جاهلان مي دانند "آگاه" هستند!
عطا و عبدالله از اعتماد مردم سوء استفاده كردند و لشكر متحد را با بزرگ بيني خودشان تكه تكه كردند و هر تكه را در آغوش كرزي و غني فرستادند و آن ایتلاف نام نهاد هيچ اصول و اساسنامه و هدف مشخص ندارد كه مردم پيرامون آن جمع شوند... 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۲۵    ۱۳۹۷/۸/۱۲ کد خبر: 155687 منبع: پرینت

انتخابات آتي رياست جمهوري؛ چه كسي ریيس جمهور و چه شخصي معاون است، بحث داغ اين روزها است!
اينجا همه ميدانند آنكه نمي داند سكوت كرده است و آنكه ميداند هيچ چيز نمي داند و به آن معترف است، باور كنيد از همه داناتر است...

در اين سرزمين دالر بر چشمان مان پرده زده است تا انسانيت را نبينيم، زنجير بردگي در گردن مان بسته اند تا آزادي را تنفس نكنيم، در گوش هاي مان وزارت و معاون شدن را فرو كرده اند تا ارزشها را نشنويم، تا بتوانند احمق ها را بر ما حاكم كنند و ما را يك ملت اجير و تحقير شده در بند اسارت بكشند!

گاهي به رهبران سرزمين ام مي نگرم و مي بينم چگونه در صف بردگي رديف شده اند و گاهي به مردمان سرزمينم كه چگونه اسارت و بردگي سران برده خود را تمجيد ميكنند!
ملت ما اسير جهل شده، همه چاق شده اند، شكم ها باد كرده، مغزها خالي شده است، اما هيچ كسي وزن خود را نمي كاهد و اعتراف نمي كند، نمي دانم! همه فكر مي كنند مي دانند و همه تصور مي كنند همه كاره اند!

اين روزها يك دسته آدم ها به طرفداري عبدالله و يك گروه ديگر بطرفداري استاد عطا و گروه سومي براي ایتلاف بزرگ (نام نهاد) تبليغ مي كنند!
مگر آنها نمي دانند عبدالله و عطا ديگر مهره ها سوخته هستند، آنها از اعتماد مردم سوء استفاده كردند و لشكر متحد را براي منافع و خواست هاي پليد و تعصب بزرگ بيني خودشان تكه تكه كردند و هر تكه را در آغوش كرزي و غني فرستادند و آن ایتلاف نام نهاد هيچ اصول و اساسنامه و هدف مشخص ندارد كه مردم پيرامون آن جمع شوند ...

اين را نوشتم تا همه ما بدانيم ما هيچ چيز نمي دانيم جز اينكه مردماني احساساتي هستيم.
هرگاه چند جمله سخن را مي شنويم فكر مي كنيم اين آدم رهبر خوبي است! حتي وقتي اين رهبران ديوانه وار جاهلانه در مجالس سخنان احمقانه ميزنند ما نفهم ها دست ميزنيم تشويق شان ميكنيم!

انسانهايی كه خود را كوچك مي پندارند بزرگ هستند، آنهايی که اعتراف به ناداني مي كنند دانا هستند، ولي هميشه جاهلان مدعي دانايی هستند!
تنها كسي ميتواند ملت ما را نجات دهد يك رهبر وطن دوست، شجاع، عدالت طلب و آزاديخواه باشد كه همه مردم را فارغ از عقایدش پيرامون خود جمع كند و ملت شجاعانه از آن دفاع كند تا در انتخابات پيروز شود. در غير آن من كه هيچ اميدي در آينده نزديك به پيروزي لشكر "آزادي" عليه گروه تعصب، جهل و اجير نمي بينم جز؛ زنجير اسارت در دست اجيران كه به گردن ما ملت ببندند و ما را تقديم ارباب هاي خود كنند!

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
امیری
عبدالله
عطا
انتخابات
نظرات بینندگان:

>>>   Salam
تاجیک ها را در این هژده سال هم در حکومت ‌و هم در بیرون حکومت پشتونتبار ها نماینده گی کرده اند . به یاد داشته باشید افراطی ترین پشتون ، پشتون است که در خانه اش پارسی صحبت می شود و یک جمله درست پشتو نوشته نمی تواند .
عبدالله هیچگاه پنهان نکرده است که پشتون نیست و از هویت تباری خود انکار نکرده است. هر چند عمری در میان تاجیک ها زیست کرده است و از حق تاجیکان به این کرسی رسیده است ولی در هیچ جای از بی عدالتی سخن نگفت و به آن باور ندارد .
عطا هم چنین است او یک ناقل در مزار است و در محافل خصوصی خود را پشتون معرفی می کند

>>>   Salam
بستر فکری و آیدیالوژیک و تمویل منابع مالی گروه طالبان بدون شک در پاکستان است ولی بستر قومی تباری ، نیروی بشری طالبان در داخل کشور و در میان پشتون ها است ، هم پدر طالبان در داخل کشور است و هم مادر شان ، طالبان در کهندژ، دهنه غوری ، بغلان و در سراسر کشور به کمک قوم و تبار شان می رزمند نه با لشکر مولانا سمیع الحق . تمام سران این حکومت ها درین هژده سال کمر طالبان را بستند و طالبان را بر نصف خاک کشور مسلط ساختند و ما مردم ساده به مرگ یک ملای پاکستانی پای کوبی می کنیم . کرزی و دیگرا نش به مراتب طالب تر و خطر ناک تر از مولانای پاکستانی است .

>>>   برادر عزیز حالا که انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ نزدیکتر شده میرود دیده میشود مانند خودت در ظاهر دوست و دلسوز مردم تاجیک تبار و در واقعیت امر وابسته معاشخور ارگ در تخرب رهبران تاجیکان با ترفند های خاص اموزش گرفته یکی پی دیگر در صدد توطعه و شایعه و بد نامی قلم و قدم میزنید همه مردم ما میدانند که این همه جز دروغ پراگنی و منفعت جویی بنفع ارگ نشینان چیزی دیگر نیست بدانید و بفهمید که دیگر مردم توطعه گران و دسیسه سازان و معاشخوران رسانه ی ارگ را بهر رنگ و لباس که خود را ارایش دهد میشناسد ارگ وقتیکه نتوانست با اعزام اقای محب مشاور شورای امنیت بخانه استاد عطامحمد نور در خواست معاونیت اول پیشنهاشده را رد کرد معاشخور های رسانه ای ارگ را در توطعه و دسیسه و بذله گویی و بد نام سازی اقای نور فعال تر از گذشته کرده اند مردم میدانند که این چنین نوشته ها و حرفها چه هدف پنهانی را در قبال دارد یاوه سرایی ها سودی به ارگ و ارگ نشینان نداشته وندارد .

>>>   یکی را انتخاب کنید؛ عبدالله افغان یا هویت خراسانی

از فاشیزم افغان هرگز گله نباید کرد. آنها حق دارند از هویت افغان دفاع کنند، ولی مصیبت بزرگ غده های سرطانی فاشیزم افغان و ستون پنجم اهریمن در بطن ماست که ابتکار عمل را از دست ما گرفته و مارا دست بسته به فاشیزم افغان فروخته اند.

مصاحبه اخیر عبدالله با سرویس پشتوی بی بی سی سیلی محکمی به رخ مداحان و جیره خوران عبدالله بود، که از یک طرف عاشق عبدالله مرموز هستند و از طرف دیگر حرف از ابتکار عمل خراسان می زنند.

عبدالله: "هر کی که می گوید افغان نیستم مشکل خودش است؛ من افغان و مسلمان هستم!"

گلبدین، کرزی، غنی، یون و صدها فاشیست دیگر افغان نسبت به عبدالله افغان شرافت دارند. آنها آشکارا و شجاعانه علیه هویت و بقای ما می جنگند، ولی عبدالله مثل غده سرطان فاشیزم ما را از دورن خورده راهی است.
کی خطرناک است فاشیزم عیان و یا فاشیزم پنهان؟

هارون امیرزاده

>>>   Amirzada
مبارزه عدالت طلبانه را که طاهر بدخشی نیم قرن پیش آغاز کرده بود و درین راه جانش را از دست داد امروز باقوت بی سابقه در کوه پایه های هندوکش جریان دارد.
حقانیت مبارزه او را نسل نو و کهن سال درک می کنند و به ارزش مبارزه او پی می برند.
نبرد امروز با اهریمن ادامه راه بدخشی شهید است.
روحش شاد باشد و یادش گرامی!
راه او ادامه دارد!

>>>   وطن را رهبر نجات نمیدهد، بلکه وطن را دموکراسی حقیقی که در آن مردم شان با سواد و فهمیده و رسیده و تحصیل کرده باشند و درک آن را داشته باشند که چگونه یک ساختار دولتی به نفع کشور است و به ایجاد چنین دولتی رای بدهند و نماینده های حقیقی مردم را به پارلمان انتخاب کنند و پارلمان به دولت کار آمد و متعهد رای دهد و دولت مورد مکافات ث مجازات قرار گیرد،تا در جهت خدمت به مردم کمر همت بندد.
بنأ از همه چیز اولتر افغانستان به تعلیم و تربیه درست و کورس های سواد آموزی ضرورت دارد تا مردم باسواد شوند.
زیرا اگر ما یک رهبر درست داشته باشم،اما مردم ما بیسواد و گاو باشد،پس وظیفه رهبر ما دولت داری نه،بلکه گاو چرانی میشود.
یک نمونه اش همین انتخابات پارلمانی فعلی.
به مردم در مقابل رای تیلفون موبایل و دالر وعده داده شده است.مردم به وکیل مورد نظر رای دادند،اما حالا در بدر وکیل را میپالند که موبایل ها و دالر های وعده داده شده را برایشان بدهد،وکیل درک ندارد.
آیا موقف این رای دهندگان از گاو ها بالاتر است؟

>>>   Salam
هیچ برنامه ی از سوی اشغالگران و حکومت های دست نشانده شان برای آینده ی روشن ، صلح و‌امنیت و حل مساله ملی در کشور وجود ندارد ، این کشور یک قلم بدون دورنمایی روشن ، روان است به سوی آینده ی مبهم و تاریک .برنامه همین است که فاجعه دوام یابد .

>>>   Bakhshi Zafari
ما از هم پاشی این ایتلاف را از همان اول پیش بینی نموده بودیم.تفاوت دیدگاه ها روی مسایل کلان کشوری نمیتواند اینها را دور هم نگه دارد.ما گفته بودیم که احدی هیچ گاهی نخواهد پذیرفت که یک تاجیک اوزبیک یا هزاره ای ذعیم باشد و ایشان همکار شان.مبنای فکری احدی از طالب-غنی و‌کرزی هیچ تفاوتی ندارد.آخر اینها به دیموکراسی و جامعه ی شهروندی باور ندارند.باور اینها این است که این کشور از پشتونهاست و ذعیم باید پشتون و‌تمام ارزش ها پشتون محور باشد.با این گونه طرز تفکر نمیتوان ایتلاف ساخت مگر این که منافع شخصی ات ایجاب کند...

>>>   ریاست اجراییه آخرین ایستگاه سیاسی داکتر عبدالله است
حوزه تاجیکان داکتر عبدالله را خوب شناخته اند
هرگز بار چهارم به او اعتماد نخواهند کرد

اگر نگاهی به گذشته سیاسی داکتر عبدالله بیاندازیم می‌بینیم که داکتر عبدالله در نقش کنترل کن مردم برای ارگ بازی کرده است و سیاه کاری هایش مثل یک کوه ذغال است

دیگر هیچ منطقی مارا اجازه نمی دهد که بالای داکتر عبدالله اعتماد کنیم چهار بار از رای ما به نفع رقبای سیاسی ما تیر شد این نه خطا است نه اشتباه بلکه سازماندهی شده و برنامه ریزی شده صورت گرفته است!
Hashemi

>>>   امیری صاحب! ازسرزمین مهاجرت٬بیگانه ودور٬ درعالم خیال دسته گلی نثارت میکنم.
عاقل

>>>   دوستان اگر واقعت را بین کنیم باید اعتراف نمایم وبه مردم خود بگویم که رهبران نه بلکهآدم فروشان چون عطا ، ضیاه، محقق، خلیلی ، صیاف ، گلبدین ، عبدالله ، قانونی ، دوستم ، اتمر ، داود زی ، مسعود خیل ، ربانی خیل ، پدرام ، مزاری خیل ها،اسماعیل چهل تار سنگ، دانش ، کرزی ، غنی ، بسم الله ، صالح ، قدیر خیل ،احدی ،ابراهمی ، مسلمیار، خلقی ها وپرچمی ها صبغت الله ، پیر خیل هاخلاصه کلام کسانکه مانند ایشان دست های کثیف شان تا آرنج ها در خون این ملت آغشته لعنت خدا برسر شان به لحاظ خدا دیگر پشت این لاش خوران کفتار نما ها وگرگان درندهخون آشام را رها نماید دیگر این ابلیس های انسان نما به درد این وطن نخورده ونه هم میخورند این ها را بگذارید که جاسوسی ، غلامی ، عیاشی ، وصدها جنایت ووطن فروشی های دیگر کنندفرق اینها با طالبان ، داعش وتروستان ، انگلیسها ، امریکایی ها ،هچ نیست وحتی بد تر هم است بهتر است که یک هندوی وطن خود را انتخاب نمایم که به مردم ترحم وبه وطن وفادار باشد نه به این ایمان فروشان سیاه روی تاریخ دنیا وآخرت


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است