انقلابی دو آتشه دیروز و اجیر شده امروز را بشناسید...!
این فرد سبکسر باید بداند که پایگاه مردمی لطیف پدرام به حدی نیرومند است که به حرکت هر خس و خاشاک اجیرانی چون وحیدی ها... از جایش نمی لرزد و پدرام مردانه و باقامت استوار در کنار مردمش ایستاده است 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۵۱    ۱۳۹۷/۶/۱۴ کد خبر: 154349 منبع: پرینت

بالاخره جل پوستین" وحید وحیدالله " هم از آب درآمد... البته هدفم همان وحیدالله وحید همه کاره و آنهم گویا کارشناس ارشد ملل متحد در امور منازعات بین المللی... ولی در اصل جوان چپی دیروز که اکنون اجیر شده است، همان وحیدالله که اکثرا در تلویزیون صدای اسارت امریکا، حضرت بی بی سی و تلویزیون حضرت بیات... به اصطلاح نظریات ناب و بکر خویش را از واشنگتن به افغانستان ارایه میدارد....

باید صادقانه اعتراف کنم که درست است یک تعداد انسانها فرومایه اجیر میشوند وعزت و شرافت خود را میفروشند ولی نه در این سطح و آنهم فردی که خود و اعضای خانواده اش مربوط به چپی های دیروز میشود. با اینکه یک تعداد هموطنان آزادیخواه صفحه اش را با سخنان رکیک و توهین آمیز پر کرده بودند من فقط عنوان مضمون اش را یاد داشت نمودم به فکر آن شدم که در صورت مناسب بجواب اش بپردازم؛ ولی متاسفانه یک روز بعد مطلب خویش را به دلیل اینکه سر تا به پا سخنان توهین آمیز و حرف های ناسزا به آدرس شان رقم خورده از شرم حذفش نموده بود.

من نمیخواهم در اینجا بیوکرافی وی را به شکل مفصل تشریح نمایم و نه هم وقتی در زمینه دارم و ممکن دوستان در زمینه معلومات داشته باشند، ولی به شکل خلاصه میتوانم بگویم موصوف سال های 1354 - 1356 به حیث " گاید" یا رهنمای زبان انگلسی قرار دادی ریاست افغان تور یا گرزندوی به گفته آقای اشرف غنی (گردشگری) همزمان ایشان یک عراده موتر تکسی داشت و از طریق روابط شخصی که با ریاست افغانتور حاصل نموده بود توریست های هوتل انترکانتیننتال را حمل و نقل می نمود، ولی سالهای بعد از برکت دولت آنزمان و روابط خانوادگی و وابستگی حزبی شان کارمند وزارت خارجه مقرر میگردد... و بعدا هم فرار به امریکا در خدمت شبکه های معین قرار میگیرد....

من هرگز شکی ندارم که وحیدالله خان وحید وابسته به گروپ خلیلزاد، لخضر ابراهیمی؛ بانیت روبین امریکایی اشرف غنی، حنیف اتمر است و از همین شبکه آب میخورد و متهعد به همین شبکه است و احتمالا به آدرس ایشان ممکن سخنان ضد و نقض به زبان بیاورند ولی این هرگز کل مساله نبوده و نیست و حتی به شکل بیشرمانه خود را مبتکر و طراح جلسه ننگین "بن" و "صلح بالکان" (یعنی بدبختی و تجزیه بالکان) میداند؛ وی نیز خود را طراح تدویر لوی جرگه انتقالی دانسته و در زمینه رسانه ها را گاهی مصروف میدارد.
وفتی جلسه "بن" طراحی امریکایی است در اینصورت لوی جرگه انتقالی ایشان هم امریکایی است.
حالا با بیشرمی تمام از طرف باداران خویش وظیفه گرفته است که علیه دوکتور لطیف پدرام اینجا و آنجا فریاد بکشد و در صفحه خویش مینویسد: "این دو خاین مزدور و وطن فروش میخواهند به دستور باداران پاکستانی و ایرانی خویش، افغانستان را تجزیه نمایند... به یقین ارزوی شومی که به گور با خود حمل می نمایند!". (البته هدف شان دوکتور لطیف پدرام و حکمتیار است).

قابل یاد آوری میدانم که من وکیل مدافع و یا ستایشگر این فرد و یا آن گروه نبوده و نیستم زیرا مکتبی را که من در آن پرورش یافته ام و بزرگ شدم ام و تا اینجا رسیده ام در مخالفت با چنین روش فرومایگی و مداحی قرار دارد، اما منطق انسانی ام حکم میکند که در مقابل جاهلان و خاینین وطن بی پرده صحبت کنم.
وقتی این نوشته ایشان را خواندم سخن معین وزیر جوانان وزیر اطلاعات فرهنگ بیادم آمد که گفته بود: "همی متل است که بگیرش که نگیرش..." به این معنی که حالا یک مزدور و مامور اجیر شده دیگران را مزدور وخاین مینامد...

این دیگر پنهان نبوده و نیست که وی را همچون ابزار استفاده میکنند و حتی مطمین هستم اسم حکمتیار را در پهلوی پدرام قرار دادن یک تاکتیک سنجیده شده دستوری است. امریکا در حقیقت با چنین افراد سبکسر که اکثرا با مرض روانی دچار اند تحت نام کارشناس ارشد ضرورت دارد؛ با اینکه از نظر تاکتیکی در بعضی حالات خود را مستقل قلمداد میکنند. وحیدالله خان و حامیان شان باید اینرا بدانند که چهره های زشت و ضد مردمی ایشان دیگر آشکار شده است و زیر هرنامی و نشانی که سر بالا کنید؛ همه میدانند که شما از کدام سوراخ سر بالا نموده اید...
به هررنگی که خواهی جامه میپوش
من از طرز خرامت میشناسم...

از همه جالب برای اینکه موصوف را بهتر و خوبتر بشناسید لازم میبینم تا چشمدید یک دوست عزیزم را که برایم نقل کرد باشما در میان بگذارم...
وحیدالله در تجلیل از بزرگداشت سالگرد حزب "افغان ملت"، بدون استیذان و اجازه ی اعضای فامیل، پورتریت (تصویر) پدر مرحومی خویش را در محفل به عنوان یکی از موسسان حزب مذکور (افغان ملت) تقدیم مدیران مجلس نموده و آنرا گویا عضو موسسان این حزب بوده است به نمایش میگزارد.
در حالیکه پدر ایشان انسان بزرگواری بود که با انصراف از تامین رابطه با این حزب ناسیونالیستی قبیلوی سالهای تمام در خدمت مردم و خدمتگذار مردم خود بوده است و شوربختانه در سال 1366 و یا 1367 در یک حادثه ترافیکی جان سپرد و روحش شاد باد.

این فرد سبکسر باید بداند که پایگاه مردمی لطیف پدرام به حدی نیرومند است که به حرکت هر خس و خاشاک اجیرانی چون وحیدی ها... از جایش نمی لرزد و پدرام مردانه و باقامت استوار در کنار مردمش ایستاده است و هیچ نیروی فروخته شده هم نه توان مقابله فکری و نه هم مردمی را باوی نخواهند داشت.

وحیدالله وحید در وقت ببرک کارمل انقلابی دو آتشه بود و در وقت داکتر نجیب یک گام از نجیب در امر و به آرمان انقلاب به جلو بود و چنان از ایشان دفاع میکرد که گویی تمام مسوولیت این حزب به دوش این جوان است. ولی بعد از دوره ببرک کارمل و شکست داکتر نجیب به 180 درجه تغییر مسیر داد و علیه هرکدام شان ناجوانمردانه و بیشرمانه موضعگیری خصمانه نمود و حتی علیه دوکتور نجیب الله در مصاحبه با رادیو بی بی سی در آنزمان چنان تند بیشرمانه موضعگیری نمود که گویی کارمند سفارت پاکستان و یا مامور برنامه "منزل کاکا جان" بوده باشد. در حالیکه از برکت همین حزب صاحب بسیاری چیزهای شد... "نمک خورد و نمکدانی را بشکستاند..."
حالا نسخه های شبکه های اطلاعتی را تبلیغ می کند؛ باور داشته باشید هرآنچه می گوید، سخن، اندیشه و تفکر شخص خودش نبوده، بل یک اجیر معلوم الحالی است که در ضدیت با منافع افغانستان قرار داشته و نسخه های شبکه های اطلاعاتی را پخش و نشر می نماید.

وحید خان از تفویض مدالها برای خود در بالکان، با افتخار و مباهات صحبت می کند. این همه در حالی است که برنامه بالکانیزه ساختن یوگوسلاویا به وسیله ی غرب در راس انگریز - امریکا به خاطر تضعیف و از هم پاشی کشور مقتدر و تسلیم ناپذیر یوگوسلاویا به رهبری بزرگمرد کهنه کار و سیاستمدار جهان زنده یاد اسلوبودان میلوسویچ (که به وسیله الیگارشی اقتصادی ی غرب درهم کوبیده شد و در محکمه امریکایی در "هاگ" هالیند جان داد)، یکبار دیگر جنایت بزرگ بشری را در صفحات سیاه تاریخ ملل جهان رقم زد.
کشوری را که پارچه پارچه و ضعیف ساختند تا رهبری آن سهل باشد، وحیدالله خان هم با افتخار و مباهات این رویکرد را به کرات از زبان خود در رسانه ها اظهار داشته است و حتی در نیویارک جایزه گویا صلح «مادر تریسا» را که در حقیقت ویرانی بالکان است از طرف داکتر مار کرتینی رییس بین‌المللی امریکایی‌های آلبانی‌تبار در گردهمآیی باشکوهی به آقای وحیدالله اهدا گردید. اما متاسفانه که وحید خان خود نمیداند که خود چه مدالی و از چه رویکرد های جنایی را حصول نموده است.

وقتی خود اقرار میکند که گویا بانی بربادی و تجزیه بالکان اند، پس به چه منطق انسانی موصوف لطیف پدرام را متهم به تجزیه افغانستان مینماید؟
نظریات چنین آقایان اجیر باید به سرعت تشخیص شود، زیرا مربوط به خودشان نبوده، بل برنامه و پروژه های شبکه استخباراتی است که از حلقوم این افراد لومپون مزدبگیر بیرون شده و وطن مان را هم در این گرداب مهلک و ویرانگر قرار داده اند.

با عرض حرمت
داکتر صفوی
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
صفوی
شایعات
نظرات بینندگان:

>>>   جاسوس را بشناسید
*******************
وحید وحیدالله کارشناس سابق ملل متحد که عمری را در رکاب استخبارات در سازمان ملل متحد سپری نموده است,یکی از چهره های کلاه بردار ،انسان لافوک،خود بزرگبین ،گزافه گو ونهایت عوامفریب وبلند پرواز میباشد.
شواهد معتبر مبنی بر قدامت تاریخی وپیوستن این اجنت درین شبکه های جاسوسی وجود داشته ،حتی نزدیکترین اعضای خانواده او که انسانهای شریف بوده و به خانواده چپ تعلق دارند،به علت تعلقیت او‌ به تارهای استخباراتی از او بریده اند.
او که خود را طراح اعلامیه حقوق بشر،مبتکر قوانین ملل متحد ،نویسنده قانون اساسی افغانستان وطراح ومهندس توافقات بن جامیزند اخیرآ یک دام تزویر دیگری را پهن نموده وقرار اطلاعات، جمعی از عناصر ساده اندیش ،بلهوس ،متزلزل،وسیاسیون مزبزب را در جال انداخته وبا وعده های توخالی وبی بنیاد که گویا با مجوز امریکا،ملل متحد وکشور های غربی طرحی را برای حصول قدرت سیاسی در افغانستان آماده ساخته وبا دیسانت پنج هزار نفر تازه نفس از مهاجرین غرب، کابل را فتح مینماید ،حکومت وپارلمان وسنا وقضا ...را تسخیر مینماید،این افراد را به تارخام بسته ودر واقع با اغوا وفریب و شستشوی مغزی، آنها را در راستای اهداف شیطنت امیز استخبارات بیگانه سمت داده وپروژه معینه را تحقق میبخشد.
قرار گزارشات وحید وحیدالله عمدتا گروه های چپی وچپ گرایان را هدف قرار داده ودر نظر دارد تا آخرین بقایای سازمانهای چپی را به تار استخبارات وصل نموده ودر یک سناریوی درازمدت آنها را بگونه نابود ومضمحل گرداند.
تاریخچه سیاسی این اجنت بیگانه نشان میدهد که سالها قبل ماموریت این عنصر شیاد تحت پوشش مربی ملل متحد آغاز گردید وتاکنون در پیمایش این جاده شواهد معتبری را برای انجام ماموریت استخباراتی از خود بجا مانده است‌.
اخیرأ بیشترینه روشنفکران اروپا در تیر رس او قرار گرفته وعدهٔ در چاه او دست وپا میزنند ودر اسارت وعده های طفلانه او غرق اند!
این جاسوس مکار از خود نمی پرسد که آیا در طول تاریخ ،ملل متحد کدام زمانی طرح تغییر نظامهای سیاسی جهان ،آنهم نظام تحت حمایت غرب را ریختانده است؟
از آنجایکه هر بخشی وجود ما مالامال از نیش گژدم است خواستم تا این چهره مکار وعوامفریب را برای هموطنان عزیز معرفی نموده ونقشی را برای نجات روشنفکران به انجام برسانم!!!
هرگاه شما هم میخواهیند تا دین تانرا در برابر وطن انجام دهید ،لطفا این یاد داشت را همرسانی نموده منت بگذاریند!!!
توریالی خاوری

>>>   وای به همچو انسانهای که گزشته خویش را ندارند .

>>>   اين كار شناس ارشد آنقدر لاف و پتاق ميزند كه گويي او همه كاره سازمان ملل است. از صحبتهايش اينطور استنباط ميشود كه او عنقريب پاكستان را از نقشه دنيا حذف ميكند. واقيت اين است كه از اين قماش كارشناسان، به أفغانستان خير نميرسد. ما ديديم كه كاشناسان ارشد مانند خليلزاد، غني بعد از سال ٢٠٠١ وطن را به پرتگاه نابودي رساندند. انتظار خوبي از اين قماش سياستمداران و كارشناسان ، كار ابلهانه و پوچ است.

>>>   با عرض حرمت به جناب داکتر صاحب صفوی!
در مورد حمیدالله حمید چیزی نمیدانم، شاید آنچه جناب داکتر صاحب نوشته باشند درست باشد و بنده نظر خاصی در مورد ندارد، تنها اینقدر میگویم که مزدوران استخبارات بیگانه در کشور ما از هر قماشی که باشند مردود و نفرین شده اند!
اما در مورد آقای پدرام! این شخص هم چندان به تعریف نمی ارزد، شخصی هنوز خودش موضعگیری اش را درست نفهمیده است، در مبارزه اش بی ثبات و در رفتارش متردد است، پایه مردمی اش هم فراتر از چند جوان احساساتی در محدودۀ جغرافیایی الا ولایت تخار نیست، او هم در واقع یک چپی است اما آبش همیش به آسیاب راست افراطی میریزد، او در مبارزه اش فقط شیوۀ ناسیونالستی افراطی را در پیش گرفته و زبان یکی از وسایلش در این مبارزه است، پدرام عنصریست بی ثبات و مبهم در مبارزه، وقتی گفتم که خودش تا بحال خود را درست درک نکرده است، پس بدانید که هیچ کس دیگر درکش نخواهد کرد.
میهن زرغون

>>>   همه این کارها استعداد می خواهد

>>>   فعلا چنین شخصی میتواند این مملکت جنگ زده را از این باتلاق بیاورد بیرون.

>>>   دست اندر کاران محترم نشراتی شبکه اطلاع رسانی افغانستان !
عرض سلام وحرمت به همه شما که شب ورز به خاطر روشن نمودن اذهان مردم تپ وتلاش مینماید جهان سپاس . اما من از شما گیله کوشک هم دارم بعضی اوقات بنابر سلیقه های شخصی ومصلحتی مطالب ار سالی را یا نشر نمینماید ویا هم از چهار طرف سانسور وقیچی مینمید .
وسلام

>>>   کسیکه دراین چند دهه با هر رژیم سازش کرده وهميشه هم موفق بوده مطمين باشید که در این پست و مقام هم موفق است فعلا درکشور ما شخص بدرد ميخورهد.بی چشم.لچک.وچهار عحيب شهر دروجوداش باشد نه آن های مثلی عبدالله یکساعت لباس بپوشد یکساعت سرش را شانه بزند.در مرحله سوم .موقع که میخواد گپ بزند از پیش اش فراموش کرده از یادش رفته.
( حاجی صمد

>>>   آقای داکتر صفوی
بلاخره جنگل بدون شغال نیست در هرتیم وهر گروه از این مگس های لب کاسه دوغ همیشه وجود دارد.مگر مجاهدین همگی شان فاسد و دزد است.نی در بین مجاهدین اشخاص و انسان های باایمان و خداجو.و مسلمان های زیادی هستند که در دهه های قبل بنام جهاد میجنگیدند و حالا هم به همان کم خود راضی و قانع هستن ودر هر جای که هستند به زندگی آبرومندانه خود اش ادامه میدهد.واما کسانی هم هستند در ظاهر مجاهد است اما پشت پرده.دزدی.غری .اختطاف .قتل انجام میدهد.واز همین پول های غارت کرده بخودش ساختمان های مجلل ساخته.اصلا دنیا و اخرت هم برایش مهم نیست.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است