عطا محمد نور انتخابات را قبول ندارد
تاکید شما بر برگزاری انتخابات و اعتماد شما به یک غرب آمده دیگر، اشتباهی است که بازهم مانند گذشته، مردم و آینده این سرزمین را به تباهی می کشاند و شما را از این ذلیل تر خواهد کرد 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۳۷    ۱۳۹۷/۷/۱۳ کد خبر: 155136 منبع: پرینت

به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper) عطامحمد نور والی سابق بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت، طی مصاحبه ای از عقب نشینی سیاسی در مقابل پشتون ها سخن به میان آورده گفت: "ما مجاهدین حتی برنده هم شویم، غربی ها ما را قبول ندارند. ما را جنگ سالار و ناقضان حقوق بشر می نامند. برد تکنوکرات ها نسبت به مجاهدین، حمایت غربی ها از آنان است"

عطامحمد نور از یکطرف انتخابات را قبول ندارد و علنا اذعان می دارد که در صورت پیروزی غربی ها نمی گذارند که که به قدرت برسیم و از طرف دیگر تاکید بر برگزاری انتخابات می کند.
عطا از یکسو تکنوکرات ها را بی ریشه می داند (ما مجاهدین مردمان ریشه دار هستیم، ولی تکنوکرات ها آدم های بی ریشه و بی پایه اند) و از جانب دیگر بر تکیه کردن به یک بی ریشه تاکید دارد (ما دنبال یک مهره تکنوکرات هستیم که هم ملت بپذیرد، هم منطقه و هم آمریکاییها)

ضد و نقیض حرف زدن عطا محمد نور واضح می سازد که وی باور خود را نسبت به آینده از دست داده است و آمریکایی ها را همه کاره این مملکت می داند.
حالا سوال اینجا است که اگر به انتخابات اعتماد ندارید و می دانید که نتیجه انتخابات در آینده سیاسی این مملکت تاثیرگذار نیست، چرا بر برگزاری آن تاکید دارید؟

نور در بخشی از صحبت ها قدرت مجاهدین را اینطور در برابر تکنوکراتهای به نمایش می گذارد: "اگر غربی ها به ما بگویند که سه روز به شما کاری نداریم، اگر ما ارگ را حتی بدون اسلحه از طریق مدنی نگرفتیم کشور را ترک می کنیم"
اما در فرجام عطا در بازی قدرت میان مجاهدین و تکنوکرات ها به نتیجه مایوس کننده می رسد: "متأسفانه نظر به وضعیت امروزی و از نظر قومی طوری است که مجاهدین را کسی (آمریکاییها) نمی گذارند که برنده شوند"

عطامحمد نور به این نتیجه رسیده است که انتخابات فرمالیته است و نتیجه آرا حتی اگر بدون تقلب و واقعی هم باشد، زمینه پیاده شدن ندارد و این آمریکایی ها هستند که بر همه امور از جمله نتیجه انتخابات تصمیم می گیرند نه رای مردم!

تقریبا اکثر سیاسیون ما چه از جهادی و چه از تکنوکرات ها به نتیجه ای مانند عطا رسیده اند اما بدون اینکه بدانند ناخودآگاه وارد بازی روانی غربی ها برای تبلیغ انتخاباتی شده اند و فکر می کنند واقعا انتخابات برگزار می شود و براساس رای مردم، افراد انتخاب خواهند شد در حالیکه اینگونه نیست و اینک اکثر سیاسیون و تحلیلگران به نتیجه ای مانند عطا رسیده اند که آنان و رای مردم هیچکاره است و تاثیری بر تصامیم آینده ندارد.

هرچند ضعف و سستی عطا در مقابل سیاست های آمریکایی را مذمت می کنیم و او را از بابت این نیتجه گیری سرزنش می نماییم اما شجاعت او را ستایش نموده جرات بیان او را برای ابراز واقعیت بدیده قدر می بینیم!

اینجا است که این توصیه به جناب عطامحمد نور ضروری به نظر می رسد که رسیدن شما به قدرت از طریق انتخابات مهم نیست، بل پیروزی شما در انتخابات مهم است. بگذارید همه بدانند که شما پیروز شدید و این غربی ها شما را نگذاشتند به قدرت برسید. یقین بدانید این شیرین تر از همراهی شما با تکنوکرات ها خواهد بود و پیش مردم از عز و قرب والاتری برخوردار خواهید شد. مگر اینکه مانند عبدالله برای شما صرفا قدرت مهم باشد و مردم و آینده کشور در درجه بعدی اهمیت قرار داشته باشند!

به عبارت دیگر، عطا یکبار دیگر مردم به آزمایش می گیرد و آینده این سرزمین بر سر قماری دیگر به بازی می نشیند. آنگونه که در انتخاب عبدالله چنین کردند و حال و روز ما را به این وضعیت رساندند.

اینها یکبار دیگر به یک غرب آمده اعتماد می کنند و سمت معاونیت او را می پذیرند به این خیال که شاید مانند غنی خودکامه و دیکتاتور نباشد و آنان نیز در قدرت سهیم گردند اما زهی خیال باطل! اینها هنوز به این نتیجه نرسده اند که غنی و کرزی و دیگر از غرب آمده ها هیچکاره اند، این سیاستمداران غربی هستند که تصمیم می گیرند و اینها صرفا مهره های اجرایی سیاست های آمریکایی می باشند.

با این توضیحات به این نتیجه می رسیم که تاکید شما بر برگزاری انتخابات و اعتماد شما به یک غرب آمده دیگر، اشتباهی است که بازهم مانند گذشته، مردم و آینده این سرزمین را به تباهی می کشاند و شما را از این ذلیل تر خواهد کرد.

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عطا
انتخابات
آمریکا
نظرات بینندگان:

>>>   مجاهدین را یک مرتبه غرب در سال های نود میلادی به قدرت رساند،نتیجه چه شد؟
بین خود جنگ گردید،شهر کابل را خراب کردید،طالبان به قدرت رسیدند،شرایط از بد بدتر شد،هم جنگ ادامه پیدا کرد و هم آزادی های مردم سلب شد.
بهانه شما چه بود؟
بقایای کمونست ها و یا پاکستان و یا غربی ها،در میان ما بی اتفاقی انداخت و در نتیجه ما بین خود جنگ کردیم و وطن خراب شد.
در حالی که جنگ کردن بسیار آسان است.بک یک طفل ده ساله یک کلاشینکوف را بتی،در یک ساعت یاد میگیرد که چطور مرمی پر کند و چطور نشانه بگیرد و چطور فیر کند.
اما پیشبرد کار دولت،به ده ها سال تحصیل و تجربه کاری صرورت دارد.
حالا هم عین چیز است.
اگر شما را به قدرت برسانند،نه تحصیل کاری دارید و نه تجربه کاری.
فقط یک چیز را یاد دارید: تجلیل از روز شهدا و نعره تکبیر گفتن......

>>>   عطا چور هزیان می‌گوید دیوانه شده مانند .....دیوانه به دم خود دهن میندازد این برای همه جهانیان معلوم است که شما اشرار بی فرهنگ قاتلین و چپاولگر هستید

>>>   نویسنده ی عزیزجهادافغانستان چه تأثیری برسرنوشت مردم افغانستان داشته آیاواقعابجزویرانی قتل وبیرحمی آتش خون ودودچیزی دیگری برجای گذاشته که بازهم دل به عطاوامسالهم خوش کرده ایدآمریکائیهاجهادیهاروتسلیح کردتاجهادافغانستان برعلیه اتحادیه جماهیرشوروی مدریت شودتاآمریکابزرگترین بازیگروفعالترین تصمیم گیرنده درافغانستان وآسیای میانه باشدوخطرناکترین تهدیدی برای کشورهای رقیب آسیایی اش نیزباشد،وقتی گروهی ازجای دیگری حمایت مالی وتسلیحاتی می شودطبعااززاویه فکراربابانش پیروی میکندنه به مردم دلسوزاست ونه می تواندلحظه ی هم برمردم بیندیشد،اگرواقعاچنین نیست ویرانی کابل قتل عام افشارنابودی شمال اینهاهمه به نحوی یک اعلام جهادسرتاسری گروه هابرعلیه همدیگربرضدمردم بی دفاع افغانستان بودند،بقول بزرگان آزموده راآزمودند خطاست ،چرانویسنده های عزیزگناه بزرگی که درحق مردم افغانستان شده راهمواره پوشش میدهند،جهادزمان معنی پیدامیکندکه غیرازمفهوم جهاد مردم نیزمعنی ازمعناهادرمسیرحرکت جهادباش،سری بحث من باتکنوکرات وغیرتکنوکرات نیست چون هردوجبه ازحمایت آمریکاییهابرخورداربوده ،جهادیها ازشروع خروج شوروی صابق تکنکرات هابطورعموم اززمان حامدکرزی هردو یک نیروی دست پرورده وبی نهایت بیرحم خارج ازمنافع مردم افغانستان می اندیشدوقت فکرکردن برای مردم راندارد،اماتاجایکه مسلم است تاحدودی گروه تکنوکراتها همانطورکه درتشکیل خودنوتروبه روزترهم هست شایدمنافع فعلی مردم نیزبه تقدیرتکنوکراتها بسته باشدتاجهادیها،آقای نورهم به همین دلیل اتخابات راقبول کرده چون چاره ی ازچاره هانیزهمین خواهدبود

>>>   این آقای سرچرخک شده است. هذیان می گوید.
باید از او پرسیده شود که در بدل چند میلیون دالر از مقام ولایت بلخ استعفا کردی و حالا چند میلیون دالر دیگر می خواهی؟

>>>   عطا ی .....همیشه لافیده ونه با فیده .تمام فامیلش در خارج اخون افغان ها تغذیه میشوند.
....
بلخی.

>>>   نه ندارد ، غاصب اختلاس گر ف زمین فروش جنگ سالار نباید به چنین فکری باشد

>>>   ریاست جمهوری سهمیه پشتون هاست ، تاجک ها نباید بالاتر از مشاوریت ، وزارت یا ریاست اجرائیوی ، فکر کنند

>>>   از جمله كسانيكه از نام مسعود استفاده كرده ، پله هاي ترقي را پيموده ، يكي هم عبدالله است. اين آدم هيچكاره است. او مانند كرزي و غني لياقت ولسوال شدن را هم ندارد. اما اين باداران ايشان اند كه آنها را به مقامهاي بلند رسانده و بالاي مردم تحميل كرده اند. امتياز هرسه شان فقط لسان انگليسي است. در زمان مقاومت هم عبدالله بنمايندگي از مسعود سفر ها ميكرد و با انگليسي شكسته و ريخته خودرا مطرح ميساخت. اين عبدالله بود كه براي اولين بار مسأله ريس جمهور پشتون را مطرح كرد و خودرا وزير خارجه ساخت. واما از مجاهد بودن عطاء در جهاد و مقاومت و از دست آورد هاي او در اعمار مجدد مزار شريف چشم پوشي شده نميتواند. در قدرت رسيدن ، زراندوزي، ممعامله گري، همه اين رهبران نامنهاد، وجه مشترك دارند. انتخاب مردم فعلن بين بد و بد تَر است.

>>>   معلم عطاء تنها براي ولايت بلخ خوب است و بس ، و جناب عبدالله براي فدراسون سپورت و زيبائي اندام نسوان شائستگي دارد و بس، هر دويشان استعداد، علم و دانش رياست جمهوري را بالكل ندارند، ساليان دراز كاري حتي براي تنظيم نتوانسته اند،

>>>   سلام.
عطا محمد نور هنگام ولایت نصف بلخ را غصب واز آن فامیل خود کرد.اگر رئیس جمهور شود.پس خود تان چه فکر میکنید.........خدا نکند که رئیس جمهور شود.
باشنده مزار شریف.

>>>   برایم مهم نیست ازچه قومی باشدریس جمهور
مهم انسانیت وشرافت اوست
کسی باشدکه ماراازناامنی وبدبختی وفقرواوارگی نجات دهد
ودرمقابل دشمنان افغانستان سرخم نکند
وطالبان راسرکوب کند

>>>   هرشخصیتی که توانایی تآمین امنیت درسراسر افغانستان،دفاع ازاستقلال وتمامیت ارضی کشور، تقویه اقتصادکشور ونجات مردم ازفقرو ننگدستی، ازبین بردن فساد مالی، اداری واخلاقی، جلوگیری ازکشت، قاچاق واستعمال مواد مخدر، تآمین عدالت را داشته باشد ویک شخص مسلمان باشد، مردم افغانستان برایش رای خواهد داد. اما با کمال تآسف که چنین شخصیتی درشرایط امروزی وجود ندارد.

>>>   به هیچ صورت ندارد بخاطریکه اینقدردارائیها را ازکجا کردند باید بمردم حساب بدهند

>>>   فعلآ عبدالله عبدالله بهتر وخوبتر ومعقولتر از دیگر طرفداران مسعود اند وانسان با نزاکت و با شرفتر وخوب برخورد از اعطا پوک است ، او بهتر از غنی وبافهمتر از کرزی است ،هیچ انسانی مکمل نیست ،هر انسان سهو خطای دارد وعبدالله عبدالله هم در اول مشکلات داشت اما به مرور زمان از دیگران بهتر خوبتر شده
عبدالله ریحان

>>>   اينجا مسأله مجاهدين مطرح نيست بلكه مسأله قومي مطرح است. حكمتيار هم از جمله مجاهدين است. چطور او را از ليست سياه كشيدند و به كابل اوردند. مليونها دالر خرچ آرگاه و بارگاه او است. در حاليكه نيم نفوس افغانستان تحت خط فقر زندگي دارد، او شاهانه زندگي ميكند. غربي ها در راس ان ها امريكا از مهره هاي پشتون استفاده ميكنند. در سال ٢٠٠٩ كرزي باوجوديكه كمتر از پنجاه فيصد رأي برده بود، بازهم حاضر نشد به دور دوم برود و جان كري با پرداخت چند مليون دالر به عبدالله اورا از دور دوم منصرف ساخت و كرزي را ريس جمهور. در٢٠١٤ در دور اول عبدالله برنده بود، ولي انگليسها اجازه ندادند نتيجه انتخابات اعلان شود. در دور دوم با تقلب گسترده گوسفندي غني را ريس جمهور ساختند. اينكه چرا غربي ها بالآي اقوام ديگر اعتماد ندارند، يك بحث جدا است. حالا ائتلاف بزرگ ازنگاه رأي مردمي اين قدرت را دارد كه برنده شود. ولي باز به سرنوشت إستاد رباني دچار ميشود. حكومتيكه معاش اردو و مامورينش را ديگران بپردازند، معلومدار است كه انها مهره خودرا ميخواهند. بهيچوجه كارت انتخاباتي با يك خاديست، قاتل،جاسوس چند جانبه ودسيسه باز قابل توجه نيست.

>>>   یگانه سوالی را که من از معلم عطا بکنم، این است که:
معلم صاحب در بدل چند میلیون دالر از مقام ولایت بلخ استعفأ دادی؟

>>>   عطا را اب برداشته برای اینکه نجات پیدا کند هر طرف دست و پا می زند.
مشکل عطا این است که او هنوز کودک سیاسی است تا یک سیاستمدار مدبر به این معنی که او تا کنون همه روی داد های سیاسی را بعد از وقوع ان درک کرده است وهیچ وقت این توان در او وجود نداشته که از اتفاق افتادن حادثات سیاسی اگاهی داشته باشد واین خود باعث ان شده تا در بازی های سیاسی بازنده باشد وچون ماحول نشونمای او طوری بارش اورده که برای ارضا نمودن این همه عصبانیت هااز باخت لب به توهین وتحقیر دیگران باز نماید وبه اصطلاح کوفت دل خود را بکشد.
او تا وقتی که نوجوان وویا جوان بودهیچ وقت در حلقه کسانی نبوده که باعث رشد سیاسی او شود وزمینه هم برایش وجود داشته بود تااز دانش مسلکی سیاسی بهره مند شود.
قسمت عمده حیات اموزشی او صرف تفنگ کشتن زنده ماندن دسیسه ترتیب کردن دفاع کردن وتعرض کردن شده است
وقتی قرعه بنام ایشان اصابت میکند و به اریکه قدرت میرسند تادست یاری میکند به سروت اندوزی ورقابت های اقتصادی پا لچ میکند تا از همقطاران خود عقب نماند.
کسانی که در دور پیش او هستند از او ببر کاغذی ساختند و او را به بام بالا کردند و زینه از زیر پایش دور کردند وخودش هم برای اینکه به فرق نه افتد تاگزیر همقطاران را فراموش کرد و به معامله گری های شخصی برداخت.
او چاره دیگر ندارد جز اینکه گاهی بنام مجاهد گاهی بنام سیاستمدار گاهی به نام عیار گاهی بنام داشتن ریشه در مردم ظاهر شود
روی دلایل فوق همیشه او یک بازنده خواهد بود.

>>>   Badry
به گمان اغلب به دو باره آمدن آقای نور در بلخ ۳ هدف ارگ نهفته است :
۱- مدیریت انتخابات پارلمانی و گزینش نماینده ها برابر خواست و میل حکومت ،
۲- کمرنگ ساختن جنبش عدالت خواهی مردم به رهبری پدرام ،
۳- انتخاب شخص دو رگه از طرف غیر اواغنه در انتخابات ریاست جمهوری .

>>>   ادفر اویانی
مردم ما را به دور «های عطا محمد نور رهبر آمد» می چرانند و در بادغیس کشتار تاجیکان دارند.
در شهرستان های قدس و جوند بادغیس، نسل کشی روان است همیندم.
فاشیزم نسل کشی دارد و ترور های تباری، هر روز شبگون و و هر شب تاریک و هر دم بی دم ما.
بگذاریم چرندیات عطا و عبدالله و صالح را که از رگ های فرمانداریی فاشیزم اند و بفرمایش دستگاه اهریمن، بازی دارند و گله سازی.
از فاشیزم باید ‌گفت و در برابر فاشیزم باید برخاست، هممیهن ابزار شده دست ستمگران فرمانروا.

>>>   عبدالله اوغان است با همدستي ديگر اوغان ها اوغاني خود را ثابت ساخت بنابرين جايگاه را كه نزد فارسيوان ها داشت از دست داد و اوغان ها هم جايگاه رهبري برايش نميدهند .

>>>   استاد اعطا راه خود را گم کرده و بخاطر پول های خود از همه گذشته خداوند هایت اش کند

>>>   حاکمیت ، مال و جان مردم را ملکیت شخصی خوددانسته 35 سال وظیفه دردی رابنام حکومت انجام دادند اگرتیم پنجشیرحکومت دزدان قدیم را بخواهد مناسب خصلت شان است . اگرحرف از قانون را بشناسندتفاوت یک ملیون رای شوخی نیست علاوه برآن اگرحق دارندیررسی شکایات ادامه دارد.. اگربگویندیاارگ یامرگ اگرحق نام خداست جایتان جهنم خواهدبود.
قره

>>>   زنده بار سپهسالار خراسان ستر جنرال عطامحمد نور حمایت کامل مردم خرسان از حق خواهی و عدالت طلبی است

>>>   عطای نور !
همانطوریکه من ترا میشناسم تو توان نوشتن دو خط را نداری ، این نبشته را کدام کس دگر برایت تحریر کرده . من فکر میکنم که حتمآ در فکر غضب کدام جایدادی دیگر در مزار استی . (شهرک خالد بن ولید از سرت سبیل میماند بخیر ) گپ های کلان کلان نزن از شما... مردم بیزار است ، شما زده تاریخ استید ، مود شما رفته ، آزموده را آزمودن خطاست . دست تو و دزد های قطغن (هدفم رفقایت است) آزاد.
بی پروا از دیار علی

>>>   اقای عطا شما رای ملت را بهانه گرفتید هدف تان از قبل مشخص بود و شما همان قانون شکنان هستید که برای خونریزی ده سال تعطیل شده خود دلتنگ شدید و میخواهید به هربهانه خون ملت را بریزید نابود باد قانون شکنان و قانون ستیزان

>>>   زنده باد زنده باد مردمان اصیل افغانستان و مرد جهاد و مقاومت زنده باد جان خود را فدای شما مردم باغیرت این وطن میکنیم
پنجشیر از روسیه

>>>   استاد عطا سلام خیلی مغرور شده ئید.تکبر وبزرگی خاصه خداوند ج میباشد کمی به خود بیا.مردم... شمارا در سالهای بعد از سال 1371 فراموش نکرده اند.
قادری

>>>   ... مردم ما نباید گول این بیسواد هایی خشک مغز را بخورند تا کشور به هرج ومرج کشانده نشود امثال عطا نور محمد همان کسانی هستند که بیش از نیم قرن جنگ خانمان سوزرا براین ملت بیچاره تحمیل نموده ودست شان به خون هزاران نفر آلوده است.
صفدری از بامیان

>>>   عطابچیم روزمحاکمه تو و امثالت نزدیک است خیر باشد

>>>   با تقواباشد ، زمانیکه صلاحیت داشت زمین های دولتی رابه نرخ شلغم لیلام نکند تمام مارکیت هارا بنام خود نکند شفاخانه دولتی یا ملی را بخاطر منافع شخصی خود ورونق گرفتن کار شفاخانه شخصی خودش حریق نکند بس ! دیگه کسی به او غرض ندارد!
ر

>>>   استاد باید به پیش برود نه در قصه صالح چاپلوس کرزی باشد نه معنوی تقلب کار در انتخابات نه بسم الله خان دم کرزی نه قانونی شیطان نه اسماعیل خان تسلیم شده به طالب در هنگام مقاومت و نه تبلیغات چوچه گک های دورپیش دوستم همین کافیست که مردم با استاد است.
طرفدار

>>>   همه شان چهار تگ ها هستند.
قدرت را بین خود تقسیم کردند. در افغانستان کار های بازسازی و عمرانی وجود ندارد که رسانه ها به مردم خبر بدهند. برای این که کارمندان رسانه ها بیکار نمانند، بین خود ساختک و بافتک کردند، یک روز جنگ میکنند و باز آشتی میکنند. یک نفر شان یک کس را وظیفه میدهد که برو بگو که دوستم بالای من تجاوز کرده است و در سر چوکی یک بغله بنشین که مردم فکر کنند که مقعد بیچاره هنوز هم درد دارد. باز میبینی که روز دیگه آشتی میکنند و با قطار جانب کابل حرکت میکنند و سید منصور نادری را به پیشواز اش روان میکنند.
حتی انتخابات را نیز به بهانه های مختلف به تعویق انداختند.
هم پارلمان، هم قوه اجراییه، هم قوه مقننه و هم والی ها، همه با یکدیگر جور هستند و در حال چور هستند و رسانه ها نیز مصروف هستند و رقم رقم اخبار نشر میکنند و میز های مدور ترتیب میکنند و مردم بیچاره را گنگس و گول کردند.

>>>   گادي وإني

>>>   عطامحمد نور در مسير درست گام برداشته، عبدالله و مشاورين بيكارش در مغازه گك سپيدار كه فرصت هاي مردم را به باد فنا سپردند ، اندكي دچار تشويش هستند. از انجاي كه استاد عطا دوبار از عبدالله حمايت همه جانبه نمود و عبدالله يك بار ميدان را يا يك توته گك گريه مفت رها كرد؛ اين بار هم با بي برنامه گي و بي خاصيتي اش ميخواهد در چشم مردم خاك بپاشد. پس بهتر است ابرو مندانه استعفاء كند و از استاد عطا بخاطر بي كفايتي اش معذرت بخواهد و ببيند برادر كلانش چطور سياست ميكند.

>>>   سلام .
عطا محمد نور از خدا بترسد بسیار ذخیر کرده است در خانه بنشیند. تا کشته نشود.
ازبلخ.

>>>   دریک چهاراهی پر ازدهام بنشیند وموتر ها را حساب کند بخاطریکه حسابدار موتر نداریم.

>>>   این افغانستان است به همین ترتیب انسان ها شخصیت می شوند و به همین قسم مورد تحقیر و توهین قرار می گیرند . معلم عطا از کی کمتر یا بیشتر است ؟

>>>   عطامحمد نور کرمبول بازی نمی کند نامبرده چهاروالی را خوب یاد دارد.از رفقای جهاروالی باز قبل از جهاد هنوز هم چند چال میدان قرضدار است او بهتر تجارت کند چون سرمایه کافی خوب فایده بدست خواهد آورد!
خاموش

>>>   حزب بدنیت و شورای چور وچپاول دگه بس کنند بگذارند که چهارنفر توانا و باشعور در سطح رهبری مردم قرار گیرند.اینها مملکت را در گودال نابودی بردند.

>>>   جامعه‌ ای که خانواده‌ سالاری غیر اخلاقی حکم‌ فرما باشد، "هیچ کسی، به غیر از امتیازات خصوصی، برای منافع گروهی یا جامعه تلاش نمی‌ کند." متاسفانه، همانطور که آقای نور می‌ گوید، اکثریت قاطع رهبران سیاسی افغانستان به ویژه تاجیکان، همینگونه هستند؛ چیزی به نام منافع جمعی یا گروهی را به رسمیت نمی‌ شناسند و به هیچ ارزشی هم باور ندارند. مساله اصلی آنها خانواده شان است. آنها قدرت و حکومت را تنها به خاطر عقد قرارداد های میلیون دالری با اعضای خانواده شان، اختلاس‌ های میلیونی و تعیین نور چشمی‌ های شان در نهادهای دولتی دوست دارند.
ین نسل، تا هنگامی که در قدرت باشند، نه قوم را می‌ شناسند و نه ارزش جهاد و مقاومت را. اما همین‌ که ستاره طالع شان افول کرد و از سریر قدرت به زیر کشیده شدند، به یادشان می‌ افتد که "دین در خطر است" و یا "ارزش‌ های جهاد و مقاومت معامله می‌ شود."
من همین لحظه چند مدعی رهبری را می‌ شناسم که همه هم و غم شان تعیین فرزندانشان به حیث دیپلمات در یک کشور غربی است. گسست از این نسل و منزوی‌ سازی آنها، یک وجیبه ملی است. اینها و فرهنگی که اینها از آن‌ نمایندگی می‌ کنند، مهم‌ ترین مانع توسعه سیاسی در افغانستان هستند.
عبدالشهید ثاقب

>>>   خویشتن محوری داکتر عبدالله باعث از هم پاشیدگی تیم اصلاحات و همگرایی گردیده
استاد شفیق شرق:
نبود ساختار، سیستم، برنامه و استراتیژی باعث می‌شود مردم در محور افراد بچرخند؛ افراد حرف اول و آخر را بزنند.
چه کسی بپذیرد یا انکار کند، تیم اصلاحات و هم‌گرایی که رهبری آن را داکترعبدالله عبدالله به عهده داشت، ازهم پاشیده است. بی‌برنامه‌گی و نبود سیستم مدیریتی در ریاست اجراییه، مشورت ناپذیری و خویشتن‌محوری داکترعبدالله عبدالله از دلایل جدیِ فروپاشی تیم اصلاحات و هم‌گرایی می‌باشد.
ریاست اجراییه به معنای واقعی کلمه به یک نهاد تبدیل نشد. برخی‌ها باور دارند که در ریاست اجراییه نظم قبیله‌وی و خانوادگی حاکم است و تصامیم بیشتر از اینکه براساس میکانیزم‌های اداری و مدیریتی گرفته شود، توسط بزرگ خانواده اتخاذ می‌شود.
برخی‌ها باوردارند که گروه‌مشخصی برای حفظ و گسترش منافع شخصی شان، کسانی را از رییس اجراییه دور و کسانی را با ایشان نزدیک می‌سازند. از این گروه‌ در بیرون از کاخ سپیدار به عنوان حلقه‌ی مافیایی یاد میشود.
داکترعبدالله متهم به فساد مالی و اداری نیست. حداقل تاحال گزارش و سندی در این باره نشر نشده است. داکتر اما متهم به خودباوری و خویشتن‌محوری بیش از حد است. به تکرار در انتخابات گذشته از نزدیک در گفتار، رفتار و سیمای داکترعبدالله خواندم که ایشان فکر می‌کنند مردم عاشق چشم و ابروی‌شان است.
در نبود برنامه و ساختار کسی که به رهبری گروه بزرگی می‌رسد و میلیون‌هاتن برایش رأی می‌دهند؛ مغرور می‌شود، به خود می‌بالد، فکر می‌کند شخصیتِ مقدسی‌ست و مردم برای حمایت از او آفریده شده اند.
رهبر باید فراخ‌نگری داشته باشد، کین‌دل نباشد. حمایت بی‌دریغ مردم در انتخابات‌های گذشته، از داکترعبدالله شخصیتی انتقاد ناشنو و انتقاد ناپذیر ساخته است.
از نشانه‌های غرور و جنون قدرت در داکترعبدالله عبدالله این است که او با مردم-حتا با آشنایان و همراهان چندین ساله اش- با نوک پنجه دست می‌دهد. وقتی به فردِ اولِ صف دست می‌دهد، روی و چشمانش طرف فرد دومی و سومی و آخری در صف است.
یادداشت: این تصاویر مشت نمونه از خروار است.

>>>   اگر استاد قرار است ﺑﻠﺦ را ترك كند،اقاى جاويد كوهستانى گزينه خوب براى ﺑﻠﺦ ميباشند!

>>>   در آینده حساب های بانکی را درخارج باز نکند پولش را اگر حلال باشد مال صاحبش است اگرمانند پول های که خساب شان مسدود شده حرام بود دریکجای نگهداری کند که خارجی ها وحکومت نتواند آنرا منجمد بسازد !
این شخص طوطی‌ وار همان چیزهایی را تکرار می‌ کند که به او یاد داده اند

>>>   در افغانستان تنها قدرت قاطع طالبان ميتواند حكومت نمايد، از اين تجار سياسي نما هيچ چيز ساخته نيست، با قدرت طالب اينبار كس مقاومت نميكند، حتي پنجشيري هاي عوام هم، ما چه كنيم آن ديموكراسي كه همه چيز را دزديد، نه أمن آمد، نه نان و نه خانه ، حتي عزت هم رفت، چكنيم آن انتخابات را كه همه دزدان در شوراي ملي بيايند و داره هاي دزدي و قاچاق و فساد را تقويت نمايند.

>>>   خودم. پشتون. حستم. غنی. وعبدالا. وعطا. همکی. عددی. نیست. واگرهم. باشد همش. جیره. خواره. به. هرکی. رای. میدید. فقت. به. خاطر. خدا. وه. افغانستان. بنگرید. نه. منافعی. یک. شخص

>>>   این مورچه بال کشیده ویا اینکه این همه لاف وپتاف برای جذب رای مردم از طرف مرکز برایش دیکته میشود

>>>   فکرمیکنم که نظریکنفر دربرابر 35 میلیون انسان هیچ درحساب نمیآید

>>>   بهترین گزینه برای تاجکها داکتر پدرام میباشد چون خار چشمی برای انعده فاشیستهای است که خلاف زندگی برادر وار و مسالمت امیزند .زنده باد داکتر پدرام

>>>   بجز دالر دیگر هیچ چیزراقبول ندارد

>>>   میگویند که :از طفلی تابه جوانی از جوانی تا به پیری از پیری تابه کی نه میدانم که عطا چه وقت از لاف وپتاق میماند زمانی یکی میگوید که دندان هایت را میشکنم دیگر را اخطار طفلانه میده وگاهی میگوید که مانند دوران یاغیگری به کوه بالامی شوم این ها هم نماینگر از یک نوع تکلیف روانی است بنام جنون که به سراغ عطاآمده که تداوی همچو تکالیف را جناب حضرت اذرایل ( ع )مینمادتکلیف دوم عطا مریضی دالری است که از چور وتاراج بندر حیرتان گرفته تا عواید شاروالی شهر مزارشریف وبو دیجه ولایت ، قاچاق مواد مخدر واز همه مهمتر پول حق وذمه استخبارتی آن بنآ منتظر باشد تا جناب حضرت اذرایل (ع) جهت رفع تکالیف شان بیاید انشاا الله

>>>   دولت که بودیجه نیرو های امنیتی و دفاعی اش خارجی ها تهیه و تدارک می‌کند بدون شک که امور سیاسی هم به آراده آنها اداره می‌شود
خنده آور است کسی باور به یک انتخابات شفاف داشته باشد .
اگر میخواهید یک کشور مستقل از لحاظ سیاسی و اقتصادی باشید مانند قهرمان ملی عمل کنید .

>>>   بچا بگریزین که معلم عطا انتخاباته قبول نداره خدایا خیرکنی ههههههههههه

>>>   میدانستم روزی خواهد رسید که از مجاهد همه نفرت خواهد کرد همه بیزار خواهد بود همه تاسف خواهد کرد . چون در قطار مجاخدین کسی پیدا نشد که از چوکی خود بگذرد و این روزی است که همه دانستند که این همه رهبران به جز چور چپاول > دزدی > رشوه > خطاکاری > فریب > غصب و فساد کاری دیگری کرده نمیتواند خوب همه دانستند تا کسی پیدا نشود که من جهاد کردم همه شرمند از کردار هایشان باشند

>>>   بد میکند که قبول نمیکند.باز در فکر چور است.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است