مجلس: خارجی ها افغانستان را ترک کنند
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۴۹    ۱۳۹۷/۷/۱۸ کد خبر: 155238 منبع: پرینت

تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان شدند.
آنان می گویند که حضور هفده ساله آمریکا در افغانستان جز تشدید جنگ و کشتار غیرنظامیان دستاورد دیگری نداشته است.

نمایندگان پارلمان خاطرنشان کردند که در 4 سال اخیر حضور آمریکا در افغانستان بیش از 40 هزار غیرنظامی بر اثر تشدید جنگ کشته شده‌اند. نیروهای خارجی در کشور بزرگترین عامل ادامه بحران، جنگ، ناامنی و بی‌ثباتی محسوب می‌شوند و باید افغانستان را ترک کنند.

کد (10)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مجلس
خارجی ها
نظرات بینندگان:

>>>   آفرین حالا شما فهمیدید
و یک انقلاب بزرگ را برای ترک خارجی از پارلمان آغاز کنید تا این قتل قتال روزانه ختم گردد

>>>   هیچکس خوش نیست که خارجی درکشورش باشد اما اگر به دهه 70 برگردیم درآنزمان خوخارجی ها نبود لاکن ازدست بی نظمی وبی قانونی وملوک الطوایفی سگ صاحبش را نمی یافت حالا ما نمیخواهیم که خارجی ها افغانستان راترک کند که خدا نا خواسته افغانستان دوباره به دهه 70 برنگردد

>>>   برآمدن خارجی ها از افغانستان،بدون تضمین امنیت افغانستان از طرف گروه های مختلف داخلی و اپوزیسیون مسلح و غیر مسلح دولت و عدم مداخله همسایه های افغانستان و قدرت های منطقه و بین المللی،نه تنها امنیت را در افغانستان تضمین نمی کند،بلکه مثل سالهای نود میلادی،جنگ های داخلی شروع شده و اوضاع امنیتی وخیم تر خواهد شد و دامنه جنگ ها به شهر ها نیز گسترش خواهد یافت.
قبل از خروج قوای خارجی از افغانستان،باید کشور های عضو ناتو،با کشور های عضو پیمان شانگهای بشمول هند و پاکستان و همچنان ایران که عضو ناظر پیمان شانگهای است و همچنان کشور های عربی منطقه،جلسه مشترک را دابر کنند تا راه بیرون رفت از پروبلم افغانستان را دریافت کنند.
زیرا پروبلم افغانستان مجموعه یی از تضاد های داخلی شامل ملیت و اقوام و زبانها و مذهب و تنظیم های جهادی و نیرو های ترقی خواه،پروبلم منطقوی شامل منافع همسایه ها و پروبذم بین المللی شامل منافع قدرت های جهانی است.
اگر تمام این پروبلم ها در چتر یک کنفرانس بین المللی همراه با تضمین های بین المللی حل و فصل نگردد،برآمدن قوای خارجی باعث تشدید بحران خواهد شد.
این که شما میگویید که قوای خارجی برآیند،افغانها بین خود جور می آیند،به جز از یک تیوری لاف و پتاق افغانی،چیز دیگری بوده نمیتواند و در ساحه عمل قابل تطبیق نیست.
زیرا افغانها نه به اًن پختگی رسیده اند که له ارزش های دموکراتیک پابند باشند و نه هم آنقدر به عقب میگردند که یک حکومت استبدادی را که مردم را مثل سابق زیر فشار استبداد دولتی بگیرند،قبول دارند.
بنأ موضوع افغانستان خیلی پیچیده است .یا این که راه حل ندارد و اگر داشته هم باشد ،صرف با یک مجمع جهانی با تضمین های جهانی،حل آن امکان پذیر خواهد بود.

>>>   این ها فکر میکنند با این حرف های که از شکم شان می برآید سفارت امریکا فورا جیب های شانرا از دالر پَر میسازد
یک کلدارهم نخواهید دید حرف های شما ارزش ندارد چون شما خود اکثریت مفسد هستید مصروفیت شما کمیشن کاری غصب پروژه گرفتن تقرر اقارب بی کفایت به بست های دولتی

>>>   تابه کی تابه چی وقت بایدکشورماافغانستان دراشغال باشداگر اشغال نیست پس چراشوروی راازافغانستان بیرون کردندمجاهدصاحبان مگرشوروی وامریکاچی فرقی دارندکه زیرپرچم امریکازندگی کردن حرام نیست وزیرپرچم شوروی حرام بودچرامجاهدین زیرنام جهاد
ملیونهاانسان بیگناه درجنگ باشوروی وکمونیستهاقربانی و
معلول ومعیوب وآواره کردند این کارجهادیها خودشان را
زیرسوال میبردکه شوروی وامریکا چی فرقی باهم دارندکه برعلیه یکیش جهادجایزاست وبرعلیه دیگرش جایزنیست ازلحاظ قانونی کارامریکاومتحدانش درافغانستان
تمام شده وازاین به بعداشغال به حساب میرود جهاد مجاهدین رابی معنی میسازد مگرافغانستان باکدام کشور
دیگر جنگ داردکه امریکامنحیث متحدافغانستان باید حضورداشته باشدچی حضوری که درجنگهای مستقیم در
مقابل داعش وطالب شرکت نمیکند بیست هزارنیروی تحت امر امریکاو ده هزارنیروی ناتو فقط به نظامیان افغانستان مشاوره وآموزش نظامی میدهندکدام عقل سالم
این راقبول میکندکه این ادعای خارجیها راست است مگر درافغانستان چقدر آمارتلافات نظامی بالااست که که این همه نیروی خارجی به سربازان وصاحب منصبان افغانستان مشاوره وآموزش نظامی میدهندآیاخودنیروهای
نظامی افغانستان هیچ چیزی یانگرفته اند دراین مدتی که خارجیهادرافغانسنان بوده اند دیگر هیچ بهانه ای ندارندکه بمانندخارجیها باید افغانستان راترک کنند وقتی افغانستان راترک کنند دیگرجهاد وجنگی وجودنخواهد داشت همه مردم افغانستان ازجنگ خسته شده اند.
س ح

>>>   شال پرتو سقيل جان حالي وقت رفتن است ني نميرم اومردم درپارلمان باشم بهتراست .....شما سقيل صاحبا تا هـنوز كجابودين از درد ايملت مگر خبر نه داشتين پيش چشم شما چي قدر هم وطنايما كشته ميشد اومردم بخدا ماوشما هرچي كشته شويكم است اينفر هاي خوده كانديد كل وعده دورغ است ياد تان رفته آغاغني چي ميگفت

>>>   بخدا تعجب آور و مسخره است. ارتش چنین کشوری ابر قدرت جهان دراین جاحضور دارد.اما هیچ کار،نمیتوانندبکند.ویا نمیخواهند بکنند وقتی نمیتوانند کاری بکنید پس منتظر چه هستید.درست است این را ماقبول داریم که ما مردمان آزاد اندیش.قبل از آمدن شما در قیودات طالبان بودیم.اما خوشبختانه کشور ما و مردم ما در ارامش کامل بود در صلح زندگی می کردیم و شب با خیال راحت میخوابیدیم.این را قبول داریم.که طالبان بی رحم بودن اما آنها فقط مجرمین وانهاي که مرتکب گناه بودن مجازات میکردن.درابتدا.یعنی17 سال قبل مردم آزادمنش افغانستان خصوصا طبقه سکولار از ورود جامعه جهانی و ناتو استقبال گرم نمودند.اما با باور های احمقانه با هزاران امید های بی معنی و مرموز وخوش باوری بی بنیاد.اما درابتدای ورودی جامعه جهانی وامریکا مردم واقعا فکر می کردند.همینطور هم بود سقوط سریع حکومت طالبان وفرار تعدادي از سران طالب به خارج از کشور.درآن زمان البته یکسال اول.مردم احساس می نمودند که کشور ما برگشته به همان سالهای سلطنت ظاهر شاهی آرامش کاملا درسراسر افغانستان حاکم شده بود.اما در همان زمان حدس می زدند ویا پیش بینی می نمودند.چنین اتفاقات ناگوار در راه است .چون مردم از پایگاه های نظامی آمریکا در دیگر کشورها باخبر بودند.میدانستن عساکر آمریکا.ازاین شلخته کاری.یا20 درصد جنگ و نا آرامی را در همان محل.همیشه باقی میگذارند.و این سیاست کثیف شان مردم داخل خود آمریکا را وهم مردمان بیرون از آمریکا را کلافه وخسته نموده .که باور میکند که تنها ارتش پیشرفته جهان که از تمام امکانات نظامی برخوردار است تجهیزات پیش رفته در اختیار دارد.با چنین گروهی17 سال درگیر و ناکام بماند.واقعا مردم افغانستان صبر شان به لب رسیده دیگر نمیتوانند تحمل کنند.من امید وارم که اگر آمریکا در سیاست و عملکرد نظامی اش تجدید نظر نکندوهم خودش وهم این مردم را از این باتلاق و فلاکت بیرون.نیاورد.تمام مردم افغانستان با هماهنگی کامل دست بکار شده و شاید خودشان سرنوشت شان را تعیین نمودند این تصمیم مردمی فقط توسط خود مردم مردم عملی میشود هیچ ارتباطی به طالب.حکومت.مخالفان حکومت ندارد
( دانشور

>>>   در دنیا معمول است هرگاه کشوری تقاضای کمک نیروهای خارجی رامینمایدموضوع به پارلمان ارجاع وان مرجع فیصله بعمل می اورد که نیروهای خارجی برای دفاع کشور ضرور است بعد نیروها داخل کشور می ایند درینجا بر عکس اول نیروهای خارجی امدند بعد حکومت وپارلمان ساختندوهرکه را در هر جا نصب نمودند حال نیروهای خارجی حقدارند بگویند< طفل دامن گیر من اخر گریبان گیر شد>وکیل صاحب های که این صدا هارا بلند مینمایند موقف وموقعیت خودرا نشناخته اند وتاثیر حرف وکلام خودرا هم نمیدانند مانند رمضان بشر دوست که خود از سوی بیگانه ها امده دوسه بلند پروازی مینمایند باز ارام میشوند من کمی دورتر هستم از طرف من به وکیل صاحب ها بگوید که بیهوده لاف نزنند خارجی ها معاش هاشان را قطع مینمایند
تبنگ چی

>>>   اگر حال خا رجی ها این کشور را ترک کند افغا ن های ما و شما نمی گذارد که ترک کند زیرا غیرت و شها مت از وجود افغا ن ها خارج شده و دالر ها یان قدر انها را به خود جذب کرده که هر گز نمی گذارند که از دست بد هند

>>>   ما نمی خواهیم سگ جنگی های دهه70 دوباره برگردد.
البته غیر ممکين است شرایط فعلی با شرایط آنزمان فرق. آنزمان یک حکومت مجهز با تمامی سلاح و مهمات نجیب افتاد دست مجاهدین. اينکه چقدر خودشان درآن 14 سال ذخیره داشتن بلاخره4 سال ننگین باهم جنگیدن. و حالا اول این که خارجی ها بیرون روند.همه چیز از آنی طالب است .تنها چیزی که من از حکومتداری طالب خوشم میآید این است که.زورگیری ارازل و اوباش فساد.دزدی .لواتکاري.زنا.اصلا حکومت طالبان جای ندارد این تنها چیزی است که هم خداوند می پسندد.وهم مردم و
مردم دیگر تحمل چنین روز ها را ندارد ...

>>>   این نمایندگان به سود طالبان و داعش کار میکنند . گرچه نفس های اخرین مرگ شان است و درین لحظه ها میخواهند مانور سیاسی بدهند که به خدا خنده آور است .
عطا محمد کوهی

>>>   اگر خارجی ها افغانستان را ترک کنند طالبان و داعش متفق شده در شش
هفته حکومت را ساقط میسازند و بعد از زمان کم داعش و طالب به جان هم
می افتند و جنگ کثیف داخلی بد تر از دهه نود میلادی رخ میدهد .
قبادیانی بلخی

>>>   با خروج و قطع کمک های خارجی بودجه به دخل دکاندار تبدیل میشود
ارتش و حکومت بی مدرک و بی پول و تجهیزات میشود و در مقابل دشمن
دوام آورده نمیتواند .
م.ش.ف کابل

>>>   فرض کنید قوای حمایت کننده از مالی تا تسلیاتی کشور بیمار بستری را
ترک کند کیست اب در حلق بیمار بریزد ؟
غلام حضرت دهقان

>>>   من نمیدانم خدا لعنت کند آنهای را که هدف شوم و پلید دارند. مگر همین الاغ های بیشرف نميگفتن که جهاد ما فقط بخاطر موجودیت عساکر شوروی و حکومت نجیب الله است. پس چه شد.درآن زمان عساکر شوروی هم از افغانستان خارج شدن و حکومت هم بدست همین جانی های بی وجدان افتاد.این ها نتوانستن.مثلی آدم بنشینند.مشکلات شان را حل کنند. ميتوانستن.حکومت اسلامی ناب تعیین کنند.سگ جنگی های این ها سبب شد که مردمان بیگناه زیاد کشته شود.وباعث بوجود آمدن طالب ها شد.چون این ها هداف پلیدی پشت پرده دارند. هرچقدر سال میگذرد این ها هیچ وقت موفق نمی شوند سال به سال کارشان سخت تر میشود.تنها سال های طلایی این ها همان دهه1370 بود که آن نعمت را.با الاغ جنگی شان ازبین بردن وبه روز های فلاکت مواجع شدن.من اگر جای حکمتیار بودم میرفتم. گوشه مسجد مينشستم.وازخداوند طلب بخشش می نمودم.هزار ها راکت لعنتی را بالا ی شهر کابل پرتاب نمود که هزاران نفر بکام مرک رفتن. به خدا.متخصصان که این راکت ها ساختن با دستگاه وتشکيلات اش.تا حالا موفق نشدن به هدف اصلی را بزنند. این پاده وان ها مسابقه خر دواني براه انداخته بودند.همینطور با اتصال دادن بطری.شيلک مينمودن بالای مردم بی دفاع کابل ای ... تان کند ای به قهر خداوند متعال گرفتار شوید انشاالله. ازآن سال تاحالا ما آواره کشور های بیگانه هستیم. صدرحمت به نجیب و حکومت اش حداقل از جان و مال و ناموس ما حمایت می کرد.
(زمري کارمند سابق مستوفيت کابل


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است