چرا به چنین روزی گرفتار شدیم؟
دو سال قبل همه نظاره گر خورد شدن هزاره‌ها بودیم سال قبل کشته شدن تاجیک‌ ها را تماشا کردیم و امروز هم در گوشه‌ای نشسته و تحقیر شدن ازبک‌ها را به نظاره نشسته ایم 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۳۸    ۱۳۹۷/۴/۱۹ کد خبر: 152536 منبع: پرینت

برخی از اقوام ساکن در افغانستان از بدو تاسیس کشوری به نام افغانستان تحت ظلم و ستم نظام حاکم در افغانستان بوده اند و دوام ظلم و استبداد مجالی برای سر بالا کردن به این اقوام نداد تا اینکه پس از فروپاشی حکومت داکتر نجیب و روی کار آمدن حکومت مجاهدین در کابل سران حکومت مجاهدین گفتند در مورد حقوق هزاره‌ ها، زنان و سیک‌ ها بعدا صحبت خواهیم کرد.

این مساله یکبار دیگر درد تاریخی هزاره‌ها را تازه کرد و برای جلوگیری از دوام آن درد شخصی به نام عبدالعلی مزاری به میدان آمد و برای تامین حقوق هزاره‌ها رزمید و مقاومت غرب کابل را شکل داد در این میان شهید مزاری ازبک‌ ها را با رهبری جنرال دوستم نیز با خود همسو ساخت مزاری می گفت هیچ کسی حق ندارد آن بالا جای بنشیند و بر بقیه امر و نهی کند شهید مزاری برای برابری حقوق شهروندی جان داد اما به کمتر از حق خود قناعت نکرد.

خامی‌ برخی سیاست ورزان حکومت مجاهدین زمینه را برای شکل گیری دوباره‌ی نظام استبدادی فراهم کرد و این بود که پدیده‌ای به نام طالبان جوانه زد و در سراسر کشور گسترش یافت روی کار آمدن طالبان سبب شد که جبهه‌های متخاصم در کابل باهم همسو شوند.

با فروپاشی نظام طالبانی و روی کار آمدن حکومت موقت، انتقالی و انتخابی به رهبری حامد کرزی، حامد کرزی خوب درخشید و با گذشت هر روز بازیگران غیر پشتون را یکی پی دیگر حذف کرد این سناریو با روی کار آمدن غنی تکمیل شد. در قدم اول رهبران غیر پشتون را مصروف زر اندوزی و تقابل با مردم شان کرد که برایندش از بین رفتن پایه های اجتماعی رهبران مذکور شد.

در حال حاضر که رهبران (جز دوستم) حمایت مردمی ندارند یکی پی دیگر توسط غنی از دایره قدرت سیاسی پرت می شوند و از آنجایی که با بازی های خام سیاسی شان نظر مساعد مردم را با خود ندارند هرچه سر و صدا راه می اندازند کسی به حرف شان باور نمی کند و حکومت خوب می داند که این سر و صداها هیچ تهدیدی را برای حکومت در پی نخواهد داشت.

مشکل در اینجا است که بجای تلاش روی شکل گیری/ دهی یک سیستم پویا به سراغ افراد رفتیم و آنها را فربه ساختیم تا جایی که آنقدر به خود حق قایل شدند که بزرگترین حرکت های مردمی را خنثی کردند حالا برای جلوگیری از تکرار سناریوهای تلخ فربه سازی فرد و جلوگیری از دوام استبداد باید سیستم سازی کنیم که بجای فرد خاص یک سیستم تصمیم بگیرد که چه کارهایی صورت بگیرد با این کار هم از سوء استفاده فرد جلوگیری می‌ شود و هم با از بین رفتن مهره‌ی خاص منافع جمعی آسیب نمی بیند و پر کردن جای یک فرد در سیستم خیلی ساده است و هزینه‌ی سنگین برای ما در پی نخواهد داشت.

مشکل عمده‌ی دیگر این است که دو سال قبل همه نظاره گر خرد شدن هزاره‌ها بودیم سال قبل کشته شدن تاجیک‌ ها را تماشا کردیم و امروز هم در گوشه‌ای نشسته و تحقیر شدن ازبک‌ها را به نظاره نشسته ایم بدبختانه هنوز هم فکر می کنیم به ما کاری ندارند و زیر لب زمزمه می کنیم که آفت نرسد گوشه‌ی تنهایی را.

بسم الله رنجبر


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
رهبران
حکومت افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   عطا صفوی
خود کرده را نه درد است ونه درمان...!
---------------------------------------
وقتی خود کمر یک قاتل تاریخی وتفنگ به دست مادر زاد را برای کشتن مردمت بدون هیچ تمکینی وغیر آگاهانه محکم میبستی و با افتخار وبه شکل خیلی سبکسرانه وبدون درنظر داشت حد اقل نگاه به گزشته تلخ تاریخ ویادی از زخم های نامرحم شده خونین بجا مانده از گزشته های نه چندان دور فریا د میکشی : " که ما نفرخودرا ( اشرفغنی احمدزی) پیدا کرد ه اییم ..... " بلاخره عاقبتش چنین باید بوده باشد ....
احترام وحرمت به کرامت انسانی این هموطن به خون غلطیده ام که نمیخواهم وآرزو هم ندارم که حرف تحقیرآمیزی به آدرس ایشان در این حال احوال بنویسم.
ولی اگر یاد تان بوده باشد اشرف غنی درجریان کمپاین انتخاباتی تیم تحول وتداوم گفته بود : داگز دا میدان هرکه با ما بزکشی میکند بفرماید...!
درحقیقت این صحنه دلخراش مهر تا ییدی است برحرف های حساب شده اشرفغنی ...ومطمینا هدف از "بزکشی" اشرفغنی احمدزی این صحنه درد آور که فرزندان پاک سرشت وپاک دیانت این مرزبوم را یک نیروه اجیر شرفباخته نظامی به میدان بزکشی انداخته اند میباشد ؛ زیرا وی ادامه دهنده راه سیاست امانی ومومندی است....!!
ولی فراموش نباید کرد که نوبت آنانیکه که کفته بودند" : " دربین افغانهاکسی دیگری که یک دیدگاه را ترسیم کنند که مانفت داریم ، سرمایه داریم ؛ تاریخ داریم واین احساسات واین رود طوفانی بخاطر سرسبزی وآبادی استفاده کنند , این نیاز به یک ادبیات نو داشت ؛ این ادبیات نو را درافغانستان دااکتر صاحب« اشرف غنی احمدزی» معرفی کردند .. " روزی خواهد رسید ، ویکی پی دیگری به این وضعیت دچار خواهند شد واگر به حال نیاید این شتر بدبختی عقب خانه وکاشانه هرکدام مان لم خواهد زد ....
بقول رودکی بزرگ :
هرکه ناموخت ازگزشت روز گا ر
نیزناموزد زهیچ آموزگار

>>>   پشتونها این کشور را در بیش از دوصد سال اخیر قبضه کرده و ویران کرده روان استند، شما از دودهه حرف می زنید، به زعم شما قبل ازدوسه دهه اخیر اوغانستان گل وگلزار بود، شورای نظاری ها و وحزب وحدتی ها تروریست وانتحاری ندارند، درمجموع اقوام غیرپشتون ، انتحاری و تروریست ندارند وتمدن ستیز نیستند.

>>>   ويديو پايين شدن عكس اشرف غني از دروازه هاي ورودي شهر مزارشريف توسط معترضين خشمگين .

>>>   گمانه‌زنی شده است که اختطاف نظام الدین قیصاری و قتل عام نفرات خاص او کم وبیش بخشی از شروط طالبان و مشورت های گلبدین بوده است که نتیجه ای معکوس به بار آورد. مقامات اردوی ملی در مجالس می‌گویند که دسته تروریستی که به نام کوماندو عمل می‌کند، مربوط اردوی ملی نمی باشد.
درین حال از گام های حقیرانۀ «سرقوماندان اعلی» در دو قدمی مایک پمپئو می توان فهمید که اتوریته سرقوماندان خود خوانده، طبق معمول مصادره به مطلوب متحدان جهانی شده است. سیاست نفی نفوذ زیر ساختی جنرال دوستم در شمال، تا این لحظه، جواب نداد؛ اکنون مطالبات مردم، صرفاً آزادی قیصاری یا بازگشت جنرال دوستم نیست، برگزاری دادگاه و استعفای فوری دکترغنی و طرد مقامات جدیدی است که در حکومت های محلی جوزجان و فاریاب انتصاب یافته اند. احتمال پیوستن محور های ثالث سیاسی به شورای نجات بیشتر شده است.
(بریده‌ای از مقالهٔ رزاق مامون)

>>>   در کشورهای آزاد و دموکراتیک قانون حکومت می کند و نه شخص و یا نژاد و مذهب و زبان خاصی. هر موقع دولتمردان و سیاستمداران افغانستان به این مرحلهً رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیدند ، آنوقت نژاد پرستی و زبان پرستی جای خود را به پیشرفت و احترام و آرامش و امنیت و عدالت خواهد داد و در غیر اینصورت فردای دیگر جنگ و دعوای قومی و و ودیگری ظهور خواهد کرد.

>>>   Najib Salam
تاريخ شاهد است كه حاكمان پشتون تبار با توهين و تحقير خارجى ها عادت كرده اند و اين راز موفقيت شان در سياست بوده است ، خارجى ها مى دانند كه اين طايفه حاضر است تن به هر گونه ذلتى دهند در بدل حاكميت ، براى همين خارجى ها ، استعمار و استكبار اين طايفه را برگزيده است .
اينجا بحث لابى گرى و اين واژه ها نيست ، بل انتخاب استكبار ميان مزدور ها و رستم ها و سر بلند ها است .

>>>   Sajadi
من ديگر در اين رابطه نمي خواهم تبصره كنم همانقدر ميگويم عدم اتحاد اقوام غير پشتون عبارت تاجيك ، هزاره ، ازبك ، تركمن ،پلوچ ، پشه اي ، ايگور، براهيوي، گوجر ،پاميرى ، قرغيز، قزاق ، هندو ، وغيره اقوام ديگر باعث نابودي خود شان خواهد شد . چون فاشيستان قبيله در ايجاد پشتونيزم مطلق در كشور است آگا باشيد .

>>>   تنها راهی نجات تجزیه است و بس تاکی باید به این زندگی فلاکت بار ادامه داد نسل های زادی از دوران تاسیس کشوری بنام افغانستان تا کنون در تعبیض و تعصب و جهل و تذویر مورد ظلم و شکنجه قرار گرفته اند آیا تضمینی وجود دارد که نسل های بعدی ما بتواند در صلح و آرامش در کنار هم زندگی کنند ؟ منکه میگم نه نمیشه و تنها راهی نجات همه اقوام ساکن در افغانستان فقط همین است که به دو کشور تقسیم شویم شمالی و جنوبی حالا بعدا برایش اسم انتخاب کنید شمای برای اقوام غیر پشتون و جنوب هم برای پشتونها که هر قدر خواستند بترکانند و بسوزانند و خراب کنند و محاکم صحرایی بپا کنند و یا اصلا مملکت جدا شده شانرا اینبار به اسراییل بفروشند و با دادن میلیونها کشته باز پس بگیرند و افتخار کنند که آزادش کردیم و درباره به یک کشور دیگه بفروشن و باز آزادش کنند خلاصه هرکاری خواستند بکنند
پیام من که یک افغانی معمولی هستم اینست تا از پشتون ها حساب مانرا جدا نکنیم روی خوشبختی را نخواهیم دید
وسلام

>>>   اشرف غنی اتمر و استانکزی قاتلان حرفوی اقوام ازبک هزاره و تاجیک باید در حضور مردم محاکمه و قصاص شرعی شوند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است