اشرف غنی به خودش توهین می کند (عکس)
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۰۸    ۱۳۹۷/۵/۱۷ کد خبر: 153509 منبع: پرینت

غنی در چند روز گذشته با تعدادی از رهبران سياسی افغانستان بصورت جداگانه ملاقات كرد.

تصاويری كه از اين ملاقات ها منتشر شده نشان می دهد كه رييس جمهور در نشست های خود برخی را در كنارش نشانده و برخی را از پشت ميز رياستش ملاقات نموده است يكی از كسانیكه با او از پشت ميز رياستش ملاقات نموده استاد عطامحمد نور است.

اگرچه بسياری ها از نحوه برخورد غنی با نور تحقير و توهين رييس اجرايی جمعيت اسلامی را استنتاج می كند اما من فكر می كنم اين تصوير سويه های پنهانی نيز دارد كه نيازمند كاوش و بررسی روان شناسانه است. باورم اين است كه بررسی روان شناسانه اين تصوير پرده از حس حقارتی برمی دارد كه غنی در هنگام مواجهه با نور به آن مبتلا می شود.

غنی و نور دو رقيب سياسی سرسخت همديگر هستند كه از كمپاين های انتخاباتی رياست جمهوری گذشته تا هنوز بارها در مقابل همديگر قرار گرفته اند. اوج اين رويارويی كشمكش سه ماهه بر سر معضل بلخ بود كه اقتدار غنی را با خاک يكسان كرد. احساس حقارت چيز بدی است وقتي به او مبتلا شوی خود را به آب و آتش مي زنی و همه عرف ها و سنت ها را زير پا می كني تا اعلام وجود كنی.

دكارت می گفت: من می انديشم پس هستم اما انسان تحقيرشده می گويد: من بد می كنم پس هستم.

بنابراين اين تصوير بجاي اينكه توهين و تحقير نور را برساند پرده از عقده حقارت غنی برمی دارد و نشان می دهد كه مواجهه با نور او را عصبی و پرخاشگر ساخته و به اعتماد به نفسش صدمه می رساند در غير آنی غنی بهتر و خوبتر از ديگران موقعيت سياسی و جايگاه مردمی نور را درک می كند و زور پنجه اش را می داند.


غنی بزرگان سیاسی دیدار ارگ کابل افغانستان

غنی نور دیدار اررگ کابل افغانستانعبدالشهید ثاقب

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
نور
تحقیر
نظرات بینندگان:

>>>   اززور گب نزن برادر همه راباخته هیچ چیز درهست بودش باقی نمانده خوب معلوم میشود به اندازه کافی تحقیر شهده است ان حرف های گذشته اش یک لاف وپتاق بوده

>>>   اگردرمقابل دزدان معلوم الحال ایستادگی کند تمام ملت با اشرف غنی است

>>>   بحث توهین اصلا در میان نیست، ملاقات های جداگانه روشنگر مسایل است که از چشم مردم به دور مانده است. اگر با دقت تمام به آن دیده شود، واضح فهمیده میشود که این دیدارها به سه نحوه صورت گرفته و بیان گر سه سه موضوع میباشد. توضح سه مسئله را بینده گان و مرور گران به ضم شان تشریح و تفسیر خواهند کرد و با گذشت وقت همه روشن خواهد گرید.
شریف

>>>   واقعآ که ازسوی ارگ به استاد عطا محمد نور تحقیر شده است

>>>   کله خام را شنیده بودم اما امروز به چشم و سر میبینم و درک میکنم که کله خام یعنی چه .

>>>   Arsalan.
" کفن کش قدیم"
بازی های براه انداخته شده توسط کرزی گروه های مختلف را وادار به مراجعه به مرکز فساد و تروریزم یعنی همان کفن کش قدیم نمود.
مراجعه به کرزی به معنی این است که:
طالبان را دوباره زنده نمودی وتقویت کردی خوب کردی
ترور های زنجیروی را سازندهی نمودی خوب کردی
جنگ را به شمال وغرب کشور انتقال دادی خوب کردی
بازی سازی را در شمال وغرب کشور توقف دادی خوب کردی
فساد را در سراسر کشور گستردی خوب کردی
در انتخابات با جعل وتقلب غنی احمدزی را برنده ساختی خوب کردی
وضعیت کنونی که ناشی از عمل کرد نا بخردانه و دشمنانه نسبت مردم و این کشور است خوب کردی
و ده ها جرم جنایت دیگری که کرزی با حواریونش مرتکب شده .
حالا این مراجعه به کفن کش قدیم به جز ادامه همین وضعیت اسفبار کنونی هیچ تغیر مثبتی را درپی نخواهد داشت .

>>>   من یقین دارم که کلیه کسانی که ما آنها را از خود می دانستیم و همین حالا به نام رهبران و بزرگان مقاومت یا بزرگان تاجیک در کار سیاست مشغول اند،‌ همه آنچه را که شما فرمودید می دانند. آما اینها چنان خائن و قوم فروش و بیغیرت شده اند که می نگرند ناموس و هستی مردم شان به باد می رود و هنوز هم سرگرم معامله و سرگوشی با صحبت با دشمنان متجاوین اند.‌

از همین روست که اینقدر همه روزه باید بگوییم و باید بگوییم و باید و باید فریاد کنیم که آهااااااای، بیدار شوید. کسی به فکر شما نیست. کسی به فکر قوم نیست کسی به فکر هویت و سرنوشت و منافع و آینده و تاریخ شما نیست....

ازینروست که باید از خودیهایی که مردم را در خوشبینی و خالی ذهنی و فریب نگه مدیدارند شکایت کرد نه از دشمن سفاک و متجاوزی که کمرش همیشه برای بربادی ما بسته بوده است.

>>>   اینجا بازار خرید و فروش و چانه زنی رهبران جهادی ست. باید با هرکدام شان برایر به نرخ بازار رفتار شود.

>>>   بخاطری که نشان ندهد که تنها عطا محمد نور را از پشت میز ملاقات نکرده است، یک دو نفر بی نام و نشان دیگر مانند حاجی الماس و غیره را نیز از پشت میز مذاکره است.
اشرف غنی برای خود اینرا کثر شأن میدانست که با وجود اینقدر داو و دشنامی که عطا محمد نور او را در جریان والی بودن اش در مزار، داده بود و تهدید کرده بود و حتی رییس اجرایی اش را مار آستین خطاب کرده بود و گفته بود که دندانهای او را میشکند، او را مثل دیگران پذیرایی میکرد.
بز هم اشرف غنی منتظر مانده بود که اول با وجود داو و دشنام های عطا محمد نور به داکتر عبدالله، اول داکتر عبدالله عطا محمد نور را در خانه صلاح الدین ربانی ببیند، بعدآ خودش او را ببیند.
زیر اگر احیانآ کسی انتقاد کند که چرا عطا محمد نور را با وجود تهدید هایش ملقات کردی؟ او در جواب بگوید که داکتر عبدالله که عطا محمد نور اخطارش داده بود که دندان هایش را میشکند، با او دیدار کرد، پس من چرا با او دیدار نکنم؟

>>>   غنی نو عقلش دارد کار می کند که با چیغ و فریاد و یا با توطیه و تبعید به هدف نمیرسد بلکه رسوا هم می شود . بهتر است تا با همه مسامحه کرده بداند که به تنهایی و یکه تازی روزش از بد بد تر می شود. اینهای که غنی دارد با ایشان مشوره و صحبت می کند ولو دزد و قصاب هستند اما تا هنوز درین بازار آشفته خریدار دارند.

>>>   نمیدانم که کسانی وابسته به ارگ با کدام چشم درایی و کدام رو و ابرو میگویند که اگر (غنی در مقابل دزدان ایستادگی کند تمام ملت با اشرف غنی است ) جاهلان طرفدار ارگ مردم را فکر کرده که چشم بسته و گوش کر و یا گوسفند هستند نخیر چنین نیست انها کور خواندند مردم با چشم باز عقل و منطق عملکرد حکومت اشرف غنی احمدزی قومگرای عوام فریب دزدی های بزرگ دارایی های عامه و برباد دادن بود و نبود کشور تگ قومی و یکتازی حکومت اشرف غنی احمدزی و دارو دسته مفسد و خاین انرا زیر نظر دارند از هم خیانت ها و جنایت ها و قومگرایی و تعصب قومی و تگ قوم سازی و چور و چپاول دارایی های عامه و نقض قانون اساسی و سایر قوانین دیگر و ده ها خیانت دیگر از کدام این خیانت ها چشم پوشی کرده خواهید کرد چیزیست که مانند افتاب واضح و روشن به تمام مردم است تنها کور دلان قومگرا طرفدار ارگ انرا انکار میکند و بس .

>>>   احزاب سیاسی بهترین دواء اند اما در مشرق زمین در اًغلب حالات به بدترین درد و مرض تبدیل می گردد

>>>   حتمن در زیر کون خود هم یک بالشت را گذاشته چون چوکی ریاست هم به تنهائی به این شرفباخته تحقیر شده ارتقای حیثییت نمیدهد۰

>>>   حس حقارت را کسی باید داشته باشه که از هرطریقی میتوانست زور زد که ثروت و قدرت خود را حفظ کند ولی.....

>>>   اگر سیاستمداران ما بجای جیب و منفعت شخصی شان به مردم و راه برون رفت مردم ازی نابسامانی ها فکر کنند ودر عمل پیاده نمایند .مطمئن باشید که از زیر ستم و ظلم بیگانه بسیار زود خارج میشویم

>>>   سلام بایدگفت که عطامحمدنور یگانه کسی است که ازحق مردمش دفاع کرده ومیکند پس اینقدر بدگوی نکنید


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است