حزب جمعیت بازهم پشت سر عبدالله ایستاد
 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۵۰    ۱۳۹۷/۸/۲۰ کد خبر: 155849 منبع: پرینت

پس از اینکه مردم پنجشیر طی نشستی آقای احمد ولی مسعود را از بلند پروازی های بی وقت اش منصرف کردند و از وی خواستند تا در این وضعیت اساس، عامل چند پارچگی سیاسی میان مردم ما نشود و نام مسعود بزرگ را هم به دکان سیاسی اش تبدیل نکند.

داکتر عبدالله نیز در موجودیت آقای قانونی اعلام داشت که در صورت ایستاده شدن جناب قانونی وی از تصمیم خویش مبنی بر کاندیداتوری میگذرد، اما بعد از اینکه جناب قانونی حاضر به ایستادن در یک تکت انتخاباتی بعنوان نفر اول نشد و مصلحت دید تا برای ساختار شکنی و نهادینه سازی پست ریاست اجرایی در یک نظام غیر متمرکز در یکی از تیم های دیگر بایستد، ایتلاف بزرگ ملی نیز به رایزنی هایش برای ساختن یک تکت مستقل تلاش کرد.

در نتیجه ابتدایی، از آقای صلاح الدین ربانی خواسته شد که بایستد، اما در آخرین مورد آقای صلاح الدین بدلایل مختلف آقای عبدالله را بهتر و شانس مند تر از خود اش دانسته در جلسه جمعیت از آقای استاد عطا و اسماعیل خان خواسته است تا سلیقه های شخصی خویش را کنار گذاشته، به منافع و مصالح کلان بیندیشند و به داکتر عبدالله تمکین شود.

حالا گزارش ها می رسانند که جمعیت توافق کرده تا آقای استاد عطا در یک تکت انتخاباتی دیگر قرار بگیرد و آقای عبدالله بعنوان کاندیدای جمعیت باز هم در میدان برود.

سمیع دره ای
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شایعات
حزب جمعیت
عبدالله
نظرات بینندگان:

>>>   شورای دزدان شمالی منتظر هستند که کدام پله ترازو سنگین تر است تابطرذف همان برود
مردم بدخشان چقدر صالح وخود گذر هستند از حق هخود گذشت وبه ع رای داد

>>>   باید این امتیاز از انحصار پنشیری ها در آورده شوداستاد عطا اسمعیل خان صد مرتبه بهتر از ع هستند

>>>   اینها اوتلاف را گذاشته درینجا چی میکنند عطا ضیا عضو ائتلاف هستند آنرا ترک کردند ؟؟

>>>   پنشیری ها خوب تکتیک انتخاب کرده اند هرکدام در یک گروپ شامل میشود تا هرکس برنده شد باز هم یک معاون پنشیری موجود باشد تا از اختلاس گران غاصبان قانون شکنان زورمندان حمایت کند

>>>   اگر عطا يا دوستم يا محقق يكي شان خودش كانديد نكنند و چانس را به عبدالله يا كدام دو رگه ديگر بدهند نامرد محسوب خواهند شد و منفور قوم خود خواهند گرديد.
چون به عبدالله ديگر كسي راي نميدهد. تاجك ها عطا را رهبر خود ميدانند و عطا نبايد نامردي كند. يا خود شان يا يك كانديد سچه از قوم شان كه دو رگه هم نباشد در غير ان در ايتلاف غير خود رهبر ها باقي خواهند ماند و مردم ايتلاف به پدرام يا كسي ديگري راي خواهند داد و اين سه رهبر از موقف رهبري خواهد افتاد .

>>>   اصلاح ( نکت انتخاباتی )این روز ها مد شده است معنی دقیق آن به مفهومی که خواننده توقع داردمی خواند ؟؟

>>>   شاخه دیگر جمعیت هم است که چندی پیش با اشرف غنی دیدار داشتند بنام شورذای انسجام جمعیت

>>>   عبد ا لله از غ کرده خوبتر است زیرا ع چیغ نمی زند مگر غ بسیار چیغ می زند مانند زنها

>>>   كار نيك است ، چون رئيس جمهور و صدر اعظم و كابينه هميشه ديد وسيع بايد داشته باشند ، و ملت را قبل از حزب و تنظيم و فاميل بشمارند، كه تنها در بين جمعيتي هاي نامنهاد فعلي عبدالله يك اندازه رشد فكري نموده ، ولي قانوني و عطاء به هيچ وجه شائسته كاري بزرگتر از ولايت نيستند. و اگر هر جمعيتي و جهادي كه با تيّم هاي كمونستي ، چپي مانند اتمر اتحاد نمايند، خيانت به اسلام و فروش خون شهداء بر دوش شان بوده و مورد لعنت خدا و مردم قرار ميگيرند. اگر مجاهدين متحداً يك نامزاد مشترك داشته باشند كامياب خواهند شد، در غير آن مانند انتخابات قبلي ناكام و دنباله رو ديگران خواهند شد.

>>>   Haroon Amirzada
مسعود اگر "معاونیت" را می پذیرفت ممکن تا حال زنده بود
تاجیکان چه چپ و چه راست در نیم سده اخیر از تغییر سلطنت به جمهوریت بدین طرف در تحولات سیاسی و نظامی افغانستان نقش کلیدی بازی نمودند. در همین سلسله تاجیکان با قربانی ها، قهرمانی ها و مقاومت ها نقش پیشتاز در جهاد و جنگ جهانی ضد تروریزم بازی نمودند.
درین میان جایگاه تاریخ ساز احمد شاه مسعود در تغییر معادلات قدرت از پشتون محوری به مشارکت همگانی در قدرت انکار ناپذیر است.
مسعود نه تنها با اشغالگران خارجی و تروریزم جهانی در کوه پایه های هندوکش رزمید، بلکه او برای عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی مساوی برای همگان نیز رزمید.
او شهروند درجه دوم بودن را معادل بردگی نوین در عصر حاضر می دانست.
او به همان اندازه که از بردگی اشغالگران اجنبی نفرت داشت از سیستم برده داری قبیلوی نیز نفرت داشت. به بیان دیگر او با هر دو نوع بردگی جنگید. تصادفی نبود که او در دو جبهه شمشیر زد از یک طرف علیه برده سازان خارجی و از طرف دیگر علیه سیستم سنتی برده داری قبیلوی. این در حالی بود که ماشین سیستم برده داری افغانستان در سه سده اخیر بیشتر توسط قدرت های خارجی می چرخید.
سر انجام مسعود به قیمت جان خود این سیستم سنتی سه سد ساله برده داری فاشیستی یعنی حکومت شهروندان درجه اول بر شهروان درجه دوم را در ۸ ثور انقلاب اسلامی ۱۳۷۱/ ۱۹۹۲ شکست.
واقعیت اینست که اگر مسعود پیشنهاد شهروندی درجه دوم توسط خانم رفاییل معاون وزیر خارجه آمریکا به او در پایگاه بگرام را رد نمی کرد و نمی گفت" حتا به اندازه کلاه ام جای برای مقاومت داشته باشم شهروند درجه دومی را نمی پذیرم"، امروز ممکن زنده بود و در اوج جوانی زیر خاک نمی خوابید. بدون شک او امروز بحیث معاون اول اشرف غنی در کاخ سپیدار با داغ بردگی شهروند درجه دوم بر جبینش تا روز مرگ حقارت بار زندگی می کرد.
اما او سر خود را از دست داد، ولی حقارت معاونیت یا بردگی مودرن عصر حاضر را نپذیرفت.
او میراث بزرگ و درخشان برای نسل های بعدی و رهروانش گذاشته است.
با تاسف با شهادت او در یک توطئه جهانی در اوج نبرد تاریخ ساز با تروریزم جهانی در کوه پایه های هندوکش خلای بزرگ ایجاد شد. اشغال گران جدید برده داری مدرن را تحت نام معاونیت در زیر چرخ ماشین مالی، سیاسی و نظامی امریکا و بیش از ۵۰ کشور جهان در افغانستان وارد بافت قدرت ساختند.
سیستم بردگی قبیلوی مرده را زنده ساختند. اما در احیای این سیستم فاشیستی نقش خاینانه ای یک تعداد بازماندگان مسعود غیر قابل انکار است.
واقعیت اینست که یک تعداد مدعیان راه مسعود خود در پای سند و نقشه راه برده داری نوین در کنفرانس بن امضا کردند.
کنفرانس بن اساس سیستم برده داری نوین را در سده بیست و یکم گذاشت.
پیروان نا خلف مسعود هم چنان در پای قانون اساسی مصوب لویه جرگه ۲۰۰۳/ ۲۰۰۴ نیز بر سیستم برده داری نوین یک بار دیگر امضا کردند.
بدین ترتیب نظام برده دارین نوین در شکل معاونیت در ۱۸ سال اخیر باعث ظهور ولسمشران فاشیست شد که به نوبت هر ولسمشر بحیث شهروند درجه اول چرخ برده داری نوین را توسط شهروندان درجه دوم زیر نام معاون صاحبان جهادی شمال به گردش در آوردند.
خوشبختانه نسل نو تاجیک میراث دار مکتب مسعود هر گز حاضر نیستند که از سیستم برده داری نوین بحیث شهروندان درجه دوم تابعیت کنند.
اکثریت تاجیک ها از معاون صاحبان جهادی شمال بحیث برد گان عصر حاضر نفرت دارند. حتا مسعود هم زنده شود و خود را معاون ولسمشران قبیلوی کاندید کند از او روی بر خواهند گشت.

>>>   Latifi
رهبران سیاسی ما بعد وفات مسعود بزرگ سخنان مفت شرین احساساتی را خوب بلد هستند در معامله گری از همه اقشار جامعه دست بالا دارند بسیار ارزان میفروشند .اما عمل نمیکند و نمیکند این ها سخنگوی خوبی به بادارانش اما ارزش رهبری را ندارند

>>>   "من افغان نیستم" !
دیوانه کیست؟
دیوانه کسی است که یک کاری را میکند و در آن ناکام می ماند. باز هم همان کار را با همان شیوه بار دوم، سوم، چهارم....تکرار کرده و امید دارد که نتیجه مثبت بگیرد. کسانی که به این مردم رای میدهند در حقیقت دیوانه ها استند. آزموده را بار ها آزمودن ضیاع وقت و اشتباه است. دیوانه نباشید و کار دیوانگی نکنید. این ها هرگز برای تاجیک ها کاری نمیتوانند و نمی خواهند کاری بکنند.

>>>   Khaliq Noori
در این شرایط فقط لطیف پدرام میتواند رهبری تمام مردم باشد بهترین گزینه برای انتخابات ریاست جمهوری فقط میتوان به لطیف پدرام باور داشت

>>>   Rezaie
یکی از گناهان عمده این مردم این است که بیش از نوده درصد شان به عروسک (عبدالله) رأی دادند و امروز تقاص آن را پرداخت می کنند.

>>>   Baha
شماری چه بخواهند و چه نخواهند عطای نور با آنکه از پست دولتی کنار رفته اما هنوز هم یک سوی معادله قدرت بوده است و از سوی مخالفان تحویل گرفته می شود.

>>>   گلستان پارسی
یک خواهش دوستان واژه افغان را بکار نبرید دونمونه عرض میکنم وقتی این پرسش مطرح میکنید که در آمریکا افغان ها زیاد هستند ؟ این درست نیست درستش این گونه هست هم میهن ها ما در آمریکا زیاد هستند ؟ یا به عربی هم وطن های ما یا میگویند آنجا افغان ما ست بهتر است بگویم آنجا هم میهن ما ست یا به عربی هم وطن ما ست یا دوستانی میگویند افغان هستی ؟ درست نیست اگر پرسش شما قوم باشد درست است اگر شهروند افغانستان باشد درست نیست تا به دیگر اقوام هم احترام شوند چون افغان مربوط یک قوم است افغان یعنی پشتون اشاره من به کسانی که به عدالت باوردارند میباشد

>>>   Khorasani
این انتخابات نام نهاد یک وسیله برای قانون مند سازی حکومت های پشتون هاست. امریکا هم همان کار را می کند که انگلیس ها کرده بودند، تحکیم حکومت پشتون ها تا بتوانند هر استفاده که میخواهند از آنها بکنند.

>>>   انجنیر رشاد راحم
طارق نور نوشته است که پدرم کاندید ریاست جمهوری میشود.
حالا سوال اینست که وضعیت ایتلاف ملی در چی حالتی است؟
رفتن دوستم به خانه حکمتیار چی معنی دارد؟
اخبار حمایت جمعیت گاهی از کاندیداتوری صلاح الدین ربانی گاهی از احمد ولی مسعود چی معنی میدهد؟

>>>   Rahguzar
جمعیت با عبدالله نمی رود چونکه با آرمان های قهرمان ملی و رهبر شهید سخت جفا کرده است!
حتا حکم حبس استاد ربانی را داده بود!
ویدیو اش نزد من وجود است

>>>   الدین اسلامیار
یادمان است دقیق
یکی از روز ها با کتله یی بزرگی از جوانان به عیادت استاد رفتیم و تازه از مسایل و مبارزات انتخاب خلاص شده بود یکی از جوانان رو به طرف استاد کرد و گفت استاد شما چرا نگزاشتید که داکترصاحب عبدالله انتخابات به دور دو ببرد و چرا به نفع کرزی گزشتین
استاد پوزخندی کرد و گفت بزرگترین جفا را در کنفرانس بن داکترتان در حق مجاهدین کرد

>>>   عبدالله میامدی تاجیکستان برایت موتر می دادم
==========
وقتی ریاست اجرایی با دبدبه از پنجاه فیصد سهم یاد می کند، گویی که تا حالا 30 فیصد آن را به دست آورده است.
به یاد همان حرف امام علی رحمان ریس جمهور تاجیکستان افتادم که برای داکتر عبدالله گفته بود: تو اگر به فکر یک قصر شیک و چند تا موتر ضد گلوله بودی، میامدی تاجیکستان من برایت تهیه می کردم...
حالا منظور ریاست اجرایی از سهم شان همین ها است.

>>>   اقای سمیع دره ای
عبدالله پشتون تبار مار استین دیگر قابل اعتمادنیست. کوشش نکن با این دروغهای شاخدار مردم را فریب دهی.

>>>   هارون میر سعیدی
چرا دبل عبدالله خاموش هست مگر هزاره برش رای نداد؟
امروز طالب و ارگ مالستان ره به آتش کشید ولی سپیدار نشینان چرا خاموش هستند و تمام گناه ره به گردن غنی باید انداخت.

>>>   غربی ها با درک از وضیعت افغانستان و بافت های پیچیده یی قومی از اغای عبدالله بمثابه یک کتلست در تعامل کمیاوی کار می گیرند به این مفهوم که توسط اغای عبدالله تعاملات سیاسی را سریع ساخته و خود به حالت اولی دوباره بر میگردد .
اغای عبدالله از میان تاجک ها و یک شخص نزدیک به جمیعت به نسبت ظرفیت های بهتر که دارد به نزد خارجی ها بهتر از دگران است و میتواند نقش داده شده در تعاملات سیاسی را بیشتر از دگران خوبتر بازی کند .
به یقین که در حکومت اینده هم به حیث یک شخصیت تاثیر گذار در سیاست باقی خواهد بود .

>>>   بلی عبد الله عبدالله یک شخص سیاست مدار است باید یک چانس دیگر خوده هم امتحان کند
فضل احمد یکی از اعضای سابق حزب مقتدر جمعیت اما حالا یک شخص عادی که کسی نرخ کچالو را هم از من پرسان نمی کند .

>>>   برادران جمعیت اسلامی ازرده نشوند رخ کلام من به جمعیت ربانی است یک زمان جهاد بود ومبارزه ای اسلامی انگاه اسم این منظمه جمعیت اسلامی بودبعد ها اهسته اهسته اسلامیش حذف گردید وجمعیت ربانی شدودرین اواخر ربانیش هم حذف گردید وحزب جمعیت شددرینصورت جای برای قانونی وعبدالله و ولی مسعود باز شد وامکان مشارکت انها درین تکت میسر گردید واگر به همان اسم سابق میماند این قبا برتن بسیاری هادرازی مینمود ونمیتوانستند ان را بپوشند چنانچه اقبال لاهوری میفرماید
چو میگویم مسلمانم بلرزم
که دانم مشکلات لا اله را
ودرجای دیگری گفته اند
قبای لا اله خونین قبایست
که بربالای نامردان دراز است
بسیاری ها را عقیده برانست اگر خدا ورسول ما وشما وتمام دنیاازرده خاطر گردد عیبی ندارد مگر از طاق ابروی سی ای ای وایم ای سیکس و... نیفتند واین برایشان مصیبت بارولی ازان باکی ندارند
زید الله بیگ از رخه ای شریف

>>>   آقا داکترعبدالله دوباراست باسرنویشت مردم معامله میکندآزموده راآزمودن خطاست بهتراست آن دریگ لابراتوارطبی فرستاده شود تا نری وما دگی آنراتشخیص دهد چهره هائ که میتوانندخودراانتخاب نمایند1امیرصاحب اسمآعل خان2عبداللطیف پدر ام 3استادعطامحمدنور4صلاح الدین ربانی 5جنگرال عبدالرشیددوستم هرکدام ازافرادفوق برائ ریاست جمهوری زیبنده است

>>>   به نظربنده حقیرپنجشیری ها همیشه ازآدرس تاجک ها تجارت کرده وسود هنگفتی هم بردن این بارهم میخواهند همین کار را انجام دهند ولی من متآسف به این استم که این بی چاره ها این وامانده ودرمانده هستند که هیشه ازادرس پنجشیرمطرح شوند کورمرده عبدالله یکطرف وازقانونی اش دگه طرف یک عالم ما عالم ودانشمندداریم کمی بخودبیائید خودرادست کم نکیرید فقط همت کنید وازاین وضیعت خودرا نجات دهید.
آرمان ازکابل

>>>   مطمئن باشيد عبدالله در هر تكتي برود ان تكت پيروز نخواهد شد
بزرگي جمعت در ايتلاف شان است اگر ايتلاف نابود شود در انصورت هركدام احزاب چه جمعت باشد يا محقق و يا دوستم براي اخرين بار و به ابد به جهنم مي روند
فايق

>>>   عطا صفوی
اینکه سمیع دره کی این مطلب را ازکجا گرفته است من نمیدانم ولی یک چیز را دقیق میدانم که جمعیت به گندی تبدیل شده است که دیگر از آن چیزی ساخته نخواهد شد ، اگر چیزی هم ازدرونش بیرون آید «جمعیت آمریکایی »خواهد بود.
وعبدالله هم طی همین برنامه
آمریکای با لباس دیگری ممکن
است خود را آماده کند

>>>   هرچه می خواهید جلسه کنید تیم بسازید بحث کنید پول مصرف کنید بازهم رئیس جمهور اشرف غنی است

>>>   ناز آریایی
ملت ازاده تاجیک سراسر. میهن لطف فرمایید روان مسعود بزرگ ناراحت نسازید. وجدانتانرا بیدار. نگهدارید. به مهره های سوخته بیرونی تمدن فرهنگ وتاریخ پربار. تاجیک را نفروشید عبدالله از ما نیست نبود. ونمیباشد چرا سم پاشی میکنید. این فقط بی هویت ساختن تبار ما میباشد عبدالله مهره. امریکاست چرا خودرا فریب میدهید چرا خاک بچشم مردم میپاشید. بس است منافقت معامله گری

>>>   پاسخ به اقای هارون میر سعیدی :
تمام کناه ها نه بلکه تمام خیانت ها و قتل و کشتار مردم توسط طالبان با همکاری غنی احمدزی صورت گرفته و تو خودت با وصف همه اعمال جانبدارانه غنی احمدزی در حمایت از طالبان و قتل عام مردم بخصوص هزاره ها و ازبیک ها وتاجیکان توسط طالبان ترورست قوم و زبان غنی هنوز هم میخواهی که انرا از خیانت و جنایتش که در حق مردم انجام داده و هنوز جریان دارد تبریه کنی .

>>>   جمعيت عبدالله را زماني عاق كرد كه از رياست جمهوري بردگي خود دفاع نتوانست و تن به حكومت دو نفري داد و خودش زير دست شد.
عبدالله ندانست كه مردم و جمعيت او را بخاطر رفافقتش با مسعود سه بار چانس دادند نه بخاطر خودش.
جمعيت ميدانست كه او يك پشتون است ولي يك جمعيتي و دوست نزديك مسعود .
مسعودي كه در فرهنگش تعصب وجود نداشت و نزديك ترين ياورش يك پشتون بود.
مسعودي كه بار ها دشمنان قسم خورده پشتونش را در روز هاي مشكلات شان بدون تعصب بخشيد و حتي كمك نمود كه مثال زنده ان گلبدين حكمتيار، داكتر نجيب الله ، اسدالله سروري، ملا مجاهد و ساير سران ازاد شده طالبان از زندان پنجشير اند.
عبدالله در روز هاي بد تاجكان حتي با حرف خالي هم از انها دفاع نكرد. جمعيت حجت خود را در حق عبدالله به اتمام رسانده.
فعلا عبدالله يك فرد عادي است نه يك رهبر.چون پشتون ها هيجگاه عبدالله را به رهبري قبول ندارند. تاجك ها را خود عبدالله از دست داد.
عبدالمجيد پنجشيري

>>>   بی همت های پنجشیر از نام مسعود ب۲دمید
این عبد الله چه کرد عزت و آبروی همه را فروخت
تا که قانونی مفسد زنده است معامله است و زندگی برایش خوب نیست

>>>   Qasani
می دانید که چرا یک تعداد به دنبال معاون شدن هستند؟
نرخ یک معاون اول دو تا سه میلیون دالر است.
بی اتفاقی در جریان های سیاسی یک بهانه است، اصل مشکل دالر است.

>>>   شک نیست که جمیعت هوشیاری کرده چون بهتر از عبدالله نداشتند و اینبار غربی ها هم از عبدالله پشتیبانی میکنند و اهتمالا که ریس جمهور اینده داکتر عبدالله است و جمیعت اینرا میفهمد و نمی خواهد او را از دست بدهند و خود را از بدنه قدرت دور سازد .
جان داد کتوازی

>>>   اینها توجه داشته باشند که مردم با وجدان دیگر به معاون رای نخواهند داد وبه عبدالله نیز هرگز رای نخواهیم داد زیرا آزموده را باردوم آزمودن خطاست اما بار سومش گناه است مردم از پدرام میخواهند تا خودشان را کاندید ریاست جمهوری کنند ما به قانونی وعبدالله کاری نداریم
سروری

>>>   اقاي كتوازي !!!
عبدالله كته وازي هم نيست كه از او دفاع ميكني. او ميده وازي است. شما چرا از او دفاع ميكنيد؟ شما چي ميدانيد كه او را امريكا اينبار انتخاب كرده رييس جمهور شود؟ مگر امريكا صرف به كتوازي ها گفته يا به ميده وازي ها هم گفته؟
معلم نصرالدين

>>>   Raheel
جوانان آبرومند میهن!
پشتیبانی ناسنجیده و سودجویانه از سیاستمداران ناکام، خاین و معامله‌گر شاید پولکی و مقامکی نصیب تان کند اما آبرو و اعتبارتان را میبرد. به شخصیت و عزت تان ارزش قایل شوید. شما هم آدم استید!

>>>   آقای عبدالمجيد پنجشيري
در یک نکته یاداور شدید که سران بشتون و اسم از داکتر صاحب نجیب بوردید. خدمت تان عرض کنم که داکتر نجیب بشتون نبود و ایک افغان بود که تمام مملکت و تمام اقشار جامعه را سخت دوست داشت. و جهار ماه کرسی وزارت دفاع را برای قهرمان ملی خالی گذاشت اما احمدشاه مسعود که میخواست بیاید و حکومت یکجا شود که توسط فشار رهبران قرار گرفت.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است