مقدمه برکناری وزیر داخله فراهم شد
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۲۵    ۱۳۹۷/۶/۳ کد خبر: 154059 منبع: پرینت

چيزی كه در سخنان جنرال مرادی برای من پرسش برانگيز بود اعتراف او به گزارش دهی اش به شوراي امنيت بود.

اين اعتراف حدس و گمان منتقدانش مبنی بر وابستگی جنرال به شورای امنيت را تقويت می كند. اگر اين حدس و گمان درست باشد پس ايستادگی او در برابر وزير را به حساب شجاعتش نگذاريد بلکه ناشی از دلگرمی اش به حمايت شورای امنيت بخوانيد.

شوراي امنيت بخاطر مهندسی هر چه آسانتر انتخابات قرار است بزودی ويس برمک را از وزارت داخله بركنار كند و اختر ابراهيمی را تا پايان عمر حكومت وحدت ملی، سرپرست وزارت داخله نگهدارد. اين جنگ های ساختگی در حقيقت مقدمه گذاری برای يک انتخابات گوسفندی ديگر است مواظب باشيد.

عبدالشهید ثاقب
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
وزیر داخله
جنرال مرادی
نظرات بینندگان:

>>>   قرار است در روز هاي آينده داكتر ياسين ضيا به حيث وزير داخله ويس برمك به حيث وزير شهر سازي و داكتر تاج محمد جاهد به حيث ريس ستاد ارتش معرفي شوند.

>>>   برای جنرال شدن یک استندرد موجود است :
+ ارکانحـرب بودن
+ جنگی را پتح کردن
+ درمسلک ورشته خود کتابی را تالیف کردن
اما این جنرالان تنظیمی قومی سمتی وخیراتی وخیالی رابییند به رتبه های غیر مشروع ودروغین خود مغرور هستند ف
اینها هیچ هنری ندارند بجی تیل فروشی ، اختلاس از معاش سربازان ، فروش مهمات وسلاح پولیس ، دزدی از بخش خریداری وتدارکات ، خریدو فروش چوکی های وزارت داخله، استعمال وسایل دولتی درامور شخصی ، استفاده از وکلای کمیشن کار درموارد رسمی بر ای تقر وبدست آوردن چوکی ،
بگذارید جنرالان پاکستانی به رتبه خود افتخار کنند چون چهل سال است آتش را درافغانستان شعله ورنگهداشته اند ، درد سر بزرگ برای هند هستند اکثر کشورهای بزرک مانند چین وروسیه برای پاکستان جزیه میدهند تا از شر ترورستان درامان بمانند
ر

>>>   در حقیقت وزیرصاحب داخله در اجراآت کاری اش عقب مانده است، خصوصاً حملات اخیر در روز عید گواه این است. وزیرصاحب باید قبل از عید جلسه مشترک با مسؤولین امنیتی کابل اعم از گارنیزیون، امنیت ملی، اردوی ملی و پولیس ملی داشته، مشترکاً نقاط که امکان میرود حملات صورت گیرد توسط یک گروپ مشترک از ارگان های فوق وظایف میگرفتند و به آن پابند میبودند. حالانکه اینکار نشد یا نمیشد و یا نمی کردند. باید وزیرداخله جلسه امنیتی خویش را با قوماندان امنیه کابل و آمرین حوزات مربوطه چهار طرف ارگ داشته، وظایف را برایشان تقسیم و از آدرس وزارت امور داخله یک نفر را وظیفه میداد که همیشه از اجراآت شان به شخص وزیر اطمینان میداد، حالانکه وزیر صاحب اینکار رانکرد، و معاون صاحب امنیتی قوماندانی امنیه کابل میگوید که چندین بار به دفار محترمان وزیرصاحب، معین صاحب امنیتی و معاون اول وزارت داخله مراجعه کردیم کسی صدای ما را نشنید بناء مجبور شدیم بخاطر آرامش وجدان خود صدای خود را به بلندترین ها برسانیم. و در راستای حل مشکلات بزرگان را در جریان قرار دهیم. اینکه وزیرصاحب یک انجنیر است و به امور پولیس و امنیت شهر کابل رسیدگی کرده نمیتواند، بهتر است شخص با تجربه و کار کشته به این وظیفه گماشته شود چون فقط همین ارگ ریاست جمهوری ساحه امن بود، ولی متأسفانه با بی غوری چنین اشخاص آنهم مورد حملات راکتی قرار گرفت. من فکر نکنم از این کرده هم کدام شرم دیگر برای مسوؤلین امنیت وجود داشته باشد.
وسلام.ا.س

>>>   Najib Salam
من به اين نتيجه رسيده ام كه تاجيكان ، ازبيك ها و هزاره ها جرات آزادى از برده گى را ندارند و در قفس هاى جبن و ترس تاريخى خود ، خود را زندانى كرده اند ، مردمان كه براى آزادى از بند و بنده گى مبارزه نمى كنند ، بگذار تا كنيز و غلام بمانند .

>>>   Omar Ahmad Parwani
میدانید کاظمی را چرا شهید کردند؟

آن یار، کز او گشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد

شهید مصطفی کاظمی را دقیق بخاطر دانایی و بیداری ای که میخواست پخش کند حذف کردند. در صحبت و بیان هیچ یک از همسنگران آمر صاحب، پختگی و عمیق نگری شهید کاظمی را نمی توانید بیابید. این سخنرانی چند دقیقه ای شهید کاظمی مبین خوب همین مدعاست.
توانایی تبدیل نمودن ظرفیت های بالقوه اما فریب خورده ی بستر مقاومت به ظرفیت های بالفعل و پویا در وجود او موج می‌زد و این تهدیدی بزرگ برای اجیرشده گان صف مقاومت و تکنوکرات های آمده از غرب بود. بنا برای حذف هم چون یک تهدید، حتی بالای دانش اموزان مکتب و سایر وکلا رحم نکردند.

چکیده ای از سخنرانی شهید کاظمی:
به مسعود چه ضرورت داریم و میراث مسعود چیست؟
* ما برای «ادامه حیات خود» به فکر مسعود، برنامه عمل مسعود، ستراتژی مسعود؛ دشمن شناسی مسعود، انگیزه دهی مسعود، تربیه دهی مسعود، جوانگرایی مسعود و... نیاز داریم!
* میراث مسعود نه در «پکول و دستمال» او، بلکه در «افکار و اعمال» او نهفته است...

>>>   جعفر عطايى
بارها شنیده‌ایم که کسانی مثل امرالله صالح به طعنه به حکمتیار “تسلیمی” خطاب کرده‌اند. من که هرچه فکر می‌کنم در این حکومت یک تسلیمی وجود دارد و آن هم عبدالله عبدالله است. داکتر عبدالله رای میلیون‌ها شهروند افغانستان را که با شوق و آرزو به او رای داده بودند، خرج زندگی شخصی و عیاشی خود کرد. او در طی این سال‌ها حتی یکبار صدای خود را بخاطر مردمی که به او رای داده بودند نکشید.
عبدالله خصوصیات تمام لشمک‌ها را دارد: بی‌شهامت، بی‌شخصیت، طناز، ناجوان، پیش‌پای‌بین، بی‌غیرت و آرایش‌شده‌گی. تاجیک و هزاره در تاریخ یک بار بازو‌به‌بازوی هم ایستادند و حماسه خلق کردند، اما حیف که رهبری این جریان به دست یک مترسک آرایش‌شده‌ی مفت‌خور بود. کسی که بودونبودش در دولت یکسان است.

>>>   محترم داکتر خلیلزاد!
از خودت که بعنوان نماینده خاص ایالات متحده امریکا میآیی مردم افغانستان یک تقاضادارند که بخاطر خدا هم که شده از شر این دیوثهای دیوانه و کسانی که حتی یکروز هم بر چوکی وزارت نشسته باشند نجات ما بدهید. مردم افغانستان میدانند که شما دارای این صلاحیت هم هستید. خلاصه اینکه از شر کرزی ها و غنی های مداری و دیوانه ما را نجات بدهید!!!!

>>>   معین امنیتی وزارت داخله و قوماندان پولیس کابل ریس امنیت ملی کابل و ریس کشف وزارت داخله و دفاع و مسولین کنترول منطقوی حوزه اول پولیس از بابت جابجایی ترورستان درسرای ماهی و حملات راکتی شان در روز اول عید قربان مقصر و قابل مجازات هستند وزیر دفاع وزیر داخله و ریس عمومی امنیت ملی اینها از خود زیر دست دارند ممکن نیست که تمام کارات را انها وارسی و بررسی کنند طبق لایحه وظایف وظیفه هر کدام شان در چوکات قانون مشخص است پس اگر دیگران اگر مسولیت کاری را ندارند پس موجودیت شان چه معنا دارد و معاش گرفتن شان و سایر مصارف دیگری برایشان اضعافیست اگر به همین ترتیب نباشد پس نه وزیر و نه معین و نه ریس و نه قوماندان وغیره هیچ کدام انها مسول خرابی ها نبوده همه مسولیت بدوش شخصریس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح است نخیر چنین نیست هرکدام بر طبق لایه وظایف شان در برابر قانون مسولیت دارند که در مسایل امنیتی شهر کابل و تامین امنیت مردم شهر کابل معین امنیتی وزارت داخله قوماندان پولیس کابل ریس جنایی و کشفی و ریس امنیت ملی و ریس کشف وزارت دفاع که هرکدام انهااز خود زیر دستان بیشمار دارند مسول و مقصر اند باید که انها جواب گو باشند که هستند.

>>>   فكر تانرا خراب نكنيد، اين بيسواد وزير داخله اگر همت داشته باشد بايد بدون انتظار مانند اتمر خلقي استعفاء نمايد، هيچ استعداد و خلاقيت كار در وزارت داخله را ندارد، و برادران پنجشير سر به گريبان خود نموده و بحق تن دهند كه حكومت كردن كار دشوار است، كوشش نكنند كه بايد چند وزير از پنجشير باشد، و اين در حاليست كه حتي تمام شان قدرت اداره ولسوالي پنجشير را ندارند، احترام به أفكار و حقوق ملت هم داشته باشيد، بيائيد متحداً با تمام ملت يك حكومت ملي و اسلامي تشكيل نمائيم، و نخبه هاي ملت را در حكومت جا دهيم تا ديگر از اين حالت نجات يابيم.

>>>   برمک یک آدم بی کفایت است و باید از مقامش کنار برود تحلیل شما کاملا بی ربط است من به شجاعت و مردانگی جترال صاحب درود میفرستم.

>>>   از گفته های اسکندر کبیر درمورد رهبران یاقوماندانان جنگ:
الکساندر بزرگ:
مـن از لشکر شیران کـه توسط یک گوسفند اداره شود نمیترسم
اما از لشکر گوسفندان کـه توسط یک شیر رهبری شود می‌ترسم
ر

>>>   از وزیر دفاع سخن بگوئید که تا دیروز دگرمن بود امروز دگر جنرال است من نمیدانم که تمام کابینه دولت اشرف غنی چرا به مثل ملی هستند هیچ صلاحیت ندارد میگویند که همه کار ها را مشاورین غنی پیش میبرند پس معلوم دار است که زیر نام مشاورین خارجی ها همه کار های کابینه را تنظیم میکنند مثلیکه سفیر افغانستات در امریکا مشاور امنیتی گردید فکر کنید که این آدم از کجا شد کی تعین میکند پس معلوم دار است که تمام امور دولت در دست غنی نیست رییس دولت به نامش است فقد به مثل سخنگوی شان عمل میکند بس.

>>>   چرا بيراه نوشته اي آقاي ثاقب؟
چيزي كه عيان هست چي حاجت به بيان است؟
جنرال واقعيت را گفت. تو را آدم هوشيار فكر كرده بودم.
چيز هاي بهتر بنويسيد.
تشكر

>>>   به اولی :
مقصدت کدام ضیا است ؟
همان ضیا که بخلاطر پول امضای وزیرداخله رابه نفع کمپنی امریکائی جعل کرده بود؟
همان ضیا که افراد دوستم را اختطاف کرده بود ودرکابل شکنجه نموده بود؟
همان ضیا را میگوئی که پلان و برنامه ترور پدرام را بعهده گرفته است ؟

>>>   با ديدن ويديوي مربوط و جريان انعكاس يافته ء مجلس امنيتي و برخورد وزير ، نتوانستم خاموش باشم و دلم را در زير نوشته ء حقيقت گستر خودت خالي ميكنم
به گفتهء سعدي جز به خردمند مفرما عمل —نخواهي كه ضايع شود روزگار ، به نا كار ديده ميفرماي كار —سپه را مكن پيشرو جز كسي — كه در جنگها بوده باشد بسي
مسلك پوليس متقاضي كسب دانش مسلكي، حقوقي ، جامعه شناسي و خبرت هاي وسيع مسلكي است كه متخصصين پوليس در ده ها رشته بايد تعليم ببينند ، بالخاصة رهبري ان بدست منورترين ، بادانش ترين خبير مسلك و مسائل امنيتي ،تشكيلاتي،حقوقدان،و مسائل سياسي در محوطهء أمور امنيتي و مملكتي باشد
وزيري كه ملاك انتخابش فقط تعلق سمتي و تعلق گروهي بوده باشد و از خبرت و دانش فقط از أمور ميخانيكي ويا معمار باشي ساختماني باشد ، ايا ازين نوع انتخاب شما توقع بهبود أمور و ،تامين امنيت سرتاسري كشور را انتظار داريد؟ ابدأ نه .
رهبران اول كشور كه با طالب و تروريست راز هاي پنهاني داشته ، روابط سري با پاكستان و تطبيق كننده ء محض سياست كلان گسترش جنگ منطقوي كشور هاي حاكم جهان را داشته باشد ، مسؤل گسترش داعش براي برخورد با چند كشور منطقه در چوكات استراتيژي بزرگ جهاني از وظائفش باشد ، تروريست را برادر بخواند ، قوتهاي خودجوش مردمي را كه به مقابل تروريزم ميرزمند ، قلع و قمع كند ، تروريستان را از زندان رَها ، كلمهء مقدس صلح را زننده و پليد سازد ، با پيشبرد اين اجنداي بزرگ بيگانه ، جوانان قواي مسلح را به سلاخي تروريستان بفرستد ، اجنداي مبارزه با تروريزم و فساد در تاريكي و پلانهاي سري جا گزين باشد ، عدم توجه به مشكل كمبود ها،اكمالات،تحديد صلاحيت هاي وظيفوي كارمندان امنيت را عامدأ برنامه داشته باشند وووووو …………… أيا ازين رهبريت و نظام شما توقع بهبود اوضاع را أنتظار داريد ؟
اگر منسوبين و جنرالان پوليس با دانش ترين و زحمتكش ترين ها باشند كه هستند ، در شرايط دشوار و ستراتيژي هاي پنهان كه رهبران اول كشور خلق كرده و ميكنند ، هيچ كاري مثبتي انتظار نبايد برد
همين نيمچه امنيت در كشور هر روز با خون ريختاندن صدها كارمند امنيتي متحفظ است
توهين اين آقاي معمار باشي به جنرال مسلكي و خدمتگذار وطن دل مرا سخت به درد آورده كه نمي توانم بيشتر بنويسم
سپاهي كه سر خويشتن ميخورد — نه أنصاف باشد كه سختي برد
<<<<<<<مهاجر كابلي


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است