ده کرسی برای کوچی های بی وطن تعلق گرفت
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۲۵    ۱۳۹۷/۷/۱۹ کد خبر: 155262 منبع: پرینت

ده كرسي در مجلس نمايندگان براي كوچي ها داده شده است.
اين يك استبداد سياسي و حق تلفي است كه بالاي هشتاد درصد ملت ما ميشود و حق ديگر ها را بر يك اقليت... بي وطن ميدهند.
كوچي ماليه نميدهد.
كوچي سرباز نميدهد.
كوچي وطن اش معلوم نيست.
كوچي ها در جهاد و مقاومت در دفاع از كشور سهم نداشته اند.
اگر كوچي ها از ديگر مليت ميبودند شايد يك كرسي در شوراي ملي هم برايشان داده نمي شد و بي وطن عنوانش ميكردند.

تعداد کرسی‌های ۳۴ ولایات در انتخابات پارلمان (مجلس):
۱- کابل (۳۳) تن؛
۲- هرات (۱۷) تن؛
۳- ننگرهار (۱۴) تن؛
۴- بلخ (۱۱) تن؛
۵- کندهار (۱۱) تن؛
۶- غزنی (۱۱) تن؛
۷- بدخشان (۹) تن؛
۸- کندز (۹) تن؛
۹- فاریاب (۹) ت؛
۱۰- تخار (۹) تن؛
۱۱- هلمند (۸) تن؛
۱۲- بغلان (۸) تن؛
۱۳- غور (۶) تن؛
۱۴- پروان (۶) تن؛
۱۵- پکتیا (۵) تن؛
۱۶- جوزجان (۵) تن؛
۱۷- خوست (۵) تن؛
۱۸- سرپل (۵) تن؛
۱۹- فراه (۵) تن؛
۲۰- وردگ (۵) تن؛
۲۱- بادغېس (۴) تن؛
۲۲- بامیان (۴) تن؛
۲۳- پکتیکا (۴) تن؛
۲۴- دایکندي (۴) تن؛
۲۵- سمنگان (۴) تن؛
۲۶- کاپیسا (۴) تن؛
۲۷- کنر (۴) تن؛
۲۸- لغمان (۴) تن؛
۲۹- لوگر (۴) تن؛
۳۰- اروزگان (۳) تن؛
۳۱- زابل (۳) تن؛
۳۲- پنجشېر (۲) تن؛
۳۳- نورستان (۲) تن؛
۳۴- نیمروز (۲) تن؛
۳۵- کوچيان (۱۰) تن؛
۳۶-هندو (۱) تن
مجموعن ۲۴۹ وکیل از سی چهار ولایت به شمول کوچی‌ها

سجادی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کوچی ها
کرسی مجلس
نظرات بینندگان:

>>>   هوطنان مهن دوست عزیز نمونه ای آفات طبیعی خطر ناک اشرف غنی در جامعه افغانستان به نسبت تهيه و تحقق راهبرد تعصب امیز تبار اشر عنی احمدزی بنام ثواب الدين مخكش کوچی معاون پيشين اداره امور، و بر خورد دوگانه وي در برابر ساير اقوام غیر افغان یا اوغان بومي كشور در امورات رسمي بخصوص در اداره امور اقاي مخكش کوچی تبار اشرف غنی به دروع از سوي ارگ جهت تحقيقات بيشتر به داد ستاني معرفي گرديد.

>>>   هشدار به ملت غیور ما لگد مالی آمدن چاروای بیگانگان از مرز دیورند :
امدن کوچی های پاکستان هر سال از مرز دیورند یک آفات طبیعی خطر ناک سر طان زا به جامعه و محیط زیست افغانستان هستند.
اقوام کوچی پاکستان در فصل بهار به چراگاه های افغانسان از بیرون آن طرف مرز دیورند می آیند و «چادرنشین » غژدی نیسن اند, در ایام تابستان برای استفاده از علف خوش خوار به چراگاه های مناطق کو هستانی افغانستان بطور مؤقت به همرای گله بز , رمه گوسفند, گله گاو , شتر ,اسپ به مناطق چراگاه های مرتفع کوچ مي نمایند.
این سیستم چرای عنعنوی مفرط وغیر علمی در واحد های چراگاهی افغانستان از طرف کوچی ها در این چند سال اخیر معمول بوده که باعث پایمال حاصلات و زیمن مردم کشور توسط رمه ای های شان شده است و این نحوه چرا در نهایت تخریب فرسایش نبتات و فرسایش خاک در مناطق دشتی وکوهی افغانستان گردید ه است.

بسیاری ازچراگاه های کوهی و دشتی افغانستان بعلت چرای بی رویه کوچی ها از بی مسولیت دولت نابکار طرف دار قبیله کوچی های پاکستان موجب تخریب بیش از حد با بحرانی عمیق محیط زیستی زمین زیبای ما مواجه شده است وادامه ی این روند کشور ما را با مشکلات بسیار خطر ناک از بابت پامال شدن گیاهان و نبابات توسط رمه کوچی مانند آمدن برف کوچ ها روا ناب بارانها های موسومی سرازیر شدن سیل های مخربه و کم آبی ,طوفان شن های روان و پیامد آن الوده گی بصری محیط زیست در بعضی از محلات و خشکسالی پی در پی در سرتاسر افغانستان روبه رو کرده است.
در اثر چرای بی رویه تنوع حیات وحشی , گیاهان سبز نبات کوهی دچار مشکالت بیشتر می شود و با انقاض روبر خوا هد شد. برای کمک این مطلب قوانین برای حمایت ازحیات پوشش گیاهی و نباتات باید از طرف اداره محیت زیست تصویب به اجرا در اید تا گیاهان , نباتات و جانوران بتوانند دوباره زندگی خود را بازیابند از دیدگاه دانش محیط زیست چرای بی رویه دام ها یک از دالیل سرزمین های تخریب شده ای کاهش پوشش گیاهی می باشد.

واین نوع چرای بی مسولیت طبیعت سرسبز زیبای کشور ما را لکد مال و خاک آلوکرده آسیب می رسانند و ترمیم پوشش گیاهی تخریب شده در شیب ها ی تند تپه ها و دامنه کوه ها مشکل و تقریبا غیر ممکن است. رعایت فصل چرا و آماده گی چراگاه جهت استفاده از چرا گاه ها لاقل یک ماه بعد از آب شدن برف ها و یا از اولین بارنده گی در منطقه تا موقع ای که گیاهان به ارتفاع 21 سانتی نرسیده اند چرا غیر ممکن از دید گاه دانش علمی محیط زیست و غلط ا ست.

چرای دامها در بلندی و ارتفاعات چراگاه ها باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و بدون رشد ونمو گیا در سالهای آینده و هم موجیب اصلی تخریب منابع طبیعی می شود و نیز از جمله عوامل تهدید کنند اکوسیتم کوهستانی است و پیامد آن آمدن برف کوچ , فرسایش آب ,خاک و سیلاب های ویرانگر مسیر را خود به بار می آورد.

هوطنان مهن دوست عزیز نمونه ای آفات طبیعی خطر ناک در جامعه افغانستان به نسبت تهيه و تحقق راهبرد تعصب امیز تبار اشر عنی احمدزی بنام ثواب الدين مخكش کوچی معاون پيشين اداره امور، و بر خورد دوگانه وي در برابر ساير اقوام غیر افغان یا اوغان بومي كشور در امورات رسمي بخصوص در اداره امور اقاي مخكش کوچی تبار اشرف غنی به دروع از سوي ارگ جهت تحقيقات بيشتر به داد ستاني معرفي گرديد.

از نظر اکثریت آگا هان قلم بدست ميبايست خود مغز تعصب افغانستان يعني اقاي غني احمد زی مورد باز پرس واستجواب ملت افغانستان و نهاد هاي بين المللي حقوق بشر و ساير نهاد هاي معتبر قرار گيرد.

>>>   امدن کوچی های پاکستان هر سال از مرز دیورند یک آفات طبیعی خطر ناک سر طان زا به جامعه و محیط زیست افغانستان هستند.
اقوام کوچی پاکستان در فصل بهار به چراگاه های افغانسان از بیرون آن طرف مرز دیورند می آیند و «چادرنشین » غژدی نیسن اند, در ایام تابستان برای استفاده از علف خوش خوار به چراگاه های مناطق کو هستانی افغانستان بطور مؤقت به همرای گله بز , رمه گوسفند, گله گاو , شتر ,اسپ به مناطق چراگاه های مرتفع کوچ مي نمایند.
این سیستم چرای عنعنوی مفرط وغیر علمی در واحد های چراگاهی افغانستان از طرف کوچی ها در این چند سال اخیر معمول بوده که باعث پایمال حاصلات و زیمن مردم کشور توسط رمه ای های شان شده است و این نحوه چرا در نهایت تخریب فرسایش نبتات و فرسایش خاک در مناطق دشتی وکوهی افغانستان گردید ه است.

بسیاری ازچراگاه های کوهی و دشتی افغانستان بعلت چرای بی رویه کوچی ها از بی مسولیت دولت نابکار طرف دار قبیله کوچی های پاکستان موجب تخریب بیش از حد با بحرانی عمیق محیط زیستی زمین زیبای ما مواجه شده است وادامه ی این روند کشور ما را با مشکلات بسیار خطر ناک از بابت پامال شدن گیاهان و نبابات توسط رمه کوچی مانند آمدن برف کوچ ها روا ناب بارانها های موسومی سرازیر شدن سیل های مخربه و کم آبی ,طوفان شن های روان و پیامد آن الوده گی بصری محیط زیست در بعضی از محلات و خشکسالی پی در پی در سرتاسر افغانستان روبه رو کرده است.
در اثر چرای بی رویه تنوع حیات وحشی , گیاهان سبز نبات کوهی دچار مشکالت بیشتر می شود و با انقاض روبر خوا هد شد. برای کمک این مطلب قوانین برای حمایت ازحیات پوشش گیاهی و نباتات باید از طرف اداره محیت زیست تصویب به اجرا در اید تا گیاهان , نباتات و جانوران بتوانند دوباره زندگی خود را بازیابند از دیدگاه دانش محیط زیست چرای بی رویه دام ها یک از دالیل سرزمین های تخریب شده ای کاهش پوشش گیاهی می باشد.

واین نوع چرای بی مسولیت طبیعت سرسبز زیبای کشور ما را لکد مال و خاک آلوکرده آسیب می رسانند و ترمیم پوشش گیاهی تخریب شده در شیب ها ی تند تپه ها و دامنه کوه ها مشکل و تقریبا غیر ممکن است. رعایت فصل چرا و آماده گی چراگاه جهت استفاده از چرا گاه ها لاقل یک ماه بعد از آب شدن برف ها و یا از اولین بارنده گی در منطقه تا موقع ای که گیاهان به ارتفاع 21 سانتی نرسیده اند چرا غیر ممکن از دید گاه دانش علمی محیط زیست و غلط ا ست.

چرای دامها در بلندی و ارتفاعات چراگاه ها باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و بدون رشد ونمو گیا در سالهای آینده و هم موجیب اصلی تخریب منابع طبیعی می شود و نیز از جمله عوامل تهدید کنند اکوسیتم کوهستانی است و پیامد آن آمدن برف کوچ , فرسایش آب ,خاک و سیلاب های ویرانگر مسیر را خود به بار می آورد.

هوطنان مهن دوست عزیز نمونه ای آفات طبیعی خطر ناک در جامعه افغانستان به نسبت تهيه و تحقق راهبرد تعصب امیز تبار اشر عنی احمدزی بنام ثواب الدين مخكش کوچی معاون پيشين اداره امور، و بر خورد دوگانه وي در برابر ساير اقوام غیر افغان یا اوغان بومي كشور در امورات رسمي بخصوص در اداره امور اقاي مخكش کوچی تبار اشرف غنی به دروع از سوي ارگ جهت تحقيقات بيشتر به داد ستاني معرفي گرديد.

از نظر اکثریت آگا هان قلم بدست ميبايست خود مغز تعصب افغانستان يعني اقاي غني احمد زی مورد باز پرس واستجواب ملت افغانستان و نهاد هاي بين المللي حقوق بشر و ساير نهاد هاي معتبر قرار گيرد.

اگر کسانی که از آمدن کله کو چی ها ی آفت آور و یرورس جنگلات و نباتات از آن طرف مرز دیورند به خاطر نابودی چراگاه های سربز کشور عزیز ما افغانستان می آیند پشتی بانی می کند این فرد واقعاَ یک فرد اصیل بومی افغانستانی نیست و اگر باشد ، دلسوزی به طبیعت به مردم خود می داشته باشد و ابدآ نمی کند دفاع و پشتی بانی از آمدن کوچی های قاچاق بر اسحله ، مواد انفجاریه ، آفت طبیعی و آسیب های طبیعی , طبیعت زیبا ما بوسیله گله ها پای مال و لگد مال کردن سرسبزی و نابود حاصلات مرد م ما از بین بر ند بوته ها جنگلی و بخصوص پسته زار های کشور عزیزم ما فغانستان عزیز ما می آیند و گله های آنها موجب بدختی ها بشمول آلودگی محیط زیست وسبب ضر ر به ارزشهای صحت ، همچنان وجود انواع فساد ژیست میباشند .
ایجانب داکتر علوم محیط زیست منحث یک کادر مسلکی در بخش محیط زیست و دانش علمی و تحصصی محیط زیسطی را آز آن کشور شوروی کسب کردم از روی وجدان و صداقت به اهمیت رشته تخصصی تحصیلی خود باید از ارش های محیط زیست کشور عزیزخود برای صحت و بهداشت نسل های مردم مشورعزیز حفاظت و دفاع کنم.

هموطنان آگاه قلم بدست مطلب را دقیق بخوانید واگر قابل نقد است نقد کنید ؛ دلسوزی و همدردی تان را به وطنیکه بیش از 100 سال است که پایمال انسانهای نا انسان و همرای آمدن حیوانات از آن طرف مرز دیورند بوده است همیشه عمال کوچی ها آوردن قاچاق اسلحه و مواد انفجاریه بد ا خل افغانستان است و امروز باغث گسترش جنگ به شمال افغانستان شده اند

>>>   یعنی جمعیت کوچی ها از یک ولایت بیشتر است که ده نماینده مجلس به آنها تعلق گرفته است؟

>>>   مگر کوچی ها چه تافته ای جدا بافته است که بدون هیچ معیار و ملاک معقولی باید ده کرسی در مجلس داشته باشند. اواره های اقوام دیگر در کشورهای مختلف دنیا به مراتب بیشتر از کوچی های بی وطن است اگر به دلیل اینکه کوچی هها در افغانستان جا و مکانی ندارند خوب به حکم عقل و عقلا آنان اصلا نباید نماینده در مجلس داشته باشند. چرا کسانی که هیچ معلوم نیست از کجا هستند فقط به خاطر اینکه کوچی هستند باید تمام کارهای آنا سفارشی و فوق العاده انجام بگیرد؟ البته جوابش روشن است برای اینکه رئیس جمهور کوچی است و باید کوچی ها از هر جهت متمایر از سایر اقوام باشند!!

>>>   چرا براي جوگي ها ده كرسي در پارلمان نميدهند؟ در حاليكه تعداد جوگي ها بيشتر از كوچي ها است. بخاطر كه جوگي ها فارسي زبان اند؟ پس معلوم است كه كشور در گودال تعصبات زباني افتاده. بايد چاره نجات ان را سنجيد.
بااحترام
جواد جوگي

>>>   این بدین معنی است که تعداد کوچی ها معادل نفوس بزرگترین ولایات ذفعانستان مثل بلخ و هرات و قندهار و ننگرهار است؟
به خدا آدم از خنده گزده درد میشه وقتی که محاسبه دولت را میبیند.
جالب آن است که در پارلمان نیز وکلا هیچ چیز نمیگویند و اعتراض نمی کنند.
شاید در افغانستان صد فامیل کوچی باشد که زمستان به جنوب میروند و تابستان به شمال میروند.
اگر هر کاروان شامل صد نفر باشد،مجموعأ میشود ده هزار نفر.
خصوصاً حالا که وضعیت امنیتی راه ها خوب نیست،شاید تعداد شان ازین هم کمتر باشد.
جالب آن است که جامعه بین المللی چپ خود را گرفته است و هیچ اعتراض نمی کند و دعوی نیز میکند که ما انتخابات را کنترول میکنیم.
این چه قسم کنترول است؟
بروید دهن دروازه ملل متحد در کابل مظاهره کنید.

>>>   تنگ نظري نكنيد، حالا نوبت كوچي ها است. ريس جمهور و صد ها مقام عاليرتبه دولتي كوچي. ده چوكي براي كوچي ها اختصاص داده شده است. تنها از سه ولايت كابل، لوگر و پكتيا تقريبن چهل نَفَر كوچي كانديد است. در ولايات ديگر نيز حتمن كوچه ها كانديد استند. فراموش نكنيد كه سوم حصه مجلس سنا انتصابي است.

>>>   مجموعن!!!!!!

>>>   کوچی جت های بی تمدن اند. بی ادب بی فرهنگ جنگجو تبر انداز دزد غاصب زمین بی مدینه و بی کعبه راهزن اند. کوچی های حتی بدون مدنیت و فرهنگ با هاون و راکت مسحله اند . دولت افغان پشتون از کوچی ها برای حاکمیت غیر قانونی و غیر شرعی سو استفاده می کند.
بدبختی سرزمین رستم و اسفندیار و سهراب و رودابه و رومی و بلخی را پشتون افغان خراب کرد. پروردگارها این حاکمآن را اصلاح کن.
دیار ما را از حاکمیت افغان آزاد کن
نام سرزمین ما را دوباره آریا کن
نام افغان را از ستان راه کن

>>>   وقتیکه کوچی پست گیرش آمد ازهمه امکانات ازجمله بورسیه های تحصیلی پول وبودیجه پروژه های مهم یعنی ازهمه امکانات که هیچ کدامش به انهاتعلق نمیگیره
استفاده میکننداین ظلم است...درحالیکه کوچی هیچ حقی درکشورماندارد

>>>   غنى شووینیسم به هر چه باور داشته باشد اما به عدالت اجتماعى، برابرى اقوام و تبارها، دموكراسى، تقسيم مساويانه ثروت و ارزش هاى انسان ساز اقوام شریف افغانستان باور ندارد.

غنى از دامن فرهنگ غژدى نشينى و صحرا گردى پاکسان چكيده است و در جامعه قبيله ای جوان شده است و در كانون هاى كاپيتاليزم وحشى آمريكا شخصيت اش شكل گرفته است چنين مخلوطى نمى تواند انسانى فكر كند.

>>>   اولیت استراتژی غنی نه اشتغال زایی و نه فقر زدایی است بلکه اسکان کوچیان پاکستان است
غنی دست نشانده جانکری ارگ را با اطرافیان اش یک باند ما فیایی به آشیانه شیطانی و مدیریت توطیه علیه اقوام تبدیل کرده است .

غنى شووینیسم به هر چه باور داشته باشد اما به عدالت اجتماعى، برابرى اقوام و تبارها، دموكراسى، تقسيم مساويانه ثروت و ارزش هاى انسان ساز اقوام شریف افغانستان باور ندارد.

غنى از دامن فرهنگ غژدى نشينى و صحرا گردى پاکسان چكيده است و در جامعه قبيله ای جوان شده است و در كانون هاى كاپيتاليزم وحشى آمريكا شخصيت اش شكل گرفته است چنين مخلوطى نمى تواند انسانى فكر كند.
کوچی های انگلیس آورده ز پاکستان هرکاری کند برایش قانون ومحکمه نیست خود سر نیست راهزن نیست قاتل نیست برای دیگه اقوام دسیسه دروست میکنند مخواهند که دستگیر کندونابود سرگوپ کنند؟ این است عدالتی ودیموکراسی دولتی دزد خیانت کار تبعئض گر وفاشیست ساخت انگلیس و امریکا ؟

ایدیولو ژی بیمار گونه غنی نیمه قلب اش با قبیله ای کوچی یان آن سوی مرز دیورند برای اسکان آنها به وادی های شاداب و بهر برداری از چرا گاه های مراتع آبخیز دار کشور ما است:
البته باید یاد آورشویم که اکنون شرایط اقلیمی در سطح جهان تغییر یافته است و البته در کشور آفتابی و زراعتی ما این تغییرها بیشتر و قابل لمس است, بنابراین ادارات مسُول تلاش کند تا رویکردها در بهره برداری از عرصه های طبیعی و مراتع آبخیز دار تغییر یابد.

بنا براین حضور بیش از حد چاروا در چراگاه مراتع آبخیز دار با بیان اینکه سالانه 15 تن خاک در هر هکتار از اثر لگد مالی چرای بی رویه رمه چرنها فرسایش پیدا می کند. همچنین، لگدمال شدن می تواند موجب آسیب دیدن گیاهان و کاهش رقابت پذیری و ظرفیت‌های باروری آنها در یک جامعه گیاهی شود.

بنا برین از دیدگاه دانش محیط زیست یکی از مخرب ترین آثار چرای چاروا لگدمال شدن، فشرده شدن خاک است که به ریشه گیاهان آسیب می رساند. این مساله تمرکز ریشه‌ها در سطح خاک را به همراه داشته و از این رو می تواند گیاه را از دسترسی به منابع کافی برای رشد باز دارد.
لازم به ذکر است که فعالیت های مخروب انبوه رمه ها در طبیعت مراتع باعث بین رفتن پوشش گیاهی در سطح مراتع آبخیز دار است که تعادل بین اجزاء زنده و غیر زنده آنرا برهم زده و موجب تغییرات در محیط آبخیز دار در نتیجه خشک شدن دریا ها و بروز سیلاب های مخرب می شود.

از دید دانش محیط زیست اقدام عملی افزایش نظارت بر نحو چرای چاروا و مقابله با هر گونه تخلف رمه چران ها علاوه در حفظ و حراست از منابع طبیعی می گردد و نیز باعث پایدار حوزه آبریز در جریان آب های سطحی در آن منطقه به سمت نقطه یا محل مشخص دره بشکل در یاچه جریان می یابد.
البته ؛ کسانیکه از آمدن کله کو چی ها ی آفت آور و یرورس جنگلات و نباتات از آن سوی مرز دیورند به خاطر نابودی چراگاه های سربسز کشور عزیز ما افغانستان پشتی بانی می کند این افرد مریض واقعاَ شهروند اصیل بومی افغانستان نیست و اگر باشد ، دلسوزی به مادر وطن و حراست ازطبیعت کشور خود می داشته باشند. شهود اولیت استراتژی غنی در اسکان کوچیان مهلك وتباه كن نباتان قرار ذیل است .

1- شهود برخی دست های پنهان حاکمان قدرت طلب مانند گلاب منگل برای اسکان کوچیان مهلك وتباه كن اکوسیستم در دنه غوری نزدیک به چراگاه مراتع شاداب آبخیز دار تاله و برفک و اروز در جغرافیا بغلان امروز داشته ایم .

2- شهود راز های پنهان غنی مغز تتفکر کوچی ها آفت آور طبعیت تقرر انجینر کمال نظامی بحیث والی پنچشیر شهور خواهر جنرال طاقت حرامی است که از ایجا انجمن بنام انسجام کوچی ها در ولایت پنچشیر و عده خدمات عامه برای شان خبرداد که بعد کمال نظامی از مواجهه انتقادات شدید مردم صلحشور پنچشیر مورد خبر قرار گرفت وسپس توسط همین دفتر والی دوباره آشتباه قلمی خوانده شد.

3- شهود فرمان ریس جهور به اداره اراضی تخار دستور داده شده تا زمین های دولتی برای کوچی ها شهرک ساخت شود و هم تخصیص زمین های د ولتی به حیث علفچر های بزرگ برای کوچیان که از پاکستان وارد افغانستان خواهند شد.

هموطنان آگاه قلم بدست و حراست از محیط زیست کشور اجتماعی منسوب به کوچیان بیگانه در افغانستان واقعیت قومی را در طی 17 سال کسب کرده و روان است , کوچیان رمه چران پاکستان که کاروان شان را در فصل بهار به ولایات مختلف افغانستان انتقال میدهند مطابق قوانین پذیرفته شده بین المللی اصلاْ حق ورود به افغانستان را ندارند.

باید خاطر نشان کرد بسیاری ازچراگاه های کوهی و دشتی افغانستان بعلت چرای بی رویه کوچی ها از بی مسولیت دولت نابکار طرف دار قبیله کوچیان پاکستان موجب تخریب بیش از حد با بحرانی عمیق محیط زیستی سرزمین زیبای آفتابی ما مواجه شده است وادامه ی روند آمدن کوچی ها از او سوی مرز دیورند کشور ما را با مشکلات بسیار خطر ناک از بابت پامال شدن گیاهان و شکستاندن نبابات توسط شتروانان و رمه چرانان کوچی مانند آمدن برف کوچ ها روا ناب بارانها های موسومی سرازیر شدن سیل های مخربه و کم آبی در مراتع آبخیز دار ,طوفان شن های روان در دشت ها و پیامد آن الوده گی بصری محیط زیست در شهر ها در بعضی از محلات و خشکسالی پی در پی در سرتاسر افغانستان روبه رو کرده است.

در اثر چرای بی رویه تنوع حیات وحشی , گیاهان سبز نبات کوهی در مراتع آبخیز دار دچار مشکالت بیشتر می شود و با انقراض روبر خوا هد شد.

برای کمک این مطلب قوانین برای حمایت ازحیات پوشش گیاهی و نباتات باید از طرف اداره محیط زیست تصویب به اجرا در اید تا گیاهان , نباتات و جانوران بتوانند دوباره زندگی خود را بازیابند واز همه مهم جریا ن دریاها خروشان ما جریان دایمی باشند .

هیچ وقت اشخصاص عاقل , دانا ومهن دوست ابدآ دفاع و پشتی بانی از آمدن کوچیان قاچاق اسحله ، مواد انفجاریه ، آفت طبیعی و آسیب های طبیعی دفاع نمیکند که طبیعت زیبا ما بوسیله گله ها شان پای مال و لگد مال و نابود حاصلات مرد م ما از بین بر ند بوته ها جنگلی و بخصوص پسته زار های کشور عزیزم ما افغانستان میگردد , بخاریکه آمدن انبوه شتران رمه ها و رمه چرانان موجب بدختی ها بشمول آلودگی محیط زیست وسبب ضر ر به ارزشهای صحت شهروندان ، همچنان وجود انواع فساد زیست میباشند .

هموطنان آگاه قلم بدست طرف دار حراست از محیط زیست کشو ر بی صاحب و بی در دروازه : تحیقاتی من را در مورد آمدن کوچیان مهللک و تباه کن طبعیت از مرز دیورند را با دقت بخوانید واگر قابل نقد است نقد کنید و جهت غنامندی یک طرح جامع خواهش است که یک دوسطر و دو دقیقه خود را زحمت دهید و کامنت در پای این مضمون گدارید.

نگذارید این فاشیست های بدبخت و تمامیت خواه های فاشیست را. ادامه دهند.
این همان بد بخت های هستندکه بخاطر ارتباط قومی شهروندان پاکستان را افغان میخوانند و آماده هستند کارت شهروندی کشور را برایشان تحفه بدهند ولی شهروندان اصیل کشور را حرامی میخوانند و از کشور بیرون میخوانند چون اوغان یا همقوم خود آنها نیستند.

کوچی های انگلیس آورده هرکاری کند برایش قانون ومحکمه نیست خود سر نیست راهزن نیست قاتل نیست برای دیگه اقوام دسیسه دروست میکنند مخواهند که دستگیر کندونابود سرگوپ کنند؟ این است عدالتی ودیموکراسی دولتی دزد خیانت کار تبعئض گر وفاشیست ساخت انگلیس و امریکا ؟

تاجیک گرسنبل است
افغان بلبل است
هزاره شاخ گل است
ازبیک خوگل است
پشه ای ساقه است
ترکمن خودل است
هرکس گوید همه افغان است
نادان , جاهل و حیوان است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است