داكتر طالب در آزمون قدرت و مردم مداري
ارگ بنا به مقاطعه "محقق"به وجاهت و اعتبار "طالب" متوصل شده تا حضور هزاره ها در قدرت و غزنيچي هاي آزرده از "شيخين" را به رخ مردم كشد و"دانش" هم خنثي بودن خويش را توجيه نمايد 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۳۲    ۱۳۹۷/۴/۱۷ کد خبر: 152448 منبع: پرینت

طَي يك محفل رسمي در ارگ، داكتر رسول طالب به عنوان "مشاور ریيس جمهور در أمور مردمي" معرفي شد و در فضاي مجازي، بازتاب موافق و مخالف داشت، هرچند جدي گرفته نشد. به باور أين حقير، "طالب" نظر به نيك نامي و نمايندگي از " نخبه هاي رو به انقراض" ، اينك در آزموني قرار گرفته كه عواقبش، كمي دشوار مي نمايد.

١_تقبل پست غير إجرایي، آنهم باجايگاه تعريف شده "گله مشاورين" رییس جمهوري، آنهم در أوج گسست و بي اعتباري دولتي كه انحصار، تبعيض، يگانه مشخصه آش و شخص "غني" سردمدار" فاشيزم" و انحصار" " لقب يافته، براي وي چه توجيهي داشته كه گفتنش دشوار است.

٢-حساسيت موضوع ازآن جهت كه زمينه ساز، كار جناب " إستاد دانش" معاون دوم شده در حالي كه ميزان اعتبار و صلاحيت وي در نظام "غني" باعث نفرت و فاصله هزاره ها از قدرت.

٣-تنها توجيه قضيه أين است كه جناب"إستاد دانش" بِنَابر " تقابل با خود خواني إستاد خليلي" و ارگ بنا به مقاطعه "محقق"به وجاهت و اعتبار "طالب" متوصل شده تا حضور هزاره ها در قدرت و غزنيچي هاي آزرده از "شيخين" را به رخ مردم كشد و"إستاد دانش" هم خنثي بودن خويش را توجيه نمايد.

٤-اينكه "طالب" از معدود ياران"شهيد مزاري" و مغز متفكر حزب وحدت" ، مي تواند" عبور از إستاد خليلي" را براي دانش، و عبور ارگ از محقق را براي "غني عينيت بخشد، رويايي است باور نكردني.

٥-نكته نهایي اينكه داكتر در آزمون مواجهه با "قدرت" و مردم مداري به انتخاب دشوراي تكيه زده ، انتخابي كه در فرض ناكامي اعتباروي را زير سؤال خواهد برد.

پ.ن: به عنوان يك هم ولايتي آروز دارم"داكتر طالب، خوش نام و با اعتبار" محوري شود براي هم گرايي و وفاق نخبه گان رنجيده از تيكه داران حزبي و قومي.
هرچند أين كوادر شرايط حاضر بشي دشوار مي نمايد.

محمد علی احمدی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
احمدی
طالب
ارگ
نظرات بینندگان:

>>>   احمدی صیب پول هایکی از غزنی جمع کردید در کجا سرمایه ګذاری شد رشوت خوری وتعصب خودت بی مانند بود هرکه از قدرت افتید باز از زاویه قوم وارد کار زار سیاست میشود
ګیلانی

>>>   معرفی داکتر رسول طالب در یک بست بدون صلاحیت و آنهم با شیوه غیر معمول از سوی اشرف غنی طرح استاد دانش است بخاطر نه گفتن و سیلی زدن بصورت شیخین ( محقق و خلیلی) و از طرف دیگر طرح بسیار عالی برای اشرف غنی است برای پراگنده ساختن هزاره ها.

>>>   جنگ درافغانستان تمام شده باید نیروهای خارجی رفع زحمت کنند دیگرافغانسنان نیازی به نیروهای خارجی ندارد وخوداردوی ملی میتواند که ازخاک افغانستان دفاع کند خارجیها بجز بدنامی افغانستان دیگرهیچ چیزی نمیخواهندفلمهای سربازان خارجی که درشبکه های مجازی پخش میشودکه انهاتوسط پول خود ناخواسته به زنان ودختران افغان تجاوزمیکنند واز فقرمردم سوی استفاده میکنند درفلم های هالیودی زنان ودختران افغانها را نقش فاحشه رامیدهند که همگی این کارها باعث شرم وسرافگنده گی همه مردم افغانستان است پس باید افغانستان راترک کنند چون درافغانستان جنگی بزرگ نیست فقط اختلاف است که انراهم خودافغانها بلاخره بین هم حل میکننداگر امریکایهاومتحدانش میخواهند واقعا درمقابل جنگ افروزان داعش بجنگند بروند اول سوریه راکه یک کشوراسلامی است ازچنگال داعش خلاص کنند تاماملا نابودنشود

>>>   ازین پس هرکسی که در خدمت ارگ و ارگ نشینان قرار گیرد و به دستور اشرف غنی احمدزی دشمن اقوام غیر پشتون به هر پست ی که تعین و مقرر گردد و انشخص انرا بپذیرد مانند یک شخص مرده فاتحه ان در بین قوم خوانده میشود حال مردم غیر پشتون دانستند که غنی احمدزی قومگرا برای کسب مقاصد غیر قانونی و غیر مشروع اش اشخاص و افراد سست عنصر پولپرست معامله گر گوش بفرمان خودش را در بعضی از پست های بی صلاحیت بخاطر اغراض خاص شخصی اش تعین و مقرر میکند واز انها بحیث جاسوس در بین قوم غیر پشتون و اهداف نا روای قومگرای اش استفاده میکند .

>>>   مردم ازبک را سر میزند اشرف غنی
قوم تاجیک را بخنجر میزند اشرف غنی
خانه و مال هزاره را بطالب میدهد
آتش تبعیض بکشور میزند اشرف غنی

>>>   او را بخاطر تخلص اش که طالب است مقرر کرده اند،کدام دلیل دیگر ندارد.
مثلی که داود خان حسن شرق را بخاطر تخلص اش که شرق بود،رییس دفتر خود مقرر کرده بود.
اگر باور ندارید وژمه حسن زاده را که نام اش پشتو است و تخلص اش هزاره گی،برای گرفتن کاری به ارگ بفرستید،همه او را زده زده از ارگ خواهند کشید که مادر پشتون تو چطور یک هزاره را شوهر کرده است؟

>>>   او برادر يك تكسى چلان چه اعتبار سياسى داره كه ترس از دست دادنش را داشته باشد

>>>   اوغو برار برای این که درقدرت بماند.به چه کار های روی آورده.البته اکثریت مردم افغانستان ما فعلا در بدبختی زندگی می کنند سردمداران فاسد.باسرمایه وثروت بیت المال بدون اینکه هراس داشته باشند و یا از خداوند بترسند.دست به هر کثافت کاری میزنند میتوانند مردم را بخرند.البته مردم هم بیدار شدن هیچ وقت آینده خودش وخانواده اش رآ فقط برای یک لحظه باگرفتن پول ناچیز بعد از ان دوباره میشود همان آش وهمان کاسه نمیخواهند از دست بدهند .آقای غنی از چه نگران است مثلا در این چهار سال خوب فرصت داشتی.اخلاقت .دیوانگی هایت.خودخواهی هایت را اصلاح میکردی.وازهمه بدتر.بعضی از کار هاواقدامات که مغایر جامعه افغانی ومورد نبودن پسندمردم همینطور کوچه باغی عمل کردی.تو تحصیل کرده بودی خارج دیده بودی باید بهتر بدانی که کفش هایت را کجا بگذاری.توکارهاي کردیی که قبلی ها میکرد پیش از حکومت وحدت مردم فکر می کرد تو با دیگران فرق می کنی همگی عمرت در خارج بودی خوب و بد را بهتر تشخص میدی برای همین به تو .رايي دادن .کشور های که ریس جمهور هایش با مردم اند برنامه و کاری که راجع به مملکت است با مردم درمیان میگذارند،آن ریس جمهور هم برنده انتخابات است و عمری ریاست اش دراز طولانی میباشد.غنی پیش از این که ریس جمهور شود خیلی حرف میزد وعده های چرب چرب به مردم میداد.البته مردک دغل باز خیال اش راحت بود مثلی هم تبار هایش متکی به خارجی ها بود مطمئن بود که ازجانب آمریکا ها برگزیده میشود در آن زمان اینقدر مطمئن بود که اصلا. نظری مردم موجودیت و حضور. مردم برایش مهم نبود .کله خراب تازه متوجه شده که هرچقدر پول داشته باشی و کشورهای خارجی هم پشتت باشد ارزشی ندارد.فقط مردم نظر مردم خیلی مهم است.چهار سال پیش موقع انتخابات .با وصف آنکه دوستم ازبک .خلیلی ودانش هزاره وسيدمنصور نادری وازهمه مهم تر خزانه حکومت .کرزي و اکثریت پشتون ها و رايي های تقلبی وگوسفندی را با خود داشت.باز هم درمقابل عبدالله عقب مانده بود

>>>   خوب است كه هزاره ها هم متحد نيستند.

>>>   Salam
اين هم حرف يك سياست مدار كه ادعاى نماينده گى از قوم شريف هزاره دارد ؛
محقق مى گويد :
" هر کسی در حق هزاره ها ظلم کند، خیر نمی بیند"
حال خود قضاوت كنيد كه اينها در چه حد تعقل و خرد سياسى اند و چگونه بر مردم خود جفا مى كنند .
سياست عذر و زارى نيست ، جز شهيد مزارى ، ديگر كسى را نمى شود سراغ دادشت كه واقعن آرمانى براى هزاره ها تلاش كرده باشد و بكند .

>>>   اطلاعیه حکومت خود فروخته :مقام ، منصب و پول در دوره کوچی زی لیلام است.دوطلبان از هر ملیت با هر سن ، ملا و غیر ملا با پذیرفتن شرایط پذیرفته میشود.
ماهیت این حکومت کوچی زی بر همه روشن است به ذلت بردن اقوام دیگر ، پاکسازی قومی در رده های بالای وزارت خانه ها. زمینه سازی کشتار مردم به نام صلح بدست پشتون ها طالب و داعش و هزار جنایت دیگر.
حالا چرا داکتر طالب به اصطلاح نویسنده ، مغز متفکر هزاره.
باید هوشیار بود در زمان عبدالرحمن غدار مردم در جنگ شکست نخورده فقط معامله گری ها هزاره های بودند که مثل امروز بعضی ها خود را مغز متفکر هزاره می گرفتند.و معامله گری ها خود شان را توجیه میکردند.
آیا داکتر طالب تازه از خواب زمستانی بیدار شده نمی داند که حکومت کوچی زی دارای چه خصائل است.
خوب می‌فهمد. که کوچی زی فقط کسانی را در آغوش می گیرد که فرمانبرداری کند و داکتر طالب هم خوب میداند که چه میکند .ور نه آنچه در سخنرانی‌های خود میگوید فقط جلب توجه و فریب مردم است.
تحقق پیدا کردن ارمان های مردم به فکر این ها نوکری و چاپلوسی برای کوچی زی است.افکار ایشان قسمی است (من زنده جهان زنده داکتر طالب مرده جهان مرده)
غفور.

>>>   غنی از داکتر طالب هم چون کاغذ تشناب استفاده میکند.
تا نیاز دارد در جیب بالایش است و بعد از استفاده روانه آنجایشمیکند.
طالب اگر هشیار است تست کند که اولین مشوره اش قبول میشود یا نه.
غنی طالب را برای مقابله با وزرای مربوط محقق استفاده میکند.

>>>   شهید مزاری آرمانی فعالیت میکرد و برای آینده این کشور طرح داشت و با عزت نقس و شعور سیاسی برای رسیدن به اهداف بزرگ صادقانه تلاش میکرد....

>>>   در روز معرفی طالب در یک بست بدون صلاحیت، مهره و جاسوس دشمن اصلی رسول طالب در طرف چپ خودش نشسته است یا رسول طالب نمی داند یا میداند و خود را به نفهمی زده است.

>>>   خراسانم ای مام خورشید امید و باور
تناوردرخت شـگفته به دامـان خاور
فروغ روان نیاکان
چراغ فروزندۀ دادگستر

تو نام آوران را سپهر برینی
تو انگشتر خاوران را نگینی
تو فر دلیران آزاده کیشی
تو آزاده گان را دیار گزینی
تو میراث فرخندۀ روزگاری
تو فرهنگ فرخ تو مهرآفرینی

خراسان زمینم
خراسان زمانم
دیاران پایندۀ باستانم

خوشا دره و دشت و دریای تو
خوشا دامن کوهساران زیبای تو
خوشا کوه بابا خوشا مام آمو
خوشا هیرمند و هریوای تو
خوشا هندوکوهان ، چکاد بلندت
خوشا اوج بالندۀ بام دنیای تو

خراسان زمینم
کهستان دیارم
دیار بزرگان پرافتخارم

به آزادی و داد و دانش
فروزنده بادا زمین و زمانت
شکوهنده بادا به وارسته گی ها
بلندای بشکوه نام و نشانت
فرازنده بادا و نستوه و پایا
سرسرفرازهمه مردمانت

همیشه شگوفان
همیشه خروشان
دیاران خورشید خاور
خراسان خراسان خراسان

دکترنت بصیر کامجو

>>>   متأسفانه روز شنبه اهانت دیگر به قوم شریف هزاره در ارگ صورت گرفت: یک رأس مشاور در گله مشاوران بی صلاحیت و بی ارزش کوچی زی افزوده شد. و از آن بد ترمحاسین سفیدی بنام حاجی سلمان نمی فهمم بچه دارد یا نه؟ اگر دارد معلوم است که غیرت ندارند چون اگر غیرت میداشتند نمی گذاشتن با آن قد خمیده و محاسین سفید سر در هر گلخن پیش کند.

>>>   مشکل اصلی افغانستان نبودن یک هویت ملی است؛ لذا در هر استخدامی به جای تخصص و تعهد قوم و نژاد مد نظر قرار می گیرد.
اندیشمندان کشور موانع شکل گیری هویت ملی را بررسی کنند و از طریق قدرت اعجاب انگیز رسانه ها در این راستا کاری انجام بدهند.

>>>   احمدی نوشت:
به باور أين حقير، "طالب" نظر به نيك نامي و نمايندگي از " نخبه هاي رو به انقراض" ، اينك در آزموني قرار گرفته كه عواقبش، كمي دشوار مي نمايد.
جناب نویسنده یا غافل اند یا خود را به تغافل می زند. کدام نیک نامی و کدام نخبه رو به انقراض؟ گذشته ها را مرور کنید ایشان به اعتراف شما از معدود یاران مزاری و مغز متفکر حزب وحدت است. پس در عملیات های تصفیه هزاره جات و کشتار های بی رحمانه این مناطق از شمال تا مرکزی و کشتار های غرب کابل به عنوان مغز متفکر و یار نزدیک مزاری مرحوم نقش داشته است. گمان نکنید مردم حافظه تاریخی ندارند و شما نیز در جایگاهی نستید که حکم برائت کسی را صادر کنید. لطفا هم به گذشته های خود تان و هم به گذشته های طالب مرور کنید و مانند کبک سر تان را زیر برف فرو نکنید مردم هم نصری ها و هم کانونی ها و هم اخگری ها و همه چپی های منحرف را می شناسند. تا به مردم و دین خودت پشت نکنی طالب نخواهی شد. یاد تان باشد. آمریکا بی دلیل یک راننده تاکسی را به عنوان یک رأس مشاور بر گله های مشاوران اضافه نمی کند. داستان فریب دادن مردم سر دراز دارد. یا حق

>>>   غنی و کرزی هردو یکی هستند و از شروع مداخله امریکا تا بحال در یک مسیر کار میکنند، ترجیع منافع قومی بر منافع کلی تمام شهروندان کشور.
سگ زرد برادر شغال.
اگر میخواهید به یکبارگی و برای همیشه از جنگ دائمی اوغان و جهالت اوغان خلاص شوید تمام نیروی تانرا صرف تجزیه کشور بین اوغانها و اتحادیه اقوام غیر اوغان بسازید.
اوغان انسان شدنی نیست و هنوز هم حکومت عبدالرحمن خانی یا نادر خانی خواب میبینند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است