در سفارت افغانستان در بیجنگ چین چه میگذرد؟
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۱۶    ۱۳۹۷/۶/۶ کد خبر: 154154 منبع: پرینت

با درنظرداشت سابقه کاری منفی موسی زی در اسلام آباد پاکستان و برخورد عقده مندانه با دیپلمات ها که سبب شده بود تاتمام اعضای سفارت طی درخواستی عنوانی مقامات وزارت خارجه، ریاست اجرایی و ریاست جمهوری تقاضا برکناری وی نموده بودند و دیپلمات های مذکور در درخواستی خود وی را آدم بی تربیه، عقده مند و زشت برخورد توصیف نموده بودند. و دیپلمات های مذکور خواسته بودند که در صورت عدم رسیدگی به شکایت شان دسته جمعی ترک وظیفه نمایند. این دلیل عمده تبدیلی وی از سفارت افغانستان در اسلام آباد به چین می باشد. اوضاع سفارت افغانستان در چین از وقت که جانان موسی زی سفیر تعین شده به حالت بسیار بد قرار داشته که در اینجا بیان می شود.

1. معرفی اعضای خانواده اش به بورسیه های دولتی که هزاران جوان واقعن مستحق در افغانستان موجود است:
1- مینه موسی زی
2- اقبال الدین موسی زی
3- جمال الدین موسی زی
4- قرار گفته های شاهدان عینی اخیراْ در بورسیه های جدید پسر کاکا وی نیز جذب شده است.

2. برخورد ناسالم با دیپلمات های سفارت در جریان اجرای امورات رسمی:
دسیسه سازی بر علیه دگروال حبیبی آتشه نظامی، دگراول مذکور یک تن از افسران با تجربه وزارت دفاع ملی بوده، ارکان حربی داشته و با لسان چینایی نیز آشنای کامل داشت، به گفته شخص دگروال بخاطریکه به زبان پشتو صحبت کرده نمیتوانست، با دسایس فروان از جانب سفیر درست بعد از سپری نمودن دوماه بعد به همکاری شورای امنیت و شخص اتمر برطرف گردید.
بار های دیپلومات ها در جریان جلسه اداری بعد از توهین تقیر جلسه را ترک کرده اند که اخرین موردش، سکرتر سوم سفارت یعد از ذکر نام خانم سفیر مبنی بر توحین و تحقیر شدن از جانب موصوف جلسه را ترک گفته است.
توهین و تحقیر دایمی مستشار وزیرمختار سفارت (مردان علی قاسمی)‌، نامبرده یکی از کارمندان ریش سفید و با سابقه وزارت خارجه میباشد که بار بار از جانب سفیر توهین و تحقیر شده حتی فهش ناموسی نیز شنیده است. ازاینکه در این حکومت کدام واسطه ندارد خاموش است.

3. عدم داشتن روابط کاری سفارت با ادارات دولتی چین و در انزوا قرار گرفتن کامل سفارت در جریان ماموریت موسی زی. این امر باعث شده است تا تمام امور مربوطه از جانب سفارت چین در کابل پیش برده شود. مدت دو سال می شود که این سفیر نتوانسته است با یکتن از معاونین ریاست های مربوطه وزارت خارجه چین دیدار کند چه رسد به روسا و یا مقامات بالاتر از آن . حتی به گفته شاهدان عینی مسوول دسک افغانستان در وزارت خارجه چین نیز حاضر نیست با شخص سفیر ملاقات کند.

4. استفاده فامیلی از تمام امکانات سفارت،‌به گفته شاهدان عینی خواهر، برادر و بقیه اقارب اش که در چین تحصیل و یا زندگی میکنند هرکدام مانند خود سفیر از امکانات سفارت استفاده نموده و وسایط نقلیه سفارت همیشه در خدمت شان است و این کار باعث شده است که بار ها دیپلمات نسبت عدم موجودیت وسایط نقلیه نتونسته اند به امور رسمی سفارت رسیدگی نمایند. اشتراک در مراسم رسمی،‌ملاقات ها و غیره امور مهم کنسل شده است.

5. برخورد زشت مسوول امور قونسلی با هم وطنان غیر پشتون مقیم چین، البته این سهل انگاری ها برخورد های نادرست که تمام شهروندان مقیم چین را به فغان آورده است براساس هدایت مستقیم سفیرصورت میگیرد. قابل ذکر است قونسل مذکور یک شخص غیر مسلکی، فاقد تحصیلات مرتبط به کار دیپلماتیک بوده و از صنوف ابتدایی فاکولته طب ترک تحصیل کرده است. وی کی سکرتر سوم میباشد بدون در نظر داشت سابقه کاری و تاثیرات ناکارگی وی بر روابط دو کشور فقط بخاطر اینکه غلام گونه در خدمت سفیر است،‌ بحیث قونسل تعین شده است چون سایر کارمندان این سفارت این نوع برخورد را با هم وطنان خود نمیکنند.
شکایت تمام مراجعین سفارت به شمول آنعده شهروندان چینی که غرض اخذ ویزه افغانستان به سفارت مراجعه می کنند، به اوج رسیده است.

6. صلاحیت ندادن به سرپرست سفارت در اوقات رخصتی شخص خودش و گذاشتن مهر سفارت نزد خانم و آشپز سفارت که از نزدیکان اش می باشد.

7. دخالت خانم سفیر در کارهای رسمی سفارت و برخورد نا سالم وی با دیپلمات ها.

8. تعیین معاش برای خانم آشپز سفارت که از نزدیکان سفیر می باشد. در حالیکه خانم آشپز هیچ مسوولیتی در سفارت ندارد.

9. عدم به رسمیت شناختن شخص صلاح الدین ربانی به عنوان وزیر خارجه و داکتر عبدالله به عنوان رییس اجرایی. چنانچه در آغازین روزهای کاری اش به صفت سفیر در چین عکس های داکتر عبدالله را از دیوار های سفارت که در زمان سفیر قبلی حسب هدایت مرکز نصب گردیده بود پایین نموده بعد از توهین و رشخند زنی به باطله دانی انداخته است و سفارت افغانستان در بیجنگ را نماینده شورای امنیت ساخت. تمام اسناد و گزارش ها را به شورای امنیت می فرستد نه وزارت امور خارجه

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شایعات
سفارت چین
نظرات بینندگان:

>>>   کلآ تبلیغات دشمنان مردم افغانستان است خودم شاهد صحنه هستم هیچ مشکلی در سفارت وجود ندارد شخص سفیر ادم تعلیم یافته و مسلکی است و با پرسونل خود برخورد خیلی نیک و حسنه دارد
سردار ولی از چین

>>>   حالا که شورای امنیت یعنی اتمر رخت سفر بربست خودرا به ... کی آویزان میکند؟؟

>>>   اگر این سفیرهزاره می بود تاحال رئیس جمهور ده مرتبه اورا تبدیل کرده بود

>>>   موسى زى بر أصل قوميت سفير شد و كدام تجربه موفق در نمايندگى بيرون نداشت

>>>   يك شخص پوگ و متعصب است جانان موسى زوى

>>>   حرف به حرف گزارش فوق در مورد جا نان موسی زی بچی خلقی و داماد خلقی که خسر اش ماشام میژی شینواری از بد ترین جلادان دوره حفیظ الله امین بود و خانم اش که شهروند جرمنی است نه افغا نستا ن و خود اش هم سیتیزن کانادا است اصلا موسی زی ترجمان لخدر ابراهیمی بود ان ...این خبیث را به حامد کرزی و خسربره کرزی عبدالملک قریشی معرفی کرد و بعد از شکست خوردن در انتخابات پا رلما نی سال 2009 بدون کدام تا ریخچه ماموریت اسبق در ادارات دولت به صفت ریس سخنگوی وزارت خارجه به اساس روابط مقرر شد وب عد اش که رژیم کثیف مردود و غیر قا نونی سا خت جان کری تشکیل شد موصوف چون از دو طرف از نسل خلقی و پرچمی پخته بود خود را به حنیف اتمر نزدیک سا خت و بنا بر شکا یت دیپلماتان و کارمندان سفارت افغا نستا ن در اسلام اباد که انهم صد در صد در مورد وی صدق داشت از انجا برداشته شده و به صفت سفیر به چین مقرر شد و چون عقرب مقتضا ی طبیعت اش چنین است مردم ازاری میکند و مثل رهبری اسلاف خود از رنجاندن و تذلیل و فحش بر دیگران لذت میبرد .
رحیمی یکی از زیر دستان شان در سا بق

>>>   جا نا ن موسی زی در اسلام اباد چنان بی اب شد که در تا ریخ بی پیشینه بود زیرا جا نب مقا بل اش هم پشتون تبار خودش بود و کسی که در حالت ختم وظیفه قرار داشت و مامور وزارت خارجه هم نبود چنان به رویش در مجلس رهبری سفارت تاخت و دو دشنام را حواله کرد با شدت قهر که قریب بود حمله فزیکی روخ دهد و اگر حمله فزیکی روخ میداد در انصورت فیصله شده بود که کل دیپلوماتان علیه سفیر قرار میگیرند و عریضه هم نوشته و به وزارت خارجه گسیل داشته بودند .
قا ضی

>>>   موسی زی چندان وضعیت اخلاقی خوبی در وزارت نیز نداشت. خوب اتمر اتمر اتمر اتمر...........در تمام سفارت خانه ها افکار خاینانه و اعمال مرتجعانه اتمر در حال تطبیق شدن است در هر سفارت یا شخص اول و یا شخص دوم سفارت غلام اتمر است و بطور روزمره به منافع افغانستان ضررهای بزرگ را متوجه می سازند. هیچ کسی نیست که اتمر را محو نمایدولی اتمر کشور را به ماتم سرا نشانده است بشمول سفارت خانه ها.
زازی

>>>   مشکل تان همی فقره 9 بوده دیگر کدام گپی نیست - خیر است خفه نشوید یگان عکس آمر صاحب هم با دیگر عکس ها نصب کنید

>>>   بنده در دوسال ګذشته اصلا یک کلمه منفی درمورد سفارت افغانستان درچین نشنیده ام و نه کدام کارنادرست را درین سفارت دیده ام بارها به این سفارت جهت کارهای رسمی مراجعه کرده ام اصلا کوناهی را درهیچ مورد ندیده ام.
علی از چین

>>>   هزاره هیچ حق نداره کی سفیر شود. اقلیت جای شان معلوم است.

>>>   اصلا درخود حکومت مرکزی افغانستان چی میگذرد همین درهمه شاخه های داخلی وخارجی حکومت درگذراست
این درخت با همه شاخ وریشه اش میوه تلخ دارد

>>>   كارمندان سفارت ميگند كه سفير كشته و شيفته مساج است و اكثرا به اقامتگاه دختراى چينايى ره بره مساج ميبره
باخبر

>>>   شما دیپلومات ها بخصوص آنهایی که در توزیع پاسپورت در وزارت خارجه کار می کنند اکثرا بی عقل و لوبالی بیش نیستند. تنها دریشی گک ها و نکتایی زدن را یاد دارند و بس لاکن اخلاق و ادب و برخورد با مراجعین را اصلا نمیدانند. چند ماه قبل یکی از دوستان بنده در مورد بد رفتاری این ها بخصوص شخصی بنام احمدی یاد کرد که جای بسی تاسف است. یکی کمی خجالت بکشید.
نور احمد

>>>   از دست این سفیر فاشیست تمام ما به گلو رسیدیم. خواهش میکنم این فاشیست را تبدیل کنید.
هموطن از چین

>>>   شكل اين جانان به انسان تحصيل كرده نميماند، نامش هم دور از دانش است ، بايد يك اتن چي ميبود، و شايد هم كوچي و يا لغماني باشد كه با اتمر ارتباط دارد.
بفكر من در چين بايد يك هزاره چينائي شكل را سفير مقرر ميكردند، تا مردم و مسؤلين چين احساس از خودگي همرايش ميكردند.
أصلاً مشكل از صلاح الدين و عبدالله فيشني است، هر دوي شان مرده اند هيچ آثار حيات و فعاليت شان ديده نميشود، چون هر دويشان شبهاي جمعه و رخصتي دبي و هند براي شب كاري نزد فاميل ميروند، هيچ وقت كار ندارند.

>>>   تقصیر جانان موسی زی نیست زیرا فطرت و ضمیرش غیر نورمال و پتالوژیک است.
موصوف از قریه قلعه دانا قره باغ که باشنده گان آن همه پشتون اند میباشد قبلا نام این قریه بنابر رفتار غیر نورمال ساکنین اش، از طرف شاه آن وقت قلعه دیوانه گذاشته شده بود که البته اسم با مسمی بود اما در زمان تره کی در اثر التماس خلقی های منتسب به این قریه، نام این قریه را قلعه دانا گذاشتند.

>>>   همان یک قماش مردم کمینت میدهند و کمینت شان عقده مندانه است که از زهر تعصب درونی شان حکایت میکند و به هر وسیله میخواهند علیه یک قوم بتازند ولی این قوم مثل شما سبک و بی فرهنگ نیست که به قوم های ساکن کشور توهین کند و دیگر اینکه شمااز هیچ قوم نمایندگی کرده نمی توانید

>>>   منافقت پاکستانی ها ارثی ژنتیکی است کرکت باز پاکستانی که حتی به نماز درست بلد نیست ودرمراسم تحلیفش خاتم النبیین گفته نمیتوانست وقیامت را ( قیادت )تلفظ کرد وبعدا گفت: در زندگی ام بار اول است که خاتم النبیین شنیدم وخواندم !
با اینهمه حالا او گفته است من درماه آینده موضوع کاریکاتور توسط هالندی هارا به شورای ملل متحد ارائه میکنم ، آیا قلبا اوبرای پیامبراسلام اینقدر اخترام دارد؟؟؟
ر

>>>   کارمندان بی لیاقت سفارت افغانستان درچین .درصورتیکه چنین است چرا همه دست را یک نموده بایک شکم لغت از سفارت بیرونش کنید .در غیر آن شما افراد ضعیف کتاب کار هستید که به تاریخ دیپلوماسی کشور جوره ندارید .
یکی از دیپلومات وزارت خارجه

>>>   از سفيرى كه كل روزش با مساژورها تير ميشه چى توقع داريد؟ آبروى افغانستان را برده چون از مساژخانه هاى بسيار ارزان قيمت دختراى مساژور را خانه ميبرد

>>>   قواره هزاره ها از لحاظ دپلماسى به سفارت جور نشده ميگويند كه در فارسى مطل است كه به اندازه گليم خود پايت را دراز كن اميد وإرم هستم كه شوخى بود برادران هزاره خفعه نشوند

>>>   اين كامنت ها را كه عليه هموطنان هزاره ما ميبينيد خود جانان موسى زى مينويسد پاسخ به ايست كه اگر قواره هزاره ها به سفارت جور نشده پس خودت هم بايد عاجل استعفا دهى چون قوارتا به هزاره ها شباهت دارى احتمالا پدرت هزاره بوده و خودت خبر ندارى

>>>   حیف نام سفیر که بالای همچو اشخاص فاسد و بی کفایت و فاشیست گذاشته میشود

>>>   اينگونه مشكلات در همه سفارتخانه هاى افغانى در بيرون از كشور است.

>>>   يگانه انسانيکه در تمام پست هاي دولتي براي مردم ووطنش کار کرد وميکند جانان موسي زي است هېچگونه استفاده ئې نادرست از مقام وچوکي اش نکرده است.
افسوس به حال متعصبينيکه درمورد چنين يک جوان کار اگاه وکار کشته که تمام روز را در پشت ميز کار ميگذراند براي وطن ومردمش شب وروز در تلاش است تا کشورش اباد و سطح زندگيئ مردم بلند شود به چنين شايعه هاي دور از حقيقت ميپردازند،در وجود اينگونه اشخاص متعصب ونالايق ادب ووجدان وجود ندارد انها به هيچ صورت نميتوانند از دايره ئې کوچک قوميت ونژاد پرستي بيرون شوند.
انهاي که به کار وتلاش خستگي ناپذير جانان موسي زي به ديده اغماض مينگرند فقط غبار نژاد پرستي و تعصب مذهبي چشمان شان را کور ساخته است.
تمام اتهاماتيکه در نبشته ئې سرا پا مغرضانه مملو از تعصب در مورد جانان موسي زي ارايه شده است بي اساس بوده و دور از حقيقت ميباشد.

>>>   ....سیاه موسی زی میخاره .
گفته اند که مورچه وقتی بال کشید گم میشود.
شخص مذکوریک آدم غیرمعمول است .

>>>   ولا به ای مشخصات دیګه اقاق جانان موسی زی قهرمان واقعی است

>>>   تما م حقا یق که در مورد جانان موسی زی افغانی الاصل کا نادایی گفته شده مثل روز روشن حقیقت است چون موسی زی نه خود را افغان مینا مد و نه هم مردم افغا نستا ن را دوست دارد و کدام دلسوزی هم به افغانها نه دارد.
شیرزی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است