فروپاشی شوروی، روسیه را بوجود آورد...!
 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۴۶    ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ کد خبر: 156778 منبع: پرینت

دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا در یک نشست مطبوعاتی در کاخ سفید گفت: "شوروی سابق به دلیل جنگ در افغانستان ورشکشته شد و به «روسیه» موجود تبدیل شد."
وی به ادامه گفت: روسیه موجود محصول ورشکستگی شوروی سابق است که به علت جنگ در افغانستان بایک جنگ شدید به معنایی واقعی فروپاشید، حالا نه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بلکه روسیه نامیده میشود."

ترامپ معتقید است که علت آن جنگ و ورود اتحاد شوروی را به افغانستان گویا نفوذ "تروریست ها" به خاک شوروی نامید! و آن اقدام را مقابله با تهدید های تروریستی درست دانست.

ترامپ در صحبت خویش به صراحت یاد آور شد: "امریکا اکنون در این کشور (افغانستان) «ملیاردها دالر» به مصرف رسانیده است و نباید دیگر در این کشور جنگ بکند؛ بلکه جنگ را همسایه اش از جمله پاکستان، هند و روسیه باید به پیش برند".

سوالی اساسی این است:
آیا نگرانی ترامپ و در مجموع رهبران امریکا از وضعیت پیش آمده در مورد افغانستان هزینه غیرقابل تحمل است که کمر امریکا را شکستانده است؟ و یا اینکه امریکا ترس از فروپاشی درون خود مانند شوروی سابق دارد که نشود تجربه تلخ شوروی بالای امریکا تکرار شود به یک کشور دیگری چون روسیه تبدیل شود.؟ و یا هم چیز دیگری؟
بهتر است منتظر زمان بمانیم...

منبع: ریانوستی
بازگردان: عطا صفوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آمریکا
افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   با ای به اصطلاح جهاد خود مردم وکشور راهم تباه ساختند.

>>>   حوب واضح است كه أمريكا اذ هم ميپاشد و به ٥٢ كشور جديد تبديل ميشود بعضي كشور هاي جديد شايد به مكسيكو و برازيل بپيوندد

>>>   وقتی افغانها را با روسها می جنگاندندبا انها بیشتر از دو ثلث دنیا ظاهرا همکار وپشتیبان بودند حال که دیگران امده اند خودشان دوطرف را درجنگ انداخته اند ومتضرر اصلی درینجا افغانها است وبس اگر سقوط مینماید ویا تباهی بار می اید افغانها و کشورشان است وبس فکر نکنید که ترامپ دیوانه است بلکه خودرا عمدا چنین وانمود مینمایددر پشت سراین همه اظهارات اهداف استعماری شان پنهان است ودرهمین گیر ودار ها مصروف چپاول چیز های اند که ما نمیدانیم فقط این قدر شنیده ایم که خانم کلبنتون هنگامی که وزیر خارجه بود در مجلس سنا ی کشورش گفت ما تنها ده دزصد عواید خود لز لفغانستان را درانجا به مصرف میرسانیم باقی نود در صد را اینجا می اوریم این که ان عواید چه است واز کدام منبع وچگونه بدست می اورند وچطور انتقال مبدهند خدا میداند وکلینتون وبا این اظهارات سنارا خاموش وخوشحال ساخت واطمینان داد
یتیم بچه ای سانچارکی

>>>   اقای صفوی نه اتحاد شوروی شکسته است ونه امریکا خواهد شکست٫زیرا انها باعقل ووطندوست اند.این ماییم که از۴۰ ل با ینطرف میشکنیم و اخرش هنوز معلوم نیست.
عاقل

>>>   درین دنیا در طول تاریخ هیچ تمدنی و هیچ ابرقدرتی بطور دایم باقی نمانده است و همه آمدند و رفتند و در آینده نیز خواهند آمد و خواهند رفت.
زیرا ابر قدرت ها در نتیجه تمرکز قدرت بمیان کی آید و تمرکز قدرت باعث بمیان آمدن و یا اتحاد مخالفین میشود و تمدن ها در پی توسعه و مخالفین در پی مقاومت و در نتیجه یا توسعه زیاد امپراطوری،سبب عدم کنترول امپراطوری به همه ساحه امپراطوری و یا هم مخالفت مخالفین و یا هم هردو،دلیل از هم پاشیدن امپراطوری ها میشود.
بعداً یا هم زمان امپراطوری جدیدی روی کار می آید و یا این که بعد از ازبین رفتن امپراطوری.جنگ داخلی بین مخالفین سابق امپراطوری بمیان کی آید و در نتیجه یکی از آنها پیروزتر از میدان بر می آید و باز توسعه میکند و امپراطوری جدید بمیان می آید.
بنأ این سلسله ادامه خواهد داشت.
اگر شما تاریخچه شوروی را در نظر بگیرید،روس ها اصلاً چند قبیله کوچک نژاد سلاو ها بودند که در منطقه خلیج فنلند امروزی رندگی میکردند و چند خانواده شاهی یکجا شدند و یک قبیله کوچک را که به اندازه کشور دنمارک امروزی بود،تشکیل کردند.
اما با وجودی که شما دعوی میکنید که روس ها را شکست دادید و شوروی را از هم پاشیدید،روس ها هنوز هم بزرگترین کشور جهان از نگاه وسعت هستند و شامل دوازده منطقه ساعتی جهان هستند که در یک کنج اش صبح بخیر میگویند و در کنج دیگرش شب بخیر و از ولادی وستوک از سواحل اوقیانوس آرام،تا کالنینگراد،در ساحل بحیره شمال در اروپا وسعت دارد.
کشور هایی که هم از شوروی جدا شده اند،اکثر شان از نگاه اقتصادی با یکدیگر وابسطه هستند و بنام کشور های مشترک المنافع یاد میشوند.
از طرف دیگر با ایجاد پیمان شانگهای که در مقابل پیمان ناتو ایجاد شده است،مشکلات امریکا در مقابل قدرت جدید در آسیا،زیاد تر نظر به زمان موجودیت شوروی شده است.
اما چیزی که به سیستم اقتصادی شوروی ارتباط میگیرد،در آغاز ایجاد تیوری سوسیالیزم و کمونیزم،این تیوری بنا بر ضرورت رمان که در قرن هژدهم و نوزدهم،به اثر بحران های اقتصادی،میلیون ها کارگر کارخانه ها بیکار شدند و بدون بیمه های صحی و بیمه های بیکاری و معاشات تقاعد و غیره امتیازات دیگر ،بر روی سرک ها رها شدند،ضرورت بود تا برای اعاده حقوق آنها،چنین تیوری یی ایجاد شود.
بنأ با ایجاد چنین تیوری،سیستم کاپیتالیزم مجبور شد تا این امتیازات را به کار گران بدهد.
اما درین هیچ جای شکی نیست که اقتصاد دولتی که پایه اقتصادی سوسیالیزم و کمونیزم را تشکیل میداد،توان رقابت در مقابل نظام کاپیتالیزم را که از مالکیت شخصی دفاع میکردند،نداشت.
بنأ بخاطر همین مشکلات اقتصادی از بین رفت.
بنأ جهاد شما دلیل اصلی شکست کمونیزم نه،بلکه مشکلات اقتصادی بود.
اما ناگفته نباید گذاشت که این مبارزه هنوز بصورت قطعی از بین نرفته است.
زیرا کارل مارکس در کتاب کاپیتال خویش از رقابت بین کشور های کاپیتالستی جهت بدست آوردن بازار جهانی برای تولید شان تیز یاد آور شده است،که همین حالا به شدت ادامه دارد و ما هنوز پیش بینی کرده نمیتوانیم که آیا این رقابت ها به شکل مسالمت آمیز و مطابق به قوانین بین المللی تجارت جهانی باقی خواهد ماند و یا این که به شکل قهر آمیز تبدیل خواهد شد.
بعد از از بین رفتن کمونیزم،جهان کاپیتالیزم تا بحال شاهد چندین بحران اقتصادی بودند،که با پمپ کردن پول توسط دولت ها در چرخه اقتصاد و در نتیجه نشر پول زیاد و نرخ بانکی کم و در نتیجه پایین آمدن ارزش پس انداز های مردم و بلند رفتن نرخ انفلاسیون منجر شده است.
همین حالا با وجودی که نرخ بهره بانکی در بعضی کشور ها صفر است و حتی در بعضی کشور ها منفی،با وجود آنهم درجه رشد اقتصاد آنها یا صفر و یا منفی است.
بنأ با چاپ پول زیاد و به دوران انداختن آن.تا قیامت نمیشود ،اقتصاد جهان را روی پا نگاه کرد.
گذشته ازینها،پروبلم های محیط زیستی،ازدیاد نفوس و جایگزینی ماشین و آلات و کمپیوتر ها و هوش مصنوعی در عرصه کاری انسانها،سبب از بین رفتن جای های کار و بیکاری صد ها میلیون انسان خواهد شد.
پیشرفت صحت عامه نیز سبب ازدیاد سن انسانها به صد سال و از آن به بالا خواهد شد و با کم شدن تعداد مالیه دهندگان و طویل رندگی کردن متقاعدین،معاش های تقاعد آنها کم خواهد شد و در نتیجه کفایت زندگی آنها را نخواهد کرد.
بنأ فکر نکنید که با از بین رفتن کمونیزم،جهان گل و گلزار خواهد شد و دیگر هیچ پروبلمی نخواهد بود.
بترسید از روزی که شما برای زندگی به آکسیجن ضرورت دارید،اما نظر به نداشتن (بیتکوین)واحد پول مجازی در انتر نت که حالا یک بیت کوین چند هزار دالر است و قیمت آن به چند میلیون دالر برسد و شما بخاطر نداشتن آن که برای تنفس آکسیجن بخرید،جهان فانی را لبیک بگویید و جهان دیگری نیز نباشد که در آن داخل شوید.

>>>   فروپاشی شوروی برای دلخوشی انهاییکه مکاتب٫ کودکستانهاوشفاخانهای وطن خودرا حریق ساختن سناریوخیالی بدی نیست ولی درواقعیت اتحاد شوروی ان وقت صرف باتغییر نام روسیه قویتر از سابق در میدان سیاست ایستاد است.
پارسی نجاد

>>>   روسها شوروى حاکمان افغان را بازى دادند: "زبیگنیِف برژینسکی" پولندى دوست هم ميهن اش ازپولند پاپ ژان پل دوم با نام کارل جوزف وتیولا رهبرکاتوليک هاى جهان کشور شوراها را به اتحاديه گوز (german GUS) (eng. CIS) و سپس روس

ما سال 1952 ميلادى را مى نگاريم: در اين سال ظاهرشاه پشتونتار فقط فارسى زبان دربارى از "هری ترومن" رييس جمهور ایالات متحده امريکا، درخواست دولت حاکمان پشتون در مورد نوسازى تجهیز و مسلح ارتش کشور کرد. دولت امريکا پيش شرط گذاشت و تجهیزات نیروهای نظامی سلطنتی را وابسته به عضویت ظاير خان در پيمانهاى نظامى "سياتو" و "سینتو " وابسته به ناتو کرد ( درحقيقت لنگ دراز ناتو درآسيا). در آن زمان جهان دو قطبی بود: پيمان ناتو <مقابل> پيمان وارشا .

فابريکه هاى تفکر دکترين امريکا و شوروى سياست و استراتيژى خود را براى نيم قرن و يا قرن ها برنامه مى سنجندند. فابريکه تفکر تحت رهبرى "زبیگنیِف برژینسکی" پولندى (زاده سال 1928 و درگشت 2017) که در جوانی با سلطه روسیه بر لهستان مبارزه مسلحانه می‌کرد و دوست هم دوره اش و هم ميهن اش ازپولند پاپ ژان پل دوم با نام کارل جوزف وتیولا رهبرکاتوليک هاى جهان شد. (اتحاد هردو پولندى > جنبش کارگران پولند باعث تغير رژيم سوسياليستى پولند انجاميد).

یکی از آثار برژینسکی رساله دکترا (کتاب اصلی برژینسکی ( مشاور امنیت ملی تحت مدیریت رئیس جمهور جیمی کارتر شد). کتاب بنام "بزرگترین شطرنج: اولویت آمریکا! اهداف کتاب هاى اش "طراحی استراتژی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی" بود. استراتژی دکترين اين رييس فابريکه انديشه اين بود که ایالات متحده امريکا در کوتاه مدت و میان مدت تنها "اولین و آخرین قدرت واقعی جهان" شود. سیاست اولويت و برنده " برتر" در "شطرنج بزرگ" تثبیت کند تا بتواند نظم نوین جهانی را در دراز مدت ایجاد کند: تنها قدرت جهانی: ایالات متحده امریکا

ناگفته نماند که همين زبیگنیِف برژینسکی پولندتبار مشوره داد که امريکا با "سياست سردى و بى پروايى و دورى" از کشور قلب آسيا و اشاره هاى غير علاقه مندى به هندوکش زمينه نزديکى و پاى وازى شوروى را در کشور حايل و "زون په فر" هميشه فغان و حتى استعارات که امريکا مانع شوروى مبنى بر آوردن مستقيم نيروهاى نظامى اش در افغانستان نمى شود (برژینسکی در مصاحبه خود اين را افشا). به هزاران مشاوران نيروىهاى نظامى شوروى و گسترش شان در زمان شاهى 1952٬ جمهورى داودخانى٬ و کودتاه تاريکى (!!!) وبلاخره 1979. امريکا وناتو غرب خموش بود ! چيزى نگفتند! سياست اصلى غرب تعرضى واکنشى به سياست تعجبي (مژده) در مورد بودند.

اين روزها تهداب وحدت يک ملت واحد گذاشته مى شد! اما افسوس!!!ريگن که ديداين همه تقبیح ٬اعتراض، انتقاد مخالفت و تظاهرات دسته جمعى آوازهاى مردمان با تباران گوناگون تمام مليت ها اقوام با هر رنگ و زبان در پايتخت هاى جهان شانه به شانه با يک نام و نشان (تعداد ناچيز پشتون حاکمان پشتون خدمتگزاران شوروى بودند خوشنود بودند وعليه اربابان و شغالگران شوروى سکوت نمودندبابا پشتون در اتاليا هم ) . تظاهرات گسترده مانند کلن وبن ٬ پس گرفتن موقعتى واعتراضى سفارت افغانستان( لانه جاسوسى خلق وپرچم) در" اوکسدروف " و خواندن قطعنامه توسط رييس کمیسیون اتحادیه دانشجویان در کشورهای آلمانی زبان جرمنى سويس و اتريش با دانشجويان همزبانان هم فرهنگان کوردى٬ ايرانى ٬بلوچى و محکوميت عمل شوروى اشغال افغانستان زشت شمردن اشغال افغانستان انتشار قطعنامه اتحاد انجمنهاى دانشجويان کشوربراى سردبير فابريکه هاى انديشه امريکا مژده دهنده نبود .
گلبدين حکميتيار و تعداد کثير از اتحاديه اخوان المسلمين در زمان داود خان در پاکستان پناهنده بودند. رياست جمهورى امريکا بدست ريگن هنرپيشه فيلم هاى کوباى بود. وى در پرده سينما « سرخ‌پوست‌ ها هندی‌ شمردگان» را بسيار کشت...

پيش از سال نو ميلادى در 29.12.1979 (اشغال نظامى 27 دسامبر 1979 در کل دنيا - پناهندگى مردمان با کودتاى د ر زمان داود خان " شاهزاده سرخ" بويژه در زمان " نایب السلطنه حکومت" خود در قندهار پيش از صدارت٬ هزاره ها را کشتار جمعى کرد و به صدها هزار مانند زمان عبدالرحمان خان به بلوچستان پايخت کويته در دويزون هزاره پشتونخوا ه فراه کردند و پناه بردند وهزاره ها با پټانهاى نازنين هند و همه پشتونتباران مهربان نه تنها که روحيه خوب کردند در آبادانى زمان مغول هاى کبير حتى در پاکستان وزارت و حاکم شد. جنرال موسی خان هزاره فرماندار در ایالت بلوچستان. ایوب‌ خان دومین رئیس‌ جمهور پاکستا ن بخش هزاره (اردو: ہزارہ) یکی از بخش‌های پاکستان در ایالت خیبر پختونخواه! آباد باد پختونخواه بشرم افغانستان !

امريکا شروع بکار شد. نماينده خود را براى افغانستان به پاکستان فرستاد
اين نماينده کى بود?
او را جیمی کارتر مشاور ارشد امنیت ملی در کاخ سفید گماشت. او در این دوران به دور ساختن مصر از شوروی با ترتیب دادن قرارداد کمپ دیوید و صلح مصر و اسرائیل را طراحى کرد.

او مناسبات آمریکارا با چین به حالت عادی درآورد و جیمی کارتر به چین رفت. سپس به خاطر دشمنی که با شوروی داشت، با کمک عربستان سعودی و پاکستان مجاهدان مسلمان را در افغانستان بر ضد شوروی مجهز کرد.
او مسلح کردن شبه نظامیان مجاهدین علیه دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان که این اقدام موجب می‌شود تا «ارتش شوروی برای مداخله در افغانستان» تحریک شود!
او سخن گو و وزير خارجه دولت افغانستان درخارج شد.
او چندين بار به پاکستان سفر کرد و پشاور مقر و مرکز ورييس رهبران احزاب هفتگانه شد
او پيروز جنگ "افغانستان "عليه شوروي شد
او تنها در مورد ایران شکست خورد!
او در سال 1980 به پاکستان رفت . رهبران احزاب هفتگانه وى را در پشاور سرشانه هاي خود بالا کردند .

کنفرانس مطبوعاتی در فرانکفورت به مناسبت اشغال افغانستان برگزار شد. هفت رهبر حزب مقاومت در آن روز مصاحبه کردند و آنجا نشسته بودند.
یک روزنامه نگار آلمانی پرسید: شگفت آور است که علیرغم بمباران روس ها، قربانیان مردمان بسیار اندک هستند. بلافاصله، مجددی گفت:
ما کلوخ ها را ( گل خشک شده (خاک رس (گل رس ساختمان و يا عربى صلصال) با جملات استخاره اى چوف و پوف خود مقدس مى سازيم آنها را در هوا پرتاب می کنیم و در آسمان از کلوخ ها تبديل جسم مى شوند بهفرشتگان مانند کبوتران که بمب های روسی را می گیرند بهو به آرامی آنها را به زمین می رسانند.
خنده متواتر در تالار کانفراس:
آقاى مجددى از سوى رسانه ها مجنمله از سوى بى بى سى ( بى بى گل نه) ازلقب حاجى به تخلص "هاجى" و " بذله گو" تبديل لقب شد.

زمانی که مجددی و دیگر رهبران مقاومت افغانستان خواستار کمک نظامی به ویژه موشک های استیجیر شدند،
همان روزنامه نگار پرسید: آياارزان تر و موثر تر نخواهد بود اگر آلمان هزاران کبوتر را به مقاومت افغان ها در برابر روس ها ارسال کند.
در سال ۱۹۹۸ برژینسکی در مصاحبه‌ای با نشریه فرانسوی «لو نوول آبزرواتور» عنوان نمود: ما روس‌ها را مجبور به مداخله نکردیم، ولی تعمداً احتمال مداخله آنان را افزایش دادیم... که در این مورد انجام عملیات مخفیانه عالی‌ترین راه کار بود. این کار تأثیر بسزایی بر نقشه‌های شوروی در تله افغانستان داشت... روزی که شوروی رسماً تهاجم به افغانستان را آغاز کرد من به رئیس‌جمهور کارتر نوشتم که: «هم اکنون زمان آن است که یک جنگ ویتنام را به شوروی تقدیم کنیم.» البته برژینسکی تأکید دارد که تا هفته بعد از تهاجم به افغانستان هیچ نیرویی به پشتیبانی از شورشیان افغان فرستاده نشد.

هجو و طنز باز
و يک فالبين مجدد شعار مى داد و آهنگ سرو د جنگر مى خواند:
من ام مجدد سبقت گیر
بده بده رهبر رهبر راهبر
برژینسکی:
اى واعظ جلوه گر
در محراب و منبر
که مى گوى مرا رهبر

مجدد :
بده بده به من برادر
استينگر -استينگر - استينگر

برژینسکی:
سبقت الله !چرا ناره تکفير? هماهنگ کن ناره تکبر

مجدد :
استينگر -استينگر - استينگر
در دست فالگير و مار گير
در شانه طلسم گير و تاويز گير

برژینسکی:
اى واعظ جلوه گر
در محراب و منبر
که مى گوى مرا رهبر
هر زن را خواهر هر مردرا برادر

مجدد
من هم استادم در گفتن بذله به خواهر
چو در خلوت رو م در گفتار و کردار نابرابر
طلبگارى کردم قرن ها پيش از خواهر

برژینسکی
تو زريک هستى بهتر
دست گدا ات را کن دراز تر

گفت مجدد:
پيش صدها رسانه گر
در کانفراس مطبواتى براى شترمرغ آلمانى* بلند تر

نشته هر هفت در فرانکورت بدون سياه سر
آوازى بانوى : بلوى برقعه برقعه آبى تر

با چوف پوف مى سازيم پري و پر
آن کلوخ تف در گنبد کبود تر
مى شوند مانند هفت پرى کبوتر
بمب هاى روسان ميگرند درچنگد محکمتر
بمب هاى روس پرنيان آراسته به زمين نزديک تر
بر وى زمين مى گذارند نرم تر
برژینسکی
خى لاف بود درميان همان خبر
هجو و طنز بسته

*(نام نخست وزير الالت بايرن يا بواريا اشتروس ( Franz Josef Strauß )
Str+auß = شتر و خروس معنى مى دهدخوب دقت کنيد زبان هاى جرمنى باز بانهاى ايرانى همخاوانده اند.

>>>   افغانستان به واقعيت كه دنيا را تعغير داد . اتحاد جماهير شوروي را به روسيه تبديل نمود و هژده كشور را از مستعمره شوروي ازاد ساخت و ديوار برلين را شكست. اين هم يكي از افتخارات تاريخ كهن و پر افتخار افغانستان است تاريخ ما از اريانا تا باختر و خراسان و تا به حال پر از افتخارات است.

>>>   این برادر ما اینقدر بیسواد است که علل فروپاشی شوروی را از همت جهادی ها میداند و اینرا نمیداند که که علل ادامه ای مقاومت تنظیم ها بسته به کمک ها ی بیشمار غرب و امریکا و اسراییل و اعراب خرپول علیه ج.د.ا.و علل فروپاشی شوروی اتخاذ بر نانه های غلط اقتصادی توسط حزب بر سر اقتدار در شوروی و پایین امدن نرخ سریع نفت در بازار جهانی که نفت یکی از راه های درامد شوروی بود و ده دلیل دگر که امیدوارم کسانیکه لاف و پتاق زیاد میزنند به مطالعه ای بیشتر اثار و تحلیل های تحلیل گران در زمینه بپردازند. اگر اینقدر همت داریم و غیرت ما در جهان فوران میکند چرا چهار تا طالب را با وجود کمک های تمام جهان با دولت کنونی شکست داده نمیتوانیم. امید که از خر لاف زدنها پایان شویم و کلاه خود را در پیش خود گذاشته صحیح فکر کنیم لاف از تاریخ اریانا و خراسان زده میشود این شخص بیسواد نمیداند که افغانستان قدیم نیز سالها تحت حمایه ای هخامنشی ها ساسانیان و بعدا اعراب متجاوز که بزور دین را بر مردم تحمیل کردند و حدود بیش از ششصد سال جذ یه پول هزاران جام طلا و غلام و کنیز بدربار خلافای اسلام در دمشق و بغداد میفرستادند بعد انهم ظلم و ستم فراوان بر دهاقین و مالیه دهندگان برای تامین مصارف گزاف دربار ها ی شاهان .اگر در مدت کوتاه در گذشته ها هرات و بلخ و غزنی شگوفان بود باقی ادوار این خطه در فقر و بد بختی به سر برده است . ضرور نیست که با عشق خراسان خود را هر روز خمار بسازیم و در حالیکه در برابر ما در کوچه ها و شهر های ما گنده گی کثافات بی بند و باری اعتیاد هزاران جوان حتی خرد سالان به مواد مخدره هر روز در حال افزایش است و کشور در هر بخش از ارزیابی های ملل متحد در همه ای مسایل در جهان در اخر جدول قرار دارد. بیایید تا با واقعیت ها زندگی کنیم نه با گذشته های خواب و خیال.

>>>   بهتر بود اقای صفوی بخش دگری از صحبت دونالد ترامپ را نیز ذکر میکرد ترامپ گفته است: روسها در افغانستان بخاطری بودند که تروریستها از انجا به خاک روسیه تجاوز میکردند لذا انها یعنی روسها حق داشتند....
حرف رییس جمهور اینکه جهاد و جهاد بازی فریب مردم افغانستان و غارت پول های خیراتی امریکا بود...
ترامپ با اظهار حقایق زند ه باشد. این شخص هر چه در دلش است بزبان مییاورد.

>>>   ترامپ سیاست بلد نیست او به حقیقت گفتن بیشتر بلد است....

>>>   من کور مادرزاداز تجزیه شوروی چیزی را نمی بینم٫ اسیای میانه امروز محکمتر از دیروز در پشت روسیه بسته است٫برعکس ما خودرا تجزیه کردیم٫انهم هفت رقم.
کمونیست واشرار
شمال وجنوب٫شرق وغرب
پشتون تاجک٫ازبک وهزاره
حزب اسلامی٫جمعیت اسلامی٫وحدت اسلامی و.....
پشتون غلجایی وپشتون بارکزی
سنی وشیعه
تاجک بدخشی٫تاجک هراتی وتاجک شمالی
وغیره
عاقل


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است