رهایی فرمانده حاصل پیکار و قیام سراسری بود
 
تاریخ انتشار:   ۲۱:۱۰    ۱۳۹۷/۹/۶ کد خبر: 156176 منبع: پرینت

مردم هزاره برای آزادی فرمانده علیپور، همچون آذرخش برسراستبداد وفاشیزم فرودآمدند وهمچون سیل خروشان روی جاده ها جاری شدند ودر برابر مرمی های پلیس دولت، سینه سپر کردند ودر واقع با خون خود « آزادی » فرمانده را رقم زدند. اگرجامعه ای هزاره به عنوان یک پیکر واحد در کابل و ولایات وارد میدان نمیشدند وخطر نمیکردند، دولت هرگز حاضر نمیشد تا علیپور را از بند برهاند. رهایی فرمانده شمشیر محصول قیام تاریخی دوروزه مردم بود که فاشیزم را وادار کرد تا پیش ازآنکه کاخ استبدادش سرنگون شود، ناگزیز به خواست توده ها تمکین نماید.

اگر مردم حرکت نمیکردند، در جاده ها نمیریختند وبه سراغ پوسته های امنیتی نمیرفتند وراهی پارلمان نمیشدند، دربامیان، دایکندی، بلخ وبغلان، میدان و ارزگان، با شعار « آزادی علیپور» وارد نمیشدند و خشم و انزجار شان را از این سناریوی مضحک نشان نمیدادند و نقش فرمانده علیپور را در مبارزه علیه تروریسم، از زوایای مختلف برجسته نمیکردند و مارش کنان تا نزدیک دروازه های کابل خود را نمیرساندند، حتی نمیشد که تصوررهایی فرمانده علیپور را در مخیله پروراند، چه رسد به آزادی واقعی او.

رهایی فرمانده حاصل کار و پیکار و قیام سراسری توده های سلحشور، باعزت و با شرافت هزاره بود که از خون خود در این راه مایه گذاشتند، تا سرانجام این قیام تاریخی را به پیروزی رسانیدند. از دید من « ثنا خوانی » برای این آقا و آن آقای دولتی، در قبال رهایی علیپور، مداحی بیهوده ای بیش نیست.

مردم این را تجربه کردند که اگر متحدانه در صحنه بیایند، وبرای حصول هدف شان از جان مایه بگذارند، هیچ نیروی قادر به شکست شان نمی باشد. در مقاومت غرب کابل به رهبری شهید مزاری، تفنگ نمیجنگید، بلکه « عزم استوار، تعهد وایمان پایدار » می جنگید.

اگر در این دو روز تاریخی قیام سراسری، هزاره ها با « عزم آهنین و ایمان راستین » وارد صحنه نمیشدند، سرنوشت علیپور سرنوشت قیصاری بود و بس. چون فاشیزم به غیر خودی ها، رحم نمیکند. کارنامه های تاریخی و استراتژی ستم فاشیستی برپایه همین « بیرحمی وتبعیض » استوار است و از همین منبع تغذیه گردیده و درخت اقتدار فاشیزم همیشه با «خون» جوامع محروم، آبیاری شده است.

ناگفته نباید بگذاریم که از همه نسل آگاه، دردمند و بیدار دل تاجیک و ازبیک، کمال تشکر داریم که در این روزهای دشواراز سردار قهرمان هزاره فرمانده علیپور با تمام توان حمایت کردند و هم از خلق قهرمان هزاره در سراسر افغانستان کمال سپاس و قدردانی دارم که توانستند با بازوان توانمند، ایمان استوار و تعهد تاریخی به هویت تباری و جغرافیایی شان، این قیام تاریخی را به پیروزی برسانند. در حالیکه این پیروزی را به ملت قهرمان هزاره تبریک میگویم. باید برای رهایی بازداشت شدگان این قیام تاریخی تلاش نماییم و هم با تمام توان از خانواده های شهدای این رستاخیز، دلجویی و مددگاری کنیم.

علی تقوایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
علیپور
هزاره
نظرات بینندگان:

>>>   درودبراتحادوغیرت مردم ما

>>>   ازبک های خام کله باد بگیرید قربانی بدهید

>>>   اقای تقوایی تا هنوز معلو نیست که علیپور واقعا قوماندان مردمی است یا یک دزد و قطاع الطریق چون علی مزاری که پس از سقوط نظام سیکیولر دکتور نجیب تمام دارایی و عراده جات موسسات دولتی را ربودند و هم به امر علی مزاری این عنصر شناخته شده ای سازمان استخباراتی ایران وحشت را در منطقه ای غرب کابل ایجاد کردند .
تقوایی ؛ عده ای از افراد مغرض و دزد سابقه دار هزاره شبیه حوادث جنگهای تنظیمی را در دو روز تظاهرات غیر قانونی شان بوجود اوردند. شما هم در میخ میزنید و هم در نعل. هم از دولت امتیاز گرفته اید و هم اگر ریگ زیر دندان تان امد موسسات دولتی را اتش میزنید عکس رییس جمهور را اتتش میزنید و سلاح دولت را به غارت میبرید. این اشوب است . این حق طلبی نیست
بلکه نشان دادن زور به مردم و دگر ملیت ها است که گویا اگر کسی به پای هزاره سوزن بزند ما در قلب شان جوالدوز را داخل میکنیم . اقای تقوایی هزاره ملت نیست . هزاره یک اقلیت است به مثابه ای یک ملیت . ملت مجموع کشور است و من فکر میکنم که شما این کلمه را بخاطری استعمال میکنید که اهسته اهسته این موضوع به مرور زمان بزرگ شده و پلان تجزیه ای افغانستان را تطبیق کنید چنین چیز را ایران نیز میخواهد پس شما با همسایگان ما هم اواز استید و حالا انهاییکه شب و روز زمزمه ای فدرالیزم را میکردند از این طرز استدلال شما میتوانند برداشت های خود را نمایند . شاید دگران از فدرالیزم برداشت به گونه ای دگر داشته باشند اما نیات رهبران هزاره ها از همین اکنون روشن است . هیچ تاجیک و هیچ ازبک در صفوف اشوبگران دیده نه شده و علیپور کدام فرد خارق تالعاده چون مهاتماگاندی نیست که همه برای رهایی او بروی جاده ها بریزند. وزارت داخله لیست طویل از افراد اوباش و مسلح خود سر را در دست دارد که بر اساس پلان و حکم محکمه بسراغ شان خواهد رفت . به امید نوشته های بهتر شما اقای تقوایی . نوشته هاییکه از ان بوی وحدت و صداقت بیاید.

>>>   افرین بر شجاعت و شهامت مردم هزاره
من یقین دارم که سر انجام همین قوم هزاره گلیم این غمکده را بر خواهند چید
هزاره هایکی از محروم ترین و بی پشتوانه ترین مردمان این مرز و بوم در تاریخ افغانستان و یکی از شجاعت ترین مردم این سرزمین در 50 سال اخیر و نیز از پر استعداد ترین افراد این کشور اند
این سخن البته مبالغه نیست
ادبیات سال های اخیر افغانستان را بخوانید ، انباشته از نوشته ها و تحقیقات فلسفی و غنی از تخیل ادبی و شاعرانه است . این ها هستند که این جامعه را از بیخ و بن تغییر خواهند داد
این ها هستند که هم کشته می شوند و هم یکی تاهزار تن از خون و خاکستر سربالا می کنند.
این ها هستند که متاسفانه قربانی می دهند اما در فکر انتقام نیستند بلکه در فکر اشتی و مدارا و همسویی و همفکری و مخلف پذیر هستند.
به هوش باشید که برنده این جنگ های کثیف امریکایی و پاکستانی و عربی و وغیره فقط و فقط هزاره ها هستند
این مردم مظلوم که قرن های متوالی از همه چیز و حتی از حق حیات محروم بودند و دوران کله منار ها را از یاد نخواهد برد ، سر انجام نجات دهنده همه اقوام افغانستان خواهند بود
تشکر

>>>   البته باید گفت که حق خواستن حق هر شهر وند است نه به این وهشی های که هر جا را دردادن ومردم را پریشان کردند یکبار دیگر شما هزاره ها اصبات کردین که وهشی استین واز راهی انسانیت پیش نمی اید حق خواستن اینطور نیست که همجا را به اتش بگیر غرفه پولیس را به اتش بزن از مردم جایل پیمبر اسلام حضر کرده راست که که وهشی بودید

>>>   باسلام، مردم هزاره تصمیم داره آگاهانه از امنیت مردم خود دفاع کنه چه یک فرمانده وچه یک فرد عادی.

>>>   نوشته ی فوق را مرور کردم .
این اغا ملیت هزاره را به مثابه ای قوم برگزیده ای خداوند معرفی کرده است . سران سیاسی هزاره تجارت سیاسی چون یهودیان صهیونیست مینمایند . یهودیان قبل و بعد از سال ۱۹۴۸ به فلسطین مهاجرت کردند و بعدا به تصرفات غیر قانونی سرزمین فلسطینی ها دست زدند و گفتند که فلسطین سرزمین وعده داده شده از جانب خداوند برای یهودیان است .حالا هزاره های نسبی با سواد در تلاش اند که نسل جو.ان شانرا شستشوی مغزی کنند گویا اینکه در تمام افغانستان صرف یک قوم و.ملیت زحمکت کش و صرف یکگ ملیت با هوش و ذکاوت که انهم هزاره است میباشد دگران مفت خوار بیسواد و طفیلی های جامعه اند و بالاخره این هزاره ها خواهند بود که مجموع افغانستان را از طریق نسل کشی عمومی سرزمین قابل زیست برای هزاره ها خواهند ساخت.
علی تقوایی و همفکران او همیشه چنین اندیشه را تبلیغ مینمایند. من به شما میگویم که ملیت هزاره هیچ برتری نسبت به هیچ ملیت دگر ندارد همانطوریکه دگران چه تاجیک وچه پشتون وغیره باشد برتری بر دگران ندارند.
در طول تاریخ همیشه طبقه ای محروم جامعه مالیه و باج و خراج برای شاهان و مصارف گزاف دربار و لشکر کشی های غیر ضروری را پرداخته اند و این رنج و درد شامل همه ای مردم در سطح طبقه ای محروم میشود. لذا در تحمل رنج ها ومشقات جنگ اعلان نا شده تر و خششک سوخته ومیسوزند اکثریت هزاره در حالات وخیم به کشور دوم شانم چون ایران پناهنده شده اند.بهتر خواهد بود که به جای بلند پروازی های غیر ضروری که باعث نفرت و انزجار دگر ملیتها علیه هزاره خواهد شد تبلیغات وسیع برای همسویی و برادری و ایجاد فضای محبت و صمیمیت از طرف شما صورت گیرد. اینکه اکنون عده ای از جوانان شما تحصیل کرده و دانش در عرصه های مختلف اموخته معنی اینرا نمیدهد که دگران بیسواد اند هزاران فارغ لیسانس ماستر و داکتر از ملیت پشتون تاجیک نورستانی ازبیک پشه یی بلوچ و غیره در افغانستان از یک قرن بدینسو وجود داشته و تعداد شان هر روز بیشتر میگردد بخصوص از ولایت فقیر لغمان از موسی شفیق تا دکتور ظاهر پدر احمد ظاهر لیست طویل است ولی یکروز کسی غره نه شد و تحصیل و زحمات شانرا برخ کسی نه کشیدند اما این شما استید که چهار فارغ و تحصیلکرده دارید انرا برخ دگران میکشید.
امیدوارم رهبران احزاب سیاسی تاجیک که بنا بر ملحوظاتی از علیپور و غیره حمایت میکردند بدانند که عده ه ای از هزاره پلان های وسیع در دماغ دارند که هنوز اینها درک کرده نتوانسته اند. به هر حال هر نوع بلند پروازی زوالی و بربادی در قبال دارد
ومن الله توفیق.
بامیانی.

>>>   ... من در این متن ندیدم که کسی فار غ التحصیلان خودش را به رخ شما بکشد. شما گفتید ما خیلی فارغ التحصیلی داریم. بله اگر هم داریم غصبی است. چون با ضایع کردن حق دیگران همیشه فارغ التحصیل داشته اید. قوم پشتون و تاجیک جزو انحصارگرا ترین اقوام افغانستان هستند. یکی از دیگری بدتر. شما به ایران بروید و هر جایی بروید در داخل سفارتخانه ها هزاره ها را برای دروازه بانی هم به زور می گمارند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است