به غنی اجازه ورود به فاریاب را نمی‌دهیم!
 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۳۰    ۱۳۹۷/۷/۱۹ کد خبر: 155258 منبع: پرینت

هواداران حزب جنبش ملی افغانستان در فاریاب هشدار می‌دهند، در صورتی که نظام‌الدین قیصاری از بند حکومت رها نشود، به رییس جمهور غنی اجازه ورود به این ولایت را نمی‌دهند.

آنان در یک گردهمایی در ولایت فاریاب می‌گویند که حکومت به خواست‌ مردم در پیوند به رهایی نظام‌الدین قیصاری توجهی نکرده است.

عطامحمد فیضی، رییس حزب جنبش در فاریاب در همایشی اعتراضی گفت: اگر رییس جمهور، قیصاری را با خود بیاورد، به استقبالش خواهند آمد، در غیر آن مانع ورود او خواهند شد.

کد (10)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
فاریاب
غنی
قیصاری
نظرات بینندگان:

>>>   بلفرض محال وزارت داخله سند داشته باشد .که مطمئن هستم نیست .وراه اثباتش هم حمله به مردم بیگناه نیست.
سوال:
در مقابل این همه مدارک ثابت شده که بر برخی مسئولین وارد شده .وزارت داخله کجا است؟ ؟؟؟؟؟!!!!
مگر گلبدین کم جنایت کرده ؟
مگر طالبان کم جنایت کرده؟؟
مگر رییس مجلس سنا که بارها خیانت وهمکاری با داعش برملا شده .
مگر معاون مجلس که با زن شوهر دار وثابت شد .ان وقت وزارت داخله کجا بود.رشوه خواری ودزدی مسئولان ونمایندگان محرز است وزارت داخله کجاست .
در درون وزارت داخله فساد بیداد میکند وزارت داخله کجاست؟ ؟؟؟
اشرف غنی نماد قانون شکنی واطرافیانش دست در دزدی وجنایت میزنند .
متجاوزین طالب به نوامیس ومال جان ملت برادر خوانده میشه آنوقت مدافعان مظلومین جنایت کار؟؟؟؟؟!!!
کی وکجا از فرمانده علیپور شکایت نموده؟؟؟؟
بجز ان را ه زنان جلدیز وان برادران طالب اشرف غنی وکرزی.
ما مردم تا اخرین قطره خون از فرمانده حمایت میکنیم. کور باد چشم داعش وطالب وغنی.....

>>>   قيصارى متهم به چندين فقره جنايى تحت تحقيق است و به أساس گفته ها موصوف اعتراف نيز كرده است نميدانم كه بعضى چرا از يك دزد، معامله گر ، قاتل ، دفاع ميكنند بگزاريد كه مجرم محاكمه شود.

>>>   این بهترین سخن را زده اند اندک اندک دشمنان افغانستان برملا می‌شوند و این کار اینها معلوم میسازد که دشمنان ملت افغانستان هستند و حکومت باید تدابیر بشتر بخاطر این جانوران بگیرد و افغانستان را از شر این احمقها خلاص سازد

>>>   قبصاری پیش ازانتخابات ریاست جمهوری رها میشود و دوستم باز رییس جمهور خود را پیدا میکند و نام او اشرف غنی است.

>>>   هههههههههههههه. خنده غني...خخخححححههههههه

>>>   امدن کوچی های پاکستان هر سال از مرز دیورند یک آفات طبیعی خطر ناک سر طان زا به جامعه و محیط زیست افغانستان هستند.
اقوام کوچی پاکستان در فصل بهار به چراگاه های افغانسان از بیرون آن طرف مرز دیورند می آیند و «چادرنشین » غژدی نیسن اند, در ایام تابستان برای استفاده از علف خوش خوار به چراگاه های مناطق کو هستانی افغانستان بطور مؤقت به همرای گله بز , رمه گوسفند, گله گاو , شتر ,اسپ به مناطق چراگاه های مرتفع کوچ مي نمایند.
این سیستم چرای عنعنوی مفرط وغیر علمی در واحد های چراگاهی افغانستان از طرف کوچی ها در این چند سال اخیر معمول بوده که باعث پایمال حاصلات و زیمن مردم کشور توسط رمه ای های شان شده است و این نحوه چرا در نهایت تخریب فرسایش نبتات و فرسایش خاک در مناطق دشتی وکوهی افغانستان گردید ه است.

بسیاری ازچراگاه های کوهی و دشتی افغانستان بعلت چرای بی رویه کوچی ها از بی مسولیت دولت نابکار طرف دار قبیله کوچی های پاکستان موجب تخریب بیش از حد با بحرانی عمیق محیط زیستی زمین زیبای ما مواجه شده است وادامه ی این روند کشور ما را با مشکلات بسیار خطر ناک از بابت پامال شدن گیاهان و نبابات توسط رمه کوچی مانند آمدن برف کوچ ها روا ناب بارانها های موسومی سرازیر شدن سیل های مخربه و کم آبی ,طوفان شن های روان و پیامد آن الوده گی بصری محیط زیست در بعضی از محلات و خشکسالی پی در پی در سرتاسر افغانستان روبه رو کرده است.
در اثر چرای بی رویه تنوع حیات وحشی , گیاهان سبز نبات کوهی دچار مشکالت بیشتر می شود و با انقاض روبر خوا هد شد. برای کمک این مطلب قوانین برای حمایت ازحیات پوشش گیاهی و نباتات باید از طرف اداره محیت زیست تصویب به اجرا در اید تا گیاهان , نباتات و جانوران بتوانند دوباره زندگی خود را بازیابند از دیدگاه دانش محیط زیست چرای بی رویه دام ها یک از دالیل سرزمین های تخریب شده ای کاهش پوشش گیاهی می باشد.

واین نوع چرای بی مسولیت طبیعت سرسبز زیبای کشور ما را لکد مال و خاک آلوکرده آسیب می رسانند و ترمیم پوشش گیاهی تخریب شده در شیب ها ی تند تپه ها و دامنه کوه ها مشکل و تقریبا غیر ممکن است. رعایت فصل چرا و آماده گی چراگاه جهت استفاده از چرا گاه ها لاقل یک ماه بعد از آب شدن برف ها و یا از اولین بارنده گی در منطقه تا موقع ای که گیاهان به ارتفاع 21 سانتی نرسیده اند چرا غیر ممکن از دید گاه دانش علمی محیط زیست و غلط ا ست.

چرای دامها در بلندی و ارتفاعات چراگاه ها باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و بدون رشد ونمو گیا در سالهای آینده و هم موجیب اصلی تخریب منابع طبیعی می شود و نیز از جمله عوامل تهدید کنند اکوسیتم کوهستانی است و پیامد آن آمدن برف کوچ , فرسایش آب ,خاک و سیلاب های ویرانگر مسیر را خود به بار می آورد.

هوطنان مهن دوست عزیز نمونه ای آفات طبیعی خطر ناک در جامعه افغانستان به نسبت تهيه و تحقق راهبرد تعصب امیز تبار اشر عنی احمدزی بنام ثواب الدين مخكش کوچی معاون پيشين اداره امور، و بر خورد دوگانه وي در برابر ساير اقوام غیر افغان یا اوغان بومي كشور در امورات رسمي بخصوص در اداره امور اقاي مخكش کوچی تبار اشرف غنی به دروع از سوي ارگ جهت تحقيقات بيشتر به داد ستاني معرفي گرديد.

از نظر اکثریت آگا هان قلم بدست ميبايست خود مغز تعصب افغانستان يعني اقاي غني احمد زی مورد باز پرس واستجواب ملت افغانستان و نهاد هاي بين المللي حقوق بشر و ساير نهاد هاي معتبر قرار گيرد.

اگر کسانی که از آمدن کله کو چی ها ی آفت آور و یرورس جنگلات و نباتات از آن طرف مرز دیورند به خاطر نابودی چراگاه های سربز کشور عزیز ما افغانستان می آیند پشتی بانی می کند این فرد واقعاَ یک فرد اصیل بومی افغانستانی نیست و اگر باشد ، دلسوزی به طبیعت به مردم خود می داشته باشد و ابدآ نمی کند دفاع و پشتی بانی از آمدن کوچی های قاچاق بر اسحله ، مواد انفجاریه ، آفت طبیعی و آسیب های طبیعی , طبیعت زیبا ما بوسیله گله ها پای مال و لگد مال کردن سرسبزی و نابود حاصلات مرد م ما از بین بر ند بوته ها جنگلی و بخصوص پسته زار های کشور عزیزم ما فغانستان عزیز ما می آیند و گله های آنها موجب بدختی ها بشمول آلودگی محیط زیست وسبب ضر ر به ارزشهای صحت ، همچنان وجود انواع فساد ژیست میباشند .
ایجانب داکتر علوم محیط زیست منحث یک کادر مسلکی در بخش محیط زیست و دانش علمی و تحصصی محیط زیسطی را آز آن کشور شوروی کسب کردم از روی وجدان و صداقت به اهمیت رشته تخصصی تحصیلی خود باید از ارش های محیط زیست کشور عزیزخود برای صحت و بهداشت نسل های مردم مشورعزیز حفاظت و دفاع کنم.

هموطنان آگاه قلم بدست مطلب را دقیق بخوانید واگر قابل نقد است نقد کنید ؛ دلسوزی و همدردی تان را به وطنیکه بیش از 100 سال است که پایمال انسانهای نا انسان و همرای آمدن حیوانات از آن طرف مرز دیورند بوده است همیشه عمال کوچی ها آوردن قاچاق اسلحه و مواد انفجاریه بد ا خل افغانستان است و امروز باغث گسترش جنگ به شمال افغانستان شده اند

>>>   اگر قیصاری را با خود در طیاره بیاورد!!!!
براستی که کله خام است ،


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است