سلطان كرزي و آينده سياه مردم (عکس)
 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۰۶    ۱۳۹۷/۵/۱۵ کد خبر: 153454 منبع: پرینت

از غني نترسيد چونكه علناً در دشمني با غير پشتونها صادقانه عمل كرده و اعتراف مي كند...
از سلطان فاشيست ها بنام كرزي و اين شاگردان مجاهد آن بترسيد كه چه سر نوشت وحشتناك تري را مي خواهند براي مردم ما رقم بزنند؟

در جلسه اي كه به رياست سلطان حامد كرزي برگزار شد در مورد انتخابات و... صحبت شد و حامد كرزي بايد تصميم بگيرد چه گزينش و گزينه هارا فرا روي اين رهبران مجاهد نما و معامله گران قرار دهد!

اگر به واقعيت ها بنگريم قتل عام ها،برنامه ها،دسيسه ها،ترور ها تقلب هاي انتخاباتي جنايت ها برعليه جامعه غير پشتون و... مغز متفكر آنها آقاي كرزي بوده است.

همين حكومت غني محصول زحمات كرزي با تقلب گسترده بدست آماده است و دو عضو كليدي دولت غني يعني اتمر و استانكزي از اشخاص اعتمادي و وفادار به كرزي تا نسبت به غني هستند.
اما چرا اين رهبران غير پشتون بعد اين همه خيانت ها و طوطئه ها بر عليه مردم ما توسط حامدكرزي هنوز پيش آن مي روند و از آن مشوره مي گيرند تعجب آور است!

كرزي در اين هفده سال نقش بسيار برجسته را در نابودي غير پشتونها بازي كرده است سران غير پشتون را از دولت بيرون كرده است تحقير كرده است اما همچنان به وي اعتماد دارند!
آقاي كرزي قانون أساسي را دزديد و تغير داد!
كرزي فرمانده هان بزرگ غير پشتون را ترور كرد، طالبان را گسترش داد، اسماعيل خان را از ولايت هرات اخراج كرد تا سازندگي آن مختل شود! بارها قصد ترور دوستم را كرد و مانع پيروزي آقاي قانوني و داكتر عبدالله در انتخابات شد.

كرزي ایتلاف شكل نگرفته نجات را كه ميان عطا، دوستم، محقق مي خواست شكل بگيرد با فرستادن افراد خود از هم پاشاند...
آقاي كرزي به غربي ها گفته بود من سران احمق غير پشتون را دور خود جمع مي كنم آسوده برنامه هاي خود را پيش مي برم اگر اينها در دولت نباشند آزاد باشند ملت را بر عليه دولت مي شورانند!
از اين رو بعيد نبود كه برگشت عطا و دوستم براي خاموش كردن جنبش خراسان خواهي و اعتراض فارياب طرح كرزي باشد!
كرزي انتخابات آينده را مديريت مي كند.

تصاوير وحشتناك اين جلسه را به دقت نگاه كنيد سلطان كرزي و شاگردان آن را ببينيد كه رهبران ما هستند و به عمل كرد گذشته آن فكر كنيد.
آينده سياه خود را مي دانيد!!

گل امیری


سلطان كرزي

سلطان كرزي

سلطان كرزي

سلطان كرزي

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سلطان كرزي
گل امیری
نظرات بینندگان:

>>>   Raheel
دقیقا،‌
حد اقل به شیادانی که ملت را به چاه ذلت می اندازند اعتماد نکنند. به سنگ و چوب و کلوخ اعتماد کنند به این زراندوزان معامله گر و خالی مغز و بی اندیشه اعتماد نکنند.
آدمی را اندیشه اش آدم می سازد. آینها اندیشه مشخص سیاسی دارند؟ مثلا کدامیک از اینها صاحب کدام اندیشه مشخص سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و هویتی است؟
ای برادر تو همین اندیشه ای
کجاست اندیشه اینها؟

>>>   "حتمن یک بار بخوانید تا از عمق واقعیت ها آگاه شوید!
پشتون؛ انتحاری!
تاجک؛ لندغر و اوباش!
شیعه؛ کافر جاسوسِ ایران!
بلی درست خواندید، ما مردم افغانستان" به استثنای انسانها با شرف" پشت پرده های موبایل و کامپیوتر پنهان شده و اکثر در شبکه های اجتماعی همدیگر را با شور و شوق تمام با این جملات مخاطب قرار میدهیم، و کوشش می کنم بار ملامت روزگار تیرهء افغانستان را به گردن همدیگر بیاندازیم. این در حالی است که از ده ها پشت دعوای مسلمانی داریم! آیا دین محمدیِ امین و ابراهیمِ خلیل همین بود؟ آیا به راستی ما انسان هستیم، یا فقط به شکل آدم زاده شده ایم؟
آیا هیچ از بربادی و تباهی درس عبرت نمیگیریم؟
برعکس، بر خون همدیگر تشنه تر میشویم؟
چشم بینای که خداوند برما داده، کجا شده؟
آیا پشتون های پابرهنه ننگرهار وهلمند و... که از دست همین تروریست های وحشی ازاین کوه به آن کوه واز این قریه به آن قریه فراری هستند را نمیبینیم؟ پس چرا فقط چهارطالب و تروریستِ مزدور که پشتو حرف میزنند را میبینیم؟
آیا نمیبینید که هرروز مکاتب همین ولایت های پشتون نشین ما به آتش کشیده میشود؟ آیا عقل تان قبول میکند کسی خانهء خودش را آتش بزند؟
آیا مااز حال روزِ پیرزنان وپیرمردان تاجک در دور دست های بدخشان وتخار وهرات بغلان وغیره... وشکم گرسنه اطفال شان خبر داریم؟ یا فقط چهارآدم تاجک که با پکول و دستمال سوار موتر های شیشه سیاه هستند و جز ضرر، نفع به تاجیکان نداشته اند را میبینیم؟
آیا نمیبینیم سربازان تاجک تبارِ ما در کنار سایر هموطنان اش در هر گوشه این سرزمین بدبخت هرروز قربانی می شوند؟
اگر همت دارید، بروید و یکبار از پیرمردان و پیرزنان پا افتادهء پنجشیر و پروان و بدخشان هلمند و ننگرهار وکندهار فاریاب وجوزجان غزنی و دایکندی بپرسید که هرروز چند"شهید" را به قریهء شان میبرند!
آیا از آوارگی هزاره ها مخصوصا در ایران خبر داریم؟ بروید و نمونه اش در "پُل سخته" ببینید که ایران با هزاره ها چه کرده؟
آیا عقل قبول میکند در قرن بیست و یک انسانها در مغاره های کوه زندگی بکند؟ اگر غیرت دارید بروید وضعیت را در بامیان ببینید!
آیا جایی دیده اید که هزاره ها خدای دیگری را عبادت کرده باشند ویا پیروی از پیامبر دیگری، که واجب القتل شمرده میشوند؟ حتا اگر بکنند، آيا خداوند به ما اجازه داده، کسی را بکشیم؟
آیا گاهی بر لبان ترکیده کودکان دایکندی و بهسود دایمیرداد درعین دهقانی خیره شده ایم تا بدانیم آن کودکان برای زنده ماند چه جبری را تحمل میکنند؟ یا فقط چهار شیخ چپن کشال را میبینیم که عقل شان فقط به نفع خود شان کار میکند؟
این همه بدبختی، این همه نابسامانی، این همه جبر روزگار که مارا رسوای خود و بیگانه ساخته، کافی نیست، که به جان هم افتاده ایم؟
نفرت پراکنی، توهین همدیگر، حقارت و زشت گویی در کجای تاریخ دردی را دوا کرده که ما عاشق آن شده ایم؟
تا زمانی که ما مستقیما از کسی ضرر ندیده ایم، چرا نمیتوانیم مانند انسان همدیگر را دوست داشته باشیم؟
این حداقل کاریست که بدون هزینه وضرر ازهمهء ما ساخته است.
اگر باور داریم که همه ما را خداوند آفریده، نه شاگردی داشته ونه شریکی ونه خود ما در انتخاب رنگ و قوم نژاد و زبان خود نقش داشته ایم، پس چرا جز خود از دیگران نفرت داشته باشیم؟
بیاید نعوذ بالله خداوند را دروغگو ثابت نکنیم، حال که ما را انسان آفریده، انسان بمانیم!
کارِ زیادی ازمن و امثال من ساخته نیست اما حداقل اگر این صدا به گوش های عدهء ازاین دست آدم ها برسه ودرخوبترین حالت تغییرِ در طرز تفکر شان ایجاد بکند، خوشبختی بزرگی خواهد بود، اگر هیچ حاصلی نداشته باشه هم ضرر نکرده ام و حداقل وجدانم را تاحدی راحت ساخته ام.
شما خوبان هم اگر در بخش ونشر آن یاری ام کنید و دراین راه همصدا شوید، مطمئنا در کار نیکی شریک بوده اید."
والسلام

>>>   برادر عزیز
مشکل تکرار شده تاریخی این بود که شورای نظار-جمیعت و همراهان شان، به انحصار قدرت سیاسی و اداری (تا پست های ریاست ها در هر وزارت، مدیریت های مکاتب در کابل، والی ها و ولسوال ها، قوماندانان امنیه و حوزه های پولیس)، سرمایه ها و قرارداد ها، سفارت ها و سکالرشپ های تحصیلی... پرداختند و تا اکنون برای حفط آن مقاومت می کنند. علاوتآ این گروه ها (به ادامه سیاست های حکومت ربانی) از روز اول حکومت کرزی) به سرکوبی پشتون ها از طریق ترجمان ها در قوت های ایساف پرداختند،، ملا های پشتون را طالب تاپه زده مجبور به فرار ساختند، پشتون هایی شهری را با تبعیض شدید مواجه ساختند (اگر پشتو حرف می زد به نام متعصب تاپه زده می شد). در یک تعداد موارد مهم ملی و تصامیم بزرگ رئیس جمهور کرزی تحت قومانده شورای نظار قرار داشت (مسایل روابط با کشور های منطقه، زبان های رسمی و ملی، مقرری های مهم، بازداشت نتوانستن خیانتکاران شورای نظار-جمیعت و همکاران شان ...).
به نظر اکثریت پشتون ها کرزی بی غیرت و جبون لقب گرفته است زیرا که تسلیم فهیم و دار و دسته اش شده در ختم انحصار قدم های قاطع برداشته نتوانست. ختم کردن این انحصار یک نیاز تاریخی برای جلوگیری از جنگ های دوامدار اینده است. غیر پشتون های با تدبیر باید در ختم این انحصار کمک نمایند تا قانون تطبیق شده، حکومت موثر شده و وطن آباد و مردم همه اقوام آرام شوند. انحصار قدرت به پیمانه ایکه شورای نظار-جمیعت همراهان شان تلاش حفظ آن را دارند، در هیچ جامعه به نفع صلح و ارامش نیست زیرا انحصار گران ظالم اند و حق تلف می کنند و محکومان در سدد انتقام می شوند (مثل پشتون های دهاتی و شهری که موجودیت طالب را برای مهار کردن انحصار گران مفید می دانند و بعضاٌ حتی از آن حمایت می کنند). کرزی، اشرف غنی یا هر کس دیگری که این انحصار گری را ختم سازد قهرمان تاریخ خواهد شد. کرزی ترسو به آهستگی قدم می برداشت، اشرف غنی دیوانه جرأت بیشتر دارد و قدم های قاطع می بردارد.

>>>   اگر اعضای این ایتلاف خود خواهی و یکه تازی را پیش نگیرند و به رهنمایی های کرزی عمل کنند به مقصد می رسند. سلطان که تعصب و نژاد پرست نبود بهتر است از ولس مشر و مغز متفکر که آلوده با تعصب و نژاد پرستی است و محصول حکومتش نفاق و تفرقه در میان مردم یک کشور و یک سر نوشت.

>>>   کرزی با مکر و حیله مردم غیر پشتون را نا بود می کند. او بسیار شیطان صفت است که توانسته در میان غیر پشتونها خود را جاسازی کند. تمام این فجایعی که در کشور به وجود آمده نتیجه تلاش و حکومت دوازده ساله اوست. او در ظاهر دوست و در باطن دشمن است.

>>>   سلام.
اگر این ملا واین مسجد باشد حال دانش آموزان خراب است. کرزی وجنایتکاران این جلسه، آینده تاریک وبدتر از دوران حکومت جنایتکاران اسلامی خواهد بود.آزموده را آز مودن خطا است.فریب نخورید


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است