قاتل رستاخیز، معاون بورد تعیینات افسران شد
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۵۵    ۱۳۹۷/۶/۲۱ کد خبر: 154578 منبع: پرینت

یک منبع از شورای امنیت ملی افشا کرد: جنرال گل نبی احمدزی فرمانده سابق گارنیزیون کابل و قاتل اصلی جوانان جنبش رستاخیز تغییر و قاتل جنبش روشنایی مدتی پیش به نسبت کهولت سن به اساس قانون و با جمع کثیر از جنرالان اقوام دیگر به تقاعد سوق داده شده بود اما در هفته گذشته رییس جمهور به نسبت هم قوم بودن با ایشان با حکم مخفی، مشکوک و غیرقانونی و قومی که اصلا از طریق تلویزیون ملی نشر و اعلان نشد و در یک اقدام غیر قانونی او را رفع تقاعد نموده و بعنوان معاون جنرال عبدالخالق رییس بورد عالی تعیینات افسران عالی رتبه نظامی در سر قومندانی اعلی قوای مسلح تعیین نمود.

واقعیت این حکم قومی بعد از تقاعد این است که هدف تقاعد دادن او در لیستی که نشر شده فقط برکناری و دور نمودن جنرالان اقوام تاجیک، هزاره و ازبک بود چون اشرف احمدزی در همین دو هفته به گفته یک منبع سه جنرال پشتون را بشمول گل نبی احمدزی یکی پس از دیگری دوباره با احکام جداگانه رفع تقاعد و تعیین بست نموده است.

اگر این خبر دروغ است از جناب مرتضوی سخنگوی ارگ خواهش داریم این خبر را تکذیب نماید.

فرهاد میهن پور


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جنرال گل نبی
قاتل اعضای رستاخیز
نظرات بینندگان:

>>>   از نگاه همه جهانیان اتلر ادم ظالم و بدی بوده ولی از نگاه اتلر پست از خودش ادمهای چون مرتضوی را مثال زده که در همدستی بااو مردم و تبار خویش را معامله کرده اند که جناب مرتضوی این شاخص عالی را دارا است .

>>>   بسیار خوب شد!

>>>   جنایت کار درجه یک مراد علی مراد هزاره که عامل نسل کشی در کندوز بود جرا یاد اور نمی شوی به همین تر تیب جنرالان بی سواد پکولی شورای نظار که دست شان تا استین غرق در خون ملت چور وچپاول بیت المال دارایی عامه هستند
اول - رستا خیز یک جنبش جاسوس و لعین روسی مزدک جنایت کاران مسعودی بسم الله یی پشقل دزد قانونی لنگ دلقک و ربانی بی سواد جاسوس پا کستان که با عث نفاق تفرق اند وجنبش روشنایی که جاسوس ونوکر معلوم الحال ....... ان اند اینها باعث مزاجمت و مانع تطبیق پروژه های ملی می باشند کدام جنبش ان جنبش قافله خران که ریسمان ان بدست کشور های وووو میباشد

>>>   اگر این خبر راست باشد غنی بای ازین قوم پرستی شرمیده خودرا بدار بزند چون همیشه دعوای عدالت را قوله میکشد.

>>>   اصلن تقاعد ویژه یک دسیسه وپلان فاشیست ها بکمک انگلیس وامریکا بود که همه را تقاعد داده عناصرمطلوب خودرا دوباره جابجا میکنند نبی احمد زی یک فاشیست افراطی است سنش بهه تقاعد مساعذد است چرا رفع تقاعد شود؟بخاطری که قوم ااحمدزی است دوران نادر غدار را را دوباره احیا میکند وافغانستان را به کشتارگاه تبدیل کرده اند.

>>>   کسېکه به خدمتگاری اجانب آمده باشدباېدمثل خود افراد مزدور صفت ودشمن ملت را در کنار خود پرورش مېدهد

>>>   اگر این خبر درست باشد مردم افغانستان از این اقدام رییس جمهور حمایت کامل خودرا اعلان میکنند بخاطریکه جنبش رستاخیز که مجموعه از جاسوسان ومزدوران کشور های همسایه هستند به خاک یکسان کرد و مردم افغانستان از این عملکرد جنرال گل نبی احمدزی حمایت کردند و میکنند
سلامت خان داوری از فنلند

>>>   در زمان پست گارنیزیون حق گل نبی منحیث مسول امنیتی کابل بود تا با ولگرد ان از زور اسلحه کارگرفت وعمل بجا ومناسب بود
کابلیان اصیل

>>>   فعلا در قدرت یکتعداد زیاد اشرار شمالی در قدرت سهیم اند که حتی سواد کافی ندارد اما گل نبی شخص مسلکی ومتعهد به منافع ملی است
روشنفکر صغری

>>>   چرا درباره دزدان شورای نظار یاد اور نه میشوید که نصف کابل را غارت کردند اما گل نبی بر عکس دولت را حمایت کرد
طاهره کابلی

>>>   مانند غنی ورفقای زی غی وسپی اش هیچ بی .....ندیدم
این ها همه پشتونوالی میکنند .سلامت داوری از فنلاند قوله نکش
تو یک فراری از وطن هستی بگو چند لک دالررا دزدی کردی
این قوم پشتون همش جاسوس ، دزد ،طالب، داعش و فراری است
گل نبی احمد زی یک بی غیرت قاتل ومزدور است و دردادگاه
خورآسان نوین محاکمه میشود با هر وطن فروش دیگر به پیش
به سوی خورآسان نوین که مذهب در آن رولی ندارد..

>>>   گل نبی احمد زی یک خاین ,قاتل, مزدور بیگانه, وطنفروش, بیوجدان, فاشیست ,ضدملیتها ,ضدوحدت ملی,دزد, چپاولگر,استفاده جو, اختلاسگر ودزد بیت المال, است ولی عناصرفاشیست وقبیله گرا اورا مسلکی میگویند درحالیکه مساعد به خدمت نظامی نبوده ازخدمت معاف میباشد بخاطریکه ازقوم احمدزی ووابسته به غنی ..است درغیر آن قتلالرجال آمده یا قحطالرجال.یک شخصی که نسبت کبر سن به تقاعد قانونن سوق شده باشد چرا اشرف غنی اورا رفع تقاعد میکند؟این جانبداری ها به یک رییس جمهور متقلب شایسته نیست این برتری جویی رییس جمهور است .این حالت اعتماد دولت نزد مردم کم میشود.
ع.ا.کاپیسایی.

>>>   یک زره تاجک شق هزاره سر تمبه ازبک کله خام از اوغان یاد بگیر چاپلوسی را در زمان کمونیستها روسها را بازی دادن قدرت گرفتن در زمان امریکایها همینطور توسط زلمی خلیلزاد کرزی شما سه قوم مچم که چی وقت یاد خاط گرفتید سر ما سفید شد

>>>   اقای کاپیسایی اگر گل نبی احمدزی به شورای مفسد نظار تعلق میداشت درانصورت تمام اوصاف که شما فدای ایشان کردید واقعیت میداشت
پروانی

>>>   پشتون درست میگوید شخص که این همه مسلک داشته باشد طبیعی است که مسلکی است پشتون ها همان انسان ها را مسلکی میگویند که هزار نوع فساد رادر دهن خود بپروراند و خیال خانه ذهنش با تمام فجایع مزاج داشته باشد . اکر قرار باشد ما از وابستگی حرف بزنیم دولت فعلی مابه کجا وابسته است شما کسانیکه همیشه دگران رابه باد انتقاد میگیرید متوجه هستید که دولت فعلی آله دست کیست؟ 200000000 افغانی دزدی شده توسط رولا غنی از کجا در افغانستان سرازیر گردیده ؟ افغانستان چه مناسبت با این پول دارد . در راس این حکومت و دولت که قرار دارد ؟ از کدام قوم است ؟ که همیشه به دگر اقوام مهر جاسوسی میزنید حالا خود را دریافتید که در کجا برده هستید آب و نان تان از کجا بدست می آید ؟ کی ها شب را در منزل شما و در نزد خانواده های تان سپری میکند ؟ آیا واقعا نمیدانید که در طی چند سال نظامیان امریکا دوست غنی با خانواده های پشتون در دور پیش غنی و کرزی چه انجام داد ؟ اگر این موضوع را نمیدانید و یا نمیخواهید بدانید دگر شما ارزش برای گپ گفتن را هم ندارید زیرا شمااز شرورت به جای واقعیت کار میگیرید این نه صفت نیک بل جهالت محز است. بنام قوم انتحار در جهان شهرت کشیدید آیا واقعا نمیدانید . زندان به صد ها مرتبه از مرتکیبین پشتون های انتحاری در ایام انجام دادن جرم عریان پور و خالی گردید آیا واقعا شما ندانستید که از کدام تبار هستید ؟ اگر زره هم از خرد برخوردار باشید از کلمه جاسوس و بیگانه پرستی دگران خود داری کنید دگر این دروغ های شما برای خود تان درد سر آفرین است از محبوبیت دگران نخواهد کاست به هر جاهل و خود فروخته تان اجازه ندهید که شما و نسل نو تانرابه مسخره بگیرد باز اگر شک داری یک بار برو در پل چرخی سر بزن و بیبین تا دگر سوال برایت نماند. آیا واقعا شما به کمال فکری رسیده اید که روزانه هزازان خانواده را به سوگ فرزندان شان مینیشانید؟ آیا این عمل را در قرآن به اسبات رسانده میتوانید که کشتن مردم بی گناه داستشهادی است؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است