هزاره در انتخابات ریاست جمهوری چه نقشی دارند؟
هزاره ها در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز دچار سردرگمی هستند و هنوز قاطعانه وارد رقابت های انتخاباتی نشده اند، منتظرند تا ببینند سران فاشیست و معامله گر دیگر اقوام برای شان چه خوابی دیده اند؟ 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۳۹    ۱۳۹۷/۸/۱۴ کد خبر: 155734 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper) تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شده است و قرار است که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ برگزار شود. ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ ۲۴ قوس سال جاری آغاز و تا ۹ جدی امسال ادامه خواهد یافت.

وضعیت پشتون های افغانستان مشخص است زیرا سردمداری این قوم شریف را عده ای فاشیست از غرب آمده بدست گرفته و تمامی جنایات خود را بنام این قوم تمام می کنند در حالیکه هرگز قوم پشتون روحیه فاشیستی نداشته و همیشه به میهمان نوازی در جهان معروف بوده اند. غربی ها تعدادی فاشیست پاکستانی را بنام پشتون وارد افغانستان کرده و جنایت می آفرینند.

قوم تاجیک یا شمالی های کشور هم بعد از رفتن برهان الدین ربانی و احمدشاه مسعود، دیگر سردمدار قدرتمند و با اقتداری نداشته اند و سران و متنفذین شان همواره بخاطر منافع مادی و فرصت های دولتی شان این قوم ساده و پاک را معامله کرده اند و امروز نیز سرنوشت شان به دست فاشیست های پشتون رقم می خورد وسران شان مانند مهره های شطرنج در دستان سیاستمداران آمریکایی جابجا می شوند.

و اما هزاره های افغانستان!
قومی که طول تاریخ این کشور همواره به آنان ظلم شده و مورد بی مهری حاکمان وقت قرار داشته اند. از زمان تشکیل کشوری بنام افغانستان، این قوم هرگز روی خوش در این کشور ندیده اند. بارها به بهانه های مختلف و حتی بنام اینکه اینها شیعه هستند و باید مسلمان شوند، به آنان حمله شده و تمامی پیرمردان و پیرزنان شان کشته شدند، زنان و دختران شان به کنیزی برده شدند و مردان شان به غلامی در آمدند.

در زمان حکومت کمونیست ها به این قوم تا ندازه ای شخصیت اجتماعی داده شد اما در زمان جهاد با کمک کشور ایران، این قوم مسلح شدند اما دست های بیگانگان بازهم این قوم را بجان یکدیگر انداخت و سالها این قوم همدیگر کشتند در حالیکه دیگر اقوام با روس ها جهاد می کردند. هرچند تعدادی از این قوم هم در جهاد کشور نقش فعال و کارا داشتند.

عبدالعلی مزاری با مقابله در برابر خودخواهان دیگر اقوام و احزاب در افغانستان ایستاد و به قوم هزاره تشخص و قدرت طلبی و غرور آموخت. این قوم در پناه کمک های ایران و رهبری عبدالعلی مزاری توانست در کنار دیگر اقوام افغانستان خودنمایی کند و خواهان سهیم شدن در قدرت آینده گردد.

غربی ها برای پیاده کردن نقشه های خود باید مزاری را از سر راه بر میداشتند و این امر با کمک پاکستانی ها و با اجرای طالبان، محقق شد. مزاری کشته شد و هزاره باز به چند دسته متفرق تقسیم گردیدند اما در مجموع به دو حزب خلیلی و محقق خلاصه شدند.

خلیلی همواره در کنار حکومت ها قرار داشته و از روحیه آرام و مسالمت آمیزی برخوردار است ولی محقق اکثرا در تنش با حکومت ها قرار داشته و معمولا از حقوق مردم خود قاطعانه ایستاده و دفاع کرده است. محقق نزدیکی خود با ایران را حفظ کرده ولی خلیلی سعی داشته تا به آمریکایی ها نزدیک شود.

در تمامی انتخابات ها هزار ها جرات اینکه به عنوان نفر اول وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شوند را نداشته اند یا شاید آمریکایی ها به آنان این اجازه را نداده اند اما در هرصورت آنان پذیرفته اند که همیشه نفر دوم و یا سوم باشند و از خود هیچ اراده ای نداشته باشند و مانند گذشته تابع پشتون ها باشند همچنانکه در گذشته بودند. در حالیکه همیشه بیشترین رای دهندگان از این قوم بوده اند.

جالب اینجا است که سران این قوم هرگز ابتکار و نو آوری برای مردم خود نداشته اند، حتی در قسمت تثبیت هویتی آنان نیز کاری از پیش نبرده اند. بل همواره در حال معامله و زد و بند با سران دیگر اقوام و حتی خارجی ها در راستای منافع شخصی شان بوده اند.

هزاره ها در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز دچار سردرگمی هستند و هنوز قاطعانه وارد رقابت های انتخاباتی نشده اند، منتظرند تا ببینند سران فاشیست و معامله گر دیگر اقوام برای شان چه خوابی دیده اند؟

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
خلیلی
محقق
کرزی
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   هزاره ها در حکومت گذشته معاون رییس جمهور داشتند، معاون رییس اجراییه داشتند، رییس شورای صلح داشتند، وزیر داشتند، جنرال داشتند.
در زمان عبدالرحمن خان بزرگترین هزاره کاتب هزاره بود.
در زمان داود خان بزرگترین هزاره حسن شرق سکرتر بود.
من نمیدانم که هزاره ها دیگر چه میخواهند؟
اگر هزاره ها به این چیز ها قناعت ندارند...

>>>   در حقیقت انهایی که بر ضد حضور روس ها در افغانستان بنام جهاد غلامی امریکا و پاکستان را قبول کردند سخت جفا به قوم و مردم شان کردند حزب دموکراتیک خلق افغانستان برای اولین بار از قوم هزاره یک صدر اعظم با صلاحیت و لایق داشت که نه تنها افتخار هزاره ها بود بلکه افتخار همه یی اقوام افغانستان بود . در انوقت هیچ کس به این قوم شریف به دیده قوم ضعیف نه نگرسته اصلا تبعیض قومی به اثر پالیسی های علما تنظیم شده حزب رنگ خود را باخته بود و هزاره ها بهترین فرزندان شانرا برای خدمت گذاری درین حزب گماشته بودند و هزاران سرباز شهید و معلول دادند .ولی عده یی از فرهنگ فروشان و شخصیت های مصنوعی ساخته شده توسط استخبارات منطقه بنام جهاد همه یی هستی و دار و ندار شانرا به خاک یکسان ساخت و این قوم نجیب را دشمن همه یی اقوام برادر درین سرزمین ساخت که در اثر جنگ های براه افتاده برای منافع بیگانگان در بدر و خاک بر سر شدند ملیون هزاره به ترک وطن مجبور شده و اواره و بیچاره گشتند و اکنون زیر سایه باداران غربی شان به یک لقمه نان گاه به این و گاه به در سرگردان هستند . و عده یی لاش خوران به اسکیت باقی مانده یی این قوم هنوز هم تجارت میکنند .حال به جوانان این قوم مربوط است تا بیداری و هوشیاری شانرا حفظ کرده و تحلیل واقعی از اوضاع داشته باشند و دگر فریب این رهبران تاجر را نخورند .

>>>   خلیلی مرد ملی است!
پشتون

>>>   مردم هزاره مومن وزحمت کش مناطق مرکزی افغانستان درطول تاریخ افغانستان درامورسیاسی افغانستان نقش اساسی وسازنده داشته اند.نقش این قوم صادق وزحمت کش وصلح دوست گاهی هم به صورت مستقیم با شرکت مردم و دربعضی حالات ازطریق اهل امور درسیاست ویافارغ التحصیلان پوهنتون ودانشگاه ها ویا روحانیون مذهبی سیاسی و گاهی هم ازطریق خوانین وزعمای قومی باحکومات وقت دررابطه بوده اند.
بعضی حکومات گذشته که ماهیت فاشیستی داشته آنطوری که سهم این مردم درامورسیاسی و دولتی بوده توجه ننموده ومورد عنایت قرار نداده اند و حتی بعضی سیاست مداران مردم زحمت کش هزاره عم از دانشگاهی وروحانیون مذهبی را به زندان انداخته اند ویا تبعید کرده اند.ازهمه بدتر دردوران حکومت فاشیستی کمونیستی خلق وپرچم بهترین سیاست مداران روحانیون و دانشگاهیان،استادان پوهنتون وزعمای قومی مردم مومن و صادق هزاره توسط باند فاشیست خلق وپرچم سر به نیست گردیدند.
مردم مومن و صادق هزاره جات در اوایل شروع جهاد مقدس علیه تجاوز قشون سرخ شوروی وحفظ استقلال مناطق خودرا از وجود پایگاههای باند خلق وپرچم پاک نمودند و تا آخر جهاد مناطق شان تحت کنترل مردم بودند.دردوران جهاد مقدس رهبران سیاسی مذهبی درهزاره جات باگزوپ های مجاهدین بوجود آمدند که در رهبری وقومانده مجاهدین علیه تجاوز قشون سرخ شوروی نقش عمده و اساسی داشتند.ازرهبران عمده ومهم مناطق هزاره جات شهید وحدت ملی مرحوم عبدالعلی مزاری، ایت الله محسنی، سید محمد علی بهشتی، صادق مدیر، ایت الله فیاض جاغوری،ایت الله صادق نیلی، جناب عبدالکریم خلیلی، جناب محقق وسید حسین انوری وسید مصطفی کاظمی بودند.مرحوم شهید عبدالعلی مزاری توسط باند طالبان به رهبری مستقیم بعضی اعراب نادان وجاهل بارفقای همسنگر شان به شهادت رسیدند.
بعد از جهاد احزاب مختلف سیاسی مثل حزب وحدت مزاری،حرکت اسلامی ایت الله محسنی بروز نمودند.درمرحله نوین ودیموکراسی که توسط جامعه جهانی بوجود آمده است احزاب جدید رهبران سیاسی ملی مذهبی در هزاره جات نقش رهبری کننده مناطق هزاره جات را بدست گرفتند.درین دوران بعضی احزاب جدید توسط فارعان پوهنتون ودانشگاه ها نیز تشکیل گردیدند.
بهرصورت حالا مردم هزاره افغانستان بحمدالله رهبران سیاسی ورزیده و فعال دارند که رابطه مردم را با حکومت مرکزی کابل برقرارمیسازند.متاسفانه حلقات نامعلوم وادم کش این مردم شریف وزحمت کش را هدف انتحاری انفجاری قرار میدهند وتاحال هزار هاونفر این مردم مومن وزحمت کش را در جاهای مختلف ومسیر راه های عبور و مرور به شهادت رسانیده اند.با آنهم مردم صادق وزحمت کش هزاره جات و رهبران سیاسی شان فعالانه در امور سیاسی افغانستان سهم عمده و اساسی دارند تا بتوانند که برای اعمار افغانستان نوین با تمامی احزاب سیاسی و اقوام برادر افغانستان تلاش نمایند.
مردم صلجو وعلم پرور هزاره های مناطق مرکزی افغانستان با تمامی اقوام برادر افغانستان رابطه حسنه ونیکو داشته اند که تاریخ گواه این حقیقت است.به پیش به سوی صلح وامنیت سرتاسری ،ترقی، وازادی در افغانستان جنگزده وویران شده.
زتده باد وحدت ملی و یکپارچگی تمامی اقوام برادر افغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیر ع.ناصری از آسترالیا

>>>   امروز در افغانستان بطور کل دو نیرو یا جریان سیاسی وجود دارد:
پشتونیزم که شامل تکنوکرات های مزدور پشتون که توسط امریکا و انگلیس و عربستان حمایت میشوند، طالب و داعش هم به نحوی در این صف اند. چون 99 درصد طالبان و داعشیان پشتون اند.
جریان غیرپشتون که بر ضد داعش و طالب و فاشیزم پشتون است و امریکا و انگلیس را از اینها چندان خوششان نمیاید، چون این ها را در راستای منافع استمعاری خویش نمیبینند.
جنبش رستاخیز هم از همین صف است.
wali

>>>   Ayar
امروز تاجيك و هزاره و ديگر مردمان با شرافت آن مرز ، خواستار راستى هستند و ديگر نمى توان با دروغ و خيانت آن ها را آرام نمود ..دولت میراث پشتون ها نیست- او زمان ها را گاو خورد-
دیگران چوکی های دولتی را مل پدر کلان خود میدانند

>>>   بلی هزارها دوره عبدالرحمن قاتل سقوط کردن
بدست همان نوکران سی پنج ساله همان دوره شش
ولایت را از دست داد به خاطر کشتن هزارها
ننگ برآن پادشاهی تمام بی ننگی هارا کرد خاگ را
مفت داد افتخار هم میکند همان شاهان که زیر انکلیس
جهلستان وهابی سعودی وآمریکا شیطان است
دورغ هم نیست صد درصد راست

>>>   هزاره با این شرایط موافق است
و هنوز هم به خواب زمستانی بسر میبره
بگذار بخوابن تا مرگ در خواب کمی راحت تر است
هزاره وقتی هیچ تمایل ویا تصمیم برای بقای خود نداشته باشه حرف مفت جای را نمیگیره
هزاران هزار کشته می‌دهد ولی حاضر نیست تیم امنیتی برای منطقه خود درست کنه
منتظر است ناموس فروشان چون پشتون وووو برایشان تصمیم بگیره و آنهم با قید و شرط
چی وقت بیدار خواهد شد؟؟؟؟
احمد از کابل

>>>   از نظر من دربین قوم هزاره استاد محقق محبوبیت خیلی زیاد دارد وقوم هزاره اعتماد زیاد به استاد محقق دارند زیرا درحالت قوم خودرا تنها نگزاشته واز حق شان دفاع نموده است ویک رهبر قاطع ومدبر وشجاع است

>>>   من فکر کنم هزاره ها یک وقت 19 درصد از مردم افغانستان را تشکیل می داد چطور یک دفعه به 9 درصد رسید؟؟؟ به نظر من اگر نظر سنجی درست انجام شود بیش 20 درصد را تشکیل می دهد.

>>>   سالها بعد از رفتن طالبان و امدن کرزی میگذرد هنوز همان وضعیت است کرزی خود یک فرد قوم پرست و طالبانی است ببینید طالبان لباس زنها را میپوشد تا مردم را قتل عام کند و کرزی به انها میگوید برادر اینها خواهر های کرزی هستند اینها زن صفت هستند طالبان همان کرزی و کرزی همان اشرف غنی است اگر شرافت داری و اینده برایت مهم است دست اینها را از کشور کوتاه کن

>>>   به نظر من قوم هزاره بین 25 الی 30 فیصد را در افغانستان تشکیل مید هند

>>>   قوم هزاره در افغانستان مسلمان .دلیر .شجاع.ووطن دوست می باشد تا هنوز درهر عرصه مثلی (سواد .ورزش.تخنیک .... ) روستمانه درخشیده است انشاالله درآینده نیز همین طور میدرخشد .آیندهافغانستان نیز دردست همین قوم هست .
محمدقاسمی (دایکندی)

>>>   به نظر من هیچ کدام لیاقت رهبری هزاره ها را ندارند. کسی که به فکر جیب، اقوام و باند باشد نمی تواند رهبر هرازه ها باشد. رهبر کسی است که مانند ماندلا خود را فدای آرمان، هدف و مردم خود کند نه این که مردم را فدای خود کند. خوب دقت کنید.
عبدالطیف

>>>   محقق بينيش سياسي ندارد، براي جمع كردن رأِي خوب است، چنانچه درانتخابات گذشته تا آخرين نقطه هزاره جات حتي جاي كه راه موتر هم نبود سوار برالاغ وقاطر سفر كرد، باوعده و وعيدي بسيار و چوكي هاي كلان و زياد كه ازقدرت وصلاحيت آقاي كرزي هم خارج بود ، عامه مردم را فريب داد و براي آقاي كرزي رأي جمع آوري نمود ،نتيجه اش اين شد كه مردم ما و زراء پيش نهادي اش رد شود و آقاي محقق باتعجب نگاه كرده لب را بليسيدن بيگيرد.البته همه اي مردم وسياست مداران افغانستان مي داند كه رأي مردم شجاع وهميشه در صحنه هزاره قابل توجه وسر نوشت ساز است.

>>>   بدبختانه همیشه امار نادرست ازهزاره ها میدهد ایا جمعیت 9 درصدی این قدر تاثیر گذار متانه باشه به نظر محققان امار هزاره ها ازشیعه وسنی بالای 30 درصد است اگر از کمیت هزاره ها هراس نیست چرا سرشماری صورت نمی گیرد

>>>   این مطلب را کسی گفته که پشرفت هزارها او را به تنگ آورده خوب دست از تعصب بردار و بیان واقعیت قدم به عرصه رقابتهایی علمی بگذارند تا این قدر نسوزند.
ارزگانی

>>>   سلام دوستان من از برادران دايكندي خواهش ميكنم كه هميشه قدر شناس باشيد وقدر استاد محقق را بدانيد كه زمان كه ايشان وزي بلان بود منزوري ولايت دايكندي را كرفت و مردم دايكندي را صاحب ولايت كرد واما متاسفانه مردم دايكندي بر عكس امروز از يك شخص فاشست و دشمن هزاره حمايت مي كند كه اشرف غني داما د يهوديها باشد و سرور دانش يك ادم بي خاصيت است كه بايست ضعف هزارها مي شود او هيج كرايش قومي ندارد كه معاون كسي شده كه مشاور عمر كور بود طالبان بابه مزاري به مشوره اشرف غني شهيد كرد هر هزاره كه به اشرف غني رأي بدهد يقينا در حق استاد شهيد مزاري خيانت كرده است.
خراساني از استراليا

>>>   هزاره ها را 9 درصد بیان کردن ظلم بزرگ بر این ملت و قوم است در حالیکه از دیدگاه ملل متحد هزاره ها 23 درصد ملت افغانستان تشکیل می دهند.
قاسمزاده

>>>   اميد وار هستم قوم شريف هزاره و غيور صلح دوست بدانند كه اين انتخابات جعلي است و براي بر هم زدن افكار عمومي استفاده مي شود. بنده از اين قوم ازاده و قهرمان خواستارم در اين انتخابات شركت نكنند.چون ريس جمهور اينده اين ديار را كاخ سفيد انتخاب خواهد كرد. در گذشته قوم سر افراز هزاره با اقوام هاي ديگر در برابر تجاوز انگليس و روس ايستادگي شجاعانه كردند و اين تجاوزگران را از خاك پاك اين ديار مظلوم بيرون كردند. و امروز بنده از اين قوم روشنفكر و ازاده ميخواهم يكبار ديگر دركنار اقوام هاي ديگر اين وطن دست به ازادي و شعار بزنند و سلاح در دست بگيرند و اين اشغالگران را از وطن بيرون كنند. به اميد چنين روزي
نوجوان ١٨ ساله

>>>   دوستان شما فرزندان خویش را به تحصیل تشویق نمایید که انشاءالله برنده کسی است علم بالا وتلاش بیشتر دارد.سگ زرد برادر شغال است ازمیان بد بدتر را انتخاب نکنید قضاوت به دست خود تان ولی حتما رای بدهید..
عیسی خان یوسفی.

>>>   اصلا نمیشود در مورد محبوبیت نامزدها نظر داد چون هر سیاست مدار برای جلب رضایت هموطنان وعده های دروغین میده! مطمئن باشید که ظاهر و باطین هیچ یک از اینها یکی نیست هموطنان عزیز عاقلانه ری بدهید اگر درست ری بدهید یعنی ب خود تان ری دادید سر نوشت افغانستان ب دستان خود ملت است
(عبدالعلی ابراهیمی تهران )

>>>   متاسفانه مردم هزاره در هر عرصه زمانی قربانی
زیادی داده اند از عبدالرحمان گرفته سلسله مراتب
تا زمان طالبان کوردل وهنوزم ادامه داره متاسفانه
بااحترام سمیع

>>>   هزاره های سنی وشیعه ازبدخشان گرفته تا هرات ازقندهار گرفته تا بلخ ودرهمه جای کشور حضور فعال دارند سی درصدجامعه را تشکیل میدهند.بااحترام

>>>   به نظری من قومی هزاره همیشه ازترقی علم هنری شان نیشان دادن که ما اهلی جنگ خشونت نیستم بیاید به آبادی آزادی وطن هم دست باشیم ؟
نقیب الله نیکان یونسی از ترکیه

>>>   آفرین‏ ‏به‏ ‏مرامت‏ ‏وقتی‏ ‏تو‏ ‏میگی‏ ‏نه‏‏ ‏درصد ‏باید‏ ‏پشتونها‏ ‏وسیافها‏ ‏بگن‏ ‏یه‏ ‏مشت‏ ‏مهاجر‏ ‏چینی‏ ‏که‏ ‏ازچین‏ ‏ابه‏ ‏این‏ ‏جا‏ ‏مهاجرت‏ ‏کردن
‏ احمدشاه‏‏ ‏از‏ ‏تهران‏

>>>   شیعه ها(هزاره،سادات،بیات،قزلباش)بیشتراز25 فیصد نفوس افغانستان را میسازند ودرهرانتخابات رای اینها خیلی مهم بوده ودرکامیابی وناکامی یک کاندید نقش بارزداشته است.

>>>   امیدوارم که مردم هزاره نیز بتونند پر رنگ تر از همیشه در این انتخابات شرکت کنند و نشان دهند که درصد گزارش شده کمتر از آن هست که تعداد هزاره ها را نشان دهد.

>>>   این واقعیت تلخ را باید اعتراف کرد که مردم هزاره به خاطر ساده لوح بودن و صداقت مذهبی درگذشته هم فقط وسیله ای آسایش اقوام دیگر بوده اند و بعد از سرنگونی طالبان هم از کوهستان ها سیل آسا به شهرها ریختند و اقوام دیگر نا جوانمردانه زمین های دولتی و خشک را به این مردم چند برابر فروختند و خود به عیش ونوش پرداخته و سرمایه ها را با خریدن اشیای مجلل وقمتی به کشورهای هند ، چین ، ایران ، پاکستان ، ترکیه و.... خارج ساخته ومیکنند.
با احترام سعادت غزنوی - هلمند

>>>   برادران عزیز هزاره شما بخاطرداشته باشید که قوم هزاره اززمان که بابه مزاری درخون خودغلطید زنده شد درواقع کسی که هزاره رازنده کردکسی نبود جز شهید عبدالعلی مزاری وپس ازایشان استاد محمد محقق امروز هم مابایدبه ایشان اعتماد کنیم وازایشان پی روی کنیم چون ایشان بیشترازهرکسی بامسائل سیاسی کشور آشنا هست وشناخت بالای افراد دارند حتمن دلیلی داشته که بطرف داکتر عبدلله رفته ماهم بایشان اعتماد کرده وداکتر عبدلله رای بدهیم
مهاجر ازایران

>>>   اگر از حقیقت نگذریم این فیصدی های دروغین ساخته و باخته ی زمامداران گذشته است که قوم خود را اکثریت و دیگران را اقلیت نشان داده اند.
حمید بلخی

>>>   کسی را دیروز با چشم بد میدیدی امروز با چشم بد با او نگاه مکن ممکن است شب توبه کرده باشد ولی تو بیخبر باشی (امام علی ع) بعضی وقتا با دشمن معامله کردنم کاری بدی نیست.اگه فرصت به عبدالله بدهید شاید خودش را ثابت کند.

>>>   ما فقط یک رهبر ودلسوز داریم که استاد محقق است که درهر حالت مارا تنها نگزاشته وشاگرد وفادار مزاری شهید است

>>>   هزاره،هزاره است شیعه وسنی ندارد.
رضااز غزنی

>>>   اگر واقع بینانه داوری کنیم، جناب محقق را از هر ابعاد در نظر بگیریم، در قد و قواره ای نیست که بتواند رهبر سیاسی جامعه هزاره افغانستان باشد؛ زیرا رهبر، یک سلسله ویژگی ها و شرایطی دارد که آقای محقق هیچکدامی آن را ندارد. بنابر این، ایشان فاقد صلاحیت رهبری برای جامعه هزاره بوده و هست و الا جامعه هزاره را (که دارای دانشمندان توانا و صاحب نظر هستند) بسیار تنزل داده ایم. برخی از ویژگیهای رهبری به قرار زیر اند:
1)اقتدار معنوی و اخلاقی: رابطه میان رهبر و پیروان باید بر اساس اصول معنوی و اخلاقی قرار گیرد. کسی که از قدرت به صورت غیر مجاز و بی رحمانه استفاده کرده تا پایگاه خود را تقویت نمایند و با دروغ، تقلب و فریب، دیگران را به حمایت و پشتیبانی از خود وادارند و حریفان خود را از صحنه بیرون کنند، آیا می توانند از چنین اقتداری برخوردار باشند؟ من فکر نمیکنم ایشان واجد این ویژگی باشد. آیا آدمی که در بی رحمی و قصی القلب بودن همچون صدام جلاد و خون آشام است، انسان های پاک و بیگناهی را ترور کرده است، می تواند اقتدار معنوی داشته باشد؟
2)اقتدار علمی: فقدان این ویژگی در وی بسی واضح و روشن است و جای چانه زنی ندارد. فاقد شیئ معطی شیئ نمی تواند باشد. مگر ایشان چقدر سواد دارد که از چنین اقتداری برخوردار باشد؟
3)عدالت، انصاف و تعامل مثبت با تمام اقوام شیعه (هزاره، سادات، بیات، قزلباش و...) و مشارکت و سهیم نمودن آنان در حقوق و مزایایی که به جامعه هزاره تعلق می گیرند؛ در حالیکه جناب ایشان اگر به قدرت برسد و امتیازاتی که با کمک مردم به دست می آورند، با توجه به آنچه تاکنون از ایشان شناخت و سراغ داریم، همه را مصادره و یکجا در اختیار اطرافیان خود قرار می دهد.
4)عدالت، انصاف و تعامل مثبت با اقوام دیگر و برخورداری از روحیه همزیستی و مسالمت آمیز. این آقایان در گذشته ای نه چندان دور یک طرف جنگ های خونین و ویرانگر بودند. البته این، بدان معنا نیست که طرف های دیگر را تبرئه کنیم. آنها هم اگر بیشتر مقصر نباشند، کمتر نخواهند بود؛ ولی برای همین آقایان برخی بزرکان توصیه می کردند که از چنین ماجراجویی ها شدیدا پرهیز کنند و با تامل و دقت، به قضایا نگریسته و جانب احتیاط را پیشه خود سازند؛ ولیکن این آقایان برای اینکه در دل توده های مردم مقبولیت پیدا کنند و رهبران دلسوز و خدوم قلمداد شوند و به اصطلاح به مقام و جایگاه بابای ملت برسند و به شخصیت های استوره ای و تاریخی مبدل گردند، به حال و آینده مردم و مملکت توجه نداشته و گوشش شان بدهکار این گونه توصیه ها و خیرخواهی ها نبودند و تنها به این می اندیشیدند چگونه در دل مردم نفوذ کرده، محبوب قلوب ملت هزاره قرار گرفته و رقیبان را از صحنه بیرون نموده و سالار و سروری مردم را در انحصار خود در آورند.
5)توان مدیریت و قدرت تحلیل سیاسی: معمولا رهبران با هوش تر از پیروان خود هستند؛ زیرا کار رهبری نیازمند تجزیه و تحلیل مشکلات و مسائل پیچیده ی اجتماع است. کسی واجد این ویژگی می باشد که علاوه بر ویژگیهای فوق الذکر، دارای رشد اجتماعی و وسعت نظر باشد. از نظر فکر و اندیشه در افق بالاتری قرار داشته باشد. کسی که در زندان هوا و هوس رسیدن به قدرت و ثروت و حذف دیگران هستند، چگونه می توانند از چنین صفت و امتیازی برخوردار باشند؟رهبر فرهمند، خلاق، موفق و ماندگار کسی است که وجودش با ویژگیهای فوق آراسته و از صفت های منفی پیراسته است.

>>>   این که هزاره ها قوم سوم در افغانستان است جای شک نست اما محقق نما ینده این مردوم نست این احزاب باعټ بی اتفاقی مردم ماشده

>>>   هزاره ها مردم شریف ،وطن دوست،و زحمتکش و از قدیمی ترین مردم این سرزمین است. و بخاطر تعصبات مزهبی همواره سرکوب شده اند.
قیس از کابل

>>>   روزی را آرزو می کنم که همه‏ی ما مثل گلهای یک بستان بزرگ زینت بخش این بستان پر از گلهای رنگارنگ به نام «کشور عزیزما افغانستان» باشیم نه در پی نابودی همدیگر، تعدد اقوام قطعا به ضرر کشور مانیست.
الف.م. از دایکندی.

>>>   بهتر است زیاد حساسیت مردم را تحریک نکنید وبسیار هزاره هزاره نگویدما همه یک افغان هستیم یک ملت میباشیم وپشتون واوزبک وهزاره همه ازهمین ملت وجزآی همین ملت هستند باهم یکجا این کشور وملت را میسازیم هرگاه جدا جدا فکرنمایم وهریک به اندیشه ای خام ملیت وقوم خودباشیم این جدال تا به قیامت خاتمه نمی یابداز یک پاکستانی اگر پرسان نمای که تو که هستی میگوید پاکستانی هستم وازیک امریکای
وانگلیسی و...همه کشور خودرا میگوید متاسفانه از مااگر پرسان نمایند میگویم پشتون واوزبک وهزارهو... هستیم این سخت مصیبت است
دلتنگ از پغمان

>>>   هزاره ها ! به اشرف غنی رآی میته!
هزاره همیشه طرفدار آرامی و پیشرفت کشورشان بوده و در انتخابات هم هر شخص یا تیمی که چهره کاری و سازندگی کشور را بهتر انعکاس بته رآی مطلق خواهند داد تا وجیبه سیاسی و وطنی خود را ادا کرده باشه!
اشخاص یا تیمهایی را که انسجام و استعداد واقعی را برای حل معضلات افغانستان نداشته باشند هزاره ها انتخاب نمیکنند!
اس پ هزاره

>>>   یک فرد هزاره حق ندارد به نفع غنی،اتمر، راکتیار،عبدلله، کرزی ویا دیگر خائنین ملی ومزدور پاکستان رای بدهد ویا به نفع اینها کاندید معاونت کند وکمپاین کند چون طورمار زندگیش در هم پیچیده خواهد شد!‏ دیگر حماقت ومزدوری بس است، کمی هم به فکر خود ومردم خودما باشیم،به کرزی وغنی خائن رای دادیم آخرش جلادان را آزاد کردند وخودم ما را نابود کردند،اینوا نمک نشناسان تاریخند واز سگ پست تر.
غریب نواز

>>>   مردم افغانستان قرنها وقت ضرورت دارند تا یک ملت واحد بنام ساکنین این سرزمین به وجودبیاید ، که هدف آن ترقی واعتلای کشوری بنام افغانستان باشد. درغیرآن باچنین اندیشه وطرزتفکر قوم گرایانه هرگز مردم روی خوبی وخوشی را نمیبینند.
مگراینکه یک انقلاب طرزتفکردربین ساکنین آن به وجودنیاید که این کار به نظرمن درشرایط کنونی وسال ها متمادی یک معجزه الهی خواهدبود.
ع.ج.ل

>>>   به لحاظ خدا هرکدام بالای خود شاهدی میدهید که ما قوم پرست هستیم وافغان پرست نیستیم لطفا بزرگتربیاندیشید یعنی به تمام مردم افغانستان فکرکنید نه تنها به قوم خود زیرا یک قوم به تنهائی هیچ کاری کرده نمیتواند یا ارگ را رها کنید وبروید درقریه خود پهلوی قوم خود ازآنها دفاع کنید
شده نمیتواند که:
هم دا کوم - هم دا

>>>   باید هزاره ها وپیروان مذهب جعفری درکل یک کاندید ریاست جمهوری داشته باشند ودرمعاونت های دیگر کاندیداها هم برخی احزاب شیعه معاون معرفی کنند .بزرگترین اشتباه هزاره ها این بود که کاندید مستقل نداشت وزیر بیرق برخی فاشیست های قبیله گرا ومتعصب رفتند وبتدریج مهره هایشان حذف شدند.
البته باید درسایه افغانستان برای همه وطنداران همه هموطنان بانگاه کارآمدی وسلامت وتخصص رای دهند نه قومیت .
شیوای بلخی کاندید احتمالی ولایتی

>>>   Salam
هزاره ها و تاجیک‌ها و ازبیک ها به یک جلغوزه ی پکتیا هم نزد غنی ارزش ندارد !
زنده باد جلغوزه و آیسکریم .
به خدا ای قسم ریشخندی که ده اوغانستان روان است در سیاره ی خاکی بی همتا است.

>>>   عطايى
رفتاری که اشرف غنی با جنرال دوستم کرد، دیگر به معاونت ریاست جمهوری هم اعتباری نمانده است. باید رئیس جمهور درست برای افغانستان پیدا شود، معاون‌ش خیلی مهم نیست که کی باشد. دانش هم معاون است، باشد یا که نباشد، چه تغییری در وضعیت ایجاد می‌شود؟ هیچ.

>>>   خلیلی تبهکار، تاجر خون و ناموس مردم هزاره است. این ....معامله گر بلداست که چگونه از قدرت برای ثروت اندوزی، بهره بگیرد.
محقق شولگر نیز یک بی خاصیت و نادان و ....دیگر است که سر به تنش نمی ارزد. همه شان یک مشتی فرومایگانند که برای ثروت اندوزی و عیش و نوش و راه انداختن حرامسراهای متعدد، مسابقه گذاشته اند؛ درحالیکه مردم هزاره مظلوم هزاره و شیعه دارند توسط جریان های تکفیری و عوامل خبیث آمریکا، مانند گوسفندان ذبح می شوند و کسی نیست که صدای مظلومیت آنها و ستم هاو بی عدالتی های که در حق آنان انجام می گیرد، به گوش جهانیان برساند.... و مجامع جهانی را وادار به اظهار نظر و اتخاذ موضع بشر دوستانه کند...

>>>   فقط این حرف های قومی باعث تباهی افغانستان عزیز میشود شرم با ما که بعداز این همه رسوایی باز هم ای ن گپ های را میزنیم همه مردم افغانستان داخیل یک کشتی سوار است
نعمت دایکندی

>>>   حضرت ایت الله اصف محسنی چه زیبا فرمودند چنگ های کابل جنگ سعودی وایران است هزاره بودن عیب نیست سلفی بودن هم چندان عیب نیست عیب ان است که دتباله رو وتابع سیاست ومنافع دیگران باشیم متاسفانه افغانها را همیشه استعمال مینمایند ما را ضد روسها سخت استعمال کردند ضد پاکستان وایران وضد مردم سوریه وعراق و...این همه تبعات منفی دارد ملت مارا دربرابر روسها وپاکستانی ها وتفنگداران عراق وسوریه قرار دادند که گویا از اسلام دفاع نمایم واز زیارت های عراق وسوریه پاسداری کنیم بعضا از نادانی وگاهی هم از فقر وبیچارگی ما استفاده نمودند عرب بیش تر از سی ملیون شیعه دارد سعودی بحرین وکویت و... وقتی انها ارام می نشینند وظیفه ای ان غریب بچه ای افغانی که برای پیدا نمودن یک لقمه نان انجا رفته از انها لشکر فاطمیون میسازند ودرجن درجن به خاک وخون می افتند واسیر میشوند وبه چوخه های اتش میکشند وخوار وذلیل میسازند وبه ان هم اکتفا نکرده می ایند ما بقی را در ارزگان وبامیان وجاغوری نسل کشی مینمایند ان دولت ها صدای خودرا هم در برابر این همه مظالم باند نمی کنند خداوند به داد ما برسد واه ودعای مظلومانه ای مارااستجابت نماید
شیخ علی بلخابی سرپلی

>>>   اگر این سخن واقعا از آقای محسنی است، باید ابراز تاسف کرد که درک یک شخصیتی که این همه از او تمجید می شود در این حد است...!
صحبتش درباره سلفی نوعی تملق و محافظه کاری است و اگرنه سلفی همان اسلام آمریکایی و دو روی یک سکه است که در یک رویش وهابیت نقش بسته است و در روی دیگرش آمریکا. عاقلان و ژرف بینان، نقش آمریکا را می بینند و مردم، نقش وهابیت را...

>>>   از دید من حقیر یگانه شخصیت دانشمند ، کاردان ، بادرایت ، عدالتخواه و با برنامه عمل مشخص و کاری که میتواند برای امروز تا اندازه یی کشور ما ازین بن بست سیاسی برهاند داکتر عبداللطیف پدرام است . اگر ایشان خود را کاندید مقام ریاست جمهوری کنند ، رسالت میهنی هر جوان آزاده و رسالتمند ازبیک ، هزاره ، پشتون ، تاجیک و دیگر اقوام است که ازین شخصیت تابو شکن پشتیبانی کنند . تنها اراده محکم و تصمیم توانمند شما جوانان عزیز و وارسته می تواند جلو یکه تازی های زورمندان ، معامله گران زر دوست و تیکه داران قومی و مذهبی را بگیرد . گرچی باور کامل به پیروزی شان در شرایط اختناق و نبود استقلال سیاسی در حلقه یی ابهام است ، باز هم خیزش فکری و تصمیم عملی شما جوانان عزیز گرز محکمی به دژ ضحاکان بی آزرم تمامیت خواه و فرمانروایان ریشدارخواهد بود .
منصور بدری

>>>   نقش بلا گردان را دارند. اري بلاگردان تا بلاي تاجك را از سر پشتون ها دفع كنند و با راي شان در انتخابات پشتون را كامياب كنند و بعدا زير ظلم و ستم همان پشتون قرار گيرند.

>>>   تا به کی اولاد افغان تا به کی
تا به کی پشتون و اوغان تا به کی
کوکوی مرغ سحر آمد به گوش
خُر خُر خواب ای تاجیکان، هزارگان و اوزبیکان تا به کی
یک بار هم اگر شود، این طلسم و طوق سلطه استبدادی یک قوم ... فروش باید بشکند و این طلسم شکنی باید از یک نقطه آغاز شود. چه خوب که انتخابات پیش روی نقطه عطف و آغازین این ‌ار خیر باشد. تا به کی اقوام دیگر باید آویزان یک قوم خاص باشند. بگذارید قوم که ادعای اکثریت میکند میان خود شان ریس و دو معاون انتخاب کنند و این اقوام مظلوم دیگر بالاخره بدون نظر داشت برتری جویی و منم منم گفتن ها یکبار برای همیشه متحد واقعی شده در یک تکت انتخاباتی قرار گیرند. و الی حتی اگر آویزان هم شوند در تکت های دیگر، بازهمآن خرک خواهد بود و همان درک و همان تحقیر و ظلم و استبداد و حقارت .... به امید افغانستان آزاده، سربلند و عاری از ظالمان و وطن فروشان و فروشندگان دین و مردم و خاک و ناموس، ولو از هر قومی باشد.
عبدالرازق کندزی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است