از حنیف اتمر دوری کنید
حنیف اتمر جزو پشتونهایی است که بخاطر حفظ منافع قومی دست از تفکرات کمونیستی برداشته است و همزمان با کسانیکه نان به نرخ روز می خورند، به نفع آمریکاییها تغییر موضع داده است 
تاریخ انتشار:   ۰۶:۴۷    ۱۳۹۷/۷/۱۶ کد خبر: 155200 منبع: پرینت

به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper) کرزی و غنی طی سالهای حکومتداری شان نه تنها از افراد متخصص و متعهد به مردم در مناصب دولتی و حکومتی استفاده نکردند بل افرادی را آوردند که بجای کار و تعهد کاری به مردم و مملکت، همه امور را به افراد نادان مانند خودشان بسپارند و تمامی زیربناهای باقی مانده در کشور را نیز به نابودی بکشانند.
این کار نه از روی ندانم کاری که از عمدا صورت گرفته است و در این میان کرزی و غنی صرفا مانند بقیه عمال خارجی ها وسیله بوده اند تا این کشور و مردم را تباه کنند و در این مشغولیت های ذهنی، زمینه غارت خارجی ها به اسانی و بدون مزاحمت فراهم آید.

در این میان، مامور عالیرتبه ای که تاکنون میان چندین کشور معامله شده و مانند برخی از مناطق دست به دست شده است، حنیف اتمر می باشد.
حنیف اتمر که انگلیسی ها او را به روسیه امانت داده بودند، دوباره پس گرفتند و در راستای منافع خودشان از این جاسوس ماهر استفاده کردند.

حنیف اتمر به دلیل استعداد فوق العاده اش مورد توجه انگلیسی ها قرار گرفت و برای ادامه تحصیل به انگلستان برده شد. وی سند معادل لیسانس خود را در رشته مطالعات انکشاف دهات، ماستری اش را در رشته روابط بین الملل و انکشاف در کشورهای بعد از جنگ از دانشگاه یارک انگلیس و دیپلم خود را در رشته تکنالوژی معلوماتی و کامپیوتر از آن کشور به دست آورده است.
محمد حنیف اتمر بین سال های 1371 و 1381 به عنوان نماینده انگلیسی ها سمت های مهمی در موسسات غیر دولتی در عرصه های طرح و اجرای برنامه های بشری، کمک به مهاجرین و بازسازی و توسعه داشته است.

اتمر، از نخستین اعضای کابینه افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان و ایجاد اداره جدید به رهبری حامد کرزی بود که در سال 1381 سمت وزارت احیا و انکشاف دهات را به عهده گرفت، سپس در سال 1385 وزیر معارف شد و در 30 ماه میزان سال 1387 به حیث وزیر امور داخله کارش را آغاز کرد و به مدت سه سال عهده دار این سمت بود.
سپس نورچشمی کرزی و غنی گردید تا اینکه بازهم به دستور انگلیسی ها استعفا داد تا مجری برنامه های انگلیس در انتخابات آینده باشد.
اتمر که به زبان های پشتو، دری، انگلیسی و اردو مسلط است از بازمانده های نظام کمونیستی در افغانستان می باشد که به لطف کرزی و با اشاره انگلیسی ها از گرایش به روسیه تغییر موضع داد و جذب سیاستهای غربی شد.
وی در تمامی مسوولیت هایی که عهده دار بود وظیفه داشت تا تمامی ادارات تحت امرش را بگونه دلخواه انگلیسی ها درآورد و آمریکایی ها هم از این امر راضی به نظر می رسیدند زیرا انگلیسی ها با آنان در افغانستان شریک ببه حساب می آمدند.

تعصب قومی اتمر در زمانی که وزارت داخله را عهده دار بود به اوج خود رسید به نحوی که با دسته بندی شهروندان به مليت های مختلف مانند پشتون و تاجيک، آنان را بر همان اساس در رده های مختلف جابجا و معاش برایشان تعيين می کرد. آنکه پشتون باشد و بويژه از لغمان و باز هم بويژه از نزديکان وی، معاش بهتر و پست بهتر داشت. هرچن که این تعصب و قوم گرایی او در اکثر جاها به تبارز می رسید.

وی سخنور خوبی است و از لحاظ متانت و مدیریت نیز در سطح نسبتا خوبی قرار دارد. از لحاظ کاری در پستهایی که داشته نسبتا موفق بوده و جزو کسانی می باشد که نسبت به دیگر همرزمانش احساس وظیفه ی بیشتری نموده است. اما درباره سیاستش باید گفت: از خودش طرز تفکر خاصی برای مدیریت بحران در افغانستان ارایه نداد و در زمینه های مختلف و متفاوت به نفع آمریکا و انگلیس بسیاری از موقعیتها را از افغانستان گرفت. در مجموع جزو آن دسته از کسانی محسوب می شود که در طول حکومت کرزی و غنی در راستای منافع آمریکایی ها حرکت کرده است.

اتمر از لحاظ تاثیرگذاری در رده متوسطی قرار دارد ولی تاثیرپذیری او براساس مبالغ پیشنهادی به وی تغییر می کند. اما زر اندوزی اش مانند بسیاری از شخصیتهای دولت کرزی به چشم نمی آید و بصورت علنی اختلاسی در پرونده اش وجود ندارد که نشان از زیرکی و فراست جناب حنیف اتمر دارد.

حنیف اتمر جزو پشتونهایی است که بخاطر حفظ منافع قومی دست از تفکرات کمونیستی برداشته است و همزمان با کسانیکه نان به نرخ روز می خورند، به نفع آمریکاییها تغییر موضع داده است.
بسیاری وی را یک مهره انگلیسیی دانند که با واسطه سازمان های خارجی ميليون ها دالر را بدون حساب و کتاب بر باد داد و حتی در زمان انتخابات سال 2009 رسما از امکانات وزارت داخله به نفع حامد کرزی تبلیغات می کرد.

در برداشتی دیگر، حنیف اتمر از جمله کادرهای تشکیل دهنده طالبان در پاکستان و افغانستان بشمار می رود که ماموریت وی در این زمینه با وجود نشانه های بسیار همچنان مخفی مانده است. وی در ایجاد و تجهیز طالبان به انگلیسی ها و آمریکایی ها کمک های فراوان کرده است. در همین راستا از وی به عنوان پدر داعش نیز یاد می شود. زیرا در انتقال داعش به ننگرهار و تجهیز و اکمال آنان نقش اساسی را بازی کرده است.

به هر حال از شما عزیزانی که درباره محمد حنیف اتمر شناخت دارید، یا اطلاعاتی برای ما نقل می کنید یا با ایشان همکار بوده و روحیات ایشان را برای ما می نگارید، کمال تشکر و سپاس را داریم.

کد (10)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حنیف اتمر
انگلیس
آمریکا
نظرات بینندگان:

>>>   نباید همه چیز را به حساب قبیله منسوب نمود وبه داخلی ها که یکسره اجنت وغلام اند ارج نهاد همانطوری که تمام امور در کور ما مهندیسی میشودگرایش ها وسمت وسو گرفتن ها نیز ازین امر مستثنی نبوده ترتیب وتنظیم کار ها از بیرون تدوین میگردد در واقع کارهابلا تشبیه چون مقدرات وتقدیر از قبل ترتیب گردیده به این صورت که اول کنفرانس بن ترتیب یابددران قانونی وعده ای وطن فروش دیگر سهم بگیرند وبعد لویه جرگه برگذار شود وکرزی را بیا ورند چندی بعد عبدالله رشد داده شود وتمثیل دموکراسی صورت بگیرد وبعد در مورد شخص دیگری کمپاین صورت بگیرد واورا مغز متفکر دوم جهان معرفی نمایند ویکبار دیگر انتخابات مسخره امیز وگوسفندی راترتیب دهند وبلاخره جان کیری بیاید وحکومت ننگ ملی وضد مردمی اعلان شود ودران رنگ ملیت وقبیلوی دهند تا مردم از جور غنی به ستوه ایند وبه شخصی دیگری را که می اورند از جان ودل زاضی باشند تا اندم که دیگر عبدالله رنگ می بازد واز انظار می افتد مستقیم یا غیر مستقیم کسانی دیگر را به لباس اپوزیسیون جا بزنند واتمر را به استعفا سوق دهند وباز دستگاه تقلب انتخاباتی را فعال سازند وان سنازیو ودرامه تکرار گردد وملت افغان وجهان را اغفال نمایند این همه به اساس دکتورین کسنجرها وسایر تیوریسن های کار پخته وماهر ترتیب وتدوین گردیده خواه نا خواه باید تطببق گردد واین همه درست به مثابه ای درامه وسناریوی فلم است که کارگردانها در اجرای ان موظف ومامور بیش نیستند

ازین رو چطور میشود از اتمر ویا کرزی و...دوری جست کجا قدرت اجرا وعمل است وبه که اراده واختیار انتخاب باقی مانده است که به ما امر ونهی مینمابد ولایحه ای عمل میدهید این خواب ها همه را به اب بگوید وچمله خواب ها شرمنده ای تاریخ است

یا هو

تبنگ چی

>>>   من صرف همینقدر میدانم که در هروزارتی بوده چند خادیست از خود به آن وزارت میراث گذاشته که دراصل یک شبکه جاسوسی کو چک برایش هستند

>>>   تا دیروز صد ها جوان شهید ساخته شدند اتمر صاحب هیچ نگفت اما حالا به غم مردم تاسفغ می خورد آنهم به مردم غور که بودن ونبودن آنها هیچ مهم نیست ، چون آنها پشتوانه خارجی ندارند مثلا برای هیچ همسایه دور ونزدیم مفید نیستند !!!!
++++ محمد حنیف اتمر رئیس پیشین شورای امنیت افغانستان با انتشار پیامی نوشت: روز گذشته، عملیات نظامی در ولایت غور برای دستگیری یکی از قوماندانان محلی بنام علی پور صورت گرفته که طبق معلومات، در این عملیات، شماری از هموطنان مان، به شمول زنان و کودکان شهید و زخمی شده اند.

تلفات و آسیب رساندن به مردم ملکی در جریان عملیات های نظامی و امنیتی، مایه نگرانی عمیق تمام مردم افغانستان بوده است.
اینجانب، با اظهار تاسف عمیق نسبت به حادثه روز گذشته، با بازماندگان آن، اظهارهمدردی نموده و برای شهدا، بهشت برین و زخمیان شفای عاجل از درگاه خداوند (ج)، خواهانم.

اقدامات مشابهی در گذشته نیز به وقوع پیوسته، که بنده در وقت و زمان آن با آن مخالفت کرده ام و معتقدم که چنین مشکلاتی، باید از مجرای قانونی که همانا شورای امنیت ملی است مورد بحث قرار گیرد تا صبغه قانونی و ملی را با خود داشته باشد درغیر آن، می تواند پیامدهای منفی بیشتری را در پی داشته و موجب عمیق تر شدن بحران شود.

مقامات مسئول حکومتی باید چگونگی وقوع این عملیات را روشن نموده و تحقیقات لازم را در باره به راه اندازی این نوع عملیات انجام داده و نتایج آن را به عموم مردم شریک سازد. و همچنان به مجروحین و خانواده های شهدا رسیده گی لازم و به موقع انجام نماید.

یکبار دیگر تاکید میکنم که متوصل شدن به اعمالیکه قبلاً هم باعث تداوم خونریزی مردم افغانستان گردیده و تاثیرات ناگوار بجا گذاشته است نباید تکرار شود و اکثریت چنین مشکلات را میتوان از طریق گفتگو حل نمود.

یادآوری می کنیم، بامداد دیروز نیروهای ارتش افغانستان بالای محل اقامت فرمانده علیپور در لعل و سرجنگل که برای همکاری و گرفتن امنیت محل به آنجا رفته بود، حمله و چندین تن از باشندگان محل را شهید و زخمی کردند، که این عملیات ارتش افغانستان با واکنش تند باشندگان ولایت غور و چندین ولایت دیگر افغانستان مواجه شد و ساکنان چندین ولایت، حکومت افغانستان را بر تفرقه اندازی و تبعیض متهم کردند.

>>>   از انجایکه من آقای اتمر را میشناسم موصوف یک شخص وطن دوست میباشد و شخصی است که اگر ریس جمهور کشور شود این کشور را بسوی رفاع رهنمکایی خواهد کرد و مشکلات کشور را از بین خواهد بر د

>>>   منابع در بلخ خبر مي دهد كه عطا محمد نور چندين مقام محلي در بلخ را واسطه كرده بود تا رييس جمهور را ملاقات كند، اما اقاي غني وقت ملاقات براي شان نداده است. منبع مي گويد كه اقاي نور از اصلاحات در حيرتان نگران است چون جلو تاراج وي گرفته مي شود

>>>   نویسنده محترم ! مطالب راکه درباره محترم اتمربه رشته تحیریردرآورده اید برای خواننده گان واضح نمیباشد که شما ازکجاوبه چه ترتیب معلوماتها راجمع آوری کرده، آیاکدام اسناد وفاکت های اقناع کننده دردست دارید که اگرضرورت باشد برای خواننده گان محترم روشن بسازید. درغیرآن مطالب راکه باعث مغشوش شدن اذهان مردم میگردد لطفاً پرهیزنمائید.
اگربخث درمورد این باشد که اتمروابسته به دستگاه استخباراتی بعضی کشورها میباشد، لطفاً برای مردم افغانستان بگوئید که طی 40 سال گذشته کدام زعیم ورهبرکشورمارا سراغ دارید که به نحوی ارجانب کشورهای مختلف به اجاره خرابکاری وطن شان استخدام نه شده باشد مثلاً ازدستگاه دولتی مرحوم دوکتورنجیب گرفته تابه امروز همه ما شاهد استیم که چه چیزدرکشورما جریان ندارد ، اگربه واقعیت بگوئیم درافغانستان هیج مرجع وهیچ رهبروزعیم وجودندارد که واقغاً وطنپرست وملی باشد که حتی مادرتاریخ کشورخود چنین مثال هابه ندرت داریم ، تاسف به ما وبه حال ما ، خطاب ما به جوانان وروشنفکران است که لطفاً به چنین امراض سرطانی یعنی وابسته بودن به شبکه های استخباراتی کشورهارا یک امرنفرت انگیزوشیطانی بدانند اول خود وبعد به کسانیکه درچنین مرداب ومرداری دست وپامیزنند کمک کنند وطن ومردم خودرا دوست بدارند و حلقه غلامی وننگین وطن فروشی را ازخود دورنمایند . پول،سرمایه ، دالروهرچیزمادی دیگر تا ابد برای کسی باقی نمیماند وکسی هم خط حیات جاودانگی را بدست ندارند که عطش نفس پلید شان سیراب نشود.
به امید بهبودی فکروذهن هریک ازما وشما.
بااحترام
عبدالجلیل

>>>   از حنیف اتمر دوری کنید حتی اگر صبغت الله استخاره هم بکند
دوری کنید دوری
جاغوری

>>>   مهاجرينيكه وارد انگستان ميشوند، در مرحله اول برايشان يك مقدار پول تعين ميشود تا در يك دوره چند ماهه لسان انگليسي ياد بگيرند. أكثريت مهاجرين اين دوره را بخاطر پول تمديد ميكنند ودليل ميآورند كه هنوز لسان ياد نگرفته اند. در ضمن هم مصروف كار وبار ميباشند. همين كورس لسان را اكثرن كالج مينامند. مغلطه در همينجاست. انها فقط در كالج بخاطر اموختن لسان ميروند نه بخاطر تحصيل . البته مسأله كسانيكه تحصيل ميكنند، جدا است. قرار معلوم بخاطر تحصيل بايد دوره تعليمي تكميل باشد. آقاي اتمر در خاد، وقتيكه مصروف كشتار مردم بود، ضمنن كورس هاي انگليسي را تعقيب ميكرد و چندان هم برازندگي نداشت. وقتي هم از طريق سازمان ها به انگلستان فرستاده شد، در آنجا هم فقط كورس لسان و كورسهاي انكشاف دهات خوانده است. اين آقا تحصيلات عالي ندارد.

>>>   جناب اتمر را از سالیان گذشته میشناسم شخصیت لایق، با ظرفیت، مدیر قوی و یکی ازجمله سیاست مدار ترین شخصیت های کلیدی کشوری ما افغانستان بشمار میرود. جناب اتمر رسالت خود را در طی سالیان گذشته در پست رهبری کشور به وجه احسن انجام داده که مردم افغانستان خود شاهد این ادعا می باشند. یک باردیگر موفقیت مزید در تمام عرصه ها برایش آرزو. می کنم.

>>>   حنیف اتمر یک کمونیست است. کمونیستها وطن شان را زیاد تر دوست دارند. او باز هم خواست برای وطن خدمت کند و مجبور است با سیاست روز سازش کند.
خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باش. او بدین ترتیب کوشید، بسیاری طوطیه های پاکستان را رد کند.اگر فعالیت هایش معلوم دار میشد، دولتمداران وی را خنثی میکردند و مانند دیگر کمونیست های ورزیده ریشخندش میزدند. کمونیست ها رنج میبرند و از دست شان کاری ساخته نیست. آنها مانند اتمر هنرمند نیستند ، از دامان پاک وطن دور هستند و دیگران از نیروی شان استفاده میکنند و یا به حیث تاکسی ران، معلم و یا کارمند ازاد مشغول کار هستند. عده هم یا کار نیافته اند و یا نمیخواهند در کشور بیگانه کار کنند. امید برگشت به وطن را بسیاری ندارند. ای کاش انها هم در ساختار وطن سهم میداشتند.
فرشید از دانشگاه کابل

>>>   اتمر مانند ماهی لَشم است، که هر قدر بکوشی، او را در دستت محکم گرفته نمیتوانی.اگر کمکِ از او بخواهی یا پیشنهادِ برایش بکنی، طوری وانمود میکند، که همه کارت را همین فردا اجرا میکند و پیشنهادت را می پذیرد، اما خودت را پُشت نخود سیاه میفرستد.بقیه خصوصیات او را نویسنده مقاله خوب تعریف کرده است.
نادر

>>>   میشود در صفاتش عضویتش در حزب دموکراتیک خلق وقطع شدن پایش در جنگ علیه ازادی خواهان را اضافه نمود بدتر از همه چرخش وتبدیل شدنش به 360 درجه از شرق به غزب اینها وده ها صفت مرغوب دیگر که به رهبر یک حزب کمنیبت تام دارد
تبنگ چی

>>>   یک خادست تمام عیار،

>>>   هرچه و هر کسی که هست من جزء یگان ثروت اندوزی برای ساختن زندگی "ابرومند" در غرب، درباره چپاول ملیونها دالر به قیمت فروختن وطن ، از جانب اتمر چیزی نشنیده ام !!! ! چیزی که بر سر زلف بسیاری از وزرای دیگر اویزان بود!!!!

>>>   هـــمــــه كارش خــــوب بود تنها همينكه هرجاي وظيفه نو ميگرفت هــــمان خاديست هاي گنهكار سابقه را دور خود جمع ميكرد وهمه صلاحيت ها را به همان دسيسه بازان كه از نعمت ايمان ووجدان هم محروم بودند محول ميكرد

>>>   آغای حنیف اتمر تحصیلا عالی ندارد در زمان مهاجرت در انگلیستان کورس های پنچ ماه و شش ماه که این کورسا ها برای تمام مهاجرین حتمی و معمول است. همان طوریکه اغای ویس برمک نیز کورس های موق انکشاف در کشورهای بعد از جنگ در انگلیستان خوانده است.

>>>   حنيف اتمر از جمله خاديست دولت كمونست نجيب است

>>>   این وزیر به پیشینه کمونیستی خود هیچ کاری نکرده، پول های کمک شده را به نام این و آن حیف میل کرده است. در وقت این کمونیست پرچمی کتابها درسی وزارت معارف تجدید گردید که به صدها اشتباهایت املایی و تخنیکی با یک محتوای بی مفهوم چاپ شد، باور کنید هموطنان که در صفحه دوهم کتاب بیش از 15 نفر تصحیح کنندگان که بیشتراً از یک خانواده بودند و نام فامیلی مثل هم داشت به هزار ها دالر را به جیب تصحیح کننده گان کتاب داده است که به گمان اغلب آنها خود بی سواد بوده اند. خیانت خوب یک زدن بانک، غضب زمین نیست در امور تعلیم و تربیه بزرگترین ضربه را به جوان های کشور ما این ...زد. این وزیر باید محکمه گردد و پول های مصرف شده را حساب بدهد.
جانگل از غزنی

>>>   کمونست ، خادست ، شکنجه گر مزدور روسها ... که درجنگ جلال آباد یایش تیر خورد بعد ازان وارد پشاور شد و به سازمان آی اس آی پیوست این جناب متهم به اختلاس و دزدی ملیون ها دالر درزمان وتصدی وزارت خانه ها بوده است و ازهمان پولهای دزدی شده حزب حق عدالت را بنیان گذاری کرد.اتمرنامه !
وای از روزیکه اتمر بهر ما رهبر شود
کار این ملت خراب و باز هم ابتر شود
سالها آدم کشی کرد بهر روسها
لیک یکباره از ان سو بهر ما لیدر شود
در زمان سلط روسها به مردم هر چه کرد
از شکنجه تا به اعدام، تا که او چاکر شود
پای لنگش هست نشان ذلت و رسوائیش
باشد رسوا نزد مردم تا که عمر آخر شود
گر هزاران نوع نقاب بر رخ کشند این ...
مردم مظلوم را سخت است تا باور شود
حزب حق را کی بود شایسته رهبر کافری
بالاخص اتمر که کفرش ضامن اسفل شود
حزب حق را حق پرستی باید اندر راس کار
تا عدالت هم بدستش جامعه گستر شود
تا نفاق و کفر را رهبر چو او بر سر شود
اتمران را شرم می آید ز دست این...
تا که روزی تیغ حق بر گردن اتمر شود
مولوی حقگو بگو حق را که دنیا رفتنیست
روزی هم دنیا بدست حق تمام آخر شود
ندیم

>>>   هی خوش زی که اتمر رهبر شده
روسی هم خوب بود حال ازان بدترشده
در گذشته قتل وکشتارش روسی بود
او کنون غربی ولی سخت کافر شده
نزد بی دینان منفعت اولی بود
ان زمان یک شر اگر بود حال صد شر شده
پای او در راه کفر قطع شده است
اوبرای ملت وکشور چون اخگر شده
در میان دین فروشان درخشیده است
در سمای دین فروشان یک اختر شده
دیگران گر جاهلند وبی خبر از راز او
صد عجب زینکه فاورقی هم ...شده
این وطن از بی وطن ها مملو است
اتمر این بار بهر انگلیس نو کر شده
یک زمانی فرمان روایش روس بود
لیک حالا ...وبی سر شده
تبنگ چی تو در بحر حیرت غرق مشو
که ملت افغان چرا کور وکر شده

>>>   این شخص یکی از کمونیست های حرفه ای این ملت میباشد
اجمل(پنجشیری)

>>>   محترم حنیف اتمر یگانه وزیری بود که فورم ثبت جایداد را خانه پری وبرخلاف اختلاس گران ووزیرا ن خلطه پر کن ... پاکی خود را نشان داد.
عبدالرووف لیوال.

>>>   زنده باد اتمر یک کمونیست وطنپرست.

>>>   اگر کمونست بود خو خیر چرا که یکتعداد مردم ذهنی کمونست نبودند و روی مجبوریت همرای کمونست ها بلی بلی میگفتند و از ترس تیم استخباراتی همان زمان مجبور بودند چون در ان زمان اگر کسی یک کلمه به ضد دولت میگفت جایش بلیگون های پل چرخی بود و نامش امروز در همان لست شهدای گم نام ثبت میبود، اما اشخاصیکه در دستگاه استخباراتی کمونستان کار میکرد انها کمونست ذهنی بودند و ضد اسلام عمل میکردند که صدها مسلمان را بجرم مسلمان بودنش زیر خاک کرده که امروز شما لست ان شهدای بی کفن را مشاهده کردید و این کمونستان و به هیچ وجه افغان چه که مسلمان شده نمیتواند چون کارمندان استخباراتی چه از کا جی بی، ای اس ای و یا سی ای هی باشد همه اینها طور تربیه شده اند که سر از بندن شان جدا شود از منافع باداران خود بر نمیگردند اینها در فکر مردم،منافع وطن و این هزاران پا برهنه وطن نیستند فقط و فقط در فکر اینست که چی چال برود تا رضایت بادار خود را کسب کند.
اگر اتمر خادیست بوده باشد حتماً دستش بخون ان شهدای بدون کفن و گم نام آلوده است و همه مردم افغانستان از ایشان نفرت دارد. و دلیل زیاد میرود که از همان کمونستهای خون آشام باشد بخاطریکه در پلهوی حدی، یون، طاقت و دوستم قرار گرفته است.
افسوس به حال کیلانی خیل ها، مجددی خیل ها، حاجی قدیر خیل ها و بعضی از مسلمانان که در پلهوی همچو مفسدین قرار گرفته اند، اگر چی این مجددی و گیلانی از همو اول چندان مجاهدت نکرده اند و نه کدام جبهه خوب داشتند فقط و فقط در پشاور در غم عیش و نوش بودند مگر حاجی عبدالحق و حاجی قدیر از جمله مجاهدین خوب بشمار میرفت نمیدانم که حاجی دین محمد و بچه حاجی قدیر چطور خون این شهدا را نادیده گرفته همرای این گونه مردم فاقد عقاید اسلام یکجا شده اند.خواهشمندم یکبار در مورد خود درست فکر کنید بعداً از این اشخاص حمایت کنید، همه و همه فنا شدنیست و نزد خدا رفتنی استید و انها شهدای گم نام از شما سوال خواهد کرد که شما وارثین ما بودید، بجای که خون ما را پرسان میکردید با .... در کاسه نشسته نان خوردید و شما هیچ جواب نخواهید داشت.اگر چی حین که لست شهدا نشر شد مجددی بسیار خیز و جست زد که از فامیل ما چند نفر در لست است مگر طرف این ائتلاف اش با کمونستان که دیده میشود همه دروغ بوده است. قربان نام مجاهد شود این...
چهاردهی- کابل

>>>   اتمر صاحب یک شخص مدبر و لایق است وی یک شخصیت عالی است
احمد از مزار شریف

>>>   حنیف اتمر ویس برمک تحصیلات عالی دانشکاهی ندارند. ولی کورس موقت انکشاف دهات در دانشکاه انگلیستان خوانده اند.

>>>   بنده به مدت 15 سال در موسسات خارجی در پشاور کار نموده ام و با اکثر کارمندان انزمان معرفت کامل دارم خدای نخواسته نه بهتان است ونه افترا بلکه مطابق ضمیر ،وجدان و معلومات موثق بیان میدارم که جناب اتمربعد ار فراغت از صنف دوازده، شامل ریاست خاد حکومت داکتر نجیب گردید ، در سال 92 به صفت تایپست/کمپیوتر کار در موسسه ناروی NRC/NCA مقرر گردید ودر سال 1993 از طرف موسسه ناروی اقای ARNA به مدت یکسال برای فراگیری در بخش موضوعات کشور های جنگ زده به کالج یورک لندن فرستاده شد،در سال 1995 دوباره برای مدت یکسال دیگر ظاهرا به دفاع از ماستری پرداخت،درسال 1997 به موسسه امریکایی IRC به صفت مسول دفتر کابل مقرر گردید. در سال 1999 هیت مخفی سه نفره سازمان سیاه ،وزارت خارجه و وزارت دفاع امریکا به عنوان کارمندان اداره IRC وارد افغانستان گردید وملاقات اتمر به ایشان مساعد گردید و بدینترتیب با اشرف غنی در سال 2000 اشنا گردید که بعد از طریق غنی وارد حکومت کرزی گردید. قرار گفتار احسان ضیا وی خانم انگیلسی دارد، فرد متملق و چاپلوس است فعلا تا هنوز دوعراده لندکروزر وزرات داخله وحدود 25 پولیس را در اختیار دارد .
حاجی امان کارمند موسسه ناروی

>>>   اتمرصاحب یک شخص شجاع وطندوست وطنپرست وداری تمام اوصاف یک شخص متدین بوده واشخاصیکه باوی کین وخصومت دارد یااشخاص اند که درغرب کابل گردن اطفال معصوم رازدندویادردشت چمتله هزارهاجریب زمین راغصب نموده ۰
فهیم کوهدامنی

>>>   ... بر همچو کمونیست.او هیچ گاه کمونیست نبود یک جاسوس و ... وطن فروش بود.

>>>   کسانیکه در مورد جناب محترم اتمر حرفهای بدون واقعیت را به رشته تحریر در میآورند مایه تأسف است. محترم اتمر در طی انجام وظایف خود در کشور مانند آفتاب به تمام مردم افغانستان معلوم است. خلاصه میتوانم با تاکید بگویم موصوف انسان پاک وصادق به این وطن است.

>>>   یک فاشیست تمام عیار است ...

>>>   اجمل پنجشیری!!!
....کمونیست از مسلمان نما های کافر بهتر است. و جاسوس های ISI مانند تو نسبت به کفار هم بد تر است.
عبدالعزیز کلکانی از کارته پروان

>>>   وفادار به مزدوری - اول به روس /بعد از وفات شوروی در عقد پاکستان و از آنطریق به انگلیس راه یافت.
در چور وچپاول سیزده ساله همراه با تیم کرزی و افغانملت برهبری اشرفغنی کوچی دست بالا دارد و مافیای معاش دالری اتمر برای /همفکرانش در وزارتهای انکشاف دهات و وزارت معارف و بعد به وزارت داخله نقل میدان است.
هرجا که میرفت مافیایش بدنبالش بود و جمع نمودن پول از چاپ کتابهای / یکبار مصرف یا با کاغذ بدل پاکستانی / از هیچ وجدانی آگاه - و با دیانت بدور نیست/
کنار رفتنش نیز از وزارت داخله بخاطر /کنارزدن امرالله صالح از امنیت بود -که به مشوره آی اس آی و ارگ صورتگرفت و امروزه کله شوردادنش بااشرفغنی کوچی /مصداق این ادعاست.
فیضی /چاآبی

>>>   من نمیدانم که او کمونیست بود یانه؛ اما اینرا میدانم که کمونیستها و یا کمونیست های افغانستان نخبه ترین و پاکترین
انسان های این سرزمین هستند؛ مانند دکتور نجیب الله که همه فغان ها به او افتخارمیکنند.
فرشید از هالند

>>>   خلاصه ادم خوبی نیست

>>>   به دانش و شجاعت اتمر صاحب تحسين ميكنم
وطندوست بيطرف

>>>   حاجی امان از موسسه ناروی اگر اتمر در موسسه خارجی با خودت همکار بود هم کمونیست بود و هم چاپلوس و احتی جنت و شاید اگر فتوای جناب شما را کمی ارزش بدهیم شاید کافر هم قلمدادش کنی ولی نکته جالب در باره شخص شما است که با یکی از موسسات کشوری مسیحی که در ترویج مسیحیت در افغانستان میلیونها دالر سرمایه گزاری کرده و در ضدیت با اسلام در جهان کشور دوم است فعلا مصروف کار بوده با کمال غرور افتخار یاداوری هم میکنی بدبختی ما افغانان جز حسادت و حرفهای بی مورد در باره اشخاص که لایق تر و زحمت کش تر در قطار ما بوده چیزی دیگری بوده نمیتواند اگر مثل اتمر و بشردوست دو وزیر دیگر در کابینه کرزی وجود میداشت به گمان اغلب امروز در سرکهای پایتخت مردم با کشتی گشت وگزار نمیکردند داشتن قباله روباه امری ضروری نیست داشتن جوش و جذبه وطن دوستی و خدمت بالا تر از همه تحصیلات عالی دنیاست.
زید

>>>   راست میگویی اگر مانند اتمر دو وزیر دیگر در کابینهء کرزی میبود حالا معاش های دالری که این وزیران هم مانند اتمر برای اقارب وخویشاوندان واقوام خود تعین می کردند ، دیگر پولِ برای پرداخت معاش سایر مامورین این وزارت خانه در خزانهء این وزارت خانه باقی نه می ماند.

>>>   ... دشمني او با اسلام ووطن ثابت است او نه تنها ....و وطن فروش و ... است بلكه ميلونها دالر را براي اقارب و نزديكان... و پرچمي خود سبب شده است
تيز بين

>>>   فرشید از هالند
اقای فرشید اگر کمونیست ها پاکترین و نخبه ترین مردم های سرزمین اند پس ان گور های دسته جمعی و پولیگون ها از کی بود مگر این کمونیزم نبود که مردم را به جرم مسلمان بودن زنده به گور میکردند زن و بچه مسلمان را یکجا در خانه شان به اتش میزدند شاید که عضو فامیل شما در جمع این کشته شده گان نباشد و خود شما هم یکی از این گروه باشید
فرخ زاد هندوستان

>>>   زید
همه موسسات خارجی برای تبلیغ مسیحت به کشور نیامده اند۰ افکار خودت افکار طالبی و ...بیدینی است۰

>>>   نویسندگان گرامی فراموش نکنید که کمونیسم یکی از راههای پیشبرد اقتصادی جوامع است نه یک مذهب. فقط سرمایه داران و چپاولگران بانک دار که اکثرا جنگها وآدم کشی ها واشغال دیگر کشور ها راسازمان میدهند از سیستم کمونیستی هراس دارند و سالها قبل کمونیزم را منحیث هیولا برای دیگران معرفی کرده اند. هراس شما نویسندگان از ضدیت با کمونیزم جز آب ریختاندن به آسیاب سرمایه داران خون آشام چیز بیشتری نیست. تعداد این سرمایه داران کمتر از 10% جوامع سرمایه داری است.لطفا دلیل بد بینی خودرا از کمونیزم واضح ومستدل بنویسید، نه از روی احساسات زیر تبلیغات غرب.گردانندگان افغان پیپر! لطف نموده نشر نمایید
سنا

>>>   همین حرف که مشکل و تفاوت فکری بین رییس حکومت وحدت ملی اشرف غنی احمدزی و مشاور شورای امنیت ملی حنیف اتمر وجود داشت و دلیلی به استعفای اتمر صاحب شد فقط به یک تعداد خوش باور و ساده لوح قابل قبول است.

این دو شخصیت بین خود هیچ مشکلی ندارند چهار سال با قدرت تمام و یکجانبه حکومتداری نمودند به مردمشان و به تیمشان جدی و حسابی کار کردند حالا که نزدیک انتخابات است با همین روش با درک از ساده لوح حریف ها با تفاهم بین خود به دو تیم یا تکت انتخاباتی تقسیم می شوند تا عده ای از سیاست زده و سیاست بازهای تاجیک، هزاره و ازبک با حنیف اتمر به نام کاندید به خیال معاونیت بروند و با این روش رای شان را حسابی و کتابی تقسیم کنند و بعد از پیروزی اشرف غنی احمدزی جناب حنیف اتمر سر وظیفه قبلی خود قوی تر و مطمین تر برای یک دوره ای دیگر بعنوان نفر خاص برای پنج سال می گردد.

سالم وحدت

>>>   Zahir Ariaie
من چند روز قبل كه اقاى محب را در جلسات امنيتى ديدم اين سوال برايم خلق شد كه سفير در امريكا در چنين جلسه چرا حضور دارد؟
واقعيت آن است كه احتمالاً چند هفته قبل از (الف تا ى) اين تغيرات برنامه ريزى شده باشد !

>>>   هیچ قابل تشویش نیست در پوست ریاست جمهوری میاید از طرف انگلیس وامریکا، بی موجب ارگ نشینها استعفا نمیدهندعاقبت همه چیزها را میسنجند .

>>>   هیچ قابل تشویش نیست در پوست ریاست جمهوری میاید از طرف انگلیس وامریکا، بی موجب ارگ نشینها استعفا نمیدهندعاقبت همه چیزها را میسنجند .
اواخر دوره ریاست جمهوری است کدام اجاره گیر دیگری مثل کرزی وغنی پیدا میشود.

>>>   از پشت پرده ندانسته زود قضاوت نکنید

>>>   Saboor Raheel·
تبصره یی و فکاهی‌یی:
غنی و اتمر هیچ تفاوتی با هم ندارند. کنار رفتن اتمر برای این است که شماری را خر بسازد و به شماری طماع و خودفروش نیز بهانه یی ایجاد کند که گویا اتمر با غنی مخالف است و ازینرو باید پشتیبانی شود. آنچه اتمر در استعفانامه اش به نام «اجماع ملی» یاد کرده درست و راست زمینه سازی ییست برای کمپاینهای بعدی اش که گویا با سیاستهای فاشیستی رژیم غنی موافق نبوده است. چنین ابراز انزجاری از نبود اجماع ملی در حکومت غنی توسط اتمر و آنهم در سال پنجم حاکمیت فاشیستی شان، مرا به یاد فکاهی یی می اندازد که هرچند گفتنش چندان متعارف نیست اما باید بگویم:‌

می گویند مردارخوری شرط بسته بود که سه غوری چتلی را بخورد. غوری اول را خورد. غوری دوم را هم خورد. غوری سوم را شروع کرد اما در آخر غوری سوم دل بد شد و ضعف کرد و از خوردن ماند. وقتی به حال شد و پرسیدندش که چرا در غوری آخر چنین شدی و نتوانستی بخوری و قهرمان مردارخوری شوی و شرط را ببری؛ پاسخ داد:‌

در غوری آخر در لقمه ام موی برآمد... از اینرو سرم بدخورد....

شکایت اتمر از نبود اجماع ملی در اخر حکومت غنی درست به همین فکاهی می ماند. در چهارونیم سال حکومت تکروانه قومی هرگز شکایتی نداشتی و مخالفتی با نظام نکردی اما حالا دل بد شدی؟

>>>   Wali Karimi
عين فكاهي جناب رحيل صاحب به حكيل حكيمي وزير ماليه صدق ميكند هر كي را نظر به وظيفه ومسوليتش استعفاه نامه نوشته ميشود تا مردم متوجه دسيسه عميق نشوند خليلي زاد نيم مسوليت أتمر را بدرش خواهد كشيد وبجكك نو كه عِوَض أتمر مقرر شده زير دست خليل زاد يكان جاي ببر بياله جمع كو خواهد بود .

>>>   حنیف اتمر از پلید ترین شکنجه گران استخبارات محسوب می شود، موصوف در بین زندانیان به نام متخصص فحش و ناسزا های رکیک شهرت داشت و با مواجه شدن به هر زندانی لحظه ای زبانش را از دشنام دادن به زن، خواهر و مادر و... بند نمی کرد.

روزی یک زندانی را با دستان از پشت بسته اش نزد او می اورند. وقتی اتمر زندانی را می بیند طبق عادت دیرینه خویش شروع به فحاشی می کند. زندانی بنام ایمل زرمتوال بود، مردی قوی هیکل و قدبلند، ایمل با شنیدن دشنام های اتمر با اشاره ای متبسمانه او را نزدش خواسته و می گوید چیز های را برایش افشا خواهد ساخت.

اتمر نظری فاتحانه به سایر خادیان حاضر انداخته و گفت: کسی که نزد من بیاید حتماَ رازش را برایم می گوید و سپس نزدیک ایمل می رود. ایمل از او می خواهد نزدیکتر بیاید تا موضوع را در گوشش بگوید. اتمر گوشش را پیش می کند که ناگهان ایمل با تمام نیرو و قوت با زانویش ضربه ای سختی به خصیتین اتمر می زند.

اتمر به زمین می افتد و از درد بخود می پیچد که ایمل بازهم خیز زده و با هر دو زانو خود را روی شکم شکنجه گر می اندازد. دیگر خادیان ایمل را دور می کنند. اما اتمر از زمین بلند می شود و بدون آنکه کلمه ای به زبان آرد، با تفنگچه کمری اش سه مرمی بر ایمل فیر کرده او را به قتل می رساند.

حنیف‬‬ اتمر بسیار مذبوحانه تلاش کرده تا هویت اش را پنهان کند و بر جنایات مرتکب شده اش پرده بیفگند، اتمر کوشش کرده تا تاریخ تولد اش را چنان ترسیم کند که مدت زمان کاری او در دستگاه جهنمی خاد را پنهان سازد.

محمد حنیف اتمرمتولد سال۱۳۳۶ در قریه لقمان ولایت لغمان است. حنیف اتمر از فامیل بزرگ اتمرخیل لغمان می آید که تقریباَ همه این خانواده در آبخور حزب دموکراتیک خلق برای جنایت و مزدوری بیگانه خزیده و بیشترین این افراد در خاد صدارت و شش درک به ضرب و شتم هموطنان مظلوم مشغول کار بوده اند.

ملت متدین و رنج دیده افغانستان هویت جنایتکارانی چون حنیف اتمر، اسد اتمر، معروف اتمر، فاروق اتمر، غلام سخی اتمر، همایون اتمر، بشیر اتمر، مصطفی اتمر، واسع اتمر، هادی اتمر، اکبر اتمر و دیگران شان را بخوبی می شناسند.

محمدایوب عظیمی

>>>   با ید دقیق بود ودر مورد هر چیزیکه گفته شده واقعیت ندارد . زیرا اتمر در ریاست شش نزد کاکایش کارمند بود ( خورد ظابط ) وی هیچ گاهی مستنطق نبوده ونه کسی بوی صلاحیت تحقیق را می داد
ک.م از کابل

>>>   پادشاهی خاندانی را دیده وشنیده بودم واما خاد های خاندانی را اگر ادم ها زنده وسلامت باشند میبنینند ومینیشننید.وای چقدر انسان های بیگناه را اینها به شهادت رسانیده باشند

>>>   حالا خوب است که حکومت .... دولتی رابه بخش خصوصی سپرده وحالا کمپنی خصوصی پنجشیر وردک جای گزین آن اداره دولتی شده چون بازار آزاد است آن .... ها ی گنهکار هرکاری میکردند اما اختطاف وآدم ربائی وسرقت مسلحانه برای ساختن شیرپور نمیکردند

>>>   شیرات بچیم همرای این افشاه گری واقعا بچه مرد هستی، آنچه نبشته ای دور از واقعیت نبوده ونیست و من باور دارم که چنین شخص بوده است.
منگل زرمتوال

>>>   من به تایید گفته ها محترم ک.م من با محترم اتمر دریکی ار جزوتام های نظامی یکجا بودیم سال تولد موصوف غلط است وی مدت زیادی را با ما سپری نکرد زیرا در جنگ رویا رو پای شان قطع گردید با ادارات تحقیقی هیچ کاری نداشت انچه که شما نوشته اید واقعت ندارد وبعد ها به تداوی به خارج از کشور رفتند من به خاطر دارم در دهبوری کابل به عیادت اش رفتیم با امر مان عاصم خان اما حنیف اتمر جوان کم عمر اما هوشیار وکار کن .من هم اکنون هیچ رابطه با وی ندارم اما شخص مدبر است بیاید انچه نمیدانیم ننویسیم

>>>   دورغ است باور نكنيم

>>>   آیا اتمر را که فعلا در وزارت خارجه است فراموش نموده ای ؟

>>>   حنیف اتمر .... بود ،یک پای آن در عملیات...د مرمی خورد و قطع شده است.

>>>   گذشته از همه یک .... وطنفروش است
دوراندیش

>>>   یک اتمر دیگری بنا م پا سو ال حسن اتمر قو ما ندان جلب و جزب وزارت داخله را فراموش کرده اید از... ترین و....رین و بسیا ر از حد گزشته بی .... ترین ها یکی هم حسن اتمر است که در بیشتر تفصیل ... بس است
زمری لغما نی

>>>   کسانیکه در دفاع ازاین ... که یک پای اش در جنگ به طرفداری دولتی کمونیستی شوروی سابق توسط مرمی مجاهدین از دست داده قرار گرفته اند از قماش همین .... میباشند حرفهای انها قابل قبول نمی باشد چیزی که عیان است چه حاچت به بیان است .

>>>   نوشته أيوب عظيمي بالكل درست است، و اين موضوع را يكي از همكاران سابق حنيف كه فعلاً در هالند است قبلاً در ميديا فاش كرده بود، و گفته بود كه حاضر است در هر محكمه عليه او شهادت بدهد. پايش در حال و در آخرت شاهد است كه وطن فروش عليه مجاهدين زخمي شده، و فاميل شان را همه لغمان ميشناسند، استاد بشر ساليان قبل در امريكا خانمش را بقتل رساند نظر به .....، ولي چون خودش حقوق دان بود، در محاكمه برائت گرفت و گفت كه تفنگ را پاك ميكردم سهواً فير شد، أصلاً اين فاميل كوچي هستند و از لهجه پشتو شان معلوم ميشود. فاميل حنيف در بين شان غريبتر و چالكتربودند، از همان سبب زود در خاد نمو كردند، آفتاب به دو انگشت پت نميشود همگي اين مزدور اجانب را ميشناسند، و اگر أجنت خارجي نميبود به اين مقام نميرسيد،
عبدالله لغماني، كابل

>>>   این واقعت دارد

>>>   در باره حنیف اتمر ضرورت به معلومات بیشتر نیست چهره وکارنامه هایش همه چیز را بر ملا میسازد
.مهاجر

>>>   اگر اشتباه نکنم، فاروق اتمر ( یا یکی از اعضای دیگر این خانواده) به خاطر مبارزه علیۀ دولت خلق/پرچم سالهای دراز را در زندان پلچرخی به سر برد. همچنان ده ها تن از اعضای این خانواده بزرگ در زمان تهاجم شوروی مانند میلیون ها مردم بیچاره از افغانستان مجبور به فرار شدند و تا امروز در مهاجرت زندگی می کنند. اما حنیف اتمر پس از سقوط دولت دسنشاندۀ خلق و پرچم، فعلاً نفر اول استخبارات انگلیس در افغانستان است. تصور نمی کنم که این قدر بدزبان باشد، زیرا او در دو دستکاه جاسوسی تربیه شده است(شوروی و انگلیس) و خیلی بالای عصاب خود حاکم است.

>>>   دوستان محترم که این متن زا خواده قضاوت مربوط خودشان است به تاید نوشته یکی از دوستان که اقای حنیف اتمر درانزمان کازمند عادی اداره مربوطه بود نه مسطنتیق بود همچو ازار وازیتی کرده باشد.وشما نام از بعضی اتمرهای دیگر برده اید که اصلا با اداره مربوطه سروکار نداشته اند یا استاد پوهنتون ویا معلم و کارمند یکی از ادارات ملکی بوده اند. خواهشمند است مغرضانه ننویسید
ن ر

>>>   ما مردم افغانستان فقط منتظر هستیم که یکنفر فقط یک چیزی بنوسند شکر الحمدلله ما مردم افغانستان مسلمان هستم. چیزی را می شنویم تا مطمئن نشویم هیچ وقت باور نکنیم .
دکاندار سابق جاده مندوي در دهه 70 با ورودی مجاهدین غارت شد

>>>   محترم محمدايوب بسيار دقيق نوشته كردى خاندان اتمر تمام شان ...جاسوس و طن فروش ...بودند

>>>   دکاندار سابق جاده مندوی !
یک کمی تشریح کن چگونه مجاهدین دکانت را به غنیمت گرفتند ؟؟

>>>   البته داستانش خیلی دردناک است و اما خلاصه اینکه من نتوانستم جریمه را پرداخت بکنم چون اصلا نفهمیدیم که دلیل این جریمه برای چه بود. یکروز صبحی به دکانم رسیدم متوجه شدم دیدم که دکان کاملا خالی شده هر چه مال بود برنج.روغن .چای وغیره همه را بردن . من ماندم با هفت و هشت نفر زن و بچه اعضای خانوادهم هیچ چیز دیگر در بساط نداشتم دکان تنها منبع درآمد م بود واقعا خیلی سخت گذشت

>>>   آرزو دارم تماما اقوام ونژاد های که در افغانستان زندگی می کنند کدورت ها وکينه های گذشته را کنار بگذارند از قدیم ها مردان خدا گفتن تا گپ را بدل کنید . کوچه را بدل کنید بهتر است اگر واقعا دلتان به کشور و مردم میسوزد دست به دست هم بدهیم تا این مملکت را از این همه بدبختی نجات دهیم

>>>   تا موقعی که مرزبندی جامع و مشخصی ما بین دوست و دشمن ترسیم و معین نشود، یقیناً تشخیص و تفکیک دوست و دشمن نیز معلوم و مشخص نخواهد شد. به نظر من مرزبندی تعیین کننده از اعتقاد و التزام عملی به آزادی و حق حاکمیت مردم ( دموکراسی) و قوانین حقوق بشر جهان می گذرد. اگر شخصی و حکومتی و گروه و سازمانی و حزبی و تشکّلی به این اصول اعتقاد و پایبند نباشد، نمی تواند عادل وجانب حق حساب گردد. حاکمان رژیمی که آزادی (بیان، قلم، اندیشه، مطبوعات، احزاب سیاسی ، مدیا) را سلب و نقض و حق حاکمیت مردم را غصب کرده باشد، نه تنها انقلابی نیست، بر عکس خود دشمن اصلی مردم و ضد انقلاب اصلی نیز می باشد و هرگز قابل دفاع و پشتیبانی نیست.

>>>   تمام نوشته ها را خواندم مگر هیچ کس این واقعت را نگفت که همه این دولت مردان هم جاسوس استند وهم خاین و هم قوم گرا.
اگر اشتباه کرده ام اسم یکی را نام بگیرید که ازین خواص عاری باشد

>>>   برادران عزیز شخص خودم دربالا چیزهای زیادی راخواندم درباره حنیف اتمر چیزهای را نوشته کردیدکه شاید باشد وشاید نباشد ولی چیزی را که مامیخواهم بگویم این است که دراین وطن بعدازشهیدشدن داکترنجیب الله هیچ رهبروطنپرست را ندیدیم کس ازفرانسه رهبری میشد کس ازامریکاکس ازایران کس انگلستان کس از چین وازپاکستان ازمملکت های وغیره وغیره وطن وقتی به فروش رسید که دربن رهبران جمع شدن وبرایش امضاکردند البته یک تعداد امضانداشت شصت خودرا ماندن ازاین گپ هاوطن جورنمی شود فعلاً به طبقه جوان وروشنفکر به کار است که کوشش کنند رهبری دولت را بگیرند دردولت سهیم شوند ازپارلمان گرفته تا ریاست جمهوری وزارت خانه ها درغیر آن کسیکه یک روز دال پاکستان، نان ایران وفرانسه را خورده آنها درغم وطن نستند همه آنها فامیل های خودرا به خارج به سگ شوی شاگردی درهوتل و گوکشی روان کردند دراین وطن بدون ازغریب وبیچاره کس دیگر نمیمیرد.
وسلام احمد ولید ازکابل

>>>   زمانی که مچاخدین به کابل امدن البته خفه نشین کلمه جهاد یعنی اسم خداوند است و مجاهد به کسی گفته میشود که از سر و مالش به خاطر اسلام ودین فدا کند اما این مردم که من مچاخدین میگم البته که هستن چون چور و چپاول > دزدی و غارت فریب و نفرت تجاوزات انسانی و غیره د بدن این ها دیده میشدند حالی مه میگم سک کمونیست ها سر ای قسم مچاخدین بهترین است ولا هندو ها هم بهترین هستند نبست به این غارت گران چخادی . من یک رهبر را مقصر نمیدانم بلکه همه شان فروخته شده هستند کسی که مردار شد اوهم روزی باید به جواب های خوده بدهد ولی اگر منحیث یک انسان واقعی اگر به اندیشیم لعنتی ترین مردم دنیا همین ها هستند و بس کسانی که تعصب میکنند بدترین و فاصد ترین ها هستن ... البته کامنتم به سران چخادی >‌کمونیست و کسانی که تقصب میکنند است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است