چرا هر روز به قهقرا ميرويم؟!
 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۰۱    ۱۳۹۷/۷/۳ کد خبر: 154882 منبع: پرینت

هرزمانيكه سايكولوژي جنگ در اذهان مردم ما تغيیر كرد، كشور ما آرام ميشود. اين سايكولوژي جنگ عبارت از:

-١مردم ما بايد بدانند كه تمام دهشت افگنان (طالبان، حزب اسلامي، افغان ملت و داعش) از يك قوم خاص اند كه "اوغان" نام دارند. اين قوم خاص قرن ها است كه در جنگ و خشونت زيست نموده اند و درآمد شان همين جنگ، جدل و پرخاشگري است...

٢-طالبان و يا ... ما قبل از تاريخ بگونه "قوه قهريه" و يا "قوه پاك كننده" بواسطه همين قوم خاص سال ها است استفاده شده اند...

٣-شوراي صلح قلابي هم از تبار همين قوم خاص است و اين شوراي قلابي صلح بايد بزود ترين وقت ممكن لغو شود...

٤-خط ديورند هم در اسارت همين قوم خاص است كه بايد رسما شناخته شود و روابط ما با پاكستان بهتر از هند شود. چون دشمني پاكستان با مردم ما نيست، بلكه با تيكه داران خط ديورند است كه اوغان نام دارند. ولي اين سياستمداران كهنه كار اوغان توانسته اند كه جغرافيه جنگ را به تمام مردم ما تحميل كنند و حتي رهبران ما نيز ابزار جنگ نيابتي خط ديورند خيالي شده اند...

٥- وزارت خانه هاي كليدي هم در گرو همين قوم خاص است كه بايد تخليه و عادلانه براي تمام اقوام داده شوند...

٦-شريانها اقتصادي هم در دست همين قوم خاص است، كه بايد به شكل مساويانه و مسوولانه تقسيم شوند...

٧-دين ما هم در اسارت اين قوم خاص است كه بايد گرفته شود و دو باره تعريف شود...

٨-چند دانه دلقك هاي تاجيك، هزاره، ازبيك و اقوام ديگر هم جيره خوران همين قوم خاص اند كه با آنها بايد وداع كرده شود...

٩- دنيا خارج هم در قيد همين قوم خاص است، كه بايد لابي گري و ديپلوماسي فعال در اين عرصه صورت گيرد...

١٠- با قصر سپيدار و چهار دانه بيكار هم بايد تصيفه حساب شود، چون آنها براي اين حكومت قبيلوي مشروعيت بخشيده اند و تمام كار هاي اشرف غني و باند مافيايي وي را دارند تبرئه ميكنند.. اين قصر نشين ها بيكار هيچ كاري تا اكنون نتوانسته درطول عمر رژيم شان براي مردم ما انجام دهند. چهار دانه عوام فريب بنام مشاور و سخنگوي با ريش مردم ما دارند ميخندند...

١١-ما با اين قوم هيچ نوع دشمني نداشته ايم، ولي قرنهاست بر سر ما كوبيده اند و بنام هاي اشرار شمالي، كافرستان، مُغلستان و كله خام خوبترين هاي ما را بدار زده و يا انتحار كرده اند. حتي يك آدم هم در اين قوم خاص پيدا نشده كه اعمال خشونت طالبان، حزب اسلامي و افغان ملت را تقبيح كند! حالا قضاوت عقلاني در دست شما است كه شما چي تصميم ميگيريد؟

عبدالعلی فایق


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
فایق
قوم
نظرات بینندگان:

>>>   من که قضاوت کردم :
-اول باید خودرا اصلاح کنیم مثلا همین شمالی وال های ما دیگر عادت وخصوصیت .... را بالکل از سر خود دور سازند وثابت سازند که دیگر ....نیستند
- برادرای ازره از مو بایداینقدر نفاق وشقاق نداشته باشند سه نفر شان باهم جور نیستند وقتی والی برای بامیان یا دایکندی تعیین میشود چقدر جنجال میکنند هرکدامش می خواهد از پروپ خودش باشد
- ازبک های ما هم باید کمی به صله رحم ومردو آزاری نکردن عادت کنند
- من اینرا به صد فیصد اطمینان میگویم اگر یک نفر اوغان درین کشور نباشد بازهم تاجک ازبک هزاره لاول با هم بعد بین خود جور آمد نمیکنند مثلا با نبودن اوغان از دست پنشیری ها درینجا زندگی کرده میتوانید؟
این یک لطف خداوند است که یک قوم با خصوصیات بهتر از ما تقریبا اکثریت وقویتر از همه است ، اینها میتوانند جلو خودسری بی نظمی را بگیرند ، در زمانیکه خارجی ها نباشند اما کمی نیاز دارند که خودرا همرنگ وهمسنگ عصروزمانه بسازند
خصوصیات اوغان ها به حکومت داری می خواند آنها بهتر ومنصف وعادل تر از ما هستندالبته اوغان های اصل مقصدم است ،

>>>   مه به عبدالعلی فایق میګویم برادر عزیزمن افراد یک قوم را هدف ګرفتن ودشنام دادن کار عاقلانه نه بوده من را مجبور ساختی که بنوسم
دوذدهها همه از تاجیکان کولاب زمین است
قهرمانان جعلی همه از تاجیکان مهاجر کولاب است
روسپی خانهای کابل مزار هرات همه از قوم تاجیک های لافوک است
در دفاتر دولتی مشکل مردان را دختران تاجیک تبار مرفوع میسازد که تشکر از این ها
مود وفیشی تقلید از کفار همه به دست دختران وپسران تاجیک تبار اند پس همه کارهای غیری شرعی مربوظ به تاجیکان کولابی اند

>>>   آینده افغانستان از هزاره ها است،منتهی به یک شرط،که همه شان زبان چینی بیاموزند.
چون آینده دنیا در دست چینی ها است و از آسیا گرفته تا افریقا و اروپا و امریکای جنوبی،در همه جای دنیا مصروف تجارت و ساخت و ساز راه های ترانسپورتی و شاهراه ها و خطوط ریل و میدان های هوایی و بندر های تجارتی و شهر ها و فابریکه ها وغیره میباشند و هر سال صد ها ملیارد دلار را در سراسر دنیا سرمایه گزاری میکنند.
تاریخ نشان داده است که صلح بالاخره در مقابل جنگ پیروز میشود.
امریکا نمیتواند تا آخر به تمام دنیا تروریزم صادر کند و در تمام دنیا جنگ را براه بیاندازد و در تمام دنیا سلاح بفروشد و در تمام دنیا پایگاه نظامی داشته باشد.
بالاخره آنهایی که حیات و زندگی خویش را در جنگ و تسلیحات میبینند،یا به سر عقل خواهند آمد و یا کشور های های دیگر در مقابل شان قیام های مدنی و غیر مدنی خواهند کرد و در نتیجه شکست خواهند خورد.
بنأ افغانستان منحیث یکی از نزدیکترین همسایه های افغانستان،زیر چتر سرمایه گزاری ها و پیشرفت و انکشاف و تخنیک و تکنالوژی چین قرار خواهد گرفت و هزاره ها با دانستن زبان چینی و هم قواره بودن با چینایی ها و دانستن زبان فارسی،از موقعیت خوبتر نظر به دیگر اقوام افغانستان در افغانستان قرار خواهند داشت.
نزدیکی هزاره ها به ایران،هیچ امتیازی به آنها نخواهد داشت،بغیر از آن که آنها درجنگ عراق و سوریه کشته شدند و در خرافات قرون وسطی بی بنام اسلام شیعه مذهب آغشته شوند و به خرافات باور داشته باشند.
وقتی که خرافات مذهبی میگویم،مقصد ام تنها از مذهب شیعه نیست،بلکه همه مذاهب و ادیان به جز از خرافات و افسانه چیز دیگری نیست.
در جوامع پیشرفته امروزی نه تنها جوانان،بلکه هشتاد تا نود فیصد افراد کهنسال نیز مذهبی نیستند.زیرا آنها میدانند که دین به جز از افسانه و دروغ که ما به کودکان خویش هنگام خواب برای آرام خواب شدن آنها میگوییم،مانند بزک چینی و غیره داستانها،چیز دیگری نیست.
بنأ رفتن به عبادت گاه ها،در حقیقت خود را طفل جلوه دادن است.
در قرن بیست و یکم انسانها با درک واقعی از طبیعت و جامعه و با دانش اخلاقی و دانش قانونی که در مکاتب و دانشگاه ها به آنها آموخته میشود،خودشان خوب را از بد درک میکنند و حاجت به موعظه دینی نیست.
هفتاد سال در جامعه شوروی دین وجود نداشت،اما هیچگاه موضوع تجاوز وجود نداشت،حتی روسپی خانه وجود نداشت،اطفال به بزرگان احترام داشتند،بزرگان به اطفال شفقت داشتند،مردم در کار های عامه یهم میگرفتند،همه مردم دارای کار و خانه و نام و لباس بودند.
یگانه نقصی که این جامعه داشت عبارت از عدم موجودیت مالکیت خصوصی و در نتیجه عدم موجودیت رقابت تولیدی و تجارتی و در نتیجه پایین بودن کیفیت اجناس بود.
حالا کشور چین با تغیر ساختار اقتصادی جامعه سوسیالستی و بازار آزاد،این نقص جامعه سوسیالستی را برطرف نموده و در فکر تولیدات بهتر با کمیت و کیفیت بهتر و سرمایه گذاری جهانی،فقر و بیسوادی را از تمام دنیا برهم چیند و زمینه رفاه همگانی جهانی را فراهم کند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است