با برافراشتن پرچم های گوناگون نگران نباشید
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۴۳    ۱۳۹۷/۴/۱۷ کد خبر: 152437 منبع: پرینت

عده‌ای آگاهانه و عده‌ای هم نااگاهانه از برافراشتن پرچم های گوناگون در گوشه و کنار افغانستان اظهار نگرانی می کنند ، آنانی که آگاهانه با برافراشتن پرچم های گوناگون مخالفت می‌ کنند تحت نام وحدت ملی که اصلاً نه وجود داشته و نه هم وجود دارد و یا اینکه برافراشتن پرچم های گوناگون باعث تجزیه افغانستان می گردد در حقیقت ماموران اجیر شده شوونیزم و فاشیزم هستند که با نفس حرکت های عدالت خواهی در ضدیت هستند و در بدل پول ، امتیاز و تطمیع می نویسند.

آنهایی که نا آگاهانه از برافراشتن پرچم های گوناگون اظهار تشویش می کنند ، از روی بی خبری است و نمی دانند که در بسیاری کشورهای متمدن جهان هر ایالت ، منطقه و حتی گروه‌های اجتماعی و احزاب سیاسی دارای بیرق های خاص خود هستند که به مناسبت های گوناگون در کنار بیرق سراسری آن ها را بلند می نمایند.

در افغانستان هم همه ای اقوام کشور با وجود اینکه دارای خصوصیت های مشترک هستند با آن هم دارای تفاوت های هم می باشند که می توانند زیر یک پرچم خاص خود متحد گردیده و از منافع و حضور خود در جامعه دفاع کنند.

گذشته از آن برافراشتن پرچم های گوناگون چالش بزرگ در برابر تک قومی شدن افغانستان است که مغز شوونیزم و فاشیزم را با پیروان آن ها نشانه می گیرند ، از جانب دگر برافراشتن پرچم های گوناگون نماد از تکثر قومی در افغانستان را به نمایش می‌گذارد که به تدریج راه را برای نوع حکومت های فدرالی که هرکدام می توانند بیرق خاص خود را داشته باشند هموار می نماید ، لذا جاه دارد که برافراشتن پرچم های گوناگون در افغانستان را به فال نیک بگیریم.

حسن علی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حسن علی
پرچم
نظرات بینندگان:

>>>   ...یک روز از خراسان یک روز از ترکستان یکروز هم هزارستان تمجید میکنید وگاهی هم تاجیکان را وارثان اریانا کبیر میدانید هروز گلون پاره کردید که سه قوم تاجیک ازبک وهزاره یکی شود در برابر پشتونها قد علم کنند ببین دز کذشتها این اقوام باهم نه بوده جریانات سال ۱۳۷۰ را بیا دارید یانی این پشتونهای غیور هستند که این اقوا را در طول تاریخ متحد نګاه کرده اند همین اکنون ازبیک ها ترکستان میخواهد نه خراسان هزاره هزارستان می خواهد نه خراسان پس افغانستان متحد...

>>>   خی چرا ازبک ها و ترکمن ها و هزاره ها پرچم خود را ندارند؟
پشتون ها پرچم سه رنگ پیراهن تنبان خانم هایشان یعنی سیاه و سرخ و سبز است.
تاجک ها که بعد از رییس جمهور شدن ربانی اخوانی که از خلقی و پرچمی بد میبرد و نمی خواست در هیچ جای دنیا رنگ سرخ پرچم خلقی و پرچمی را ببیند، رنگ سرخ را از پرچم افغانستان پس کرد و در جایش رنگ سفید لنگی خود را آورد و بدینترتیب پرچم افغانستان سیاه و سفید و سبز شد.
طالبان که خود را کبوتران صلح نامیدند، با پرچم سفید صلح از پاکستان وارد افغانستان شدند و اگر کسی تسلیم شد خوب، در غیر آنصورت یا باید کشته میشد و یا به سمت شمال فرار میکرد و به سمت شمال نیز رحم نکردند و همه جا را بمبارد و مردم را قتل عام و تاکستان های آنها را حریق کردند. البته این همه قتل و کشتار تحت نام کلمه کلمه شهادت بیرق شان.
بعد از حمله امریکا به عراق، یک گروه جدید بنام داعش با بیرق سیاه داخل افغانستان شد که آنها هم به جز قتل و کشتار چیز دیگر نکردند.
حالا نوبت ازبک ها و هزاره ها است که بیرق های خود را چور کنند.
البته من پیشنهاد میکنم که برای این که دیگر جنگ در افغانستان ختم شود، باید ملیت ازبک و هزاره، پیداوار های مناطق شان را نشان بیرق شان بسازند.
چون در مناطق ازبک نشین قالین زیاد بافت میکنند، بنأ باید نشان بیرق شان قالین باشد و چون در بامیان کچالو بسیار کشت میکنند، باید نشان بیرق شان کچالو باشد.

>>>   حسن علی جان ، شما مردم افغانستان را با مردم کشور های متمدن که هرگروه پرچم های خود را دارند، مقایسه می کنید. شما واقعاّ که هنوز مردم افغانستان را نمی شناسید.

>>>   حمد بهزاد
اگر برای مردم به صحنه بیاییم، ورق برخواهد گشت !
برای مهار حذف کنندگان، آنان که هدف سیاست های حذفی واقع شده اند باید هماهنگ و متحد شوند.
مناسب ترین کانون برای شکل گیری یک وحدت سراسری و جهانی علیه ستم، تبعیض و استبداد حاکم بر افغانستان «مطالبات عدالت‌خواهانه مردم» است.
باید بپذیریم که مردم به خاطر منافع شخصی، حزبی، خانوادگی، وزارتی، وکالتی، ولایتی، سفارتی و ... به صحنه نخواهند آمد؛ بلکه حماسه حضور مردم زمانی در داخل و خارج از کشور شکل خواهد گرفت که سیاستمداران دوباره پشت مطالبات جامعه بایستند؛ و اینبار محکم تر از پیش ایستادگی کنند.
«مطالبات عدالت‌خواهانه مردم» بهترین وسیله برای شکل گیری «وحدت سراسری و فراقومی» نیز است. خلق های محروم قادر نخواهند شد که هر کدام به تنهایی «برنامه های حذفی» ستم سالاران و تبعیض پیشگان را مهار سازند؛ اما تجربه نشان داده است که هرگاه با درک منافع و سرنوشت مشترک شان در کنار هم ایستاده و با حرمت نهادن به مطالبات مردم شان حرکت کرده اند، تحولات بزرگی را بوجود آورده اند.
توجه داشته باشیم؛ برای خلق های محروم در این سرزمین ثبات در پیگیری مطالبات و نیفتادن در دام بدیل گرایی حلقات انحصارطلب و زورگو اهمیت استراتژیک دارد؛ زیرا انحصار طلبان تا اتحاد مردمان را در برابر خود دیده اند، سر کیسه بذل و بخشش مال و منصب را گشوده اند و با پیش کش کردن بدیل های کم اهمیت،از فشار بر خود کاسته اند.
جنبش روشنایی نمونه ای بارز از ایستادگی یک جامعه برای تحقق یک مطالبه عدالت‌خواهانه است. حاکمیت با تمام زر و زور و تزویرش، نتوانسته است این خیزش بزرگ برای عدالت، برابری و رواداری را از مسیر دادخواهانه اش منحرف و یا منصرف بسازد. این جنبش در راستای مبارزاتش می تواند از توان اجتماعی و تجربیات سازمانی خود در گستره جهانی مدد گیرد و با هماهنگی همه نیروهای تغییر طلب و عدالت‌خواه و با ارائه‌ی کم هزینه ترین روش های مبارزاتی، ماشین استبداد و تمامیت خواهی را زمینگیر سازد.

>>>   Salam
چرا ما خراسان را جاگزين افغانستان مى ناميم ؛
عدالتخواهان تاجيك با درك عميق از تاريخ و شناخت
معضل كنونى كشور به اين نتيجه رسيدند كه نام ها و نشان هاى تبارى از هر قومى باشد نمى تواند محور اتحاد شود. اينكه اكثريت مطلق مردم نام قومى افغانستان را نمى پذيرند ناشى از همين رويكرد قومى و تبارى است كه يك قوم همه يى نماد هاى ملى را بنام خود اختصاص داده است و ادعاى شان هم اين است كه نام كشور افغانستان است و افغان هم مترادف پشتون است و اين كشور متعلق به پشتون ها است و ديگران همه مهاجر اند .
براى آنكه اين بن بست بشكند و كشورى بنا شود كه همه اقوام خود را در آئينه آن بيبنند و اسم و رسم آن در گرو قوم خاص نباشد ، ما نام كهن اين سرزمين يعنى خراسان را بر گزيديم .نخبگان تاجيك فهميده از نام هاى محلى و تبارى فاصله گرفتند و خراسان را بر همه مقدم شمردند.عدالتخواهان تاجيك قطعن مى خواهند منشا اتحاد ، اتفاق و هم دلى ميان همه اقوام باشند و در هيچ جاى برنامه هاى شان رويكرد هاى تبارى برجسته و اصل نباشد .
در يك خراسان فدرال و دموكراتيك ، استان هاى فدرال مى توانند در يك همه پرسى شفاف نام هاى مناسب خود را دريابند و درفش و نشان هاى خود را داشته باشند ، اصلى كه در همه كشور هاى فدرال معمول است .
ما خراسان فدرال و دموكراتيك را يگانه راه براى زدودن تفوق طلبى هاى قومى بر گزيده ايم و به حقانيت آن باور داريم .

>>>   بر بام هر خانه یک نوع بیرق را بالا کنید و نگران هم نباشید!!! کثرت گرایی فرهنگ عالی است!!!!!!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است