آیا غنی دیوانه شده و یا نماز بلد نیست؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۳۲    ۱۳۹۷/۵/۳۱ کد خبر: 154015 منبع: پرینت

آیا آقای غنی دیوانه شده است و یا معلومات دینی اش قصیر است؟

عده ای، حرکات عجیب و غیر موزن رفتاری و کاربرد واژه های مضحک از جانب آقای غنی در مناسبات مختلف را به مشکلات و فشارهای روانی وی ربط داده و استدلال می نمایند، جناب شان بر اثر فشارهای روانی از وضعیت جاری افغانستان از حالت نورمال خارج شده و مشکلات روانی برایشان خلق گردیده است.

با چنین استدلالی چنین نتیجه گرفته می شود که ملت با یک زعیم دیوانه و یا نزدیک به دیوانه مواجه اند. اگر چنین استدلال را نپذیریم پس عدم آگاهی رییس جمهور غنی را از مسایل دینی باید پذیرفت.

در هر دو صورت مشاورین آقای غنی که ماهانه هزاران دالر را بعنوان حقوق دریافت می کنند اشخاص بی توجه و کم دانش هستند.

نوت ۱: صحتمندی فیزیکی و روانی بر علاوه معلومات کامل علمی و اجتماعی، از مهمترین ویژگی های زعیم یک ملت می باشد. تا در حاد ترین شرایط توانایی اخذ بهترین تصمیم را در قبال ملت و منافع علیای کشور داشته باشد.

سلیمه صدیقی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سلیمه
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   ارور‎ heeft een bericht van 21 augustus aan zijn tijdlijn toegevoegd.
تمام جهادی‌ها که در بازی سیاسی به یک متقلبِ بی‌دین باختند و حیثیت سیاسی مردم ما را به یک دلقک واگذار کردند، باید بشرمند. این‌ها زیر نام حفاظت دین و عقیده‌ی مردم سال‌ها سلاح برداشتند و میلیون‌ها انسان را کشتند، امروز در اوج بی‌شرمی ریشخندی فرد متقلب اول حکومت را تماشاگر اند و لب به کلام نمی‌گشایند. علمای مزدور صفت و وابسته چرا در مورد تمسخر اشرف‌غنی به اسلام و مناسک دینی خاموش اند؟ آیا واقعاً برای یک کشور اسلامی، داشتن چنین زعیم ریاکار و خالی از عقیده ننگ نیست؟ اگر نیست پس چرا در برابر دکتر نجیب و روس‌ها مردم را به کشتن دادید؟ فرق اشرف‌غنی با ببرک کارمل، حفیظ‌الله امین و دکتر نجیب در چیست که دیروز دشمن و امروز زعیم شماست؟

>>>   هر 2 گزینه واقعیت دارد .
اول اینکه از مسانل دین بکلی معلومات ندارد که صرف نظر از احکام و شریعت دین حتی بسم الله الرحمن الرحیم و کلمه الشهاده را هم بطور صحیح خوانده و تلفظ کرده نمیتواند دراین هیچ شک وتردید وجود ندارد.
دوهم- این آقای اشرف غنی واقعیت دارد که درس خوانده است ولاکن از ابتدا بمرض روانی شدید و صحی جسمی مبتلا بوده که شرانط افغانستان که خود آن را بقصد تسط گرانی ملیتی عمدا ببار می آورد جناب شان از سرحد ومرز جنون فرا تر رفته اند که طرز تکلم و حرکات که شانسته یک رئیس جمهور باشد ندارند در سخنرانی های خود فاقد آن است با حرفهای اشتباهی ومضحک کوچه و بازاری خویش خودرا مورد سوال وتمسخر عوام قرار میدهد که این موضوع هم برمیگردد بمشکل مریضی جسمی وروانی شان.
شما در اخیر نوت تذکر داده اید صحتمندی فزیکی وروانی برعلاوهمعلومات کامل علمی واجتماعی از مهمترین ویژه گی های زعیم یکشور میباشد.حرف شما بکلی صحیح است . بد بختانه که افغنستان از این قواعد مستثنی است . فقط جهالت و ملیت گرانی داشته باشی ........ ادم درس خوانده، خوب
خدمتگار پنداشته می شوی.
م.ط.ی. احمدی

>>>   Azim Kohestani
بازی های سیاسی و تشویش افزایی در کشور روی دست گرفته شده است :
از قراین بر می آید که حکمران جهانی در نظر دارد تا به نام ” تسلیمی مناطق کم جمیعت به طالبان ” روستا ها را ملا هیبت الله آخوند اداره کند چون دستورات ملا هیبت الله آخوند بیشتر در بین قبایل قوم پشتون در روستاها قابل اجرا است .
شهر ها را اشرف غنی احمد زی و یا شخصی که بعداً اگر جا گزینش تعین شد اداره کند چون حکم اشرف غنی احمد زی بیشتر در بین اقوام غیر پشتون ها قابل اجرا است بناً غیر پشتون ها اشرف غنی را پاسبانی میکنند و به عنوان سربازان سر به کف او در نهایت خود را در زنجیر غلامی قرار داده اند و مطابق به دستور سران کهنه کار و منفعت جو خون های خود را در پای قدم های این آدمک گرفتار به مریضی روانی میریزند .
و از طرف دیگر چهره های تکراری ” ائتلاف بزرگ ملی ” تشکیل میدهند که برای بقای ثروت ، اقتدار و سلطه خود حاکم برای مردم مظلوم و فقیر تعین کنند و به ما پیشنهاد می کنند که اشرف غنی خوب نیست حامد کرزی خوب است ، ملا هیبت الله خوب نیست حکمتیار خوب است ، حنیف اتمر خوب نیست ظاهر قدیر خوب است ، جنرال استانکزی خوب نیست جنرال رازق خوب است .
و مارا چشم و دهان بسته برگه رای دهی را به دست ما داده به سر ما کوفته مجبور مان میکنند که به یکی از این آدمک ها رای خود را بریزیم تا باشد تعهدی که با این قیافه گگ ها ی خسته کن بسته اند معاون بی صلاحیت ، وکیل ، وزیر وغیره تعین شوند و اگر از قضا اوضاع بر وفق مراد شان نبود دوباره مارا علیه آن آدمک ها بشورانند و خود در عقب سینه های سپر شده ما قرار داده لاف زنی و خود ستایی کنند و زمانی که دوباره به مقصد دل خود برسند فقط برای کشته ها و مجروحین ما از اثر سرکوب شورش ما توسط رقیبان دیروزو رفیقان دوباره امروز شان آرزوی بهشت و شفای عاجل نمایند و تمام .
نه معامله گران خون فرزندان به خاک خفته این سرزمین ، اگر دیوانه هم بودیم حالا هوشیار شدیم و اگر هنوز هم دیوانه باقی مانده باشیم از سر شروع می کنیم .
ما به سوی تغیر بنیادی در حرکت هستیم ، نسل جوان و اندیشه نو را با خود داریم ما به سوی عدالت خواهی قومی ، فقر زدایی و توذیع عادلانه ثروت ملی در حرکت هستیم .
اگر از شما خیری برای مانمی رسد لطفاً شر هم نرسانید ..

>>>   دادفر اویانی
خود کفانی!
خودکفان؛ کشنده ترین بمب هوشمند ویژه ی ساخت مکتب «سیاست افغانیت» است؛ بمبی که به افغانی/ پشتو گپ میزند!

چرا باید نگفت ازین که «بر من ستم خود تباریست»؟
از کدام کتاب، گفتن ازین راستی، «تعصب قومیست»؟
آری که هر زنده جانی در برابر ستم (پای نهادن) بر او، ستیهش (تعصب) داشته باشد و واکنش نشان دهد.
گفتن ازین گونه ستمگریی بی مانند و ازین شیوه تحمیلگریی بی پیشینه (در سرگذشت آدمی)، چه پیوندی دارد به واژه «تعصب»؟

چرا باید نگفت ازین نو آوریی افغانی؟
برای تحمیل ستم و بربریت تباری:
در تاریخ باشنده های کره زمین، جهان آدمیت تا کنون هیچ ملت؛ هیچ ملیت؛ هیچ تبار-قوم و قبیله ی را در خود نداشته و ندیده باشد که برای پیاده سازیی برنامه ها و اهداف برتریتجویی و تحمیل خود بر دیگران (که فاشیزم است)، فرزندان خود را بمب خودکفان ساخته باشند.

این شیوه تحمیلگری و با این گونه خود گذری، ویژه افغان وآموزه ویژه افغانیت باشد و اندیشه پشتونوالی مهندس او.
این آفریده های خداوند، ویژه اند و با ویژگی های بی مانند در تاریخ آدمیان.

چه باید کرد با این مکتب کشتمان؟
چگونه میشود گفتمان با خودکفان؟

بسوی واپسین تبهکاریی رژیم «افغانیت» در غزنه سوخته و بسوی جوانان جانباخته ما با بمب خودکفان افغانسازی در برچی ی کابل دید و دیده بست بر راستی و زبان بست در بیان راستی؟
چرا و چگونه میتوان؟
دستاورد ستم پشتونوالی:

>>>   Haroon Amirzada
فلسفه قربانی عید خونین "افغانیت"

فلسفه اسلامی عید قربان را هر مسلمان می داند و نیاز به تکرار آن نیست. اما فلسفه قربانی عید "افغانیت" را همه نمی دانند.
در فلسفه "افغانیت" بجای قربانی در راه خدا، مردم و وطن عزیزان ما مثل گوسفند در راه قدرت طلبی و جهالت قبیلوی قربانی میشوند و یا بخاطر کلید جنت ارگ همه هستی مادی و معنوی کشور برباد میشوند.
به گفته اشرف غنی،" فرزندان ما پارچه پارچه می شوند و خون آنها در سرک ها جاری میشود، این یک امتحان الهی است"
اما عید "افغانیت" تنها از عزیزان ما قربانی نمی گیرند، از فرهنگ، هویت و همه هستی مادی و معنوی و افتخارات ما نیز قربانی می گیرند.
عید "افغانیت" بجای بوی خون گوسفندان، بوی خون عزیزان ما می دهد. بوی خون همسایه ، هم شهری و هم وطن ما را می دهد. بوی تعفن طالب را می دهد.
عید "افغانیت" کشور را به مسلخگاه، کشتار گاه و قتلگاه تبدیل کرده است.
در عیدی "افغانیت" وجدان انسانیت مرده است.
این دیگر عید نیست. این دیگر مبارک هم نیست.
این عید نه در شریعت ما است، نه در آیین ما ونه در فرهنگ و اخلاق ما جای دارد.
عید آنست که با خود خوشی، سرور، مهر، محبت، همدردی و غم شریکی با همسایه، همشهری و هموطن بیاورد.
این چی عیدیست و در کدام آئین و فرهنگی است، که انسان تشنه خون انسان باشد؟
عید " افغانیت" صرف عید طالب، غنی و بی بی گل عیسوی است. این عید مسلمانان نیست.
اگر جای اشرف غنی طالب پرست بودم ، عید خونین افغانیت را، که هزاران هموطن در سوگ عزیزان شان
عزا دار اند بجای آتش بس با قاتلان مردم سه روز عزای ملی در کشور اعلام می کردم.

از طالبان وحشی بجای امتیاز دادن و آنها را فرزندان پشتون شمردن و بجای دعوت به آیس کریم خوردن می خواستم، که دست از انسان کشی و تباهی بکشند، در غیر آن آماده مرگ و نابودی باشند.
به جهان اسلام اعلام می کردم، که افغانستان عید ندارد. عید افغانستان در صلح است.
اما غنی سنگ دل اعتراف می کند، که" دل من مثل سنگ است، هیچ نوع
وحشت و تباهی بالای من کوچکترین تاثیری ندارد."

"تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی"
(سعدی)

>>>   دل غنی سنگ است از دل من خبر ندارد ان بی ننگ است از دل ملت خبر ندارد
چون دختر و بچه غنی احمد زی نه در جنگ است ونه در کشور جنگ زده کشور ما هستند که از درد دل من و تو خبر داشته باشد ضمنن اشرف غنی احمدزی شخص دیوانه روانی است دیوانه از خوشی و غم چه میداند .

>>>   نظرخان
غنی یهودی از کچا نماز بلد شوه این نوکرهای امریکا عربها


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است