کماندوهای غنی را حکمتیار آموزش داده است
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۰۸    ۱۳۹۷/۴/۱۹ کد خبر: 152526 منبع: پرینت

وقتی تصاویر محافظان فرمانده نظام الدین قیصاری را دیدم که با دستان بسته به رگبار بسته شده و خیلی مظلومانه کشته شده اند به یاد مظالم گروه تبهکار حکمتیار (حزب اسلامی) افتادم که چه بی رحمانه انسان ها را می زدند و می کشتند.

اعضای تنظیم حکمتیار (حزب اسلامی) سال ها پیش چه در زمان جهاد مقدس ملت افغانستان و چه در هنگام جنگ های تحمیلی داخلی وقتی افراد وابسته به سایر گروه ها و احزاب را دستگیر می کردند/اسیر می گرفتند چنان بی رحمانه آنها تیرباران می کردند و می کشتند که حتی دل سنگ هم بحال آن اسیر شده های مظلوم می سوخت.

حال که پس از بیست سال درگیری، کشت و خون و فرار، این قاتل شناخته شده حکمتیار بار دیگر توسط رژیم کابل به کشور برگشتانده شده اند حاکم مستبد رژیم کابل (غنی) احتمالا کماندوهای تحت فرمانش را بواسطه ی این قاتل آموزش داده است تا بی رحمانه مردم افغانستان را بکشند بویژه کسانی را بکشند که مانع پیشرفت گروه های تروریستی بودند/هستند و وطن شان را هم دوست دارند.

مرتضی جلالی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کماندوها
غنی
حکمتیار
محافظان قیصاری
نظرات بینندگان:

>>>   برادر فکر میکنی مردم فراموش کردن شما مجاهدین صاحب ها را از حکمتیار گرفته تا خلیلی مارشال وغیره مجاهدین که کابل را به دیگرگون کردن به صد ها مردم را کشتن وخانه های شان را چور کردن وناموس شان را بردن وکشتند هزاره ها در سینمای بریکوت به صد ها بوجی سینه زنان را بریده مانده بودن رقص مرده را فراموش کردین ازبک ها در مکرویان چهارم بالای دختری تجاوز کرد که دختر خود را از منزل ششم به پاین انداخت اقای سیاف چی جنایات که نبود نکرد وحال هوتل کابل ستار ان را بیبیند مردم تاریخ را فراموش نکرده اند حال تنها از جنایات حکمتیار میگوید بگوید جنایات همگی ما مجاهدین که کابل را به ویرانه تبدیل کردیم وجنایت در طول چهارده سال دوره قدرت کرزی تمام پول های ملت را خوردین وبلند منزل ها جور کردین مردم فراموش نکرده تاریخ فراموش نمیکند افتاب را با دو انگشت پت کرده نمیتواند همگی تان خاین استین ....
بی نام از کابل

>>>   مر تضی جلالی بسیار می بخشی خودت جند سال داری.
وسلام

>>>   شاید منظور از جهاد مقدس هماناچاکری ومزدوری امریکا وغرب برضد وطن ما وروس ها باشد. ....

>>>   شاید منظور از جهاد مقدس حریق ساختن مکاتب ٬شفاخانه هاوکودکستانها٬انفجار پلها وسرکها وچپاول دارایی های شخصی ودولتی بنام مال غنیمت وبیناموسی باشد.

>>>   زنده وموفق باد اردوی قهرمان وجان فدا درراس ګردان قهرمان کوماندو

>>>   و الله که حافظه ات خوب است فراموش نکردی همه این جنایت های افشار ,کوته سنګی و غیره

>>>   عطا صفوی
خود کرده را نه درد است ونه درمان...!
---------------------------------------
وقتی خود کمر یک قاتل تاریخی وتفنگ به دست مادر زاد را برای کشتن مردمت بدون هیچ تمکینی وغیر آگاهانه محکم میبستی و با افتخار وبه شکل خیلی سبکسرانه وبدون درنظر داشت حد اقل نگاه به گزشته تلخ تاریخ ویادی از زخم های نامرحم شده خونین بجا مانده از گزشته های نه چندان دور فریا د میکشی : " که ما نفرخودرا ( اشرفغنی احمدزی) پیدا کرد ه اییم ..... " بلاخره عاقبتش چنین باید بوده باشد ....
احترام وحرمت به کرامت انسانی این هموطن به خون غلطیده ام که نمیخواهم وآرزو هم ندارم که حرف تحقیرآمیزی به آدرس ایشان در این حال احوال بنویسم.
ولی اگر یاد تان بوده باشد اشرف غنی درجریان کمپاین انتخاباتی تیم تحول وتداوم گفته بود : داگز دا میدان هرکه با ما بزکشی میکند بفرماید...!
درحقیقت این صحنه دلخراش مهر تا ییدی است برحرف های حساب شده اشرفغنی ...ومطمینا هدف از "بزکشی" اشرفغنی احمدزی این صحنه درد آور که فرزندان پاک سرشت وپاک دیانت این مرزبوم را یک نیروه اجیر شرفباخته نظامی به میدان بزکشی انداخته اند میباشد ؛ زیرا وی ادامه دهنده راه سیاست امانی ومومندی است....!!
ولی فراموش نباید کرد که نوبت آنانیکه که کفته بودند" : " دربین افغانهاکسی دیگری که یک دیدگاه را ترسیم کنند که مانفت داریم ، سرمایه داریم ؛ تاریخ داریم واین احساسات واین رود طوفانی بخاطر سرسبزی وآبادی استفاده کنند , این نیاز به یک ادبیات نو داشت ؛ این ادبیات نو را درافغانستان دااکتر صاحب« اشرف غنی احمدزی» معرفی کردند .. " روزی خواهد رسید ، ویکی پی دیگری به این وضعیت دچار خواهند شد واگر به حال نیاید این شتر بدبختی عقب خانه وکاشانه هرکدام مان لم خواهد زد ....
بقول رودکی بزرگ :
هرکه ناموخت ازگزشت روز گا ر
نیزناموزد زهیچ آموزگار

>>>   مگر جنگهاي چنداول و افشار، دهمزنگ، قرغه، دو طرفه سرك كوته سنگي را از ياد برده ايد كه بين هزاره و پنجشيري و سياف بود، يا گلبيدين ....؟ گلبيدين تنها لاف جنگ را ميزند، و فتوحات ديگران بخود قلم ميزند.

>>>   طالبان هم همینطوروحشیانه انسانهارامظلومانه به قتل میرسانیدند, مجاهدین حزب اسلامی حکمتیار هم چنان مردم بیگناه را گرفتار ووحشیانه به قتل میرسانیدند. فاشیستهای هیتلر هم چنان.
دردوران نادر غدار همینطور وحشت .محمدگل مهمند که مردم تخار را باریسمان به گردن هایشان بسته پیاده طرف کابل اسیر گویا اعزام میکرد کسیکه درراه ضعف میکرد ورراه رفته نمیتوانست کشته میشد.

>>>   شماری متملقانه نوشته‌اند که برخورد «پمپو» وزیر خارجه امریکا در برابر غنی گویا توهین به «ملت» و «کشور» بود. اما کدام ملت؟ کدام کشور؟ آیا غنی نماینده کدام «ملت» است؟ آیا غنی از کل «کشور» نماینده‌گی می‌کند؟ پاسخ روشن است. جای غنی همان‌جای است که قرار دارد. دقیق چندین متر در پُشت وزیر خارجه امریکا. جهان خوب می‌داند که غنی با استفاده از قدرت «توافقی» آبروی کشور را در سطح بین‌الملل برده. تحقیر شدن غنی هیچ رابطه‌ای به «مردم» ندارد، چون غنی نه توسط رای مردم به ارگ راه یافته و نه مشروعیت قانونی و مردمی دارد، بنا وقتی او تحقیر می‌شود، من این‌جا به‌عنوان یک‌ شهروند حس حقارت نمی‌کنم چون هیچ‌گونه پیوندی بر اساس «قرارداد اجتماعی» Social Contract با او ندارم. اگر تحقیر شدن غنی در عرصه بین‌الملل به معنی تحقیر شدن «مردم کشور» است، پس در عرصه داخلی غنی چه‌قدر به‌عنوان به‌اصطلاح نماینده مردم عمل کرده؟ او عملن به عنوان یک «غلزایی» در برابر اقوام دیگر قرار دارد. تاجیک، هزاره و اوزبیک هر روز در کابینهٔ او تحقیر و توهین می‌شود، گارد محافظت شخصی او عملن اوزبیک‌هارا در فاریاب قتل می‌کند، همین غنی که یک‌تعداد اورا در بیرون کشور نماینده کل کشور می‌خوانند، عملن دستور داد اعتراض مردمی رستاخیز تغییر را به گلوله و تانگ به خاک و خون یک‌سان نماید. همین‌ غنی، معاون اولش را به جرم «اوزبیک» بودن تبعید کرده و هنوز گروه تروریستی که اورا کمین زده بودند آزاد گشت و گذار می‌کنند. زیر پرچم همین غنی، حرکت‌های مدنی هزاره‌ها در خیابان‌ها با انفجار‌های انتحاری‌ به خاک و خون کشانده شد. مساجد و تکیه‌خانه‌های شان مورد حملات سازمان‌یافته قرار گرفت. از برکت حکومت فاشیستی همین غنی عملن کشور صاحب ۵ پرچم گردیده و کشور در لبهٔ تجزیه قرار گرفته. چه آبروی در داخل باقی مانده که در بیرون نریزد؟ بزرگان و شخصیت‌های اقوام دیگر هر روز به‌طور مشکوک ترور می‌شوند، کار کیست؟ دسته‌جات طالبان در شهرها جابه‌جا می‌شوند و هزاران عضو گروه گلبدین از زندان‌ها آزاد می‌شوند، آیا این‌همه ریشه در قوم‌گرایی و تمامیت‌خواهی و قبیله‌یی ندارد؟ از کجای غنی در عرصه بین‌الملل دفاع کنم وقتی او در داخل اندک‌ترین اعتباری ندارد. بگذارید جهان بدانند که ما یک کشور وحشت‌ناک، حکومت فاسد، خاین، کثیف، قوم‌گرا و بدوی داریم.
هارون_معترف

>>>   اشتبا کردی هزاران نفر بیگناه را در مزار کی کشت اسرای طالبان را در دشت لیلی کی کشت اکر کافر هم باشد اسیر بود کلمجم ها کدام کار بود که نکردند حالا هرجه بیاد بر حزب السلامی سوق میدهیند در حالیکه گوشه نشسته است نه در نظام است ونه در حکومت

>>>   جلالی صاحب شما از جنایات حزب اسلامی یاد کردن درست است که همه این تنظیم ها جنایات را انجام داده یکی از دیگر بدتر خیانت قتل دزدی چوروچپاول جنایات جنبش در کابل جنایات هزاره ها شورای نظار باند صیاف وغیره از یاد هیچ افغان وکابلیها نمیرود وثبت تاریخ گردیده است
احمد از ترکیه

>>>   ترورستان جاسوس وطنفروش وابسته به تنظیم گلبدین حکمتیار جاسوس شناخته شده معلوم الحال ای اس ای پاکستان با لباس کماندو های ارتش پس از اسیر کردن بادیگاردان قیصاری که سلاح های شانرا قبل از اسارت شان به قرارگاه قوماندانی شاهین ۲۰۹ تسلیم داده بودند و پس از دستگیری قیصاری در داخل اتاق مجلس بمجرد ورود اش بادیگاردان انرا دستگیر و دست بند زده بودند این دستبند زده ها ترورستان گلبدین ملبس به یونفورم کماندو ها انها را تیر باران کردند و بشهادت رساندند درینکار دستور ای اس ای و حکم ارگ کابل و هدایت گلبدین درین جنایت دخیل بوده کماندو های که اولاد وطن را شامل میگردد هرگز چنین جنایت ضد اسلامی و انسانی را ولو دستور هرکسی میبود و انهم در مقابل اسرا دسته بند زده شده مرتکب چنین جنایت نمیگردیدند .

>>>   راز شکست را هنوز ندانسته اید تاجیک به تنهایی اعتراض میکند قبیله فاشیست حمام خون را ه می اندازد هزاره به تنهایی اعتراض میکند قبیله حمام خون راه می اندازد ازبک به تنهایی اعتراض میکند کشتار میکند اما اگر تاجیک + هزاره + ازبک متحد شوند حزب قبیله را شکست داده و گوشمالی خواهند داد که فکر نکند همیشه جنایت میکند و بدون پاسخ خواهد بود.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است