مهاجرین اخراج شده از ترکیه در وضعیت بد روانی
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۲۲    ۱۳۹۷/۸/۱۰ کد خبر: 155657 منبع: پرینت

برخی از مهاجرین افغانستانی که به تازگی از ترکیه به کابل برگشتانده شده‌اند می‌گویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی قرار دارند.
همزمان با نشر گزارش‌ها از اخراج شمار زیاد مهاجرین افغانستانی از ترکیه برخی از این اخراج شدگان می‌گویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی قرار دارند و از هیچ مرجع هم کمک دریافت نکرده‌اند.
آنان روز چهارشنبه «۰۹ عقرب ۱۳۹۷» در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل نا امنی و بی‌کاری مجبور شدند تا از راه‌های غیر قانونی به ترکیه بروند، اما به‌گفته آنان در آن‌جا چندین ماه را با مشکلات زیاد سپری کرده و دوباره اخراج شدند.

دو تن از آنان در مورد می‌گویند: "حسیب‌الله استم از ترکیه اجراج شده‌ام اکنون بی‌کار استم یک هزار دالر از یکی و ۴۳۵ دالر هم از کسی دیگری قرض کرده بودم تا رفتم، اما حال که آمده هر روز آنان دنبال قرض‌شان می‌آیند از سوی حکومت هیچ کمکی با ما صورت نگرفته‌است."
"نام من وحیدالله است ما از راه ایران رفتیم ۷-۸ روز غذا نخوردیم نه در آن‌جا کسی با ما کمک کرد و نه هم اکنون که اخراج شده‌ایم حکومت افغانستان با ما کمک کرده‌است قرضدار، قرضدار استیم."

ترکیه کشوری است که اکثر افغان‌ستانی ها برای رسیدن به کشورهای اروپایی به آن سفر می‌کنند، اما این کشور مهاجر پذیر نبوده و به‌گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان مهاجرین افغان در آن کشور با مشکلات زیادی دست و پنچه نرم می‌کنند.

بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از آغاز سال جاری میلادی تا کنون ۷۵۳۲۲ تن مهاجر افغانستانی از ایران، پاکستان و سایر کشور‌های اتحادیه اروپا به شمول ترکیه به کشور برگشتانده شده‌اند.
اما مسوولین این وزارت می‌گویند که در این مدت بیشتر از ۲۵ هزار تن تنها از ترکیه اخراج شده‌اند که به نقل از آنان در مقایسه با سال‌های گذشته بلندترین رقم را نشان می‌دهد.

در این حال مسعود احمدی مسوول پروگرام عودت داوطلبانه از کشور‌های اروپایی سازمان بین‌المللی مهاجرت به رادیو آزادی نیز تأیید کرد که اخراج مهاجرین افغانستانی از ترکیه چندین برابر افزایش یافته‌است.
وی همچنان گفت که این سازمان با مهاجرین اخراج شده افغانستانی کمک‌های را از قبل فراهم‌سازی امکانات بودوباش برای دو هفته در کابل تنظیم سفر‌ شان به مقصد نهایی آنان و خدمات صحی ابتدایی را انجام داده‌است.

از سویی هم اسلام‌الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت، با حکومت ترکیه روی یک تفاهمنامه توافق شده که با عملی شدن آن مشکلات افغان‌ستانی های مقیم آن کشور و چگونگی اخراج‌شان حل خواهد شد.
وی گفت: "معین امور پناهندگان افغانستان به ترکیه سفری داشت و در آنجا ما با کشور ترکیه به تفاهم رسیدیم که یک تفاهم‌نامه به امضا برسد تا یک چوکات تعریف شده را بسازیم تا دولت ترکیه در آن چوکات با دولت افغانستان در ارتباط با مهاجرین برخورد نماید."
آقای جرأت گفت که در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار افغانستانی در ترکیه به سر می‌برند.

نا امنی، بی‌کاری و فقر از عوامل عمدۀ مهاجرت افغان‌ستانی ها به بیرون از کشور خوانده می‌شود.
افغان‌ستانی های اخراج شده از ترکیه می‌گویند، اگر مشکل ناامنی و بی‌کاری در افغانستان حل گردد هر گز حاضر نیستند که با سفر‌های غیر قانونی جان‌شان را در خطر انداخته و کشور شانرا ترک کنند.

گزارش: آرزو غیاثی
رادیو آزادی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اخراج
ترکیه
مهاجرین
نظرات بینندگان:

>>>   رادیو ازادی دروغ میگوید ومیخواهد وجهه ای ترکیه را در اذهان عامه خراب نمایدمن خودم در تر کیه بودوباش دارم ویزه واقامه وحتی مهاجر کارت سازمان ملل را هم ندارم ومانند من صدها هزارافغان دیگر باعین شرایط من درینجا اقامت دارند ومصروف کار وبار وامرار معاش اند روزانه بیش ازسه ملیون دالر از طریق همین کار گرهای مقیم در ترکیه به افغانستا ن حواله میگردد وهمه ای افغانهادرینجا زندگی ارام واسوده دارند.
هزار افرین به ترکهابا وجود بی نزاکتی وجنجال افرینی بعض افغانها از صبر وتحمل کار گرفته با افغانها مدارا می نمایند روزانه ده ها چاقو کشی واحیانا قتل وخون ریزی ومقابله وجنگ وجدال با خود ترک ها صورت میگیرد اما اینها تحمل مینمایند همین امسال به تعدادتقریبا بیست هزار افغان را که بدون ویزه وبطور قاچاق وارد ترکیه شده بودند خلاف نورم های قانونی برایشان اقامه دادند واز ابتدا تا حالا بیش از یکصد هزار افغان را تابعیت دادند.
وقتی پناهنده جرم میکنداز امریکا وکانادا وجرمنی هم مجرم را بیرون میکنند این موضوع را بخاطر چاپولسی ویا خوش امد نمیگویم مرا نه کس می بیند ونه هم مبشناسد واقعیتی است که بخاطر ادای دین وامانت بایدگفته شود خداوند وطن خود مارا از اد واباد نماید یک روزهم درینجا ولو اسوده ومرفه هستیم نمی مانیم سی سال است امریکا واروپا ما افغانها را در میان خود ما به جنگ مصروف ساخته همدیگر ما را ذریعه ای خود ما مبکشند وروزانه صدها وهزار ها نفر افغان کشته میشودوحالات را طوزی ساخته اند که در وطن خود در اضطراب وپریشانی بسر می بریم نه در تر کیه که افغانها ترکیه رامانند وطن خود دوست دارند ودرینجا حاضراند قربانی بدهند ودر ابادانی این کشور مانند ترکها سهیم باشند هستندشاید رادیو ازادی کدام معتاد ویامجرم را ملا قات نموده برایش بگو یک بار بیا به بلوار جاده در استانبول ببین که افغانها مانند ترکها زندگی ارام ومرفه دارند امیدواریم که دیگر اینگونه دروغ پراکنی را نکنند افغانها درینجا در هر شهر چهار وپنج انحادیه ودرنک دارند که مسولین ان از خود افغانها میباشد ودر هر شهر ما قنصل گری داریم که همه روزه هزار ها افغان درانجا مراجعه مینمایند با وجود بی نظمی ها ومزاحمت ها یک روز پولیس تر کیه به قنصل گری شکایت نکرده است.

بلی یک تعداد افغانها را از سر حد ایران وترکیه هنگام عبور به ترکیه دست گیر مینمایند انهم به تقاضای اروپای ها وبعض انها را دوباره به وطن می فرستند همانهابعض دروغ وافترا را به ترکها می بندند اصلا انچه رادیو ازادی میگوید تهمت ودروغ محض است به رادیو ازادی بگو برو مهاجرین غیر قانونی را که ار مکزیک ودیگر جا ها به امریکا می ایند بررسی نما که چه حال واحوال دارنددرینجا ما افغانها پادشاه هستیم حتی ترکها افغان را باسم افغان میشناسند نمی گویند تو ار کجای افغانستان واز کدام نژاد هستی هزار رحمت به تر کها وترکیه ما میترسیم که ارباب های رادیو ازادی وضعیت مارا درینجا خراب نسازند اینها میخواهند افغانها بروند به افغانستان طالب وداعش شوند وهمدیگر را بکشنداز همین جهت زمینه ای نیامدن دیگر افغانهارامساعد میسازند وخوش دارند که افغان در هیچ جای دنیا جا نداشته باشد یک زمانی نه چندان دور افغانها در اروپا وجرمنی ویزه کار نداشتند وهیچ افغانی حاضر نبود پاسپورت جرمنی را بگبرد یک مجاهد ار منطقه ای ما به امریکا جهت تداوی رفته بودبرایش گفتند انجا باشد پاسپورت میدهند والله قیول نکرد ودوباره به وطن امداین همه خواری وذلت را همینها بالای ما اورده اند درینجا اردوغان افغانها را برادر میخواند ودرانجا ترامپ مهاجرین را جنایت کارودزد خطاب میکند رادیو ازادی ببین تفاوت از کجا تا به کجاست در حالی که شما از کشور ما تریلیونها دالر را چپاول می نماید وتر کیه یک دالر هم از انجا عواید ندارد وروزانه سه تا پنج ملیون دالر را کار گر ها به افغانستان می فرستند
کار گر از بیلیک دوزو استانبول


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است