيت شمال كشور را به خطر بزرگ دايمي مواجه ميسازد .
اگر غني وتيم فاشيستي اش تصميم خاينانه مغرضانه نداشته باشد چرا اين تصميم را در دشت هاي هلمند قندهار و زابل نميگرد؟
سجادي

>>>   Salam
اين نظام و حكومت ديگر ربطى به اقوام غير پشتون ندارد ، تمام رهبرى اين نظام در دست فاشيست ترين افراد و گروه ها از ميان قوم پشتون است . هر كى به موجوديت اين حكرمت و اين ساختار تاكيد مى كند ، يا احمق است و يا هم احمق ترين .

>>>   میانه روی" واژه ی دیگری است که از آن برای توجیه استعمار استفاده می کنند. "میانه رو ها" همه ی کسانی هستند که می ترسند یا به شکلی قصد خیانت دارند.
فرمانده چه گوارا

>>>   خاک خرسان ازاین بیشترسزاوارقدرت روای قبایل کوچی نیست!
هم وطنم ؛حقیقت اینست که درتمام کشورهای دنیا به شهروندانی امتیازداده میشودکه از همه بیشتر پای بند قوانین اند ، مالیه می پردازند ، ازمرزهای قانونی کشورشان دفاع میکنند وخدمات اجتماعی واقتصادی مفید انجام میدهند ؛ بدختانه در خراسان / افغانستان این روند سرچپه است ؛ امتیازبه قومی داده میشود که زورمیگوید،قانون میشکند،جنایت میکند،مالیه نمی پردازد،خدمت سربازی مادروطن را نمی کند،جنایت میکند،وحشت ودهشت میافریند.
به ده کرسی امتیازی برای قوم کوچی در پارلمان خراسان /افغانستان چه دلیلی قانونی ، اخلاقی وعادلانه دارید !؟

>>>   بهروز جلال آبادی
بیشتر از یک صد هزار تاجیک در غرب زندگی میکنند اگر اینها کم از کم ماهانه در حدود ۱۰ دالر برای مبارزان داخلی کمک کنند باور کنید گلم فاشیزم جمع خواهد شد
بدانید که ما به گدای هیچ کشوری نیاز نداریم فقط خودمان میتوانیم خود را کمک کنیم و از این بدبختی نجات پیدا کنیم ✌
همینطور ازبیک، هزاره و بلوچ

>>>   Abdul Hai Khurasani
با تفکر فاشیسم افغانیت، نمی توان به جنگ با مافیای فاسد و بانک های رأی قومی رفت!
کسی ایکه در پی تثبیت تفکر فاشیسم افغانی و ایجاد تفکر قبیله در کشور می باشد، ناتوان تر و ضعیف تر از آنست که با گرگ های باران دیده و فربه قومی به مبارزه برآید.
آنکه هم اکنون برای مهندسی انتخابات آینده ریاست جمهوری به دنبال چهره های فاسد و معامله گر برآمده است و در تاریکخانه اشباح فاشیسم ارگ بر سر طرح تقسیم غنایم بیت المال مجادله و معامله دارد، کوچکتر آز آنست که از توهم قومی برآید.
کسی ایکه در کمال گستاخی نعره می زند، پروژه ناتمام سردار محمد داوود خان و امیر امان الله خان را تکمیل می نماید و شب خواب رویا های متفکر فاشیست قبیله محمد گلخان مومند را می بیند، صلاحیت و ظرفیت مبارزه با مافیای شرور قومی را هر گز ندارد.
فراموش نکنیم که تأسیس بانک رأی و تثبیت موقعیت میراثی رهبران فاسد قومی، تیؤری حامد کرزی و پلان فاشیسم برای تثبیت حاکمیت افغانی در دور زدن دموکراسی و عدم مشارکت سیاسی و مدنی شهروندان کشور در یک روند دموکراتیک قدرت بود.
علاوه برآن میراثی شدن امتیازات رهبران جهادی و زعامت احزاب جهادی هم از توطیه های شوم سیاست فاشیستی قبیله در کشور برای جلوگیری از نهادینه شدن روند دموکراتیک قدرت احزاب سیاسی و مشارکت افقی مردم در ساختار قدرت می باشد.
کسی ایکه؛ قدرت ،هویت و سیاست را در افغانستان براساس معادله فاشیستی( افغانیت/ اسلامیت) تعریف می نماید، خود نماد و عصاره ای تفکر شیطانی فاشیسم قومی است و در گنداب متعفن تفکر قومی خو کرده است.

>>>   در سال ٢٠٠٧ موسسه مستقل امريكايي بنام Independent statistics يك نفوس شماري را در افغانستان آغاز كرده بود كه الي اخير همين سال متذكره ختم كرد و در روزنامه نيوز امريكايي نشر كرد كه پشتونها از هفده الي نوزده درصد است و در سال ٢٠٠٩ موسسه روسي به اسم Независимая статистика ويا احصايه دمكراتيك ازپانزده الي هجده درصد تذكر كرده بودند
امازمانيكه جدول نزد كرزي آوردند خيلي باعصبانيت گفت كه اين احصاييه درست نيست و من قبول ندارم
اين احصائيه ها از منطقه ناامن گرفته نشده درحالي كه محاسبه از تمام افغانستان شده ولي كرزي باجسارت تمام ردش كرد و گفت اين احصائيه هاوحدت ملي رااز بين ميبرد.
علي سجادي

>>>   احسنت به تو آقای پدرام همچو شیر حرف دل مردم را میگویی خدا از شر فاشیست قبیله حفظت کند بگ چه کنیم ما آماده استیم.

>>>   آین آقای پدرام مردم را به حرفه ای مفت مصروف نگه میدارد.هیچ کاری کرده نمی تواند.تا به حال هرانچه که خودش در کله داشت و آنچه که بادارانش برایش آموخته بودند را قصه خوانی کرد.(چنان بود ،چنین است، چنین میکنم، والله اگه بمانم)، همه را گفتی، بس است، مرد هستی عمل کن ببینم که چی از دستت پوره است یاالله

>>>   زمان ان رسیده که با وندبازان حساب شود و ان طلا ها را که به مال دولت برای زنان خود خریده اند به موزیم ملی بسپارند!

>>>   احسنت به تو آقای پدرام همچو شیر حرف دل مردم را میگویی خدا از شر فاشیست قبیله حفظت کند بگ چه کنیم ما آماده استیم.

>>>   خراسانم ای مام خورشید امید و باور
تناوردرخت شـگفته به دامـان خاور
فروغ روان نیاکان
چراغ فروزندۀ دادگستر

تو نام آوران را سپهر برینی
تو انگشتر خاوران را نگینی
تو فر دلیران آزاده کیشی
تو آزاده گان را دیار گزینی
تو میراث فرخندۀ روزگاری
تو فرهنگ فرخ تو مهرآفرینی

خراسان زمینم
خراسان زمانم
دیاران پایندۀ باستانم

خوشا دره و دشت و دریای تو
خوشا دامن کوهساران زیبای تو
خوشا کوه بابا خوشا مام آمو
خوشا هیرمند و هریوای تو
خوشا هندوکوهان ، چکاد بلندت
خوشا اوج بالندۀ بام دنیای تو

خراسان زمینم
کهستان دیارم
دیار بزرگان پرافتخارم

به آزادی و داد و دانش
فروزنده بادا زمین و زمانت
شکوهنده بادا به وارسته گی ها
بلندای بشکوه نام و نشانت
فرازنده بادا و نستوه و پایا
سرسرفرازهمه مردمانت

همیشه شگوفان
همیشه خروشان
دیاران خورشید خاور
خراسان خراسان خراسان

دکترنت بصیر کامجو

>>>   پدرا صاحب واقعیت جامعه را تحلیل نمودند همه واقعیت را بیان کردند.

>>>   کرزی و غنی هردو یکی هستند و از شروع مداخله امریکا تا بحال در یک مسیر کار میکنند، ترجیع منافع قومی خودشان بر منافع کلی تمام شهروندان کشور.
سگ زرد برادر شغال.
اگر میخواهید به یکبارگی و برای همیشه از جنگ دائمی اوغان و جهالت اوغان خلاص شوید تمام نیروی تانرا صرف تجزیه کشور بین اوغانها و اتحادیه اقوام غیر اوغان بسازید.
اوغان انسان شدنی نیست و هنوز هم حکومت عبدالرحمن خانی یا نادر خانی خواب میبینند.

>>>   اگرنظام فدرالی شود تاجک هابه مشکل بیشترمواجه میشودزیراتاجک ها جغرافیه ندارد که دران اکثریت تشکیل کند درتمامی ولایا ت سمت شمال شریک دارند ودرعقلیت قرار میگرد پس ضرورنیست بی جاجهت گرفتن قدرت تلاش کند بهتر است ارام بنیشیند وحکم روایی اکثریت جامعه رابپذیرد.

>>>   تاجیک در پی کثریت گرائی و تمامیت خواهی نیست فقط از وحشت و جهالت اوغان به ستوه آمده. تاجیک با تمام اقوام دیگر بدون کدام مشکل آمیزش و سازش دارد ولی اوغان خودش اهلی شدنی و انسان شدنی نیست. بناعن با جدا شدن از اوغان و یکجا ماندن با هر گروهی دیگری که باشد تاجیک حتمن فایده میکند و در آن هیچ ضرری ندارد.

>>>   تاجیک در پی کثریت گرائی و تمامیت خواهی نیست فقط از وحشت و جهالت اوغان به ستوه آمده. تاجیک با تمام اقوام دیگر بدون کدام مشکل آمیزش و سازش دارد ولی اوغان خودش اهلی شدنی و انسان شدنی نیست. بناعن با جدا شدن از اوغان و یکجا ماندن با هر گروهی دیگری که باشد تاجیک حتمن فایده میکند و در آن هیچ ضرری ندارد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است