نصیر اندیشه معین اداری وزارت خارجه یا پناهجو در آسترالیا؟
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۱۰    ۱۳۹۷/۶/۶ کد خبر: 154153 منبع: پرینت

متکی بر پرنسیپ های پذیرفته شده و قوانین بشر دوستانه ، پناهجو به کسی اطلاق میشود که کشور متبوع خود را بنابر مشکلات و محدودیت های سیاسی، زبانی، عقیدتی – مذهبی، نژادی و تعلقات قومی ترک و با استناد به کنوانسیون حقوق بشر و سایر قوانین مربوطه، از کشور دیگری تقاضای پناهندگی نماید. یعنی اینکه در کشور اصلی او بیم آن وجود داشته باشد که از طرف دولت حاکم بخاطر داشتن تعلقات سیاسی، دینی، مذهبی، نژاد، ملیت، قوم و زبانی در معرض خطر زندان، شکنجه و مرگ قرار گیرد. اما شوربختانه که در 15 سال اخیر در کشور مصیبت زده ما واژه پناهجو، عوامل پناهندگی و پرنسیپ های مرتبط به آن توسط مقامات و مامورین عالیرتبه دولت افغانستان مورد استفاده معکوس و شخصی قرار گرفته و صرف به خانم و ارجمندان آنها اختصاص یافته است و فقط نورچشمی های مقامات استند که حق دارند از این واژه منفعت ببرند نه دیگران. چنانچه هر وقتیکه وظیفه این عالیجنابان بحیث وزیر، معین و یا سفیر یا جنرال قونسل در نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج به پایان میرسد، وضعیت حقوقی اهل و اعیال و اقارب شان بطور اتومات از دیپلومات به پناهجو سیاسی تغییر میکند.

بنابر همین علت است که پناهندگان افغانستان را طی 10 الی 15 سال اخیر معمولا کسانی تشکیل میدهند که اقارب خیلی نزدیک شان چون: شوهر، خانم، پدر، مــادر و یا یکی از اعضای فامیل شان در داخل کشور به عنوان وزیر، معین ، عضو پارلمان و ... ایفای وظیفه می نمایند و از تمام فرصت ها و مزایای سیاسی، امنیتی و اقتصادی برخورد هستند. این افراد با استفاده از امکانات دولتی و با بدست داشتن پاسپورت های سیاسی و خدمت به عناوین مختلف عازم کشور های غربی میشوند و مدت بعد به بهانه اینکه گویا اگر به افغانستان برگردند بنابر تعلقات سیاسی، مذهبی و ... که دارند، از طرف حکومت حاکم مورد تعقیب و پیگرد قرار میگیرند بنا به این بهانه آنها از اداره مهاجرت کشور میزبان تقاضای پناهندگی سیاسی می نمایند.
در حالیکه همزمان اقارب شان (شوهر ویا خانم و یا هم پدر ...) در داخل افغانستان بحیث وزیر، معین و وکیل پارلمان در آرامش خاطر با استفاده از امکانات وظیفوی مشغول زراندوزی و خالی کردن جیب های مردم زجر دیده ما اند.

ده ها مورد از این قضایا وجود دارد اما به خاطر اختصار مطلب به ذکر یک مثال به عنوان مشت نمونه خروار اکتفا می نماییم.
جناب نصیر احمد اندیشه معین اداره و منابع وزارت امور خارجه که از سال 1390 الی 1394 بحیث سفیر افغانستان در آسترالیا تشریف داشتند، در طی این مدت توانست با سوء استفاده از موقف وظیفوی و امکانات سفارت (علاوه بر خانم و فرزندانش) برادران، خواهران، ماما و پسر کاکای خود را به عناوین مختلف وارد آسترالیا نماید. بعد از آنکه موصوف در سال 1394 از تصدی سفارت مستقیما به حیث معین اداره و منابع وزارت امور خارجه گماشته شد خانم، فرزندان، برادران، خواهران، ماما و پسر کاکایش همه از اداره مهاجـــرت آسترالیا تقاضای پناهندگی نمودند. این در حالی است کــــه یکی از همکاران برحال آقای نصیر اندیشه نقل میکنند که جناب شان همیشه طی ملاقات با مسوولین سفارت خانه های غربی مقیم کابل و همچنان دست اندرکاران ادارات مهاجرت کشور های متذکره از اخراج احباری آن عده پناهجویان افغانستان که با قبول خطرات جانی عازم کشور های غربی شده اند، حمایت و پشتیانی و تأکید می ورزد که آنها واجد شرایط اعطای پناهندگی نیستند و باید به وطن عودت داده شوند.

گفته میشود که اسناد موجوده در سفارت افغانستان در کنبرا – آسترالیا واضحا بیان میدارد که آقای نصیر اندیشه مبلغ ده هزار دالر را بابت خریداری تکت های برگشت خانم و فرزندانش از حساب مربوطه سفارت برداشت نموده است در حالیکه آنها اصلا عازم افغانستان نشده اند بلکه یک ماه قبل از عزیمت نصیر اندیشه به کــــابل یعنی ماه اگست 2015 در پی مشورت و پرداخت مبلغ ده هزار دالــــر به یکی از وکلای که در بخش پناهجــویان فعالیت دارد، فورم هــــای درخواست پناهجویی شان را به اداره مهاجـــرت شهر پرت – آسترالیا تقدیم نموده بودند. البته آقای نصیر اندیشه فکر همه جا را کرده بود. موصوف مطمین بود که بعد از اشغال پست معینیت وزارت خارجه، او میتواند که با استفاده از صلاحیت های وظیفوی و امکانات مالی وزارت به بهانه های مختلف عازم آسترالیا شود و از فامیل و اقاربش بازدید نماید چنانچه طی سه سال اخیر چندین بار به هزینه وزارت خارجه افغانستان به شهر پرت – آسترالیا مسافرت کرده و از حال احوال فامیل و اقاربش احوال گیری نموده است.

دلایلی کـــه چرا نصیر اندیشه ترجیح داده است تاخانم و فرزندان اش در شهر پرت - آسترالیا تقاضای پناهندگی نمایند نه درسایر شهر های آسترالیا واضح و روشن است: اولآ شهر پرت از سایر شهر های آسترالیا هزاران کیلومتر فاصله دارد. دومآ چون در شهر پرت آسترالیا بیشتر کار رو بار استخراج معادن رونق دارد بناء تعداد اندک مهاجرین افغانستان در این شهر اقامت دارند البته آنها هم بیشتر از چهل سال است که در این شهر زندگی دارند و اصلا به افغانستان و آنچه در افغانستان میگذرد بی علاقه هستند. از طرف دیگر چون خانم آقای نصیر اندیشه از اهل هنود است و اجتماع بزرگ اهل هنود در شهر پرت زندگی می نمایند بنابرین این هم مزید بر علت بوده میتواند.
اگر چه ثابت نمودن چگونگی این مسله شرم آور به سهولت برای مقام وزارت خارجه میسر است اما سوال اساسی اینجا است در صورتیکه یک آدمک چون نصیر اندیشه که تازه از گرد راه رسیده و با کار برد انواع حیله و نیرنگ منزل بیست ساله را در یک سال می پیماید، بعد از ختم وظیفه در سفارت افغانستان در آسترالیا وعلی الرغم ارتقا بحیث معین در وزارت خارجه، ترجیح میدهد که خانم، فرزندان و اقاربش به افغانستان برنگردند و برای آنها تقاضای پناهندگی سیاسی می نماید، حال با این وضعیت هیآت رهبری وزارت به ویژه جلالتمآب وزیر امور خارجه چطور میتواند از کارمندان بیواسطه وزارت که بعد از سپری نمودن چندین سال کار و انتظار در محیط ناعادلانه کاری حاکم در وزارت، به یکی از نمایندگی های سیاسی و قونسلی کشور مقرر میشوند، توقع داشته باشند تا بعد از ختم وظیفه آنها با فامیل شان به کشور برگردند.
البته چند روزی است که ایشان از این سمت سبکدوش شده اند!

در اخیر جا دارد که حکایت معروف یک دیپلومات عالیرتبه یکی از کشور های غربی را که در مورد نقش کارمندان عالیرتبه وزارت امور خارجه افغانستان در قاچاق انسان گفته است دراینجا نقل کنم که بدون شک در قضیه شرم آور نصیر اندیشه خیلی صدق میکند:
آقای ... باری گفته بود که کارمندان عالیرتبه وزارت خارجه افغانستان قاچاقچیانی اند که مبارزه با آنها بنابر ملاحظات سیاسی میسر نیست زیرا آنها تحت نام دیپلومات و بنام جمهوری اسلامی افغانستان به قاچاق انسان مبادرت میورزند.
در اخیر از وزیر امور خارجه احتراما تقاضا میگردد تا هدایت فرمایند که موضوع بطور جدی و همه جانبه پیگیری گردد تا بیشتر از این شاهد رسوایی و آبروریزی کشور ما نباشیم.

با احترام
مشعل
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اندیشه
وزارت خارجه
اسرالیا
نظرات بینندگان:

>>>   بالاخره روزی همین حق شان هم سلب میشود یاشاید هیچ سفارت افغانستان را قبول نکنند

>>>   ويسى ميگه نصير انديشه تا گردن به فساد غرق است

>>>   وزارت خارجه توسط حزب جمعيت اسلامى گروگان گرفته شده است. وزير بيكفايت و معين ادارى فاسد هردو از يك تنظيم مگر در افغانستان ديگه مردم نيست

>>>   من انديشه را نمى شناسم ولى يك همكارش بنام رامين بسيار بدگويى ميكند

>>>   انديشه ده ايروزها خواب سفارت تهران و دختران ايرونى را ميبيند

>>>   گند و تعفن فساد و استفاده جویی نصیر اندیشه فضای وزارت خارجه و مربوطات آنرا ملوث کرده است در حیرتم که چرا مقام وزارت او را در زباله دان نمی اندازد.

>>>   حتما تا حال تعداد زیاد از اقارب خود را مخفیانه در وزارت خارجه مقرر کرده است تا آنها هم اولا در سفارت و بعدا به پناه جو تغییر نام دهند.

>>>   محترم اندیشه واقعا مثال خوبی از استفاده جویی است. اصلا شرم و حیا را نمی شناسد. یک برادرش را که بریدمل طعامخانه قطعه بود در ایتالیا مقرر کرده است.
اکبر از روم ایتالیا

>>>   برادر عالیقدر مشعل صاحب موفق و موید باشید. نصیر اندیشه چون ویروس است که اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد، مرض مهلک فساد پیشگی را آهسته آهسته سر دچار همه خواهد ساخت.یکی از شاگردان و مریدان اندیشه، سفیر افغانستان در آسترالیا وحید ویسی است که کاملا چاپلوسانه قدم به قدم رفتار و کردار او را پیروی میکند. وحید جان ویسی از همین اکنون ترتیبات لارم را بخاطر پناهند شدن فامیلش در آسترالیا روی دست دارد.

>>>   من اگر وزیر باشم به پاس خلافکاری های نصیراندیشه یک مدال ایجاد میکردم بنام فساد پیشه بابا و آنرا اولا در سینه نصیر نصب میکردم و بعدا تمام شرکایش را با اعطای این مدال مفتخر میساختم.
عالم
وزارت خارجه

>>>   شاغلی اندیشه که خودش آبرو، ...شرم وحیا ندارد اما آبرو و حیثیت وزارت خارجه و مامورینش را برباد داد.
...کارمند وزارت

>>>   نصیر اندیشه در اندیشه فردای خود است

>>>   انديشه سر دسته قاچاقبراى نمايندگيهاى خارجى افغانستان است

>>>   من صدق این مقاله را تایید می کنم نصیراندیشه کسی است که در زمان سفارت خوددراسترالیا حتی محصلین افغان در هند رانیز میخواست به استرالیا قاچاق روان دارند برای این کار خسربره خود را بنام (فیروز ) هندوستانی را موظف ساخته بود از طالع نیک محصلین درآن موقع آقای پروفیسور عبدالخالق رشید مسوول بخش محصلین سفارت این موضوع را با آقای طرزی یک جا کشف وآنرا به حکومت وخود کرزی اطلاع داد. حتی درباره این قاچاق ایشان ذریع مکتوب رسمی به دولت نیز یاد آوری نموده بود که محصلین افغانستان رابایدبه بهانه تحصیلات به آن کشور ببرد. با تاسف باید ګفت که تا کنون هیچ کس پیدانشد که این وسایرجنایات آقای اندیشه بی اندیش را درمعرض پرس وپال قراربدهد. خداوند این قسم انسانها شیطان را جهنم نصیب نماید. شما میتوانید موضوع قاچاق محصلین افغانی که درهندبودند از آقای رشید وآقای طرزی سفیروقت بپرسید.
شیرعلی خان محصل سابق درهند اکنون مامور دولت

>>>   نصير انديشه همكارانش به خس دزدى ميشناسند در اين چندوقت كه معين ادارى بود بسيار كوشش كرد كه يك وند كلان بزنه اما موفق نشد خس دزدى و قاچاقبرى و پاسپورت فروشى و سند فوتى منجمله بزنسش بوده در وزارت خارجه

>>>   مشعل جان آيا ميداني و يا ميتواني دريابي كه فاميل اين آقاي نا انديش تحت كدام نامها و نامهاي فاميلي در شهر پرت در خواست پناهنده گي كرده اند، و يا در پرت با كدام فاميلهاي افغان ارتباط دارند؟
وزارت خارجه

>>>   نصیر اندیشه دایم از تعهد و وطن دوستی لاف میزند لیکن از زیر پلو مولی برآمد.
جاوید

>>>   نصیر اندیشه کوشش دارد در ایران سفیر شود تا جیب مهاجرین افغانستانی را خالی کند
ح دلسوز از وزارت خارجه

>>>   وقتی از غنی گرفته تا رده های پایین فامیل هایشان در خارج زندگی میکنند تنها اندیشه را انگشت نشان کردن درست نیست.

>>>   نصیر اندیشه به مثابه یک عضو نا کار ، فرسوده و متعفن است. مامورین وزارت باید خود دست بکار شوند و این عضو فاسد را قطع و بدور اندازند.

>>>   مشعل جان
یاسین ضیا، نصیر اندیشه، سید حسین مرتضوی و نقیب الله فایق که خود را نمایندهای نسل جوان میگویند از خائنین و جنایت کارات تاریخ معاصر افغانستان می باشند

>>>   نصیر اندیشه با دادن کار های مربوطه ریاست امور قنسلی وزارت خارجه به یک تیکه دار( به یک شرکت خصوصی) تا حال پول هنگفت را از این منبع به جیب زده است. فیس تصدیق اسناد که قبلا ۱۰۰ افغانی بود اکنون به ۵۰۰ افغانی افزایش یافته است به همینطور تمام موارد . نمیدانم چرا هیات رهبری وزارت در این مورد سکوت کرده. اندیشه این تجربه دادن کار های قنسلی را به تیکه دار از سفارت افغانستان در آسترالیا کسب کرده و چون برایش منفعت مالی زیاد ببار آورد آنرا در ریاست قنسلی در کابل نیز عملی نمود.
سادات از قونسلی

>>>   سخن من با جلالتمآب وزیر خارجه است
جناب وزیر صاحب اگر اندک احساس و تعهد در برابر حیثیت و آبروی مردم و کشور دارید از شما تقاضا میکنم تا این نصیر اندیشه دزد و فساد پیشه را بحیث سفیر مقرر نکنید که در غیر آن در حق مردم و کشور جفا خواهید نمود. بهترین پست برای اندیشه این است که تشناب های وزارت را پاک و تمیز کند.
خالق از وزارت خارجه

>>>   جلالتماب محترم وزیر صاحب امور خارجه
با در نظر داشت نظریات مردم در مورد آقای نصیر اندیشه، سابقه کار شان در سفارت افغانستان در آسترالیا و در وزارت خارجه، نباید موصوف در کشور های که افغانستانی ها زیاد وجود دارد به حیث دیپلومات مقرر شود.اگر چنین اشتباه صورت گیرد جنایات بزرگتری انجام خواهد داد که در این صورت گه انگشت انتقاد به سوی شما هم خواهد بود.
کارمند وزارت امورخارجه

>>>   نصیر اندیشه لکه ننگ بر جبین وزارت خارجه افغانستان است.
او .... که چندین نمونه را از آن می‌توان نام برد.
۱- محصول تصدیق اسناد در وزارت خارجه بالاتر از دو برابر شد که ایشان شریک کمپنی است.
بطور مثال یک تایید ترجمه تذکره ۲۰۰ افغانی بود حال ۵۰۰ افغانی است .به همین شکل تمام تصادیق بیشتر از دو برابر شده است. یعنی سرویس چارچ دوبرابر محصول تصدیق شده است این رخشندی را اگر باور ندارید امتحان شرط است. وزارت قبلا روزانه یکصد پنجا الی دولک افغانی عابد داشت حال بیشتر از این عاید را اندیشه+صمدی رییس قونسلی+ کمپنی دارد.
۲- دو فامیل را بطور قاچاق بدنام‌های مختلف به آسترالیا انتقال داده است که همراه با دو جوان که این دو جوان برادر و مامای اندیشه میشود.
۳- فساد مالی ایشان در سفارت افغانستان مقیم آسترالیا واضح و آشکار است ، ایشان علاوه بر عواید از مراجعین پول اضافه میستاند.
۴- فامیل ایشان در شهر پرت پناهندگی داده است اما چندین هزار دالر را بعنوان کرایه سفر فامیل اش به افغانستان از سفارت گرفته است و مکتوب آن در بخش محاسبه وزارت موجود است.
۵- با کمپنی که تکت طیاره را آماده میکند به کارمندان یپلوماتان تازه مقرر شده شده به خارج شراکت دارد . علاوه بر اینکه تکت تمام سفر های شخصی ایشان رایگان است ماهانه حق خود را میگیرد. یک تکت طیاره کابل برلین اگر در بازار آزاد ۱۲۰۰ دالر است در مکتوب کمپنی ۱۸۰۰ صد دالر تایید میشود اگر باور ندارید امتحان شرط است.
۶- یک برادر خود را آتشه در ایتالیا مقرر نموده است
۷- یک برادر خود را در مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه بدون امتحان مقرر نموده است.
اینکه از رهبر جمعیت اسلامی چقدر بد گویی میکند در جایش این دیوس عامل رد صلاحیت وزیر از جانب پارلمان است.
اکنون کار مهمی برم پیدا شد به فرصت مناسب بیشتر خواهم تا نوشت تا وزیر خارجه خواب برده بیدار شود.

>>>   خاموش :
دوستان عزیز چرا خود را به کوچه حسن چپ میزنید از تمامآ قضایی حکومت آگاهی کامل دارید که چوکی های دولت میراثی وخاندادنی وهم اکنون تنظیمی گردیده است یک سوال که در ذهنم خطور کرد وآنهم اینکه جناب برهاندین ربانی دعوی پرهیزگاری نعوذبلا پیغبری را در صداقت وطن دوستی وبخصوص اسلامیت را مینمود که در زمان حاکمیت شان ادعا مینمود که اگر من نباشم خلای امنیتی بوجود میاید خلای امنیتی هم همان بود که تمامآ کار مندان دولتی حاضری خود را در سرای ها ، کدام ها امضا مینمود مگر امروز معلوم شد که نور چشمی شان صلاح دین خان ربانی سر خودرا از گیربان انگلیس بیرونکرد وتابعیت کشور انگلیس را دارد جای بسیار شرم وخجالتی است که فرزند یک رهبر تنظیم اسلامی تابعیت یک کشور خارجی وانهم از انگلیس رادارد باتمام خصلت وطن فروشی حداقل تابعیت یک کشور اسلامی را میداشت تایک بینی خمیبرای برای آبروریزی خو میداشت شما شاهد استیدکه ربانی خان از پار لمان بنابر بی کفایتی دیپلوماتیکی سیاسی ومدیر یت ضعیف که داشت از پارلمان برای بار دوم رای اعتماد نبرد اما بیشرمانه در وظیفه نگین وایجاریی خود مصروف است ومانند انیشه انیشه های مافیایی را حمایه مینمایداین هانه در فکر عمران وطن هستند ونه در غم آبروی افغانستان

>>>   میگویند وحید ویسی شاگرد حلقه بگوش نصیر اندیشه به نصایح نصیر دزد پیشه خوب گوش داده و سبق خوده خوب می خواند زیرا ویس جان هم هم مانند استادش نصیر فساد پیشه سگرت و شراب سفارت را در بازار سیاه میفروشد و با پول آن از دانشگاه ملی آسترالیا دوکتورا میگیرد.
احمد از کانبیرا

>>>   من محترم اندیشه راازنزدیک میشناسم شخص لایق ویک دپلومات ورزیده بود تنهاجرم ان اینست که دربرابربی عدالتی های وزارت خارجه استادگی نموده قوم پرست نژادپرست ومتعصب نیست وازوطن مهدفرهنگ شمالی است این جرم بزرگ ان است که چشم خاربرای متعصبین نظام گردیده است .

>>>   اگر قانون باشد باید کل کار های اندیشه از اول تا آخر از سفارت تا معینیت ذره ذره بررسی شود.

>>>   با اینهمه جنایت فساد و بد اخلاقی هنوز هم این شخص بی مروت و بی کفایت در چوکات دولت فعال است. افسوس بحال ما چون چوکی در این کشور مانند گروه گرفتن امتعه است تا زمانیکه در قدرت شخص باشد. رئیس دولت شاید به کرات و مرات بداند ولی خپ خوده گرفته دلیلش معلوم نیست؟ چرا؟ همچو مفسدین آشکار حق و حقوق میلیون ها افغان ره تاراج کرده اند. ... بر سر همه شان و از الله ج تباهی و بربادی فرد فرد ازین مفسدین را خواهانم هم در دنیا و هم در روز محشر.

>>>   بله رامين رييس همكاريهارى منطقه يى وزارت انديشه را بسيار تخريب ميكند بدستور حكمت كرزى اينكار انجام ميشود رامين بسيار موزه پاك است

>>>   کارمندان وزارت باید خود شان درباره اندیشه خاین و حلقه فاسدش تصمیم بگیرند

>>>   نصیر ادیشه حقش است که به ضرب لگد از وزارت بیرون انداخته شود

>>>   بدون شک باید وزیر خارجه این موضوع را جدی بررسی کند تا درس عبرت برای سایر سفرا و معین های بعدی شود

>>>   کارمندان شریف وزارت امور خارجه
بیایید دست به هم بدهیم یک اعتصاب مدنی که حق ما است در وزارت به را باندازیم و تا نصیر دزد را از وزارت بیرون نکنیم خاموش ننشینیم.
کارمند وزارت خارجه

>>>   به مقام جلیله وزارت خارجه و تمام مامورین جای شرم و خجالت است که با وجودیکه میدانند که فارغین ممتاز حقوق و علوم سیاسی و سایر رشته های تحصیلی مرتبط با کار وزارت خارجه حتی نمیتوانند که داخل وزارت شوند تا در خواست مقرری خود را تقدیم ریاست منابع بشری کنند اما یک انسان مفلوک، فاسد، مختلس و دیده درای که نصیر اندیشه نام دارد، برادر بیسواد خود را که مدرک تحصیلی اش هم جعلی است بدون امتحان و بطور فوق العاده در ریاست مطالعات استراتیژیک مقرر میکند.مگر این آقا زاده تافته جدا بافته است.
تعدادی از کارمندان وزارت خارجه آنقدر به خود غره اند که حتی به خود صلاحیت میدهند اوضاع منطقه و جهان را تحلیل و سیاستگزاری ها را در زمینه به نقد و چالش بکشند اما در مقابل نصیر فساد پیشه و خلافکار جرئت و شهامت اعتراض و انتقاد را ندارند

>>>   هنوز هم دیپلوماتان سفارت افغانستان در آسترالیا به شمول سفیر که وحید ویسی نام دارد سگرت و شراب خوده در بازار سیاه میفروشند
حتی آوازه است دکانداران هندی، ایرانی و عرب پشت دروازه سفارت میایند و بخاطر خرید سگرت و شراب بیعانه میدهند.
رستم از کانبرا

>>>   گزارشاتی دقیقی وجود دارد ، که خانم و فرزندان آقای نصیر اندیشه در کابل هستند

>>>   یکی از صفات دیگر نصیر اندیشه نامردی و ....است.
صلاح الدین ربانی او را با وجودیکه به هیچ وجه شایستگی معینیت را نداشت، بحیث معین اداری تعین کرد اما نصیر بد اندیش در تبانی با اکلیل حکیمی و ... زمینه استیضاح او را فراهم کرد چون خواب دیده بود که با این کار خوده پیش حلقه ارگ و شورای امنیت شرین میسازد و آنها او را بحیث وزیر خارجه پیشنهاد خواهند کرد.
امید که محترم صلاح الدین خواب آلود از خواب زمستانی بیدار شده باشد و حق این دزد بچه را کف دستش بگذارد.

>>>   طشت رسوایی نصیر اندیشه از بام افتید اگر چه در وودش چیزی بنام شرم و حیا وجود ندارد اما با اعمال شرم آور و ننگین خود آبروی وزارت را هم ریختاند.

>>>   ملخک یکبار جستی دو بار جستی آخر به دستی.
هر دفعه که همکاران از نصیر اندیشه در مورد فامیل و اولاد هایش پرسان میکردند. گاهی میگفت کوهستان رفتند، گاهی میگفت هند رفتند خانه خسرش و گاهی هم میگفت که ترکیه رفتند تا که دروغ هایش افشا شد ...

>>>   کارمندان محترم وزارت خارجه
نصیر اندیشه را خداوند متعال شرماند و چتلی اش سر تخته برآمد. حالی بیایید که همه باهم یکجا مبلغ ده هزار دالر را که به نا حق بخاطر تکت زن و اولاد هایش وند زده از پیش اش حصول کنیم و به بیوه و یتیم شهدای نیرو های امنیتی تقسیم کنیم که هم خرما شود و هم ثواب
مامور وزارت

>>>   این نصیر که از بازپرسی هیچ اندیشه ئی هندغارد حتما از جمله شـروپساد است

>>>   نصیر اندیشه در همکاری با محترم کشتیار که در راس اداره تجارت افغانستان آسترالیا است برای تعدادی از افغاستانی ها به نام اینکه تاجر استند ویزه آسترالیا را گرفتد و از هرکدام شان مبلغ ۳۰۰۰۰ دالر رشوه اخذ نمودند. چون اشخاص متذکره تجار نبودند و همه پناهنده شدند فعلا آن اداره اعتبار خوده نزد آسترالیا از دست داده است.

>>>   سلام آقاى مستعار
بيايد تا عادلانه قضاوت كنيم هر كسى بخواند صادقه خدمت كنند و مخالف منافع شخصي واقع شود باز در پشت آن توطئه را شروع ميكنيم . از خدا وند شرم داشته باشيد بگزاريد تا اين وطن بد بخت از اين بديختر نشود.

>>>   شرم هم خوب است
وقتي كار غير قانوني تان انجام نمي شود باز پشت توطئه چيني ميگردي.
فاميل انديشه در كابل و اولاديش هم در مكتب افغان ترك درس ميخواهد ميشود كه معلومات كنيد.
رامش .

>>>   این نصیر اندیشه یعنی داماد هندوها در طول سه یا چهارسال که به حیث سفیر در استرالیا بود از پول سفارت مدرک جعلی داکتری درست کرد و خانواده اش را با پول سفارت به استرالیا دعوت کرد. وقتی به مرکز امد به عوض اینکه به محکمه معرفی شود تا خیانت های اورا بررسی کنند به جای ان به حیث معین اداری تعین شد که بیشتر بتواند از امکانات بلند دولتی استفاده کند و اختلاس های زمان سفارتش را بپوشاند ولی اینرا کور خواند است. اگر این دولت فاسد با او تصفیه نکند در اینده دولت های قانونی ومردم افغانستان از او تحقیق خواهند کرد و به سزای اعمالش خواهند رسانید.
اکرم ازکانبیرا

>>>   محترم فاميل خودت در كجا كارش شان نشد حتما اولاد هاي تان را سپورت خدمت. نداده . كار كرد هاي دوسال انديشه شكل و چهر وزارت را تغير داد

>>>   سند دوكتوراى انديشه ساختگى است به الله قسم كه اين سند جعل شده دقيق خبر دارم

>>>   احسن محترم مشعل صاحب مقاله ات کاملا واقعیت دارد. زن و اولاد های نصیر اندیشه چند سال میشه که شار پرت استرالیا استند و نصیر اندیشه چند دفعه به دیدن شان آمده و باز هم میاید

>>>   خاموشی وزارت و وزیر در این رسوایی که نصیر اندیشه ببار آورده قابل توجیه نیست و از مسوولیت وزیر در زمینه کم نمیکند.کوچکترین کار که شود اینست باید نصیر اندیشه ده هزار دالر را بخاطر خرج تکت وسفر زن و اولادش از آسترالیا به کابل بطور غیرقانونی از سفارت گرفته بود دوباره مسترد کند و اگر ذره وجدان داشته باشد از مامورین وزارت معذرت خواهی کند

>>>   در وطن ما فقر و ناداری بیداد میکند نصیر اندیشه که در چنین اوضاع ده هزار دالر را به ناحق در جیب خود زده باید خوده حلق آویز کند اصلا خودن این ده هزار دالر مانند این است که او ...

>>>   دوستان عزیز من در شهر پرت زنده گی میکنم و نصیر اندیشه و فامیلش را در طی این سه سال چند بار دیده ام با آخر همین چند وقت پیش بود بنا با دفاعیه های بیهوده تان به او چاپلوسی نکنید. فعلا قضیه فامیلش مختومه است اگر همت و ضمیر آگاه و بیدار دارید دسته جمعی به دفترش بروید از یقه و نکتایی اش بگیرید و از او بخواهید تا مبلغ ده هزار دالر را که بخاطر سفر زن و فرزاندان از آسترالیا به کابل گرفته از نزدش پس بگیرید زیرا این متعلق پول مردم مظلوم و فقیر ما میباشد

>>>   کی زور یافت ظلم نکرد کی پول یافت سود نخورد
ههههههههههههههه
کدام ادم با شرافت هم در رده های بلند حکومت هست از 30 ملیون نفوس افغانستان 99 فیصدش به کشتن ونابود کردن هست
اندیشه یک مامورک خورد هست از دزدن ملیاردی وملیونی بنویسید.
اریا

>>>   رامش جان محترم
یک هفته قبل من مسیح جان برادر ٱقای نصیر اندیشه را در پرت که یکی ایالات ٱسترالیا می باشد دیدم افتخارانه گفت که من دیدن فامیل برادرم ٱمده ام و تا یکی دو روز دیگر دوباره به کانبیرا می روم که از درس های فاکولته عقب نمانم.
سخن از این است که اگر ٱقای اندیشه با دولت مشکل دارد و برای فامیل خود درخواست پناهندگی داده است حقش است مشروط برینکه خودش به دولت کار نکند و از امتیازات ان استفاده نکند.
اگر دولت راه حل برای جلو گیری از این نوع وقایع پیدا نکند اطمینان داشته که تمام سفرای افغانستان در خارج کشور راه معین شان را تعقیب خواهد کرد.
رومل کابلی

>>>   محترم وکیل مدافع نصیر
شما راست می گوید در همین مدت که نصیر معین شده چهره ظاهری و باطنی وزارت تغیر کرده است.
در گذشته حرفی از رشوت و رشوت خوری در وزارت نبود، شاید به یاد داشته باشی که مبلغ پنجاه هزار دالر سفیر ایران طور تهفه به ٱقای سپنتا داده بود قسمیکه در وقت برٱمدن از دفتر وزیر، بسته ی را به دفتر وزیر گذاشته بود و اما وقتی وزیر از موضوع مطلع می شود به طور عاجل موضوع را به رییس جمهور اطلاع میدهد و بعدٱ به اساس هدایت رییس جمهور پول را به خزانه دولت طویل می نماید.
اما ٱقای اندیشه از تمام خریداری های وزارت کمیشن می گیرد. حتی با هیت خریداری سر کمیشن دعوا می کند.
وقتیکه ایشان در ٱسترالیا سفیر بودند استحقاق سگرت و مشروب دیپلومات های خودش می فروخت و از هر دیپلومات سه صد دالر کمیشن می گرفت اگر باور نداری موضوع را طور خصوصی از شهلا جان ظهوری پرسان کنید.
کارمند وزارت خارجه

>>>   تغییرات که در اثر شهکاری های نصیر اندیشه در چهره وزارت ایجاد گردیده قرار ذیل است:
۱ - حیثیت و پرستیژ وزارت در داخل و خارج از کشور به صفر تقرب نموده است . در خارج بنابر پناهنده شدن فامیلش، فروش غیر قانونی سهمیه شراب و سگرت سفارت افغانستان در آسترالیا در بازار سیاه هر بار که به حیث معین به آسترالیا خاطر دیدن فامیلش سفر کرد که با این کار به آبرو و حیثیت وزارت خارجه لطمه سنگین وارد نموده است چنانچه او را در حلقه دیپلوماتیک کنبرا بیشتر بنام سگرت فروش یاد میکنند.
۲ - اخذ پول بطور ماهانه از شرکت که کار تصادیق اسناد و مدارک را به عهده گرفته است که در نتیج آن فیس تصدیق اسناد چندین برابر افزایش یافته است.
۳ - اخذ پول بطور ماهانه از قراردادی های طرف وزارت به شمول شرکت هوائی که به کارمندان وزارت عندالضرورت تکت میفروشد که از این سبب شرکت متذکره ۵۰ الی ۶۰ فیصد تکت را به نرخ بلند تر به وزارت میفروشد.
۴- اخذ پول و کسب سایر منافع چون ... از آمر املاک که همه مامورین از چگونگی اندیوالی او با آمر املاک با خبراند.
۵- اخذ پول از بعضی سفرا و جنرال قونسل های چوب خطی چون وحید ویسی سفیر افغانستان در آسترالیا.
۶- اخذ پول از مقرری های داخلی و خارجی.
۷- قاچاق انسان: در یک مورد در بدل ۳۰۰۰۰ دالر یک خانم و یک دختر جوان را بنام همسر و دختر شفیع الله خاوری سکرتر اول به آسترالیا قاچاق نمود و بخاطریکه آنها تقاضای پناهندگی نمایند، خاوری را به آلمان تبدیل نمود که این موضوع افشا شد و گند و تعفنش تمام آسترالیا را فرا گرفت.
۸- تقرر برادر خوردضابطش در ایتالیا که همین حالا برای فامیلشاز سویدن تقاضای پناهندگی نموده است.
۹- تقرر برادر دیگرش در ریاست مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه.
موارد زیادی وجود دارد از این قبیل وجود دارد و فکر میکنم که ۹ مورد فوق الذکر کافی است اما کسانی که کله شان کار نمیکند و میخواهند که خر فهم شوند، میتوانند ایمیل آدرس خود را در این بگذارند تا من تمام مدارک اثباتیه را برای شان ارسال کنم.
موفق باشید

>>>   نمی دانم یا من نمی دانم یا دیګران هوشیارند
وزارا کابینه ، رهبران منتخب کشور با معاونین شان ، وکلان پارلمان ریسان در کشور وغیره همه یشان تابعیت دوګانه دارند فامیل های شان در خارج هستند زمانی که در یک بست بالا مقرر میشود میګوید که خانم خارجی است و از فلان کشور میباشد
ایا ممکن است که یک یادداشت سفارت خارجی در افغانستان برای شخص داده شود که تابعیت شما حظف شد ایا ممکن است نه نه حرف های داکتر صاحب سپنتا را در پارلمان حین رای ګرفتن بشونید تابعیت المانی دارد واقعیت را ګفت
برخی دیپلوماتان در خارج کشور حتی لسان پشتو و دری را نمی دانند متولد همان کشور است
در مورد عدم بازګشت فامیل دیپلوماتان و خودش توجه شود به صحبت داکتر صاحب سپنتا در سفارت افغانستان مقیم اوکرین کیف. بعدا به پالیسی زلمی رسول که همه و همه ما انرا میدانم و احساس می کنیم وزیر صاحب مقبل و ربانی صاحب درین مورد خوب هستند و بدند حرفی ندارد در وقت داکتر صاحب عبدالله از هیچ دیپلومات فاملش نیامده و حتی برخی شان هیچ باز ګشت ننمودند
در رابط به مقرری اقارب شان کدام قدرتمند در قبل و کنون نمی کند و نه ګرده است
همه موارد اکنون عام شده یک غیرت است کسی که نمی کند مثل که در بین افراد سکس با لباس باشد مورد حقارت قرار میګیرد
تاکی جنک است این نابسامانی موجود است و ادامه خواهد داشت
علی از کابل افغانستان

>>>   شروپساد در هراداره ودرهرمقامی باشد دزدی غصب اختلاس مسلک شان است

>>>   رفیق های عزیز
من در فامیلش کار ندارم لیکن ده هزار دالر را که ناحق بنام تکت طیاره فامیلش گرفته بسیار مرا متاثر ساخته....

>>>   نصیرک بچیش خود کشیدی آفرین بگریز که افغانستان جای زنده گی نیست در وقت مکتب در لیسه میر مسجدی بنام نصیرک مشهور بودی ولی خوب هوشیار بر آمدی ولا
هههههههههه
مگر فکرت باشه از پیش اجل گریخته نمی توانی اگر در آسمان هم بری از لنگت اسرائیل قایم می گیره ومی بریته طرف آخرت.
انجنیر حمید کوهستان

>>>   شاید پدر نصیر اندیشه هم دزد بوده باشد. حتما پدرش از مال و دارایی دولت سو استفاده و دزدی کرده و نصیر اندیشه دیده و یاد گرفته و فعلا به یک دزد ماهر و کارکشته مبدل شده.

>>>   دوستا
کار ویزه زن و اولاد نصیر اندیشه در آسترالیا وقت خلاص شده خواهرش گفته که در ماه دسامبر افغاستان رفته میتوانیم


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است