بیایید به عقب برگردیم!
اگر دموکراسی و پیشرفت و امروزی بودن و رسیدن به زندگی ایدآل این است، ما غلط کردیم، پدران ما هم غلط کردند، پدران پدران ما هم غلط کردند، ما را تیر از دموکراسی و جمهوریت! 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۵۳    ۱۳۹۷/۶/۲۰ کد خبر: 154517 منبع: پرینت

بیایید به عقب برگردیم و از همه (به اصطلاح) امتیازات امروزی و ادعاهای دموکراتیک و وعده های رویایی برای افغانستان بگذریم و از نو زندگی ساده و بی الایش قدیم خود را پیش بگیریم.

این مسیری که تا اینجا آمده ایم اشتباه محض بوده است و هنوز راه برگشت وجود دارد. برگشت به آرامش و ساده زیستی و همدلی. برگشت به پادشاهی! پادشاهی که فکر نکند فقط چهار یا پنج و یا حداکثر ده سال است و هرکاری برای ده سال بعد دوره ریاست جمهوری اش انجام دهد و مردم بیچاره را به حال خود رها کرده و راهی سروسامان دادن به دزدی های دوران ریاست جمهوری اش باشد.

ما را فریب دادند، پادشاهی خوب است! پادشاهی که فکر کند مادام العمر بر این مملکت حکومت می کند و این حکومت به فرزندان بعد از او خواهد رسید و لازم است تمامی سنگ های اولیه بناها را محکم بگذارد تا فرزندانش با مشکل مواجه نشوند.

پاشاهی خوب است اما بدون پارلمان یا مجلس شورا و سنا! پادشاهی که خودش تصمیم بگیرد و تصامیم متخذه را بر اساس منافع خود و فرزندانش در آینده تبیین کند بدون اینکه وکلای مفت خوری هر روز از چپ و راست بر وی خرده بگیرند و انتقاد کنند و فقط به فکر جیب خود و جابجایی اطرافیان خود در مقام ها و پست های دولتی باشند و به مردم زور بگویند و در مقابل هر غلط و خطایی مصونیت پارلمانی داشته باشند.

پادشاهی خوب است که اگر هم دزد برآمد، فقط یکنفر دزدی کند نه اینهمه رییس و وکیل و جنرال و زورمند و خان و مجاهد و طالب و داعش و آمریکایی و عرب و روسی و ...

اشرف غنی را از این جهت می ستایم که می خواهد بنام رییس جمهور بر همه پادشاهی کند. اما این بیچاره نمی داند که هنوز رییس جمهور است و پادشاه نیست. حتی اگر پادشاه هم می بود و یا به مقام پادشاهی هم برسد، پادشاهی وابسته است که هیچ اختیاری از خود ندارد و در حقیقت این سفیر آمریکا است که بر این جناب رییس جمهور پادشاهی می کند.

ما را تیر از این مدرنیته، ما را تیر از این دموکراسی، ما را تیر از از این جمهوریت، ما را تیر از این مدنیت، ما را تیر از این مشارکت، ما فقط پادشاهی می خواهیم! پادشاهی که بر ما زور بگوید و ما بدانیم فقط یکنفر بر ما زور می گوید و باید از یک نفر اطاعت کنیم نه اینهمه رییس و مدیر و جنرال و خان و مجاهد و طالب و نماینده و وکیل و دزد و فاسد و زورمند و...

چقدر پادشاهی خوب است!
پدران ما قدر آرامش در دوران پادشاهی را ندانستند و فریب غربی ها را بنام دموکراسی و پیشرفت خوردند و ما را به این روز انداختند که هرآنچه داریم بدهیم و هرجا که هستیم فرار را بر قرار ترجیح بدهیم.

اگر دموکراسی و پیشرفت و امروزی بودن و رسیدن به زندگی ایدآل این است، ما غلط کردیم، پدران ما هم غلط کردند، پدران پدران ما هم غلط کردند، ما را تیر از دموکراسی و جمهوریت!

بیایید به عقب برگردیم! کار سختی نیست، در قدم اول نگذاریم دیگر انتخاباتی برگزار شود. انتخابات معنی ندارد. وقتی هرکس برای خودش تقلب می کند دیگر این انتخابات نیست، یک شوخی است که همه ما را فریب داده و به بازی گرفته اند.

در قدم دوم، هردو مجلس را تعطیل کنیم و هرنماینده را بفرستیم برود دنبال کار خودش! این نماینده ها در دوره های گذشته نشان دادند که نماینده مردم نیستند، نماینده جیب ها و پسران و دختران و برادران خودشان هستند آنچه برای شان اهمیت ندارد مگر به عنوان پله های ترقی، مردم هستند. پس این مجلسین تعطیل شود بهتر است. اینجا دیگر مردم چشم براه و امیدوار به رسیدگی وکیل شان در مجلس نمی مانند و خود راه حل مشکلات خود را میابند.

در قدم سوم، تمامی نهادهای (به اصطلاح) مدنی و اجتماعی و سیاسی و دموکراتیک را تعطیل کنیم. نگذاریم بنام فرهنگ و اجتماع ما را غارت کنند و همه را فریب دهند و کاسبی بنام مردم برای خودشان براه بیندازند. اینهمه مجموعه های مدنی و اجتماعی و دادخواهی تا حالا چکار کردند که از این ببعد بکنند! جز عقبگرد و ترویج فساد مالی و اجتماعی!

در قدم چهارم، هرچه رسانه است تعطیل شود! اصلا رسانه و خبر و اطلاع رسانی خودش برای جمعه امروز ما تبدیل به معضل شده است و هر مجموعه خبری و رسانه ای از یکجای مشخص تامین می شود حتما منافع تامین کنندگان خود را مدنظر می گیرد نه آینده مردم را!
رسانه هایی که بیشتر باعث تشویش اذهان عامه شده اند تا اینکه واقعیت ها را مطرح کرده و به مردم آرامش هدیه دهند.

در قدم پنجم... بگذریم که این رشته سر دراز دارد...
تا درودی دیگر بدرود!

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
بازگشت
قدیم
پادشاهی
نظرات بینندگان:

>>>   بهترین راه حل برای مردم افغانستان وجهان که ازشر این سرزمین جعلی وغیر مشروع نجات پیداکنند دیگر قاچاق مواد مخدر آدم کشی گدائی گری انتحارات انفجارات فساد وبدترین محل برای زندگی مادران اطفال زنان ژورنالستان در اخبار جهان نشر نگردد اینست ک همه کشورهای جهان از جمله همسایه ها وروسیه وامریکا تصمیم بگیرند تا این وطن را که با تاریخ 5018 ساله خود نتوانست کشوری اباد ومستقل ایجاد کند سرنوشتش رابرای همیشه رقم زنند وآنرا بین کشورهای همسایه تقسیم کنند ونیز سهم خودرا هم بگیرندطوریکه :
ولایات کندهار زابل ارزگان پکتیا پکتیکا ننگرهار لغمان نورستان کنر به پاکستان
ولایات هرات غور بادغیس نیمروز با میان دایکندی فراه به کشور ایران
ولایات بدخشان تخار پنشیر پروان کاپیسا بغلان به تاجکستان
ولایات قندز سمنگان سرپل جوزجان به از بکستان
ولایت فاریاب به ترکمنستان
ولایت بلخ به روسیه
ولایت کابل به امریکامقداری سهم به هند هم بدهد
ولایت خوست به عربستان
با این کار هم جهان آرام میشود وهم ساکنان این ولایات آرام میشوند

>>>   پیشنهاد های خوبی است!
اما حذف جنگسالاران را از بدنۀ دولت فراموش کردید.

>>>   به انچه دوست ارجمند نوشتند۹۹ فیصد موافقم ولی مقصر دیموکراسی٬مدرنیتی وجمهوریت نیست بل مشکل اصلی انجماد فکری وتاخر عقلی سرتاسری اس در وطن ماست که شرایط برای پیاده شدن مفاهیم فوق اماده نبوده.اگر بدست طفل ۳ماه قلم وکاغذ داده شودباقلم چشمش راکورمیکندوکاغذ را میجودوسیستم تنفسی اش رامختل میکند.دراینجا مقصر قلم وکاغذ نیست.
عاقل

>>>   اگر ازتعصب کور بگذریم تقسیمات ولا یتی دوست نازنین عالیست. اگر باهم زندگی کرده نمیتوانیم باید جدا شویم واگر کفایت اباد ساختن وطن را نداریم بگذاریم تا دیگران ابادش کند.
عاقل

>>>   ظاهر هویدا مرحوم اهنگی دارد.خودت گل٬...گل٬...گل٬ فرق سر تا قدمت گل.
امروزه در وطن ما ایس جمهور دزد٬ وزیر دزد٬معین دزد٬ عضو پارلمان دزد٬ریس دزد٬... دزد٬...دزد.وطن بیچاره فرق سر تا قدمش دزد.
عاقل

>>>   آفرین
جرات خوبی داشتید که چنین گفتید
واقعیت است
شیما کابل

>>>   منهم با نوشته نویسنده محترم صد در صد موافقم و به آنهاییکه سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه را سقوط دادند از ته دل نفرین میفرستم.

>>>   این جمهوری طرح خارجی ها برای شکستن ما بوده است

>>>   منهم با نوشته نویسنده محترم صد در صد موافقم و به روح تمامی آنهاییکه سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه را سقوط دادند همواره نفرین میفرستم. پس از سلطنت او آنقدر دله و دیوث بی نسب بر سرنوشت این مردم حاکم شد که هیچ خلاصی ندارد. کشور ما را با خاک یکسان ساختند، دزدی و غارت به فرهنگ مبدل شد، ملیونها انسان کشته شد، 70 در صد مردم به گدا ها مبدل شد و و و ........

>>>   تحلیل بدی نیست اما بشرطی که جاسوسان پاکستان چون گلبدین راکتیار یهودی بچه اسماعیل یون و خانم یون و عبیدالله بارکزی و جنرال وطنفروش طاقت و ناصر اصولی و ملا و طالب ساخته های بیدین ساخت پاکستان بنام امارت اسلامی وامثال انها سگهای زنجیری دیگری ای اس ای پاکستان قلاده های شان در پاکستان بسته و میخ کوب کنند و دوباره به این عنوان وان عنوان بازهم پاکستان همین جاسوسان تیز دندان شانرا بجان مردم تیز کده شان نفرستند که باز هم تیز دندان های شان مارا زخمی و مجروح و از بین ببرند این تهد از پاکستان در سطح بین الملل از ان گرفته شود و هم پادشاهی مانند سابق بدون پرواز باز و نشستن بسر چه کسی طالع و بخت باشد نه اینکه مانند جلسه بن که بیک قوم خاص توسط شیطانت خلیلزاد قدرت دولت داده شده است که امروز مردم از بابت بوی و گنده گی حکومت غنی مردم حاضر به همان حکومت شاهی خاندان ا یحی خاندان نادر غدار نماینده انگلیس گردیده است .

>>>   چرا طولانی می سازید؟ به طور خلاصه می گفتید مثل سابق حکومت را دربست به پشتونها بدهیم و از خیر همه چیز بگذریم.

>>>   سلام.
واقعیت همین است.
چه روز های خوشبختی وآرامی.گرچه بیست ساله بودم ،ولی زنده گی برایم لذت بخش بود.اگر غریب بود یا معتبر همه از زنده گی وکارو بار خود رازی بودند.خرپول وغارت گران جهادی ودزدان حرفوی وجود نداشت پنجر مینها وسماواچی ها هم راضی بودند.مگر آنها حالا به جنایتکار وخرپول وخونخواران مبدل گردیده اند.
باشنده کابل.

>>>   درزمان ظاهرشاه هیچ جنگی نبود اگرپشتون بوداگرزنده میبود به عنوان یک تاجیک ازاوحمایت میکردم
وبه افغانیت وانسانیت خودافتخارمیکردم
اگرداودشاه زنده میبودازاوحمایت میکردم چون بفکرپیشرفت افغانستان بودوبه افغانیت خودافتخارمیکردم
اگردکترنجیب زنده میبودازاوحمایت میکردم چون بفکرپیشرفت افغانستان بودوبه افغانیت خودافتخارمیکردم
اماپاکستان بودقعرمانهای غلابی ساخت وتفرقه انداخت بین اقوام وتاجیکان رافریب دادتا علیه داودشاه ودکترنجیب انقلاب کنن وکشورمارابه دست خودمان خراب کرد وبعدازحکومت دکترنجیب طالبان راساخت تا علیه احمدشاه مسعودبجنگن
این ماهستیم که ضرر کردیم نه پاکستان وهروز همدیگررامیکشیم بنام قوم واسلام
هموطنان عزیز به خودمان بیایم بیایددست ازقدرت طلبی برداریم همان افغانستان قدیم رابخواهیم دران زمان نه جنگی بودنه طالبی دران زمان زندگی بود افغانیت بود اسلامیت بود بیایدبرگردیم
پیام من به تمام تاجیکان حکومت رارها کنیم بگذاریم برادران پشتون حکومت کنن وماهم درکنارانها میتوانیم به افغانیت خودافتخارکنیم اگرجنگ درکشورنباشد باورکنیدمیتوانیم به افغانیت خودافتخارکنیم
جمشیدی

>>>   افغا نستان نام کشور افغان ها است در اینده هم خوا هد بود کسیکه خود را افغا ن نمی گو ید سخنان جنرال جرءت بالای ان تطبیق میگردد . افغا نستان نام کشوری است که در ان افغا ن ها زند گی میکنندیعنی پشتون / هزاره / ازبک / تا جک / تر کمن / ایماق / پشه یی / نور ستا نی / بلو چ / اهل هنود و غیره . کسی که خود را افغان نمی گو ید حتمآاز کدام کشور دیگر دستوری امده لطفآ وا پس به کشور خود برود و رنه به زور اعزام میگردد.

>>>   نام این سر زمین فقط وفقط همان آریانای کبیر می باشد باید احیا شود در غیر آن این کشور نابود می شود.
اریا

>>>   این آقایانی که دموکراسی را بد میگویند، از سر تا به پا همه لباس شان نتیجه دموکراسی است. در تلویزیونی که حرف میزنند، دموکراسی ست. در موتری که سوار میشوند، دموکراسی است. همراه تیلفونی که حرف میزنند ،دموکراسی است.معاشی که میگیرند،دموکراسی است و... اینها همه مزایای دموکراسی و دست آورد های علمی آن را میدانند، اما... بر ضد دموکراسی شعار میدهند.

>>>   دین مبین اسلام بهترین و کاملترین دین در کره زمین است. بنابراین دموکراسی در اسلام جای ندارد. من مدت 14 سال است که در اروپا زنده گی میکنم. باور کنید دموکراسی غربی مردم اروپا را مشل حیوان ساخته. حتی تجاوز به اعضای فامیل مثل خواهر برادر چیزی عادی به حساب میاید.

>>>   الله اکبر خدایا مردم افغانستان را از شر... نجات بده. این افراد یا آگاه به مسئله نیستند و یا بدلیل عدم اشراف به ابعاد آن سفسطه میکنند و از این میان عقیده و ایمان مردم مسلمان افغانستان را با ظرافت به نفع و تبلیغ خود استفاده می کنند. در این که دموکراسی خواستگاه غربی دارد و برخواسته از متن اسلامی نیست شکی وجود ندارد اما ای... الگو ارائه کنید. الگوی متناسب با جامعه تان. با افکار مردم بازی نکنید... با این سرزمین بدبخت چه میکنید. نه ابروی ملت و نه حبی از وطن در شما وجود دارد...

>>>   آیا قانون جاهلیت را می خواهید و کیست نیکوتر از حکم و قانون نسبت به الله ج برای قوم که یقین و باور دارند. معنی ایه یگانه نظام قابل پذیرش و صالح نظام اسلامی است و ماعدای آن نظام جاهلیت است و یگانه قانون شریعت الهی است.
حلیم بدخشان

>>>   به نظر من آنانیکه علیه دموکراسی موضع سخت و افرطی میگیرند بهتر است درمورد دموکراسی بیشتر مطالعه کنند اول حقیقت دموکراسی را درک کنند بعد درمورد اش ابراز نظر کنند...
همایون

>>>   دیموکراسی از نظر همه دانشمند و علمای اسلام در مخالفت با نظام اسلامی نیست بعضی از علمای اسلامی مانند 1- داکتر یوسف قرضاوی 2- علامه محمدحسین امین از علمای سوریه 3- امام خمینی 4- و مرتضی مطهری.
ایشان معتقد اند اسلام نوع خاص از نظام سیاسی را توصیه نکرده است و مسلمانان در انتخاب نوع نظام سیاسی کاملاً آزاد اند.
داکتر یوسف قرضاوی:
‏ از نظر او اسلام قرنها جلوتر از غرب، پدیده دموکراسی و قواعد و معیارهای آنرا ‏معین کرده اما تبیین جزئیات آن را به اندیشمندان مسلمان واگذار کرده است. ‏راهکارهایی چون امر به معروف و نهی از منکر، شورا، بیعت و مشارکت زنان در ‏عرصه‌های سیاسی ـ اجتماعی از جملة این قواعد هستند. البته پذیرش دموکراسی به ‏معنای کنار نهادن حاکمیت خداوند نیست زیرا اصل حاکمیت مردم که بنیان دموکراسی ‏محسوب می‌شود، با اصل حاکمیت خدا در تضاد نیست بلکه حاکمیت خدا با حاکمیت ‏فردی که اساس استبداد است در تضاد است. هدف از دموکراسی کنار نهادن حاکمیت ‏طاغوت و ستمکاران است نه نفی حاکمیت خدا و بنابراین اجرای دموکراسی به ‏منظور جلوگیری از استبداد و سلطه طاغوت گام نهادن در راستای تحقق حاکمیت ‏خداوند است. از نظر وی استدلال به اینکه دموکراسی، حکومت اکثریت است و ‏اکثریت هم در قرآن مذموم شمرده شده‌اند، استدلالی نابجاست که بر پایه یک مغالطه ‏استوار است. زیرا فرض بر آن است که ما از دموکراسی در جامعه اسلامی‌سخن به ‏میان می‌آوریم، جامعه‌ای که اکثریت آن دارای عقل و اندیشه‌اند.‏
2- علامه محمد حسن امین:
از علما و اندیشمندان معروف کشور سوریه میباشند. در باب چگونگی رابطه دین و دموکراسی معتقد به سازگاری ‏میان این دو میباشد. « در اسلام قدرت و حکومت امری بشری است نه الهی. خداوند شریعت را فرستاده و ما ‏مسلمانان باید آن را اجرا کنیم.
3- استاد مرتضی مطهری:
‏ فیلسوف و اسلام شناس بزرگ که بیشترین آثار اسلامی را در چهل سال اخیر به رشته تحریر در آورده است. وی ‏ضمن پذیرش دموکراسی، میان دموکراسی غربی و اسلامی فرق قایل است. مطهری طرفدار آزادی تفکر میباشد ‏و میگوید:« هر مکتبی که به ایدئولوژی خود ایمان، اعتقاد و اعتماد داشته باشد باید طرفداری آزادی اندیشه و تفکر ‏باشد و بر عکس هر مکتبی که ایمان و اعتمادی به خود ندارد جلو آزادی اندیشه و تفکر را میگیرد.»‏
4- امام خمینی:
امام خمینی بعنوان رهبر یکی از انقلاب های بزرگ معاصر و یکی از شخصیت های اسلامی که دارای دیدگاه ‏مدرن از اسلام میباشد. وی دموکراسی را به رسمیت شناخته و هیچگونه تعارض و مغایرتی میان دین و ‏دموکراسی ندیده است.‏
امام خمینی در مورد آزادی میگوید:« در اسلام دموکراسی مندرج است و مردم آزادند هم در بیان عقیده و هم در ‏اعمال»‏
‏« خداوند انسانرا آزاد خلق کرده و انسان را مسلط بر خودش برمالش و بر جانش خلق نموده است»‏
فاروق "محزون" بدخشان

>>>   کسی که دموکراسی را در برابر اسلام قرار دهد...نه اسلام را شناخته نه دموکراسی را تنها چیزی را که شناخته اسلام ستیزی با توجیه و بهانه دموکراسی هست
در خیلی از کشورهای اسلامی غیر مسلمانان مسیحی یهودی زردشتی حتی کلیمی و سکولار به راحتی زندگی می کنند

>>>   حتی یک کودک هم می داند که اسلام دین است و دموکراسی شرایطی که تو می توانی مسلمان باشی یا نباشی هیچ گونه تضادی نیست... تضاد جایست که تندروهای اسلام ستیز یا اسلام گرایان تندرو مثل طالبان هر گونه طرز فکر تفکر اندیشه و سخن مخالف نظر خود را مقابل نظر خود می دانند نه مکمل نظر خود...
نصیر

>>>   در دموکراسی ارگ فاشیستی داعش و طالب وسایل ترور و قتل عام مردم میباشند از نام دموکراسی برای دیکتاتوری استفاده میشود

>>>   پس مردم اطراف کی عبرت شوند که احزاب بدرد شان نمیخورد یا کی بیاموزد که چطور معدود اشخاص مطلوب را پیدا بتوانند؟

>>>   مردم افغانستان مسلمان اند و ومسلمانی که همانقدر از والدین خود ویا اگر مکتب رفته باشند از مکتب آموخته اند که چگونه نماز بخوانند، روزه بگیرند .... دروغ نه گویند، قتال و زنا و ... نه کنند.ولی تنطیمه های رنگ رنگ اسلامی و رژیم های رنگ رنگ اسلامی آمد و هرکه خودرا مسلمان واقعی جلوه داد. مردم به حدی بل زده و دل خور شده اند که از هرچه پسوند اسلامی داشت گریزان شدند.
فحش و اعتیاد محصول اشغال در کشور است نه دموکراسی. دموکراسی حاکمیت مردم است و حاکمیت قانون. ازاینکه بنیاد گرایی حاکمیت مردم و حاکمیت قانون را ختم حاکمیت زور و جبر خود می دانند از دموکراسی مانند جن از بسم الله هراس دارند.
شعیب

>>>   مردم افغانستان نام دمکراسی را درست متوجه نشدند!‏ دمکراسی را به معنای بی بندوباری می پندارد،در حالیگه دمکراسی یعنی برابری،مثالش مردم هند است هزار دین ومذهب در کشورشان وجود دارد اما همه شان به حق و حقوق یکدیگر احترام میگذارند،یعنی در اصل به خودشان احترام میگذارند اما در افغانستان دو طایفه وقوم تمامیت خواه است،پشتون وتاجیک ،هر کدام شان که روی چوکی نشست برای دیگران حق وحقوقی قائل نیست ‏،نتیجه همین بدبختی است که در کشور ما جریان دارد ودودشان بو چشم همه ما میرود واز همه ما قربانی میگیرد.
نادرشاه

>>>   سلام.
حکومت نظامی اعلان شود حرکس ازدیمو کراسی وجهادی ،رهبر حزب نام برد نابود شود.تا باعث عبرت دیگران گردد.
آنوقت.مردم زنده گی آرام خواهند داشت مرگ فرزندان خود را نخواهند دید.جنایت کاران وغارتگران نا بود میشوند.
غوربندی باشنده کابل.

>>>   هنری کیسنجر وزیرخارجه آمریکا درحوالی سالهای 1972 وقتی به کابل سفر میکند وبه کشورش برميگردد.حین گزارش دهی از وی پرسش به عمل می آید .که افغانستان راچطوریک کشور می دانی .درجواب مختصر می گوید .دوازده میلیون دزد ویک رئیس جمهور دیوانه .دیگر هیچ .ازین نوده پیوند کن .حالا چطور؟؟؟ .سی وپنج میلیون دزد وهزاران هزار دیوانه ومست قدرت وثروت .
خداخیرکند.آمین.

>>>   خلاصه تهداب همه اى بدبختى ها را خلقى ها و برجمى هاى وحشى و ادمكش با از بين بردن داود خان در أفغانستان كذاشتنند .

>>>   در افغانستان اتفاقات بسیار کلان در پیش است.امریکا اشغال افغانستان را ادامه نخواهد توانست.

>>>   این بچه خاله های که داد از دیمو کراسی میزنند دیموکراسی را شنیده بودند اما کدو دیموکراسی را ندیده بودند احمد

>>>   مادیگرازجنگ خسته شدیم حکومت بدهیدبه پشتونها
منت هموطن خودراکشیدن بهتراست ازمنت پاکستانی عربستانی امریکای وغیره وغیره
توصیه من به تمام هموطنان غیرپشتون حکومت رارها کنید
بعنوان یک تاجیک حاضرم زیرحکومت پشتونها زندگی کنم اما حاضرنیستم اوراره درکشورهای دیگروهروزتحقیرشوم
خلاصی ازاین اوارگی است تا همه اقوام غیرپشتون دست بکشن وازحکومت خارج بشن بگذاریدپشتونها حکومت کنن ما خسته شدیم ازجنگ

>>>   من به روح ظاهرشاه نفرین میفرستم اگر او درمدت چهل سال پادشاهی خودش برای مردم افغانستان دل میسوزاند امروز به این سرنوشت مبتلا نمیبودیم تا توانست زمین ها راغضب کرد دزدی کرد آن وقت مردم توان برملا ساختن دزدی رانداشت امکانات هم نبود زنکه بازی کرد نصف کابل را برای خود و فرزندان حزینه کرد و بالاخره رو سیاه پیش خدا رفت و مار ابه جان هم انداخت شعارش هم این بود که مرغانرا سیر دانه ندهید که از پشت تان نمیدود مرغ باید برای دانه از پشت صاحب بدود مردم یک مملکت را مرغ لقب داد و خودش هم موفق به این گفتارش شد اگر عاقل میبود در ان زمان آب دریای کابل به روی جاده ها روان بود اگر ازهمانزمان احساس مسوَلیت میکرد امروز قبرش زیارت گاه میشد. ما هم مانند ایران با امریکارقابت میکردیم ایران از ما چه زیاد است آبش از مملکت ما در ایران سرازر میگردد امروز باید ایرانیان در افغانستان پناهنده میشد اما متاسفانه از نداشتن احساس و عقل سلیم ظاهر شاه ما به دروازه های ایران دست دراز میکنیم هم ایران راآباد میسازیم و هم خود ما خراب میشویم و هزاران لقب کسیف را همبه گمان زنی های هم وطن خود متقبل میشویم متاسف هستم برای کسانی که به ظاهر شاه درود میفرستد.

>>>   مردم دلیر و مظلوم افغانستان هرگز روی به عقب راه نمی روند و همیشه به جلو و پیشرفت و ترقی و صلح و ثبات مبارزه کرده و می اندیشند و عاقبت پیروز خواهند شد. زنده باد آزادی. ننگ و نابود باد جهل و تحجر و تعصب و دیکتاتوری و انحصار طلبی.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است