پُشت پرده استعفاي اکرم خپلواک
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۳۸    ۱۳۹۷/۸/۲۲ کد خبر: 155904 منبع: پرینت

اکرم خپلواک معاون شورای صلح که همزمان مشاور اشرف غني نیز بوده است، از یک شرکت آلمانی که قصد سرمایه گذاري را در عرصه انرژي داشت، مبلغ دو ميليون دالر رشوت طلب کرده بود.

شرکت متذكره موضوع را با سفارت آلمان در کابل در میان می گذارد.
سفارت آلمان در کابل طي يادداشتي موضوع را از مجراي وزارت امور خارجه به دفتر اشرف غني منعكس می سازد. اما غني در مورد بي توجهي كرده و موضوع را دست كم ميگيرد.

دو هفته قبل، سفارت آلمان در كابل ذريعه نامه اي وزارت خارجه را از قطع كمك هاي مالي اش در سال جديد عيسوي خبر ميدهد و علت آنرا حلقه مشاوران فسادآلود غني تلقي ميكند.

اشرف غني بخاطر كنترول و خاك انداختن سر اين كثافتكاري از اکرم خپلواک ميخواهد كه هرچه زودتر استعفا دهد تا از اين بدنامي خاموشانه عبور نمايند.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اکرم خپلواک
شایعات
نظرات بینندگان:

>>>   مشاورین خاص انتخاب شده اشرف غنی احمدزی که همه شان از قوم و زبان خودش هستند بشمول رحیمی ریس دفتراش در فساد غرق اند اصلا فساد از داخل ارگ منبع و منشهء دارد از انتصاب اشخاص و افراد به پست های کلان دولتی گرفته تا پست های اقتصادی پر در امد شامل گمرکات همه را ارگ در اختیار قوم و زبان و اشنایان خود قرار داده از جانب اشخاص منتصب در امد پولی چور انداخته شده تا رشوت گیری های کلان از قرارداد های دولتی درداخل ارگ روزانه جریان دارد خیانت به پول بیت المال ادامه دارد چون اکثر از ارگ نشینان خود دخیل خیانت است هیچ ارگانی نمیتواند که از انجام چنین خیانت ها و سوء استفاده جویی ها پرسان کند کارمندان وزارت مالیه بشمول گمرکات مربوط ان طبق فرمان شخص ریس جمهور غنی هیچ ارگان عدلی و قضایی نمیتواند در کار انها مداخله کند انها مافوق قانون و مبرا از مداخله انهم قانونی ارگانهای تنفیذ قانون هستند حال دیگر خود قضاوت کنید که منبع فساد کجاست.

>>>   این مشاور چوکی فروش ورشوت خور حتی از شروفساد هم بد تر است ، رویت سیاه ، روزی پنجاه پولیس واردوی ملی شهید میشوند این کرگس های مردار خور در فکر رشوت اختلاس ودزدی وایمان فروشی هستند
ر

>>>   اکرم خپلواک را چه به سرمایه گزاری در بخش انرژی؟
او معاون شورای صلح بود.
سرمایه گزاری در بخش انرژی مربوط ریاست جمهوری،ریاست اجراییه،وزارت معدن،وزارت آب و برق و دیگر بخش های سرمایه گزاری و انکشاف بخش های اقتصادی دولت میشود.

>>>   سلام.هموطنان.
لعنت خدا بر این مشورین مفت خور،جنایتکار،دزد، وخائن که مثل پرازیت.خون مردم را میخورند وکدام وظیفه مشخص ندارند.
مشاورین، وسخنگویان،ومعونین سخنگویان،معاون معاون سخنگوی وشورای صلح همه شان ازاقارب وخویشاوندان سران دولت اند .که برای شان امتیاز داده اند. در سابقه مشاورین ،کابین بود.سخنگوی نبود.رئیس های جمهور وارا کین دولت گنگه نبودند خود سخن میگفتند.ویا پیام شان را نطاق راد یو وتلویز یون پخش میکرد.امید حکومتی روی کار آید ،که مشاورین، وسخنگویان ،شورای مفلوک صلح، وریاست مبارزه مواد مخدره، ووزارت اقوام قبایل ،وزارت امور اجتماعی ،وریاست امور زیست را که یکفیصد دست آورد ندارند ، بول بیت المال وککمک های خارجی را حیف و میل میکنند.وماهانه ملیارد افغانی را بجیب می اندازند.نفرین بر همه آنها،خداون سخت از ایشان باز خواست کند.
باشنده کابل.

>>>   کدام انها صا دق به وطن اند همه شا ن به خاطر پو ل های دالری هچگاهی چو کی و مقا م خویش را رها نمی کنند

>>>   مشاورین اشرف غنی احمدزی که همه ازتبار شان اند درفساد دست بالا دارندچوکی های ولایات, قومندانی های امنیه,قول اردها,مسوفیت ها,ریاست ها معینیت ها وغیره بفروش میرسد همین مشاورین پول میگیرند.وهم تعصبات قومی,زبانی,ملیتی,ومذهبی را دامن میزنند وغنی را درحلقه محاصره فاشیستی قرار داده بطرف تعصب میگرایند.غنی هم به آنها تسلیم اند.

>>>   به : کرم خپلواک را چه به سرمایه گزاری در بخش انرژی؟
او مشاور خاص است ، درتعیین والیان هم کمیشن کاری میکند چندی پیش والی فراه ننگ گفته بود خپلواک ادم خوب بود وقتی پول را میگرفت تشکری می نمود اما این کفن کش تازه حتی یک تشکری هم نمیکند....

>>>   سلام.هموطنان.
لعنت خدا بر این مشاورین مفت خور، وجنایتکار ،دزد، وخائن که مثل پرازیت.خون مردم را میخورند وکدام وظیفه مشخص ندارند.
مشاورین، وسخنگویان، ومعاونین سخنگویان، معاون معاون سخنگوی، وشورای صلح همه شان ازاقارب وخویشاوندان سران دولت اند .که برای شان امتیاز داده اند. در سابقه مشاورین رئیس جمهور وصدرعظم ،کابینه دولت بود.سخنگوی نبود.رئیس جمهور وارا کین دولت گنگه نبودند. خود سخن میگفتند.ویا پیام شان را نطاق راد یو وتلویزیون پخش میکرد.امید حکومتی روی کار آید ،که مشاورین، وسخنگویان ،شورای مفلوک صلح، وریاست مبارزه مواد مخدره، ووزارت اقوام قبایل ،وزارت امور اجتماعی ،وریاست امور زیست را که یکفیصد دست آورد ندارندوپول بیت المال وکمک های خارجی را حیف و میل میکنند.وماهانه ملیارد ها افغانی را بجیب می اندازند.نفرین بر همه آنها، خداون سخت از ایشان باز خواست کند.
باشنده کابل.

>>>   خود اشرف غ شريك است. رياست تداركات را خودش قبضه كرده و رشوت را از طريق خپلواك هاي كه مشاورينش است و عضو تداركات اند خلطه ميكند.

>>>   این مشاورین چه درسطح ریاست جمهوریاند ویا درسطوحات دیگرهمه اش برای جیب شان جمع آوری مینمایند اینها خاینینی بیش نیستند مردم افغانستان از واژه مشاور نفرت دارند زیرا همه نکبت بار هستند
س

>>>   این ها همه مگس های سر شیرینی هستند وقتی شیرینی تمام شد میروند جایی دیگری و دنبال کس دیگری.
حالا امکان ریاست جمهوری دوباره اشرف غنی نزدیک به صفر شده است به همین خاطر اینها دنبال کسی دیگری را میگیرند.
اشرف غنی متحدین داخلی و خارجی خود را از دست داده است و انتخاب دوباره وی چی با تقلب و چی بدون تقلب مشکل به نظر میرسد.

>>>   Salam
والله ، با الله و تا الله ، اگر فرهنگ سیاسی قبیله به ساختن دولت ملت ، دموکراسی و ساختن جامعه مدرن و‌انسانی تا صد سده ی دیگر هم سازگار باشد . ما بی هوده خود را فریب می دهیم . با سواد و بی سواد ، پروفیسور و شترچران ، شهر نشین و خیمه نشین اش ، امریکای شده و بومی اش ، همه در قشر و تحت قشر مغز شان ، همان تفکر پشتون والی و دید قبیله ی جا دارد . میان خلیل و زاد و غنی و ملا هیبت الله هیچ تفاوت اندیشه ی وجود ندارد.

>>>   Khurasani
به یقین که این قوم روشنفکر و تاریک فکر ندارد، اصل عدالت پزیری و احترام به حق شهروندی از ازل تا ابد در نیت و باطن شان نبوده و نیست.
3

>>>   Ziai
ما در چنگال چه هیولا های اسیر شده آیم. شرم شان باد.

>>>   Khan
اکرام خپل واک یک انسان است که در مقابلش خوبی کنی جواب بعد برایت میدهید دختر کاکای اکرام خپل واک بایک بچه در فساد اخلاقی در ولسوالی احمداباازطرف پولس منطقه دستگیر شد وریشسفیدان ان محل موضوع را به خاموشی همرای قوماندان امنیه بنتیجه نمیرسد ویک شب دختر راقومدان امنیه دراطاق خود باخود نننننننننگاه داشته وهمزمان جریان موضوع به ولسوال وقت اطلاع میشود هرچه عاجل دختر را از قومدان امنیه خارمن مجیب خلاص کرده به تسلیم اقاربش مینماید ولی ولسوال برای نام بعدی مردم احمدزی زیاد تلاش کرد که قوم احمدزی نام بعد نشود اما این قوم بی ناموس یک ماه ولسوال درولسوالی انجام وظیفه نتوانست خوداکرام خپل واک این شخص که بخاطر نام نیکی قوم احمدزی تلاش کرد ازطرف انها بیچاره تاحال خانه نیشن است این جریان را ازخود دهن ولسوال مطلب را شیندم حالافکر کنید این قوم بی ناموس هیچ به خوبی خود هم نمیدانند وعوضش خپل واک پسرکاکای خودرا تعین نمود این است قانون کشور باید این موضوع را بیکی از تلویزون ها مسحابه نماید من ولسوال را به این جریان امده میسازم

>>>   Saber Safaar
خپلواک واری فاسد کم پیدا شود به جز فاروق وردک و اکلیل و ....های دیگر شان

>>>   خودی غنی پایش لب گور رسیده دیگر میخوای به کجا بروی.لعنتی توبايد کار های خوب خوب انجام بدهی که فردا اگر به جهنم رفتی عقلا به باز ماندگانت مردم سرکوفت نزنند خیالت راحت یک روزی مملکت صاحب اصلی اش را اگر پیدا کند .پسرت ودخترت ولو که در هر گوشه ای این دنیا باشد باید جواب اعمالی کثیف تورا وخود شان را بدهند.باکمالي بیشرمی پولی خون این ملت را در خارج ریخت وپاش میکنند....

>>>   حالا کاشکی مردم را به همان حالت گرسنه هستن.بگذارند .هر روز ازجانب همین خاينن کثیف و خبیث انگلگ میشوند.تعداد را با انتحاری.ناجوانمردانه شان ميکشند و تعداد را هم با کینه و کدرت شان به کشتن میدهند یکنفر تاحالا ازاین ها سوال نکرده‌اند که تابه به این هداف شومتان ادامه می دهید

>>>   Salam
جامعه ی پشتون ها دچار طاعون خشونت و خود محوری مریضی است ، اگر این تبار نتواند و قادر نشود یک گفتمان آسیب شناسانه را از درون خودش بیرون دهد و برای ساختن نسل جدا از این تفکر نکوشد ، جغرافیای فعلی و انسان آن در لجن این فاجعه غرق خواهد شد .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است