بزرگترین اشتباه آمریکا در 17 سال اخیر
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۲۸    ۱۳۹۷/۶/۲۲ کد خبر: 154619 منبع: پرینت

بزرگترین اشتباه آمریکا در 17 سال اخیر دو چیز بوده است:

اعتماد بیش از حد به حلقه پشتونست ها تحت نام تکنوکرات؛ حتی جان کری هم باور می کند که غنی یک تکنوکرات لایق است و با اصطلاحات تکنوکراتیک بسیار وارد است اما در عمل این تکنوکرات از تمدن و دموکراسی بیشتر از طالبان نفرت دارد بجز از تعصب کور قبیلوی هیچ تفکری دیگر ندارد.

دومین اشتباه غرب اعتماد بیش از حد به پاکستانی ها است که واشنگتن را مثل کودکان سیاسی در محور منافع و عقده حقارت جیوپلیتک خود نسبت به افغانستان و هند چرخاند در نهایت قهرمان و برنده این بازی پاکستانی ها اند و بزرگترین بازنده آن پشتون ها بحیث حامیان تروریزم طالبانی اند. انزوای جهانی و نفرت مردمان جهان را از آن خود خواهند کرد و هیچ قومی از طریق ترور و تمدن ستیزی رستگار نشده است تمام فرصت های طلایی کمک های جامعه جهانی را نخبگان پشتونیزم بر باد دادند.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آمریکا
اشتباه سیاسی
نظرات بینندگان:

>>>   بزگترین اشتباه امریکا اعتماد به مشوره های افای خلیلزاد است این شخص به امزیکایها جنین تفهم کرد که باید به پشتون ها که سنی مذهب و قوای مقاومت در مقابل رژیم ملا های ایران میباشنداعتماد کرد یگر اقوام اگر به قدرت برسند و یا قدرت سیاسی را بدست بگیرند در واقع نفوذ وملا های یرانی در منطقه توسعه پیدا خواهد کرد در این برنامه رژیم های ار تجاعی عرب ثروتمند نیز شریک شدند جنانجه زمانی که طالبان قدرت را در کابل بدست گرفتن نطاق وزارت جاره امریکا در سال ۲۰۰۵ در مقابل خبر نگاران از حکومت اصیل افغانی صحبت کرد و بلا فاصله توسط کشور های عربی و پاکستان
به رسمیت شناخته شد اند این پیشامد چنین نتیچه گربته میشود که برای حمایه رژیم طالبان یک لابی بسیار قوی به همکاری خلیلزاد در امریکاد وانگلستان ایجاد شده بود . با اوجود جنایات بیشرمانه طالبان در افغانستان در مجاری رسمی حکومت های غربی بدون استثنی هیج یاد آوری نمیشد تا ۱۱ سپتمبر که تکامل قضایا وحمله به شهر نویویارک سیاستمداران مجبور به اقدامات ضد دستپرورده شان یعنی طالبان کرام نمود در این جنایات امریکای ها مو مخصوصا خلیلزاد مقصر اصلی میباشد.

>>>   آقای امیر زاده شما یکبار دگر به سلسله ای مقالات. پشتون ستیز ی تا ن
خوانندگان این سایت را به بیراهه میکشانید ، اینکه مناطق پشتون نشین بستر
نرم برای فعالیت های تروریزم است معنی انرا نمیدهد که همه ای پشتون ها
حامی تروریزم هستند ، بهتر این است که ما به برادران پشتون خود مسایل را از زاویه دگر تشریح کنیم و به آنها این موضوع را حالی سازیم که در قدم اول
خود را بر ضد فساد دولتی آماده ساخته و بر ضد تروریزم متحد شوند ، در این مناطق ملایان و متنفذین حرف اول را دارند و باید کار از همینجا آغاز شود ، اگر هزاره ها هم در موقف پشتون ها میبودند و طالبان هم شیعه و هزاره ،پشتونستان هم شیعه و هزاره دگر سرنوشت شما هم چنین میبود ، راه حل روشن ساختن اذهان مردم است و هم طرح هاییکه بتواند مردم را با هم متحد سازد ، تروریزم در افغانستان سراسری است و بر ضد هر نوع روشنگری اقدام می‌کند . امریکا بعد خلع حکومت طالبان به تاجیک های جمعیتی و هزاره های وحدتی نیز اعتماد کرد ، مقام ها تقسیم شد ، اما نتیجه چه ، هر یک در پی منافع ملیتی خویش بود، کسی به حال وطن فکر نکرد کسی برای اتحاد مردم کار نکرد ، در همین سایت صد ها مقاله توسط افراد نفاق افکن قصدا به نشر می‌رسد، و به جای آرزوی تامین امنیت و مسوول نگهداشتن حکومت مرکزی سعی میگردد که ملیت ها علیه یکدگر قرار گیرند
تاجیک ها و پشتونها با هم برادر اند اگر سران هزاره و قلم بدستان هزاره خود را مجزا از افغانستان فکر می‌کنند دگر موضوع روشن است اما متوجه باشید که چیزی بنام هزارستان هر گز تحقق نخواهد پذیرفت.
خیرخواه»»»

>>>   آمریکا هی ها درهر جای از جهان پاه گذاشتن مثلی خر به باتلاق گیر کردند.همش دورغ فریب به لحاظ خدا 17 سال بزرگترین.بزرگترین کشور ابر قدرت جهان گرفتاری چند تا طالب از این کوس شیر ها شده .پیمان امنیتی را هم با سران مملکت امضا نمودند گذاشتن داخل کمد.مردمان ساده افغانستان سال های اول ورود آمریکا هی ها رابه افغانستان جشن ميگرفتن همگی چه مذهبی وچه غیری مذهبی ميگفتن کشور ما مردم ما درکنار آمریکا پیشرفت میکند وما خوشوقت میشویم حالا ما به این نتیجه رسیدیم همگی خواب و خیال بوده هنوز بدتر بیچاره شدیم.آمریکا اینقدر به طالب ها فرصت داد که مردم بدبخت را هرروزقتل عام میکند.دیگر مردم واقعا کلافه‌ شدن دیگر طاقت و حوصله شان لب ریز شده اگر به همین منوال ادامه داشته باشد هرروز مردم ازامريکاوحکومت فاصله میگیرند مجبور میشوند برای بقا و نسل های آینده و فرزندان شان مثلی مردم سوریه به یک ابرقدرت دیگری رابطه برقرار کنند این کار حتما انجام میشه حالا آمریکا همينطور بیخیال بنشیند وبه این موضوع اهمیت نده ببینید چه میشه.
معلم جلیل

>>>   مردم افغانستان واقعا تنها چیزی فعلا میخواهند آرامش و برقراری صلح دائمی که این را نه آمریکا ونه حکومت دست وپاه چلفتی افغانستان میتواند انجام بدهد آمریکا میتوانست در شرایط صلح و صفا درکنار مردم افغانستان میماند دیگر نیازی نبود که کشتو خون راه بی اندازد ناکس ها معلوم نیست به‌ آن مخ گندیده شان چه میگذرد اما مردمان زیادی را قربانی کار های احمقانه شان کردن

>>>   جناب خیرخواه چرا از حقایق که بیان میشود خود را به کوچه چپ میزنید و میترسید، مگر ۲۷۰ سال وحشی گری و جنایت کافی نیست که شما ها قبول کنید که به عناوین بیشمار جنایت شده وکسی مثل شما به دفاع برمیخیزد و مظلومیت نشان میدهد. نودفیصد شما ها حامی طالب و داعش و عقبگرایی استید و ده فیصد دیگر ترازو را زیر نظر دارید که گپ بزنند. از برادری با تاجک ها سخن زدی ، کدام برادری همان برادری که سیاسیون و وکلای پشتون میز گرد تشکیل داده و هرقوم این وطن را که مالکان اصلی اینوطن اند مهاجر خطاب کرده تهدید به خارج شدن همه یی غیر پشتون ها از کشور میشوند ولی به شمول دولت همه خاموش اند به این فکر اند که نتیجه مطلوب ستراتیژیک تعین شده و هدفمند بدست خواهد آمد و دیگر اقوام باید مناطق خودرا به آنها واگذار کنند و گم شوند با همین برادرگفتن ها همیشه مردم فریب خورده همه هست و بود خودرا از دست داده اند و جایی هم از وحدت ملی سوء استفاده میکنید به خاطری که به اهداف خود دست پیدا کنید به بهانه برادری آنچه جنایت کار و رهزن را ازشمال و جنوب دیورند به مناطق شمال ، شرق وغرب کشور جابه کرده اید و میگویید وحدت ملی است تا درزمان معین از آنها برای برهم زدن نظم و برپایی هرج و مرج و خود کفانی استفاده کنید. جناب خیر خواه شما و لابی گران تان تمام مردم سربلند با غرور و بافرهنگ کشور را مثل هویت اصلی خود وحشی معرفی کرده اید وخود را با فرهنگ ترین مردم کره زمین معرفی کرده اید ودر معامله گری بی جوره استید روی همین خصلت تان است که همه توجه جهان را به خود معطوف داشته اید که صدای هیچ بلند گویی یی را نمیشنوند و هیچ تصویری را نمیبینند و آنچه که را شما ها و لابیگران تان به خورد شان میدهید ، توجه میکنند و بس. دراین وطن هیچ قوم مثل شما نفاق افگن نیست و شما مظلومانه این حرف ها را به زبان میآورید تا احساسات حامیان خودرا تحریک کنید و بهره بگیرید. نوشته یی تروریزم سراسری است این را اشتباه میکنی چون خود و اطرافیانت جز آنها اید که همه را مثل خود فکر میکنید. همیشه خود را خوب معرفی میکنید و دیگران را بد ، یک شهروند بافرهنگ هیچگاه به فکر ویرانی خانه و طن خود نیست. خود را به نفهمی و جهالت جازدن هم خوب روش است هیچ باخت ندارد به هر پهلو که خود را باندازی برنده استی ، جناب چه بگویم خیرخواه کی.
خارگش

>>>   اگر آنها درعوض پاکستان به ایران اعتماد میکردند و در عوض پشتون ها ،هراره ها را به اقتدار میرساندند،حالا پلان راهبردی ایران در افغانستان وقت تطبیق شده بود.

>>>   کشورهای همسایه و کشورهای که در امنیت وصلح افغانستان موثر اند صادقانه باجوامع بین المللی همکاری نکردند.متاسفانه افغانستان جنگزده محل قدرت آزمایی کشورهای منطقه قرارگرفتند ودرنتیجه به دوام وشتاب بیشتر جنگ انجامید. پیش به سوی صلح و امنیت سراسری در افغانستان جنگزده ،زنده باد اتحاد تمامی گروه های سیاسی مومن ،وطن دوست وصلح خواه افغانستان،نابود باد گروهای جنگ طلب وآدم کش درافغانستان جنگزده وویران شده.
انجنیر ع.ناصری ازآسترالیا

>>>   امریکایی ها هرگامیکه در اسیا و شرق نز دیک یگذارد به مشورهای سعودی ها و پاکستان که میراث شوم استعمار است تو جه میکند . کرزی و غنی که لچ مرغهای بیش نبودند کسانی نیستند که امریکا به انها اتکا کند .

>>>   به جواب نوشته ای آقای خا ر کش!!
خارکش صاحب جواب تانرا به شرح زیر مطالعه فرمایید:
۱-دفاع از یک ملیت معنی چشم پوشی از جنایات و کجروی های یک حلقه ای مربوط به همان کلیت را ندارد.
۹۵ فیصد توده های ملیونی پشتون ، تاجیک و هزاره ، ازبک و نورستانی و غیره در فقر به سر میبرند پنج فیصد از مجموع نفوس کشور حاکمان و زور مندان بوده اند و هستند البته این ارقام تخمینی است .
۳-رهبری امریکا با همان عرض و طول آن. ، در آن سطحی نه لغزییده است که چند پشتون یا تاجیک. برای آنها لا بیگری کند ، بازیگری از عهده ای من و تو و چند تای دگر خار ج است ، در این کار یهودیان از دو قرن بدینسو مهارت خاص داشته و دارند آنها استعمار انگلیس را معتقد ساختند تا برای
مهاجرت های دستجمعی آنها اشاره ای سبز بدهند ، و امروز هم هیچ ریس جمهور امریکا بدون اشاره ای آنها حرکت کرده نمیتواند ، زیرا آنها بهترین وکلا و ثروتمن ترین افراد را با خود دارند ، اولین سفر هر ریس جمهور جدید امریکا به اسراییل است ، لابیگر اصلی پاکستان است که از سال ۱۹۷۸بدینسو برای امریکا کار می‌کند و تا کنون ۶۵هزار ملیون دالر کمک بدست آورده است ، پاکستانی ها به امریکایی ها گلبدین حکمتیار را و بعدا طالبان را ضمانت کردند ، بلی پاکستانی ها به امریکاییان فهماند ند که پشتون ها باید همیشه بر قدرت باشند و در این موضوع پاکستانی ها هر نوع ظرفیت را داشته و دارند .
۴-بلی تروریزم سراسری شده ، آغاز عملی فعالیت های تروریستی در ۱۹۷۸از مرزهای افغان-پاکستان آغاز یافت و به مرور زمان تروریزم که عامل آن خود افغان ها یعنی هفت تنظیم پشاور و هشت تنظیم
افغانی مقیم ایران به رهبری پاکستان و سازمان های استخباراتی جهان به شمول ایران در راءس آن قرار داشت ، در سراسر افغانستان انتشار
و با سقوط رژیم دکتور نجیب ا لله از مرز های افغانستان پا فراتر نهاد و در جنگ های کشمیر و چیچین شرکت کردند و عده ای از جوانان هزاره هم توسط سازمان تروریستی سپاه پاسداران ایران جذب و به لشکر فاطمیون
راجع شدند تا فعالیت های تروریستی را در لبنان ، سوریه و عراق و یمن اجرا کنند ، شما می‌توانند ده ویدیوی مستند را مشاهده کنید و امروز تروریزم در افغانستان مضاعف با طالب و داعشیان به خطرناک‌ترین سطح خود رسیده
که گوشه و کنار کشور هدف قرار داده و تمام مراکز تربیتی را در اطراف ویران کرده اند
۵-شما و عده ای از هزاره ها ی مقاله نویس از تاریخ گویا ننگین دوصدو پنجاه سال اخیر یاد میکنید ، من شخصا به مثابه ای یک تاجیک به نام میرویس هوتک افتخار می‌کنم همین شخص حاکمیت و ظلم صفویان را که متعصب ترین شیعه چون داعش امروز بودند ختم کرد و دولت هوتکیان را در ایران تشکیل دادند ،احمد شاه ابدالی از سرزمین بی صاحب یک کشور متحد و یک پارچه ساخت اردوی منظم که هزاره ها هم شامل آن بودند تدبیر احمد شاه ابدالی را اگر سیاسیون امروز ما که هر کدام شان ما ستر و پروفیسور در علوم سیاسی اند میداشتند ما به روز سیاه نمیافتادیم . اینکه بعد ها خانواده های بارکزایی و محمد زایی و غیره چه کردند موضوع جداگانه است ، قضاوت های شما و یک مورخ ایرانی با هم نزدیک است زیرا مورخین ایرانی
شاه اشرف هوتک را که بخش از خاک های ایران را از ترکیه عثمانی پس گرفت توهین می‌کنند اما جنایات شاهان ایرانی را در قندهار و هرات موءجه
جلوه می‌دهند، برای هر نو تحلیل جامع باید خوبی و بدی را مورد ارزیابی قرار دهیم. خارکش صاحب آفتاب به دو انگشت پنهان نمی‌شود نه مورخین ایرانی می‌توانند افتخارات تاریخی ما را وارونه جلوه دهند و نه یک عده باسوادان تازه کار در علوم سیاسی می‌توانند توده ها را علیه یکدگر قرار دهند ، برعکس شما و همفکران تان ملیت ها را در مقابل هم برای یک زور آزمایی خطرناک. قرار میدهید ما به زور از مایی نه به مفاهمه ضرورت داریم
بلی وقت زیاد را خواهد گرفت اما بدون خونریزی خواهد بود و برای طرد تروریزم به حکومت حسابده ضرورت داریم و برای پیروزی کامل در جنگ به وحدت همه ضرورت است . خارکش صاحب خوش و آرام باشید.
خیرخواه....

>>>   اقای خارکش تاریخ ۲۵۰ ساله افغانستان صفحات زرین و درخشان نیز دارد که مورخین ایران و شما توان و ظرفیت خواندن وقبول کردن انرا ندارید...
وطندوست...


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است