رولاغنی: زنان افغان تحت نام دین اسلام برده می شوند
 
تاریخ انتشار:   ۲۳:۴۹    ۱۳۹۷/۵/۱۰ کد خبر: 153315 منبع: پرینت

رولاغنی بانوی اول افغانستان در یک گفتگوی اختصاصی با رسانه هاگفته است که مردم افغانستان باید به پشتون های این سر زمین افتخار کنند چون پشتون ها متمدین ترین، اصیل ترین و با فرهنگ ترین باشندگان افغانستان اند.

به گزارش اسپوتنیک، همسر رییس جمهور افغانستان، همچنان با اشاره به پیروزی رییس جمهور غنی در سال 2014 بیان داشته است که "پشتون ها اکثریت قومی را در افغانستان تشکل می دهند و حمایت این قوم از یک فرد کفایت می کند تا آن شخص در انتخابات پیروز شود" که هیچ یک از اقوام ساکن در افغانستان این ظرفیت را ندارند.

به باور بانوی اول، در هر کشور باید اکثریت قومی حاکم باشد و کشور که در آن اکثریت قومی حاکم نباشد به بحران و وسقوط روبه‌روی می شود. او میگوید که دلایل چون ضعف دموکراسی و ضعف پایبندی به قواعد دموکراسی در افغانستان باعث شده است که سایر اقوام ساکن در این سرزمین این واقعیت (قدرت و اکثریت جمعیتی پشتون ها) را نپذیرند و با استفاده از سلاح و خشونت بربری شان را به اثبات برسانند.

بانوی اول ضمن بیان این اظهارات میگوید که در افغانستان زیر عنوان دین و اسلام از زنان به شکل نوین برده بردای می شود و این عمل به شکل گسترده در حال انجام است.
رولاغنی در خصوص وضعیت آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان گفته است که این پدیده در افغانستان هنوز نهادینه نشده است و باشندگان افغانستان به دامنه دیموکراسی وارد نشده و گرفتار بند های دینی و قبیله ای‌ اند.

گفتنی است که رولا غنی بانوی اول افغانستان در حال که میگویند پیرو دین مسحیت است و در خانواده لبنانی متولد شده و شناس نامه لبنانی دارد اما در این اواخر شناسنامه با دین اسلام و ملیت افغان دریافت کرد.

کد (10)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
رولا غنی
زنان
نظرات بینندگان:

>>>   Nowrozy
برو کافر یهودی الاصل یک سال بعد انشالله کم میشی میری به یهودید میپوندی و مثل .... وصل میشوی

>>>   Mohammad Rafi
این زن یک شخص نادان و بی ....است که مخبت و ذوق دالز های دزدیده اش او را کور کرده و حقایق آشکار این کشور را نادیده می گیرد . او اگر کمترین وجدان می داشت باید به موضوع اقلیت واکثریت اشاره نمی کرد زیر ده ها سال است که افاغنه که یک اقلیت نا چیز اند در راه سرشماری نفووس کشورسنگ اندازی می کنند وبه بهانه های واهی جلو نفوس شماری را می گیرند..

>>>   علت اصلی عقب ماندگی افغانستان ، حاکمیت ۳۰۰ ساله رهبران قبیله ی پشتون تبار جمع دین زدگی مردم افغانستان است ؛ دیگردلایل بسیارکوچک و برامده از دوعلت اصلی اند .

>>>   و تا هنوز هم ندانسته که مردم افغانستان را چه کسی به این حال و اوضاع مبتلا کرده است !
تاهنوز ندانسته که ریشه اینهمه بدبختی به دوصدسال پیش ربط دارد
و...

>>>   پشتونها بیش از 20 درصد نفوس ندارند انهم طبق احصاییه های رسمی خودشان و دلیل اینکه شناسنامه های برقی راتوزیع نمیکنند همین است که درصدی اصلی شان آشکار میشود.

>>>   این ....شرور و بیفرهنگ مانع تمام امکانات پیشرفت کشور شده اند۰ با لجاجت مانع سرشماری عمومی میشوند، قانون ثبت احوال را مانع میشوند، توزیع شناس نامه های الکترونیکی را مانع میشوند، خلاصه هرچه که بنفع ارتقاع عمومی کشور باشد ولی به مزاج و دروغ های قبیله سازگار نباشد مانع آن میشوند

>>>   شما یک چند تا از همان افتخارات نام ببرید!رولاغنی افغان

>>>   شما، (اشرفغنی) ها که درین خاک اصلاً ریشه نداشتید !
تخم بد شما ناقلیهای بیگانه را که استعمار انگلیس در این خاک پاشید

>>>   مگر از برکت جاسوسی شما به این مقام منزلت. صاحب خانه نشده اید.
وگر نه شما قبایل گمشده. کوهای سلیمان. کجا و سرزمین خراسان پاک کجا ؟
جاسوس پدران شما است که وطن را به انگلیس . روس. پاکستان. حال به صد کشور فروختید ..

>>>   شما وظيفه شيطان را در روى زمين داريد
چون شما در طول تاريخ افغانستان جعل كارى وظيفه بابايى تان است
كه هيچ در افغانستان صلح بر قرار نه ميشود

>>>   کشورما در طول حکمرانی پشتونها، هرچه بی آبروی وتخلف وبی لیاقتی وکارغیر انسانی تصورکنی هست. کدام نماد تمدن وجود دارد که ما ازآن یادکنیم، تنها نماد ضد تمدنی هرجه تصورکنید وجود دارد.

>>>   نماد پشتونها عبارت است از شناسایی افغانستان به جهان ومعروف ساختن آن درجنگ وخونریزی وانتحار وترور وخشونت ودزدی وغارت و مزدوری برای بیگانگان و قوم پرستی وبیعیض وفساد. ونیز کشوررا به مقام اول درفساد ونا امنی وبیسوادی رسانده اند.

>>>   گپ یک غلام تاثیر ندارد ..
تو سر باداران خود شکایت نکن بلکه خودت شریک تمام جنایات هستی..

>>>   از تاسیس و نام اوغانستان صد سال یا صد و پنجاه سال میشه

>>>   پشتون ها چرا از خودشان زبان ندارند که به زبان تاجیک ها نوشته میکنند . پشتون ها از زبان پشتو خود می شرمند . من افتخار میکنم که تاجیک هستم و خوب شد که پشتون نبودم اگر نی حالا خودرا خودکشی میکردم از شرم

>>>   شما افغان يك كتيبه برايم نشان بدهيد كه بين ٣٠٠-٤٠٠ سال بودو باش شما را در اينجا نشان دهد و موجوديت كشور بنام افغانستان دروغين بيش از 110 سال .

>>>   و قتى نيا كا نت و أردأ تى از هندو ستان با شد و مد فو ع احمد خا ن تا هنوز در كو ه هاىً سليمان خشك نشده است در حاليكه در اين سر ز مين تا جيك ها تنها ٧٠٠٠ سال نوروز تجليل مى كنند و هزاران سال. ز با ن و فر هنك فار سى بالاى تان حكو مت كرده و مى كنند
و نيا كا نت را ز با ن تا جيك ها با سو اد سا خته و مسلملن سا خته اند
تَو كى هستى كه اد عاى
ملكيت مى كنىً نيا كا ن من
حضر ت نعمان / اما م ابو حنيفه اجد ا دت را خدا پر ستى ياد دا ده است تَو كسى و حيزى نيستى
كه بر اى گفتن حر فى دا شته با شى !

>>>   كسا نيكه با قبا له جعلى انگيسى
خود را با نيا كا ن هندو تحميل كرده اند اين را بدا نند كه بار ها ابن قباله شما پا ر ه شد ه و خو ا هد شد . يا اينكه به مد نيت تن مى د هيد و به فر هنگ عد الت داورى و همد يگر پذ يرى تن مى د هيد
و يا با همين ز ند ه گىً ذ لت و د هشت ، ترور و بر ده گىً اير ا ن ، پا كستان ، عر ب ، رو سيه ادا مه خو ا هد داديد

>>>   زبان پشتو ۵۰ سال عمر دارد
گرامر زبان پشتو در دوران شاهی ظاهر شاه بنیاد گزاری شد ، پیش از این پشتو نه گرامر داشت و نه هم زبان رسمی بود ، یک تعداد دوستان فکر میکنند که پشتو در زمان احمد شاه ابدالی و یا میرویس هوتکی زبان رسمی شد لیکن چنین نیست بلکه در آن زمان زبان رسمی ابدالیها و هوتکیان فارسی بود و نام کشور خراسان ،
نام کشور در وخت عبدالرحمان خان از خراسان به اوغانستان تبدیل شد و زبان پشتو در وقت ظاهر زبان رسمی

>>>   کاش این همه نوشته هایت به پشتو می‌بود و بعدا به فارسی توهین میکردی
اگر دقیقا همین نوشته ات را زیر کمنت به زبان شیرین پشتو نوشتی مه میگم حلالی هستی در غیر آن خودت میفهمی !!!

>>>   کنون شما بتاریخ خود مراجعه کنید که سرزمین خراسان مطلق بکدام اتباع هست؟
اگر پشتونها مانند ما تاجیکها قرامت دیرینه داشت درست که این کشور مال پشتونهاست.
در غیر صورت بقول بزرگان!
مهمان احمق صاحب خانه را مگوید خوش امدی.
یک تعداد پشتونهای بی خبر از تاریخ و یا امیانه بگم بی اقل هست...!!!

>>>   برای هر افغانستانی خانمش برایش خانم اول است لطفٱ این چرندیات را دور بگذارید که زن غنی خانم اول است

>>>   جهاد را چه كه مردم نادان ما هزار ها دالر مصرف حج ميكنند و شيطان را به سنگ ميزنند... در حاليكه شيطان بالاي شان دارد حكومت ميكند. سنگسار اين خبيث هم جهاد هم حج اكبر است

>>>   همین که درکتاب فروشی های کابل ، یک کتاب علمی نوشته شده یا ترجمه شده بزبان پشتو یافت نمی شود؛ زاده نبوغ مومند می باشد.بهرحال، به مومندی ها می گویم که ازخجند درشمال تاجیکستان تا گردیز درجنوب و جلال آباد درشرق افغانستان وازاین جا تا امارت بحرین درجنوب خلیج فارس، قلمروطبیعی زبان فارسی می باشد.بنابرآن، تلاش های بهوده نکنند!

>>>   واقعیت امر این است که از هر طرف که مطالعه بفرمایید خاستگاه و زادگاه افغان کوه سلیمان و نواحی آن است.
بهترین راه برای حفظ یکپارچگی کشور رفتن به طرف یک ریفرندم با دو گزینه خراسان و افغانستان هستیم تا تکلیف برای همیشه مشخص گردد.

>>>   میدانم از نداشتن تاریخ و فرهنگ پربار عقده حقارت بر دل داری. زیرا درا ین ۲۷۰ سال حاکمیت پشتونها جز حقارت، شرمساری، بردگی، وطن فروشی، سوختاندن مکتب و مسجد، انتحار و انفجار چیزی ندارید که مایه سرفرازی تان باشد.
شما بخاطر قدرت و سرمایه به هر کس و ناکس سر غلامی فرود میاورند.

>>>   اگر ارشادات رولا خانم درست باشد باید اقای غنی ۷۰ درصد ارای کل کشور را بدست می اورد زیرا ۱۲ درصدارای جنرال دوستم وارای خلیلی واحمد ضیا و.... به اضافه ای تقلب های گوسفتدی امر خیل و...باید همه ارا ی ریخته شده در صندوقها را شوهر محترم شان بدست می اوردند در حالی که نظر به شهادت اسپنتا از قول کرزی در مرحله ای اول عبد الله ای کچه ۵۶ درصد ارا را کسب کرده بود این مغز های متفکر فکر مینمایم حساب ومحاسبه راهم نمی دانند وباز این خانم که چند روز قبل دین خودرا اسلام معرفی کرده بود مثل این که حافظه شان را از دست داده اند که گفت دین ما اسلام است وقتی دین تو اسلام است واسلام را به حبث دین قبول داری چطور جرات می نمای که بگوی بنام اسلام خانم هارا برده نموده اند در حالدی که اسلام ضد بردگی اعم از زن ومرد بوده برای زن که ان زمان حقوق انسانی برایش قایل نبودند مقام ومنزلت عالی انسانیت قایل گردیده هر جا از مرد ذکر بعمل می اورد در پهلویش زن را نیز ذکر می نماید ومقام ومنزلت نزد خدا را به تقوی وخدا ترسی مقید میساز د برابر است که ان متقی زن باشد ویامردبهر صورت نمیدانم ان علما های که در منبرمیخواهند مفسدین را افشا نمایند چرا مخالفین اسلام وقران را افشا نمی نمایند ویک بار هم در منبر از مخالفت های رولاغنی با اسلام وقران صحبت نمی کنند
حلیم قاسمی

>>>   Nikzad
اين .... هيچ شرم ندارند انتحار و انفجار در لباس پنجابي زنانه سفر از ولايت به ولايت در لباس زنانه اين مرد ها همه در رول زن اَي زنهاي اي .....بريشان چيزي نميگن

>>>   ین مصاحبه را هنوز از روی سایت و منبع اصلی نخوانده ام، اما طرز تفکر این خانم ،چندان با دموکراسی و سیاست های جوامع مدرن امروزی، انطباق ندارد؛ تازه اکثریت قومی«!» که در افغانستان ،یک قرن است حکومت را قبضه کرده، بر اساس کدام آمار گیری، یعنی نفوس شماری دقیق امروزی ، میگوید« اکثریت» است؟
پشتون های پاکستان را به « جمعیت پشتون های داخل» اضافه میکنند و خود را اکثریت میخوانند!
اگر پشتون ها، دموکرات و متمدن شده اند، پس چرا طالب های پشتون، هر روز در اطراف، زنان
را به جرم« زنا» و گریختن از ظلم« شوهر و خانواده شوهر»سنگسار می کنند؟
پس چرا در مناطق قبایلی، فیصله های محاکم دولتی ، اعتبار ندارد و حکم ، فرمان « مشر قوم» است؟
اما در بارهء این که باشندگان افغانستان، هنوز در بند سنت و مذهب اند و دموکراسی، تعمیم و تعمیق نشده است ، درست است( اما قبلا که خانم فرمودند، قوم پشتون، متمدن است!)!
تظاهرریاکارانه به مذهب، تاسیس شورای علما( توسط حامد کرزی)، تسبیح به دست گرفتن اشرف غنی،روسری به سر انداختن خانم رولا غنی( که قبلا مسیحی بود و الزامی به این امر نداشت )چه کمکی به دموکراسی میکند؟
توقع می رفت که خانم غنی، مثل خانم امان الله خان، زنان افغان را از حجاب اجباری ، نجات دهد، که نخواست یا شاید نتوانست!
اشرف غنی و رولا غنی، در مصاحبه های خارجی و دیدار با غربی ها، خود را دموکرات، جانبدار حقوق زن، طرفدار هنر و موسیقی ، نشان میدهند تا کمک اقتصادی دول غربی را جلب کنند، اما در داخل ازین خبر ها نیست ، اشرف، آیات قرآن را( مغلوط) میخواند و خانم غنی هم که به کیش شوهر در آمده، تا پیروز انتخابات دوم ، شود!

>>>   مستر رولا خودت يك خارجى هستى وحق ندارى كه دين اسلام را توهين نمايى . راجع به كليسا هاى خود تان حرف بزنيد كه راهب هاى تان بالاى هزار ها طفل بنام دين تجاوز نموده اند وهمه در خبر ها نشر شده است .

>>>   رولا غنی : حاکمیثت حق پشتون ها میباشد و اقوام غیر پشتون بر بر یعنی وحشی اند:
باید درباره صحت این اظهارات نسبت داده شده به خانم رولا غنی از جانب ارگ وضاحت داده شود. افزون بر تحقیر و توهین اقوام غیر پشتون که کلمه وحشی " بر بر " بکار برده شده است خلاف قانون اساسی افغانستان و معیار های جهانی اسناد مربوط به حقوق بشر ، حقوق مدنی - سیاسی حاکمیت را متعلق به یک قوم دانسته و تحریک به خصومت قومی نموده است. رولا غنی که شدیدن تحت تاثیر افکار شوونیستی شوهر خود قرار دارد مکنونات قلبی غنی را بیان می کند.
انجمن های مختلف حقوقی - سیاسی منجمله سازمان سیما جان بی ثمر این اظهارات خلاف قانون اساسی را که حاکمیت را متعلق به ملت میداند نه یک قوم محکوم نماید. اظهارات مجرمانه رولا تحریک به جنگ داخلی و خصومت قومی می باشد باید موصوفه زیر وصف جرمی جنایت یر ضد امنیت داخلی مورد پیگرد قرار گیرد.
باید دفتر وی مسدود و در باره مصارف و تخصیص بودجوی برای دفتر وی باز پرسی آغاز شود.
من فقط می گیوم .... در باره فرهنگ و اقوام این کشور دهنت راباز مکن. همینکه نتوانسته یی پشتو یاد بگیری وبه زبان اقلیت " بر بر " به گفته دهن .... صحبت میکنی توا نا یی عمیق فرهنگی و نفوذ آن زبان را نشان میدهد.
نوید پارسا

>>>   شرم داشته باش تو انسان.... حق تفرقه اندازی را نداری که در بین مردم شریف ما قرار بگیری ای ملت بیدار باید آگاه باشید و بدانید همچو انسان پست در بین ما قرار میگیرند در بین ما برتریت انتخاب میکنند همه اقوام این ملت بهترین و عزیز و باشرف اند و فرد فرد این صاحب عزت و اکرام اند عزیزان هموطن من خودم یک تاجک هستم تمام هموطنانم از هر قوم و قبیل تاج سرم هستن و باافتخار در بین هم زندگی میکنیم .... بر همچو اشخاص که از شوری زبان ....شان بین مردم شریف این سر زمین بوی تافن پراگندی را پخش میکنند اصلا به شما یهودی کی وقت داده که برای مردم ما این حرف بی مورد را ارایه کنی

>>>   تاریخ گواه است که تاریخ پنج هزار ساله را کی ها دارند .متاسفانه سرشماری دقیق که کدام قوم زیاداست وکدام قوم کم است تاحال نشده ایکاش که میشد .که هرگز نخواهند شود زیراهنوزچغل زیرآب پراست وقتی ازآب بیرون کنی بعدمعلوم ميشه .ودیگراینکه یک شبه یک مسیحی پخته سال مسلمان شدنی نیست .من به پیامبری حضرت عیسی مسیح ایمان دارم .اما آخرینپیامبر حضرت محمد (ص) میباشد.که دراخیرزمان حضرت عیسی (ع) بدین محمدی به عمردجال خاتمه می دهد. آخرین دین که به زنان حقوق قایل شد دین اسلام بود و است نه مسلمان.اسلام به ذات خود ندارد عیبی... هرعیبی که است درمسلمانی ماست .

>>>   رولا جان هوش کو توسط کدام مجاهد فی سبیل الله مردار نشی کافر مرتد کدام یهودی وشتر چران وچوپان در کجای دنیا پیشرفت وظرفیت داشته که تو وغنی شویت داشته باشید.
اگر خدا خواست کدام هتلز دوم پیدا شد تخم شما یهودی ها را نیست ونابود میکند.
.....
اریائی نژاد

>>>   دیکتاتوری رو با دموکراسی اشتباه گرفته ، زن ....

>>>   طوریکه مطالعه میشود پشتونسم یک مرض ساری است که حتی به خانم های پشتون ها که اتباع خارجی و مردم همه چیز فهم در دنیای معاصر که مرز ملیت هارا شکسته هستند هم سرایت کرده.اگر نه چه چتیات است که این روال میگوید.این احصائیه را از کجا گرفته،چرا قوم برایش مهم است نه استعداد؟ این زن اگر مرض روحی پیدا کرده خیر ،باید معالجه شود هرچه زودتر.اگر خودرا به نافهمی می‌زند و سیاست میکندلعنت و نفرین برایش.رولا خانم قرن ملیت پرستی گزشت،کمی فکر کن خودرا به دیوانه گی نزن در غیر آن در تاریخ رویت سیاه میشود .
حسینی

>>>   Davaie
اینها را انگلیس ۲۵۰سال قبل بدون پوقانه صومبه کرده است، گناهشان نیست مزدوری قبله شان شده است

>>>   عمر راوی
تصمیم امریکا این است که حاکمیت سیاسی خراسان ( افغانستان ) تا سالیان دراز به دست پشتونها باشد. در این تصمیم پاکستان با امریکا همنظر است. روسیه و دیگر کشورهای همسایه نیز کدام مخالفتی با این طرح ندارند.
در انتخابات فرمایشی و تقلبی که میخواهند برگزار کنند، احتمال قوی وجود دارد که در پیشاپیش هر دو جناج اصلی که ظاهرا با هم رقابت دارند، یک فرد پشتون قرار گیرد. شک نیست که رییس دولت بعدی از همین حالا تعیین شده است و نمایش انتخابات را برای فریب مردم ما و فریب مردم دنیا به راه می اندازند.
برای افراد غیر پشتون که در این نمایش ها شریک استند تنها عرصه معامله و امتیازگیری در لایه های پایین تر از ریاست جمهوری باز است و بس.
تاجیکهای که در این غایله ها گرفتارند، بیشتر به فکر منافع شخصی خود استند و هیچ طرحی برای بالا بردن موقعیت تاجیکان در ساختار دولت ندارند. حدس زده میشود که در این نظام و سیستم متمرکز تکقومی پشتونی، تاجیکان حتا همان نقش درجه دومی خود را نیز دیگر بدست نخواهند آورد و بیشتر به حاشیه ها رانده خواهند شد.
بهترین روش، عملی ترین طرح ، مناسب ترین شکل مبارزه برای تاجیکان در این لحظه حساس چیست ؟! خواست اساسی شان چه باشد و چگونه به آن برسند؟!

>>>   Raheel
رولا خانم هم زیر تاثیر شوهر متفکرش حرفهایی میگوید اما متوجه معانی ضمنی آن نیست‌. حرف رولا خانم‌ به این معناست که گویا پشتونها مایه ننگ باشند ودر مقام دفاع برامده و میگوید که مایه افتخار اند. حرف او معنی دفاع را دارد. ذهنیت او به گونه ییست که فکر میکند پشتونها را سایر اقوام به دیده دیگری مینگرند. پس خواسته است دفاع کند.

>>>   پس چرا در امریکا یک سیاه پوست نیمه مسلمان و نیمه کمونست بنام بارک حسین اوباما از افریقا رییس جمهور شد؟
آیا تو به دموکراسی عقیده نداری؟
یا فکر میکنی که در تمام دنیا دموکراسی وجود ندارد، بلکه ازکلمه دموکراسی منحیث یک آله دست استفاده میکنند.

>>>   چشم پشتونى "برگ افغان" کور شده. افغان از برگ دور شود چون "افغان" لغت تبارى است و نه نام سرزمين و نام کشور و نام بوم و ديار. اقلا "برگ افغانستان" تغير نام کند

>>>   در این خراب شده هر کی پا میگزارد برای خودش سرتا پای تاریخ دان و فیلسوف کاردان میگردد، نمونه همین خانم رولاند که چند صباح این جا بوده و گشادتر از دهنش حرف اکثریت و دادخواهی برایش می کند خخخخخخخخل‌.

>>>   وای به حال مسلمانان که یک زن عیسوی بخواهد بالایشان هدایت و راهنمایی کند ذلت برای مردم ما بیش از این نمیشود که این پیرزن کم عقل خارجی را منحیث بانوی اول برای ما نشان میدهد بانوی اول ما حضرت خدیجه سلام الله علیها یا خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میباشد.
حسین بامیانی

>>>   هههههههه ....لبناني امده بالا مردم فغانستان حرف ميزنه ان هم از افتخارات پشتون است
واقيعت اين است كه پشتون خودش مزدور بوده در طول تاريخ حال يك نطفه فرانسوا هم با مزدور دال خور يكجا شده
چي نتيجه خواهيم گرفت
دور نيست كه بانوي اول چند تا ....خانه باز كنه و خودش پول جم كنه

>>>   یک پشتونها اکثریت نیست
دواگرگاو وگوسفندان راحساب کنید بله وپشتونا اکثریت میشود
سه درکجای دنیا بدون انتخابات یابه زور به مردم حکومت کردن؟؟؟؟
چهار ایا اگراکثریت بیسواد ونادان وافراطی بود بایدبه بقیه حکومت کنن ازنگاه اسلامی یاغیراسلامی درست نیست
ایادرطول نودسال پادشاهی پشتونا افغانستان درست شدپیشرفت خیر پس شما نمیتوانیدبه دیگران اجازه دهیدکشتی شکسته رابه ساحل ببرن پشتون بایددر مسجدباشدودر روستا گاوبچراند غیرازاین است

>>>   کسانی که رولا غنی عسیوی لبنانی را بانوی اول مملکت میخواند کاملن اشتباه و نادرست و توهین به زنان مسلمان کشور ماست رولای عیسوی زن اشرف غنی احمدزی است نه با نوی اول مملکت اسلامی افغانستان از بسکه غنی احمدزی قصیده قومگرایی اش را بزنش رولا غنی خواندهحالا همین زن عیسوی لبنانی هم سخنان شوهر قومگرای اش از دهان پر تعفن اش بیرون میگردد در حالیکه ازین مردم و کشور معلوماتی هم ندارد.

>>>   یک چوپان اگرخلبان هواپیما باشدحتما هواپیماحرکت نمیتواندبکندیا اگرم به وسیله خلبان به حرکت درایدحتما جوپان ان راسقوط خواهدداد
پشتونها نمیدانن چگونه ازدین بایداستفاده کنن هم خودرانابود میکنن هم دیگران را

>>>   حقیقت را بایدقبول کرد که همین پشتون بادار همیشگی همه ماوشماهست. چون صاحب اصل این سرزمین هست.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است