ده دروغ تازه از مکتب نیو پشتونیزم
تمامیت خواهان به دموکراسی باور ندارند و در دموکراسی مرگ خود را می بینند. آنها در انتخابات نمی توانند اکثریت خیالی خود را به اثبات برسانند و دست به تقلب گسترده می زنند اما با پررویی طرف مقابل را متهم می کنند 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۴۳    ۱۳۹۷/۵/۱۸ کد خبر: 153548 منبع: پرینت

تعداد دروغ های شاخداری که یک قشر سیاسی خاص معروف به تکنوکرات در 18 سال اخیر به افکار جامعه جهانی و مردم افغانستان ترزیق کرده اند بیشمار است که در اینجا صرفا به ده تای آن اشاره می شود:

دروغ اول: "برای شکست تروریزم و رضایت مردم پشتون رییس جمهور باید از قوم طالبان باشد".
این نظریه برای نخستین بار در کنفرانس بن مطرح گرید و مطابق به این طرح رییس جمهور بطور غیر دموکراتیک برای افغانستان تحمیل شد و در 18 سال گذشته بطور پیگیر تعقیب گردید و ما شاهد دو رییس جمهور پشتون تبار از طریق تقلبات و زورگویی بودیم با اینکه این نظریه پوچ نتیجه مثبت نداده است ولی هنوز جامعه جهانی باور می کنند که برای راضی ساختن تروریست ها در روند صلح و شکست آنان در میدان جنگ رییس جمهور باید حتما از تبار تروریستان باشد.

دروغ دوم: "جنگسالاران شمال خطرناکتر از طالبان اند".
این فکر در نخستین روزهای حضور قدرتمند نیروهای مقاومت ضد طالبان در کابل مطرح شد و در تحت شعار خلع سلاح جنگسالاران شمال زمینه ظهور مجدد طالبان شکست خورده مساعد شد و ارتش تازه تشکیل حکومت افغانستان نتوانست این خلا را پر کند.

دروغ سوم: "مردم پشتون فقیر اند اگر کشت تریاک و تولید هرویین به آن‌ها اجازه داده شود آنها راضی شده و به صفوف طالبان‌ نمی پیوندند".
این طرح در گرماگرم بحث استفاده از سمپاشی از فضا وارد بازی شد بسیاری از حوزه های کشت تریاک در شمال کشور ریشه کن شد ولی قندهار و هلمند حوزه زیست حامد کرزی بطور استثنایی شامل امتیازات مواد مخدر شد. روی تصادفی نیست که سال به سال تولید مواد مخدر در مناطق مذکور افزایش می یابد بگونه ای که تنها هلمند مطابق گزارش سالانه سازمان ملل بیشتر از نیمی تریاک دنیا را تولید می کند خود خانواده کرزی و برادرانش از قاچاق مواد مخدر در صدر مافیای جهانی صعود کردند.

دروغ چهارم: "اگر کمک های جامعه جهانی بیشتر در مناطق جنوب به مصرف برسد مردم پشتون از طالبان حمایت نخواهند کرد و از دولت تحت حمایت آمریکا حمایت خواهند کرد".
مطابق به این نظریه در 18 سال اخیر تقریبا بیش از 70 درصد کمک های جامعه جهانی در جنوب مصرف شد ولی نه طالبان دست از جنگ کشیدند و نه پشتون ها دست از حمایت طالبان کشیدند بر خلاف اکثریت مکاتب، سرک ها، پل ها، مراکز صحی و عام المنفعه ساخته شده توسط طالبان ویران شدند و هیچ نشانه ی ثبات و صلح دیده نمی شود این سیاست عملا مردم شمال را بخاطر صلح دوستی و باور به ترقی و انکشاف مورد تبعیض قرار داد هنوز جامعه جهانی باور می کنند که برای رضایت جنوب به آنها رشوت سیاسی و امتیازات داده شود.

دروغ پنجم: "طالبان فرزندان پشتون اند جنگ علیه آنها جنگ علیه قوم پشتون است".
مطابق به این نظریه تروریزم شکل قومی را بخود گرفت و مطابق به همین دیگاه بود که غنی گفت "این عادلانه نیست که 98 درصد گویندگان یک زبان در زندان ها باشند". همچنان کرزی طالبان را "برادران ناراضی" خطاب می کند و به باور او طالبان چون افغان یعنی پشتون اند پس حق دارند دست به هر جنایتی بزنند، نسل کشی کنند و یا ویرانگری کنند این حق افغانیت و اسلامیت آنها است. این تفکر خانمانسوزترین سیاستی است که جنایات یک گروه تروریستی بخاطر همتبار بودن با قدرت حاکم حق هر نوع جنایات تکاندهنده را دارند و از مجازات معاف اند در نتیجه از زندان ها با وصف جنایات مکرر آزاد می شوند و بحیث تاج سر ملت مورد قدردانی قرار می گیرند.

دروغ ششم: "اقلیت های قومی آله دست ایران و روسیه اند و برای جلوگیری از نفوس این کشورها باید آنها را سرکوب کرد"
این سیاست توسط کرزی، غنی و خلیلزاد از همان نخستین روزهای ورودشان در بازی قدرت در رکاب آمریکایی ها مطرح شد مطابق به این ادعا ذهنیت جامعه جهانی نسبت به مردم شمال مغشوش شد و نگران نفوذ ایران و روسیه رقیبان غرب شدند واقعیت این است که تمامیت خواهان در تعامل با همسایگان، امریکایی ها و همه بازیگران خارجی به نمایندگی قوم پشتون وارد معامله شدند نه به نمایندگی یک ملت واحد. با هر کشور مطابق به منافع شخصی و یا قومی شان خود را دوست استراتژیک وانمود کردند و تاجیکان را دشمن و همدست کشور های رقیب شان معرفی کردند این در حالی است که سران تاجیک در خواب غفلت ساختن ملت واحد افغانستان اند و دیگران توسط پول، قدرت نظامی و دیپلوماسی خارجی ها قبرشان را کندند.

دروغ هفتم: "طالبان مردمان مظلوم و معصوم اند که در نتیجه ظلم جنگسالاران شمال دست به سلاح برده اند و علیه بی عدالتی ها می جنگند"
این سیاست مظلوم نمایی گمراه کنند باعث شد که به جنایات و وحشت طالبان مشروعیت داده شود و در تحت نام صلح صاحب امتیازات گسترده شوند.

دروغ هشتم: "افغانستان صرفا با دولت قوی مرکزی در تحت رهبری پشتون ها می تواند با ثبات و یکپارچه باقی بماند نظام فدرالی و یا پارلمانی باعث تجزیه کشور می شود"
در مجلس بزرگان (لوی جرگه) قانون اساسی سیاستمداران تبهکار به زور آمریکایی ها نظام متمرکز و با صلاحیت های گسترده برای رییس جمهور پشتون محور را تحمیل نمودند بحران امنیتی، بحران قانون اساسی، بحران مشروعیت، فقر، فساد، جنایات و شکست دموکراسی مولود همین نظام خانمانسور است.

دروغ نهم: "اگر رییس جمهور تاجیک تبار از طریق انتخابات به قدرت برسد در کشور جنگ داخلی شروع می شود"
این ادعا محصول ذهنیت قبیلوی برتری طلب است هر چند ذهنیت تاجیک ستیزی یک سیاست کهنه از زمان حکومت حبیب الله کلکانی و حکومت استاد ربانی است ولی بعد از سقوط امارت طالبان بدست نیروهای مقاومت ضد طالبان به کمک ایتلاف جهانی ضد تروریزم در تحت رهبری آمریکا این ذهنیت توسط تکنوکراتان تبهکار در رکاب غرب تا سطح افکار فاشیزم انکشاف داده شد.

چنانچه این تفکر از طریق کنفرانس بن 2001 وارد بازی شد و در 18 سال اخیر به یک آیدیولوژی حاکم در میان قشر سیاسی قبیله گرایان تبدیل شد. تمامیت خواهان باور دارند که به قدرت رسیدن یک رهبر تاجیک تبار که از فرهنگ شهرنشینی، زبان فارسی، ظرفیت کادری و نظامی بزرگ برخوردار هستند حاکمیت سنتی پشتون ها را می توانند مثل گذشته به چالش بکشند
چنانچه کرزی بارها و با صراحت این بحث را با سیاسیون پشتون و جامعه جهانی مطرح کرده است که در صورت پیروزی کاندیدای تاجیک تبار او ترجیح می دهد که قدرت را به طالبان تسلیم کند و جنگ داخلی به راه اندازد.

تمامیت خواهان تقلبات را یگانه راهبرد مقدس برای جلوگیری از پیروزی یک تاجیک تبار در قدرت افغانستان می دانند چنانچه در انتخابات 2014 براساس همین تفکر بود که کاندیدای برنده منسوب به تاجیکان را از طریق تقلبات گسترده محروم از ریاست جمهوری نمودند و کاندیدای پشتون تبار شکست خورده را در یک معامله توسط آمریکا بر مسند ریاست جمهوری در حکومت وحدت ملی قرار دادند.

دروغ دهم: "اقلیت های قومی به دموکراسی باور ندارند و در دموکراسی اکثریتی بازنده اند و به اراده قوم اکثریت احترام نمی گدارند بنابراین دست به تقلبات می زنند"
پشتونیزم عجیب منطقی دارد! از یک طرف تقلبات را یگانه وسیله جلوگیری از پیروزی کاندیدای اقوام غیر پشتون می شمارند و از طرف دیگر اقوام غیر پشتون را متهم به تقلب و عدم احترام به اراده سیاسی قوم اکثریت خیالی می کنند واقعیت این است که تمامیت خواهان به دموکراسی باور ندارند در دموکراسی مرگ تمامیت‌خواهی خود را می بینند. خشونت و زورگویی بخش جداناپذیر فرهنگ و ذهنیت قبیلوی شان را تشکیل می دهد افزون بر آن در انتخابات نمی توانند اکثریت خیالی خود را به اثبات برسانند و دست به تقلبات گسترده می زنند اما با پررویی طرف مقابل را متهم می کنند.

تجارب دموکراسی نوپا در 18 سال اخیر نشان داد که تاجیک ها، هزاره ها، ازبک ها، ترکمن ها، نورستانی ها، پشه ای ها، ایماق ها، بلوچ ها و دیگران به دموکراسی واقعی باور دارند نه به دموکراسی کاذب چنانچه در تمام انتخابات ها مرکز ثقل تقلبات و جعل مناطق جنوب و نهادهای منسوب به تمامیت خواهی بوده است اما بزرگترین مشکل نخبگان تاجیک این است که با جامعه‌جهانی بطور مستقیم تعامل ندارند و ذهنیت جامعه جهانی توسط دموکرات های کاذب با دروغ های شاخدار مسموم شده است.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پشتونیزم
دروغ
نظرات بینندگان:

>>>   جامعه جهانی حالا کاملاً متفقین شده اند بایدراه حل بهتر جستجو نمایند.ادامه وضعیت موجود به نفع جوانب نیست .درغیر بجز ضیاع وقت چیزی دیگری بدست نمی آید

>>>   بدون تعصب و زیاده روی البته با در نظر داشت رفتار ، گفتار و کردار قوم پشتون و تمامیت گرا نشان دهنده تسلیم بودن شان به بیگانه ها وبه اصطلاح شعار شان خودفروشی و وطنفروشی است تاریخ سیصد سال اخیر کشور وخدمات این قوم به انگریز ها بعدا به روسها وبالاخره امروز به مادر وامریکا .صد البته که این خدمات برای بیگانگان که همیشه تباهی سر زمین ما وسرافگندگی مردم بیچاره ای ما را در بر داشته و دارد در صد سال اول بواسطه حکومت دست نشانده و نوکر انگریز بکمک ملا های خود فروخته شده به کلدار وپوند پایه گزاری شد که در ادامه از هیچ نوع ترفند و دروغ به همه ای مردم وبعدا همین تمامیت طلب ها با دست به دامن زدن به سوسیالیسم جهانی وپرولتاریای کارگری پای روسها را بسرزمین ما آورد و امروز تکنوکراتهای که به اکثریت همان کمونیست مآب های پیشین و همتباران شان هستند در لباس دموکراسی صادر شده آمریکایی وارد کار زار سیاسی کشور شده اند که البته با غارت کردن تمام ثروت های طبیعی و نابود کردن دیگر اقوام غیر پشتون ساکن در کشور پایه گزاری شده وبه پیش میرود .

>>>   طاهرپشتون
تاجکان ظرفیت اقتدار و سیاست را هیچ گاهی نداشتند. همیش چاپلوسی و گر کردن دربار و شعر سرایی داشتند که این صفات هم اکنون از داده اند. گناه پشتون هاو ازبکها او مغولها و عربها نیست که بالای تاجکها پادشاهی کرده اند.

>>>   امیر زاده صاحب گرامی،
به دوستی تان افتخار میکنم ، بودن تان قوت قلبیست برای تمام تاجیک باوران و آزاد اندیشان جامعه ما.
سلامت و سرفراز باشید.

>>>   امیرزاده هرگز بالایت افتخارنمیکنم زیرا هرنظر وطرح شما صد فیصد برضد پشتون است واین به فائیده شان است زیرا نظریات شما هرچه بیشترزمینه انسجام شانرا فراهم میسازند ومتوجه انسانهای متعصب میشوند منسجم توهیچگاه طرح بهبود برای تمام مردم وکشورخود نداری صرف دریک چوکات خورد تعصب زنده گی میکنی واین رابرایت میگویم که زورپشتون درماه نهم برایت معلوم میشود بیغم باش

>>>   نوکران روس معلوم بود ومعلوم است پشتونها نوگرهیچکس نبوده ونه میباشد

>>>   خوب تاجك هزاره اوزبك كجا بود چرا امضا كرد
حال وقتي امضا كردين أرام تماشا كنين
پشتون ها ليلام تان خواهد كرد
من از امروز به بعد دستم به پشتون برسه زنده دفن ميكنم

>>>   چه بخواهیم و چه نخواهیم در افغانستان جنح پشتون و غیر پشتون به وسیله خود پشتونها به خصوص اشرف غنی و دار و دسته اش به وجود آمده و پشتونها در مقابل غیر پشتونها قرار گرفته اند. مطالب هارون امیر زاده بیان واقعیت است هرچند ممکن است که برای برخی این واقعیت تلخ و ناگوار است. عملا با چشم سر می بینیم که دولت اشرف غنی یک دولت پشتونیست و کاملا قومی است. شوروی توسط پشتونها به افغانستان آورده شدند مانند تره کی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل، سلیمان لایق، نجیب الله احمدزی و... ولی امروز همه چیز را به گردن غیر پشتونها گذاشته و آنان به مزدوری شوروی متهم می شوند. انگلیس را هم در گذشته همین پشتونها به افغانستان آوردند. وهابیت والقاعده را پشتونخها آوردند. طالبان را پشتونها در کشور ما به وجود آوردند. پاکستان از سوی همین پشتونها وارد افغانستان می شوند و مردم ما را قتل عام می کنند. و در نهایت آمریکا را هم پشتونها وارد کشور ما کردند. کرزی و اشرف غنی از حامیان اصلی آمریکا هستند. اشرف غنی به مجر رسیدن به قدرت پیمان استعماری امنیتی را با آمریکا امضا کرد. در هیچ یکی از این پدیده های استعماری غیر پشتون نقش نداشته است. اما امروز همین کاسه لیسان، آمریکا، شوروی، انگلیس، پاکستان، غیر پشتونها را محکوم بخ مزدوری می کنند. دقیقا سیاست دزدی را در پیش گرفته که برای دزدی وارد خانه کسی شده و صاحب خانه را متهم به دزدی می کند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است